18.3.4. “De liefde voor macht is nu vervangen door de macht van liefde”.

“De liefde voor macht is nu vervangen door de macht van liefde”.

Lord Sananda, Lady Nada, en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden gegeven tijdens onze eerste zondag van de maand, in de BlogTalkRadio-editie van de Ancient Awakenings-Prepare For Change- groepsbijeenkomst op 4 maart 2018

(Het artikel mag in zijn geheel worden overgenomen als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.) Lees ook het vraag-antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in zit)

Zoe: Hallo allemaal en nogmaals welkom bij Ancient Awakenings – Prepare for Change. We zijn op BlogTalkRadio waar we op de eerste zondag van elke maand aanwezig zijn.Je bent hier omdat je ernaar hebt verlangd de oude wijsheid te herinneren waar we allemaal zo bekend mee waren, lang geleden. Het is nu de tijd om terug te keren naar die wijsheid. Het is nu de tijd om te ontwaken voor wie we werkelijk zijn.

Mijn naam is Zoë. Hoewel ik bekend sta om veel andere dingen, ben ik vandaag je gastvrouw. En ik word vergezeld door onze mede gastvrouw, Rita, die ook bekend staat om vele andere dingen, zij is Pallas Athena. Hallo Athena Rita.

Athena / Rita: Hallo! Hoe gaat het met je?

Zoe: Best goed. Best goed.
De datum van vandaag is zondag 4 maart 2018.

Het is onze 5e BlogTalk-uitzending, maar net zoals vorige maand valt de eerste zondag weer op de vierde. Ik weet niet of dat toeval is of dat het standaard is na Februari.

Terugkeren naar het herinneren, een deel van de oude wijsheid die we ons allemaal herinneren zijn de natuurwetenschappen, de oude wetenschappen, de ware wetenschappen die we ons zijn gaan herinneren, zijn in feite studies van zaken zoals astrologie, licht- en geluidgenezing, numerologie, de natuurgeneeskunde, auravelden, heilige geometrieën, het gebruik van kristallen, van de aarde en dergelijke. We zijn dankbaar om te horen dat ze uiteindelijk al deze belachelijkheid zullen vervangen die we hebben moeten leren als onderdeel van de mind-control programmering in onze scholen. We kijken er altijd naar uit om te horen wat Athena ons leert over numerologie.
Behalve dat zij onze huisnumeroloog is, is Athena ook een kunstenaar, een muzikant, een astroloog, een geestelijk verzorger en een leraar met de leerstellingen van NESARA. Wat heb je vandaag voor ons Athena?

Athena / Rita: Hallo, groeten aan iedereen. Ik zend mijn liefde en mijn licht.
Vandaag, wat de 4e is, wat de tweede 4e is (vorige maand was het ook de 4de). Ik denk dat het ons iets probeert te vertellen. De 4e in numerologie is de energie van getallen. We hebben de kwantumzijde van nummers en de kwaliteitszijde. Nu zijn de getallen 2 en 2 opgeteld 4. De kwaliteit is de samenvatting die de numerologie is die de energie van deze getallen is.
Dus voor deze maand hebben we de 4e de 13e en de 31e en als je deze optelt is het 4. Drie en één maakt vier. Eén en drie zijn er vier. En natuurlijk de vierde.

Wat ik vandaag zou willen zeggen is dat de 4 staat voor de aarde. Dat is de oude numerologie. Welnu, we hebben de persoonlijke numerologie; elke persoon heeft zijn eigen getal. Numerologie zegt dat de dag waarop je geboren wordt het belangrijkste getal is. Dus als je de samengestelde nummers invoert, voeg je ze gewoon toe aan de enkele cijfers. Als je 13 zou nemen, zou het 4 zijn. Eenendertig, drie en één maakt vier. Met dat als hoofdnummer betekent dat is waar je mee hier komt. Je wordt met die energie geboren. Je hoeft er niet aan te werken om die energie te maken, daarom is dit het belangrijkste nummer en ook omdat het je verjaardag is en verjaardagen kunnen niet veranderd worden. Ze zullen er altijd zijn. En dus staat de vier ook voor beperkingen, voor orde en service.

Aangezien we er nu zijn, en de 4 staat voor  aarde, zou ik graag een moment willen nemen, en ik hoop dat je met mij mee doet, om onze aarde, onze Moeder Gaia te eren voor alles wat ze voor ons heeft gedaan. Zij is onze moeder. En je weet dat ze onze pijn heeft gevoeld, ze heeft ons verdriet gevoeld. Ze heeft alles gedaan om ons te voeden. Ze heeft de bomen gemaakt voor zuurstof. Ze heeft de lucht gemaakt die we inademen. Dus zou ik tegen haar willen zeggen, ik hou van je, Moeder Gaia. Wij houden van jou. En we gaan je nu feliciteren aan het einde van je reis terwijl je opstijgt. We waarderen het dat je ons meeneemt. We voelen ons zeer vereerd dat je dit voor ons hebt gedaan. Hallelujah. Hallelujah.

Waarom ik dit zeg, ik wil nog iets anders zeggen over een datum. Het was Sananda die tijdens onze bijeenkomst met Kerstmis zei dat dat niet de dag was dat hij werd geboren. Maar ik weet op welke dag Hij werd geboren. Hij zei dat het vroeg lente was. 31 maart was zijn verjaardag. En als je goed kijkt, was zijn leven met de Aarde; de hele tijd naar de bergen gaan, zittend op een rots zijn discipelen onderwijzend. Dus iedereen die een 4 is, zal veel in de natuur zijn, zal van de bomen houden, zal wandelen en veel bij Moeder Natuur zijn.

