De Grote Cyclus: De Komeet Annanhutak en de planetoïde Nibiru

De Stichters

De Grote Cyclus: De Komeet Annanhutak en de planetoïde Nibiru

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

23 juli 2005

Geliefde Scheppers,

Wij hebben meer dan een maand gewacht om deze boodschap door te geven. Het medium had het druk met reizen en onderwijzen, maar tijd heeft in onze dimensie geen betekenis en geduld is dus niet echt aan de orde. Maar in jullie dimensie kan een maand een lange tijd lijken.

Wij gaven een 10-delige serie over de geschiedenis van de Aarde, waarbij we veel belangrijke aspecten weglieten om het overzichtelijk te houden. Het aandachtsbereik van de meeste mensen is erg kort en als wij hadden uitgewijd dan zouden we 90% van ons publiek hebben verloren. Wij moedigen het medium aan om een gedetailleerdere tekst van onze communicaties aan te reiken in een boek. Dit zal waarschijnlijk binnen het volgende jaar beschikbaar zijn.

In de serie over de geschiedenis hadden we het over de kosmische cycli die een heel belangrijke rol spelen op jullie planeet. Wij zullen gedetailleerder ingaan op deze cycli en de verhouding uitleggen tussen vrije wil en kosmische bestemming.

Het samenspel tussen vrije wil en bestemming wordt door de meeste van jullie niet begrepen. Jullie dienen te begrijpen dat vrije wil een aantal zones en wetten betreft die binnen een groter raamwerk van dimensies en dichtheden bestaan. Met vrije wil kun je je ervaringen van het Universum afwisselen. Je kunt er de volgorde van je zielslessen mee bepalen, het tempo waarmee je ze in je opneemt en je emotionele reacties erop. De lessen zelf zijn echter vóór de incarnatie op Aarde door je ziel en het oorzakelijke lichaam bepaald.

Kosmische cycli zijn vastgesteld overeenkomstig de Wil van de Schepper en de Wil van jullie Goddelijke Zelf. Jullie kleine menselijke ego’s hebben weinig of geen invloed op kosmische cycli. Jullie ziel is zich reeds bewust van kosmische cycli en de rol die zij spelen bij het helpen ontwikkelen van jullie zelfbewustzijn.

Er zijn een aantal kosmische cycli die in deze tijd voor jullie van belang zijn. De bekendste en invloedrijkste is de Grote Cyclus, de precessie van de Aardas, die ongeveer 25.920 jaar duurt. Veel van jullie oude kalenders waren gebaseerd op de Grote Cyclus, waaronder de kalender van de Maya’s.

Tegen het einde van elke Grote Cyclus gaat de Aarde en het zonnestelsel door wat algemeen een elektromagnetische nulzone wordt genoemd, een gebied in de ruimte waar de elektromagnetische velden zwakker worden. Door deze verzwakking in het elektromagnetische veld wordt de polariteit van de noord- en zuidpool vaak (maar niet altijd) omgewisseld. Weet echter dat het omwisselen van elektromagnetische polariteit niets te maken heeft met de rotatie van de Aarde. De Aarde blijft met ongeveer dezelfde snelheid en in dezelfde richting draaien zoals zij dat al miljoenen jaren heeft gedaan. Het enige wat de rotatie van de Aarde snel en aanzienlijk zou kunnen veranderen is een botsing met een grote asteroïde, planetoïde of planeet, en het is niet waarschijnlijk dat dit in de eerst volgende miljoen jaar gebeurt. Volgens onze schattingen duurt het waarschijnlijk meer dan een miljard Aardse jaren voordat zo’n gebeurtenis plaatsvindt.

Er zijn echter twee andere cycli waarvan jullie je bewust zouden moeten zijn. Deze zijn de komst van de komeet Annanhutak in jullie zonnestelsel, die ongeveer elke 10.500 jaar plaatsvindt, en de passage van de planetoïde Nibiru, die ongeveer elke 3.600 jaar plaatsvindt. Waarschijnlijk zal noch de komeet noch de planetoïde ooit op Aarde inslaan. De staart van de komeet schampt de Aardse atmosfeer ongeveer elke acht of negen passages. Nibiru’s gravitatieveld heeft ongeveer eens in de twaalf passages grote invloed op de Aarde.

De Grote Cyclus eindigt op 21 December 2012. De menselijke ervaring van deze gebeurtenis kan enorm variëren. Ondanks de onvermijdelijkheid van de gebeurtenis zijn er verschillende factoren die door de vrije wil kunnen worden beïnvloed:

 1. de mate van elektromagnetische vervormingen
 2. de mate van klimatologische veranderingen
 3. de invloed op technologie en telecommunicatie
 4. de mate van cellulaire mutatie die wordt ervaren
 5. de invloed op de emotionele en mentale lichamen van mensen
 6. het aantal mensen dat tijdens deze gebeurtenis de incarnatiecyclus beëindigt.

Ofschoon de passage van de Aarde door de elektromagnetische nulzone niet door de vrije wil kan worden voorkomen, kan de ervaring van de ene mens tot de andere enorm variëren afhankelijk van de fysieke, emotionele, mentale (psychologische), astrale, etherische en oorzakelijke staat van ieder mens. Mensen die de Goddelijke principes van liefde en compassie belichamen zullen veel meer positieve ervaringen hebben tijdens deze gebeurtenis. Mensen die in de “eerste golf” willen opstijgen kunnen deze gelegenheid gebruiken om de ervaring van hun 3D/4D-lichaam te voltooien en naar het 5D-lichtlichaam gaan. Wat deze gebeurtenis hoofdzakelijk zal doen met de fysiologische en psychologische toestand van mensen is het versterken van wat reeds aanwezig is in het bewustzijn. Die mensen die in een staat van angst leven zullen het eindigen van de Grote Cyclus als angstwekkend ervaren. Velen zullen hun 3D/4D-cyclus voltooien en incarneren op een andere planeet die geschikter is voor hun niveau van zielservaring.

Het is belangrijk dat er niet wordt geoordeeld met betrekking tot wie en wat van toepassing is voor ieder mens. Dit is geen “oordeelsdag”. God spreekt geen oordeel uit over de mensheid. Deze gebeurtenis wordt heel goed begrepen door de ziel en het oorzakelijke lichaam en rond de tijd van deze gebeurtenis worden incarnaties heel zorgvuldig gepland.

De komeet Annanhutak zal in het jaar 2017 A.D. door het zonnestelsel gaan. Ofschoon deze gebeurtenis vaststaat, zijn er verschillende mogelijkheden die afhankelijk zijn van de menselijke vrije wil en de hulp of inmenging van positief dan wel negatief georiënteerde buitenaardse rassen. De volgende factoren variëren:

 1. de feitelijke baan van de komeet
 2. de grootte van de invloed
 3. ’s mensen emotionele en mentale ervaring van deze gebeurtenis
 4. de mate van cellulaire mutatie van mensen tijdens deze gebeurtenis
 5. de mate van instabiliteit van het klimaat en de elektromagnetische velden van de Aarde tijdens deze gebeurtenis

Al deze gebeurtenissen kunnen door de vrije wil worden beïnvloed. Als mensen besluiten om samen te werken en de liefhebbende en meedogende aspecten van hun wezen omarmen en samen werken aan het scheppen van een krachtveld van liefde en licht rond de Aarde dan zal de laatste hierboven genoemde factor (5) substantieel afnemen. Als een groot aantal mensen besluit om de baan van Annanhutak te veranderen, gewoon door gebruik te maken van visualisatie en psychokinetische technieken, dan kan de baan sterk worden gewijzigd. Als mensen besluiten om de passage van de komeet op een liefdevolle in plaats van angstige manier te ervaren, dan zal elke straling of afkoeling van de atmosfeer door de passage van de komeet slechts minimaal worden gevoeld.

De passage van de komeet kan worden gebruikt als gelegenheid om de cellulaire mutatie van het menselijke DNA te versnellen. Die mensen die op weg zijn zich te verheffen kunnen deze gebeurtenis gebruiken als een “tweede golf”, wat betekent dat omstreeks het jaar 2017 A.D. een groot aantal mensen het verheffingsproces kunnen ondergaan.

Rond 2030 A.D. zal de planetoïde Nibiru zijn 3.600 jarige passage door het zonnestelsel maken. Net zoals met de komeet kan deze gebeurtenis door de vrije wil worden beïnvloed. Er zijn 9-dimensionale wezens die in de hemelse sferen van Nibiru verblijven en sommigen van jullie ras die telepathischer zijn zullen waarschijnlijk contact met hen maken tijdens de passage. Leden van hun ras, die gewoonlijk Annunaki worden genoemd, hebben in het verleden de evolutie van mensen heel vaak beïnvloed. Verschillende leden van dit ras kwamen naar de Aarde en instrueerden de worstelende mensen hoe zij hun leefomstandigheden konden verbeteren. Dit was uiteraard na de val van mensen uit 7D in 3D en 4D. Er wordt veel negatiefs gezegd over de Annunaki. Zoals met alle rassen is er een verschil in bewustzijn tussen het ene individu en het andere, en zeer zeker zijn er enkele Annunaki geweest die beslissingen namen die pijn en lijden veroorzaakten voor mensen. Maar mogen wij jullie eraan herinneren dat gelijken elkaar aantrekken in de lagere vier dichtheden en dat als mensen een negatieve ervaring hebben met een ander ras, er negativiteit aanwezig moet zijn in het bewustzijn van die mensen?

Sommige mensen zullen de passage van Nibiru en de vervormingen in de elektromagnetische velden gebruiken als een “derde golf” van opstanding. En sommige mensen zullen deze gebeurtenis gebruiken als een accelerator om de incarnatiecyclus te beëindigen.

Jullie ervaring van deze drie voorbestemde gebeurtenissen wordt grotendeels bepaald door jullie vrije wil. Jullie hebben de vrije wil om de Goddelijke principes van liefde, samenwerking, harmonie, compassie, vertrouwen en onzelfzuchtige dienstbaarheid te omarmen. Door dat te doen zal jullie ervaring van deze gebeurtenissen enorm verbeteren. Dit kan een tijd van bevrijding zijn in plaats van slavernij, dood en vernietiging. De keuze is aan jullie, geliefde Scheppers.

Wij zijn de Stichters

Terug naar pagina De Stichters