Sai Baba, Svaagat hai privy (Welkom in privé ruimte)

Een ontvangen bericht van een AncientAwakenings lid          

15-10-2018

Svaagat hai privy   (Welkom in prive ruimte) –   Ik ben Sai Baba.  

Ontspan en adem …… adem in, de adem van de schepping ….. Laat nu die spanning los, het dient je niet …… Ontspan nu je aapachtige geest, die is als een wervelwind. … ontspan dat lagere ego-verstand, ontspan en adem……..Adem die Eenheid in …..Alles is Eenheid,     ” Wat is Eenheid zeggen velen”   Eenheid is slechts DAT “Eenheid”.  

Het is de Eenheid met alles dat Eén is  ‘het is zo eenvoudig’, ” is het niet “. !  

Jij bent één met mij en ik ben één met jou.  Jij bent Eén met de Schepper en de Schepper is Eén met jou.  

Plaats jezelf nu in de realiteit waarin je je intentie wilt manifesteren.

Zoals alles NU is…. Alle realiteit Bestaat binnen alle waarschijnlijkheden, binnen alle mogelijkheden, binnen alle tijdlijnen.

Dat betekent beste, Alle Werkelijkheden, collectief en individueel, opereren te allen tijde in het Nu   (het is sporadisch rustig)  zoals de zee ……

Ik besta in het bestaan ​​tussen bestaans-eenheden …. Ik besta tussen koninkrijken tussen de koninkrijken ….. Ik besta tussen de realiteit die bestaat in alle werkelijkheden….. ik besta overal tegelijkertijd, en ik besta met jou, en jij bestaat met mij.  

Wij zijn Eén binnen alle bestaan. (Denk daar even over na)

Nu vraag jij, waarom resoneer je niet met bepaalde informatie die op je     afkomt …  “Omdat, dierbare, binnen die Werkelijkheid “jij” je bewustzijn bestuurt !!  “Het is niet voor jou bedoeld” op dit moment,  De informatie is niet altijd voor iedereen bestemd “.  

Het is alleen bedoeld voor de realiteit van “Deze” .. degene die deze woorden sprak !! ”  Het is niet voor jou realiteit op dit moment”.  Dit wordt resoneren met energie genoemd.  

“Informatie is doordachte energie … Als de informatie niet gelijktijdig bestaat in je innerlijk universum !! .  (Dan zal het niet! )  

Dat is onderscheidingsvermogen … dat is meesterschap.  

Dit is begrijpen wie je bent,  jullie Allen resoneren te allen tijde op verschillende niveaus van bewustzijn – je vibreert altijd Frequentiepatronen op verschillende niveaus …, je co-existeert als een collectief, “maar” jullie hebben allemaal individuele polariteiten in ieder van jullie – Jij bent het universum en het universum ben jij!  

Toen ik (vaak) in jouw rijk wandelde   – Ik was geen Koning of Koningin of goeroe, ik had geen macht over jullie’ en ik wilde dat ook niet.

Ik was Eén met jullie allemaal en jullie zijn Eén met alles van mij, we zijn samen Eén.   Ik sta niet boven je,   Ik ben niet onder jou,   Ik ben gewoon …   (jij) …. en (jij) bent eenvoudig  (ik) ….. we zijn Eén.  

Mijn werk was om te dienen, want het was mijn boodschap van liefde en Eenheid met de hele schepping – net als jij – je bent gekomen om te dienen … om het licht te zijn en het te verspreiden.  

Zie je, je bent niet anders dan ik en ik ben niet anders dan jij, we zijn gelijk, we zijn één!  

Ken je zelf – zeg het maar, zeg het tegen me ….. Ken je zelf ……..,  weet dat je liefde bent – weet dat je Eenheid bent – weet dat je goddelijk en soeverein bent – weet dat je God bent. En God is jij. (er is geen scheiding)  

Plaats nu je bewustzijn in de realiteit waarin je wenst te zijn, de realiteit van vergeving, compassie, liefde en Eenheid ….. Het altijd eeuwige Nu.  

Zie je Aurora, mijn lieve zuster “Ken jezelf en wees in vreugde, …  wees te allen tijde in het moment van liefde in je uitdrukking – ik hou van jou – ik ben ‘verliefd’ op je. “Ik ben in de hogere Ashram als een collectieve geest met Jouw goddelijke essentie, het Hoger Zelf Athena en facetten van het zelf. “Ja” beste, ik ben met je Goddelijke straal, je tegenhanger Ash’Tar’Ke’aree.   (We zijn allemaal hier)  

Ik ben Hen en zij zijn Mij, en Wij zijn allen Eén.  

Geliefde Aurora Wees de Meester waar jullie allemaal klaar voor zijn, jullie zijn al vele malen eerder afgestudeerd net zoals veel van jullie broers en zussen in jullie rijk gedaan hebben.

Je bent je gewoon aan het herinneren de meester te zijn die je altijd was.  

We zijn hier allemaal verliefd op je – Er zijn geen woorden in je menselijke expressie die onze goddelijke liefde voor jullie allemaal vormen . Jij  ‘We zijn allemaal Eén, (hoe kun je niet van jezelf houden) denk daar even over na – niet van jezelf houden’   is niet houden van Alles dat is – jij!  Eenheid.  

We zijn allemaal slechts Eén goddelijk hart.  

“We zijn allemaal onderverdeelde deeltjes van licht die samen multidimensionaal bestaan ​​als Eén in dit steeds uitdijende bestaan ​​van Goddelijke liefde.  

En Ik en Wij, mijn lieve zuster, zullen je nu verlaten, omdat we niet nog meer van je Goddelijke energie willen verminderen om deze telepathische co-creatie in stand te houden.  

 Shanti  

Geliefde zuster Aurora Athena – Ik ben voor altijd je broer  

Sai Baba     ab ke lie alavida  (Tot ziens voor nu)

Wees de ene .

Terug naar pagina Diverse berichten