18.03.11 “Deze tijden, deze momenten waar jullie allemaal op hebben gewacht zijn nu heel dichtbij”.

“Deze tijden, deze momenten waar jullie allemaal op hebben gewacht zijn nu heel dichtbij”.

Ashtar, Aramda en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell
Deze berichten werden gegeven tijdens onze wekelijkse zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 11 maart 2018.

(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.) Lees ook het vraag en antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in zit.

Commandant Ashtar

IK BEN Ashtar. Altijd geweldig om bij je te zijn, om met je te delen, om deze vorm voort te zetten, dit programma waar we aan hebben deelgenomen, waar jij aan deelgenomen hebt.

We hebben ons lang voorbereid, net zoals jij. We hebben nu ontvangen, dit is de reden voor de dringende boodschap die door de James werd gegeven om jullie allemaal te bereiken, zodat je bij deze oproep zou zijn, in deze vorm die wij jullie aanreiken. Omdat dit de momenten zijn, de momenten waarop Sananda heeft gesproken als de finishlijn. De momenten van het aangekomen zijn aan de vooravond van verandering, het crescendo dat nu bijna bereikt is. Want we hebben een signaal ontvangen dat we nu klaar zijn om in beweging te komen, wij als de Galactici, wij als degenen die in de schepen boven jullie zijn.

We hebben het signaal ontvangen … nog niet om helemaal naar voren te komen, hoewel dat ook in uitvoering is, maar om naar de laatste fase van dit ascensieproces te gaan, van dit overgangsproces waar je doorheen gaat, waar we allemaal met jullie doorgaan. Je kunt het een groenlicht signaal noemen, maar het is nog niet het evenement zelf. Maar het is het begin van vele mini gebeurtenissen die binnenkort zullen beginnen als ze nu al niet aan de gang zijn.

Deze momenten, deze momenten waarop jullie allemaal hebben gewacht zijn nu dichtbij. Heel dichtbij. We kunnen zelfs ‘binnnenkort’ zeggen in jullie begrip van ‘binnenkort’. Hoewel tijd en ruimte in jullie driedimensionale begrip niet iets is wat wij ervaren, maar zelfs ons ‘binnenkort’ kan nu jullie binnenkort zijn. En die van jullie de onze. Want we hebben nu veel meer begrip van jullie gevoel voor tijd dan we eerder hadden. En hoewel nooit een datum zal worden gegeven, is er een anticipatie die zich heeft ontwikkeld als gevolg van alle informatie die nu naar buiten komt, alle verschillende dingen die jullie intel noemen die naar buiten komen.

Het bereidt je voor. Net zoals de voorbereiding in de periode wat in 2012 plaatsvond, is het nu weer zo. De voorbereidingen zijn in de maak. En zoals ik zeg, zijn we nu in de laatste fase van deze operatie beland, waar we op elk moment het eindsignaal van de Bron kunnen ontvangen dat nu het moment is. Het zou morgen kunnen zijn, het zou volgende week kunnen zijn, het zou volgende maand kunnen zijn, enzovoort. We kunnen de juiste dag nooit geven, omdat we het nog niet weten. Maar we weten wel dat alles in gereedheid is en dat we voorbereid en klaar zijn net zoals jullie voorbereid en klaar zijn om naar de volgende fase van je ascensieproces te gaan.

Veel werelden zijn in het verleden geascendeerd. Veel mensen zijn geascendeerd in veel verschillende fasen van begrip. Maar nu op deze planeet, jullie planeet, de planeet zelf, Gaia is verder gegaan. Ze is geascendeerd en ze heeft nog steeds een plaats voor je vast gehouden op jullie derde en vierde dimensionale niveau. Maar de derde dimensie neemt snel af. Komt snel naar beneden zou je kunnen zeggen, want alles moet naar beneden komen voordat je verder kunt gaan in dit evolutionaire proces. Dus je ervaart nu de vele veranderingen die komen als gevolg van het einde van het oude; het oude paradigma en het begin van het nieuwe.

Jullie zijn in het moment tussen deze twee. Dat moment kan een tijdje duren of het kan ogenblikkelijk zijn. Want de tijd is nu mijn lieve broeders en zusters. De tijd is altijd in het nu geweest. Je moet in het nu blijven, omdat je in het nu alles gaat ervaren wat gedurende en hierna komt.

Ik ben Ashtar. Ik geef dit nu door aan mijn beste vriend en broer, en één die velen van jullie kennen, maar toch zijn naam niet kennen: beste Aramda.

Aramda

Ja, en IK BEN Aramda. Ik groet jullie. Ik groet jullie in liefde, ik groet jullie in vrede. Ik groet jullie in het begrip van alles dat jullie zijn en alles wat je gaat worden. Omdat we eerder samen waren, jij en ik.