Of als het hun verjaardag is, als de maand en de dag en het jaar samen opgeteld een ​​4 zijn, betekent het een les die ze moeten leren. Ze moeten leren buiten te zijn. Ze moeten leren Moeder Aarde te eren. Ze moeten leren om in dit leven met Moeder Aarde te kunnen zijn.

En als ze zich overgeven zullen ze weten wat ze moeten leren. Daarom hebben we vandaag over kinderen gesproken, als we numerologie en astrologie op school kregen en de ouders zouden weten hoe ze hun kinderen moesten begeleiden, welke les ze in dit leven moesten leren. Dat zal worden geleerd zoals One Who Serves ons verteld heeft.

En geloof me, ik stuur liefde naar Moeder Aarde – dat doen we allemaal. Onvoorwaardelijke liefde, vrede, harmonie en vreugde. Dank je. Tot volgende maand en tot ziens.

Zoë: Heel erg bedankt Rita, dat wordt altijd zeer gewaardeerd en heel mooi.
Dus voor de nieuwkomers die er zijn, dit is hoe de tweede helft van onze bijeenkomst meestal werkt. (Ik onderstreep meestal omdat de dingen snel veranderen en onze bijeenkomst is niet anders.)

We beginnen dit deel van de bijeenkomst met een geleide meditatie waar James in het begin ons doorheen zal leiden. Daarna neemt Sananda het over. Na de meditatie gaan we rechtstreeks naar de gechannelde berichten die meestal beginnen met Sananda’s eigen boodschap en daarna zal hij één van zijn gasten voorstellen. Na onze gast sprekers, geven we de show over aan  onze gastheren en ceremonie meesters, waarna de One Who Serves, aansluit op de berichten en vervolgens de nodige begeleiding zal blijven bieden terwijl zij het Vraag en Antwoord gedeelte begeleiden.

Sananda en One Who Serves spreken altijd via James McConnell, de oprichter van de groep Prepare For Change / Ancient Awakenings. Athena zou je alsjeblieft de gast van Sananda willen introduceren.

Athena / Rita: Sananda’s gast is zijn krachtpaar wederhelft – zij zijn een krachtpaar – Meester Lady Nada zal vandaag de andere spreker zijn.

Zoe: Geweldig. Dank je. Dus nogmaals iedereen welkom. We waarderen en genieten enorm van de energie die iedereen aan deze gesprekken bijdraagt. En hier is James … [lange pauze] … (hopelijk!)

Meditatie
[Luister alstublieft naar de opgenomen meditatie gepresenteerd door Sananda beginnend op 13:30 minuten]

Lord Sananda Kumara

Ik ben Sananda.
Mijn vrienden, mijn lieve broeders en zusters, we willen op dit punt in de tijd, op dit moment, zeggen dat jullie zijn aangekomen. Jullie, als een collectief jij, het bewustzijn van de planeet is gearriveerd. Jullie naderen allemaal de finishlijn waarover ik al vaak heb gesproken. En het is tijd voor velen van jullie om, als je dat nog niet hebt gedaan, deze eindstreep over te gaan.

Maar als je weet dat je deze finishlijn overgegaan bent, zul je je omdraaien en teruggaan naar de andere kant om diegenen te helpen die nog aan het worstelen zijn. Weet dat velen van jullie hier voor bestemd zijn. Velen van jullie zullen dit kiezen net zoals je al lang geleden ervoor gekozen hebt om hier te zijn. Net zoals je ervoor gekozen hebt om je wezen en je zijn op te offeren om een ​​deel van deze uitdrukking, dit experiment, dit niveau van bewustzijn te zijn.

Je hebt ervoor gekozen om hier te zijn en velen van jullie zullen ervoor kiezen terug te gaan  om verder te gaan met de evolutie op deze planeet, in en op deze planeet. Anderen van jullie zullen ervoor kiezen om verder te gaan want dat is jouw keuze. Dit is een vrije wilszone en iedereen heeft toegang tot de vrije wil. Niemand kan je dat afnemen. Die tijden waarop anderen de baas zijn, komt snel tot een einde.

Vrijheid staat bij jullie voorop. Ware vrijheid! Vrijheid van het kennen van de waarheid … van de waarheid die wordt onthuld op deze planeet. Dit is waar je naar toe beweegt. Dit is wat je ziet als je de finishlijn kruist. Al diegenen die geprobeerd hebben om jullie tegen te houden, om de planetaire ascensie tegen te houden, ontdekken dat ze dit niet langer kunnen doen. Ondervinden dat ze gedwarsboomd worden bij elke bocht die ze nu maken. Wat ze ook doen, dat is allemaal oude programmering; dat ze steeds weer hetzelfde scenario proberen uit te voeren werkt niet langer meer voor hen en zal niet langer voor hen werken. Zelfs de vergiftiging van de lucht die ze geprobeerd hebben uit te voeren, loopt nu ten einde.

Hun middelen nemen af. Ze hebben niet langer het geld om deze operaties voort te zetten. Er kunnen nog enkele dingen zijn, maar voor het grootste deel is dit programma, dit geo-engineeringprogramma, wat je de chemtrails noemt, ten einde. De waarheid wordt op veel manieren onthuld en vanuit vele verschillende richtingen en door veel verschillende bronnen. Dit kan niet worden gestopt.

Net zoals je een lawine niet kunt stoppen als die van de berg af komt, kun je niet voorkomen dat de Zon haar ‘ascentie-licht’ en haar ‘ascensie-liefde’ schijnt. Het kan niet worden gestopt, en het zal niet worden gestopt. Alle pogingen die zij blijven doen, zullen tevergeefs zijn.

Vele die deze dingen hebben geprobeerd, zijn nu naar het licht gekeerd. Ze hebben de keuze gekregen: zich tot het licht te wenden of te worden verteerd door het licht. Velen kiezen nu voor het licht. Er zijn er nog steeds die koppig zijn, die standvastig zijn in hun overtuigingen en in hun behoefte aan controle en macht. Maar de liefde voor macht wordt nu vervangen door de macht van liefde. En er is niets dat ze kunnen doen om dit te stoppen. Ze kunnen meegaan of het wordt ze afgenomen.

De tijd is nu mijn vrienden. Het moment is nu. We kunnen nog niet precies zeggen wanneer The Event zal plaatsvinden, wanneer de energiepuls naar de planeet zal komen anders dan dat het al gebeurt. Er zijn golven en golven van energie die binnenkomen. Golven van energie die je bewustzijn van moment tot moment verhogen; het vergroten van je vermogen om multi-dimensioneel te zien, zoals velen van jullie zich nu realiseren dat je droomstaat veel reëler is dan wat je ooit had gedacht. In veel gevallen is je droomtoestand reëler dan je wakkere toestand.

Dus, weet dat als gebeurtenissen – en ik spreek nu in termen van meervoudige gebeurtenissen — steeds meer beginnen te gebeuren, dat je op de drempel staat van het grote ontwaken op deze planeet; het grote ontwaken van het bewustzijn in je – of moet ik zeggen het opnieuw ontwaken van het grote bewustzijn in jou.
Ik ben Sananda. Ik geef het nu over aan mijn gemalin, mijn tweelingvlam, Lady Nada.

Meester Lady Nada

En ik ben Lady Nada.
IK BEN zo blij dat ik in deze tijden, op deze momenten, bij jullie kan zijn, op de manier dat ik mijn begrip kan delen, mijn liefde voor jullie allemaal.

Velen van jullie kennen mij, kennen lieve Sananda, zo dichtbij zijn we allemaal dat je mijn aanraking op je schouder nu voelt. Voel het nu. Voel terwijl ik elk van jullie lichtjes op je schouder raak. Voel de energie die aan jou wordt doorgegeven. Voel zelfs nog meer de liefde die aan je wordt doorgegeven. Want ik ben de belichaming van liefde net zoals jullie allemaal de belichaming zijn van liefde en licht.

Voel nu de energie in je komen. Weet dat we voorbij jullie begrijpen zijn verbonden met jullie driedimensionale bewustzijnsniveau. Je kunt het zelfs niet proberen te begrijpen als je in de programmering blijft. Maar als je uit de programmering komt, uit de illusie in de echte realiteit, dan weet je van onze connectie. Je zult weten waar we vandaan komen. Wij als een collectief wij.

Ieder van ons was ooit bij elkaar en we zullen allemaal weer samen komen. Ja, ik kan door James spreken en ik kan op deze manier bij jullie zijn, maar ik, net als jullie allemaal, verlang ernaar om wat je noemt, als persoon, bij jullie te zijn. Levend en persoonlijk.

Het is niet nodig om visueel als persoon voor jullie te verschijnen om te weten dat we met elkaar verbonden zijn; we zijn zelfs op dit moment samen terwijl ik tot je spreek, terwijl je mijn aanraking op je schouder of op je hoofd voelt. Jullie voelden het allemaal op een bepaald niveau. Als je er niet bewust van was, zul je het later wel voelen. Want ik heb ieder van jullie aangeraakt zoals je nog veel krachtiger zal worden aangeraakt in de komende tijd, terwijl de Heilige Geest, de Bron in Jou over je heen komt, in je komt, en je de energie en de kracht voelt die daarmee gepaart gaat. De kracht van liefde om de liefde te verspreiden, om het licht te verspreiden naar al diegenen waarmee je in contact komt als de afgezanten of de discipelen van die liefde.

Ik ben Lady Nada. Ik verlaat je nu. Alle vrede en liefde is met jullie allemaal. Weet dat onze verbinding sterk is en dat we samen sterk zijn.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

We zijn er, we zijn terug! We zijn klaar om door te gaan! We zijn klaar om verder te gaan, om deze show te starten, zou je kunnen zeggen. Om het gaande te houden. Om te rocken en rollen, al die dingen die jullie zeggen, al die gekke uitspraken die jullie gebruiken. Maar ze zijn zo bijzonder deze uitspraken omdat ze wakker worden betekenen, ze betekenen de continuïteit ​​van het ontwakingsproces in jullie allemaal. Rock ‘n roll; ga door; geniet van het leven; zoek de momenten van vreugde; zoek de vreugde in elk moment, liever gezegd.

Ga je gang, ga door, geniet, uit je, ervaar, want dit alles is jouw leven. Dit alles is je uitdrukking, je realiteit. Je moet werken aan het creëren van de realiteit die je bent en die je wilt in je leven. Oke?

We zijn nu klaar voor jullie vragen. Zijn er misschien vragen zijn voor One Who Serves? Schiet ze af, zoals het gezegde luidt.

V & A

Zoe: Pardon … kan je even wachten? Laat me de mensen aan de telefoon vertellen wat ons vraagproces is, zodat ze kunnen beginnen met het opvullen van de wachtrij voordat je begint.

Je kunt niet zomaar “inspringen” zoals bij een normale zondag show, als je een vraag wilt stellen, druk dan op 1 om het “handje” op te steken.
Wanneer ik je lijn open, zal ik je netnummer bekendmaken, en je zult ook een opgenomen bericht horen dat je live bent. Zeg dan je naam en locatie.

Dit is het belangrijke deel: stel je vraag kort, bondig, netjes, en elk ander synoniem dat je aan die lijst kunt toevoegen omdat – begrijp dit – hoe specifieker en beknopter de vraag is, hoe beter het antwoord zal zijn. Soms zal de One Who Serves proberen te helpen sturen, en soms zullen ze je leiden. Maar het simpele feit is … ze zullen niet / kunnen niet beantwoorden wat niet wordt gevraagd. Dus formuleer een korte vraag om het beste antwoord te krijgen. Als je achtergrondinformatie wilt geven over wat je vraagt, hou het dan tot een minimum beperkt. Anders maakt het de vraag alleen maar ingewikkeld. En ook, hoe meer mensen nut zullen hebben van je vraag, hoe beter je antwoord zal zijn. Daarna druk je op 1 om jezelf uit de wachtrij te verwijderen.

Dus dankjewel. Dat is alles wat ik moest zeggen.

Athena / Rita: Ook Zoë, degene hier in huis kunnen waarschijnlijk niet op de knop drukken of hun nummer in de wachtrij plaatsen, zodat ze mogelijk eerst een vraag kunnen stellen. Is dat correct?

Zoe: Ja, dat is precies wat er gebeurt. Jullie kunnen beginnen wanneer je wilt, zoals je weet, de lijn is open. Dus ga je gang Ruby. Bedankt voor het wachten.

Vraag: [gemailde vraag] Af en toe is er een overweldigende hoeveelheid talkshows over de RV/GCR-uitwisseling. Ze lijken wanhopig te zijn over wat ze moeten doen en wanneer ze moeten uitwisselen. Wij weten dat niemand de dag en het uur kent en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het uitwisselingsproces. Zorra zei echter dat we moeten wachten op 800 nummers  en de Dinar Chronicles heeft zelfs een pagina opengesteld van de 800 nummers. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is. Kun je ons informeren over hoe of wie ons op de hoogte gaat brengen als het tijd is om te uitwisselen?

OWS: Wat we jullie kunnen vertellen, is niet wie je op de hoogte brengt, maar dat je op verschillende manieren op de hoogte wordt gesteld. Als de tijd komt, als de gebeurtenissen beginnen, zul je het weten. Je zult je bewust zijn van deze dingen. Maar het is belangrijker dat als het bewustzijn verhoogt, het allemaal heel vanzelfsprekend wordt naarmate deze dingen zich ontwikkelen. Je hoeft niet te gaan zitten wachten bij de telefoon of bij de computer tot je een mededeling hoort dat je dit 800 nummer of wat dan ook kan bellen.

We zeggen niet dat het niet op deze manier zal gebeuren. Het kan. Het kan dat je deze nummers moet bellen als de tijd van de aankondiging komt. Maar het zal waarschijnlijk geen aankondiging zijn die er zal komen over wat je de massa media noemt. Het zal meer een weten en begrip zijn op het niveau van bewustzijn dat je op dat moment hebt. Zie je?

Je hoeft je dus geen zorgen te maken. Je gebruikte de term zorg. Maak je er geen zorgen over. Maak je hier geen zorgen over, want alles zal zijn gang gaan en precies zo zijn zoals het moet zijn, op het juiste moment. Weet dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Als we zeggen je, praten we over het collectief dat jullie zijn. Niet alleen tegen degene die deze vraag heeft gesteld. Jullie zullen allemaal geïnformeerd worden en op het juiste moment weten waar je moet zijn, het maakt allemaal deel uit van de grote orkestratie van het grote plan dat werkzaam is.

Vraag: [gemailde vraag] Op 20 februari 2018 plaatste iemand een video over twee UFO’s die elkaar beschoten in de lucht boven Nevada. De naam van de video is Shocking Footage van UFO’s die elkaar aanvallen boven Nevada. Zorra van Hollow Earth zei dat het een UFO-bezoeker uit de ruimte was en het Ashtar Command beveelde hem om de planeet te verlaten. De bezoeker weigerde de bevelen te gehoorzamen en Ashtar Command elimineerde de bezoeker. Kun je verder op die gebeurtenis reageren?

OWS: Wat we hierover kunnen zeggen, evenals veel andere gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden en die nog komen, we spreken hier in termen van ‘die eraan komen’. Er zijn veel meer van deze incidenten die zullen gaan gebeuren. Veel meer mensen zullen zich van deze dingen bewust worden, zullen deze dingen gaan zien en zullen weten dat ze niet alleen zijn. Als de Onthulling niet van de regeringen zelf komt, van de regeringsleiders zelf, dan komt het van degenen die Onthulling naar hen toe brengen. Met andere woorden, de Galactics zullen dit op de een of andere manier tot stand brengen. Dus het komt eraan. Het zal hier onderdeel van zijn. Deze gebeurtenissen die plaatsvinden, zijn echt. Er zijn gebeurtenissen, ruimteoorlogen zou je ze kunnen noemen, die zich voordoen. We hebben je vaak verteld dat Star Wars echt is. Zie je?

Het is gebeurd, het gebeurt. Het gebeurt op veel plaatsen in de Melkweg en in het universum op dezelfde manier als het zich in Nevada voor deed. Waar denk je dat anders het verhaal vandaan komt? Het kwam uit het collectieve bewustzijn of het universele bewustzijn en werd opgepikt door degene die dit schreef. Toen werd er van het boek een film gemaakt  en nog een  film en nog een film, enzovoort. Het maakt allemaal deel uit van hetzelfde grote Galactische verhaal dat gaande was. Dus wat hier gebeurt is waar, zoals Zorra het zegt. Er zijn er die uit andere gebieden van de Melkweg komen die hier niet mogen zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die proberen de planeet te verlaten, die proberen de planeet te ontvluchten, deze mogen niet ontsnappen en hier weggaan. Oke?

Vraag: [gemailde vraag] Toen de lichtwerkersgemeenschap hoorde van wat er met de valutawisselingen zou gebeuren, begonnen mensen Dong, Dinar, etc. te kopen omdat ze voelden dat ze dit moesten doen? Is er iets dat je kunt aanbevelen om meer te weten te komen over wat te kopen en hoe het allemaal werkt?

OWS: Voor zover je leert om meer te leren heb je nog altijd die speciale plaats waar je naartoe kunt gaan: vraag het aan Google. [Gelach] Je kunt er zeker heen gaan, er is veel informatie die daar verzameld kan worden. Om te begrijpen wat er gebeurt, hoe het zich voordoet, en het idee dat het enige tijd geleden door verschillende bronnen is doorgegeven werd op dat moment gesuggereerd om deze specifieke valuta’s aan te schaffen, dat was correct. Het is niet zozeer dat je het moet hebben. Je hoeft het niet te hebben. Je zult niet behoeftig zijn als je het niet hebt. Je zult gewoon geen deel uitmaken van die bepaalde uitdrukking zoals dat zich voordoet. Maar weet ook dat alles georkestreerd wordt. Dus als je geen deel uitmaakt van die specifieke valutawissel, zul je een deel zijn van de andere uitdrukkingen die naar voren komen in termen van de biljoenen en triljoenen en triljoenen geld die de wereld zal vrijgeven voor verschillende projecten en dergelijke. Het zal aan iedereen worden vrijgegeven, zodat het balans zal brengen. Balans is het belangrijkste. Om het ”hebben en niet hebben” weg te nemen zodat iedereen “heeft”. Zie je?

Vraag: Ik kreeg deze week een gedachte of het idee dat ik mij afvroeg om te investeren en naar informatie over crypto-valuta en politiek te kijken in Canada. Dus ik vraag om voorlichting of  deze informatie van mijn innerlijke leiding komt of is het een verstand ding?

OWS: Was je vraag of je direct begeleiding kreeg? Is dat jouw vraag?

Vraag: Ja, over de crypto-valuta.

OWS: Zoals we eerder al hebben gezegd toen deze vraag werd gesteld, deze crypto-valutageest, is iets dat voornamelijk door de cabal is gecreëerd. Ze hebben geprobeerd het financiële systeem in hun voordeel te veranderen, zodat ze de controle konden blijven houden. Zie je, zij weten dat hun systeem zoals ze het hebben gebruikt, het zogenaamde SWIFT-systeem, wat ze al heel lang onder hun controle hebben gehad en die controle wilden ze behouden. Maar ze weten dat het van hen wordt afgenomen en ze probeerden iets anders in beeld te brengen waar ze de controle over konden behouden. En dit is hun poging om dat te doen. Nu zeggen we niet dat dit idee van Crypto en Bitcoin en dit soort dingen geen deel van je expressie zullen uitmaken, omdat dat nog niet volledig bepaald is. Maar het financiële systeem waar jullie nu in zitten ​​zal sterk veranderen, het zal veranderen om weer een ​​evenwichtssituatie op de planeet te bewerkstelligen. Niet alleen in dit land, Amerika, maar ook Canada, Europa en Afrika, enzovoort, enzovoort. Alles zal als gevolg hiervan veranderen. Maar de uiteindelijke analyse, het uiteindelijke resultaat zoals het bedoeld is, is om volledig af te wijken van de noodzaak van elke vorm van financiële vergoeding of uitwisseling op welke manier dan ook op de manier zoals je gewend bent. Oke?

Vraag: Hoe gaat het met je, One Who Serves?

OWS: Het gaat geweldig met ons. Het gaat altijd geweldig met ons. We weten niets anders dan dat. Hoe zou je dat willen hebben als jou uitdrukking?!

[Telefoon tijdelijk bediend door een ander AA-familielid, dit keer een man.]
OWS: Dat klinkt niet als onze Zoë. Wat, is dit een transformatie? [Gelach]

Vraag: Ik vraag me af, als de zeer grote lichtpuls komt, voor de  mensen die nog zo geïndoctrineerd zijn in dat negatieve christendom, waar absoluut geen ruimte is voor een andere gedachte — en ik merkt ook dat veel van deze mensen veel gezondheidsproblemen hebben en er van alles aan de hand is – dus ik vraag me af, als de grote puls komt, zullen zij het in dat ogenblik zien als, zo je wilt, in zuiverheid? En hoe zal hun fysieke lichaam er op dat moment mee omgaan?

OWS: We kunnen je vertellen dat ze het zullen voelen op het niveau waarop ze zich bevinden, op welk niveau van bewustzijn ze zich bevinden. Velen zullen er voor terugdeinzen. Velen zullen het niet geloven. Velen zullen zeggen dat het van de duivel is. Zie je? Ze zullen hun oude programmering volgen, hun oude religieuze programmering; waar ze werden geïndoctrineerd. Maar er zal ook zijn, er is ook een plan in de maak, dat zal helpen om het te verlichten voor velen. Het zal zijn, het zal over de hele planeet tegelijkertijd een beeld tonen van het ideaal dat zij herkennen. Voor diegenen met een christelijke gerichtheid, zal Yeshua zichzelf in de lucht tonen in een bepaalde volgorde, of op één of andere manier. We kunnen niet specifiek zijn hoe dit zal zijn, voor velen van jullie die bewust zijn, zal het  in de vorm komen van een schip, de Nieuwe Jeruzalem zal worden getoond daar het niet over de hele planeet gezien kon worden zie je? Jullie begrijpen dit? Op een driedimensionaal bewustzijnsniveau kun je dit misschien niet begrijpen. Maar op een hoger vierde en vijfde dimensionaal niveau begin je te begrijpen hoe dit allemaal gaat gebeuren. Het wordt een groots evenement en ook vele grote mini-evenementen.

Vraag: Ik heb een vraag namens mijn zoon Valentino die elf jaar oud is en een beetje verlegen is om de vraag te stellen. Het ging over een droom die hij laatst had. Hij begreep het niet en wil weten wat het betekend. Hij is pas 11 maar hij ontwaakt. Hij zei dat hij in zijn droom naar een oud huis werd gebracht. Het was heel oud en hij zei dat ik er was, maar er waren er twee van mij. En hij zei dat ik hem naar een kamer leidde waar er meerdere oude portretten waren van mensen, ik stuurde hem naar een bepaald portret van een man die gekleed was in heel oude kleren. Ik zei in die droom tegen hem dat dit St. Germain is en dat ik elke dag met hem praat. Ik vertelde mijn zoon – deze andere ik – vertelde mijn zoon over St. Germain. En over al die andere mensen, wezens, kinderen,ik sprak over iedereen met hem, maar voornamelijk ging het over St. Germain.

Toen hij ‘s morgens wakker werd kwam hij naar mijn kamer en zei mama, wie is St. Germain? Dus ik dacht wauw, oke, je had een droom over St. Germain. Hij was helemaal perplex en ik ook,  over hoe dat hem voor was. Dus ik vraag me af of je daarmee zou kunnen helpen.

OWS: We zien in deze droom dat het een uitdrukking is van het oude versus het nieuwe. Het oude landhuis, de oude foto’s, is het oude bewustzijn in hem. Het idee dat jij twee verschillende bent, is het Hoger Zelf van hem. Het oude Hoger Zelf zou je kunnen zeggen en het nieuwe dat komt. Zie je, het Hoger Zelf, je weet dit misschien niet, maar het Hoger Zelf is ook gebaseerd op je bewustzijn. Dus als je bewustzijn laag is en een heel – wat is het woord waar we naar op zoek zijn – alleen een extreem laag bewustzijn, dan zal je Hoger Zelf dat ook zijn. Dit is anders dan veel mensen zouden denken. Maar dit toonde aan dat het andere deel van jou, het Hoger Zelf, het hogere bewustzijns zelf, dit regisseerde en bracht het bewustzijn van St. Germain bij hem.

Dit is ook een verbinding die hij heeft met St. Germain. Hij weet dit nog niet, hij voelt dit nog niet, maar het is een beginproces. Terwijl deze van elf jaar oud begint te bewegen naar het tijdsbestek en de frequentie binnenin hem, om zijn weg te vinden in het leven. Het begin van de puberteitsfase zoals je die kent.

Vraag: Ja, het was zo geweldig. Zijn ogen lichtten op en het was als, mam, wie is St. Germain ?! En hij zei het zo [opgewonden, nieuwsgierig]. Ik voel, ja, we zijn duidelijk allemaal één en we zijn allemaal verbonden, maar het is meer een connectie met St. Germain en Valentino of zijn Hoger Zelf. Precies zoals je het zei. Er zal meer komen na deze prachtige verrassing, ik denkt dat hij dat binnenkort zal zien.

OWS: Dat klopt.

Vraag: Als er levenskristallen op aarde zouden zijn die je verbinden met de hogere dimensies van licht en het licht van Metatron en Lady Sananda [Lady Nada], met Lord Sananda en dat je deze wil delen met alle kosmische geesten en alle engelen en aartsengelen . Ze zijn niet van deze wereld, maar ze hebben zich gemanifesteerd op Aarde en dragen ze met zich mee. Als je ze in je kamer hebt en al je chakrasystemen bevrijdt, bevrijden ze de hele buitenwereld en je huis en bevrijden je van alle karma zodra je met hen communiceert, zou jij ze gebruiken?

OWS: Wat we je kunnen vertellen als we deze vraag goed begrijpen, heb je het over licht kristallen, klopt dat? Deze dragen ​​de licht taal. En deze lichtkristallen bevinden zich op verschillende plaatsen op de planeet. Ja dat is waar. Maar steeds meer zullen ze zich manifesteren aan de oppervlakte van deze planeet, binnen de planeet zelf, deze zullen tevoorschijn komen. Net zoals ze in de Atlantis en Lemurie kristallen gebruikten, komt het allemaal terug naar het planetaire oppervlak. Je zult weer heel veel gebruik gaan maken van kristallen. Maar in de tijd dat deze kristallen opnieuw worden geïntroduceerd zoals ze ooit waren, zal er geen zwart bewustzijn zijn dat met hen is meegekomen. Het duistere bewustzijn waarmee ze begonnen te werken.
Kristallen zijn versterkings-apparaten. Ze zullen het licht versterken en ze zullen ook het donker versterken.

Vraag: Mijn vraag was als die goddelijke lichtkristallen op aarde gemanifesteerd zouden worden, zou je ze dan gebruiken?

OWS: Zouden wij, de geascendeerde meesters, de Galactics, zouden we ze gebruiken?
Mijn beste vriend, mijn beste broer, we gebruiken ze al. We hebben al toegang tot deze dingen. Tot deze licht kristallen, licht kristallen kamers – je hebt die term eerder gehoord, niet waar. De licht kristallen kamers. Dit is voornamelijk waar het om gaat. Deze die deze vraag stelt, ontvangt dit begrip en deze kennis of beter gezegd, herinnerd zich deze kennis. Dit is waar het vandaan komt. Degenen onder ons, wat jullie de Opgevaren Meesters noemen, wat we de Galactics noemen, de Agarthanen, en zo, wij hebben al toegang tot deze verschillende kristallen, de lichttaal, dit allemaal. Jij hebt hier ook toegang toe.

Vraag: Ik wilde weten of we over een aantal jaar een ijstijd zullen ervaren? Ons is verteld dat we een temperatuur van 22 °C zouden hebben, nu heb ik gehoord dat we een ijstijd gaan ervaren. Kun je daar verder op ingaan?

OWS: Je gaat geen ijstijd ervaren, niet binnenkort zouden we zeggen. Het zal in feite het tegenovergestelde zijn. Je gaat de schoonheid van het klimaat opnieuw ervaren. De balans van het klimaat, kunnen we zeggen, dat het overal op de planeet 22°C of daaromtrent zal zijn. Nu zullen er bepaalde plekken beschikbaar zijn die niet die temperatuur zullen hebben, maar voor het grootste deel zal de hele planeet een gematigde planeet worden zoals die eens was.

Er komt geen ijstijd in de toekomst. Niet in de nabije toekomst. Als er zoiets zou komen, dan zou alles en iedereen worden ondergebracht zoals dat nodig zou zijn op dat moment. Je hebt eerder gehoord als er ooit een behoefte was – dit was in de oude tijdlijn, dus begrijp dit alsjeblieft. In de oude tijdlijn waren de schepen klaar en voorbereid om alle mensen op de planeet binnen 15 minuten of zo op te kunnen stralen, kun je je dat voorstellen. Dit is al eerder gedaan. Niet op deze planeet, maar op andere planeten toen dat nodig was. Dus het geeft je een idee van de technologie, de spirituele technologie die beschikbaar is op de hogere niveaus van bewustzijn.

Vraag: Heel erg bedankt, One Who Knows.

OWS: Wij zijn One Who Serves. [Gelach] Daar zijn we voor: om te dienen. We weten niet alles. We weten precies zoveel als we moeten weten, maar we weten niet alles. [Gelach]

Vraag: Ik heb een vraag over onze lucht met alle lichtgolven die nu over Gaia komen. Ik heb meer dan eens meegemaakt, wanneer ik ‘s avonds laat buiten ben (dat is wanneer ik mijn gronding en verbinding maak) en als ik inadem, maak ik altijd contact met het universum en kijk ik altijd omhoog en doe ik mijn diepe ademhaling enzovoort. Gisteravond deed ik alles weer. En wat er gebeurt, is dat ik het gevoel heb dat er iets uit de lucht in mijn keel en in mijn ogen valt. Het viel in mijn ogen terwijl ik omhoog keek naar de maan en ik moest knipperen met mijn ogen omdat het behoorlijk intens was alsof iets in mijn ogen prikte. Er kwam iets uit de lucht. Kun je me uitleggen wat dat kan zijn als je daar een antwoord op hebt?

OWS: Was je gevoel hierbij positief of negatief?

Vraag: Nou, het was niet negatief. Het gebeurde gewoon en ik dacht whoa. Ik ging naar binnen in de garage om het schoon te maken, want elke keer als ik diep ademhaalde, was het gevoelig in mijn keel, en als ik dan weer omhoog keek, kwam het weer in mijn ogen. Ik deed dit een paar keer om te kijken of het weer zou gebeuren. Maar het gaf geen negatief gevoel.

OWS: Wat we je hier over kunnen vertellen is dat de energieën aan het veranderen zijn, aan het verschuiven zijn. We zeggen dit al een tijdje. Je kunt deze energieën op verschillende manieren ervaren. Sommigen zullen als gevoelens komen, sommigen zullen komen als herinneringen, en anderen zullen gewoon komen als een fysieke gewaarwording. Je zult de energie zelfs voelen. Je zult het weten als het bij je binnen komt. Steeds meer van jullie beginnen een verschil in de lucht te ruiken, niet waar? Je begint te voelen dat er iets gaande is. Er gebeurt iets dat anders is. Is het niet?

Je begint de frisse lucht te ervaren die binnenkomt, dit gebeurt omdat de verschillende chemtrail-operaties stoppen. Deze zullen heel snel bijna volledig stoppen en je zult merken dat ook de energie in de lucht hierdoor zal veranderen. De Galactics hebben ook in dit gebied hard gewerkt. Als ze kunnen – stel je dit eens even voor  – als ze 7,5 miljard mensen in een periode van 15 minuten kunnen opstralen, denk je dan dat ze de lucht niet zouden kunnen reinigen als ze dat zouden willen? [Gelach] Denk je dat? Dat is waar ze aan gewerkt hebben. Je kunt het bijna zien – het is niet op deze manier, denk er alsjeblieft niet aan in deze terminologie – maar denk erover na aangezien ze gigantische machines hebben die lucht naar de hele planeet kunnen sturen. Zie je? Verse lucht. Frisse lucht die vol zuurstof zit.

Dat is wat deze planeet op dit moment mist, de pure zuurstof. Het is opzettelijk ingeperkt en verminderd door alle activiteiten van de cabal over heel de planeet. Door de duistere krachten. Maar het is ook sterk verminderd. Zoals we al hebben gezegd en zoals Sananda al zei, zijn hun gelden sterk opgebruikt; hun middelen. Ze zijn niet langer in staat om oorlog te voeren op de manier dat ze tot nu toe hebben gedaan. Oke?

OWS: Zijn er nog andere vragen voordat we het kanaal vrijgeven?

Zoe: Hallo, ik ben het weer. [gastvrouw keert terug]

OWS: De transformatie heeft zich opnieuw voorgedaan! [Gelach]

Zoe: Het lijkt erop dat ze allemaal zijn geweest.

OWS: Geweldig. Geweldige vragen die werden gesteld. Hebben jullie de verandering in veel van de vragen opgemerkt die nu gesteld worden? Deze zijn van een veel hoger niveau, wat je hoger bewustzijn zou noemen. Dit is een aanwijzing dat jullie allemaal in de richting gaan die jullie bedoeld waren om te gaan. Niet dat wij dat wilden, maar dat jullie het  als collectief wilde doen.

Dus alles gaat precies zoals het moet. Alles is altijd weer onderdeel van de orkestratie en jullie zijn een belangrijk onderdeel van deze orkestratie. Onthoud altijd dat we het niet zonder jullie kunnen doen, net zoals dat jullie het niet zonder ons kunnen doen. We willen je alleen helpen  zoveel als je klaar bent om jezelf te helpen.

Shanti. Vrede zij met je. Wees de ene.

Zoë: Bedankt allemaal dat je vandaag bij ons was en je lieve energie hebt toegevoegd aan dit project van het herinneren van de oude wijsheid.

Onze website is www.AncientAwakenings.org
Het is een goede plaats om naar toe te gaan te worden onthaald door de informatie en lessen die we hebben ontvangen. Bekijk het tabblad Channelings. Vooral voor iedereen die relatief nieuw is, ga naar de archieven en luister naar een aantal van de oudere shows. Je zult waarschijnlijk de antwoorden op je vragen vinden, aangezien we deze jongens (OWS) nu al een paar jaar stevig aan de tand voelen. De kans is groot dat we het al vaak hebben gevraagd. En je begrijpt ook onze inside jokes … meestal over dingen die ze ons steeds opnieuw hebben verteld totdat we het begrepen hebben.

De vertalingen staan ​​op de website en in de blogposten waar we toevoegen wat we interessant of relevant vinden.
Onze FaceBook-pagina is AncientAwakenings.
Ons YouTube-kanaal: Ancient Awakenings

Om op zondag telefonisch of persoonlijk aanwezig te zijn, ga dan naar de website www.meetup.com/Ancient-Awakenings. We hebben geweldige open gesprekken waarin bijna alles mogelijk is en zo ongeveer alles wat gezegd wordt, een leermoment voor ons allemaal is. OWS komt vaak binnen wanneer ze een punt willen maken. En dat is ook waar ze naar verwijzen wanneer ze iets doorgeven dat ‘eerder genoemd’ was of in het ‘discussiedeel’ van onze groep. Je hebt het in het openingsgedeelte van de sessie gehoord.

Als iemand een vaardigheid heeft om vrijwilligerswerk te doen om James met deze missie te helpen en onze mede-144.000 te ontwaken en te verzamelen, neem dan contact met hem op of met Mozes. We kunnen vertalers gebruiken. Zelfs mensen die andere mensen naar deze oproepen leiden, dat is het werk van een Lichtstrijder. De Geascendeerde meesters hebben ons de laatste tijd gesmeekt dat het tijd is om naar voren te stappen en anderen te helpen ontwaken voor het Licht. Dus dat is wat we zouden moeten doen.

En voordat ik stop, wil ik Darrell bedanken dat hij veel verder is gegaan dan ik dacht dat hij zou komen om me te helpen met de situatie die ik mee maakte. Dus dat was Darrell omdat hij niet de kans had om je te vertellen wie hij was. [Bedankt Darrell!]

Dus dat is het voor dit moment. Hoe is het bij jullie in huis? James, ben je terug? Ben je klaar om de telefoon over te nemen?

James: Yup Yup Ik ben terug. Echt heel erg bedankt Zoë alles wat je deed was geweldig. Ik hou van je humor die je erin brengt. Ik denk dat de One Who Serves het nu een beetje aan het er af wrijven is denk ik.

Zoe: Sorry dat ik je zo heb gedumpt. Het was een noodgeval.

James: Ja, op het moment is dat altijd geweldig. Darrell heel erg bedankt voor het erin springen zoals je deed. Ik waardeer dat. Rita heel erg bedankt voor alles wat je inbracht. Het was geweldig als altijd.

Ik wil iedereen bedanken voor het feit dat je bij ons was aan de telefoon of  met de computer, en je weg vond naar de BlogTalkRadio-show. Onthoud dat dit één keer per maand is, we doen dit de eerste zondag van elke maand, iedereen kan hier aan deelnemen. Ze hoeven niet direct lid te zijn van Ancient Awakenings, maar mijn hoop is dat naarmate steeds meer mensen zich bewust worden van onze groep en ons programma, zij er direct deel van willen uitmaken zoals jullie allemaal gedaan hebben.

Dus bedankt allemaal dat je bij ons bent en ik zeg voor nu adieu. Ik zie jullie allemaal aanstaande zondag en heb een geweldige week. Ik hou van jullie allemaal. Ik denk dat je de muziek nu kunt doorgeven Zoë.

Zoe: Oké. Hou van je tot ziens.

Athena / Rita: Heel erg bedankt. Doei voor nu.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel mag in zijn geheel worden overgenomen als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.

Vertaald uit het Engels naar Nederlands door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen