18.06.24 “De tijd is nabij mijn vrienden”

“De tijd is nabij mijn vrienden”

St Germain en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten zijn tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep doorgegeven in   Payson, AZ op 24 juni 2018.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld) Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Saint Germain

Ik BEN St. Germain en ik kom met de Violette Vlam. Maar ik ben niet alleen de Violette Vlam, jij bent ook de Violette Vlam. We zijn allemaal samen de Violette Vlam.

We zijn allemaal samen de vlam van zuivering. Uitzuiverend van al het oude dat niet langer werkt, niet langer zal werken. Jij bent het nieuwe leven, wij zijn het nieuwe leven. Terwijl alles blijft ronddraaien en veranderen en verhuist naar een nieuw evolutionair patroon over de hele planeet, jullie de lichtwerkers en strijders, jullie die het licht verankeren en het licht delen, jullie zijn degenen die de nieuwe wereld creëren om je heen.Eerst creëer je het in jezelf en dan creëer je het buiten jezelf. Jullie creëren gezamenlijk deze nieuwe wereld, deze nieuwe wereld met een nieuw paradigma met nieuwe frequenties nieuwe hogere frequenties en vibraties die worden teweeggebracht door de tonale veranderingen die naar de planeet komen. De nieuwe frequenties die aankomen, nieuwe energieën die jullie allemaal steeds meer gaan  voelen.

Soms zijn deze energieën moeilijk om mee te werken. Andere keren zijn ze een zegening als je voelt dat ze in je stromen, de gelukzalige gevoelens die hieruit voortvloeien. Omdat je weet dat je met deze nieuwe energieën op het punt bent aangekomen.

Je bent gearriveerd op het nulpunt. Een punt waar het leven letterlijk begint stil te staan. Tijdzones of liever de tijdlijnen beginnen steeds meer samen te voegen.

Ik zei onlangs door een andere bron dat de tijd nabij is. Dat is waar want er zijn veel veranderingen die komen.

Velen die al enige tijd op de achtergrond werken en letterlijk de cabal, die van de duistere machten, op hun knieën hebben gebracht, omdat ze weten dat hun tijd bijna op is. Maar ze worstelen, ze vechten om vast te houden aan alles wat ze hebben geweten. Omdat ze niet naar de hogere vibraties gaan met jou. Ze zullen de energieën niet kunnen weerstaan ​​zoals jullie ze nu voelen. Omdat als deze energieën binnenkomen, het ervoor zorgt dat degenen die hen niet aankunnen, uithalen naar hun broers en zussen. Dat is alles wat ze ooit hebben gekend om te doen. Niet om lief te hebben, niet om te delen, niet om Eén te zijn, maar om verdeeld te blijven moet je spot en verdeeldheid brengen naar al de dingen zodat ze hun controle kunnen blijven behouden.

Maar ze verliezen snel die controle. Omdat de wereld niet verdeelt is, de wereld komt samen. De mensen op de planeet komen samen. Zelfs als het niet wordt weergegeven in jullie mediapresentaties, zal dit gaan komen. Want zoals altijd voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, als je op zoek bent naar het positieve zul je positief vinden. Net zoals je op zoek bent naar het negatieve dan vindt je dat ook.

Want alles komt nu naar een evenwicht, een evenwichtspunt. En jullie mijn vrienden, zijn dat evenwichtspunt. Je zult dit steeds beter gaan begrijpen als de dagen en weken en zelfs maanden voorbij vliegen, zelfs nog meer dan ze gedaan hebben. Omdat de tijd zoals jij die kent ophoudt te bestaan. De tijd gaat sneller. De energie tijdlijnen versnellen ook en brengen de vele veranderingen teweeg die bijna werkelijkheid worden voor jullie allemaal.

Degenen van jullie weten, degenen die ontwaakt zijn weten dat de president van de Verenigde Staten Donald Trump, degene is die krachten uitdaagt die al lang aan het werk zijn. Hij daagt die krachten uit. En daarom wordt hij soms weerhouden om te doen wat hij weet om te doen, toch is hij volhardend. Hij duwt alles naar voren omdat hij degene is die bedoeld is om tegen die krachten in te gaan. En daarom brengt hij een groot aantal veranderingen tot stand waarvan er velen op de achtergrond gebeuren maar ze komen naar voren.

Je zult deze veranderingen heel binnenkort zien. Deze verschuivingen in energie die het gevolg zijn van het wegvallen van het oude paradigma en worden vervangen door het nieuwe paradigma. Een nieuw paradigma van liefde, vrede, harmonie en eenheid, ter vervanging van het oude paradigma van angst, haat, woede en afgunst.

De tijd is nabij mijn vrienden. Nu is het moment. Dus reik diep in jezelf, een ieder van jullie, en vind die kracht binnenin om uit te reiken naar je medebroeders en -zussen als de gelegenheid zich voordoet. En ik zeg je nu als St. Germain, er zullen nog veel meer mogelijkheden voor je ontstaan ​​om het licht te delen om het licht te verspreiden en om het licht te zijn. Omdat jullie het licht voor de wereld zijn.

Ik ben St. Germain en ik verlaat jullie nu met al mijn vrede en liefde en dat de Violette Vlam binnenin ieder van jullie blijft branden en zich overeenkomstig verspreid naar het bewustzijn als dat nodig is.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

One Who Serves. [Iemand onderbreekt opgewonden en zegt dat ze “wenste dat hij vandaag zou komen” ]

One Who Serves komt vandaag ? We zijn er altijd! We zijn altijd bij jullie. [Ik hoopte dat je zou chanten en dat heb je gedaan.] Ja. Erg goed.

We houden van chanten en we weten dat jullie ook steeds meer van het chanten gaan genieten. Niet zozeer het chanten dat je net hebt gehoord, maar de chanten waar jullie eerder over hebben gesproken, de Lemurische gezangen zoals jullie ze noemen. Ze zijn van de moedertaal. Ze zijn afkomstig van de moedertaal en ze werden in die tijd en op deze manier uitgesproken om frequentiewijzigingen overal om hen heen teweeg te brengen, zodat de archieven die ze op hun geheime plaatsen opborgen, voor duizenden jaren beschermd konden worden.

Deze archieven zijn al vele duizenden jaren beschermd. Niet alleen op de plaats waar jullie voor het eerst naartoe gaan maar ook op andere plaatsen en als de tijd dichterbij komt en jullie hebben het geheim van de frequenties ontsloten die nodig zijn. Jullie zullen dit steeds beter gaan begrijpen als de tijd dichterbij komt om daarheen te gaan en als je op dat punt bent aangekomen. Er zal in de komende tijd veel worden doorgegeven.

Maar om over andere dingen te spreken, niet alleen over de expeditie naar de kraters, ook andere dingen zijn belangrijk. Jullie bewegen naar een begrip.

Een ieder van jullie beweegt naar een nieuw begrip. Jezelf begrijpen, jezelf kennen, maar ook begrip voor de wereld. Begrijpen wat St Germain zei, dat jij de wereld bent. Jij bent het licht. Ieder van jullie. We zijn allemaal het licht. We zijn allemaal Eén en we komen allemaal samen als Eén. En in de toekomst zal je soms ontdekken dat iedereen op de planeet, als je je de mogelijkheden hiervan kunt voorstellen, dat iedereen dit zal begrijpen.

Kun je je voorstellen dat je in contact komt met mensen over de hele wereld en dat ze dit concept allemaal zullen begrijpen ?! De Eenheid ?! Kun je je voorstellen hoe dat zal zijn voor de wereld, voor de mensen van de wereld ?!

Niet alleen voor de mensen maar ook voor de dieren en de planten. We zijn allemaal Eén. Je zult in staat zijn om met de dieren te praten. Je zult in staat zijn om met de planten te praten. Je zult de Doolittle zijn uit de sprookjes. Je zult in staat zijn om met de dieren te praten en ze zullen begrijpen wat je zegt. En wat nog belangrijker is, jij zult begrijpen wat zij zeggen. Omdat, ik heb nieuws voor jullie, ze weten wat je zegt of beter gezegd wat je denkt en voelt. Zij kunnen door hun gebruik van telepathie, en hierin zijn ze verder gevorderd dan de mensen, zij begrijpen telepathie. En jullie gaan dit ook steeds meer begrijpen, terwijl jullie ontdekken dat jullie in staat zijn, om door jouw, tot je medebroeders en -zusters (andere mensen waar ik over spreek) als je aan iets denkt dat zij dat ook denken of zeggen  onmiddellijk na jou.

Dit gebeurt steeds meer en zal steeds meer gebeuren omdat deze geschenken van de geest een steeds groter deel van je leven worden.

Ze waren ooit een deel van je leven in de Atlantische en Lemurische tijden en het is verloren gegaan door de donkere middeleeuwen terwijl sommigen van jullie in staat waren om de geheimen voort te zetten, te blijven werken met de mysteries. Of het nu in een klooster was of in een coven in termen van de heksecoven. Niet in termen van zwarte magie maar witte magie. De Druïde samenlevingen zetten deze mysteries voort, bleven werken met de natuur, bleven werken met het besef dat Alles Eén is. Overeen komen met de planten en de bomen en de dieren, alles wordt een Eenheid. Dit is waar jullie allemaal naar terug gaan. Dit is wat de mensheid te wachten staat.

We zijn nu klaar om uw vragen te entertainen. Dat is een goed woord dat we gebruiken, entertainen. Jullie entertainen met de vragen. En we zullen hopelijk ook met leuke antwoorden komen.

V & A

Vraag:   [gemailde vraag] President Trump keurde een ruimtemacht goed als onderdeel van een nieuwe militaire afdeling. Hoe verhoudt zich dit tot het Geheime Ruimteprogramma of de Galactische onthulling?

OWS:   We kunnen je vertellen dat het een grote opening is. Het is een poging om het idee van de ruimte in de openheid te brengen. Dit is niet alleen de laatste grens, maar de ruimte als je erin beweegt en het begrijpt. Steeds meer zullen gaan begrijpen dat dit een levensvatbare onderneming en een beweging voorwaarts is, niet om de Aarde te verlaten, maar alles buiten de Aarde te verkennen. De andere planeten en het zonnestelsel onderzoeken en zelfs de Melkweg. Dit alles is een voorspel of voorloper daarvan. Maar het is ook een opening om te kunnen meedelen wat het Geheime Ruimteprogramma wordt genoemd.

Ja er is een Geheim Ruimteprogramma. Niet zozeer een geheim voor jullie, maar geheim voor veel mensen van de planeet. Veel mensen op de planeet zijn zich niet bewust van dit idee dat er al geruime tijd een Geheim Ruimteprogramma is geweest. Dit het is een opening en  een manier om het voorzichtig tot stand te brengen. Niet met veel fanfare en grote aankondigingen van “je bent niet alleen”. Welnu, als je dat hoort zullen jullie zeker allemaal zeggen, nou, we wisten al dat we niet alleen waren. Dat weten we al een tijdje. ‘

Dit is zoals we zeggen het openen van een grotere aankondiging zou je kunnen zeggen,  geen grote aankondiging omdat het een meer geleidelijk begrip zal zijn dat naar buiten zal komen. Maar er zal een Event zijn. Er zullen verschillende mini events zijn die leiden naar een hoofdevent dat dit zal openen. Het zal samenvallen met verschillende waarheden die nu worden onthuld op het gebied van mensenhandel en dit soort dingen die al een tijdje aan de gang zijn. Dit zal ook worden onthuld. Evenals de corruptie in jullie regeringen komen nu naar buiten en zullen onthuld worden. Het maakt allemaal deel uit van; de waarheid zal je bevrijden. Oke?

Vraag:   St. Germain had het erover dat de tijd nabij is en ik denk dat wij aan de telefoon en in deze groep dat allemaal voelen. Ik weet dat er een heleboel verbazingwekkende veranderingen zullen zijn en dat we allemaal onze medemens en de Aarde willen helpen. Wordt de valuta reset / de herevaluatie deel van al deze veranderingen die dit jaar of binnenkort komen om ons te helpen de planeet te helpen? Is dat een deel ervan?

OWS:   We zullen zeker het tweede woord zeggen, “binnenkort”. En we zeggen dat, wat is jullie gezegde, ironisch genoeg. (Is dat wat jullie zeggen?) Dat we dit met vreugde zeggen en een glimlach vanwege jullie woord binnenkort. Als wij binnenkort zeggen is dat niet hetzelfde zoals je weet. Je weet dat we geen datums kunnen geven omdat we nog niet weten wanneer dat zal zijn. We weten niet het uur wanneer de “meester weer komt” zoals je in de eerdere lezing hebt gehoord. [In de sessie voorafgaand aan de channeling.] We weten dit niet en zelfs als we het wisten konden we het niet zeggen omdat het niet aan ons is om dit door te geven.

Maar met het weten dat alles nabij is zoals St. Germain zei. Het is heel dichtbij. Je komt op het punt dat veel dingen samen zullen komen, veel verschillende dingen. Je begint het gerommel al te horen van de dingen die naar buiten komen in verschillende informatie brengers, zoals QAnon, zoals we het begrijpen. En andere dingen die bekend worden gemaakt die naar buiten komen om de begrippen te onthullen die een tijdlang zijn tegengehouden maar nu beetje bij beetje worden onthuld.

En als het zo doorgaat zal het als een lawine zijn die langzaam begint. Wanneer een lawine begint, begint het langzaam als een gerommel op de achtergrond. En het begint te glijden en krijgt snelheid. En de lawine blijft de berg afdalen en neemt de bomen en de gebouwen mee, wat er ook voor ligt en krijgt steeds meer momentum. Dit is wat er nu gebeurt. Je bent in het proces, in het begin van de lawine die naar beneden komt. Er is ook gesproken over het vallen van de dominostenen. Er is een domino die al gevallen is. Je bent je er misschien niet volledig van bewust geweest maar hij is wel gevallen. Het was een kleinere zou je kunnen zeggen maar het is het begin. Het is het begin dat zal leiden naar de volgende dominosteen en de volgende, of de lawine wint steeds meer momentum. Zie je? Beantwoordt dit je vraag?

Vraag:   Dat doet het. En ik hoop en bid dat Trump zowel Galactische als militairen bescherming heeft omdat mensen hem willen doden omdat hij het felle licht is dat ons helpt om naar deze plek te komen. Dus ik hoop dat hij Galactische hulp krijgt.

OWS:   Wel, we kunnen zeker zeggen, omdat je dit naar voren hebt gebracht, hij heeft niet alleen Galactische hulp maar hij heeft ook de hulp van de Opgevaren Meesters hij heeft veel hulp, veel meer dan wat je je op dit moment maar kunt voorstellen. Veel meer dan hij zelf weet dat hij heeft. Er is een incident gebeurd dat nog niet zo lang geleden plaatsvond, waar ze probeerden zijn vliegtuig neer te schieten. Dat werd gedwarsboomd zoals velen van jullie op dit moment weten. Ze probeerden Air Force One neer te halen maar het gebeurde niet. Het gebeurde niet omdat het niet kan gebeuren. Hij heeft bescherming.

Jullie hebben ook allemaal bescherming anders had de cabal, de duistere machten, veel meer gedaan dan wat al gebeurd is. Jullie die  hun plan kennen voor de overname van de hele wereld en voor de ontvolking van de planeet. Dat is allemaal gedwarsboomd. Anders zou je een enorme pandemie hebben gehad of zou je een grote oorlog gehad hebben of vele andere dingen die gebeurd zouden kunnen zijn, die zijn niet gebeurd omdat dat de oude tijdlijn was. Dat was het oude paradigma zoals St. Germain vaak zei. Het is het oude paradigma. Het past niet in het nieuwe paradigma met de nieuwe energieën.

De nieuwe energieën zijn liefde en vrede en harmonie en Eenheid enzovoort. Zie je? Er is dus geen plaats voor oorlog. Er is geen plaats voor hongersnood. Er is geen plaats voor epidemieën. Er is geen plaats voor ziekte. Niets hiervan is in de nieuwe hogere vibraties van het nieuwe paradigma. Oke?

Vraag:   Ik ben gezegend dat je feitelijk iets over QAnon zei. Omdat veel mensen willen weten of QAnon echt is. Natuurlijk in mijn hart weet ik dat het echt is maar er zijn er veel die luisteren naar deze berichten die zich niet bewust zijn en waarschijnlijk misleid zijn, dus het is heerlijk om te horen dat je zei ja QAnon is wie QAnon is – het team – ze zijn van het licht en zij verspreiden de waarheid. Dus dat was geweldig om te horen.

Ik was een beetje perplex omdat er in Engeland een enorme rally is geweest voor anti-BREXIT. Het wordt steeds erger. En ik dacht wat is dit ? Is het onderdeel van het plan? Omdat het in de televisiemedia lijkt dat Engeland uit deze BREXIT-deal wil komen. Natuurlijk willen we dat niet. Natuurlijk willen we de EU verlaten. Dus kun je daar wat licht op werpen?

OWS:   De mensen willen eruit. Of beter gezegd, de mensen willen in de BREXIT zijn. Degenen die ertegen zijn is het deel van de Europese Unie en degenen die de ontvolking van de planeet willen, zij willen de overname van de wereld en de onderwerping van de mensen van de wereld. Dit is wat er aan de hand is. Ze willen dat het oude voortgaat, dat de oude vibraties doorgaan, het oude paradigma, het gewone werk. Zij zijn degenen die tegen het verlaten van de Europese Unie zijn. En zij zijn ook degenen die proberen te voorkomen dat anderen de Europese Unie verlaten. Maar we kunnen jullie nu vertellen dat de Europese Unie zoals je die kent  niet veel langer zal duren. Het zal omvallen omdat het geen deel uitmaakt van de nieuwe vibraties, de nieuwe hogere vibraties. Het kan niet langer zo zijn. Omdat het gaat om spot en verdeeldheid en dit soort dingen. Dus wees opgewekt. Het gaat allemaal zoals het nodig is terwijl de dingen blijven doorgaan. Je zult het zien. Oke?

Vraag: Mijn vraag gaat over de zomerzonnewende energieën. Deze week, in de nacht van de 20 e, wist ik dat er iets zou gaan gebeuren dus ik verwachtte iemand in mijn dromen te ontmoeten maar het gebeurde in het echte leven. Die nacht dacht ik in eerste instantie dat er enorm lichamelijk werk werd gedaan aan mijn knieën alsof ze een apparaat of iets in mijn linkerknie inbrachten. Daarna voelde ik een aanwezigheid in de kamer en een soort energie,  iemand op mijn bed, dit is vanuit mijn menselijk perspectief hoe ik het waarnam. Ik heb mijn lakens en dekens strak op me heen en ik hoor een hoorbaar ademhaling alsof iemand door een masker ademt. Zo luid was het. Ik schrok maar tegelijkertijd wist ik me te beheersen. Ik zei tegen mezelf, blijf positief, je moet positief blijven. Het duurde een paar seconden. Dus ik ben erg benieuwd naar die aanwezigheid en of er berichten achter zitten.

OWS:   Wat we je kunnen vertellen, niet alleen aan degene die deze vraag stelt, maar dit is gericht aan jullie allemaal. Terwijl de energieën naar de planeet blijven komen en de vibraties blijven verhogen zullen velen van jullie ervaringen gaan krijgen die niet beschikbaar waren voor je in de lagere vibraties. Met andere woorden, je zult ervaringen hebben door dingen te zien, dingen te horen die er eerder niet waren of waarvan je je eerder niet bewust was. En je zult op dit punt, de metafysische, voorbij het fysieke begrip, beginnen te ervaren die voor jou beschikbaar zullen zijn. Dit zal steeds meer gebeuren voor velen van jullie in verschillende ervaringen. Of je nu in je meditatiestaat bent of als je gewoon buitenshuis wandelt en je ervaart iets dat je eerder niet opgemerkt hebt maar je zult het nu beginnen op te merken. En sommigen van jullie zullen dingen opmerken waarvan anderen om je heen zich niet volledig bewust zijn. Zeker als je s’nachts naar de lucht kijkt en je de vele schepen ziet, jij ziet ze, andere zien ze niet. Degenen die op dit moment nog niet klaar zijn hebben hun vibraties niet genoeg verhoogd en staan ​​niet open voor inzichten buiten het fysieke. Ze zullen het niet zien, maar jij ziet ze wel. Dus ja, voor degene die deze vraag stelt, je ziet andere dimensies aan het begin van je proces. En het zal doorgaan naarmate jij jezelf meer toestemming geeft om door te gaan. Zie je?

Vraag:   Ik had de indruk dat het lichtlichaam een ​​soort fysiek lichaam zou worden, dat het voldoende licht kon bevatten om het naar de 5e dimensie te brengen. Iemand anders zei tijdens een telefoongesprek dat er geen lichamelijkheid in het lichtlichaam zal zijn. Kun je ons wat meer vertellen over het lichtlichaam?

OWS:   We kunnen je vertellen dat je fysieke lichaam zoals je het kent zal verschuiven en veranderen en zal blijven morphen, zou je kunnen zeggen, in een hoger vibrerend lichaam. En met dit hoger vibrerende lichaam zul je steeds meer bewegen naar wat je begint te begrijpen als het lichtlichaam. Je Merkaba lichtvoertuig, je lichtlichaam, deze zijn allemaal één en dezelfde. Daar ga je naar toe. Wanneer je volledig door het ascensieproces bent gegaan, we zeggen volledig door de ascensie gegaan, als je volledig bent geascendeerd, dan zul je in dat lichtlichaam zijn. Dat is een tijd die er aan komt. Het zal voor de meesten van jullie geen ogenblikkelijke gebeurtenis zijn. Sommigen van jullie zullen dit ervaren, maar het zullen er in het begin heel weinig zijn terwijl je door dit ascensieproces gaat.

En zoals jullie al eerder hebben gehoord zal het ascensieproces in golven gebeuren terwijl het voorwaarts blijft gaan. Jullie, velen van jullie, zullen in de eerste golf zijn. Het betekent niet dat je volledig zult ascenderen maar je zult voldoende ascenderen zodat je zult begrijpen wat het is om helemaal voorbij het driedimensionale en zelfs de vierdimensionale ervaring te zijn. En dan zullen jullie besluiten om terug te komen en jullie broers en zussen te helpen om het ook te doen. Anderen van jullie zullen in de tweede golf zitten en zul je de ascensie ervaren en kan je besluiten om niet terug te komen om hier verder deel van te zijn. Je kan besluiten om naar huis te gaan zoals is gezegd. Naar huis, naar de verschillende planeten en systemen waar je oorspronkelijk vandaan kwam. Dit is allemaal deel van de vrije keuze die in sommige gevallen, jullie op deze planeet, jullie waar we mee spreken, de vrije keuze hebben gehad om vrijwel alles te doen wat je wilde doen maar je bent op een onderbewust of onbewust niveau terughoudend om te weten dat je die vrije keuze had als je begrijpt wat we zeggen. Is dit logisch voor jou?

Vraag:   Over het lichtlichaam gesproken. Ik heb me vaak afgevraagd als de Kundalini stijgt, is dat de ascensie? Ik weet dat het een verlichting wordt genoemd, maar is dat hetzelfde of is het anders?

OWS:   Dat is een proces binnen ascentie als je door de transitie heengaat. Het is niet de volledige ascensie. Maar het is een belangrijk proces of deel van het ascensieproces.

Vraag:   Wat gebeurt er echt met ons als dat gebeurt wat betreft onze vibraties en ons weten? Wat is er aan de hand?

OWS:   Op het moment dat je Kundalini volledig is opgestegen, ​​het gebeurt op het moment dat het nodig is, met andere woorden, als je er klaar voor bent, je lichaam is er klaar voor, je emotionele, mentale, fysieke en je astrale lichaam zijn allemaal klaar voor het opstijgen van de Kundalini, dan ben je op het verlichtingspunt wat je hebt gerealiseerd dat Jij en Je Vader Eén zijn . Dit is waar Yeshua in zijn leven toe kwam toen hij zich volledig realiseerde dat Hij en Zijn Vader Eén waren, toen was hij in staat om verder te gaan en die zogenaamde wonderen te doen. We zeggen zogenaamd omdat het geen wonderen waren, omdat jullie gaan begrijpen dat het gewoon een wetenschappelijk begrip is van hoe je de elementen manipuleert, om met de elementen te werken. Oke?

Vraag:   Toen ik aan het mediteren was, kwam er een zin. Eerst dacht ik dat het een zin in het Koreaans was en ik herhaalde die zin. Maar later dacht ik dat het niet Koreaans klonk. Het waren korte zinnen die ik aan het herhalen was. Dus ik vroeg me af of je iets weet over wat er met mij is gebeurd.

OWS:   Wat we je kunnen vertellen over dit soort dingen is, zoals we eerder zeiden tegen een ander die deze vraag stelde, je moet begrijpen dat meer van jullie, veel meer van jullie ervaringen zullen gaan krijgen die het driedimensionale begrip te boven gaan. Dit was zo’n ervaring. Er zullen momenten zijn waar je eerder over hebt gehoord van mensen die in andere talen kunnen spreken die ze nooit eerder kenden. Dit is het gaan begrijpen wanneer je die verbinding opnieuw ondervindt, die herverbinding zullen we zeggen met je Hoger Zelf. Als dat gebeurt worden al deze dingen steeds meer mogelijk. Zie je? Het gaat allemaal om het blijven bewegen in vibratie en in de hogere vibratie blijven. Oke?

Vraag:   Oké, dus dat betekent dat ik iets sprak dat ik eerder kende?

OWS:   Heel goed mogelijk ja. Dat is heel goed mogelijk.

Vraag:   Kun je alsjeblieft wat verlichting geven omtrent wat er gebeurt of niet gebeurt aan de Amerikaanse grens. Kun je specifiek ons als lichtwerkers advies geven over hoe we dit onderwerp met vrienden en familie kunnen bespreken, om aan te geven dat het door onze machtsstructuur wordt gebruikt als een massale afleiding zonder rekening te houden met de menselijke gevoeligheden rondom het gebeuren?

OWS:   Ja. Wat we je kunnen vertellen is dat er deze gebeurtenissen zijn, dat er dingen zijn die gebeuren die zeker niet van hoge vibratie zijn, ze zijn van lagere vibraties. Zij gebeuren door degenen die blijven proberen het land te verdelen in de Democraten en de Republikeinen, de linkervleugel en de rechtervleugel. Ze proberen tussen de anderen verdeeldheid te brengen. Ze proberen het land te verdelen. Ze tonen foto’s en dit soort dingen, meestal oudere foto’s, die niet laten zien wat er echt gebeurt. Het zijn niet degene die achter president Trump staan. Het is niet zijn taak. Het zijn degenen die proberen alles tot stand te houden, vasthoudend aan het oude paradigma zoals we blijven zeggen. De zaak willen houden zoals gebruikelijk. En opnieuw proberen een scheiding te brengen tussen het licht en het duister. De duisternis blijft proberen vast te houden en dit over te brengen in hun media en de wereld te laten zien dat, ‘zie, dit is Trump en dit is wat hij doet. Hij splitst gezinnen en al deze dingen ‘.

Het is niet zijn werk. Hij probeert de grenzen vast te houden in termen van het vasthouden van diegenen die niet klaar zijn om het land in te komen om ze proberen tegen te houden bij de grenzen. Dit is zeker niet van het licht om te doen, maar het is in sommige gevallen noodzakelijk om het gevoel van veiligheid te bieden aan diegenen in dit land. Dit gebeurt in andere landen zeker ook. Het is een proces om te bewerkstelligen dat het tegendeel zal werken zoals we het zien, omdat het de wereld laat zien dat het niet Trump is die dit doet, maar het zijn die van de duistere krachten, de cabal. Ze blijven deze verdeeldheid creëren?

Vraag:  Dus wat je zegt is dat er een aantal openbaringen zullen komen, ik denk dat de meeste mensen in deze groep resoneren met wat je zegt maar voor ons om te proberen onze medebroeders en -zussen te helpen die niet niet helemaal wakker zijn voor wat er gaande is, wat je zegt, is dat er enkele onthullingen nodig zullen zijn die zullen helpen om deze specifieke propagandacampagne bloot te leggen.

OWS:   Dat zal gebeuren. Dat is juist. Het is niet aan jullie, de lichtwerkers en strijders, om te proberen die er niet klaar voor zijn te informeren of te overtuigen. Laat ze hun eigen inzichten hebben, hun geloof. Je kunt, als je de kans hebt, hier of daar een zaadje planten maar probeer ze nergens van te overtuigen. Daar is het nog geen tijd voor. Het zal komen als ze er klaar voor zijn, je hoeft niemand te overtuigen. Ze komen zelf naar je toe en vragen om je mening. En velen zullen zeggen, ‘wel, je zegt dit al een tijdje en we geloofden je niet, maar wauw, je had de hele tijd’gelijk. En dat zal op dat moment muziek in je oren zijn. Maar zover is het nog niet. Oke?

Vraag:  Ik wilde zien of je iets kon bevestigen. Ik heb deze week verhalen gehoord van mensen die zijn verdwenen en misschien zijn geascendeerd, ​​die niet meer hier zijn. Ik vroeg me af of je daar iets over kon zeggen.

OWS:   Wat we je kunnen vertellen is dat het al een tijdje aan de gang is dat mensen ascenderen, maar het gebeurde minimaal, hier en daar zou je kunnen zeggen. Geen massale ascentie. Jullie zijn op weg naar een massale hemelvaart, veel mensen over de hele planeet. Vele miljoenen en zelfs misschien miljarden per keer die door de golven van ascentie gaan waar we over spraken. Er zullen verschillende golven zijn. Het zal niet allemaal tegelijk zijn. Het zal een proces zijn terwijl je er doorheen gaat. Jullie gaan nu allemaal door deze overgang die plaatsvindt, de overgang die deel uitmaakt van het ascensieproces. Dus als mensen verdwijnen zijn er verschillende redenen voor. Het kan zijn dat ze door hun ascensie gaan, maar het kan ook iets anders betekenen. Een deel er van kunnen mensen zijn die verdwijnen. Kinderen verdwijnen zeker van tijd tot tijd vanwege de snode operaties die gaande zijn, de mensenhandel zoals dit wordt genoemd, wat allemaal ten einde zal komen, zeker als de mensen van de planeet zich bewust worden wat er is gebeurd, en zich gaan wapenen zou je kunnen zeggen, niet zozeer echte wapens maar zich gaan wapenen met het idee dat dit soort dingen zo lang hebben plaatsgevonden en ze zullen zeggen, genoeg is genoeg. Dit zal niet meer gebeuren. Dan zal het tot een einde komen als de mensen opstaan ​​en beseffen wat er is gebeurd. Dit gebeurt ook met de media. De massamedia zullen beginnen te veranderen terwijl degenen die de controle over deze mediamedia hebben die controle zullen verliezen, dit komt er ook aan, en ze eindelijk kunnen beginnen met de waarheid, de echte waarheid te vertellen. Nogmaals, de waarheid zal jullie bevrijden. Oke?

Vraag:  Ik had een zware week omdat de energieën me op mijn knieën hebben gebracht. Ik probeer er zo gracieus mogelijk doorheen te gaan, ik doe mijn meditaties en ik stel vragen, en als ik vandaag St. Germain hoorde praten toen hij nulpunt zei, drong het tot me door, omdat in de meditatie iets tegen me zei, het sprak niet echt tegen me, ik voelde het. Ik vraag je waarom ik me nu zo verloren voel en ik kan geen contact met je opnemen, ik kan geen verbinding met je krijgen, ik voel je niet zoals ik gewend ben je te voelen. Toen kwam er door mij heen: “Je bent erg verwend. Je vertrouwt op je mystieke ervaringen om je vibratie hoog te houden en als je ze niet hebt verlies je het vertrouwen of glij je weg. “En ik zei:” Oh, je hebt gelijk omdat ik verwend ben en ik ben egoïstisch zelfs zover door te klagen waar we allemaal doorheen gaan. “Ik realiseer me dat er iets meer aan de hand is dat ik niet weet. En dan realiseer ik me dat we zelfs in de hoge,  we ascenderen heel hoog, zelfs tot in de nieuwe tijdlijnen. Het is alsof we het daar verankeren. En als we dan teruggaan naar de oude tijdlijn laten we zoveel dichtheid vrij die we al eeuwen bij ons dragen. Toen zag ik het, ik zag dit proces aan de gang, ik ga omhoog en ik ga naar beneden, maar als ik omhoog ga, ga ik hoger en veranker ik hoger wat heel goed is. Maar als ik terugkom is het een bevrijding, het is een proces dat gaande is. Ik zag dit proces en ik begreep het en ik was zo opgelucht omdat ik dacht, wat heb ik gedaan. Ik heb iets verkeerd gedaan. Ik besefte dat ik precies deed wat ik moest doen, ik moet meer dankbaarheid en waardering hebben voor het proces. Kan je dit alsjeblieft voor mij toelichten?

OWS: Heb je een vraag?

Vraag: Nou, mijn vraag is, is er een proces waar we doorheen gaan, als lichtwerkers verankeren we hogere energieniveaus voor iedereen. En als we terugkomen naar deze tijdlijn, dan heb ik het gevoel dat ik door verschillende tijdlijnen beweeg en weer naar beneden kom, maar het is noodzakelijk om dat te doen om de dichtheid vrij te geven zodat ik hoger en hoger kan blijven stijgen. Heb ik deze informatie correct geïnterpreteerd?

OWS: Ja. Jullie gaan allemaal door de overgang. En terwijl je door deze overgang gaat, zijn er verschillende processen waar je doorgaat. Je ervaart het omhooggaan in de vibratie zoals we vaak hebben gezegd en het verankeren van het licht, je verankerend in die vibratie, de hogere vibraties. En als je daaruit komt is het alsof je terug stort in het oude paradigma, de oude driedimensionale illusie, in de dichtheid en het wordt steeds dichter. Dit is waarom wij, de Opgevaren Meesters, de Galactics en de Agarthanen niet naar jullie vibratie komen omdat die te laag is. Het is te zwaar, het is als neerstorten. Dit is waarom het vaak is gezegd dat je naar hun vibratie moet komen. Je moet omhoog komen en ons ontmoeten en dan kunnen wij een beetje naar beneden komen om je halverwege te ontmoeten. Zie je? Jij moet eerst omhoog komen. Dus degenen die door deze overgang gaan en terwijl je doorgaat met dit proces waar we eerder over hebben gesproken, dat het bekende in je, of het nu gaat om gidsen of comfortzones, de dingen waarin je je comfortabel voelde in het oude paradigma, in de oude programmering, die dingen die je gewend was zullen vervagen. En naarmate ze vervagen worden ze vervangen door nieuwe gidsen, nieuwe zones die je misschien niet zo comfortabel vindt, in ieder geval niet in het begin. Maar het zal verschuiven en veranderen als je doorgaat naar de hogere vibraties en jezelf daar steeds langer in verankerd. Dan zal het zijn alsof je naar huis komt en je niet opnieuw naar die lagere vibraties hoeft te vallen tenzij je dat wilt. Tenzij je dat wil om naar beneden te gaan en andere helpen omhoog te komen. Zie je?

Vraag: Ik wil je inbreng met betrekking tot de nauwkeurigheid van informatiebronnen. Eén daarvan is het boek “De Pleiadische Agenda” van Barbara Hand Clow . De anderen zijn twee YouTube-kanalen die zich bezighouden met buitenaardse rassen, die ene heet The Universe Inside You genoemd en de andere heet Mystery And Discover 6 .

OWS: En wat zou je willen weten? Je hebt nog geen vraag gesteld.

Vraag: Nou, ik vraag me af wat het nauwkeurigheidsniveaus is van de informatie in die specifieke YouTube-kanalen en boeken.

OWS:   Wat we je hierover zullen zeggen is om het naar iedereen en het idee van je onderscheidingsvermogen te leiden. We zullen niet zeggen welk boek of welke bron beter is dan de ander, behalve in bepaalde omstandigheden. Maar verschillende boeken, er zijn vele duizenden en duizenden boeken die zijn geschreven over buitenaardse wezens, over complottheorieën en al deze dingen en het is niet aan ons om te zeggen welke van deze goed is, welk YouTube-kanaal of boek dit ook is. Het is aan jou om dat te bepalen. Het is aan jezelf om dat te onderscheiden. Dus als je er mee resoneert, als het goed voelt, dan is het goed. Dit is hoe je onderscheidingsvermogen kunt gebruiken. Als het goed voelt, is het goed. Als het niet goed voelt, als je er niet mee resoneert leg het dan opzij. Dan is het niet voor jou. Zie je? Gebruik dus altijd en op alle manieren dit onderscheidingsvermogen. Dit is waar dit hele deel van je leven over gaat, dit hele proces waar je doorheen gaat, deze overgang waar je doorheen gaat, gaat allemaal over het komen tot onderscheidingsvermogen. En om volledig te begrijpen dat je niets nodig hebt buiten jezelf. Alles komt van binnenin jezelf en van je Hoger Godzelf in je. Dit geldt zelfs voor deze channelings. Het is geweldig om ons te horen, we zijn daar zeker van. Jullie genieten van deze gesprekken. Jullie genieten van deze verhandelingen die we doorgeven, van deze berichten. Maar het is heel belangrijk deze boodschappen naar binnen te brengen en te beseffen dat alle antwoorden al in je zijn. Wij geven alleen begeleiding, de duwtje hier en daar om je te helpen te realiseren dat je altijd verbonden geweest bent met je Hoger Zelf. Je bent nog nooit niet verbonden met je Hoger Zelf, jij bent al de ENE.

Zoals we vaak zeggen, wees de Ene. Dit zeggen we omdat velen van jullie zich nog niet realiseren dat je al de Ene bent. Je moet allemaal de Neo in The Matrix zijn. Zie je? De ENE.

We moeten het kanaal nu vrijgeven.

Voordat we dat doen, ga verder op de manieren die je weet en gebruik de verschillende hulpmiddelen die je hebt gekregen, of het nu de Violette Vlam is, of met kristallen werken, of het Merkaba lichtvoertuig, verschillende meditatietechnieken, yoga, sjamanisme, wat het ook is. Dit zijn allemaal hulpmiddelen die je op dit moment hebt om mee te werken. En om je dat ene definitieve begrip te laten weten, dat jij en je Vader Eén zijn … en altijd Eén zijn geweest.

Shanti . Vrede zij met jullie. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina vertalingen