Velen van jullie kennen mij niet bij deze naam, maar je kent mij door mijn vibratie zoals ik jou ken door je vibratie. We kunnen elkaar voelen. Zelfs terwijl ik nu door James spreek, mijn lieve broeder, net zoals ik nu door hem spreek, spreek ik tot jullie allen. Ik reik uit naar jullie allemaal die binnenkort, zeer binnenkort, velen van jullie op de verschillende schepen zullen zijn die hier zijn, dat is waar we op gewacht hebben. Jullie komen in je droomstaat. Je komt in je meditatiestaat. En ja, zelfs enkelen van jullie zullen merken dat je in je fysieke lichaam op onze schepen zijn als die tijd komt. Die tijd is nog niet aangebroken. Want jullie fysieke vormen kunnen de energieën op onze schepen nog niet weerstaan. Maar je wordt voorbereid op die specifieke mogelijkheid en waarschijnlijkheid als je in staat bent om het aan te kunnen.

Sommigen van jullie zullen ervoor kiezen om dit te doen, om aan boord van de schepen te komen. Anderen van jullie zullen besluiten dat niet te doen; die zullen beslissen om door te gaan met deze evolutie. Sommigen van jullie zullen op de schepen komen en dan teruggaan en doorgaan met deze evolutie. En anderen zullen besluiten om volledig te vertrekken. Als deze momenten zich voordoen … of aankomen beter gezegd, hebt je er bewust voor gekozen om dit te doen. Maar tot die tijd staan ​​we klaar. We staan ​​klaar om jullie te ondersteunen op elke manier die we kunnen en op elke manier die nodig is om je door dit proces te blijven leiden.

En weet altijd dat dit proces waar je doorheen gaat vele dit  eerder hebben doorgemaakt. Niet volledig als een hele planeet zoals nu gebeurt. Dit is nieuw. Dit is iets dat nog nooit eerder is gebeurd. Je bevindt je temidden van een groot ontwaken, een grote happening over de hele planeet waar zovelen ontwaken voor wie ze zijn. Als je naar jezelf kijkt, zie je dit ontwaken misschien nog niet. Maar zoals we je vele keren hebben verteld kunnen we zien aan je vibratie, aan de vlam die in ieder van jullie brandt, we kunnen het ontwakingsproces zien plaatsvinden. Elk moment, elke dag, dat  er steeds meer ontwaken en zich herinneren wie ze zijn of zich herinneren dat er een vlam is die in hen brandt. Ze wekken nu die vlam op. Dat is wat er op het moment gebeurt. De vlam van herinnering aanwakkeren, de vlam van de ascensie aanwakkeren.

Ik, Aramda, aan boord van mijn schip de Amalia, evenals Ashtar en Sananda aan boord van de Nieuw Jeruzalem, en alle andere schepen en alle anderen, onze broeders en zusters, in de lucht, we wachten op de momenten waarop we weer bij jullie kunnen zijn net zo als vroeger. Want ik was vroeger met velen van jullie. Ik ging aan boord van de schepen en liet velen van jullie hier op deze planeet achter om deze evolutie voort te zetten. Maar je wist, net zoals ik, dat we op een dag elkaar weer zouden ontmoeten. Die dag is bijna aangebroken.

IK BEN Aramda. Ik verlaat je nu met al mijn vrede en liefde dat jullie steeds laten schijnen in deze expressie van licht die naar deze planeet is gekomen.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

One Who Serves is bij jullie. Zijn jullie allemaal on muted, dit prachtige ding? Weet ook, zoals we al vaak gezegd hebben, dat je nu dichtbij bent dat al deze dingen niet meer nodig zijn, deze gekke dingen om te gebruiken die hier en daar uit elkaar vallen en al die gekke geluiden en al die dingen die er doorheen komen .

Kun je je voorstellen hoe het zal zijn als we telepathie gebruiken? Als we gewoon weten wat iedereen denkt. Oh mijn god, denk daar maar eens over na! Iedereen weet wat je denkt! Ben je daar klaar voor? Ben je er klaar voor dat  iedereen je gedachten weet? [Gelach] Oh mijn god, je kunt maar beter opletten wat je denkt mensen. Je had beter kunnen uitkijken! Je had beter kunnen leren om je gedachten te beheersen. Nee, we maken een grapje met je. Het is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken of waar je bang voor moet zijn of, ‘oh mijn god, ik kan dat of dat niet meer denken, omdat die andere persoon precies weet wat ik denk!’

Het zal een proces zijn, oké. Het komt vanzelf en je zult een mentor ontvangen over hoe je dit kunt gebruiken. Maar zo velen van jullie zullen zich dit gaan herinneren. Je zult je herinneren als die momenten komen en je telepathisch moet communiceren. Je zult het eenvoudigweg kunnen doen, omdat het vanzelfsprekend voor je is zoals het ooit was. Oke?

Heb je vragen voor One WhoServes?

