“Laten wij vrienden zijn”, Deel 2

“Laten wij vrienden zijn”, Deel 2

Een boodschap van Neale Donald Walsch

Mijn lieve vrienden…

Van de vorige week:

Ja, wees dus vrienden met je echtgeno(o)t(e). Wees een vriend van je kinderen en de familieleden. Wees vrienden met je buren en je collega’s en bekenden. En, ja, wees zelfs vrienden met je vijanden. En bovenal….wees een vriend van jezelf!

Dit is misschien nog wel het moeilijkst uit te voeren van alles. Daarom gaan wij daar volgende week over verder!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Goed, het is NU dus volgende week en dus hebben wij de kans om ernaar te kijken.

Het is waar dat het zijn van je eigen vriend een van de moeilijkste dingen in het leven is. In mijn eigen leven ervoer ik dit als een proces met drie stappen die voelden als….. Verder lezen ““Laten wij vrienden zijn”, Deel 2″

18.08.12 “Donker en Licht zijn twee kanten van dezelfde munt”

“Donker en Licht zijn twee kanten van dezelfde munt”

One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell en een Aspect van de Goddelijke Moeder Bewustzijn zoals gepresenteerd en gechanneld door Randi Joy en Shoshanna (aspect van Joanna’s Hoger Zelf) zoals gechanneld door Joanna

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep tijdens de Augustus Advance in Christopher Creek, AZ op 12 augustus 2018.   (Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.

Lees ook het vraag /antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

One Who Serves

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Om.

[Het publiek zingt mee] Yeh! Jullie zingen mijn liedje. Geweldig! We houden ervan als je dat doet dan zijn we niet de enige die zingen, de enige die zichzelf voor de gek houden.

Maar hier zijn we weer. Hier zijn we weer op deze prachtige plek in dit prachtige gebied van het bos en deze Advance. Dat woord Advance, jullie begrijpen nu waarom wij hebben gezegd om het een Advance te noemen. Je trekt je nergens van terug. Je bent bezig met bewegen, verder gaan en de tijd van je leven hebben, we hopen tenminste dat je de tijd van je leven hebt. En als je niet de tijd van je leven hebt dan heb je de verandering van je leven. Omdat dit alles is om mensen te veranderen. Dit gaat allemaal over de overgang. Dit gaat allemaal over het doen van de dingen waarvan je misschien niet dacht dat je ze ooit zou doen. Verder lezen “18.08.12 “Donker en Licht zijn twee kanten van dezelfde munt””