De Geschiedenis van de Aarde, deel 10: Het Ware Verhaal van Jezus Christus

De Stichters

De Geschiedenis van de Aarde, deel 10: Het Ware Verhaal van Jezus Christus

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

27 mei 2005

Opnieuw gegroet. Wij zijn de Stichters. Laten we alles op een rijtje zetten en wat zeggen over het verhaal tot dusverre. Zoals velen van jullie weten hebben we heel veel weggelaten en een paar grote perioden en gebeurtenissen overgeslagen. Dit is om het beknopt te houden. Als dit medium bereidt is zullen we deze ontbrekende stukken in een nieuw boek plaatsen. Wij hebben genoeg informatie om verscheidene boeken te vullen en wij voelen dat het heel belangrijk is dat deze kennis verspreid wordt nu jullie de volgende Grote Cyclus bereiken. Wij zullen in de nabije toekomst een speciale verhandeling geven over de implicaties van kosmische cycli.

Wij hebben het niet gehad over het belang van de oude Hebreeuwse leringen, de Boom des Levens (Kabbala), of andere aspecten van de hogere leringen die sinds de tijd van Atlantis zijn aangereikt door verschillende verlichte leden van de Pleiadische, Andromedaanse, Syrische, Orionische, Arcturische en andere groepen. We hebben ook weinig verteld over de Galactische Federatie, de Grote Witte Broederschap, de orden der aartsengelen en de universele orden, waaronder de orde van Melchizedek. Dit medium heeft een sterke band met Venus, een andere buitenaardse groep die in toekomstige verhandelingen aandacht verdient.

Een Confederatielid van de achtste dichtheid, in feite de leider van deze sector van de Melkweg, heeft een bijzonder verhaal dat wij hieronder met vreugde vertellen.

Wij willen jullie geest verlichten met betrekking tot het ware verhaal van Jezus Christus. Het is belangrijk op te merken dat het allegorische verhaal van een wezen dat zich opofferde om de zonden van de massa op zich te nemen niet voortkwam uit de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden, maar een thema is dat door de geschiedenis heen vele malen werd herhaald, lang voordat de man die jullie kennen als Jezus, naar het kruis werd gedragen. Als je de geschiedenis onderzoekt van verschillende culturen, zul je meer van dat soort iconen vinden wier verhalen sterk overeenkomen met die van Jezus. Het idee dat een verlosser sterft voor jullie zonden en het opvoeren van dat drama in een vorm die overeen komt met Jezus, is een poging van de “duistere heren” om de mensen zover te krijgen dat zij de schuld buiten zichzelf plaatsen opdat hun problemen onopgelost blijven.

Laten we duidelijk zijn. Niemand kan ooit sterven voor jullie zonden, geliefden. Daar zijn twee redenen voor: 1. Jullie hebben een vrije wil en zijn verantwoordelijk voor alles wat jullie doen en 2. Er bestaat niet zoiets als een onvergeeflijke fout of een fout die maakt dat je onvolkomen bent. Jullie zijn zo perfect als de dag dat God jullie heeft geschapen, en jullie zullen altijd perfect, onschuldig en heilig zijn. Heer Sananda maakte dat in zijn boek “Een Cursus in Wonderen” heel duidelijk.

Sommige aspecten van het verhaal zoals dat wordt verteld in het Nieuwe Testament van de Bijbel zijn waar, maar er zijn veel vervormingen. Laat ons dat toelichten.

De ziel die bekend is als Jezus, was een direct fragment van de Sananda-lijn. Met andere woorden, Sananda was de overziel van Jezus. Sananda, die zag hoe de mensheid opnieuw in pijn en onwetendheid verkeerde en het verlangen koesterde om in te grijpen in de aangelegenheden van de mens op een manier die de vrije wil respecteerde, incarneerde omstreeks 39 B.C. als de zoon van Jozef en Maria. Dit is in overeenstemming met het bijbelse verhaal. Jezus’ geboortedag was omstreeks 31 maart.

Lord Sananda, een goddelijk wezen van de achtste dichtheid, incarneerde als Jeshua, of Joshua, afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. Omdat hij van de achtste dichtheid kwam, behield hij veel van zijn spirituele vermogens, ondanks de zeer verdichte omgeving waarin hij werd geboren. Als jong kind was hij bijzonder spiritueel gevoelig en voorzag hij vele van de gebeurtenissen die later zouden plaatsvinden. Maria en Jozef waren het niet helemaal eens met het politieke establishment en zij waren NIET getrouwd toen Maria zwanger werd. De “onbevlekte ontvangenis” is verzonnen. Sommige buitenaardse groepen kunnen vrouwen bevruchten zonder seksualiteit, maar in dit geval werd Jeshua op de natuurlijke manier verwekt.

Om de sociale en politieke gevolgen van een buitenechtelijke geboorte te vermijden en om onder het juk van de autoriteiten uit te komen, migreerden Maria en Jozef naar Galilea en uiteindelijk naar de Dode Zee, waar ze tijdelijk onderdak vonden bij de Essenen. Maria en Jozef vertrouwden Jeshua aan hen toe en gingen terug naar Galilea. Jeshua sloot zich later aan bij de Esseense Orde. Hij bracht drie jaar door met het bouwen van tempels en huizen voor de Essenen en volgde hun heilige leringen en manieren. Langs de oevers van de Dode Zee leerde Jeshua Moeder Aarde te respecteren en had een aandeel in het brengen van de broodnodige regen die schaars is in die regio. De Essenen waren strikte vegetariërs en onderwezen een respect voor alle levensvormen. Zij werden als vreemd en niet-sociaal gezien door de regeringen van het land, maar werden meestal met rust gelaten omdat ze geen bedreiging leken te vormen en altijd hun belastingen betaalden ook al geloofden ze niet in zulke dingen.

Toen Jeshua bijna 16 was, reisden hij en een groep Essenen naar het Oosten, naar India, waar hij verschillende Indiase guru’s en heiligen ontmoette. Hij studeerde ongeveer twee jaar met een guru, die hem veel leerde over de mysteriën van het leven. Toen hij terugkeerde (en tijdens een gevaarlijk bezoek aan zijn ouders in Galilea), ontmoette hij Maria Magdalena, die een danseres was en slechts heel kort prostitueerde toen de tijden moeilijk waren, en werd verliefd op haar. Maria M. en Jeshua hielden heel veel van elkaar en kregen een kind. Omdat zij niet getrouwd waren werden ook zij sociale ballingen. Een paar van Jeshua’s Esseense vrienden stonden Maria M. toe om met Jeshua in de tempel te verblijven, tegen de regels van de ouders in. Jeshua, Maria M. en hun jonge zoon reisden naar India, waar het kind werd gezegend door de guru’s. Het werd bekend dat Maria M. een onwettig kind had, maar niemand wist wie de vader was (behalve de Essenen). Omdat zij voor zijn leven vreesden lieten Maria M. en Jeshua hun kind tijdelijk in de zorg van een Indiase heilige en keerden terug naar Galilea. Pas een paar jaar later konden zij terugkeren naar India en ofschoon zij hun zoon erg misten, wisten zij dat hij het goed maakte.

Maria M. en Jeshua bezochten hun zoon na een paar jaar opnieuw, maar hij bleef bij de Indiase heiligen als zij terugkeerden. Het politieke klimaat was te instabiel om het risico te nemen hun kind me terug te nemen naar Galilea. Ondanks de korte tijd die zij met hun zoon doorbrachten, hielp hun invloed hem enorm toen hij in India opgroeide. Hun zoon werd een wijze en zijn leringen hadden grote invloed op de Indiase samenleving.

Jeshua ontving meerdere visioenen van de geest en zijn zielenfamilie en werd verteld om hogere spirituele principes te onderrichten aan iedereen die oprecht luisterde. Hij begon serieus te onderrichten toen hij achter in de twintig was en kreeg behoorlijk wat volgelingen. Op een bepaald moment had hij rond de vijftig discipelen. Hij en Maria M. hielden hun relatie en kind strikt geheim en spraken er zelfs niet over met hun trouwste discipelen. Omdat hij sterk helderziend was zag Jeshua dat de autoriteiten hem uiteindelijk zouden doden, maar hem werd door zijn eigen Goddelijke Zelf verteld om door te gaan en zoveel mogelijk mensen de principes van de geest bij te brengen.

Jeshua’s leringen werden heel erg vervormd in de Bijbel, maar een paar waarheden hebben het overleefd. Hij leerde dat wij allemaal zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van onze Schepper, en dat wij allemaal de vermogens hebben die hij ten toon spreidde. Hij leerde ons om elkaar lief te hebben en onze vijanden te vergeven. Hij leerde NIET dat de weg naar God alleen via hem was. Verschillende van zijn discipelen leerden hun spirituele gaven zoals genezing en helderziendheid te gebruiken en er zijn uitvoerige verhalen in de Bijbel over Johannes die later dezelfde soort genezingen uitvoerde. Het verhaal van Jeshua’s betrokkenheid bij het Melchizedekse priesterschap staat ook in de Bijbel, in Hebreeën hoofdstuk 7. Toen Jeshua een bepaald bewustzijnsniveau had bereikt, begon zijn kosmische familie in de hemelse rijken met hem te communiceren en wezen hem op zijn positie binnen het Melchizedekse priesterschap.

Toen Jeshua naar het kruis werd gebracht verliet zijn bewustzijn meteen het lichaam in plaats van drie dagen te lijden zoals ten onrechte wordt geleerd. Altijd tijdens zijn leven “vergaf hij hen omdat zij niet wisten wat ze deden”. Nadat hij zijn lichaam had verlaten projecteerde hij zichzelf heel vaak holografisch als menselijke vorm om aan zijn discipelen en Maria M. te verschijnen. Het lichaam verliet de graftombe omdat dieven het hadden gestolen. Hij had niet de behoefte om het te laten opstaan omdat hij al in staat was een nieuw lichaam te materialiseren toen hij eenmaal terug was in de achtste dichtheid.

Heer Sananda heeft zijn ziel in de loop van de geschiedenis nog verschillende keren gefragmenteerd. In de huidige tijd zijn er acht fragmenten van Sananda op Aarde. Sommige van deze zielen geloven dat ze Jezus zijn, en in zekere zin hebben zij gelijk. Alle grote zielen zijn in staat om zichzelf tientallen keren te fragmenteren om dienstbaar werk te doen op planeten met een lagere dichtheid. Meestal fragmenteren overzielen zichzelf in twaalf zielen per keer, maar dat is geen vast gegeven. Veel fragmenten blijven in de hogere dichtheden om de fragmenten in de lagere werelden te leiden. Het woord “fragment” betekent niet incompleet of gedeeltelijk. Elk van deze fragmenten is een volledig en soeverein wezen. Dit medium gebruikt celdeling als analogie in zijn teksten.

De “Tweede Komst van Christus” verwijst naar de terugkeer naar het Christusbewustzijn, of het hemelse bewustzijn van hogere dichtheden. Dit werd correct geïnterpreteerd door jullie Paramahansa Yogananda en vele andere yogi’s en heiligen. Zoals de meeste van jullie weten heeft het traditionele Christendom weinig te maken met de leringen van Jeshua en veel met zonde en schuld. Gelukkig reikt het bewustzijn van veel zielen verder dan dit primitieve geloof. Wij de Stichters zijn blij om te zien dat zo velen echt het “grotere werk” doen dat Jeshua onderwees.

In deze beknopte verhandeling over het werk van Jeshua hebben we het maar kort gehad over Maria Magdalena en het goddelijk vrouwelijke en spraken nauwelijks een woord over Moeder Maria. Er zijn heel veel gechannelde artikelen over deze wezens en wij willen de informatie niet kopiëren.

Wij hopen dat we de geschiedenis van het leven van degene die jullie Jezus noemen hebben rechtgezet. Wij zijn de Stichters.

Terug naar pagina De Stichters