V & A

Vraag: [Gemailde vraag] Zorra uit de Holle Aarde heeft gezegd dat alle ET-wezens binnen in hun respectieve planeten verblijven. Menselijke wezens zijn de enige soort die op het oppervlak van een planeet leven als onderdeel van een overlevings experiment. Kryon van de Magnetische Dienstverlening, aan de andere kant, zei dat het menselijke experiment niet over de mens zelf gaat, maar over de energieën die we ontvangen en de verschuiving van de energieen. Gelieve deze verwarring te verduidelijken of uit te leggen of er enige correlatie is?

OWS: Het is waar dat op veel verschillende planeten door het zonnestelsel, de melkweg, het universum zelf, dat er beschavingen zijn die binnen in hun planeet leven en niet er bovenop, niet op het oppervlak . Dit is nogal ongebruikelijk op jullie planeet. Het is zoiets als een experiment wat hier gebeurd. Wat ze noemen een overlevings experiment, maar velen van jullie beschouwen dit als een soort overleving op deze planeet met het weer en alle aardbevingen en vulkanen en dergelijken. Maar het is iets dat zeker zal eindigen. We gaan niet zeggen dat je niet meer op de oppervlakte zult leven, hoewel dat op een gegeven moment noodzakelijk kan worden. Maar dit is nog ver weg, zoals jullie zeggen, dat je naar de Binnenaarde en de Holle Aarde gaat, en ook naar de schepen gaat, evenals op vele andere planeten en in vele andere planeten zoals je zult gaan zien. Dus ja, dit is waar.

Kryon zoals hij zegt, dat het allemaal over energieën gaat. Dat het over energie-uitwisseling gaat. Jullie hebben gewerkt aan deze energie-uitwisseling. Je hebt dit op veel manieren omgezet in een financiële of gelduitwisseling, maar het gaat allemaal om het uitwisselen van energie, dat is zeker correct. Jullie, diegenen van jullie hier op de planeet, degenen van jullie in de planeet, en die van ons allemaal boven de planeet, ervaren deze energie-uitwisselingen ook op veel verschillende manieren. We wisselen energie uit, net zoals we nu doen via James. Dit is een uitwisseling van energie. We wisselen energie uit als we je ontmoeten in je droomstaat of je meditatieve staat. Dus dit alles maakt deel uit van het proces dat op veel verschillende manieren gaande is. Oke?

Vraag: [E-mail vraag] Kun je uitleggen wat de Star Trek richtlijn is?

OWS: Zoals velen van jullie weten, is de Star Trek richtlijn de Eerste Richtlijn. En de Eerste Richtlijn gaat allemaal over niet-inmenging. Niet-inmenging waarbij je niet wordt uitgenodigd. Maar zoals velen van jullie weten en velen van jullie al een tijdje doen, jullie hebben ons allemaal uigenodigd. Jullie hebben de Opgevaren Meesters uitgenodigd, jullie hebben de Galactici uitgenodigd, jullie hebben de Agarthanen uitgenodigd, en zo voort. Het is allemaal een proces van niet-inmengen. En als je wordt uitgenodigd, dat je in staat bent om niet tussenbeide te komen, maar alleen om in te grijpen. Dit is een groot verschil. We grijpen in als we dit mogen doen. En die ingrijpende situaties gebeuren nu steeds meer.

Wat Ashtar en Aramda niet rechtstreeks hebben gezegd – en we zullen dit toevoegen omdat ze ons dit nu vragen om dit toe te voegen – dat er steeds meer waarnemingen zullen zijn. Je begint ze al te zien, maar het zullen veel, veel meer waarnemingen zijn die over de hele wereld zullen gaan gebeuren.

Zie je, de onthulling komt op de een of andere manier. Het komt of van de regeringen die aankondigen dat je niet alleen bent – Ha Ha! – alsof je dat nog niet wist! Maar eigenlijk wisten veel mensen over de hele wereld dat niet. Dat doen ze zeker. Velen geloven niet meer dat je alleen in het universum bent. Dat is een absurd idee om zelfs maar over te denken.

Dus dit gebeurt. Je bevindt zich nu in dat proces waar de Eerste Richtlijn zoals altijd moet worden gevolgd. En het werd volledig getoond in die show van Star Trek, waar ze de Eerste Richtlijn volgden en je weet dat ze zelfs de Federatie, de Galactische Federatie hadden. Ze noemden het zelfs de Federatie. Dit was het begin om te gaan begrijpen waar het allemaal over gaat en de waarheid van alles wat er komt. Je ziet veel in de films, in de televisieshows, en dit soort dingen. Voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Je zult vinden waar je naar op zoek bent om te helpen met het ontwakingsproces. Oke? Andere vragen?

Vraag: Kun je me wat informatie geven over het Rijk van Bestaan?

OWS: Je moet verduidelijken of specifieker zijn wat je bedoelt van Rijk van Bestaan, want alles is het rijk van het bestaan. Je bestaat in het bestaan. Wij bestaan. Het universum bestaat. Heb je een meer specifiek idee?

Vraag: Nou blijkbaar ga ik, als we opstijgen, zal ik naar het Rijk van Bestaan ​​gaan. Maar ik ben niet 100% zeker wat dat betekent.

OWS: Wat we je kunnen vertellen, is dat je naar een staat van bestaan ​​en niet-bestaan ​​gaat waar alles tegelijk is. Dit is om verbinding te maken met je Hoger Zelf. Want je Hoger Zelf is er en is er niet tegelijkertijd. Dit is een dilemma in je driedimensionale begrip dat je dit niet kunt beginnen te begrijpen omdat het verder gaat dan het idee van tijd en ruimte. Je gaat naar het gebied waar je vandaan komt naar wat het nulpunt wordt genoemd. En als je in dat nulpunt bent, ben je in die bestaansruimte van bestaan en niet-bestaan ​​gekomen waar je gewoon bent. Zie je? Gewoon om te zijn. Dat is waar je het hier over hebt.

Vraag: Over datzelfde onderwerp als we overgaan of verschuiven naar die dichotomie (tweedeling) die je net beschreef van  geen-tijd en tijd van de vijfde dimensie, wordt onze geest of onze lagere geest ontbonden of samengevoegd met de hogere geest? Wil je uitleggen of enig licht schijnen over het onderwerp van het ego of de geest die we aan de oppervlakte van deze Aarde hebben gebruikt?

OWS: Ja, dit is een misverstand over het ego en hoe het ego zal worden geëlimineerd. Het zal niet geëlimineerd worden. Je neemt je ego mee. Je ego zal echter ook naar een hogere bewustzijnsstaat gaan. Het zal een hogere bewustzijnsstaat worden zou je kunnen zeggen. Het ego zoals je het kent in je driedimensionale begrip, is niets anders dan centrale programmering die heeft plaatsgevonden. Het heeft je van leven tot leven gevolgd. Dit ego heeft in veel opzichten een eigen leven opgebouwd. Dit ego is krachtig geworden en onder controle of het gelooft tenminste dat het de controle heeft. Dus als je eenmaal meer verbonden bent met je Hoger Zelf, zal het ego beseffen dat het niet verder kan gaan zoals het was en dat het de controle zal opgeven, maar het zal er nog steeds zijn omdat het een deel van jou is. Het is een deel van je persoonlijkheid en je expressie en dat zal niet verdwijnen. Sterker nog, het zal groter worden naarmate je naar de hogere expressie in jezelf begeeft en fuseert met je multidimensionale zelf om meer verbonden te zijn met je Hoger Zelf. Zie je?

We gaan je een analyse geven van een droom die we in James vinden, enige tijd geleden, waar hij in zijn droom een ​​roltrap benaderde, of een trap (je kunt het een roltrap of een trap noemen). Daar was een deur. En hij probeerde door de deur te gaan, maar hij besefte dat om door de deur te gaan hij gescheiden moest worden. Hij moest zijn lagere zelf kwijtraken om door de deur en deze trap omhoog te gaan. Dat was het ego, het lagere ik-gevoel, dat achter moest blijven. Zie je? Dit is een indicatie dat je door dit proces heen moet en je neemt je ego mee, maar het is een hoger besef van je ego, als je dit kunt begrijpen, waar het lagere ego de controle volledig heeft opgegeven. Oke?

Hele prachtige vragen worden gesteld.

Vraag: De vraag is, ik begon vorig jaar dit …. [onhoorbaar] weten te ontvangen. En daarna moest ik door een helende ervaring gaan gedurende een paar maanden en het lijkt erop dat ik het weer weet.

Ik wil een vraag stellen en zoals vorige week in de zon dacht ik ach met al mijn lichaams symptomen plaats me alsjeblieft in deze vorm en handel het af. Binnen een paar uur zou het beter kunnen zijn. Ik hoorde zoiets als lachen achter in mijn hoofd en het zei, ha ha alsof we dat al niet doen. Of ik zou dingen vragen als, dat ik blij ben om deze armband met liefdes kralen te krijgen, en ik zei oh laat me het reinigen voordat ik het draag en ik hoorde het in mijn achterhoofd, wel, we sturen het naar jou, je hoeft het niet te reinigen. Dit komt van ons. Het hoeft niet te worden gereinigd.

Dus kan ik erop vertrouwen dat ik deze vaardigheid terug heb, deze verbinding met mijn Galactische hogere wezen? Zal ik mezelf toestaan ​​om de informatie, de antwoorden die ik ontvang te ontvangen? Ik kan het niet vertrouwen, nog niet volledig vertrouwen. Dus wat is uw mening hierover alstublieft?

OWS: Je kunt het niet alleen vertrouwen maar je kunt het ook weten. Je kunt weten dat deze informatie, deze sensaties, deze realisaties en gedachten bij je terugkomen. Aan jou die deze vraag stelt en aan jullie allemaal waar dit gebeurt of gaat gebeuren. Degenen onder jullie die zich afvragen waarom zijn deze dingen mij nog niet overkomen, bereid je goed voor omdat ze dat gaan doen. Velen van jullie zullen veel verschillende ervaringen hebben als je deze nog niet bent begonnen. Het is allemaal een proces waarbij je DNA weer verbonden wordt. Het is allemaal een proces van je derde oog die weer online komt.

Het is allemaal een proces van de energieën die de planeet binnenkomen die je verankert. Je verankert dit licht hier, verankert het licht voor jezelf evenals voor de hele mensheid op de planeet. En niet alleen de mensheid, maar ook de dieren en planten. Dus dit is allemaal het proces waar je doorheen gaat. Je zult deze verschillende ervaringen blijven hebben om meer telepathisch te worden met anderen, zelfs tot het punt dat je energieën kunt voelen en weten en in staat bent om energie te zien. Sommigen van jullie hebben al eerder energie kunnen zien, maar sommigen van jullie zullen beginnen die energie te zien terwijl dit eerder niet het geval was. Je gaat steeds meer door de sluier heen zien. Je zult schepen zien en je zult zien en misschien zullen anderen die om je heen zijn dat niet zien omdat ze niet eens naar de lucht zullen kijken. Maar op een gegeven moment, zoals we eerder al zeiden en zoals Aramda en Ashtar eerder al hebben aangehaald, zullen er nog veel meer waarnemingen gaan komen en je zult veel meer in de lucht gaan zien als je zoekt zowel  overdag als ‘s nachts. Oke?

Vraag: Christine Day, die een Pleiadische ambassadeur is, heeft via de Pleiadiërs een bericht gebracht dat dit diamantlicht eind maart tijdens de Zonnewende zou komen. Zou je dit The Event beschouwen of is dit meer een voorloper?

OWS: Wat we je hier over kunnen vertellen is – zonder een datum of tijdsframe te geven, omdat we dat op dit moment niet kunnen zeggen, omdat niets hiervan al is vastgesteld. Weet altijd dat de exacte datum en tijd en het uur niet bekend moet zijn tot het exacte moment waarop het klaar is om bekend te worden. Met andere woorden in Divine Timing. Om deze dingen te laten gebeuren, zullen er mini-evenementen zijn waar we het over hebben gehad. Dus je gaat veel verschillende gebeurtenissen ervaren, veel verschillende gebeurtenissen en veranderingen en onthullingen die naar buiten komen om steeds meer mensen in het ontwakingsproces te brengen. Dat is waar dit allemaal over gaat: meer mensen laten ontwaken, net zoals jij ontwaakt bent. Of het nu een diamanten licht is of een puls van energie die uit de Galactische Centrale Zon komt of hoe het ook genoemd kan worden, het is allemaal hetzelfde. Het is een golf van energie en lichtpulsen, maar voornamelijk zullen deze golven van energie komen voordat de Grote Hartslag de Galactische Centrale Zon verlaat om zijn weg te vinden.

Vraag: Kunt u ons vertellen of The Event, de Galactic Pulse zich van west naar oost of van oost naar west zal verplaatsen, alstublieft.

OWS: Mijn hemel. Je wordt nu heel specifiek. Dat hangt natuurlijk af van waar je je op de planeet bevindt. Als je je in een bepaald deel van de planeet bevindt, dan komt het uit het oosten. Als je in een ander deel van de planeet bent, lijkt het alsof het in één keer uit het westen of het noorden of het zuiden komt. Zie je? Van alle verschillende richtingen. Het hangt er vanaf waar je bent op het moment dat dit gebeurt. Zie je?

Vraag: Kunt u mij vertellen ik heb onlangs de Teotihuacán-piramide buiten Mexico-Stad bezocht? Toen ik daar was, had ik een idee of ik vroeg me af wat er met die piramides en misschien met andere piramides over de hele wereld zou gebeuren ten tijde van The Event.

OWS: Ze worden opnieuw verbonden met elkaar. Energetisch verbonden zoals ze ooit waren. Deze energieën als onderdeel van de leylijnen, als onderdeel van het raster, het Bewustzijnsraster op de planeet, zullen allemaal opnieuw verbonden worden. Zie je, in het verleden hebben die van de cabal, deze plaatsen, deze vele verschillende plaatsen over de planeet, deze energie plaatsen afgenomen en hebben deze gebruikt voor hun eigen duistere snode doelen. Maar dat wordt nu allemaal teruggenomen. Alles wordt teruggenomen door het Licht, zodat als de tijden komen zoals deze plaatsen ….. [onhoorbaar] deze plaatsen van oude kennis en inzichten allemaal terug zullen komen wat je online zou noemen. Oke?

Vraag: Ik wil toevoegen aan de vraag van [de vorige beller] over de heilige site omdat ik vandaag op bedevaart naar Glastonbury Tor ben geweest. Als je op de top staat, is het ongelooflijk winderig maar ik stond op een plek recht boven de Tor (dit is een magische plek zoals jullie allemaal wel weten) en ik bracht de energie van de Galactische Centrale Zon naar beneden alsof er een portaal door me heen ging. De wind stopte een beetje, ik vermoed omdat de Galactische Centrale Zon-energie door me heen de Tor in stroomde en in Gaia’s kernkristallen en toen weer omhoog. Maar het was bijna alsof de wind plotseling stopte. Ik wil gewoon weten of ik effect heb gehad? Werkte het? Ik wil gewoon zeker weten dat ik een deel van mijn werk doe. Kwam het door waar ik was in dat magische gebied van Glastonbury Tor om het Galactische Centrale Zonlicht binnen te brengen, ik hoop dat het heeft gewerkt.

OWS: Je weet al dat je een effect had omdat er een effect was. Dus terwijl je dit visualiseerde terwijl je dit je intentie maakte, creëerde je deze verandering in je weerpatroon of een verandering van je windpatroon in dit geval, en je beïnvloedde je omgeving. Dit is op veel verschillende tijden aangetoond. Veel verschillende mensen hebben dit gedaan. Zoals we het zien terwijl we zoeken in diegenen die aan deze oproep deelnemen, hebben velen van jullie dit soort dingen eerder meegemaakt.

Zeker deze waar we door spreken en de groep waar ze eerder mee hebben samengewerkt om die oude aantekeningen te vinden of te zoeken, ze hebben een aantal keren het weer kunnen veranderen op dat moment. Ze verplaatsten de bries de wind zou je kunnen zeggen om de wind te onderdrukken of om de wind te kalmeren net zoals Yeshua op de boot deed toen hij de wind kalmeerde. Begrijpt je waar wij over spreken? Velen van jullie doen het. Hij was in staat om te zeggen: “Vrede, wees stil” en alles was stil. En James en de groep waarmee ze werkten konden dat ook met de wind doen.

Ook in het werken met gezangen en de verschillende trillingen die ze in die omgeving creëerden die ze toen tegenkwamen, waren ze in staat om het weer daar letterlijk te veranderen. Om het te veranderen van een droogte die er op dat moment was, tot toen ze uit de meditatieve staat kwamen, het overal nat was; op hun tenten, op de grond. Ze veranderden letterlijk op dat moment het weer, in dat specifieke gebied. En sommigen van jullie hebben dit ook al eerder gedaan of iets dergelijks. En zo niet dan zul je deze ervaringen krijgen omdat ze deel uit maken van de ervaringen waar we over gesproken hebben die komen waar je visualisatie, je vermogen om verandering te brengen op basis van je intentie, dan die verschuiving zullen creëren waarnaar je op zoek bent op dat moment. Oke?

Vraag: Ja, dank u. Als je de Galactische Centrale Zon Energie naar beneden brengt door heilige plaatsen zoals deze, hoe ziet het er dan uit vanuit jouw waarneming, daar waar je het licht naar beneden ziet komen door het kanaal in een heilige plaats als deze?

OWS: Precies zoals we het in deze meditatie door James hebben doorgegeven. Als het elektrisch blauwe licht dat naar beneden komt als een straal energie, een puls van energie, een pilaar of een kolom van licht, hoe je het ook wilt zien. Want dat is waar het op lijkt.

Vraag: Ik heb een vraag over angst. Ik geloof dat er een punt is waar iedereen voor minstens 51% vrij van angst kan zijn, maar er is ook dit duwen en trekken dat we verder willen gaan dan dat en de angst voor angst zelf opgeven. De vraag die ik heb: is dat … Laat me een voorbeeld geven in het doen van inkomstenbelasting. Ik vind het weerzinwekkend en ik voel niet veel liefde dus er is een deel van mij dat angst niet wil opgeven, het dwingt me om dingen te doen . Ik ben op zoek naar een manier, en dit is een klein voorbeeld, in plaats van angst voor de inkomstenbelasting in te vullen, zou ik het op een of andere manier kunnen vervangen door liefde. Kun je aangeven hoe je daar meer vooruitgang mee kunt boeken?

OWS: Wat we je kunnen vertellen is omarm liefde in alle omstandigheden en alle gelegenheden, waar en wanneer je maar kunt. Of het nu via de inkomstenbelastin proces is – oh trouwens, dat gaat weg. Dat zul je zeker ervaren. Degenen van jullie die zeggen: “Niet in mijn leven,” kunnen we je vertellen dat het zeker wel in jou leven zal zijn. Je zult door dit proces gaan van het nodig hebben om dit te hebben wat James graag de helse inkomstendienst noemt. Je gaat daar doorheen. – Dus wees in geen enkel opzicht bang, omdat angst je berooft van het vermogen om liefde te delen. Dus heb in elk geval geen angst. Heb het tegenovergestelde van angst dat liefde is. Als je alle angst loslaat, laat je alle pijn en lijden in je leven los. Yeshua heeft dit enige tijd geleden doorgegeven. Laat alle angst los en alle pijn en lijden is weg. Denk daar eens over na. Overweeg dat. Mediteer daarover. Omdat dat de waarheid is. Het ultieme, de universele waarheid. Ze bevinden zich in extreme tegenstellingen tot elkaar.

Joanna / Shoshana: Mag ik iets aanbieden? [Ja alsjeblieft.] Ik zou willen aanbieden dat de belastingen, het geld dat wordt vertegenwoordigd door de belastingen die we betalen, dat we de intentie hebben terwijl we dit ritueel van het invullen van de belastingen doen, dat het geld wat van ons wordt ontvangen door de belasting naar degenen wordt gestuurd die in nood zijn, en dat het geld doorsijpeld om te zorgen voor degenen die in nood zijn. En als onze intentie sterk in die richting is zou dat gebeuren.

OWS: Absoluut. Absoluut. Als je van plan bent iets te veranderen, kun je die verandering tot stand brengen. Als je de angst in je belastingen ziet, als je het als een saaiheid ziet, als je het als een controle ziet, als je het ziet als iets dat je niet wilt doen, – en we zeggen niet dat je het moet willen maar we zeggen dat je het gewoon moet doen – en in Gods tijd in Goddelijke Timing zal alles voor zichzelf zorgen. Nogmaals, het maakt allemaal deel uit van de orkestratie. Dus zoals Joanna en Shoshana hier zegt, doe het met liefde, doe het met intentie. Bestemd voor doeleinden die zich op hogere niveaus van bewustzijn rond de planeet bevinden. Dan creër je precies datgene dat je wilt doen. Oke?

Vraag: Ik wil aanbieden dat je de solfeggio-frequenties opzoekt en die afspeelt terwijl je de inkomstenbelastingen doet.

Ik zou graag iets willen weten over geheugen. Als we ascenderen, herinneren we ons onze kinderen? Herinneren we ons situaties uit ons leven? Alleen de goede situaties of alle situaties. Ik heb gehoord dat ze wegglippen. Ook over het geheugen zoals van vorige levens, als een vorig leven een bepaalde weg insloeg en het niet zo goed was, verandert dat dan en onthouden we een nieuwe herinnering aan het vorige leven? Hoe werkt dat allemaal?

OWS: Wat we je kunnen vertellen is dat als je volledig bent geascendeerd en herenigd met je Hogere God Zelf en al je multidimensionale zelven zullen al je herinneringen aan alle dingen op dat moment terugkeren. Als ze nu zouden terugkeren, zou het je overweldigen. Je centrale zenuwstelsel zou knal zeggen en je zou niet meer kunnen bestaan ​​in deze dimensie. Maar zoals we zeggen als je door deze ascensie gaat, volledig ascendeert en weer verbonden bent of opnieuw verbonden bent met je Hogere God Zelf op bewust-weten-niveau, zie je, we zeggen dit omdat je nooit eerder verbonden bent geweest met je Hoger Zelf. Begrijp dat. Je hebt altijd de connectie gehad. Het is alleen je bewust-weten-zelf dat die verbinding heeft verloren. Maar dat zal terugkomen. En daarmee zullen ook alle herinneringen terugkeren.

Joanna / Shoshana: Mag ik aanbieden? [Ja alsjeblieft.] Op het moment van de ascentie zullen we het Zielplan zien dat ons als evoluerende wezens is aangeboden en we zullen die dingen zien die we herinneringen noemen als ervaringen die we hadden om ons tot het punt in de schepping te brengen dat we tot bewustzijn gebracht moeten worden. En dat er geen oordeel over die ervaringen zou zijn en dat je ze zonder oordeel ziet

OWS: Dat klopt. Op dit punt nu, om een beetje verder te helpen begrijpen, omdat dit is opgevoerd, toen jij, in het verleden toen je stierf of je geliefden stierven, een proces doorloopt. Ze gaan terug en onthouden al hun levens en ze gaan door alle ervaringen uit het verleden. Dit is echter niet nodig voor jullie. Je hoeft niet door herinneringen van vorige levens waar je jezelf gaat beordelen. Je hebt het gezegde vele malen gehoord: Oordeel niet, opdat je niet zelf beoordeeld wordt. Maar we zouden dat willen veranderen in: Oordeel niet opdat gij uzelf zult beoordelen; want niemand beoordeelt jou behalve jij. Jij bent de enige die altijd in het oordeel van jezelf staat. En als je volledig door deze ascensie gaat, zul je op het punt komen dat er geen behoefte meer is aan oordelen. Dat is voorbij. Oke?

Vraag: Zo One Who Serves, is dat een vooruitblik? We hoeven geen levens evaluatie meer te doen  of niet meer te hebben?

OWS: Dat heb je niet langer nodig. Dat is juist. Het zal niet nodig zijn in de zin van het vinden van een oordeel voor jezelf. Je zult de beoordeling nog steeds doornemen. Je zult veel dingen onthouden, maar je zult er geen oordeel over hebben. Zonder gehechtheid, horen we. Ja dat is correct. Zonder gehechtheid. Zonder oordeel. Oordeel is gehechtheid.

Vraag: Omdat er geen karma meer is. Klopt dat?

OWS: Op dit punt voor jullie die verbonden zijn als lichtstrijders, lichtwerkers, ben je voorbij het karma van vorige levens. Je hebt dat karma niet meer. Je kunt nog steeds ervaren wat je zou denken als karma, omdat het deel uitmaakt van je programmering en je je niet realiseert dat je jezelf van dat alles kunt deprogrammeren. Je kunt karma creëren in dit leven, want dat is er nog voor je om te doen, maar je karma van het verleden is weg als je toestaat dat het weg is.

Dat betekent – en we zullen dit aan jullie allemaal geven – dat betekent dat iedereen die zich daarbuiten bevindt en ziekte of kwalen van welke aard dan ook ervaart, alle kwaaltjes van welke aard dan ook, nu in jezelf kan zeggen tegen je Hoger Zelf, ik hoef dit niet meer, je hebt dit niet langer nodig. Het hoeft niet langer een deel van je expressie te zijn. De behoefte aan dit alles is nu verdwenen. Als je dit in je eigen woorden zegt om dit te bewerkstelligen, zul je merken dat je verder kunt gaan dan die kwalen en die ziekten. Het zal niet langer nodig zijn als een deel van je expressie, omdat dat allemaal oude programmering is die je uit andere levens hebt meegebracht. Zie je?

Vraag: Als we ascenderen, zullen we onze familieleden ontmoeten die ons zijn voorgegaan?

OWS: Dat zal je. Je zult hen ontmoeten. Zij zullen jou ontmoeten. Er zal een grootse viering zijn, niet alleen met de geliefden van dit leven van je, maar ook van vele vorige levens. Evenals veel van de verschillende systemen waar je eerder vandaan bent gekomen. Dus je zult weer terugkomen met de Opgevaren Meesters, met je familie, geliefden, evenals de broers en zussen van zowel boven als van beneden.

Joanna / Shoshana: Dat doen we nu. We verbinden opnieuw met degenen die we eerder in onze zielengroep via deze groep hebben gekend.

OWS: Ja. Dat is juist. Heb je dat allemaal gehoord? Wat Shoshana hier via Joanna zegt dat je misschien niet hebt kunnen horen, is dat jullie allemaal samenkomen in termen van herinneren wie je bent en samen terug komen als een groep, als een begrip samen, als een zielengroep samen. Je hebt eerder gehoord van zielengroepen. Je hebt gehoord dat de geweldige Robin Williams deel uitmaakt van je zielsgroep. Je wist dit niet. Velen van jullie die niet de laatste Advance hier bijwoonden, maar Robin Williams was een deel van je zielengroep, is een deel van je zielengroep. Ook al kende je hem niet noodzakelijkerwijs in dit leven, hij maakt er deel van uit en velen worden teruggeroepen naar hun zielsgroepen. En deze specifieke groep is een van die zielengroepen. Dus je bent teruggeroepen uit oude tijden in oude kennis en begrip om weer samen te komen. Oude zielen keren terug. Nee, er is zeker geen toeval.

Vraag: Mijn vraag gaat over de code 001110 zoals gechanneld door Ashtar op YouTube. Ik begrijp dat het gaat om het gebruik van telepathie. Ik zou graag willen weten hoe waar dat is en, zo ja, hoe gaan we om met het toepassen van die code?

OWS: Eerst en vooral om het idee van codes te begrijpen moet je weten dat het codes zijn en dat die zelfs bestaan. Er zijn inzichten die je driedimensionale inzicht ver te boven gaan. Deze specifieke code is bedoeld om bepaalde ideeën en concepten binnen de ontwaakte gemeenschap nieuw leven in te blazen. Zie je? Het is alleen voor degenen die klaar zijn om dit te ontvangen. Dus als je resoneerde met dit specifieke concept dat van Ashtar kwam door deze specifieke bron, dan ben je klaar om die code in je te horen, om die vibratie in je te laten ontwaken als je hiermee resoneert.

Dit is waar dit over gaat, om een ​​ontwaken in je te bewerkstelligen, vergelijkbaar met hoe bepaalde liedjes die je tijdens je dagelijkse leven hoort en hoe ze herinneringen oproepen. Ze brengen soms tranen terug. Dit is hetzelfde maar dat het een vibratie in je brengt.

Dit gaat allemaal over vibratie. Onthoud dat altijd. Trillingen en bewustzijn. Dit is waar jullie allemaal doorheen gaan terwijl jullie door dit transitieproces gaan. Trillingen en bewustzijn. Al het bewustzijn heeft vibratie en alle vibratie heeft bewustzijn.

We moeten het kanaal nu vrijgeven.
Shanti. Vrede zij met je. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.

Vertaald van engels naar nederlands door Allie de Vos.
“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen