18.3.18 “Dit is de tijd voorafgaand aan de grote veranderingen die je overkomen”

“Dit is de tijd voorafgaand aan de grote veranderingen die je overkomen”

Lord Sananda en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 18 maart 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)
Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in zit)

Sananda

Ik ben Sananda.

Zoals altijd als ik naar jullie toekom om bij je te zijn, met deze groep, met dit programma, BEN IK hier om door te gaan met dit proces dat we zo lang geleden zijn begonnen. En ik kom nu om jullie te herinneren aan de beloften die je hebt gedaan als de vrijwilligers die jullie zijn om naar dit systeem te komen, om dit systeem verder te brengen; om de evolutie van de mens verder omhoog te brengen. Dat is wat ieder van jullie nu op dit moment hier voor zijn om te doen. Dit is de missie waarvoor je bent gekomen.

Velen van jullie zijn er nog niet precies uit wat je missie zal zijn. Sommigen van jullie weten het wel. Het is allemaal een kwestie van een proces waar je doorheen gaat: herinneren. Om de tijden te herinneren, de ervaringen die je in het verre verleden hebt gehad. Om nu hier in dit moment te zijn, dit moment dat direct voor het Grote Evenement ligt terwijl het steeds dichterbij komt om op dit niveau van ervaring gerealiseerd te worden; deze uitdrukking dit bewustzijn op deze planeet.

De momenten die je hebt verwacht en waar je op hebt gewacht, komen nu in golven van energie. Je voelt deze energieën als ze binnenkomen en door je heen gaan en je vibraties verhogen. En terwijl jullie vibraties blijven stijgen, zullen jullie ontdekken dat alle kwalen, ziektes en ongemakken die jullie hebben gehad, zullen verdwijnen als deze energieën sterker en sterker worden en jullie zelf sterker worden om met deze energieën om te kunnen gaan.

Wij als groep hebben je op deze tijden voorbereid. Je bent samengebracht om je missie als een groep, als één, als een familie naar buiten te brengen, zodat als die momenten komen, als je wordt opgeroepen, als je naam wordt afgeroepen – wij allemaal kennen je naam als jou vibratie, net zoals je ons kent door onze vibratie – de ervaringen die voor je liggen en de ervaringen die je al hebt gehad, bereiden je voor op alles wat er nu komt. Want onthoud altijd dat je in het Nu bent. Het verleden is alleen het verleden. De toekomst is nog niet geschreven. Op dit moment creëer je de toekomst die voor je ligt. Niet alleen voor jullie, iedereen, maar voor het collectieve jullie, de collectieve mensheid.
Dit is het proces van je ascensie. Terwijl je deze overgang doorloopt – dit is een overgangs periode – terwijl je je verplaatst van de oude driedimensionale illusie die is gecreëerd, waar je een rol hebt gespeeld om het te creëren. Als je van daar naar de hogere vibraties van de vierde en de vijfde dimensie toe beweegt, zul je merken dat je denkprocessen, je visualisatie vaardigheden, dat die je nieuwe wereld zullen creëren als het nieuwe tijdperk, het Nieuwe Gouden Tijdperk van de mens begint.

Dit is de tijd voorafgaand aan de grote veranderingen die je overkomen. Naarmate deze veranderingen steeds prominenter worden; terwijl je je steeds meer bewust wordt van de energieën die overal om je heen toenemen; naarmate steeds meer van je broeders, je broeders, je zusters zich meer bewust worden van deze energieën, zullen zij beginnen te ontwaken zoals jij deed. En terwijl ze ontwaken, zullen ze uitreiken en hebben ze zekerheid nodig dat ze niet gek zijn.

Net zoals jij uitreikte toen je voor het eerst begon te ontwaken en je verbinding opnieuw begon met je Hoger Zelf, zo zullen zij dit ook doen. En zoals jij naar je Hoger Zelf uitreikte zullen zij naar hun Hoger Zelf uitreiken, zullen ze antwoorden zoeken. En jij zal er zijn om de antwoorden te geven als ze worden gevraagd.

Ik ben Sananda. Ik verlaat jullie nu met al mijn vrede, mijn liefde, om met jullie allemaal te delen als één. Want we zijn hierin als Eén samen zoals altijd.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

One Who Serves is bij jullie om verder te gaan zoals we al een tijd doen om je steeds dichter bij het grote moment te brengen waar iedereen op heeft gewacht, waar we allemaal op hebben gewacht, waar we allemaal naar hebben toegewerkt.

Dat wil niet zeggen dat je niet in het nu moet zijn zoals altijd, want terwijl je op deze grote gebeurtenis wacht net zoals wij, blijf je je leven leiden. Je gaat verder en bent in de uitdrukking die je op dat moment nodig hebt en blijft van je leven genieten.

Dat is het belangrijkste deel. In-vreugde! Genieten. Wees in het moment. Vind de vreugde op elk moment dat je kunt, want dit specifieke deel van je leven zal snel verdwijnen.

Zoals je je leven kent, zal intens veranderen. Dus in de tijd dat we verschuiven naar de grote gebeurtenis, in de tijd dat we verschuiven naar deze golven van energieën die drastisch gaan toenemen … we kunnen beter het woord ‘enorm’ gebruiken – terwijl deze energieën enorm toenemen zal je jezelf nog meer voorbereiden, of gewend raken zoals Sananda de term eerder heeft gebruikt. Je zult gewend raken aan deze energieën, zodat wanneer ze steeds meer en vollediger binnenkomen, je niet alleen de ogen zult hebben om te zien en de oren om te horen, maar je de liefde in je zult hebben, zodat je je open kunt stellen voor degenen die ernaar verlangen om zelf de antwoorden te vinden, net zoals jij gedaan hebt.

Dus we zouden tegen jullie willen zeggen om door te gaan met het vastmaken van de veiligheidsgordels, want ja, de dingen zullen een poosje hobbelig worden en daarna zullen ze rustiger worden. Terwijl de storm steeds meer om je heen begint te razen, zoek de kalmte, de vrede in jezelf. Zoek het, wees in het oog van de storm. Want dat is wat je door deze overgang heen zal leiden en je voorbereid op alles wat nog moet komen, omdat je bereid bent om al die anderen te helpen die deze hulp zullen gaan zoeken. Oke?

Zijn er vragen voor One Who Serves?

V & A

Vraag: [gemailde vraag] Als de golf van frequenties van de Centrale Zon uitstralen tijdens De Gebeurtenis, zal dit de tijd zijn dat de hele Aarde bedekt is met daglicht (Licht)?

OWS: We zouden zeker licht zeggen ja. Er zal een overvloed aan licht zijn die nog nooit eerder hier is geweest. Het is alsof je op een mooie lentedag naar buiten gaat en je voelt de energieën en de warmte van de zon en je ziet de prachtige blauwe lucht en je voelt het licht van de zon. Vooral als je recht in de zon kijkt of zelfs als je met je ogen dicht naar de zon kijkt en je die energieën voelt en je weet dat het het licht is dat uit de zon komt. Welnu, ervaar nu het licht dat niet alleen uit de zon komt, maar ook uit de Galactische Centrale Zon. Die energie, die immense uitdrukking van energie en licht afkomstig van de zon. Het zal lijken alsof de dagen super helder zijn geworden en de nachten, op dat moment, superdonker worden omdat het de uitdrukking is die het licht en de energieën over de planeet gaan verspreiden als de energiegolven komen en zeker als de puls van energie afkomstig van de Galactische Centrale Zon het licht duizendvoudig verhoogt. Oke?

Vraag: [gemailde vraag] Hoe voorspelt of modelleert de Galactische Federatie of Eerste Schepper de verschillende elementen van het managen van de overgang naar 5-D voor planeet Aarde (bijvoorbeeld: de financiële verandering, introductie van nieuwe technologieën, etc.) en hoe zal de mensheid reageren op deze gebeurtenissen. Welke hulpmiddelen en technieken worden gebruikt door de masterplanners?

OWS: Wat we hierover kunnen zeggen, zijn niet zozeer de instrumenten die worden gebruikt, maar er is een groot plan aan de gang . Het is al heel lang aan de gang en het blijft verschuiven en veranderen zoals het bewustzijn van de mens verschuift en verandert. Het bewustzijn van de mensheid bepaalt het pad en dat zal het pad van het grote plan zijn … het is bezig, het komt tot wasdom. En naarmate het bewustzijn van de mens blijft veranderen verandert het plan, zo is er een plan “A”, “B”, “C” “D” enz.. Het omschakelen is nodig omdat het bewustzijn blijft veranderen. Dus het was het bewustzijn van de mensheid die de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid bepaalt dat dit plan zich ontwikkelt en wordt uitgewerkt zoals het moet, en het exacte moment dat het in beeld wordt gebracht. Met andere woorden, de 3-D illusie onderuit halen en jullie naar de hogere vibraties brengen in de hogere frequenties van de hogere dimensies. Dit is allemaal aan de gang. Maar het kan niet volledig worden voorspeld op basis van de bewustzijns verschuivingen van de mensheid en veranderingen op elk moment. Dus je moet naar het grotere geheel kijken, niet vanuit je meer geïndividualiseerde beeld. Bekijk het vanaf het punt van Prime Creator. Zoals Prime Creator werkt met dit plan, als het zich ontwikkelt op elk moment op basis van het bewustzijn op elk moment en in elk individu op de planeet.

Vraag: [gemailde vraag] Als we van andere sterrenstelsels kwamen en de Pleiadiërs onze voorouders zijn, wat was onze frequentie voordat we besloten om in een mens te incarneren? Bijvoorbeeld, waren we 5-D, 6-D, 9-D, etc.

OWS: Allereerst is er geen ‘als je uit andere systemen kwam.’ Jullie kwamen allemaal van andere systemen. Dus dat is zeker. Het idee waar je vandaan kwam en van welke dimensie je kwam en vibratie, jullie kwamen allemaal van hogere vibraties, hogere dimensies, om op een bepaald punt te komen waar je je vrijwillig aanbood om letterlijk je vibratie te verlagen naar deze driedimensionale illusie om deel te zijn van dit experiment. Net zoals Gaia zelf heeft aangeboden om haar vibratie te verlagen omdat het nodig was om ​​deel te zijn van deze uitdrukking. Nu is het tijd voor iedereen om zijn vibraties weer omhoog te brengen. Dit is waarom we blijven zeggen dat de herinneringen terug komen en zullen blijven terug komen bij jou. Omdat als deze herinneringen terugkomen, zul je je realiseren waar je vandaan kwam, waar je eerder bent geweest, de vibraties waar je vandaan kwam. Dit is waarom zovelen van jullie jezelf in deze dichte vibratie van de derde dimensie bevinden en het gevoel hebben dat je het wilt verlaten en naar huis gaan, je wilt hier niet meer zijn omdat je je hebt gerealiseerd dat je nu voorbij de 3D illusie bent en je herinnert je de hogere vibraties en je verlangt opnieuw naar die hogere vibraties.

Vraag: [gemailde vraag] Gaan we de kans krijgen om onze familieleden te zien die al geascendeerd zijn als we aan boord van de schepen gaan of zal dat op een ander moment zijn?

OWS: Dat is een prachtig bevestigend JA! Jullie gaan allemaal je families ervaren die je al lang geleden hebt verlaten, en zelfs de families die nu in je huidige leven zijn overleden. Er zal een herinnering zijn … eerder een reünie die je jezelf op dit moment niet kunt voorstellen. Neem het grootste feest waar je ooit bent geweest, het grootste feest dat je ooit hebt gehad in dit leven, en vergroot dat honderden keren en weet dat dit de viering is die op je wacht, die we hebben voorbereid. Wij als de Opgevaren Meesters, wij als de Galactici, de Agarthanen, wij allen hebben deze viering voorbereid en zo gemaakt dat het iets is dat ver voorbij je wildste verbeelding gaat als je aan boord van de schepen komt, en als je in de Binnen Aarde komt en de Holle Aarde, als jullie je bij je families bevinden die je al zo lang geleden verlaten hebt.

Vraag: Ik hoor dat het heilige 432 getal overal in het leven en dingen van dien aard is. Als we de heilige kennis en informatie herinneren en we installeren van laten we zeggen onderwijs of ashrams en dingen van dien aard om onszelf te heropvoeden, of helpen deze dingen te onthouden om ons te helpen met de Nieuwe Aarde? Kun je daarover vertellen – dingen over 432.

OWS: Het draait allemaal om vibratie. We hebben hier vaak over gesproken. Vibratie en bewustzijn. Terwijl je verder gaat met het verhogen van je vibratie, zal je bewustzijn dienovereenkomstig stijgen. Dus als je merkt dat muziek en de verschillende vibraties die door de muziek zijn gecreëerd, veel meer zullen resoneren met je bewustzijn terwijl de vibraties van je bewustzijn toenemen. Zie je? Dus als je merkt dat je aangetrokken wordt door verschillende muzikale ervaringen die je een goed gevoel geven – niet die je high laten voelen of je opgewonden maken, maar je naar een balans in jezelf brengen, de harmonie in jezelf. Dit is waar je naartoe gaat, naar terug gaat zouden we zeggen, omdat vroeger de klassieke muziek en de verschillende vibrationele muziek die je lang geleden had, zelfs niet zo lang geleden in je verschillende levens zoals we het zien, heb je het gevoel ervaren wat deze verschillende meesterwerken je hebben gebracht terwijl je luisterde naar deze pianoconcerten en zo. Het bracht je gevoelens van vrede en kalmte en eenheid. Maar het werd verschoven en veranderd door degenen die dit niet wilden, dus veranderden ze de vibrationele frequentie naar een totaal andere vibratie zodat het je zou opwinden en het je lagere chakra’s zou opwinden en zou inwerken op je lagere chakra’s, in plaats van de nieuwe vibratie die komt en zelfs de oude vibratie die terug komt als je er op deze manier naar kijkt, die je naar de hogere vibraties zal brengen als je ernaar luistert. Oke?

Joanna / Shoshana: Wat ik zie is dat getallen deel uitmaken van universele taal die gemakkelijk kan worden vertaald door alle wezens. Wat voor deze beller van betekenis zou zijn, is om te mediteren op elk getal dat 432 bevat om de persoonlijke betekenis voor zichzelf te vinden binnen dat getal en om te begrijpen wat de boodschap voor hem is. Dank je.

OWS: Ja. Geweldig. Het gaat allemaal om het vinden van de persoonlijke harmonie voor jezelf waarin je resoneert. Dit is hoe genezingsprocessen beginnen waar ze steeds meer de vibraties, geluidstrilling, kleurtrilling gaan gebruiken, die gaan resoneren met die delen van je lichaam die zich niet op hun gemak voelen op dat moment en die een balans situatie in jou brengen. Deze vibraties gaan resoneren met de cellulaire vibratie in je. Dit is hoe dit komt. Dit is de voorloper van de kristallijnen kamers waarover we al vaak hebben gesproken. Ze worden tachyonkamers genoemd die nu worden vrijgegeven. Ze zijn er zelfs nu al, terwijl we spreken, zijn ze al beschikbaar over de planeet zoals we het zien. Steeds meer zal naar buiten worden gebracht. Dit maakt deel uit van de overgang van het verschuiven van de medische wetenschap zoals je die nu kent naar een meer moleculaire en cellulaire wetenschap die er aan komt.

Vraag: Ik heb een driedelige vraag over dimensies. Ik begrijp dat processen voortdurend worden uitgebreid, dus het eerste deel is, worden hogere dimensies voortdurend gevormd? Wat is de hoogste dimensie? Kan de hoogste dimensie worden aangegeven door een nummer?

OWS: Ja, nee en nee. Of liever: ja, ja en nee. Je verhoogt constant je dimensie. Met andere woorden, de eeuwigheid is precies dat, eeuwig. Alles blijft verschuiven en veranderen en de dimensies die nu beschikbaar zijn, zullen niet dezelfde dimensies zijn die in de verre toekomst beschikbaar zijn. Net zoals het niet dezelfde dimensies zijn die in het verleden beschikbaar waren. Maar als je dit alles samenvoegt, het verleden, het heden en de toekomst allemaal als één, wordt het allemaal als één dimensie beschouwd. Zie je?

Nu, we weten, dat het heel moeilijk is om te begrijpen op het driedimensionale niveau en het is moeilijk voor ons om zelfs maar te beginnen om dit met je te delen, zodat jij kan beginnen om dit te doorgronden om het te begrijpen, maar alles is één. Er zijn oneindige dimensies net zoals er maar één dimensie is. Dit alles zal op een later tijdstip samenkomen, wanneer je het gevoel van éénzijn hebt ervaren. Maar als we later zeggen plaatst dit het in een tijdsbesef . Dat kunnen we niet doen omdat het allemaal in het nu moment gebeurt. Dus in het nu moment ben je al in de hogere dimensies en ben je al in de lagere dimensies. Dus je bent in alle dimensies op hetzelfde moment. En je multidimensionale zelf ervaart dit in vele verschillende dimensies tegelijk. Zie je?

Er zal nooit een punt zijn waar je een getal aan een dimensie kunt geven. We kunnen niet zeggen dat er 100 dimensies zijn, we kunnen niet zeggen dat er 1000 dimensies zijn omdat dimensies eeuwig zijn in het nu.

J / S: Alles breidt zich altijd uit en voor altijd door Goddelijk Bewustzijn en Creatie die jij als de Ene bent.

OWS: Ja. Geweldig.

Vraag: Ik heb deelgenomen aan een aantal zeer krachtige opleidingen die mensen helpen om hun verleden kwijt te raken en die ook trillingsverhogend werkten en ik weet dat sommige van deze een vergelijkbare oorsprong hebben als Scientology. Dus mijn gedachte was dat Scientology van het licht was. Nu we horen dat al dit soort dingen naar buiten komen over hoe slecht Scientology is. Is Scientology van het licht? Is het beschadigd geraakt? Of is dit een cabal tactiek om mensen er van weg te halen?

OWS: Alle religies, alle ervaringen zoals deze hebben een wortel in het licht. Er is nooit een punt waar het begint als duisternis. Maar er zijn punten waar, als het zich in het licht bevind degene die zich in deze uitdrukking bevinden, dan naar een donkerdere uitdrukking beginnen te bewegen en het in een gevoel brengen dat het niet van het licht is. Dus wat we zeggen is dat al je religies als één begonnen en dat zij, als deze religies naar een gevoel van duisternis of eerder een gevoel van controle bewogen, met controle als prominente behoefte voor deze verschillende religies, dan beweegt dit zich weg van het licht en meer in de richting van de duisternis. Al deze religies zullen echter terugkomen van dit gevoel van duisternis naar het licht en beseffen dat alle religies vanaf het begin toch één zijn.

J / S: En One Who Serves, in de driedimensionale werkelijkheid is er altijd dualiteit.

OWS: Ja. Dat is juist. Als je van de lagere vibraties van de driedimensionale illusie afstapt, beweeg je je steeds meer uit het gevoel van dualiteit.

Vraag: Dit gaat over een droom die ik een paar dagen geleden had en ik herinner me gewoonlijk mijn dromen niet. Deze was behoorlijk levendig. Ik keek omhoog in de lucht en zag grote zwarte en rode adelaars rondvliegen. Er waren er twee die zich vooral boven mij concentreerden en het zag er uit alsof ze aan elkaar hingen en een dans om elkaar heen deden. Eén van hen kwam naar beneden en omhelsde me, het voelde geweldig. Het voelde als een liefdesrelatie, gewoon geweldig. Toen was hij weg. De volgende scène die ik me herinner, ik liep door een grote straat en aan de linkerkant, waar de adelaar vandaan kwam,  waren overal van die enorme bomen en ik keek de hele tijd omhoog. Ik liep met een klein kind in mijn rechterhand. Ik keek omhoog om de adelaar weer te zien en hem weer te vinden, maar de bomen stonden in de weg. Dat was de droom. Nu was mijn interpretatie zoiets als eenmaal getekend … misschien moet ik het jou gewoon laten interpreteren. Mag ik?

OWS: Alsjeblieft, zeg eerst wat je wilde gaan zeggen.

Vraag: Dat voor mij, die verbinding, het verlangen naar het hiernamaals en daar willen zijn, maar hier worden opgehouden misschien vanwege een gehechtheid aan mijn kinderen. Ik weet het niet zeker.

OWS: Als je dromen hebt dat je vliegt of zo, zoals je zegt, deze vliegende adelaars in je droom is een interpretatie van je vierde chakra. Dat is het lucht chakra. In dit geval zegt het dat er steeds vaker aan je vierde chakra wordt gewerkt. Dit is het liefdescentrum. Het liefdescentrum reikt uit net als deze arend die naar je toe kwam, dit is je vierde chakra die je omhelst. Dit liefdescentrum in jou omarmt je zodat je deze energie voelt, de liefde voelt die tot je komt vanuit je Hoger Zelf. Je Hoger Zelf reikt naar je uit.
Vraag: Mooi. Is er een reden waarom ze zwart en rood waren? Of dat het arenden waren?

OWS: Het idee dat ze arenden waren, is je gevoel van de grootsheid wat de arend in je samenleving brengt. De prachtige adelaar die vrij vliegt, door de hemel zweeft. Dit is jouw aanwijzing dat je gaat zweven – niet noodzakelijkerwijs vliegt op deze manier – maar in de wolken zweeft en dichter bij je Hogere God komt. Opnieuw verbonden zoals wij het zien.

Wil je iets toevoegen Shoshana?

J / S: Ik heb het rood en zwart als kenmerk van prominentie. En voor deze [beller] om kennis te nemen van deze droom, toonden ze levendige kleuren zodat ze zich dat zou herinneren.

OWS: Geweldig. Erg goed.

Vraag: Ik wilde zeggen: One Who Serves, de laatste beller meldde dat ze in haar droomtoestand adelaars ziet, maar vandaag zag ik een havik. De laatste tijd zie ik veel haviken vliegen, zweven. Dus vanuit het collectieve bewustzijn – niet alleen mijn eigen bewustzijn – maar het collectieve bewustzijn waar ik deel van uitmaak, en het multidimensionale bewustzijn dat ik ben, zagen haviken, zou dat gerelateerd zijn aan majestueus bewustzijn of herinneringen van ons bewustzijn of onze vierde chakra die met ons communiceert dat we terugkeren naar de opening van onze vierde chakra?

OWS: Absoluut ja. Dit is zeker. Dit is voor iedereen die dit gaan ervaren, die worden zich steeds meer bewust van de vliegende wezens, de vogels en de verschillende soorten vogels als je je gevoel van éénzijn met hen begint te voelen, je je verbonden voelt met hen. Dit is niet alleen je vierde chakra, maar dit is je uitdrukking. Je reikt uit. Je wilt weer vliegen; weer naar huis vliegen, zou je kunnen zeggen. Zelfs tot het punt dat je de (ruimte)schepen ziet. Dit maakt allemaal deel uit van de overgang terwijl je door deze uitdrukkingen gaat.

Vraag: Ik sprak ‘s avonds laat met mijn volwassen zoon aan de telefoon en plotseling hoorden we allemaal bliepen door de telefoon, ik heb gelezen dat dat codes kunnen zijn. We keken  op het venster en zagen allemaal codes, er waren heel veel nummers. Zouden we worden gecodeerd of iets dat we ons zullen herinneren? Ik heb veel van deze  nummers opgeschreven.

OWS: Als je zegt dat je een bliep hoort aan de telefoon, is dat wat je zegt?

Vraag: Juist. En toen ik op de telefoon keek, was het alsof 4477047700 – al deze nummers kwamen langs. Ik heb eerder ook numerologie gedaan, maar is dit een soort code of zoiets?

OWS: We begrijpen niet hoe je deze nummers op je telefoon kunt zien.

Vraag: Nou, ik nam de telefoon op omdat hij bliepte en ik zag deze nummers op mijn telefoon. [Mobiele telefoon] alsof ik iemand belde.

Vraag: (interruptie door iemand) Ik kan iets zeggen. Het zou gewoon jou oor kunnen zijn. Omdat mijn oor soms de kiestoetsen raakt, kan het je oor zijn dat de toetsen raakt.

OWS: Wat we zien, dat er niet veel betekenis is voor wat je ervaarde. Het is een fout in je telefoon dat je op dat moment gebruikte of in je apparaat zou je kunnen zeggen. Het zegt niet dat er … hoewel we ontdekken dat er een soort van toezicht is, zou je kunnen zeggen, wat er gebeurde. Niet om je bang te maken of zo, maar om je te laten weten dat het kan gebeuren, het gebeurt op verschillende tijdstippen, dat er een verband is dat komt van andere niveaus van je regeringen. Het kan een mogelijkheid zijn dat zich voordeed. Het zou ook kunnen zijn wat diegene zojuist heeft gezegd simpelweg een aantal cijfers die werden aangeraakt. Maar om te begrijpen wat er gebeurde, je hoef je op dit moment niet druk te maken. Heeft Shoshana iets hier over?

J / S: Ik geloof dat dat klopt.

Vraag: Vanwege een moeilijke situatie waarin ik mezelf plaatste, in 3D, begin ik me zorgen te maken dat ik niet doe wat ik hier kwam doen. Ik bedoel mijn missie. En zorgen die ik heb gehad waar ik meer over wil weten, vooral na het evenement. Een ander ding is dat ik bij de Advance wil zijn, maar wegens dit soort situaties kan ik niet en kreeg de gedachte dat ik kan bilocaten (op meerdere plaatsen tegelijk zijn) om daar te zijn om deel te nemen. Dus wat heeft spirit mij hierover te vertellen alsjeblieft?

OWS: Voor zover je kunt bilocaten en astraal bent, kun je dat zeker doen. Neem deel via de telefoon, in dat verband is er geen tijd en ruimte, dus je kunt hier net zoveel zijn als je gelooft dat je hier bent. Dat is één ding. Het eerste deel van je vraag, kun je herhalen wat dat was?

Vraag: Ja. Omdat ik mezelf in een moeilijke situatie plaatste, een moeilijke ervaring, een 3D-ervaring, daarom begin ik me zorgen te maken dat ik niet doe wat ik kwam doen hier op Aarde. Ik begin me zorgen te maken over mijn missie. Ik doe mijn missie niet. Ik doe niet wat ik moet doen. Of ik ben niet op de goede weg.

OWS: Ja. Wat we horen, is de reden waarom we je hebben gevraagd om dit te herhalen, omdat je het op dezelfde manier nog een keer herhaalt. Dat is het gebruik van ‘piekeren’. Je hoeft je geen zorgen te maken over wat je missie is. Jouw missie is wat het is. En als de tijd komt, als de frequenties voldoende hoog zijn in jou, dan zal die missie waar je hier voor bent, blijven evolueren en je naar de juiste situatie brengen, op het juiste moment als het  tijd is. Je hoeft je hier dus geen zorgen over te maken. Dit geldt voor iedereen. Niet alleen degene die deze vraag heeft gesteld, maar voor jullie allemaal. Maak je nergens zorgen over, het maakt allemaal deel uit van de orkestratie. Wees gewoon wie je bent in het moment en alles zal voor zichzelf zorgen en je zult geleid worden zoals je nodig hebt om hier te zijn. Oke?

J / S: Ik heb een bericht voor je als ik mag. De boodschap is dat je intuïtie en je gewaar zijn heel hoog zijn in dit leven. Het ingrediënt dat je mist is om het te vertrouwen.

Vraag: Ik vraag me af of ik het kan delen dat Sananda me een beeld gaf van de reünie, het was absoluut geweldig. Zoals je al zei was het een feest, een feestelijkheid dat we nooit zullen vergeten. En dat velen van ons terug zullen komen. Ik herinner me dat hij zijn armen op mijn schouders drukte en me meedeelde dat ik inderdaad terug moest komen, die vibratie, dat moment was gewoon zo kostbaar. Maar ik wil het verhaal omdraaien naar wat ik droeg. Ik droeg een gouden pak en ik wil begrijpen wat de betekenis is van de kleuren van de pakken die iedereen droeg. Sommigen droegen blauw, ik droeg goud en ik wist het niet zeker vanwege de New Golden Age. Waarom droeg ik een gouden pak? Was het symbolisch?

OWS: Misschien is het alleen maar vanwege de kleur op dat moment. Was het alleen nodig die verschillende kleuren. Je hoeft je niet zozeer te concentreren op wat de kleuren zijn, maar meer op het idee en de opwinding en de vreugde die je hebt ervaren tijdens deze feestelijkheid. Dit is wat belangrijk is. Niet zozeer wat je draagt, want er is geen belang naar iemands naam, maar naar je vibratie. Het gaat allemaal om vibratie … het gaat altijd om vibratie. En jouw kleuren, alleen de kleuren, zijn een vibratie op zichzelf. Dus wat je op dat moment ook voelde, is de kleur waarmee je jezelf op dat moment misschien mee wilt versieren.

Vraag: Betreffende de drie sterren van Orion, de Gordel van Orion: daar zijn drie sterren uitgelijnd en de middelste is een touch off. Ik heb ze nu ongeveer een jaar, anderhalf jaar overal gezien. Ik kijk niet naar ze, maar ik zie de formaties in zoveel dingen, of het nu stenen op straat zijn of huizen die oplichten of wat dan ook. Zelfs op een dag morste ik wat olie op mijn laars en was dat patroon ook op mijn laars. Mijn favoriete linnen shirt heeft nu drie kleine gaatjes erin in hetzelfde patroon. Ze kwamen zelfs op mijn wang ongeveer een jaar geleden. Drie kleine vlekjes in dezelfde formatie. Ik hoor je nooit over Orion praten. Is daar iets over? Heb ik er enig verband mee?

OWS: We denken, terwijl we dit onderzoeken, dat je het antwoord al weet en dat je alleen op zoek bent naar een bevestiging. Maar zeker, ja, je hebt een verbinding, net zoals diegenen die de piramides op deze exacte manier gerangschikt hebben. De drie grote piramides in Egypte waren in deze exacte formatie gerangschikt vanwege de verbinding met dat gebied waar je vandaan kwam in die ervaringen. Dus dat is een bevestigend ja, je hebt daar een verbinding mee. Je kunt dit blijven zien, net zoals anderen dit ook kunnen ervaren. Dus dit gaat allemaal over het terugkeren van je herinneringen. Ze kunnen soms zelfs op een onbewust niveau naar je toe komen.

J / S: De boodschap die ik voor je krijg, is dat wanneer het patroon zich herhaalt, het een veelbetekenend iets is. En dat het als het wezen dat je bent, het belangrijk is om naar dit sterrenbeeld uit te reiken en te begrijpen en zijn oude betekenis En terwijl je er naar uitreikt en dit sterrenbeeld en zijn oude betekenis onderzoekt, zullen herinneringen terugkeren naar jou.

Vraag: Als ik het goed begrijp, is een titel voor onze groep First Wave Indigo Starseeds. Ik weet dat Indigo een licht straal is en ik geloof dat het een niveau van verworvenheid vertegenwoordigt dat we hebben bereikt, ik heb het misschien mis. Maar kun je ons meer vertellen over de Indigo Straal en de vaardigheden die we op dat niveau hebben?

OWS: Ja, we kunnen je zeggen dat velen van jullie worden geassocieerd met deze specifieke straal, Indigo, de paarse straal en je drukt je uit op dat niveau en komen samen, komen samen als een groep als een zielengroep in deze specifieke Straal. Je werkt met Yeshua, Sananda. Dit is vooral een uitdrukking die je neer zet. Als je jezelf aangetrokken voelt tot deze specifieke kleur in de hogere frequenties die dit meebrengt, dan merk je dat je terugkeert naar de herinneringen waar je vandaan kwam. Beantwoordt dit je vraag?

Vraag: Oke, dus het is niet noodzakelijkerwijs een niveau van verworvenheden, het is gewoon een uitdrukking van hun frequentie die we op dat moment uitdrukken. Is dat wat je zegt?

OWS: Dat klopt. Niet zozeer om te kijken naar verworvenheden, want dat begint je te scheiden van je medemens. Het begint je in een elitestatus te brengen. En we zouden nooit willen dat je in die terminologie denkt, omdat je allemaal één bent. We zijn allemaal een. Er is geen reden om jezelf van de ander te onderscheiden, behalve een gevoel van verantwoordelijkheid. Dat is alles.

Vraag: Dus ik keek naar de ziel evolutie als een soort van een reeks verworvenheden en je krijgt grotere vermogens als je verder gaat op het pad. Werkt het niet echt zo?

OWS: Zo werkt het niet. Dat brengt je in een elitestatus en dat is waar je vanaf gaat in de nieuwe Gouden Eeuw. Het zal je van een status van wat je bereikt naar een status waar je verantwoordelijk voor bent brengen. Dit is hoe de hiërarchie in de hogere vibraties, hogere dimensies werkt. Als een positie, zou je kunnen zeggen, het hangt af van je verantwoordelijkheid. Geen positie over wat je bereikt in termen van macht en controle. Denk niet in die hogere terminologieën, want dat zal na de overgang zijn, na je ascensie zal dat allemaal het verleden zijn.

Nu hebben we nog een vraag die is gesteld door iemand die de vraag niet rechtstreeks wilde stellen, maar we krijgen het van James door dus we zullen dit beantwoorden. Het gaat over de Kumara’s en wie de Kumara’s zijn en waar ze vandaan komen. Als je over Sanat Kumara en Sananda Kumara en alle andere Kumara’s hoort, zij komen allemaal van de planeet Venus, voornamelijk de Zeven Vlammen Lords die van Venus kwamen om de evolutie van de Aarde te ondersteunen. En deze twee, Sanat Kumara en Sananda Kumara waren degenen die bleven om deze evolutie vooruit te helpen. De anderen zijn verder gegaan. Maar Sananda en Sanat Kumara zijn hier om dit tot het einde toe te overzien en zij staan zelf aan het hoofd van alles wat gaat gebeuren. Dus ze zullen bij je blijven, bij je zijn en zullen verder gaan nadat ze hier niet langer nodig zijn op dit niveau van evolutie. Dat is wat we op deze vraag kunnen beantwoorden.

Nu moeten we het kanaal vrijgeven.

Terwijl jullie doorgaan met het ervaren van deze energiegolven die binnenkomen en zullen blijven binnenkomen, zul je voelen dat er momenten over je heen komen waar je het ene moment opgewonden zult zijn en volledig depressief, zoals jullie de term eerder gebruikte, verergerd het op een ander moment. Dit is te verwachten als je deze energieën blijft voelen die in je trekken en je resoneert met deze energieën. Hoe meer je resoneert met deze hogere energieën die in je komen dan zullen de momenten van verergering en woede steeds meer verdwijnen en zullen vervangen worden door een gevoel van vreugde en geluk en goede wil naar, niet alleen anderen, maar ook tegenover jezelf.

Shanti. Vrede zij met je. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaal van het Engels naar Nederlands door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen