18.09.30 Naarmate het Bewustzijn toeneemt en blijft stijgen, zullen de Stormen verdwijnen

“Naarmate het Bewustzijn toeneemt en blijft stijgen, zullen de Stormen verdwijnen”

Aramda en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell
Shoshanna, door Joanna’s Hoger Zelf

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 30 september 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag/antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Aramda

Ik waardeer deze tijden dat ik bij jullie kan zijn, dat ik kan delen, dat ik mijn liefde, mijn begrip kan openen om bij jullie te zijn om die tijden van lang geleden terug te brengen toen ik velen van jullie kende.    Velen van jullie kenden mij.    Want zoals wij nu één zijn, waren wij toen ook één.    We komen terug in het volledig weten van dat éénzijn om nooit meer gescheiden te worden.   Gescheiden, ja, op fysieke afstand, maar nooit als broer en zus van elkaar gescheiden worden.    Er is een verbinding met Alles Dat Is.  

Terwijl ik mezelf nu boven hoog boven jullie bevind terwijl ik door deze spreek, door James, ben ik op mijn schip neerkijkend op de Aarde en zie het bewustzijn veranderen als resultaat van jullie allemaal, jullie de Lichtwerkers , diegenen die deze veranderingen brengen of helpen deze veranderingen te bewerkstelligen in de hoop om deze verandering in bewustzijn te brengen, de weg voor te bereiden voor deze golf van bewustzijn, de puls van energie welke bekend staat ​​als The Event of de Changeover, de overgang van het ene paradigma naar het andere, van het oude tijdperk naar het Nieuwe Gouden Tijdperk.    Ik ben hier om er getuige van te zijn net zoals jullie hier allemaal zijn om er getuigen van te zijn.  Ik neem er aan deel op de manier zoals ik kan, net zoals jullie allemaal meedoen op de manier zoals jullie kunnen.

Weet, terwijl de onrust over de planeet blijft ontwikkelen, of zoals gezegd, als de storm over de planeet beweegt.   De storm wordt door het bewustzijn gecreëerd, net zoals bewustzijn, het verkozen bewustzijn de fysieke stormen, aardbevingen en de vulkaan uitbarstingen veroorzaken die over de hele planeet plaatsvinden.    Maar naarmate het bewustzijn toeneemt en blijft stijgen zullen deze stormen verdwijnen.    Ze zullen er niet meer zijn.    Je zult zien dat het leven zoals je het nu kent voor altijd veranderd zal zijn want dat is het enige dat kan gebeuren.    Er moet een volledige en totale vernietiging zijn van de illusie waar jullie al zo lang in zitten.

In de vernietiging van die illusie is er geen tijd van rust maar van beroering die zal optreden. Dit is waarom jullie je voorbereiden.    Dit is de reden waarom jullie de weg voorbereiden, als zijnde de wegwijzers.   Dit is jullie missie, een missie waar jullie allemaal voor hier zijn.    Ik, als Aramda en Sananda en Ashtar, alle aartsengelen, alle engelen, zijn allemaal hier om deel te nemen en om jullie te helpen, niet om het voor jullie te doen maar om jullie te helpen dit alles voort te brengen, alles tot bloei te brengen waarvoor je hebt gewerkt, om de oude warboel naar beneden te halen, om klaar te zijn om het Nieuwe Gouden Tijdperk te smeden, dat jullie creëren, zelfs nu, op dit moment en in elk moment hierna creëer je de toekomst voor jezelf, voor je geliefden, voor de hele mensheid.    Dus door dat te weten blijf je de beste toekomst creëren die je kunt door nu in het huidige moment te leven, in het huidige moment te zijn, alles doen wat je kunt om de momenten van vreugde met al je broers en zussen te delen.

Ik ben Aramda.    Ik verlaat jullie nu, maar slechts voor een korte periode.    Want als ik kijk vanaf de gunstige positie vanaf mijn schip als onderdeel van het Ashtar Commando, en onderdeel van de Galactische Federatie van Werelden, zo zal ook de Aarde een van de leden worden van de Galactische Federatie van Werelden.    Zelfs nu, terwijl ik spreek begint dit al, is het al in praktijk.

Al mijn vrede en liefde zijn met jullie allemaal.

Aramda uit.

One Who Serves

Om, mani pade hum; om, mani pade hum, hum, hum.    Groeten aan jullie.  Wat was dat voor een bericht, He?    Wij genoten zelfs van die boodschap.    Dat was geweldig.    Het is geweldig om altijd bij jullie te zijn en met je te delen.    Er is een echo!    We horen onszelf!   We klinken geweldig, nietwaar?   Ja, dat doen we!    De echo is weer verdwenen.    Geweldig.

Ok, dus hier zijn we weer mensen, opnieuw en opnieuw en opnieuw.    Om door te gaan met doorgaan en al die prachtige dingen die gebeuren en gaande zijn.   We zeggen prachtige dingen die gaande zijn, we willen niet dat je vastloopt in de details.    We willen niet dat je vastloopt in de beproevingen die je om je heen ziet.    Laat het gaan.    Laat het zijn.    Zie de schoonheid.    Kijk verder.    Ruik de koffie.    Al die gekke gezegden die jullie hebben.    Ruik de rozen, al deze dingen, oké?    Wat is het, proef de koffie en ruik de rozen?    Ik denk dat het zo ongeveer gaat.    Maar zie gewoon de schoonheid!    Wees op elk moment in vreugde. En als je dat blijft doen, om nu in het perfecte nu te zijn en te beseffen dat het nu het perfecte is, het is altijd een perfect nu als je bewustzijn klaar is om het te accepteren.    En in al deze trainingen die we met jullie hebben gedaan willen we dat je begrijpt dat je altijd perfect bent, als je het toelaat.    Sta het toe.    Laat het zijn.    Want als je dat doet, dan zul je het op die manier ondervinden.    En je zult zien dat de negatieve tijden, de depressieve tijden en dat je uit je humeur bent en al deze dingen dat die voorbij zullen gaan.    Ze zullen zelfs niet meer in je hoofd opkomen omdat er zo veel gebeurt is en zo veel is om dankbaar voor te zijn.

Ja, er heerst onrust, er zijn politieke voorvallen, deze dingen gebeuren.   Het is grappig dat iemand zei,  schenk geen aandacht aan de politiek, behalve voor entertainment.    Nou, de Galactics kunnen hetzelfde over jullie zeggen.    Ze kunnen hetzelfde zeggen.    Jullie zijn hun entertainment.    Is dat niet geweldig?    JULLIE zijn hun entertainment.    En het is goed om de schoonheid te zien, het amusement in alle dingen te zien.    Zie je, zoals wij van de dag houden en de VREUGDE in alles.    We kunnen dit niet genoeg zeggen tegen jullie om het te begrijpen.   Begrijp je het?    Begrijp je het eindelijk?    Vergeet gewoon die dingen die gebeuren.  Zie ze, ervaar ze, wees je bewust van ze, maar zie ze van een afstand.   Zie ze als dingen die gebeuren binnen het perfecte geheel, binnen het grote geheel, binnen het grote plan dat werkt en van kracht is.    En als je dat doet, als je alles als het grotere geheel ziet, dan zullen alle kleine dingen die gebeuren ophouden je te verbazen, zullen ophouden je onderuit te halen en je te onderdrukken.    OK?    We kunnen dit op verschillende manieren steeds opnieuw zeggen, maar we denken dat jullie het begrijpen, niet waar?

Joanna:    Ja.

OWS:    Joanna zegt,  “Ja, we snappen het.”    Goed!

Ok dan, we gaan verder met vraag en antwoord en hopelijk hebben we goede antwoorden op jullie zeer goede vragen.

Joanna:    Ok, ik heb een vraag van het e-mailpubliek.  Het is een vraag over een politicus.    (Lacht)   Wat er eigenlijk gevraagd wordt is, Diane Feinstein heeft Californië samen met Maxine vernietigd.   Maakt ze deel uit van een gesloten aanklacht en wat kun je nog meer vertellen over Diane Feinstein en Maxine Waters.

OWS:    Heel goed.    Nu kunnen we deze vraag beantwoorden.    Allereerst moeten we een correctie aanbrengen.    Californië is niet vernietigd!    Het is nog steeds springlevend en alles gaat precies zoals het moet, ook al lijkt het niet zo.    Wat degenen betreft waarover je hebt gesproken, we hebben niet de gewoonte om over persoonlijkheden te spreken omdat die persoonlijkheden ook deel uitmaken van het geheel.    Ze maken ook deel uit van Alles Dat Is.    Hoewel ze bepaalde rollen hebben die ze nu spelen die tegen de gevestigde orde zijn, tegen het collectieve bewustzijn, dat is de rol die ze spelen, zelfs als ze zich er op dit moment grotendeels onbewust van zijn.    Dus we kunnen ze niet veroordelen of iets van dien aard.

Wat echter uit zal komen, kunnen we als een generalisatie zien, al de daders van de vele misdaden tegen de mensheid, van verraderlijke ervaringen en al deze dingen zullen hun gepaste beloningen ontvangen zou je kunnen zeggen, in welke vorm dat ook mag zijn.  Soms is het misschien niet zo mooi, maar het is wel noodzakelijk.    En degenen die, wat jullie noemen, degenen die aangeklaagd zijn? (Dit zijn er duizenden en duizenden)    Die gesloten aanklachten zullen uiteindelijk worden geopend.    Dus degenen die deel uitmaken van die beschuldigingen zullen onthuld worden.    Dit maakt allemaal deel uit van het grote plan.    Dit is allemaal onderdeel van de waarheden die onthuld worden.    En de delen die jullie, de Lichtwerkers, de Lichtstrijders, jullie zijn degenen die de weg voorbereiden en je voorbereiden om de rest van de wereld te helpen, de rest van het collectieve bewustzijn om te laten begrijpen wat er gebeurt.

Eerst zal het in dit land gebeuren, in Amerika.    Dan zal het ook in andere gebieden gebeuren.    Overal gebeuren arrestaties.    Dit is allemaal deel van de grotere uitdrukking van het naar beneden halen van het ‘huis’, zou je kunnen zeggen.    We spreken niet over het Witte Huis, we spreken van “het huis”, dat van de cabal, het kaartenhuis.  Het is nu een kaartenhuis.  Het kost nog maar een klein beetje meer om dat huis helemaal omver te werpen.   Dat is alles wat we hierover kunnen zeggen op dit punt.

Er komen veel dingen aan.    Veel dingen zullen onthuld worden en er zullen onderweg veel schokkende dingen zijn.

Zijn er andere vragen?

Vraag:    One Who Serves, ik heb een vraag.    Kun je het verschil tussen de geest en de ziel uitleggen?

OWS:   Mijn hemel.   De geest is alles.    De geest is bewustzijn.    De geest is de verbinding die je hebt met het Al, niet alleen met je Hoger Zelf, maar met het Al, de Bron van alle dingen.    Dat is de geest die voor altijd doorgaat.

De ziel is het archief van de gedachten geschreven in de geest.   Zie je?    Het is het archief.    De ziel is het archief van alles wat je ooit bent geweest, hebt gedaan en gezegd.    Het is wat bekend staat als de akasha, of een deel van het akasha-archief, want alle zielen maken deel uit van het akasha-archief.

Zie je?    Is dit logisch voor jou?

Vraag:    Dat is het.    Dus de ziel is eeuwig zoals de geest eeuwig is, is de ziel eeuwig of is die alleen voor dit leven?

OWS:    De ziel is eeuwig.   De ziel is het verslag van de eeuwigheid van de geest.

Vraag:    Dank je.

OWS:    Ja.    Zijn er andere vragen?

Vraag:    One Who Serves, hallo?    Hoi!    Ik stuur je liefde.    Ik vroeg me af of je zou kunnen uitleggen wat ‘monaden’ zijn of goddelijke essenties dat we een monade zijn, zoals een collectieve overziel, maar dan is er een monade, of niet soms?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen, is dit.    Dit is moeilijk te begrijpen voor het driedimensionale bewustzijn, maar jij bent je vibratie aan het verhogen en bent in staat om veel meer te begrijpen als we door gaan.    Natuurlijk was er eerst het ongemanifesteerde, bedoelend dat het ongemanifesteerde er was voordat de schepping begon.   De ongemanifesteerde energie.    Deze ongemanifesteerde energie besloot dat het gemanifesteerd wilde worden, zich bewust wilde worden.

En in dit bewustzijn zei het, “laat er licht zijn, laat er schepping zijn, laat er iets zijn dat me laat weten wie ik ben, wat ik ben”.    En vanaf dat moment was er het begin van de schepping en het begin van de schepping van zielen.  Het begin van de schepping van geest, afzonderlijke geesten zullen we zeggen, omdat de ziel erna ontstond.   Die afzonderlijke geesten wilden allemaal hetzelfde doen.    Ze wilden bewust worden van zichzelf.    En om bewust te worden van zichzelf als individueel bewustzijn, moesten ze bewustzijn buiten zichzelf creëren.    Dus ze plaatste, zou je kunnen zeggen, een deel van zichzelf in een lagere vibratie.    Het gaat allemaal om vibratie en bewustzijn.    Dus men wilde een ander bewustzijn neerzetten, een alternatieve persoonlijkheid, maar op dat moment was er nog geen persoonlijkheid.    Maar het wilde een deel van zijn bewustzijn neerzetten.    En dat   deel van bewustzijn wilde zich bewust worden van zichzelf, het wilde een deel van zijn bewustzijn neerzetten, enzovoort, enzovoort.

En op een gegeven moment werd het de monade.    De monade is wat je de hoogste van de Hogere Zelven van elk van jullie zou noemen van alle aspecten samen van ieder van jullie op het allerhoogste punt.    Als je ernaar kijkt vanuit een punt van hoger en lager, maar we spreken nu in termen van vibratie, op het hoogste vibrationele niveau dat deze een persoonlijkheid zou kunnen worden, dat is de monade, op dat hoogste vibrationele niveau.    En vanaf daar kwamen alle aspecten, alle persoonlijkheden die jullie, elk, op dit punt zijn.    Is dit logisch voor jou?

Vraag:    Oh, 100%.    Daarom probeer ik mensen uit te leggen waarom veel mensen op deze planeet hetzelfde Hoger Zelf hebben, omdat ze tot dezelfde monade behoren, maar nog steeds persoonlijkheden van die monade zijn.    Het is interessant en ik hou ervan en ik resoneer er volledig mee, ik ben zo blij dat je het aan de groep hebt uitgelegd, dit gaat nu uit naar het collectief over monaden en wie we zijn, we zijn allemaal één – we zijn fractals.    We vermenigvuldigen, we delen.   Ik hou er van, heel erg bedankt.

OWS:    Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ik heb een vraag.    Hallo One Who Serves.    Mijn vraag gaat over de laatste paar jaar waar ik voornamelijk foto’s maakte van de zon, er is een bol, een blauwe bol in de zon.    Ik weet dat het een breuk in het licht is als deze op Aarde komt en iets interessants of wat dan ook doet.    Ik heb nooit geprobeerd om erachter te komen wat het is, maar in de laatste paar jaar op de foto’s die ik neem, dit is gebeurd met een heleboel andere mensen die deze bol ook op hun foto’s hebben.    Deze vrijdag, eergisteren, werd ik geleid om foto’s te maken van de zon op het strand.    Toen ik naar de foto’s keek, waren er in alle foto’s twee in plaats van één.    Ik kon zo veel foto’s maken als ik wilde er waren steeds twee lichtbollen in plaats van één.    Is dit iets dat verbonden is met de verandering van energie en het licht dat binnenkomt, of buitenaardse energie, of wat is het precies, waarom zijn er nu twee in plaats van één?

OWS:    Meestal maken deze deel uit van de veranderingen die zich voordoen.   Deze zijn een deel van hen, nogmaals, zij die ogen hebben om te zien en oren om te horen.    En ook al zie je het op foto’s, je maakt een foto en het verschijnt op de foto, je kunt het op de foto zien.    Maar als je het aan een ander laat zien die zich op dit moment niet van deze dingen bewust is, zij zullen het zien en zij zullen het uitleggen, “oh, dat is slechts een deel van de fotografische uitdrukking,” of “het is het licht dat schijnt,” of het is dit of het is dat, alles wat ze kunnen bedenken in een driedimensionaal bewustzijnsniveau van begrip.

Maar jullie, degenen die af en toe naar de hogere vierde en zelfs naar de vijfde dimensie gaan, ervaren de opening van wat we de metafysische niveaus zullen noemen dat jullie nu in staat zijn om steeds meer te zien en gewaar te worden.    Bepaalde tijden zou je kunnen zeggen als bepaalde trillingen worden bereikt, dat dit is wanneer deze portalen, deze poorten en al deze dingen zich beginnen te openen.    Je ziet dat er overal gateways zijn waar jij en je driedimensionale bewustzijn zich niet bewust van zijn, jij als het collectief waar je je niet bewust van bent.    Maar naarmate de trillingen blijven toenemen, zul je verbaasd staan ​​hoeveel gateways er zijn, en dat je deze gateways kunt betreden en grote veranderingen kunt ervaren, zullen we op dit moment zeggen.    Dit is hoe bilocatie gebeurt, zodat je het weet.    Dat is een hint voor jou.    Je kunt deze gateways vinden.    Je kunt door deze gateways gaan en van de ene plaats naar de andere gaan op het moment dat je het denkt, dit is wat er voor velen van jullie aankomt. Niet zozeer dit jaar, maar gedurende het hele ascensieproces, het is een proces.    Onthoud dit altijd.    Dit is een proces.    En terwijl je door dit proces blijft gaan, zul je steeds meer van deze openingen ervaren, deze gateways, deze poorten die worden aangespoord door de opening van je derde oogcentrum.    OK?

Vraag:    Heerlijk.    Heel erg bedankt.    Goei genade, dank u.

Vraag:    One Who Serves, hallo.    Uit het gesprek dat we nu hebben, denk ik dat ik je een tijdje geleden gezegd heb dat ik mijn meditatie ‘s avonds laat in de garage uitvoer voor een paar uur.    Maar omdat ik daar mijn spirituele werk natuurlijk heb gedaan, wordt dat een heilige plaats voor mij.    Er is een gebied, ik moest het markeren met tape om mijn vergoeding daar te leggen, omdat ik het elke keer moest zoeken.   En ik ontvang, dat is wat ik wil vragen, is dat een soort gateway die ik heb gecreëerd of was gecreëerd?    Omdat dat is waar ik me grond/aard met Gaia en Moeder Vader God en het galactische centrum, het is daar zeer krachtig geworden.   Dus als ik die beelden zie, ontvang ik zoveel energie die omhoog komt, het is gewoon prachtig en ik fuseer met Gaia en Moeder Vader God en bedank hen zo veel.    Dit is waar ik een ascentie pilaar van licht heb gemaakt om alle mooie energieën uit te stralen die ik gewoonlijk naar de mensheid uitzend.    Ik heb het nu in de ascensie pilaar van licht geplaatst van het galactische centrum naar de kern van Gaia op een 24-uurs basis, het is constant, constant.    Dus elke avond ga ik weer en bedank het en ben er dankbaar voor dat het nog steeds gaat, enzovoort.    Hoe dan ook, is dat iets waar je het net over had?

Vraag:    Allereerst moeten we zeggen dat we veel plaatsen hebben gehoord waar altaren en dat soort dingen zijn opgezet, meditatiecentra, maar we hebben nog nooit gehoord van een   garage   die hiervoor wordt gebruikt.    (Gelach)

Vraag:    Ik woon in een appartement met mijn dochter en kinderen en er is geen rust of vrede, dus moet ik elke avond naar de garage.    Yah, dat is de enige reden (lacht).

OWS:    Natuurlijk grapten we.    We lachen je niet uit, we hebben gewoon plezier.     Dus om je vraag te beantwoorden, ja, dat is wat je aan het creëren bent.    Je creëert een poort, zou je zeggen, een poort om je te verbinden met je Hoger Zelf, om je te verbinden met de hogere niveaus van bewustzijn die deel uitmaken van al die aspecten van het zelf waarover we hier spreken.   Dus je hebt dit gedaan.  Je werkt eraan.

Dit is het begin, voor iedereen, niet alleen voor degene die deze vraag gesteld heeft, zelfs als je niet dit soort meditaties doet of een heilige ruimte hebt, je zoekt nog steeds die heilige ruimte in jezelf, zelfs als je je er niet bewust van bent.   Je doet het, gewoon om wie je bent, om wie je bent op een bepaalde dag en op een bepaald moment.

Je verhoogt je vibraties steeds meer zoals we het zien.    Niet altijd.    Soms val je in het slop, soms laat je je door  iets waarover je leest of waarvan je hebt gehoord je naar beneden brengen, je terugbrengen naar de driedimensionale illusie.    En dat is goed.    Voel je er niet slecht over.    Voel je er nooit schuldig over.    Laat het gewoon zijn en word je ervan bewust, en til jezelf dan weer op.    Zo simpel is het.    Je kunt jezelf in een moment verheffen.    Er was er een die altijd zei: “je wordt blij in dezelfde korte broeken waar je verdrietig in bent”, en dat is waar.    Dat is helemaal waar.    Dus wees blij, zo veel als je kan.    Wees in vreugde , zoals we eerder zeiden, zoveel als je kunt.    Omdat dit allemaal deel uitmaakt van de grotere uitdrukking van het grotere geheel.

Ja, Shoshanna zegt, geweldig!

Shoshanna (gechanneld door Joanna McConnell):    Shoshanna wil delen.    De mens is buitengewoon krachtig.    Menselijke wezens creëren.    Mensen hebben God vanbinnen.    Het is een gewoonte van degenen die serieus mediteren om een ​​gebied te selecteren, het maakt niet uit welk gebied.    Een gebied selecteren en keer op keer de beoefening van spiritualiteit en meditatie herhalen binnen dat gebied terwijl het de energie daar opbouwt.    Het creëert een zeer hoge vibratie wanneer je dat gebied betreedt in liefde en in ware gemeenschap met je bron.    Wat daar gebeurt, is de energie die bouwt en bouwt en bouwt, en jij bent de schepper van die vibratie die zichzelf exponentieel creëert.    Je zou eigenlijk als een raket in dat gebied kunnen opstijgen.

Vraag:    Ja, dat ben ik een paar keer (lacht).

Shoshanna:    Als je de energie opbouwt.    Wat belangrijk is in jouw voorbeeld is dat allen die dit horen en iedereen die naar je luistert, dat is de mogelijkheid van de menselijke gedachte en geest in combinatie met zijn bron om die exponentiële energie te creëren die goddelijke beweging op de planeet creëert.

OWS:    Geweldig.    Ja.    Geweldig.

Vraag:    Mooi.    Dank je.

OWS:    We willen hier aan toevoegen, omdat het opkwam.    We zullen toevoegen, het is op meerdere manieren vergelijkbaar, omdat er zoveel meer betrokken waren, maar toen jullie als de Lemurianen de archieven hebben geplaatst en jullie creëerde die heilige ruimte om de archieven veilig op te bergen om ze te beschermen.    Dit is hetzelfde.    Maar in die tijd waren er veel mensen die er mee werkten, met één intentie, om de archieven te beschermen.     Dit is vergelijkbaar met wat je als individu deed.    Maar je doet hetzelfde.    Je creëert een beschermende en een heilige ruimte voor jezelf.

Vraag:    Ik sluit altijd de hele eenheid bij in die we zijn.    Bij elk gebed dat ik doe en alles wat ik uitzend, bij elke aanroeping sluit ik de eenheid bij in die we zijn, ik sluit alles in, al dat  is.    Het is erg krachtig.   Elke keer als ik dat doe, is het zo krachtig, ik ben zo blij dat ik daar ben.    Ok, dank je.

OWS:    Heel goed.    Ja.     Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ik heb een vraag.    Mijn vraag is toen we in meditatie waren met James was er veel gaande.    Ik merkte dat er veel verschillende lichtkleuren doorkwamen, toen zag ik mezelf met de merkaba weg gaan en licht naar Washington sturen omdat iedereen zich zorgen maakt over Washington wat daar gebeurd.    Het voelde aan alsof er zoveel energie stroomde, alsof het afkomstig was van de Galactics en van overal en energie van iedereen in de groep, ik voel me een beetje in de war met mezelf.   Ik ben in de war over wat mijn volgende stap zou moeten zijn.    Ik denk dat ik de plaats moet verlaten waar ik woon?    Ik zeg niet vandaag of morgen, moet ik op dezelfde plek blijven waar ik ben of weggaan, of niet.   Spiritueel weet ik waar ik naartoe ga en blijf ik mijn vibraties en al die dingen verhogen.    Maar het maakt deel uit van het leven, het is er nog steeds.    Ik zou graag dat willen hebben waar ik het over heb, strijd als dat nodig is, maar het maakt nu deel uit van mijn leven.    Ik wil rust en sereniteit in het leven.    Dus ik denk dat ik iets moet veranderen.  Dus, verander de locatie (ik zeg niet vandaag), ergens anders heen gaan.

OWS:    We zullen je vraag nu beantwoorden.    Je stelde de vraag wat je volgende stap zou zijn.    We zouden dat gedeeltelijk willen beantwoorden door te zeggen de volgende stap te zetten.    Dat is belangrijk.   Neem de volgende stap, wat dat ook mag zijn.    En dat zal van je Hoger Zelf komen.    Het zal van diep van binnen komen.    Als het naar je toe komt en zegt dat je moet overwegen om een fysieke beweging te maken, overweeg het dan.    Als het een relatie situatie is, overweeg het dan.    Maar, en dit is een grote maar mensen, ook al voel je deze dingen van binnen betekent niet dat je daar meteen op moet handelen.    Neem het in je op.    Overweeg het.    Verplaats je naar binnen.    Zie wat zal werken en wat niet zal werken.    En als het echter blijft doorkomen naar je als een continu duwtje dat niet te stoppen is dan zegt dat, dat je Hoger Zelf zegt: “Oké, nu is het moment om deze stap te zetten.”    En dan doe je het.

Shoshanna wil spreken.

Vraag:    Dank je!    Ja, ga je gang, Shoshanna.

Shoshanna:    Dierbare, wanneer een mens wil verhuizen, komt dat omdat hun omgeving niet langer overeenkomt met hun energiesignatuur.    Er is een onderbreking en een mismatch.    Als dat bij jou gebeurt, volg dan die richtlijnen.    Als er een niet overeen komende energie is en je vibratie niet langer wordt ondersteund door de locatie waar je zich bevindt, zoek dan een andere locatie.

OWS:    Alsjeblieft, ja.    Geweldig.

Vraag:    Absoluut.    Ik ben het eens met wat je zegt.    Ik ben het eens met wat One Who Serves zei over wat hij zei om meer te mediteren, ga in jezelf en dan over wat Shoshanna met vibraties zei.    De vibraties komen al lang niet meer overeen met me, maar ik ben blijven hangen, zoals ze zeggen.    Je weet wel?    Je wordt te comfortabel.    Maar het toeval is dat ik in mei naar een nieuwe plek ben verhuisd en nadat ik naar deze plek ben verhuisd, denk ik niet dat ik bang zal zijn om nog een zet te doen.    Omdat ik 25 jaar lang op één plek was, dat is een lange tijd om ergens te zijn.     Dus ik ben blij dat jullie dit gezegd hebben, want dat is precies hoe ik me voel, precies, ik waardeer het omdat het me helpt om mee te doen er over te gaan nadenken en vervolgens niet weet wat ik moet doen.    Ik waardeer het Shoshanna, bedankt.    Namaste, Shoshanna , One Who Serves.

Shoshanna:    Namaste.

OWS:    Heel goed.

Zijn er nog vragen voordat we het kanaal vrijgeven?    Dan geven we het kanaal nu vrij.

Zoals eerder gezegd is en al vele, vele malen is gezegd, blijf op alle mogelijke manieren in het NU aanwezig.    Geniet van je leven zoals je het Nu hebt.    Zoek de geneugten die in je leven zijn, wat ze ook mogen zijn en accentueer de vreugden.    Terwijl je dat doet zul je merken dat de tijd voor jou nog sneller gaat en je niet hoeft te wachten en te wachten en te wachten op de herevaluatie of op de reset van de wereldwijde valuta, of de financiële omschakeling. Je zult er niet meer op wachten.    Je zult eraan werken om elk moment van de dag je toekomst te creëren.

Shanti.    Vrede zij met jullie.    Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen