18.05.13 “Jullie bereiden de weg voor het licht voor om alle duisternis te overwinnen”.

“Jullie bereiden de weg voor het licht voor om alle duisternis te overwinnen”.

Lord Ashtar en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell.

Deze berichten zijn tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep doorgegeven in Payson, AZ op 13 mei 2018. (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.) Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in zit, inclusief een antwoord op de vraag over de authenticiteit van de ‘Entry Protocollen’ in Agartha en het verzet zoals gesteld door COBRA.

Commandant Ashtar

Ik ben Ashtar.

Ik ben blij deze keer bij jullie te zijn zoals altijd. Want het is onze voortdurende inspanning om samen te werken – jullie en ik en wij als één samen – we werken aan het bewerkstelligen van vele veranderingen op deze planeet, vele veranderingen in het bewustzijn van de collectieve mensheid. Dit alles is een continu proces. Een continu proces om velen, velen en nog veel meer over het hele oppervlak van deze planeet wakker te maken. Om alles teweeg te brengen dat lang geleden was voorspeld zonder de tijdlijn veranderingen, hoewel dat vele catastrofes tot stand zou hebben gebracht. Maar met de nieuwe tijdlijn verschuiving die helemaal over liefde gaat, verspreidt het bewustzijn zich over de planeet om deze veranderingen op een veel zachtere, veel uitnodigender manier voor de hele mensheid teweeg te brengen; voor al degenen die er klaar voor zijn.

Enige tijd geleden zei ik dat we in de laatste voorbereidingen zaten, de laatste fase, zou je kunnen zeggen, van de voorbereiding op het Ascentieproces van deze planeet en degene op de planeet. Ik ben nu hier om je te vertellen dat we klaar zijn om de actie-fase hiervan in te gaan. De actiefase die veel meer waarnemingen over de planeet gaat bewerkstelligen.

Velen die ons nog nooit hebben gezien, beginnen nu glimpen te ontvangen. Beginnen in de wolken te kijken en onze schepen in de wolken te zien terwijl we ons steeds meer laten zien.

Maar we laten onszelf alleen zien aan degenen die ogen hebben om te zien, want het is nog geen tijd voor de massale bevolking om zich bewust van ons te zijn. Maar voor jullie, de voorlopers, de wegwijzers, om te beginnen de weg te verlichten voor al die anderen die nog moeten komen. Dat is de krijger in jou. De lichtkrijger in jou om niet alleen het licht te verankeren, zoals je hebt gedaan, maar om het licht te verspreiden en te delen.

Net zoals jullie dat doen, doen wij dat ook. Van onze vele, vele schepen boven jullie bereiden wij de weg voor net zoals jullie doen.

Er zijn ook anderen onder de Aarde die zich voorbereiden. Die van het Agarthaanse rijk, in Telos, en in veel andere steden die zich in de Aarde bevinden waarvan je nog niet eens gehoord hebt, die hun deuren beginnen te openen. Het is een proces. Ze werken er al enige tijd aan en ze beginnen nu om die deuren te openen.

Niet voor iedereen, alleen voor degenen die er klaar voor zijn, klaar om kennis te maken. En zelfs velen om te herinneren dat ze hier eerder waren, zowel op de schepen als diep in de Aarde.

Er zijn rijken voorbij rijken waar je nog geen idee van hebt. Er zijn vele dimensies maar die heb je nog niet gezien omdat je nog niet de ogen hebt om door die dimensies heen te kijken.

Dat is allemaal aan het veranderen zoals je weet. Zoals je begint te begrijpen en te herinneren. Zoals jullie hebben gehoord, hebben velen van jullie dit al eerder gedaan. Je bent van systeem naar systeem gegaan, en zijn zoals wordt gezegd, de systeembrekers. Je komt in het systeem en je breekt het wijd open. Jullie als een collectieve jij.

Dit is wat je nu aan het doen bent. Je breekt het systeem wijd open. Jullie bereiden de weg voor het licht voor om alle duisternis te overwinnen. En als ik zeg al de duisternis, bedoel ik de totale duisternis. Want als The Event plaatsvindt, als het licht de duisternis volledig heeft overwonnen, zal er geen duisternis meer zijn, geen kwaad meer, geen angst meer. Als je je een wereld kunt voorstellen die zo kan zijn, dan kun je beginnen te geloven dat alles mogelijk is.

Ik ben Ashtar. Ik laat jullie nu in vrede en liefde achter en vraag iedereen, een ieder van jullie, om door te gaan en de liefde en het begrip en het licht dat je bent geworden te delen.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

We begrijpen dat sommigen van jullie ons beginnen te horen. Beginnen om gesprekken met ons te hebben als we in je leven komen, in je gedachten, zou je kunnen zeggen.

Niet om te gluren. Zeker niet om je gedachten over te nemen. Dat zouden we nooit doen, omdat we gebonden zijn aan de Prime Directive, net zoals ze dat in Star Trek waren. Dat was geen verzinsel. Het was echt. Het is echt.

Wij zijn daaraan gebonden, net zoals jullie daar aan gebonden zijn. Je mag je niet mengen in de voortgang van iemand anders zijn spirituele begrip en progressie. Dat is niet aan jou om te doen.

Dat is het oordeel punt dat al vele malen eerder werd besproken. “Oordeel niet opdat gij uzelf niet zult oordelen.” Het is niet een ander oordelen. Het is om jezelf te beoordelen,  niemand kan jou beoordelen, je kan alleen jezelf beoordelen. Zelfs God beoordeelt jou niet. Zoiets bestaat niet.

Zo,  we zijn er klaar voor … dat was slechts een korte boodschap en we staan klaar voor vragen als je vragen hebt.

V & A

Vraag: Ik wou alleen maar bedanken dat je onlangs even kwam om me te zien. Je was er. Ik voelde je liefde. Ik voelde je vibratie. Ik hoorde je stem en ik voelde je. Het was gewoon prachtig. Heel erg bedankt voor je mooie boodschap. Ik hou zoveel van jou.

OWS: Ja. Heel veel. Dat is alles?

Vraag: Ja, dat was alles wat ik wilde zeggen. Misschien was het een synchroniciteit. Je begon je gesprek niet zozeer afluisterend maar je kwam door en sprak tegen ons en misschien was dat een beetje synchroniciteit voor mij.

OWS: We zeggen dat dat niet alleen voor jou is. We zeggen dat voor velen hier, zij zullen ons beginnen te horen evenals vele anderen die vaak door James doorkomen … en zelfs anderen die niet door James doorkomen. Dat staat in de kaarten zou je kunnen zeggen en komt steeds meer door. Naarmate jullie in vibratie blijven stijgen, meer frequent blijven stijgen naar de hogere dimensies, zullen deze verbindingen steeds meer mogelijk worden evenals natuurlijk je verbinding rechtstreeks met je Hogere God Zelf.

Vraag: Vorige nacht, tussen 3 en 4 uur ‘s ochtends was ik wakker en voelde ik een hand op mijn achterhoofd, van de top van mijn hoofd tot aan de bovenkant van mijn rug was er een hand. Ik wachtte een paar seconden. Ik was niet echt bang. Ik vroeg wie er was maar ik hoorde niets, misschien hoorde ik iets maar kon het niet verstaan of kon het geluid niet horen. Dus mijn vraag is wat of wie was het. Ik weet dat het iets van het licht was. Houd het verband met de hypnotherapie sessie die ik op dinsdag had? Ik had een activatie die diep lichamelijk contact mogelijk maakte. Of wat is het precies?

OWS: We zouden tegen je willen zeggen omdat de dingen die op dit moment in je leven en in je spirituele vooruitgang  gebeuren heb je enkele symptomen van je Kundalini-oprijzen zou je kunnen zeggen. Het was geen hand zoals je zegt, hoewel dat was hoe het je werd voorgesteld. Maar het was het ophoog komen van de energieën die je begint te voelen. En zoals we altijd doen wanneer iemand een vraag stelt, zullen we dit met veel van jullie in verband brengen. Velen van jullie zullen ook steeds meer van dit soort dingen beginnen te ondervinden. Het ontwaken van de Kundalini-energie. Je kunt er veel verschillende symptomen van hebben. Je zult ze op dat moment herkennen, als je niet bang bent, als je je niet laat overvallen, als je zo neutraal mogelijk bent als je er doorheen gaat, zul je het herkennen precies zoals we nu zeggen. Dat het het ontwaken is van de Kundalini-energieën in velen van jullie. Oke?

Vraag: Ik weet zeker dat je ons hierover hoorde praten tijdens onze discussie over de Pleiadische en verzetsbeweging afgezant Cobra. Hij plaatste een bericht over toegangsprotocollen waar iemand [audio-interferentie] leden van het oppervlak kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verzetsbeweging en andere Agarthaanse facties. Ik wil weten of je hier iets over kan zeggen. Iemand vroeg ook of het waar was, dat de huisdieren mee mochten komen. En zou iemand van onze groep mogelijk worden uitgenodigd om mee te doen als dit waar is?

OWS: Allereerst zullen we je vertellen dat als deze dingen steeds meer naar buiten komen, het belangrijk is om je onderscheidingsvermogen te gebruiken. We zeggen dit vaak. Als het goed voor je is, dan is het goed. Dat is hoe je het kunt vertrouwen. Als het goed in jezelf voelt, diep in jezelf, dan is het iets dat je kunt vertrouwen en weet dat het goed voor je is.

Het is niet per se goed voor iedereen. De waarheid is niet de waarheid voor iedereen. Begrijp je dit? Je hebt je eigen waarheid te volgen.

Met dat begrip is er de aanwijzing dat er veel van dit soort dingen zullen worden uitgebracht en het zal het gebruik van je onderscheidingsvermogen vereisen. Dit was één van hen. Niet dat het niet waar is, het is meer waar dan je je op dit moment kunt voorstellen. Er is een realiteit die zich voordoet met deze die dit vooruit bracht vanuit de Pleiadische beschaving, waar hij een afgezant van is. Hij heeft deze informatie doorgegeven als gevolg van het aangewezen zijn om dit te doen. Hij volgt die richtlijnen zeer nauw op en gelooft in de bronnen die hij heeft om dit naar buiten te brengen.

Met dat begrip, het is al vaak eerder doorgegeven, dat die deuren zich openen. Zelfs Ashtar zei het net. De deuren openen steeds meer naar de Agarthaanse rijken. In het verleden was het altijd dat slechts weinigen toegang zouden krijgen om daar naartoe te kunnen gaan en de ervaring kunnen hebben. Het waren alleen degenen die daarvoor waren voorbestemd in het verleden. Maar dat is nu veranderd. Dat is enorm veranderd doordat diegenen die er klaar voor zijn en hiertoe worden uitgenodigd deze ervaring kunnen hebben.

Het is echter niet direct dat als je eenmaal ja zegt, je van de oppervlakte wordt verbannen. Dat is niet helemaal correct. Dit zou een beetje te ver zijn. Maar het is waar dat na het nemen van deze beslissing – als je bent gecontacteerd en je deze beslissing neemt – dan is het een zeer krachtige beslissing die je vervolgens moet nemen en je moet de verschillende protocollen volgen die hiervoor aanwezig zijn. Het is niet voor iedereen. Ze laten de deuren niet open en nodigen de hele bevolking uit om binnen te komen. Dat zou zeker nooit gebeuren. Ze bereiden de weg voor, voor enkele uitverkorenen. Weinigen zijnde relatief weinig wat in de honderden of duizenden kan zijn. Zie je? Begrijp je waar we naartoe willen? Als het slechts voor enkele zou zijn, zou je ze bijna op één of twee handen kunnen tellen in het verleden. Dat is nu enorm veranderd en de uitnodiging gaat, in vergelijking, gaat uit naar een groot aantal, dat zou eerder niet hebben plaatsgevonden. Dus het zal mogelijk zijn voor jullie in deze groep.

Deze groep trouwens, zoals we eerder op meerdere manieren hebben gezegd en door veel verschillende is doorgekomen en dit hebben gezegd, deze groep wordt voorbereid op een geweldige missie zou je kunnen zeggen. Je hebt je eigen individuele missies, maar je hebt ook een groepsmissie. Deze groep wordt daarop voorbereid. Sommigen van jullie zullen tijdens deze overgang gecontacteerd worden door degenen van onderen of die van boven en beginnen er steeds meer op te rekenen. Dit gaat gebeuren.

Wat het laatste deel van je vraag betreft: nee, je zal je katten of honden of een van deze dingen niet kunnen meenemen. Dat zal niet mogelijk zijn. Maar weet ook dat als je degenen bent die is uitgenodigd op de schepen of in de binnenaarde, dat je zult ervaren dat als je drie maanden weg gaat je zult ontdekken dat dit slechts een paar minuten of amper een dag hier op aarde is. Dus je zult niet veel missen. Oke?

Vraag: Kanye [West] heeft onlangs een interessant interview gehad waarbij hij praat over vrijheid van denken en vrijheid van liefde en zo voort. Veel ervan is uit zijn context gehaald, maar een van de dingen die hij zei was dat hij Trump verwelkomde als de drakenergie. Kun je de drakenergie uitleggen en waar die verwijzing over gaat?

OWS: De drakenergie is niet wat je zou denken als draken uit het mythologische verleden, zoals de ridders die de draken doden en dit soort dingen. Dit is een verkeerde benaming. De drakenbeschavingen zijn inderdaad van het licht, voornamelijk. Ze zijn hier om … beter nog, ze zijn nog niet hier, omdat je ze niet kunt zien, maar ze zijn hier. Ze werken op de achtergrond zou je kunnen zeggen, om te helpen met deze hele overgang en het ascensieproces van [audio-interferentie]. Er komt een tijd dat de draken opnieuw deel gaan uitmaken van de ervaring met degene van de oppervlakte. Dat gaat gebeuren. Het zal een rol spelen, net zoals jullie steeds meer betrokken raken bij of zich bewust zijn van het elementaire rijk zoals je eens was. Dus dat komt eraan.

Wat betreft Donald Trump, president Trump, dat hij een draak is, dat is een positieve zaak zoals je gehoord hebt, omdat hij degene is die de veranderingen tot stand brengt  zoals hij dat doet in de situatie waarin hij zich bevindt. Hij werkt ijverig om de verschuiving in bewustzijn teweeg te brengen die beschikbaar moet zijn zowel voor dit land als de wereld. Hij is het licht dat nu is gekomen. Diegene voor hem, Obama, was ook van het licht maar een licht dat in de loop van de tijd afnam.

Deze specifieke, Donald Trump, is een licht dat er niet uitziet alsof het binnenkort gedoofd zal worden. Dus je kunt geloven in de inspanningen die hij doet en alles doet wat hij kan om deze bewustzijnsverschuiving teweeg te brengen. Hoewel het kan lijken dat het af en toe in een slakkengang gaat, en hij niet alles doet wat hij kwam doen, hij doet wat hij kan onder de omstandigheden omdat hij omringd is door een grote hoeveelheid invloed die niet altijd van het licht is. Dit is waar hij tegen moet werken. Ook al begrijpt hij noodzakelijkerwijs sommige dingen niet die jullie wel doen, hij heeft een ervaring of een begrip van veel dingen die jullie nog niet hebben. Daar kun je betekenis aan geven.

Vraag: Kan je commentaar geven over mensen die zeggen dat Kanye een inzinking heeft gehad. Hij zegt dat hij een doorbraak heeft. Kun je daar iets over zeggen?

OWS: Alles wat we kunnen zeggen, niet over dit individu, maar over alle individuen, voordat er een doorbraak is, is er vaak een inzinking. Het is als het leven zelf. Dit is hoe het vaak werkt. Vooral als je vanuit een illusionair systeem gaat, zoals van de 3D illusie naar de hogere dimensies, de 4e en 5e en hogere dimensies, waar je de ineenstorting van het oude paradigma en de doorbraak naar het nieuwe paradigma zult ervaren. Dit is de compressiedoorbraak. Het is allemaal hetzelfde.

Vraag: Een paar maanden geleden sprak je over de 12e, de Raad van Twaalf, de 12 van 12 Tafels, of iets in deze richting. Ben je nu in de positie dat je daar iets meer over kunt vertellen en wie ze heeft gecreëerd?

OWS: Wat we hierover kunnen zeggen, is dat dit iets is waarmee Sananda rechtstreeks mee werkt. En wat hij naar buiten wilt brengen, zal hij voor deze groep naar buiten brengen terwijl je door dit overgangsproces gaat. We zijn niet in de positie om er meer over te delen dan we al hebben gegeven. Maar we kunnen je vertellen, tijdens je volgende Advance – en dit is een voorloper, zou je kunnen zeggen van wat er komt. Je zult op dat moment veel meer begrip krijgen. Je zult niet alleen aan die tafels kunnen zitten zoals je in een vorige Advance hebt kunnen doen, maar het gaat op dat moment een veel diepere en grotere betekenis aannemen. Iets om je op voor te bereiden.

Vraag: Mijn vraag is over de grote controverse met Q. Is Q van het licht? Geeft Q informatie voor het onthullen van de waarheid? Wat kun je zeggen over Q?

OWS: Qanon zoals je hem gewoonlijk noemt, of zoals hij zichzelf noemt – maar het is niet slechts één persoon maar er zijn er een aantal die hieraan werken – ze werken met zekerheid om de verschuiving in bewustzijn teweeg te brengen die nu gebeurt. Om deze overgang te bewerkstelligen. Om diegenen eruit te halen, zou je kunnen zeggen, die zich proberen te bemoeien met deze bewustzijnsverandering en de evolutie van de mens. Zij willen de evolutie tegenhouden en vasthouden aan het oude paradigma om je in de illusie te houden. Terwijl er degene zijn, en Donald Trump is een van hen, die probeert dit te verlichten om je uit het oude paradigma te halen. Om de nieuwe technologieën naar buiten te brengen. Om diegenen te verwijderen die dit alles in de weg staan. En degene die bekend staat als Q is een portie van het gedeelte van deze grote orkestratie die plaatsvindt. Hij kan soms moeilijk te begrijpen zijn omdat hij / zij doelbewust aan het werk is om hun terminologie op een begrijpelijke manier te formuleren, maar ook om je onderscheidingsvermogen te gebruiken om de betekenis te begrijpen die er in zit. Dat is alles wat we op dit moment hierover kunnen zeggen. Er zal echter nog veel meer komen en meer van diegene die jullie klokkenluiders noemen, zullen naar buiten komen. Er zullen er nog veel meer naar buiten komen. Ze zullen een lawine creëren. Een lawine van het licht die niet kan worden gestopt. Licht en waarheid die niet kunnen worden gestopt.

Vraag: [gemailde vraag] Zijn klonen echt?

OWS: Als we deze vraag in het verleden zouden hebben gehad, zullen we deze beantwoorden zoals we dat deden in die tijd. Het kloonproces is echt. Het is grotendeels weg gehouden voor de algemene bevolking en als je er wel eens van gehoord hebt, is het alleen misschien over een schaap die ze gekloond hebben of zoiets. We kunnen je vertellen dat dit veel verder is doorgegaan. Nu je dit weet, begrijp ook dat sommige individuen zijn gekloond. Ze hebben hun tegenhangers. Dat proces is grotendeels tot het punt van niet-bestaan ​​herleid. Ze hebben niet langer toegang tot hun bases waar ze dit konden bereiken, dat was een van de belangrijkste behoeften, zou je kunnen zeggen, voor het Bondgenootschap, voor degenen die voor het licht werken om een ​​einde aan te maken. Omdat ze wisten dat als ze hier geen eind aan maakten, er gewoon de een na de ander zou komen. Ook al zijn ze in staat om er één uit beeld te halen, zou er steeds een andere blijven komen. Ze wisten dat ze dit moesten stoppen bij de bron, ofschoon ze in staat waren om veel van deze bases waar dit is gebeurd te elimineren en de werking van dit kloonproces op dat moment volledig te beperken. Je moet begrijpen dat dit kloonproces buitenaards is. Het komt van buiten de Aarde. Ze waren in staat om deze technologie te gebruiken lang voordat deze werd vrijgegeven voor het publiek. Oke?

Vraag: [gemailde vraag] Wat is de oorsprong van de naam Sananda?

OWS: De oorsprong van de naam Sananda komt van lang geleden. Het is de A, het is niet de naam Sananda, maar het ‘A’-geluid op het einde, dat het belangrijkste is. Sananda en Sanat, zijn beide Kumara’s. Ze komen van Venus. Ze zijn de Zeven Vlammen Lords, waarvan je misschien gehoord hebt. Zij zijn er twee van, Sananda Kumara en Sanat Kumara, zijn hier gebleven voor de evolutie van de Aarde en zullen hier blijven tot de Ascensie voltooid is. Dan gaan ze verder. Dus Sananda is een begrip, zou je kunnen zeggen. Het is een titel, zo kun je dit noemen. Net zoals Boeddha een titel is, is Christus een titel, en dit is ook een titel. En hij, degene die deze titel draagt zal uiteindelijk deze evolutie overstijgen naar een nieuwe, net zoals jullie uiteindelijk ook voorbij deze evolutie zullen gaan en naar nieuwe en opwindende nieuwe werelden. Om te gaan waar niemand eerder is geweest. Letterlijk.

Vraag: Dus Sananda is een titel zoals Christus een titel is?

OWS: Ja. Je kunt het zo zien, ja. Niet zozeer Sananda maar Kumara.

Vraag: Hoe kunnen we ons meer verbinden met de hoger dimensionale wezens zoals we hebben geprobeerd te mediteren zoals je weet, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. We willen jullie gewoon meer kunnen horen, om meer te kunnen communiceren, zoals door dit kanaal.

OWS: Wat we dan zouden zeggen is het gewoon doen. Probeer het niet te doen. Doe het gewoon. En heb geen resultaten in gedachten. Wanneer je een meditatieve staat ingaat, heb je allemaal de behoefte aan een resultaat. Jullie hebben allemaal behoefte aan het licht dat in je hoofd gaat en deze prachtige beelden en ervaringen, en degenen die met je komen praten en met jou dit alles delen. Als het niet gebeurt, zorgt het ervoor dat je zegt: “Nou, dit werkt niet, dus ik doe het niet meer.” Of: “Dit is te moeilijk om te doen, dus ik doe het niet meer. “En dat is wat je ervan weerhoudt om deze hogere verbindingen, niet alleen met die van ons te maken, maar ook die met je eigen Hogere Godzelf. Want als je in een meditatieve staat gaat om dat contact met je Hoger Zelf te maken en het gaat niet, dan word je troosteloos en ontmoedigd. Maar als je de meditatieve staat ingaat en er gewoon voor gaat om het los te laten, zul je verbaasd staan ​​over wat er zal gebeuren als je dat blijft doen. Ga er gewoon in met wat ‘moeiteloze inspanning’ word genoemd. En heb geen resultaat in gedachten dan zul je de ervaringen hebben die je wilt. Oke?

OWS: We moeten vragen wie dat geluid met hun telefoon maakt dat er steeds is, demp je telefoon als je niets gaat zeggen. Het is heel belangrijk en het kan voor ons heel storend zijn om door dit kanaal te komen.

Vraag: Ik ben net terug uit Glastonbury, Engeland. Ik werd daar eigenlijk naar toe getrokken door wat je synchroniciteit noemt – omdat ik erg geïnteresseerd ben in het land en de oude geschiedenis van dat land, ik heb daar blijkbaar incarnaties gehad. Ik kwam op vrijdag terug en ik had een droom vannacht. De droom was dat ik langs het pad van de Tor liep en het getal 44 zag ik steeds. Ik probeerde het te begrijpen, oké, ik liep over het pad van de Tor en de Tor is ongeveer 500 voet hoog en ik kijk rond, dus ik probeer te begrijpen wat mijn droom betekende. Toen dacht ik dat ik niet wist wat het nummer betekende, maar dat ik nu op een punt ben omdat als je op de Tor bent, je overal om je heen kunt zien, dus nu denk ik dat het misschien betekent dat ik in staat zal zijn om meer visie te hebben van wat boven mij hangt en wat er gaande is. Misschien is het mijn opening van het derde oog. Kun je daar over praten?

OWS: Dat klopt zoals je het zegt. Zoals je het ontving na de droom dat je in een positie bent hoog boven jezelf en overal om je heen kunt kijken. Dit is een aanwijzing dat je dit steeds meer gaat doen om verder te kijken dan wat velen zien. Alles gaan zien. Een ​​groter beeld krijgen zou je kunnen zeggen. Dit gaat allemaal over het kijken naar het grotere geheel in je leven en naar degenen waarmee je in contact komt of waarmee je in contact zal gaan komen Het nummer44 is belangrijk voor jou. We kunnen je niet het directe belang ervan geven maar het zal naar je toe komen op een manier die je niet verwacht, waar je een indicatie van dit getal zult ontvangen en wat het betekent. Oke?

Vraag: Kun je aangeven of blokchain technologie buitenaards is? En ook van de ontwikkeling van een wereldwijde crypto-valuta of een soort crypto-valuta door het Bondgenootschap als onderdeel van de financiële veranderingen?

OWS: Deze technologie is niet buitenaards, zoals je zegt, maar het is een deel van de overgang waar je op dit moment doorheen gaat. Dat wil niet zeggen dat je deze technologie als valuta gaat gebruiken. Dat is op dit moment nog niet bepaald. Het bevindt zich in de experimentele fase. Het is waarschijnlijk dat het niet het standaard valuta zal worden. Het is iets waar ze aan werken, de duistere machten, de cabal heeft geprobeerd dit naar buiten te brengen en het is door het Bondgenootschap tegen gehouden, zoals je zegt, ze proberen tot een overeenkomst te komen, een balans. Iets wat voor iedereen werkt, niet alleen maar voor een paar. Tot nu toe heeft het geldsysteem dat je nu hebt slechts voor enkelen gewerkt, niet voor iedereen.

Het draait altijd om balans. Dus we zeggen niet dat je dit soort technologie moet kopen en we zeggen niet om het niet te doen. Omdat we niet hier zijn om je te vertellen wat je moet doen of wat je niet moet doen om je een duwtje of begeleiding te geven. Als je denkt dat het goed voor je is, doe het dan. Als het niet goed is, als het niet goed voelt, doe het dan niet. Hetzelfde geldt voor de valuta’s waar velen van jullie in de loop van de tijd aan hebben deelgenomen. Dat moet nog worden bepaald wanneer het zal uitkomen, maar het zal naar buiten worden gebracht. Het maakt deel uit van het proces. Het maakt deel uit van de overgang en deze valuta reset is echt en zal op een bepaald moment plaatsvinden. Het is in werking en is dat al een tijdje. Het is vele malen tegen gehouden van het naar buiten komen. Dit heeft ook te maken met de herwaardering. Dit is alles wat we op dit moment hierover kunnen zeggen.

Vraag: Ik en mijn zus zien steeds de getallen 333 of 11:11. We weten dat 11:11 betekent de Engelen en 333 Sananda betekent. Maar we vragen ons af of er een diepere betekenis is, omdat we het zo’n beetje elke dag zien … letterlijk elke dag. We voelen ook dat we nerveus worden als we over dit soort dingen praten en we vragen ons af waarom.

OWS: We zullen het tweede deel eerst nemen. Velen voelen zich nerveus omdat het onbekend is. Het verdwijnt uit de 3-dimensionale illusie waar zovelen van jullie in zijn geprogrammeerd en zelfs jezelf hebt geprogrammeerd. Het verdwijnt uit het bekende naar een onbekend universum zou je kunnen zeggen. Dit kan soms wat angstaanjagend zijn, tenzij je de neutraliteit en het nulpunt in jezelf hebt gevonden op het Vierde Chakra-niveau, waar het middelpunt en balans is. Als je dat in je hart gevonden hebt, als je dat nulpunt hebt gevonden, de neutrale zone in jezelf, dan maakt dit alles niet meer uit. Of je nu in de derde dimensie bent of de vierde of de vijfde of wat dan ook, het maakt niet uit. Zie je? Omdat je weet dat je altijd op dat neutrale punt bent. Oke? En het tweede deel, wat was het andere deel van je vraag?

Vraag: Dat we veel de nummers 333 en 11:11 zien.

OWS: Ja, de herhaling van getallen is iets dat velen op dit moment zien. Ook dit is voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Velen zouden deze herhalingen zien en het zou niets voor hen betekenen. Anderen zien de 11:11 en zij weten dat dit eigenlijk een poort is. Dit laat zien dat het een toegangspoort tot de hogere rijken is. De 12:12, de 333, al deze herhalingen zijn het ontwaken zou je kunnen zeggen van het lichtquotiënt in jullie en het herstel van de verbinding van jullie DNA-processen. Dit zijn de dingen die komen en velen van jullie zien deze herhalingen. Als ze iets voor je betekenen, is het belangrijk. Als ze niets betekenen, dan heeft het geen belang. Zie je? Alleen als je er klaar voor bent,  en jullie, die deel uitmaken van deze groep, velen van jullie hebben deze ervaringen en zijn zich ervan bewust dat verandering in de maak zijn.

We zijn klaar om het kanaal vrij te geven.

Terwijl de dingen voortduren, onthoud altijd dat je meegaat met de stroom, dat je alles in jezelf laat stromen. Blijf in het moment leven, wees in het nu. Wees niet in het verleden. Het verleden is voorbij. Laat het verleden los en ga naar het perfecte nu wat altijd perfect is. Als je dat toestaat en je ben in dat neutrale punt, dan is het nu dat je bent altijd perfect. En terwijl je in dat perfecte nu leeft, creëer je de perfecte toekomst.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen