18.07.15 “Velen zullen beseffen dat ze alsmaar naar het licht reikten, maar niet wisten dat ze het zelf waren”.

“Velen zullen beseffen dat ze alsmaar naar het licht reikten, maar niet wisten dat ze het zelf waren”.

Aartsengel Michael en One Who Serves zoals gechannneld door James McConnell

Deze berichten zijn tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep doorgegeven in   Payson, AZ op 15 juli 2018.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld)

Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.
Aartsengel Michael    

Ik ben Aartsengel Michael.

En IK BEN blij dat ik altijd bij jullie ben om te delen, om nieuws te brengen. Nieuws brengen over de vele veranderingen die nu voor je liggen. Velen waarvan je hebt gehoord en sommige waarvan je nog niet hebt gehoord.

Maar je moet weten dat alles in gereedheid is, alles is in het proces van samenkomen, om alles te zijn wat je al een tijdje hoort en waarvoor jullie allemaal gekomen zijn om te getuigen en om er ​​deel van te zijn. Om er deel van te zijn is waar je hier voor bent.Je bent hier om meer te zijn dan alleen een waarnemer. Je bent hier om deel te nemen, een deelnemer te zijn en je missies uit te voeren waar je al een tijdje gereed voor bent gemaakt omdat alles in gereedheid is.Net als Sanat Kumara zei vorige week dat hij nu aan het einde is. Hij heeft zijn belofte vervuld en is klaar om verder te gaan. Net zoals Sananda al een tijdje zegt dat je bij de finish bent aangekomen. Je hoeft het alleen maar te geloven.

Maar Ik zeg jullie dat vanwege zoveel dingen die op het punt staan ​​om naar buiten te komen, zoveel waarheden die op het punt staan ​​te worden onthuld, verschillende domino’s die op het punt staan te vallen vanwege dit allemaal. Dat zelfs jullie, die hier niet op zijn voorbereid, de waarheid beginnen te zien, te horen en te kennen, omdat de waarheid niet langer kan worden tegengehouden. Zelfs degenen die dat proberen hebben hun nederlaag al ontmoet. En ja, velen van hen hebben zich overgegeven. Niet allemaal maar veel.

Hierdoor ben je aan de finishlijn. Hierdoor ben je klaar om verder te gaan met deze overgangsperiode. Je zou kunnen zeggen dat je tot nu toe hebt water getrappeld. Nu ga je zwemmen. Naar de andere oever zwemmen, die je nog niet hebt bereikt. Die je nog niet kent.

Zodra je die andere oever bereikt, of de minder bereisde weg, als je die andere oever bereikt zul je merken dat je altijd al wist wat er aan de andere kant was. Je moet het gewoon leren begrijpen en geloven. En als je het eenmaal volledig geloofd,dan ben je helemaal aangekomen.

Als Aartsengel Michael smeek ik jullie nu om naar buiten te gaan, verder te gaan, het licht te delen waar je maar kunt. Want de momenten zijn aangekomen waar velen over de planeet, velen die nog niet zijn ontwaakt, dat nu zullen doen. En ze zullen klaar zijn ​​voor de antwoorden, net zoals jullie dat waren, velen van jullie, enkele jaren geleden toen jullie de vragen stelden: “Waarom ben ik hier? Waar gaat dit allemaal over? Wat kom ik hier doen? Wat is mijn missie? Wat is mijn doel? “Jullie stelde die vragen. Je hebt veel antwoorden ontvangen. En zij ook , die deze vragen nu gaan stellen, jullie zullen er zijn als hun mentoren. Je zult er zijn om hun vragen te beantwoorden, om ze het licht te geven waar ze zo naar verlangen.

Want zovelen zijn nog steeds in duisternis, duisternis binnenin zichzelf. Duisternis waarvan ze niet eens weten dat ze erin zitten.

Ze zullen dit gaan begrijpen als het licht naar buiten schijnt en beseffen dat ze alsmaar naar het licht reikten, maar niet wisten dat ze het zelf waren.

Ik verlaat jullie nu als Aartsengel Michael. En ik laat jullie altijd achter met mijn Zwaard van Waarheid en mijn Schild van Kracht. Ga nu heen en deel alles wat je in jezelf bent.

Vrede en liefde zijn nu bij jullie allemaal.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om. Groeten aan jullie!

Je kunt nu jullie telefoons weer un-muten. We hebben geen bericht om dit te volgen.

We zullen nu de vragen aannemen als die er zijn.

V & A

Vraag:   Is Ishtar en Ashtar dezelfde persoon?

OWS:   Dat zijn ze niet. Nee.

Vraag:   Kun je me vertellen wie Ishtar is en het verschil tussen Ishtar en Ashtar?

OWS:   Wat we je kunnen vertellen is dat Ashtar zeer oud is, die bestaat al heel lang, heel lang. Hij komt van tijden waarvan je jezelf geen voorstelling van kan maken vanuit je driedimensionale inzicht. En Ishtar is een wezen dat gescheiden is, zeker van Asthar, maar een en hetzelfde zoals alles een en hetzelfde is. Jullie komen allemaal van de Ene Bron, we komen allemaal van de Ene Bron. Dus in die zin zijn we allemaal hetzelfde, allemaal een deel van de Ene. Maar Ishtar is wat je zou zeggen een ander begrip, een andere onthulling die ook uit de oudheid komt maar daarna een geheel andere afstamming heeft dan die van Ashtar. We kunnen hier nu niet veel meer over vertellen. Er is diverse informatie die je kunt vinden op internet. Zoek naar Ashtar en zoek naar Ishtar en je zult zien waar we het over hebben, zowel het verschil als de eenheid. Oke?

Vraag:   Gisterochtend, hoorde ik iets in mijn hoofd. Het is geen zoemen, het is geen rinkelen of gerelateerd aan de ascensie of nieuwe codes. Het voelde als quantum. Daarna ging ik een dutje doen en hoorde ik het weer in mijn hoofd, het voelt alsof ik iets hoorde dat met licht te maken heeft. Zoals lichtvibraties zoals die van de Zon komen. Dingen waarvan ik het gevoel niet kan beschrijven omdat het kwantum is, het is geen 3D. Dus wat was dat wat ik in mijn hoofd hoorde?

OWS:   Je voelden precies wat Aartsengel Michaël in deze meditatie doorgaf om tot een begrip te komen van datgene wat volledig voorbij het fysieke is en je de vibratie van de kleuren zelf hoort. De vibratie van de Aarde hoort. Zoveel meer hoort van wat buiten het fysieke gehoor ligt. Dit is wat je aan het doen bent. Je kunt het zelfs de muziek van de sferen gaan noemen. Je hebt gelijk, het maakt deel uit van wat je de lichttaal zou noemen.

Vraag:   Is het hetzelfde als ik tekeningen vanuit de Zon zie komen, codes, zoals het gebruik van overdracht zoals doorschijnende inkt. Ik voel het als cirkels, cirkels in verschillende maten. Verschillende vormen die voornamelijk van de Zon komen maar bijna overal vandaan komen. Komen die codes van de Zon of niet?

OWS:   Ze komen niet van de Zon. Ze komen van voorbij de Zon. Dit is alles wat we je hier nu over kunnen vertellen.

Vraag:   Ik had de meest levendige droom vannacht, alsof ik het echt ervoer. Ik heb deze droom niet eerder gehad, het ging over De Event. Wat ik ervoer was een paarse waas. Mijn handen waren paars, de lucht opende zich, er was zoveel fel licht. Niemand wist wat er gebeurde behalve ik. Ik rende langs een persoon en ik zei: “Ik ben bang dat ik nu ga vertrekken. Ik stuur je onvoorwaardelijke liefde. Ik zal je waarschijnlijk niet nog een keer zien, want ik ga naar een andere plaats. Maar ik stuur je liefde. “Deze persoon begreep er niets van. Toen rende ik naar mijn huis en mijn oudste zoon Valentino zei: “Mam, het gebeurt.” Ik zei dat ik het wist. Ik pakte zijn hand en de hand van mijn kleine baby en we keken uit het raam naar deze prachtige paarse maar enorm heldere hemel. Toen werd ik wakker. Ik had een krachtig eeeee-geluid in mijn oor. Dat was het moment dat ik wakker werd uit de droom,  ik wakker werd uit deze gebeurtenis. Ik voelde dat ik het ervoer.Toen kwam dit krachtige eeeee-geluid in mijn linkeroor. Mijn vraag is waarom droom ik hierover? Is er een betekenis waarom ik hier over droom? Wie was de persoon waar ik tegen zei dat ik ga, ik zie je niet meer terug? Het geluid in mijn oor dat me toen wakker maakte?

OWS:   Dit was natuurlijk een heel voorspellende droom. Je zag vooruit in wat het potentieel is voor de zeer nabije toekomst. ‘Nabije’ toekomst in termen van wat wij zouden zeggen als nabij, niet zozeer wat jullie zouden zeggen als nabij. Maar het komt eraan. Je kreeg er een voorloper van hoe het zou zijn. Voor sommigen zal het zijn zoals je het beschrijft, voor anderen zal het iets anders zijn. Maar iedereen zal een gevoel van een enorme verandering voelen die op dat moment in de lucht is, of ze nu licht zien, of ze nu kleuren zien, of ze iets anders voelen, wat het ook is. Wat betreft degene waar je tegen zei, ik zal je niet meer zien, sprak je tegen het lagere deel van je ego dat je zou achterlaten.

Vraag:   Oh vreugde! [Gelach] Dat is goed dat ik dat lagere deel van mijn ego verlaat. Oh, het was geweldig het was mooi. Dan meteen daarna hoor ik die enorme frequentie, dat eeeee-geluid in mijn oor. Was dat een code? Was dat een download?

OWS:   Dat was de vibratie van de Nieuwe Aarde.

We zullen hieraan toevoegen, zoals James eerder ontving, het zoemende geluid, dat was het geluid van de Aarde, de resonantie die het biedt aan degenen die oren hebben om te horen. Wat je hoorde met het eeee-geluid is de volgende octaaf. Dat is alles wat we hier nu over kunnen zeggen.

Vraag:   Omdat James al een tijdje over de reis naar Mexico heeft gesproken, heb ik (vooral wanneer ik bij de zondagsgroep ben) de deuren gezien naar waar de Lemurische archieven achter zijn verborgen. Ik zie het als een deuringang. Wat betekent dat? Is het een echte deur die ik zie of een soort symbool?

OWS:   Er is geen deur zoals je zegt, maar er is een opening die zich zal voordoen wanneer de vibraties worden bereikt. De vibraties zijnde de Lemurische vibratie die jullie die daar op dat moment zijn en de (audio interferentie) archieven in die vibratie plaatsten. Het is belangrijk voor degenen die zich daar op dat moment bevinden om diezelfde resonantie te bereiken, diezelfde vibratie. Als dat gebeurd zijn dat de tuimelaars die nodig zijn om de ingang te ontgrendelen om binnen te kunnen komen.

Vraag:   Dus dat betekent dat ik destijds in Lemuria was, omdat ik die opening zag? Was ik onderdeel van de groep in Lemuria die de archieven heeft opgeborgen?

OWS:  Je was daar, anders zou je deze informatie niet ontvangen die je kreeg.

Vraag:   Ik heb onlangs ontdekt dat ik een dubbele sterzaad ben en dat ik Arcturische en Andromedaanse aspecten heb in de 9e en 10e dimensie. De Arcturianen hebben me de boodschap doorgegeven dat ik voorbereid ben om de Lichttaal te spreken. Ze hebben veranderingen in mijn DNA aangebracht en de veranderingen zouden na ongeveer twee weken moeten plaatsvinden (dat is een week geleden toen ik het bericht kreeg). Mijn vraag is, het is via mijn geest doorgekomen en ik vraag me af of ik deze taal wel kan spreken omdat ik deel uitmaak van het team dat naar Mexico gaat. Is dat waar?

OWS:   Allereerst wie is de spreker? [Antwoord]

Ja. We kunnen je die informatie niet rechtstreeks geven omdat de beslissing nog niet is genomen wie zich daar beneden zal bevinden. Maar we kunnen je vertellen dat je gelijk hebt dat je de Lichttaal ontvangt en er mee zult werken in de komende tijd. Maar we kunnen niet zeggen dat het in het tijdsbestek ligt dat je zegt van een of twee weken. Wat we je echter kunnen vertellen is dat het eraan komt. Je zult worden verwacht of gevraagd  zou je kunnen zeggen om een ​​afgezant te zijn in sommige opzichten om deze taal, deze Lichttaal, aan diegenen te geven die klaar zijn om het te ontvangen. Dus ja.

Vraag:   Eerst wilde ik alleen maar zeggen dat ik ook van de Zonneflits droomde en dat was geweldig. Ik vraag me af of dat ook een voorloper was waarvan ik denk dat het waarschijnlijk was. En ik kreeg ook dat eeee geluid wat ze zei, is dat de Aah Eee Ummm, weet je, de halve noot hoger? [Ja.]   Zal Aramda zich bij ons aansluiten of met ons zijn in de nabije toekomst om met ons te delen?

OWS:   Hij is altijd om je heen. Hij is altijd een deel van deze uitdrukking binnen deze groep omdat hij erg betrokken is bij deze groep, net zoals velen van ons dat ook zijn. En hij zal heel veel bij jullie zijn tijdens de Advance en op andere momenten in de nabije toekomst.

Vraag:   Ik heb een ervaring gehad over wat voelt als een energie download die door mijn hoofd komt. Het is al heel lang aan de gang en recent in de laatste twee of drie jaar is het intenser geworden. Ik heb ze weerstaan ​​maar nu weersta ik ze niet meer. Mijn vraag is,  omdat mijn lichaam samentrekt en het heel intens is, weet ik niet zeker of mijn ego probeert de binnenkomende informatie of frequentie te voorkomen, maar ik accepteer het nu ook van mijn Hoger Zelf als dat het geval is . Dus ik wil graag wat opheldering hierover.

OWS:   Wat je ontvangt is iets dat wordt geblokkeerd, zoals je zegt, door je egocenter vanwege het verleden, vanwege eerdere inzichten uit vorige levens en patronen waar je ook in dit leven uit voortgekomen bent. Daardoor word je zoals we zeggen enigszins geblokkeerd. Maar er is een deel van je dat nu loslaat, dit laat gaan. En als je eenmaal in staat bent om dit volledig los te laten en het verleden los te laten, de patronen los te laten vooral uit het verleden, dan zul je in staat zijn om volledig in beweging te komen en deze informatie te ontvangen die je krijgt, deze downloads zoals je zegt. En dan zul je in staat zijn om meer vrijuit te gaan dan wat het nu is waardoor je je terughoudend voelt. Oke?

Vraag:   Oké, ik ben benieuwd of het misschien iets te maken heeft met mijn familieafstamming, want we zijn allemaal erg gevoelig en zo goed als verbannen en ook herinneringen uit het verleden aan de Burning Times.

OWS:   Dit is het juiste in die zin. Je wordt hierdoor geblokkeerd omdat het een zeer verontrustende levensduur was die voornamelijk de bron van dit patroon is. Het was in de omgang met de kunsten … de zwarte kunst zoals we het op dit moment zien.

Vraag:   Ik snap het. Oke. We hadden het eerder over vergeving, ik denk dat ik wat meer werk te doen heb.

OWS:   Ja. Vergeven en vergeten. Laat het allemaal gaan.

Vraag:   Ik weet dat alles neerkomt op ons eigen onderscheidingsvermogen, maar we hadden vandaag een zeer levendige discussie over een groep die video’s publiceert die het A-team, Tom Price en de moeder worden genoemd, ik wilde weten of er enige inzichten waren die je kon delen over de integriteit van deze groep of sommige van hun berichten. En als je het kunt meedelen, was er een vorm van overgave van de Engelse Koningin aan President Trump.

OWS:   We geven zelden informatie over individuen of groepen of wat dan ook, omdat we altijd zeggen dat het niet de boodschapper is die telt maar de boodschap. Dus als het bericht in je resoneert, in je hartcentrum, dan weet je dat het waar is. Dus of het nu deze groep is of die groep of deze persoon of dat individu accuraat is of belangrijk nieuws brengt, of wat het ook is, je moet te allen tijde je onderscheidingsvermogen gebruiken. Dit is waar dit allemaal over gaat, gebruik maken van je onderscheidingsvermogen. Leren om dat te doen. Leren om naar binnen te gaan. Dat is het gebruik van je onderscheidingsvermogen. Leren om naar binnen te gaan, het centrum vinden, of zoals eerder gezegd, het nulpunt in je hartcentrum en in staat zijn om vervolgens de waarheid te vinden die in jou resoneert.

Wat betreft degene waar je over spreekt, over Donald Trump en de overgave van de Engelse Koningin kunnen we niet rechtstreeks geven, maar we kunnen wel zeggen dat je op de goede weg bent.

Vraag:   Een paar nachten geleden zat ik buiten en deed ik mijn spiritueel werk laat in de avond. Plotseling voelde en hoorde ik heel luid en heel sterk, het was vlak naast me, ik stond buiten voor mijn flatgebouw en ik kon de trilling en het geluid voelen van een hartslag. Heel duidelijk. Het bracht me in de war, ik dacht allemachtig wat is dit? Waar komt het vandaan? Ik dacht dat iemand iets aan de hand had en dat het van mijn gebouw af kwam, het ging na een paar seconden weg en kwam weer terug. Het liet me iets weten wat het ook was wat er gebeurde. Voelde ik dat? Was dat deel van de vijfde dimensie wat we voelen en zien en eigenlijk, weet je, andere dingen zien in verwijzing naar de vijfde en hogere dimensies?

OWS:   Precies zoals je zegt. Ja. Iedereen ervaart deze dingen op verschillende manieren, met verschillende inzichten en jij ervoer op dat moment een begrip voor jezelf. Deze momenten zullen voor iedereen toenemen. Jullie zullen allemaal steeds meer dat zoemende geluid of dat vibrationele geluid gaan ervaren dat in de wind is, je moet je er gewoon voor open stellen. Je moet de frequentie bereiken om het te kunnen ervaren. En jullie, velen van jullie doen dit nu in je droomstaat, in die veranderde realiteit zou je kunnen zeggen, in die tijden. Je ervaart deze veranderingen of deze onthullingen buiten het fysieke inzicht, buiten het begrip van de 3D-illusie. Je gaat naar de hogere vibraties en ervaart wat er is met die vibraties. Het zal op dat moment een hele nieuwe vergezichtswereld voor je openen.

Vraag:   Heel goed dank je. Ook heb ik de laatste tijd veel aandacht besteed aan mijn lichaam, vooral met alle downloads die nu plaatsvinden en ik realiseer me dat ze op dat moment werk aan het doen zijn als ik de pijn van mijn rechterbeen naar mijn linkerbeen voel gaan, er zijn ook tintelingen aan de gang in verschillende gebieden. En dat is voor mij … Goh, ik ben zo dankbaar dat ik dit kan ervaren en weet dat onze upgrades komen!

OWS:   Ja erg goed.

Vraag:   Soms, vooral in mijn meditaties van de laatste paar maanden merk ik dat ik impulsief zing, wat interessant is voor mij omdat ik nog nooit heb getraind om zanger te zijn en dat dit iets is waar ik affiniteit voor heb, maar het klinkt in essentie een beetje Indiaans. Ik vraag me af of dit Lichttaal is die doorkomt en als dit zo is hoe ik het dan verder kan cultiveren?

OWS:   Wat we je kunnen vertellen is gewoon er mee doorgaan. Wat het ook is, ga er mee door. Cynthia, die in de groep was die bij de grot waren en met deze vibraties werkten, wat hebben we je in die tijd gezegd Cynthia? We hebben gezegd dat je ermee door moest gaan . Ga naar binnen. Voel de energie. Voel de vibratie. Laat het gaan. Maak je geen zorgen wat anderen denken, hoewel er destijds slechts vier bij waren, maak je daar geen zorgen over. Laat het gewoon los, laat het zijn wat het ook is dat in je is. Sta het gewoon toe . Net zoals het nummer, Let It Be . Oke? Als je dit eenmaal hebt gedaan zul je merken dat alles verloopt volgens de manier waarop je moet blijven reageren en verder moet gaan. Oke?

Vraag:   Ik begrijp dat Samuel de profeet van de Broederschap is, waarschijnlijk specifiek de Amethystine Orde, mijn vraag is, hoort hij bij jullie terwijl jullie met ons werken? Met andere woorden, maakt hij deel uit van de groep van ‘One Who Serves’ die door James werkt?

OWS:   Hij is niet rechtstreeks één met One Who Serves, één van ons collectief die door James werken, maar hij is zeker een deel van de Broederschap. Je moet begrijpen dat er veel broederschappen zijn. Er is niet alleen die ene. Er zijn oneindig veel broederschappen zou je kunnen zeggen door de hele Melkweg, door het universum heen, door de vele universums en de vele dimensies en begrippen daarachter, dus er is nog zoveel te begrijpen. Maar maak je niet druk om één persoon. Dat ene individu, natuurlijk, zoals je zegt, Samuel was niet alleen Samuel. Samuël is veel verschillende wezens en ervaringen geweest voordat het Samuël was. Zie je? Dus maak je geen zorgen of wat jullie noemen, blijf niet vasthangen aan een bepaalde naam en begrip om bij die naam te blijven. Er is zoveel meer. Net zoals er zoveel meer is voor ieder van jullie. Ieder van jullie maakt ook deel uit van deze vele broederschappen en zusterschappen, anders zou je deze bijeenkomsten niet volgen. Je zou niet resoneren met deze bijeenkomsten. Zie je?

Vraag:   Ja bedankt. Is hij dan verbonden met Metatron?

OWS:   We kunnen je dat op dit moment niet doorgeven. Die onthulling zal naar je toe komen als het nodig is.

Vraag:   Ik streef naar de bevestiging, als ik mag, of ik goed met de kristallen werk en afstem op wat het uiteindelijke gebruik ervan zal zijn. Kun je me een voorstelling daarover geven?

OWS:   Je bent op zoek naar bevestiging met betrekking tot de richting waarin je gaat met deze verschillende kristallen, de bevestiging is er. Je bent op meerdere manieren op de goede weg. Er zijn een aantal inzichten die je nog niet hebt bereikt, inzichten die je lang geleden wist die je nog niet herinnerd hebt. Die herinnering komt ook bij je terug of zal bij je terugkomen. Je hoeft er alleen maar mee te blijven werken zoals je doet. En als je bij de Advance bent zul je dit naar voren brengen en je zult merken dat er op dat moment anderen zullen zijn die op dat moment zullen bijdragen aan je inzicht en onthullingen.

Vraag:   Oh ik weet dat het een geweldige exposé gaat worden. Veel dank.

OWS:   Nu zijn we klaar om het kanaal vrij te geven.

 

One Who Serves

We waarderen iedereen die deel uitmaakt van deze uitdrukking op een permanente basis. Wetende dat jullie allemaal zo belangrijk zijn om dit werk voort te zetten, niet alleen door James, maar door … er zijn momenteel zoveel bronnen die deze informatie naar buiten brengen. Niet zozeer informatie brengen, maar de herinneringen naar voren brengen, zodat iedereen steeds meer in een ontwaakte staat komt.

Terwijl jullie blijven ontwaken, creëer je een proces van ontwaken om je heen zodat anderen die in contact komen met je Licht ook beginnen te ontwaken. Terwijl ze ontwaken helpen ze anderen te ontwaken, enzovoort, enzovoort. Dus jullie zijn allemaal zo belangrijk, of je nu direct betrokken bent bij het brengen van de informatie naar anderen of je bent wat jullie  zouden zeggen, opknoping in de … hangend in de wind? (Is dat de juiste uitspraak? In de vleugels? Hangend in de vleugels? We krijgen dit niet correct.) Maar er naast staat,erachter  staan ​​en toestaan dat deze energieën door je heen blijven komen, deze downloads blijven doorkomen door jij en jou.

Als dit gebeurt zul je in staat zijn om het licht steeds verder te kunnen delen en verspreiden. Om die vlammen binnenin niet alleen door ieder van jullie te laten branden, maar het aanwakkeren van de vlammen aan te moedigen in zo vele meer om je heen.

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen