De Geschiedenis van de Aarde, deel 6: De Luciferiaanse Opstand, deel 1

De Stichters

De Geschiedenis van de Aarde, deel 6: De Luciferiaanse Opstand, deel 1

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

19 mei 2005

Geliefde Scheppers, wij zijn de Stichters en komen naar jullie toe met het Oneindige Licht en de Liefde van de Schepper. Vandaag komen we met nieuwe informatie, vergezeld van een opmerking. De stof in deze en in de komende verhandelingen is gebaseerd op informatie die is achtergehouden door bepaalde machten en invloeden die jullie wereld heel lang hebben gecontroleerd. Het is onze intentie om de informatie die is achtergehouden, vrij te geven en wel zo helder en accuraat als mogelijk is. Wij zijn ons niet bewust van zielen in Aardse lichamen die deze informatie in het verleden met 100% nauwkeurigheid hebben verspreid.

Dit heeft te maken met de moeilijkheid om de informatie te onttrekken uit de Akasha-kronieken. Ofschoon alle informatie in het Universum voor iedereen die er oprecht om vraagt vrij beschikbaar is, is het alleen die zielen die niet langer door de Raad van Rigel en Draconis kunnen worden beïnvloed, gelukt om door het vervormingsnet te komen dat zich in de ether rond jullie planeet bevindt. In sommige van jullie gechannelde geschriften wordt naar deze etherische vervorming verwezen als de frequentiebarrière. Tot voor kort was het ons door de Godheid niet toegestaan om aan dit etherische vervormingsveld te komen. Het is pas sinds 1950 A.D. in jullie Aardse tijdlijn dat Goddelijke interventie de mogelijkheid heeft toegevoegd om etherische vervormingsvelden van jullie planeet te verwijderen. In latere verhandelingen zullen wij de mate van versluiering bestuderen die over jullie vibrerende bol is geplaatst en de bedoeling van elke sluier. Sommige sluiers zijn een natuurverschijnsel dat te maken heeft met de verlaging van de trilling die wordt gevoeld door zielen van de 7e dichtheid die op weg zijn om de realiteit van de 3e dichtheid te ervaren. Andere werden met opzet geplaatst door goedgezinde groepen om te voorkomen dat de zogenaamde “duistere krachten” te veel macht zouden krijgen en de vrije wil van opstijgende zielen zouden schenden. Weer andere sluiers werden met opzet door duistere krachten geplaatst om te voorkomen dat opstijgende zielen genoeg macht zouden krijgen om een eind te maken aan de betrokkenheid van Orion , Draconis en Sirius bij de Aarde.

Omdat er klaarblijkelijk geen aardse zielen zijn die al deze informatie succesvol konden ontrekken, wijzen wij erop dat dit medium wellicht niet in staat is om alle informatie te ontrekken. Sal Rachele en de Stichters geven geen garanties dat de hier gechannelde informatie geheel correct is. Wij dringen aan op uiterste opmerkzaamheid bij het lezen van welk gechanneld materiaal dan ook en vragen jullie op te passen voor gechanneld materiaal dat claimt 100% nauwkeurig te zijn. Dat gezegd hebbende dienen we een basis leggen voor wat we gaan bespreken.

De Luciferiaanse Opstand wordt uitvoerig besproken in sommige van jullie religieuze geschriften, waaronder een sterk vervormd boek genaamd “Urantia” dat voor zover wij weten naar de Aarde was gebracht door de Raad van Andromeda. De informatie die in dat boek is vervat was aangereikt door verschillende entiteiten in de Andromedaanse Raad die probeerden toegang te krijgen tot de Akasha-kronieken tijdens de periode van 10 miljoen B.C. tot aan de tijd van Jezus Christus. Een deel van die informatie is correct en bruikbaar, maar de Andromedaanse entiteiten waren niet in staat om sommige sluiers te doorbreken die de periode omsloten die wordt uitgeplozen in deze verhandelingen. Daarom beriepen veel van deze entiteiten zich op informatie uit “tweede hand” die aan hen was gegeven door verschillende leden van de Raad van Betelgeuze en leden van Sirius A en Sirius B, die deelgenoten waren van het Aarde-experiment in deze tijdsperioden.

Veel aartsengelen en verheven meesters hadden nauwkeurige informatie over die tijdsperiode, maar mochten de informatie niet vrijgeven vanwege het schenden van de vrije wil en non-interferentie. De energieoverdrachten van onze groep, de Stichters, en verschillende andere groepen, zijn voldoende in staat om ALLE sluiers te doorbreken, ongeacht wie of wat ze heeft geplaatst. Er bestaan bepaalde visualisaties en DNA-patronen die zijn verbonden met de Sterrenpoorten en Portalen die moeten worden betreden om de sluiers te doorbreken.

De oude mysteriescholen die in verschillende tijden op jullie planeet bestonden, waren in de eerste plaats opgezet om zielen langs het spirituele pad te leiden naar het punt waarop ze in staat waren om deze Sterrenpoorten en Portalen te betreden. Het systeem van inwijdingen en rituelen dat werd gegeven door zulke geheime en niet-geheime genootschappen zoals de Broederschap der Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Orde van de Witte Roos en de Orde van de Purperen Roos, was speciaal bedoeld om zielen te leren sluiers te doorbreken. In het begin van deze organisaties, verkreeg een aantal zielen kennis van de Sterrenpoorten en Portalen en waren in staat om sommige sluiers te doorbreken. Deze zielen waren echter niet in die mate spiritueel ontwikkeld dat ze hun hart en geest zuiver konden houden en velen misbruikten de informatie die hen was gegeven. Door gebrek aan onderscheidingsvermogen gaven ze de DNA-codes aan verschillende negatief gepolariseerde buitenaardse groepen, waardoor deze groepen de Sterrenpoorten en Portalen konden binnengaan en verwoestingen konden aanrichten op de astrale en etherische niveaus van de Aarde. Deze entiteiten voegden hun DNA-codes samen met de codes van zielen die op Aarde evolueerden, zowel direct via energieoverdrachten als door grootschalige incarnaties, waardoor ze de oorspronkelijke intentie van de geheime en niet-geheime mystieke genootschappen corrumpeerden. Alle hierboven genoemde mysteriescholen, en verscheidene andere, zijn geïnfiltreerd door negatief gepolariseerde buitenaardse groepen, en als gevolg daarvan worden de leiders van deze organisaties in grote mate beheerst door op het egogebaseerde verlangen naar macht en controle over anderen.

Dit egogebaseerde verlangen naar macht en controle kan heel sluw en subtiel zijn, vermomd als “slagvaardigheid” en “spirituele trots” voor het hebben bereikt van dit of dat niveau in de organisatie. Met het bereiken van elk niveau verkrijgt het individu een grotere mate van verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie en de doorstroom van haar leden. Dit is vooral gevaarlijk als het ego het voor het zeggen heeft. Er zijn talrijke goed bedoelde regeringsleiders geweest die verstrikt raakten in deze negatief gepolariseerde energievelden en nog steeds geloofden dat ze het “werk van God” deden. Dit is één van de redenen waarom bepaalde onderdelen van deze informatie tot nu toe niet zijn geopenbaard. Wij, de Stichters, zijn ervan overtuigd dat er nu voldoende zielen zuiver in hart en geest zijn die nooit, onder welke omstandigheden dan ook, de informatie zouden misbruiken die wij nu via verschillende mediums, waaronder deze, geven.

Wij geven tijdens deze transmissie geen feitelijke samenstellingen van DNA-code, maar wij geven wel de energiepatronen die nodig zijn om de sluiers te doorbreken. Sommige zielen die zich op deze berichten afstemmen zullen voldoende ontwikkeld zijn om de sluiers direct te doorbreken. Anderen zullen de juiste DNA-sleutels en –codes nodig hebben, die later zullen worden gegeven. Het is niet onze bedoeling om enige informatie achter te houden die nodig is voor jullie planetaire lichtwerkers. Echter, zelfs met ons trillings- en bewustzijnsniveau hebben wij in het verleden, wat jullie noemen, “beoordelingsfouten gemaakt” die gedeeltelijk hebben bijgedragen aan de huidige situatie op Aarde. Voor zover ons bekend is zijn er GEEN buitenaardsen of gechannelde entiteiten die immuun zijn voor deze “beoordelingsfouten”. Vrije wil is op elk niveau in de evolutie een gecompliceerd en moeilijk principe. Ofschoon wij de mechanismen van vrije wil heel goed begrijpen, zijn wij heel voorzichtig en terughoudend bij het nemen van beslissingen die de vrije wil van miljoenen aardse zielen beïnvloeden.

Tot omstreeks 1950 A.D. waren er hoegenaamd geen mechanismen om de groepen van “licht” en “duisternis” ervan te weerhouden om te strijden tot het bittere eind. Met de komst van nucleaire wapens veranderde dat allemaal en de Godheid vaardigde het decreet van Goddelijke Interventie uit dat de meeste van jullie kennen, wat directe interventie bij SOMMIGE zaken toestond, als duidelijk werd dat zo’n interventie de schending van de vrije wil van een groot aantal aardse zielen zou voorkomen. Als zielen op jullie planeet eenmaal het bewustzijnsniveau van de vijfde dichtheid bereiken, wordt hun welzijn beschermd door onze dispensaties, overeenkomstig het Goddelijke Beginsel.

Een van jullie wetenschappers, Dr. Hawkins, ontwikkelde een trillingsschaal die nogal grof is, maar redelijk bruikbaar, en wij zullen deze schaal gebruiken om ons punt hier duidelijk te maken. Die zielen die innerlijk zijn afgestemd op niveau 500 of hoger, of uiterlijk op 400 of hoger, komen automatisch in een beschermend energieveld terecht dat wordt gegenereerd door onze leden en enkele andere groepen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Goddelijke Dispensatie. Op dit moment zijn er ongeveer 16 miljoen zielen op jullie planeet die op of boven de aangegeven niveaus trillen.

Onthoud, geliefde Scheppers, dit is NIET een pikorde of een ontwerp om je meer of minder waardig bij te voelen. Al God’s scheppingen zijn waardig. Iedereen op jullie planeet verdient God’s Liefde. Er is niet één ziel die het onwaardig is om “gered” te worden. Dit gaat om het verkrijgen van toegang tot de Sterrenpoorten en Portalen, nodig om te helpen de mensheid te bevrijden van de gevolgen van de Luciferiaanse Opstand (die we later gaan bespreken).

Alleen zielen met zuivere geesten en harten krijgen toegang tot de heilige DNA-sleutels en –codes en de Sterrenpoorten en Portalen die verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van de sluiers der illusie op jullie planeet. Iedere ziel die oprecht verlangt om vrij te zijn kan en zal vrij zijn. Dit is de Goddelijke Wet. Vraag en gij zult ontvangen is vandaag nog net zo geldig als in de tijd van Jezus. Echter, er zijn bepaalde beveiligingen aangebracht in de ethers en astrale gebieden van jullie planeet die noodzakelijk waren om de vrije wil te respecteren van zielen die op jullie wereld evolueren. We zullen hier later meer over zeggen, maar nu gaan we verder met jullie geschiedenis.

De pre-Lemurische periode op jullie wereld ligt grofweg tussen 10 miljoen B.C. en 1 miljoen B.C. Tijdens die periode herstelde jullie wereld zich langzaam van de grote vloed en levensvormen begonnen zich opnieuw te verspreiden. Na de vernietiging van Maldek en de atmosfeer van Mars, kwamen veel zielen naar de Aarde en incarneerden, waardoor de bevolking enorm toenam. De Aarde was opnieuw voornamelijk een tropische jungle en voor ongeveer 90% met water bedekt, en alleen de poolgebieden waren verhoudingsgewijs koel.

Soort zoekt soort, en naarmate meer zielen van Maldek en Mars naar de Aarde kwamen, daalde het trillingsgetal van de Aarde om zich aan hun trillingen aan te passen. Toen het bewustzijnsniveau van de Aarde onder de vijfde dichtheid zakte, waren zielen van naburige stelsels in staat om de Sterrenpoorten en Portalen bij de Aarde binnen te gaan (die destijds niet werden gereguleerd, behalve door de wet van aantrekking). Ofschoon de Orioniërs en Draconiërs reeds vaste voet op Aarde hadden, kwamen zij massaal toen de trilling eenmaal onder de vijfde dichtheid daalde.

Dit is het einde van deel 6. Wij zijn de Stichters.

Terug naar pagina De Stichters