17.12.10 “De dimensionale blokkades vallen niet alleen uiteen, maar zij voegen zich samen”

“De dimensionale blokkades vallen niet alleen uiteen, maar zij voegen zich samen”

Aartsengel Michael en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell Deze berichten zijn ontvangen tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change groep in Phoenix, AZ op 10 december 2017

AARTSENGEL MICHAEL

Ik ben Aartsengel Michael.

Het is in deze tijden dat we samenkomen die zowel voor ons prachtig zijn als voor jullie, want het is een samensmelting van ons bewustzijn met jullie bewustzijn. We zijn allemaal samen Eén. En diegenen van jullie die al zo lang de afscheiding van de Bron Energie gevoeld hebben, van je Scheppende Wezen, velen van jullie komen nu tot het begrijpen van dit gevoel van eenzijn, dat zo velen zo lang is ontgaan. Het geheugen van de herinneringen keren naar jou terug. Bij sommige trager dan anderen, sommige veel sneller dan andere. Maar het is allemaal een proces dat zich in een voortdurende eenheid van ons allemaal afspeelt en bewustzijn samenbrengt van ons Eénzijn. Jullie spreken over tijdlijnen. Ik heb gesproken over tijdlijnen. Ik heb eerder gesproken over het samenvoegen van tijdlijnen en het splitsen van tijdlijnen. En wat er nu gebeurt, is dat er een programma loopt, zou je kunnen zeggen, een programma dat een gespiegelde wereld heeft gecreëerd. Met andere woorden, een niveau van bewustzijn dat in één keer met jullie allemaal verbonden is. Het is bijna alsof er een nieuwe simulatie is gemaakt om de ruimte vast houden voor degenen onder jullie die doorgaan in dit proces waar de collectieve mensheid op dit moment door gaat.

Terwijl de Aarde zelf, Gaia zelf is verschoven naar de hogere vibraties, en voornamelijk in de vijfde dimensie verblijft, heeft ze een ruimte geopend voor jullie allemaal die hier nog steeds worden vastgehouden binnen deze driedimensionale illusie, hoewel velen van jullie zijn verschoven naar de hogere
vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. En je ervaart wat er voor je ligt en ook wat er in het Nu is. Alles is in een proces van evolutie en jullie bewegen allemaal door dit evolutionaire proces. Sommige sneller, sommige niet zo snel, maar alles stroomt nu. Alles is in beweging. En die beweging die je voelt, leidt tot voortdurend bewustzijn. En naarmate je doorgaat met het verhogen van je bewustzijn, groeit je bewustzijn. Dus dan beginnen de herinneringen ook terug te keren. Zo gaat het ook met andere werelden, zou je kunnen zeggen, de andere dimensionale werelden die zich voor je openen zodat overal waar er een opening is in die dimensionale blokkades er iets doorheen kan glippen. Ik spreek hier niet over iets negatiefs, hoewel dat kan zijn. Maar ik spreek van het openen van de barrière, van de sluier die er echt niet meer is. En voorwerpen kunnen er doorheen glijden. Voorwerpen die voor jou bedoeld zijn om je naar het volgende niveau van je wezen te brengen, naar het volgende niveau van bewustzijn. Dit is wat er nu gebeurt voor velen van jullie. En velen, veel meer die zullen volgen, zullen deze dingen gaan ervaren alsof de dimensionale blokkades niet alleen uiteen vallen maar samenvloeien. En je zult steeds meer gaan ervaren wat voorheen glimpen werd genoemd, zal nu meer dan alleen een glimp zijn. Nu zul je steeds meer en meer in die andere dimensies kunnen kijken. Geduld is op dit moment nog steeds vereist. Maar wetende dat alles in uitvoering is, alles is in beweging en die beweging kan op dit moment niet worden gestopt. Dat momentum kan niet worden gestopt. Het werd tijdens jullie Advance gezegd dat een lawine niet kan worden gestopt. En dit is een lawine die nu in een stroomversnelling raakt, de berg afdaalt en alles mee neeemt op zijn pad, samenvloeiend met alles wat op zijn pad komt. Je kunt geen lawine stoppen, anders dan degenen die wel deze vooruitgang van de Ascentie zouden willen stoppen.

Jullie maken hier allemaal deel van uit en jullie worden hier allemaal nog meer deel van terwijl je toestaat dat het proces eerst in jezelf gebeurt. Zoek dat niveau van overgave in jezelf, in je zelven, en sta het toe door te gaan naar de hogere vibraties. Het zal zijn alsof je, wanneer je je meer en meer overgeeft aan de Bron in jezelf, de hogere vibraties steeds gemakkelijker voor je openstelt worden. Het zal een naadloze overgang zijn. Dat is waar we allemaal voor werken voor jullie allemaal: een naadloze overgang zo veel als mogelijk is.

Ik ben Aartsengel Michael. Ik geniet van deze tijden dat ik bij je kan zijn en kijk uit naar die tijden die nog komen en waar we nog veel meer bij je zullen zijn op een manier die je zoveel meer kunt waarderen dan nu.

One who Serves

Om Mani Padme Om. Om Mani Padme Om. Om. Om. Groeten aan jullie!

One Who Serves is bij jullie om door te gaan met deze oneindige programmering, die hier gebeurt. En het zal nooit eindigen. De reis gaat maar door en door, voor altijd, oneindig, oneindig. En je zal doorgaan op dit pad te bewandelen, waar het je ook brengt. Maar voor nu is de reis waarop je je bevindt een reis die samenwerkt met elk van jullie die samenkomt als een eenheid, als een eenheidsbewustzijn. Ik spreek nu over de groep, maar we spreken ook over eenheidsbewustzijn op de hele planeet. De hele mensheid komt samen.

En wat een wonderbaarlijke en verbazingwekkende … moeilijkheid dat dit voor jullie is in sommige opzichten. Het is iets dat, iets dat heel moeilijk is om te blijven ervaren, maar jullie gaan hier allemaal doorheen. Jullie gaan allemaal door deze overgang en alles gaat precies zoals het nodig is en precies zoals gepland. Ja, zoals we je vaak hebben verteld, hebben we Plan A, B, C, D, E, enzovoort, en we blijven door deze verschillende delen van het plan bewegen. En wanneer iets niet werkt, gaan we naar het volgende plan en naar het volgende en dat is wat er is gebeurd met alle dingen die buiten jezelf plaatsvinden. Maar onthoud altijd dat om de dingen buiten jezelf te ervaren en de voortdurende dingen die je wilt verbeteren, je eerst de verbetering in jezelf moet vinden. Dus het is altijd Zo binnen Zo buiten. Maar de binnenkant gaat altijd voor. Het maakt niet uit wat je van anderen hoort of iets van deze aard, het komt altijd van binnenuit. En dit is waar je al je aandacht op moet blijven focussen, alles wat je kunt, om dat innerlijke besluit in jezelf te vinden en door de innerlijke discipline te gaan die nodig is om de veranderingen te ervaren die je op dit moment nodig hebt om te gaan door. Want terwijl je door deze veranderingen heengaat terwijl je door deze transitie heengaat, ben je er klaar voor om al die anderen te helpen die hun eigen overgang beginnen. Jullie zijn op dit punt heel erg bezig met je
transitie en anderen zijn zelfs nog niet eens begonnen om te weten dat er zoiets bestaat als een transitie. Dus je zal er voor hen zijn als de tijd daar is. Oke?

Heb je vragen voor One Who Serves?

V & A

Vraag: Ik ben hier met mijn 11-jarige zoon Valentino en hij wil een vraag stellen, maar hij is een beetje verlegen. Hij wil weten of hij een vraag kan stellen.

OWS: Of hij kan het vragen of jij kunt het voor hem vragen. Een van beide.

Vraag: Hij wil weten of zijn Hoger Zelf op dit moment op een schip is, en indien mogelijk, zou je hem de naam van zijn Hoger Zelf kunnen vertellen zodat hij kan proberen om telepathisch met zijn Hoger Zelf te communiceren. Hij worstelt nog steeds met het naar binnen gaan omdat hij vrij jong is, dus als hij een naam heeft, kan hij beginnen met zijn Hoger Zelf te spreken.

OWS: Valentino. Mijn God. Een 11-jarige die begrip begint te krijgen voor zoiets dat er zelfs zoiets bestaat als een Hoger Zelf, is hier behoorlijk monumentaal. En het is erg … we bewonderen jou, de ouder, om dit proces aan hem uit te leggen, deze jongeman, want er zijn zoveel momenten dat de jonge mensen dingen zien, dingen ervaren, dingen weten, maar als ze het hun ouders vertellen, dat hun ouders nee zeggen, dat is gewoon je verbeelding. Het is niet echt. Maar voor jou, jij maakt het echt voor dit kind. Dit is geweldig. Dit zijn degene die nu in deze ervaring komen, in deze illusie. Zij zijn degenen die nu komen om deze illusie te doorbreken. Zij zijn degenen die in veel opzichten degenen zijn waar jullie allemaal op hebben gewacht. En ze gaan belangrijke verschuivingen en veranderingen maken.

Maar nu rechtstreeks naar de vraag die wordt gesteld over het Hoger Zelf, ja, je kunt zeker communiceren met je Hoger Zelf – we spreken hier met Valentino – jij kunt communiceren. Hij /zij is er voor jou. We gaan niet zeggen of het een hij of een zij is. Maar diegene, je Hoger Zelf is er voor jou. En heb je wel eens een verbinding met iemand op een schip, zeker, omdat veel lichtwerkers, de lichtstrijders allemaal op verschillende niveaus deze verbinding hebben. Jullie zijn niet allemaal commandanten maar jullie hebben allemaal enige verbinding met veel Galactische wezens, onze broeders en zusters in de lucht. Dus als je hem kunt helpen dit te begrijpen, als hij dit niet helemaal begrijpt, zou dit nuttig kunnen zijn.

Om iets te zeggen, je weet wat we van namen noemen vinden, dus we gaan geen namen geven, maar zeker zoals deze jongen, Valentino, als je communiceert met je Hoger Zelf, zal een naam zal naar je toekomen. En dan is het aan jou om dit proces toe te staan. Laat deze naam doorkomen en geloof dan dat het echt is. Dat is wat belangrijk is want je zult een naam krijgen. Misschien meerdere namen en het is belangrijk dat je dan toestaat dat het proces plaatsvindt en er dan in gelooft zoals het is. Oke?

Vraag: Wat is het proces waar we door zouden moeten gaan om ons echt over te geven aan de Bron?

OWS: Het proces dat je daarvoor moet doen, is al gegeven in het idee van de Surrender Protocollen die zijn uitgegeven door, de missionaris in zekere zin, Charles, die het naar naar voren heeft gebracht. Dit is specifiek en doelgericht in deze groep gebracht, zodat jullie allemaal kunnen beginnen met dit proces of iets dergelijks te werken, of als iets beter voor je werkt, maar het is een bepaalde techniek. Het is een van de tools die naar deze groep is gebracht. En terwijl je met deze hulpmiddelen blijft werken, zul je je steeds meer gaan voorbereiden op datgene wat komt en dat is om door te gaan, door te gaan door deze Ascensie of liever door deze overgang naar je Ascentieproces en tot slot, zoals velen van jullie hoorde bij de Advance, het idee van Transfiguratie waar nog niet eerder over gesproken was, maar het werd met opzet in deze Advance geïntroduceerd als iets dat er voor je zal zijn. En diegenen van jullie die door dit proces werken, zijn degenen die zich voorbereiden om in de eerste golf van Ascentie te zijn en vervolgens ook in de Transfiguratie.

Vraag: In termen van, hoe moet ik dit zeggen, de negatieve dingen die we hebben meegemaakt en die we los laten, en we weten dat we die hebben losgelaten, dat is heel duidelijk, en toch moeten we soms op hen focussen om ze te genezen. Niet dat we ons blind staren, maar we moeten wel wat aandacht besteden aan deze dingen zodat we ze uit de weg kunnen ruimen. Kun je meer zeggen over dat onderscheid tussen hoeveel we moeten doen om gewoon verder te gaan en niet onze aandacht te veel aan hen geven, en hoeveel er nodig is om op te focussen om ze weg te krijgen?

OWS: Ja zeker dit is een prachtige vraag en we zouden dit willen beantwoorden door te zeggen dat je al je aandacht richt op positieve dingen die in je leven gebeuren. Richt je niet op iets dat negatief is. Ze kunnen naar boven komen maar richt je aandacht er onmiddellijk vanaf. Als je in de hogere vibraties komt en jezelf handhaaft in die hogere vibraties daardoor steeds dichter bij de hogere dimensionale frequenties, dan zul je niet de ervaring hebben van deze negatieve wezens of negatieve entiteiten of iets negatiefs van dien aard of hoe dan ook. Dit geldt voor alle dingen, zelfs binnen je illusie. De chemtrails, de interferenties, verschillende soorten radio-interferenties, en alles wat het lichaam kan schaden en al die elektro… we vinden … elektromagnetische, elektromagnetische interferentie, die dingen die het lichaam kunnen schaden, dit is niets waar je je zorgen over moet maken terwijl je door deze hogere vibraties gaat. Naarmate je in die hogere frequenties blijft kunnen de lagere frequenties je niet schaden. Oke?

Vraag: Ik heb een Christus Lichtcentrum in South Dakota. Ik heb ongeveer 10 jaar in Payson gewoond, tot ongeveer 2000 hadden we 100 lichtwerkers die de grote aanroep over de hele wereld stuurden. In de tussentijd heb ik een kristal gehad van 100 pond dat ooit verbonden was met het Earth Keeper Crystal in Hawaï. Het is nu bij mij terug in mijn geboorteplaats Rapid City in de Black Hills. Ik heb het gevoel dat de Black Hills erg belangrijk zijn. Onder de heuvels zijn veel kristallen grotten en ik zie het Christus Lichtcentrum dat ik heb steeds belangrijker worden en de stukken vallen op zijn plaats. Maar mijn vraag is wat ga ik doen? Als de heuvels belangrijk zijn, is er iets meer dat je me over de Black Hills kunt vertellen?

OWS; Dat gebied is zo heel belangrijk dat je je op dit moment nog niet realiseert hoeveel. Maar vanwege wat daaronder zit qua kristallen en hoe jullie allemaal naar een meer kristallijnen aard gaan, zal het steeds belangrijker worden dat al deze kristallen over de hele planeet opnieuw worden verlevendigd. Ze brengen hun energie naar de planeet, naar de mensen op de oppervlakte. Dit komt allemaal. De terugkeer naar de kristallijnen functie zou je kunnen zeggen. Niet alleen in jezelf, maar het aardse lichaam zelf zal veel meer kristallijn worden. De telefoons zijn het al. Dus die gebieden waar deze kristallen zich bevinden en gevormd worden en zo zal steeds belangrijker worden als een energieportaal zou je kunnen zeggen dat zich via deze verschillende centra zal openen en verbindingen over de planeet zal maken. En het centrum waarover u spreekt, kan een van die centra zijn.

Interruptie door telefoon geluiden Mute je telefoon. We kunnen achtergrondgeluid horen. Mute alstublieft

OWS: Mensen realiseren zich niet wanneer ze aan de telefoon zijn dat je alles kunt horen van hun gesprek dat ze in de kamer hebben. Dat is iets dat jullie allemaal nodig hebben om je meer en meer bewust van te worden. Het gebeurt echter veel meer dan wat het in het begin was. Weet je nog dat we altijd “die gekke apparaten” zeiden? We hebben dat niet al te veel meer hoeven zeggen, want je wordt hier meer verantwoordelijk voor.

Zijn er andere vragen?

Vraag: Ik vroeg me gewoon af of alles of het meeste negatieve op 21 december van de Aarde zal verdwijnen?

OWS: Voor diegenen van jullie die hier regelmatig te gast zijn geweest, bij dit programma zou je kunnen zeggen, zouden kunnen weten dat wanneer we een dergelijke vraag proberen te beantwoorden, we dat niet kunnen. Het is niet toegestaan om vragen over datums meer te beantwoorden, met uitzondering van een hint hier of daar. Maar om te zeggen wat er op een bepaalde datum zal gebeuren op de 21e december, zoals je ons vraagt, kunnen we niets geven omdat dat nog niet is geschreven, in termen van niets staat in steen
geschreven. Het is allemaal gebaseerd op kansen en mogelijkheden en die bepaalde datum is een mogelijkheid die niet bepaald is. Er is dus een mogelijkheid, misschien zelfs een waarschijnlijkheid, maar geen definitieve. Maar niet tot het punt dat je denkt wat het betekent. Zie je?

Er zijn veel van dat soort datums, zou je kunnen zeggen, tijdsframes die zullen verschijnen, die naarmate je verder gaat steeds meer mogelijkheden creëren. Maar er zal een tijd komen – en we zullen hier meer van geven op oudejaarsavond, zoals je het noemt – we zullen dan meer spreken over wat je in 2018 kunt verwachten. En wat voor soort jaar dat zal gaan worden, wat het gaat brengen en zo. Dus het zal een hele show worden, kunnen we zeggen, dat zal worden gegeven op jullie oudejaarsavond feest. En ja, degene die jullie de komiek hier noemen, zal heel veel bij je zijn, misschien zingend, we zullen het zeker met jullie vieren en misschien brengen we zelfs een bepaald iemand mee. Dat is een kleine hint voor jullie. Beantwoordt dit je vraag zo goed als we hebben geantwoord?

Vraag: Ik probeer vooruit te denken over wat ik ga doen en wat andere lichtwerkers zullen doen als we met mensen werken om hen te helpen genezen, de aarde genezen, alles in de natuur genezen. Ik vraag me af op welk punt, omdat ik begrijp dat fysieke en mentale ziekten evengoed als verslavingen zullen ophouden te bestaan en dat mensen van hen zullen worden bevrijd, en ik vraag me af, is dat zoiets als aan het begin van onze reis zal plaatsvinden of zullen we nog een tijdje voor de mensen moeten zorgen in dat opzicht?

OWS: Het zal deel uitmaken van de transitie terwijl je door dit Ascentieproces gaat. Dus je zult merken dat het in het begin een onmiddellijke ommekeer zal zijn, in veel opzichten, als de aarde een energiepuls ontvangt vanuit de Bron. En als dat eenmaal gebeurt, zullen er veel directe veranderingen zijn, maar het zullen ook veranderingen zijn over een bepaalde periode. Dus het zal niet zo drastisch zijn als dat het op 21 december 2012 zou zijn gebeurd, als dat in voltooiing was gegaan zoals het bedoeld was in die tijd. Maar op dit punt zal het een beetje meer geleidelijk gaan, maar er zullen intense perioden zijn waar je een gevoel van gelukzaligheid of een gevoel van verwondering ervaart of een gevoel van een soort van plotselinge verandering in je . Het zal ook plotseling zijn, maar nog meer uitgesproken op het moment wanneer deze energiepuls de planeet binnenkomt en het bewustzijn in veel opzichten van de een op de
andere dag verandert. Maar het zal ook een geleidelijke verschuiving over een bepaalde periode zijn voor velen. Voor sommigen zal het onmiddellijk zijn. Voor sommigen zal het een geleidelijke verschuiving zijn. Oke?

We gaan het kanaal vrijgeven. Ga gewoon door met alles waar je individueel aan werkt, naar binnen gaan, die overgave in jezelf vinden. Het is heel erg belangrijk op dit punt. En daarom is het in verschillende vormen naar je toe gebracht. En het is belangrijk dat je deze services gebruikt zoals deze aan jullie zijn gegeven, deze technieken en hulpmiddelen die zijn gegeven.

Shanti. Vrede zij met je. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
http://www.ancientawakenings.org/                                 https://www.meetup.com/nl-NL/ancient-awakenings/
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.                                                                   Vertaald van het Engels naar Nederlands door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen