De Geschiedenis van de Aarde, deel 3: De Val van Pangaea

De Stichters

De Geschiedenis van de Aarde, deel 3: De Val van Pangaea

 

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

11 mei 2005

Opnieuw gegroet, geliefde Scheppers. Wij vervolgen onze verhandeling over de geschiedenis van de Aarde. Wij hopen dat je de vorige les hebt kunnen volgen. Het is er een die voor de meeste Aardse zielen moeilijk is om te bevatten, omdat er meerdere energiestromen zijn die gelijktijdig plaatsvinden – evolutie, devolutie en het constante (op hele hoge niveaus).

Vandaag zullen we het hebben over de historische gebeurtenissen van jullie tijdlijn. Zoals wij en het medium al vaak hebben verteld, is tijd vloeibaar en niet “in steen gegrift” zoals jullie rationele denken je wil doen geloven. Daarom is veel van wat wij voor jullie verwoorden onderhevig aan verandering. Ofschoon de fysieke gebeurtenissen Akasha-afdrukken hebben en voortbestaan op één van jullie voorbije tijdlijnen, hebben jullie als soort het vermogen om jullie tijdlijnen te wijzigen ten dienste van jullie evolutie. Een andere keer zullen we dieper op dat onderwerp ingaan.

Wij plaatsen bij voorkeur geen extra opmerkingen in onze boodschappen omdat wij onze woorden en ideeën zo eenvoudig mogelijk willen houden, zonder opsmuk of compromis. Echter, het is misschien nuttig om duidelijk te maken dat sommige van de ideeën die hier naar voren worden gebracht overeenkomen met jullie mythologische en religieuze leringen, terwijl andere de geschriften en leringen die jullie al kennen, beslist zullen tegenspreken. Wij zijn hier niet om wie dan ook tot een bepaalde manier van denken te bewegen, of jullie ergens van te overtuigen. Wij vragen jullie om open te staan voor onze visie op de Schepping wetende dat wij meer inzicht hebben dan de meeste entiteiten die jullie Aarde hebben bezocht. Bescheiden opmerking, niet?

Er zijn vier grote beschavingen op jullie planeet geweest (en heel veel kleinere) sinds het grote experiment hier begon. (1) Pangaea, (2) Lemurië, (3) Atlantis en (4) het heden. Daarnaast hebben twee grote gebeurtenissen in jullie zonnestelsel plaatsgevonden die een dramatische impact hadden op de geschiedenis van jullie wereld: (A) de vernietiging van Maldek en (B) de vernietiging van de oppervlakte van Mars. Wij vereenvoudigen het verhaal in sterke mate want er waren ontelbaar veel andere gebeurtenissen waarvan we sommige in detail zullen behandelen. Dit omvat ook wat jullie religieuze geschriften de “Opstand van Lucifer” noemen (wat wij de Orionische invasie noemen), de komst van de Alpha Draconiërs (Reptielen), de overheersing van de Siriërs (jullie Bijbelse en voor-Bijbelse tijden) en de heimelijke invasie van de Zeta Reticuliërs (greys). Besef dat dit slechts de belangrijkste buitenaardse invloeden waren; er waren vele anderen waaronder de inbreng uit sommige Andromedaanse gebieden, van verschillende niveaus en dimensies afkomstige Pleiadische groepen, Venusianen, Arcturianen, Antareanen en anderen van Polaris, Alpha Centauri en vele andere regionen. Voeg hier aan toe het toezicht houden van jullie vooruitgang door de Raad van Alcyone (de Grote Witte Broederschap), de Confederaties van Licht en hun aftakkingen (Ashtar, Zonnekruis, etc.), en de vele interplanetaire priesterschappen (Melchizedek, Metatron, Enoch, etc.), en je hebt een behoorlijke pan met brei op de kosmische haard!

Goed, zoals jullie dat zeggen, we gaan verder! Laten wij beginnen met Pangaea. De vorige keer in deel 2 hebben we het kort over deze beschaving gehad, maar laten we het in de historische tijdlijn plaatsen. Het land van Pan was het grootste succes voor wat betreft het experimenteren en kruisen van verschillende DNA-strengen. Dit was het paradijs of de “Tuin van Eden” waarover in jullie religieuze boeken is geschreven. Het grootste deel van de Aarde was een tropische jungle in de periode tussen 200 en 20 miljoen jaar geleden. Je kunt het bewijs hiervan zien door de geologische formaties te bestuderen, in het bijzonder in jullie woestijnen. Bijvoorbeeld, de dorre woestijn bekend als de Patrified Forest in Noordoost Arizona, was eens een dichte jungle. Veel gebieden, waaronder ook jullie favoriete plaats, Sedona, was een groot deel van die periode onder water. Met andere woorden, jullie wereld was voornamelijk bedekt met water en dichte begroeiing. Zelfs op de poolgebieden krioelde het van het leven.

De hominoïde vorm werd ongeveer 100 miljoen jaar geleden op jullie planeet uitgezaaid, precies in het midden van deze jungleperiode. Kleine groepen hominoïden waren beperkt tot relatief kleine gebieden van jullie wereld. Deze hominoïden waren wezens van de 7e dichtheid met vleugels en hoog ontwikkelde telepathische en psychische vermogens. Zij leefden in het paradijs. Zij waren liefdevol en behulpzaam en communiceerden met het exotische planten- en dierenleven dat overal overvloedig aanwezig was. Zij onttrokken hun voedsel direct uit zonlicht en assimileerden water via hun poriën. Zij hadden genoeg aan elkaar. Dit is bij benadering het equivalent van wat jullie de Tuin van Eden noemen in jullie religieuze geschriften.

In die tijd waren de levensvormen gevarieerd en overvloedig. Ongeveer 60 miljoen jaar geleden stierven de dinosaurussen uit toen de komeet Arunhatak op zijn 10.500 jarige cyclus tijdens die passage te dicht bij de Aarde kwam. De daarop volgende afkoeling vernietigde een groot deel van de vegetatie, maar de Aarde was met haar verbazingwekkende regeneratieve vermogens in staat om te herstellen en een nieuwe vruchtbare periode volgde. Er waren in die tijd slechts een paar honderdduizend hominoïde levensvormen op Aarde en de meeste van hen trokken zich terug onder de grond en schiepen met behulp van verschillende Pleiadische groepen een ondergrondse wereld van grote schoonheid en complexiteit. Hier komen de legenden van een “innerlijke wereld” vandaan. We zullen het daar op een later tijdstip over hebben.

De meeste levensvormen van Pan waren exotisch en bestaan heden ten dage niet. Van een paar ven hen bestaan legenden, waaronder de Pegasus en de Centaur (niet verwant met Alpha Centauriërs) en sommige wezens waren afstammelingen van de dinosaurussen en vroege reptielen. De draken dankten hun folklore aan twee bronnen – Pangaea en de Draconische invasie. De eerste draken waren reptielachtige wezens die samen met de dinosaurussen evolueerden en waren door ons en andere buitenaardse groepen genetisch gemanipuleerd. Later kwamen de Draconiërs met hun eigen reptielachtige vorm naar de Aarde en begonnen exotische drakenvormen voort te brengen. Maar we lopen op de zaken vooruit.

De Val van Pangaea was de oorspronkelijke “zondeval” zoals opgetekend in jullie geschriften. Dit vond plaats toen de “Zonen van God” (de Pleiadiërs van de zevende dichtheid) incarneerden in de hominoïde vormen die op Aarde evolueerden en zij hun goddelijke afkomst vergaten. Vóór de incarnatie van de Pleiadiërs van de zevende dichtheid, hadden de hominoïde levensvormen een laag bewustzijn, ergens tussen de tweede en derde dichtheid. Jullie wetenschappers zien de verandering die werd veroorzaakt door de Pleiadische incarnaties als een onverklaarbare mutatie die het verschil markeert tussen apen en mensen.

De geïncarneerde Pleiadische mensen paarden met de verschillende wezens; vandaar de half-paard-half-mens en vele andere vormen. De feeën waren één van de afstammelingen van deze vermenging. Zielen van de zevende dichtheid namen een hominoïde vorm aan die vleugels had. Toen zij paarden met de vierbenige wezens, kwam daar onder andere de Pegasus of het gevleugelde paard uit voort. Toen de hominoïde Pleiadische zielen hun trilling verlaagden, verloren zij hun vleugels, telepathische en andere vermogens. Zij begonnen steeds meer te lijken op de wezens die op Aarde evolueerden – dierlijker van aard en minder in staat om hun hogere intellectuele, verstandelijke vermogens aan te spreken.

Dit alles duurde voort tot ongeveer 10 miljoen jaar geleden, toen het einde van de kosmische cyclus daar was en de elektromagnetische polen verschoven. In die tijd raasden grote stormen over de Aarde en als gevolg van de veranderende EM-frequenties vernietigde een vloed het merendeel van de wezens die op Aarde leefden. In jullie religieuze geschriften wordt hiernaar verwezen als de “grote vloed”. Het merendeel van de Aarde raakte toen bedekt met water, met wat overgebleven land en hier en daar wat leven.

Dit is het einde van deel 3. Wij zijn de Stichters

Terug naar pagina De Stichters