18.10.21 Wanneer deze kalmte oplost en de storm eindelijk komt, zul je het weten.

“Wanneer deze kalmte oplost en de storm eindelijk komt, zul je het weten”

Sananda en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell
Shoshanna (Hoger Zelf van JoAnna )

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Sunday Prepare  For Change-groep in Payson, AZ op 21 oktober 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt  is.

Sananda   

Ik ben Sananda .

Het is altijd een plezier om op deze manieren met jullie te zijn om met jullie te blijven werken om een ​​nieuw hoger niveau van bewustzijn te kunnen uiten waar jullie naar toe gaan, waar jullie allemaal op voorbereid zijn.

We hebben over de storm gesproken.    Velen hebben over deze storm gesproken.    De storm die nog steeds aan het naderen is.    Voordat een storm arriveert, is er altijd die kalmte vóór de storm.    Je bent nu in die kalmte.    Zoals voordat een aardbeving toeslaat er een griezelige kalmte is in alles, alle levensvormen.    Dus ook nu is er die kalmte.     Ik zeg je nu: wanneer deze kalmte oplost en de storm eindelijk komt, zul je het weten.    Je zult het weten omdat de vele waarheden worden geopenbaard, niet alleen in dit land, maar over de hele planeet, bijna zoals een golf van waarheid zich overal verspreid.  Weet dat jullie, ieder van jullie, die golf van waarheid zijn.   Jullie zijn de katalysator voor de waarheid om naar buiten te komen.   Jullie zijn degene waar je op hebt gewacht.    Ja, je hebt veel hulp.    Veel hulp van boven, veel hulp van beneden.    Veel hulp van zelfs hier op het oppervlakte van de planeet, velen die naar voren zijn gekomen om het licht te verspreiden.    Zij doen dit.    Jij doet het.

Er zijn nog steeds die plaatsen van duisternis.    Nog steeds proberen diegenen het onvermijdelijke af ​​te houden, proberen ze de storm tegen te houden.    Ze weten dat ze het niet veel langer kunnen doen.    Velen hebben zich al overgegeven.   Velen hebben zich tot het licht gewend.    Er zijn nog steeds diegenen, die koppige , die vasthouden en denken dat ze op de een of andere manier op wonderbaarlijke wijze gered zullen worden.    Maar helaas, dat is  niet zo.    Hun tijd is bijna voorbij.    En als de dingen eindelijk bevredigend beginnen te worden, onthuld worden, zullen ze daar staan ​​zonder iets of iemand om hen nog langer te helpen.    Niemand zal meer naar hun bevelen luisteren.   Als ze geen ondersteuning hebben, is hun tijd voorbij.    Dat komt eraan.

Onthullingen van de waarheid komen eraan.    De verandering van jullie financiële systeem komt eraan.    Veel aankondigingen zijn voorbereid.   Op veel verschillende manieren en op veel verschillende soorten.    Ja, zelfs jullie broeders van boven in de schepen bereiden zich voor op die tijd waarneer zij kunnen komen en onthuld zullen worden, niet alleen aan degenen onder jullie die hen al hebben gezien, maar aan de hele mensheid.    Wanneer het veilig voor hen is, zullen ze zichzelf openbaren.   Maar zoals Ashtar en Aramda hebben gezegd, zijn ze al in het proces om zich aan velen en nog veel meer te openbaren.    Veel nieuwe waarnemingen zullen plaatsvinden.    Want dit kan niet worden gestopt.

Degenen die aan de macht waren, zullen niet langer de macht hebben.    Het lijkt alleen nog maar zo.    Maar hun tijd is bijna voorbij.    De jouwe is nog maar net begonnen.

Ik ben Sananda .    Ik ben altijd bij je geweest, ben nu bij je en zal altijd bij je zijn, tot het einde van de tijd zoals je het kent.

Vrede en liefde zij met jullie allemaal.

One Who Serves

Om, mani Padme, brom;  om, mani padme, hum, hum, hum.    Groeten aan jullie.

One Wo Serves hier om door te gaan, de show gaande te houden, al deze dingen die wij doen en die jullie doen.

We zitten hier allemaal samen in, mensen.    We zijn hier allemaal mee bezig.    Dit is waarom we zeggen ‘wees de Ene’, dat is precies wat we bedoelen, wees de ene, wees de ene bron, kom samen, wees verenigd.    Want verenigd sta je en verdeeld val je.    De verdeeldheid is voorbij.    Het is tijd om te verenigen, niet alleen de Lichtwerkers en -strijders van de wereld, maar de hele planeet.    Het is tijd om alles samen te brengen.

Het is tijd om uit te reiken naar degenen die net het ontwakingsproces beginnen.    Het is tijd om naar ze uit te reiken en te delen wat je weet.    Maak je geen zorgen over de spot die hieruit voortkomt.

Want weet dat je de waarheid brengt.    Jij deelt de waarheid.    Jij bent de waarheid.    Want zoals Jeshua zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”   Wij zijn allemaal de weg, de waarheid en het leven, want wij zijn het IK BEN bewustzijn.

Hebben jullie vragen voor One Who Serves?

Vraag:   (gemailde vraag).  Een aantal maanden geleden vroeg ik naar cryptocurrencies , je zei dat er discussies gaande waren over hoe ze kunnen worden gebruikt in het nieuwe paradigma.   Kun je ons een update over die discussies geven, evenals een statusrapport over de GCR / RV.

OWS:    De RV en de wereldwijde valuta reset is bezig, is al enige tijd aan de gang.    Maar het is in meerdere opzichten tegengehouden, omdat het nog niet de tijd is geweest, de timing, zullen we zeggen en de trillingen zijn tot nu toe niet voldoende gestegen om dit te laten gebeuren.   Omdat, wat zou er gebeuren.   Denk daar even over na.   Als het RV op dit moment zou gebeuren en jullie die valuta hebben gingen je geld wisselde en als je je geld gewisseld had liet je het op de bank staan, wat velen van jullie zouden doen.    Wat nu als degenen die nog steeds de banken runnen, dat geld van je af zouden pakken?    Wat op dit moment nog steeds mogelijk is.    Maar dat gaat veranderen.    Het is aan het veranderen.

Als jullie financiële systeem begint te veranderen, de ommekeer van het oude fiat-systeem, het systeem dat op niets is gebaseerd, niets dat het ondersteunt, naar een nieuw systeem dat gebaseerd is op edelmetalen die het ondersteunen, dat is gebaseerd op een nieuw systeem, wat we een quantum financieel systeem zullen noemen, het nieuwe systeem dat, zoals je zegt, niet “gehackt” kan worden, niet kan worden gemanipuleerd.    Als dit eenmaal is gebeurd, zul je je RV hebben.    Je zult een wereldwijde valutering zien plaatsvinden omdat het moet gebeuren.    Het moet een realiteit worden.    Want het oude systeem moet weggespoeld worden net zoals een orkaan het water wegspoeld en het oude wegspoelt en het nieuwe voortbrengt.    Dit is wat er gebeurt.

Wat de cryptocurrencies betreft, dit is iets dat tot nu toe nog niet door velen wordt begrepen en op dit moment nog niet klaar is om naar de massa te worden uitgerold.    Of het zal gebeuren is nog  niet bepaald.

Omdat er veel kansen zijn die voor de hand liggen bij het werken met het nieuwe financiële systeem.    En het nieuwe financiële systeem dat zal evolueren, zodat er helemaal geen financieel systeem meer nodig is.    Omdat je uiteindelijk verder zult gaan dan de behoefte aan uitwisseling van dit soort energie van de uitwisseling van monetaire bronnen.    Omdat als je datgene hebt wat de replicators genoemd worden, als je die eenmaal hebt, dit zijn nieuwe apparaten die nog niet aan de wereldbevolking zijn gepresenteerd, als je deze replicators hebt, die kunnen bijna alles repliceren, je kunt goud repliceren, valuta repliceren, wat je ook wilt, welke behoefte zou er dan zijn om  valuta te hebben, als je alles kunt repliceren:  eten, kleding, onderdak, wat het ook mag zijn.    Er zou geen behoefte meer zijn aan financiële vergoedingen van welke aard dan ook.

Shoshanna   wil iets delen.   Veel vragen worden gesteld door de wezens van deze planeet in hun driedimensionale bewustzijn, terwijl ze vragen stellen die belast zijn met overleven.    Dat is een heel diep gedrag en programma dat op deze planeet het meest actief is, hun afhankelijkheid van overleven is in zekere zin een valuta.    Wat we tegen iedereen willen zeggen die vragen over valuta stelde, over herwaardering, enz. moet dit programma van overleven onderzoeken en loslaten.

Vraag:    Zou het veilig zijn om aan te nemen dat er nooit zo’n groot leger in het universum in de geschiedenis is geweest als nu voor de bevrijding van de aarde?    Als dit klopt, waarom is het dan dat de cabal zeker een factor van honderdduizenden tot een heeft overtroffen, afgezien van de “vrije wil”, hoe hebben ze de overgang tegen zulke grote tegenstand voortdurend kunnen vertragen?

OWS:    Het is zeker waar dat er enorme hoeveelheden zijn van degenen die voor het licht werken, buiten je wildste verbeelding.    Jullie hebben die niet alleen op de oppervlakte, wat we de “Alliantie” noemen, maar de ruimteschepen, de Galactics die mee werken.    Bovendien zijn er alle engelen en aartsengelen, iedereen van het Gezelschap van de Hemel.    Je hebt de Schepper Hem-Haarzelf die aan dit proces werkt.    Dus hoe zou een kleine groep mensen deze aanval kunnen weerstaan ​​en tegenhouden?    Het antwoord is dat ze dat niet kunnen en niet toe in staat zullen zijn.    Maar ze zijn  er toe in staat geweest omdat ze zo diep geworteld zijn in alle gebieden op de planeet, in verschillende functies, in corporaties.    Ze zitten overal, in het onderwijssysteem, in de farmaceutische industrie, in het medisch systeem, in de gezondheidsindustrie, overal.    Ze hebben zichzelf binnengedrongen, ze zijn geïnfiltreerd en zijn wat dat betreft enigszins verschanst.

Maar er zijn er die achter de schermen werken die dit allemaal naar beneden halen, alsof het allemaal een kaartenhuis is en als je bij een kaartenhuis een kaart weghaalt vallen ze allemaal omver.  De eerste kaart begint nu om te vallen, om ze allemaal te laten vallen, dit is voorbereid in de enveloppen die verzegeld zijn tot nu toe.    Maar zeer binnenkort gaan ze veel enveloppen open maken en dat zal het begin zijn van het omvallen van het kaartenhuis.   Als het eenmaal is begonnen is het volledig onhoudbaar.    Het zal niet erg lang duren, zelfs niet in jullie begrip van tijd.    Dus wees er op voorbereid.

Shoshanna:    Mag Shoshanna iets delen?    Beste broeder die deze vraag stelde:    we moeten begrijpen dat de oorlog tegen ons geen fysieke oorlog is.   Het gaat niet om één tot duizend of één tot honderdduizend, het is geen fysieke oorlog.    Wat One Who Serves heeft gezegd, veel hiervan is sluipend programmeren op de slapende massa wat ervoor gezorgd heeft dat ze blijven leven alsof ze gecontroleerd worden.    Als men wakker wordt van deze realiteit en met alle programmering, zal alles veranderen.

OWS:    Ja.    Heel goed.

Vraag:    Twee weken geleden bracht iemand het onderwerp seksualiteit naar voren.    Je reactie was dat seksualiteit anders zal zijn in de hogere dimensies.    Zal het een telepathisch, fysieke of energetische ervaring zijn?

OWS:    We zouden zeggen alle bovenstaande.   Zoals we al zeiden, het zal een nieuwe ervaring zijn voor degenen in de hogere dimensies, net zoals het nu in de hogere dimensies is.    Er is een fysiek begrip voor, zowel telepathisch als energetisch.    De energetische verbinding die kan worden beschouwd op een hoger niveau van eenheid, deze eenheid op deze hogere frequenties zal de plaats innemen, zou je kunnen zeggen, van een meer fysieke uitdrukking hier van.    Maar begrijp alsjeblieft dat diegenen van jullie die deze evolutie op deze planeet hebben doorgemaakt, jullie zich niet zomaar zullen afwenden van de seksuele expressie van een fysieke uitdrukking.    Dat gaat niet gebeuren, het zou zelfs geen goede zaak zijn als dit gebeurt.   Het zal een gestage progressie zijn die uiteindelijk op het punt komt dat het idee van seksualiteit steeds minder belangrijk wordt in jullie begrip zouden we zeggen.

Vraag:   Mijn vraag is dat ik een droom had die een heel lange droom was.    Een deel van de droom die ik voelde was heel mooi en ik wil deze delen en vragen of je misschien kunt zeggen wat dat betekende.

In de droom was ik omringd door veel verschillende mensen.    Er gebeurde veel actie in de droom.    Op een gegeven moment stond ik op en begon ik heel hoog te zingen en heel krachtig, zo mooi dat de lucht die donker en bewolkt was begon te veranderen.    De toonhoogte van mijn stem veranderde de manier waarop de lucht er uit zag.    Eerst was het bewolkt en donker, toen werd het ongelooflijk blauw, zo blauw dat iedereen opstond, wat ze ook aan het doen waren, en naar de hemel begonnen te kijken.    Kun je daar iets over zeggen One Who Serves?    Wat dat betekende?

OWS:    Wat we kunnen zeggen is dat dit enigszins een voorloper is voor je, een begrip van wat er gaat komen.    Een begrip van het licht dat symbolisch door de wolken breekt, niet zo zeer in termen van fysiek licht, hoewel het ook een fysieke uitdrukking zal zijn.    Maar dit is meer symbolisch dat het licht overal door de duisternis breekt en bij de mensen waarover je spreekt.

In veel gevallen, wanneer er andere mensen in je droom zijn, zijn dit andere delen van jezelf.    Dit kan hier ook zo zijn, maar er is ook een tweede begrip, omdat al deze mensen de slapende massa’s zijn waarvan gesproken is die naar de hemel kijken en het licht zien komen, het licht dat doorbreekt,  het ontwaken wat gebeurt.    Dit is het ontwaken wat nu op deze planeet gebeurt.

Vraag:   Ik heb nog nooit geprobeerd zo hoog te zingen.   Was dat een uitdrukking van mij of een uitdrukking van het licht dat binnenkwam?

Shoshanna:    Shoshanna wil iets delen.

OWS:    Ja.  Shoshanna, ja.

Shoshanna:    Mijn lieve zuster, het geluid dat in de droom was, is het geluid van de schepping.

Vraag:   Het was prachtig.

Shoshanna:    Je zult dit begrijpen omdat je, zoals alle anderen, een schepper bent.    Je begrijpt door deze droom dat je de kracht hebt om de duisternis te veranderen in licht, dat jij persoonlijk, evenals alle andere wezens op deze planeet, het vermogen hebt om te creëren en te veranderen wat je  voor je ziet.   Het geluid is de manier waarop de schepping begon en je herkent dit in je droom.

OWS:    Heel goed.

Vraag:   Dank je.   Dat was prachtig wat je zei, Shoshanna.   Het was gewoon prachtig.   Ik voel wat je zei.   Ik voelde me alsof ik die droom opnieuw beleefde.   Het was gewoon prachtig.    Dank je.

Shoshanna:    Dank je.

Vraag:   Bedankt One Who Serves

OWS:    Ja.   Nu gaan we weer verder.   Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Ja.   Hallo, hallo, prachtige broeder.   Mijn zoeken, mijn zoektocht als je wilt, naar kennis heeft me ertoe gebracht om iets te weten te komen over de Anshar mensen die in Holle Aarde wonen.   Ik wil meer over hen weten.   Ik wil ook weten of ze in verbinding stonden en of er een of andere waarheid in het verhaal over de ‘Black Panther’ zat waar ze mee verbonden waren.  Het onderzoek bracht ook naar voren dat ze daar in een vierdimensionale realiteit leefden.   Maar het vertelde ook dat ze ons helpen te ascenderen, wat een vijf dimensionaal iets is.   Dus ik was daarover niet zeker.   Kun je daar meer over zeggen?

OWS:   Ik kan je vertellen dat ze zeker in de vierde dimensie zijn en sommigen van hen zelfs een beetje hoger.  Ze werken aan het uitdrukken van een verbinding, een langdurige verbinding met diegene op de oppervlakte.   Ze zijn verbonden met bepaalde personen, zoals je misschien wel weet, Corey Goode, speciaal hij heeft een verbinding gemaakt met hen, of zij hebben een verbinding met hem gemaakt.   Je kunt hier veel meer over leren, deze specifieke groep, of beschaving zullen we zeggen, door dit op te zoeken:  Anshar, Corey Goode, en zo.    Je zult er veel over terugvinden.

Ze zijn gevestigd, zou je kunnen zeggen, in de binnen Aarde en ze werken eraan om opnieuw verbinding te maken met de oppervlakte bevolking.    Ze werken er zeer toegewijd aan.    Maar ze zijn hetzelfde als ieder ander die helpt.   Ze worden er goed aan gehouden anderen te helpen en niet tegen hun vrije wil in te gaan.    Dus ze kunnen alleen diegenen helpen die klaar zijn om geholpen te worden.   OK?

Vraag:    Ja.    Hebben ze een relatie met de film, “Black Panther?”    Zat daar enige waarheid in?

OWS:    Op dit moment zien we er enigszins een overeenkomst in, een mogelijke verbinding, maar geen directe verbinding met deze bepaalde beschaving.    Maar er is een opmerking in dit opzicht. Degenen die deze films hebben gemaakt weten er wel van.
Ze weten veel van achter de schermen en ze proberen dit ontwaken zoveel mogelijk naar het publiek te brengen.    Dus ja enigszins, en ook niet enigszins.

Shoshanna:    Shoshanna wil iets delen.

OWS:    Shoshanna, ja alsjeblieft.

Shoshanna:    Datgene wat mijn geliefde zuster heeft bekeken, deze film, ” The Black Panther” is een onthulling van de kracht van de mensheid en de beheersing van de materiële wereld die voor iedereen beschikbaar is.  Daarom probeerde de leider deze informatie met alle anderen te delen.   Het is een kwestie van beheersing van onze wereld en daarbuiten.

Wat er gebeurt als er een verbinding is met de Anshar, de Anshar hebben dit onder de knie en gaan veel verder.    Misschien is dat de verbinding waarnaar wordt verwezen.

Vraag:    Geweldig bedankt.    Heel erg bedankt.    Ik zegen je.    Ik waardeer het.

Shoshanna:    Zegeningen.

OWS:    Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:    Het is op vele, vele verschillende manieren vermeld dat iedereen zal ontvangen, vandaag werd vermeld dat iedereen voor vele jaren $ 100.000 per maand zal ontvangen.   Mijn vraag is, als iedereen $ 100.000 krijgt, wie gaat er de volgende dag nog naar zijn werk?

OWS:    Wat we je kunnen vertellen is dat dit een verkeerde benaming is, dat idee zoals je zegt.   Het is niet zo dat iedereen deze hoeveelheid geld krijgt.    Het is echter een begrip dat balans naar de wereld komt.    Dat is waar het allemaal om gaat.    Het is niet de bedoeling om iedereen rijk te maken of onmiddellijk een miljonair te maken.    Het is niet voor dit doel, hoewel sommigen zich in die positie zullen bevinden.   Het is om balans te brengen.   Het is om de producten, de programma’s naar de wereld te brengen die kunnen helpen de hongerigen te voeden, de dorst van velen over de planeet te lessen, onderdak te bieden aan diegenen die dakloos zijn, al deze dingen.   Dit is waarvoor het is bedoeld.    Dus denk niet in hoeveelheden geld die zullen komen.   Het is om balans te brengen.  Het is om de wereldwijde onderpand rekeningen vrij te geven zullen we zeggen, deze zijn in de biljoenen en triljoenen en triljoenen, en zelfs daarbuiten, zelfs in de quadriljoenen aan hoeveelheden geld om te worden vrijgegeven.   Maar nogmaals, dit is niet om mensen rijk te maken.    Het is om balans in de wereld te brengen.

Shoshanna:    Shoshanna wil iets delen.

OWS:    Shoshanna, ja.

Shoshanna:    Wat er gaat komen is magisch.    Wat er gaat komen gaat op dit moment ver voorbij wat de meeste zich zelfs maar kunnen voorstellen.  Wat er komt voor de aardbewoners, voor de bewoners van Gaia, is een wonderbaarlijke verkenningstocht van niet alleen hun planeet, maar ook de planeten boven hen en daarachter, en daarachter, en daarachter.    De technologieën die zullen worden vrijgegeven zullen de behoefte aan overleving verlichten.   Werk zoals we het op deze planeet zien, is meestal overleving, overtollig, vervelend en belachelijk.   Zodra deze technologieën zijn vrijgegeven, de dingen die dan zullen gebeuren zijn, dat het vervelende werk zal worden overgedragen aan de technologie.   Mensen zullen er geen hand meer in hebben, wat hen zal toestaan enorme vrijheid te hebben om hun eigen spiritualiteit te verkennen, hun eigen mentale scherpte, ze zullen verder gaan dan het dwaze idee van alleen maar overleven.   Geld kan dat niet, maar geld kan technologie binnenbrengen zoals we het op dit moment zien.    Dat is wat we in petto hebben.

OWS:    Dat is geweldig.    Zeer goed gezegd.

Vraag:   Dank je.

Shoshanna:    Zegening.

OWS:   Zijn er nog andere vragen, voordat we kanaal vrijgeven?

Vraag:   Ik heb een vraag, alsjeblieft?

OWS:    Ja.   Goed.

Vraag:    Ik begrijp dat we lichtschepen hebben en dat deze lichtschepen licht dragen, het licht is opgeslagen in die schepen en die schepen zullen licht naar ons uitstrooien.    Ik vroeg me af of het tijd is dat dit gebeurt, of is het al gebeurd, beetje bij beetje .?

OWS:    Deze schepen waar je over spreekt, deze schepen van licht, deze schepen van bewustzijn, deze sterrenschepen van verschillende soorten.  Ja, ze zijn daarbuiten, ze maken deel uit van deze uitdrukking en worden zelfs meer een deel van deze uitdrukking hier op Aarde.   Ze delen hun licht steeds meer en meer, dat klopt.    Maar het klopt niet, dat ze van licht gemaakt zijn.   Ze zijn zelf licht, zie je.   Het is niet dat ze licht opslaan, ze ZIJN licht.    Als je dat kunt beginnen te begrijpen, hoewel bewustzijn en licht één en hetzelfde zijn.    Bewustzijn en creatie zijn één en hetzelfde.    OK?

Vraag:   Ja.

Shoshanna:    Shoshanna wil iets delen.

OWS:    Shoshanna, ja.

Shoshanna:    Wat moet worden begrepen, is dat het licht in het hart van elk mens, de vonk van goddelijkheid die door de vlam van spiritualiteit wordt aangewakkerd, de lichtschepen zal verleiden om zich te openen voor ons zodat hun licht voor ons bekend gemaakt zal worden.    Het moet een symbiotische relatie (het samenleven van twee levensvormen) zijn als mensen en de wezens die Gaia bewonen hun hart hiervoor openen en hun eigen licht laten schijnen wat dit gebeuren zal creëren.

Vraag:    Wat mooi, het brengt tranen in mijn ogen.    Heel erg bedankt.    Ik vind je antwoord echt mooi.

OWS:    Deel je hartlichten.   Deel je hartlichten.   Zoals in de film ET.

Shoshanna:    Ok, zegening voor jou.

OWS:    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Hallo, leuk om hier te zijn met jullie mede-genoten en dames en heren.

Mijn vraag is, hoe kunnen we contact met hen maken in de fysieke zin als we eenmaal een bepaald niveau van trillingsfrequentie hebben bereikt ?  Hoe weten we dat?

OWS:    Contact maken met wie ?

Vraag:   Onze broeders en zusters van andere dichtheden.

OWS:    Heb je het over de Galactische ?

JoAnna:    Andere dichtheden.

Vraag:   Andere dichtheden en/of Galactische, ik was niet zeker hoe de zin te gebruiken zonder onwetend te klinken.    Ik verontschuldig me.

OWS:    Dat is helemaal goed.    Je gaat verbinding met ze maken wanneer ze klaar zijn om ook met jou contact te maken.   Het is een symbiotische relatie.    Dus wanneer je je vibraties voldoende hebt verhoogd, wanneer je zelf licht genoeg bent geworden om het licht te kunnen vasthouden, het licht te kunnen verankeren, dan zullen ze in staat zijn om directer met jou te communiceren, en jij met hen.   Als je op dit moment in hun aanwezigheid zou zijn, zou je niet in staat zijn om de vibraties vast te houden die ze afgeven.  Het zou letterlijk je centrale zenuwstelsel vernietigen.    Dus ze zijn heel voorzichtig in wie ze naar hun schepen omhoog zouden halen.    En zelfs wanneer ze bepaalde mensen naar de schepen halen, hebben ze gebieden op deze schepen waar die gekke driedimensionale of zelfs lage vierdimensionale vibrationele ervaring is, waar het voor diegene comfortabel is.    Dan kunnen ze communiceren met die anderen.    En als ze hun trilling meer verhogen kunnen ze naar andere delen van het schip gaan, zie je?

Vraag:   Ja.

OWS:     Het is dus een symbiotische relatie die moet worden ontwikkeld en is ontwikkeld.    Omdat als jullie allemaal werken aan het verhogen van jullie vibraties, jullie dichter en dichter bij de tijd en de frequentie komen die nodig zal zijn om vervolgens met deze andere te kunnen communiceren.

Vraag:   Nog één en dan zal ik stoppen als je me dat voorrecht wilt geven.   Ik ervaar veel ascensiesymptomen omdat ik op een bepaald moment vergat mezelf te gronden.   Dus ik heb veel last van die ascensiesymptomen zoals    huiduitslag, opgezwollen voeten, hoofdpijn, constant bonzend voorhoofd, mijn Kundalini maakt me gek van de jeuk (ik schaam me waar de jeuk is), maar hoe lang duurt dit meestal?

OWS:    Dat is afhankelijk van jou die deze symptomen doormaakt.   Deze symptomen maken deel uit van de nieuwe uitdrukking zullen we zeggen, als deze trillingen blijven toenemen, als het licht op de planeet blijft binnen komen, als jullie de Lichtdragers het licht steeds meer kunnen vasthouden.  En terwijl je dit licht meer en meer vasthoudt, is het vreemd zou je kunnen zeggen, voor het op koolstof gebaseerde lichaam waar je nu in bent, kan het deze symptomen creëren zoals je zegt.   Maar het is tijdelijk.    Het is iets waar je doorheen zal gaan.    Jullie zullen allemaal deze symptomen doormaken terwijl je blijft opstijgen.   Maar weet dit, terwijl je je vibraties blijft verhogen en je jezelf in de hogere dichtheden bevind, in de hogere frequenties van de hogere vierde en zelfs de vijfde dimensie, zullen al deze symptomen volledig verdwijnen.    Je zult er niet langer meer last van hebben.    Zeker wanneer je de vijfde dimensie binnengaat zul je steeds minder van deze symptomen ervaren, van welke soort pijn ook, van welke aard dan ook, van verdriet, van depressie, al deze dingen zullen verdwijnen.

Shoshanna:    Shoshanna wil delen.

OWS:    Ja graag,   Shoshanna , ja.

Shoshanna:     Shoshanna wil iets met je delen, Beste broeder is dat goed?

Vraag:    Zeer zeker.  Ik verwelkom alle vragen.

Shoshanna:    Mijn lieve broer:  We vinden alles wat One Who Serves je heeft gezegd in perfecte orde is en correct voor de transmutatie van de mens naar het licht.    Wat er nu moet gebeuren, zoals we het zien, is dat je je lichaam moet helpen door middel van een zuiveringsproces en een reiniging.   Je moet je lichaam helpen om voorbij deze symptomen te komen.   We kennen je dieet niet.   We weten niet wat je in dat opzicht doet.   Maar weet dit, je moet op zoek gaan naar een proces dat het lichaam reinigt en je langs enkele van deze dichte symptomen leiden die je ervaart, inclusief de huiduitslag wat een zuivering is.   Je kunt jezelf op deze manier helpen.

OWS:    Heel goed.   Zijn er nog andere vragen voordat we het kanaal vrijgeven?  We doen nog een vraag voordat we het vrijgeven.

Vraag:   Ik zal snel zijn.   Hallo.   Zegeningen, beste broeder.  Zegeningen beste zuster, Shoshanna.   Ik zal snel zijn.   Laatst in mijn meditatie kon ik mezelf op mijn schip projecteren, de Aurora.   En terwijl ik uit dat enorme raam keek, dat zich van de vloer tot aan plafond uitstrekte was mijn tweeling bij me.   Deze keer kon ik Jupiter zien en ik kon Ganymeade (maan van Jupiter) zien, maar Ganymeade leek niet op een maan, verre van dat.    Het leek helemaal niet op een maan.   Het was een enorm ruimtestation.   En toen ik me omdraaide zei ik: “Waarom ziet het er deze keer anders uit dan de laatste keer dat ik het zag?”    Mijn tweeling zei dat het is omdat je Ganymeade ziet voor wat het echt is, hoe het er echt uitziet.   En ik zei: “Wel, waarom zien alle telescopen een maan en waarom zien mensen een maan en de NASA zegt dat het een maan is?”   Hij zei dat het is omdat het een holografische projectie is wat je ziet.   Ik kan al deze schepen zien vliegen en heen en weer zien gaan, het ziet er niet uit als een maan.    Zie ik wat ik zie?    Het is echt geen maan, het is een station.    Zie ik wat ik zie?

OWS:    Mijn geliefde zuster, je weet het antwoord hierop al.   Je hebt het al gezegd.   Je hebt het al gehoord.   Ja. Je hebt gelijk.   Het wordt niet getoond aan diegenen hier op de planeet die dit waarnemen via hun telescopen of wat ze ook zouden gebruiken.   Zo is het helemaal niet.  Er is een holografische projectie, een illusie, die zo is gemaakt dat de realiteit van wat er werkelijk is op dit moment niet kan worden gezien.   Maar het is natuurlijk een ander ding dat in de komende tijd zal veranderen, waar je meer zult gaan leren kennen van deze stations, deze ruimtestations, deze opbouwen op de verschillende planeten en verschillende manen, dit alles zal het grote publiek gaan begrijpen naarmate de dingen vorderen.

Vraag:   Dit verbaast me gewoon.   Het is echt druk daarboven.   De ruimte is groot, maar het is daar druk.    Er zijn overal schepen.    Het is als een auto geparkeerd bij WalMart.    Ze zijn overal.   Het is enorm.   Het is geweldig.  Ik bleef  toen aan onze maan denken .   Ik bleef maar denken wat is dat toch, slechts een holografische projectie?    Omdat ik er soms naar kijk en ik denk dat het gewoon een hologram is, ik zweer het.    Misschien ziet het er niet zo uit.    Ik vraag me af of je dat voor mij zou kunnen beantwoorden.

OWS:    Je kunt ook de andere kant van de maan niet zien, wat de donkere kant van de maan wordt genoemd.

Vraag:   Correct.

OWS:    Dat is natuurlijk heel schitterend met vele verschillende basissen en verschillende beschavingen die daar werken en die basissen daar hebben om hun verschillende programma’s, experimenten, alle dingen waar ze aan werken voort te zetten.    Dit wordt verhuld, zou je kunnen zeggen, voor het publiek.

Vraag:   Dan komt dat verhullen  in de openheid als het collectief zichzelf verhoogt in frequentie en vibratie en in de ascensie zullen we deze projecties beginnen te zien verdwijnen?

OWS:    Je zult ze niet alleen gaan zien, maar je zult er ook naartoe gaan en ook naar deze andere plaatsen.   Dit komt allemaal in de toekomst.

Shoshanna:   Shoshanna wil iets delen.

OWS:    Shoshanna, ja alsjeblieft.

Shoshanna:     Shoshanna wil iets met je delen.    We moeten je vertellen dat alle dingen zijn gemaakt van energie die ontstaan door de materie.    Elke dimensie waar we het voorrecht hebben om te bezoeken en om in te leven, verandert de energie en materie, hoewel het object in elke dimensie anders zou worden bekeken.    We zien dat je een zeer geavanceerd wezen bent.    Je bent licht, je bent liefde en je belichaamd dit.   Je zult veel dingen zien die hun energie en materie in iets anders transmuteren, gebaseerd op hoe je ze ziet door de dimensionale ogen die je hebt verworven in die dimensie.   Dat is wat we voor je hebben.

OWS:    Heel goed.

Vraag:   Mooi.   Dat is juist.   De optica is het niet meer met mij eens.   De projecties van wat ik zie binnen de dimensionale lagen zijn er gewoon niet in overeenstemming mee, ik zie het niet meer in driedimensionale optiek.

Shoshanna :    Ja.

Vraag:   Ik denk dat ik het zie met een hogere optica.    Dank je.

Shoshanna:    Dat is juist.

OWS:    Omdat je steeds meer je derde oogcentrum gebruikt, zoals velen van jullie.    We moeten nu het kanaal vrijgeven.

Shoshanna:    Veel liefde voor jou mijn beste.

Vraag:   Ik hou van je.  Ik hou zoveel van je, ik hou van jullie allebei.  Heel erg bedankt.  Ik hou van jullie.

Vraag:   Kan ik snel één ding zeggen?

OWS:    Heel snel, ja.

Als iedereen me vijf minuten geeft, zet ik een aantal foto’s van de achterkant van de maan op Meet-up, binnen vijf minuten, als je ze wilt zien.

OWS:    We gaan nu het kanaal vrijgeven.

Shanti .    Vrede zij met jullie. Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen