18.10.28 Het Collectief Bewustzijn regelt alles

“Het Collectief Bewustzijn regelt alles”

St. Germain en One Who Serves zoals gechanneld door James McConnell

Deze berichten zijn doorgegeven tijdens onze wekelijkse Ancient Awakenings Sunday Prepare For Change-groep in Payson, AZ op 28 oktober 2018.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoord gedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Saint Germain

Zoals altijd is het heerlijk om bij jullie te zijn, om hier te zijn in deze tijden van verandering, in deze tijden van verwondering, want alles is niet zoals het lijkt te zijn.

Want er gebeuren nog steeds veel dingen achter de schermen.   Veel dingen die nog steeds buiten het zicht worden gehouden zodat je de realiteit niet ziet.

Maar je derde oog gaat open.  Jullie pijnappelklieren breiden uit en alles wordt nu steeds meer open voor je.   Waar je voorheen niets zag, zie je het nu wel.  Je kunt nu die glimpen opvangen, die glimpen achter de schermen, achter de sluier of voorbij de sluier.Want alles is nu in beweging.   Alles lijkt in rep en roer.    Maar het is een beroering die uiteindelijk tot rust zal komen.  En diegenen van jullie, de Lichtwerkers en  Lichtstrijders en Lichtdragers en -Lichtschrijvers, jullie zullen allemaal aan die rust deelnemen wanneer de tijd, wanneer de vibraties stijgen.

Je vraagt ​​je af in deze tijd van al die voorspellingen, die dingen de vanuit veel verschillende bronnen zijn gezegd.   Zullen er Aardeveranderingen zijn?   Zullen er geen Aardeveranderingen zijn?   Zijn de tijdlijnen verschoven?   Zijn ze niet verschoven?    Moet je rennen voor je leven of hoef je niet te rennen voor je leven?   We willen je vertellen dat hoe meer je in de 3D-wereld van illusie blijft, hoe meer je die illusie naar je toe zult brengen.   Hoe meer je datzelfde bestaan ​​creëert dat je wilt vermijden.   Creëer wat je wilt, niet wat je niet wilt.

Aardeveranderingen zullen gebeuren.   Maar het is afhankelijk van het collectieve bewustzijn wanneer ze gebeuren en hoe ze gebeuren. Jullie die de weg voorbereiden, zowel voor jezelf als voor anderen om later te volgen, degenen die elke dag steeds meer in trilling toenemen zullen merken dat de schepping die jullie tot stand brengen niet die Aarde veranderingen zullen hebben, niet de catastrofale soort, maar de zachte veranderingen.   Want je moet weten dat er velen zijn die achter de schermen werken om de rampen tegen te houden, om de grotere rampen te voorkomen van het grotere verlies aan levens wat zou gebeuren.

Maar het collectief bewustzijn regeert alles.   Collectief bewustzijn creëert de aardbevingen.    Collectief bewustzijn creëert de orkanen, de tornado’s, de vulkanen.    Kalmeer het collectieve bewustzijn en al het andere is ook gekalmeerd.    Maar er zijn bepaalde veranderingen die moeten plaatsvinden om wat het collectieve bewustzijn tot nu toe heeft voortgebracht te zuiveren, om de vibraties op Aarde te zuiveren zodat de Aarde zelf, Gaia zelf, die al is opgestegen, iedereen veilig met haar mee kan nemen.  Terwijl de vibraties blijven stijgen, zal jij blijven stijgen.

Terwijl je doorgaat met stijgen zullen de tijdlijnen die je creëert niet die catastrofes, die calamiteiten voortbrengen, het zal een kalmte zijn, een vredige, een vrede over de hele wereld die je tot nu toe niet hebt gekend sinds een zeer lange tijd.

Dus creëer, mijn broers en zussen, creëer wat je wilt.   Creëer het met je visualisaties, met je meditaties.  Gebruik je fantasie en zie de vrede en de kalmte, niet het tumult, niet  de rampen en de calamiteiten.  Het is aan jullie. Heb vrede.    Samen met de Violette Vlam in en rondom je, blijf de Violette Vlam zien die het reinigende instrument wordt dat bedoeld was om al het oude te zuiveren en om het nieuwe Gouden Tijdperk van Gaia naar voren te brengen.

Ik ben St. Germain en ik laat jullie nu in vrede en liefde en een zijn achter.

One Who Serves  

Om, mani padme, hum; om, mani padme, hum, hum, hum.  Groeten aan jullie.

One Who Serves is nu bij jullie om je vragen te beantwoorden.    We hebben op dit moment geen specifieke boodschap maar we staan ​​klaar voor je vragen. Voordat we het echter verdergaan, er was  één vraag in de mailbox van James, die gaan we behandelen.

Vraag:   Dat komt van iemand die zich vooral afvraagt ​​welke pakketten op verschillende plaatsen in het hele land werden afgeleverd met deze zogenaamde bommen.

OWS:    Wat we je kunnen vertellen en we zullen niet in een politiek debat gaan, maar wat we je kunnen vertellen is dat er veel meer achter de schermen gebeurt dan je je zelfs maar kan voorstellen.   En die specifieke zogenaamde bommen waren precies dat, zogenaamde.  Ze zijn niet echt.  Ze waren nooit bedoeld om echt te zijn.   Ze waren alleen bedoeld om een ​​reactie uit te lokken van de mensen om te laten zien van, ‘ja, er worden bommen naar ons gestuurd en krijg nu medelijden met ons, dat is erg voor ons, we beseffen dat we vervolgd worden’, en dit soort dingen.  Dit is bewust bedoeld als een deel van hun trukendoos.

Wanneer we zeggen “zij”, hebben we het niet noodzakelijk over de Democratische Partij , we hebben het over de cabal.   We hebben het over wat je kent als de Deep State, die werken er aan om alles te doen wat ze kunnen om het potentieel te onderbreken en te verbreken en de waarschijnlijkheid dat alles op hen neerkomt in termen van die massa arrestaties, in termen van alles dat leidt naar hun eigen vernietiging die ze voor zichzelf hebben gecreëerd.    Zie je?   Ze hadden zich tot het licht kunnen wenden.  Ze hebben veel kansen gehad om dat te doen, maar velen hebben dit geweigerd.   Velen hebben dat wel gedaan, maar velen hebben nog steeds geweigerd en zij zijn degenen die nog steeds schade aanrichten aan alles wat ze weten te doen om aandacht te blijven trekken van de meer positieve dingen die gebeuren, om ieders aandacht naar de negativiteit te brengen, naar de angst die alles ondersteunt.

Dus we zouden nogmaals willen zeggen, zonder politiek te zijn, zouden we zeggen dat het weer een van die valse vlaggen is, dat alles leidt naar hun eigen zelfvernietiging.    OK?    Dat is wat we daarover willen zeggen.

Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ik heb een vraag.    Ik had twee vreemde dromen.    Het waren hele korte dromen.    De eerste ging over personages die er uitzagen alsof ze uit een circus kwamen, ze zweefden en vlogen door het huis en speelden alleen maar om het huis terwijl ze zweefden.   Ze gaven geen blijk van mijn aanwezigheid maar toen iemand anders op straat liep voor het huis verdwenen ze allemaal.    Dat is een deel van de droom die ik me herinner.

Een ander deel was waar ik een paar oude Polaroid foto’s vasthield, terwijl ik die foto’s vasthield dacht ik dat het de aura van mijn hand was die het kleurenschema van de foto veranderde.   Ik legde mijn hand erop en de werkelijke kleuren veranderden.    Ik vraag me af ​​wat die dromen kunnen betekenen?

OWS:    Allereerst, wat we normaal doen, is je vragen wat jou idee is wat deze dromen je vertellen.    Heb je enig idee?

Vraag:   Alleen maar gissingen, zoals circusmensen kunnen betekenen dat ik me klaar maak om de vrijheid van vliegen te voelen of zoiets.   En betreft de foto’s, misschien dat ik begin om mijn aura te zien of de aura’s van anderen gaat zien binnenkort.

OWS:    We zullen eerst de tweede droom beantwoorden.   Je bent enigszins correct van wat er naar je toekomt, je kunt niet alleen aura’s zien, maar om veel meer te kunnen ervaren door het kijken naar een ander individu en vast te stellen wat ze voelen, wat ze in zichzelf ervaren.   Dit komt voor velen van jullie en deze specifieke droom gaf je een indicatie dat je in staat zult zijn om verder dan de realiteit te kijken zou je kunnen zeggen, of de schijnbare realiteit, en wat er achter de schermen te zien is.   Dit is ‘voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen’.   Dat is dat deel van de droom.

De eerste droom met de circusfiguren, wanneer er figuren of anderen in je dromen voorkomen zijn het vaak aspecten van jezelf, verschillende delen van je persoonlijkheid.   Deze toont circusfiguren.   Wat betekenen circusfiguren vaak? Entertainment, geluk, plezier (hoewel niet iedereen zich zo voelt als ze clowns zien).    Maar wat we kunnen zeggen is dat dit heel positief is bij het zien van die gezellige delen van jezelf en die joviale delen van jezelf die steeds meer tot expressie komen.    Maar zoals wij het zien, jij die deze vraag stelt bent enigszins een ingetogen type, je persoonlijkheid is enigszins ingetogen en je opent je niet gauw en je laat je niet snel gaan.   Wat we tegen je willen zeggen is,  wees het circus, wees   degenen die je in de droom ervaart.    Laat alles gaan.  Dat is wat er in de droom voor jou doorkomt.    OK?

Vraag:   OK.   Dank u zeer.

OWS:    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Geweldig om hier te zijn.   Dit kan ook op anderen van toepassing zijn.  Ik heb heel veel werk verzet om mijn vibraties te verhogen.   Ik heb het gevoel dat ik steeds in een wolk zweef door al deze dingen te doen en ik doe allerlei dingen om het derde oog te openen en toch zie ik niet zoals andere mensen, ik

voel en zie dingen.  Alsof ik dingen voel, de ervaring voel van andere wezens en wat ze tegen me zeggen en zo.   Ik zie ze niet als een beeld.   Ik vraag me af of er iets dat ik mis, of komt het omdat ik misschien vanuit de voelruimte kwam van andere planeten die meer voelden, is er iets dat ik niet weet te doen wat er aan te doen is?   Is er iets verbroken in die zin dat ik iets moet herstellen?   Heb je daar informatie over?

OWS:    Ja.   Allereerst betekent het openen van het derde oog niet noodzakelijkerwijs iets zien.   Hoewel het een oog is, gaat het niet noodzakelijk altijd over zien.  Het kan ook over voelen gaan, zoals je hebt gezegd, door verschillende dingen over anderen waar te nemen, dingen over jezelf voelen, dingen over je omgeving voelen, weten als je een kamer binnengaat of het een kamer is voor je om in te willen zijn, of die mensen daarin op je afgestemd zijn, of jij kan worden afgestemd op hen, zie je?   Je derde oog bestaat uit veel verschillende dingen.

Je derde oog is ook een poort, een poort naar de hogere delen van jezelf, de hogere lichamen van jezelf, hoger bewustzijn zo je wilt.   Velen denken niet aan het derde oog als een poort, maar die poort gaat zich steeds meer openen en wordt een veel groter deel van je menselijke expressie.   Dus denk niet of je ze nu ziet of niet.   Er zijn er die het niet goed zien.   En dan zijn er die het heel goed zien, die kunnen visualiseren, die dingen kunnen zien die verder gaan dan wat de schijnbare werkelijkheid is.

Misschien doe je dat nu niet, maar we kunnen je vertellen dat degenen van wie dat nu niet zo goed zien, dit zal veranderen als je blijft doorgaan.  Naarmate je derde oog steeds meer opent zul je verschuiven van het waarnemende deel naar het ziende deel.   Je visualisatievaardigheden zullen enorm toenemen.

Maar je moet eraan blijven werken, zie je?   Dat is belangrijk.    Als je derde oog opent blijf ermee werken, werk ermee alsof het een hulpmiddel is om mee te werken om het derde oog te openen, om het uit te drukken.   Daarom werken we in veel van onze meditaties met het derde oog, dit is belangrijk voor je om dat te blijven doen.   Maar zelfs als je het niet doet, zelfs als je het niet beoefent, zal het hoe dan ook voor de meesten van jullie gebeuren.  En voor degenen die het niet doen zal het uiteindelijk toch naar je toe komen, alleen misschien niet zo snel als bij anderen.

Maar je hebt andere geschenken en dat is waar je je ook op moet focussen, op die andere geschenken.   Het gaat niet altijd over zien.   Het gaat over waarnemen, het gaat om voelen, het gaat om zijn.    OK?

Vraag:   Ja.   Heel erg bedankt.

OWS:    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ja, ik heb een vraag One Who Serves.

OWS:     Ja, je kwam binnen, precies onder, wat is jullie gezegde, precies aan het eind, dat is niet het gezegde, wat is het gezegde?

Vraag:   Op het randje!

OWS:     Op  het randje!    Ja, dat is wat we zochten!    Op het randje, ja.

Vraag:    We hadden vandaag een zeer levendige discussie in ons groepsgesprek over veranderingen van de Aarde en Moeder Gaia die door een magnetische poolverschuiving gaat, enz.   En St. Germain sprak een klein beetje over collectief bewustzijn, hoe we dat kunnen verbeteren.   Is er een manier waarop je ons kunt vertellen hoe we het doen in het collectieve bewustzijn zowel om de dingen te realiseren of die dingen niet hoeven te ervaren?

OWS:    Als het collectieve bewustzijn doe je het prachtig, wonderbaarlijk.   Het is dus niet nodig om je zorgen te maken over de angstzaaiers die deze dingen naar buiten brengen.   Je moet begrijpen dat sommige van deze, de bronnen die je ontvangt, op verschillende punten in hun leven werkzaam zijn.    Met andere woorden, op een gegeven moment kunnen ze gefocust zijn op één gebied, dat dit gaat gebeuren, of dit, of dit.  En het volgende moment worden ze weer omhuld in de illusie en worden ze er nogmaals in omhuld, dan beginnen ze dingen dingen te zien vanuit dat illusionaire standpunt in plaats vanuit het hogere visionaire standpunt van de hogere vibraties en dimensies, zie je?

Het hangt dus af van je gemoedstoestand, je gezichtspunt, hoe je het ziet.    Als je ernaar kijkt vanuit de schepen en vanuit het gezichtspunt dat wij hebben, zou je alles als mooi en prachtig zien en perfect zien werken volgens het Goddelijke plan.   Maar als je de dingen ziet vanuit  jouw gezichtspunt ziet of als je nog steeds binnen de driedimensionale illusie genesteld bent, nog steeds in de matrix zit, dan zie je de dingen vanuit dat gezichtspunt en zie je de dingen zoals je ze altijd hebt gezien, de orkanen, de aardbevingen, de vulkanen, de stormen hier en daar en al deze dingen die gebeuren, deze valse vlag gebeurtenissen, al deze dingen, zie je?    Dus laat dat los.   Laat het los.   Ga omhoog in vibratie.    Blijf jezelf zien in een hogere vibratie.  En al de dingen die gebeuren die een  illusie zijn, zullen een illusie blijven.

Vraag:   Ja, dat resoneert volledig, One Who Serves.    Heel erg bedankt.    Wij houden van jullie.

OWS:    Ja.    Wij houden ook van jou.    Andere vragen?

Vraag:   Vorige week tijdens mijn pauze was er een kleine luchtbel en een weerkaatsing van licht, twee heldere puntjes naast de ogen, deze kleine luchtbel zweefde op een rare manier om ons heen en op en neer.   Het duurde een paar seconden.   Toen ik na de pauze weer aan het werk ging, werd ik enorm duizelig, ik weet niet hoe maar ik ben niet op de grond gevallen omdat ik voelde alsof mijn lichaam ronddraaide alsof ik door iets anders werd vastgehouden om niet te vallen.   Wat was deze ervaring,  een voorbereiding op fysiek contact met de Galactics, of was dit gerelateerd aan iets anders?    Dank je.

OWS:    Wat het schijnt dat er gebeurde, is dat je werd geassocieerd met, of op een portaal kwam,  een zwevend portaal  in dit specifieke aspect, iets dat niet vaak is besproken met jullie omdat de meesten er nog niet klaar voor zijn omdat het nog niet zo vaak gebeurt, maar af en toe gebeurt het.   Af en toe kom je op een portaal of loop je er in, of het overkomt je, wat het ook is. Het kan duizelingen veroorzaken waar je duizelig van wordt, dat je het gevoel krijgt dat je flauwvalt, of licht in het hoofd wordt, of je hart begint sneller te kloppen, of wat het ook is, vanwege de frequentie in het portaal, begrijp je?   Je fysieke lichaam is nog niet klaar om deze portalen binnen te gaan.   Dat is waarom ze nog niet naar de massa zijn gebracht, omdat je er nog niet echt klaar bent voor bent,  voor die poorten, die portalen.   Maar het komt eraan en je hebt een kopie ervaren, of een deel, zullen we zeggen, van dit soort dingen.    OK?

Vraag:   Ja.    Mag ik alstublieft het doel van deze ervaring vragen?

OWS:    Er is niet zozeer een doel, het is gewoon wat het is.   Het gebeurt gewoon.   Het gebeurt vanwege de trillingen die over de planeet toenemen.    Dit zal steeds meer gebeuren voor velen, voor nog veel meer.   Maar naarmate het meer gebeurt zul je merken dat wanneer je je in een van deze portalen  bevindt je die sensatie van duizeligheid niet zult voelen, je zult in plaats daarvan opgetogenheid voelen, je zult je gelukzalig voelen, zie je, omdat je fysieke lichaam er steeds meer klaar voor zal zijn.    OK?

Vraag:   Dat is geweldig.    Heel erg bedankt.

Vraag:   Tijdens de meditatie onder leiding van James ging ik ergens heen, toen  kwam er een bericht terwijl ik naar het schip de Nieuwe Jeruzalem ging, maar ik herinner me er niets meer van, waarschijnlijk ga je me er ook geen informatie over geven toen ik daar in mijn merkaba naar toe ging .

OWS:    Wat is je vraag?

Vraag:   Om welke reden ging ik daarheen tijdens de meditatie?

OWS:    Weet je nog toen St. Germain zei tijdens de meditatie dat het tijd was voor jullie om terug te komen naar je lichaam van de plaats waar je was, toen zei hij sommige waren op andere planeten, sommige gingen naar schepen, zie je?   Jij was degene die dit deed, dat is alles.

Vraag:   Dat is alles, maar er is geen boodschap voor?   Niet op dit moment, toch?

OWS:    Welke boodschap je ook ontving,  je ontving.   We kunnen je niet vertellen wat het bericht was als je geen bericht ontving.

Vraag:   Ok, als ik het me op dit moment niet herinner.   Oké, goed, ik begrijp het.   Dank je.

OWS:    Zijn er nog andere vragen voordat we het kanaal vrijgeven?

Vraag:   Ja.    Ik ben begonnen met het schrijven van symbolen en ik ga ervan uit dat dit de lichttaal is.   Maar ik weet niet hoe ik het moet interpreteren.   Is dit iets dat verondersteld is om te interpreteren, of komt dit gewoon met de tijd, of is er iets wat je me daarover kunt vertellen?

OWS:    Er is geen “verondersteld” er is gewoon “wat is.”   Dus als je ze gaat opschrijven, als je dit blijft doen, zal het op een gegeven moment in je gaan filteren, gaan  filteren in het begrijpen, het herinneren.

Het gaat allemaal om herinneren.   Degenen die werken met deze “lichttaal” zoals jullie ze noemen, dit komt uit jullie diepe, diepe geheugenpatronen van lang geleden, vele planeten, vele systemen, waar jullie dit type taal gebruikten in jullie telepathische communicatie.   Niet dat je in cirkels en vierkanten en kleine stippen sprak, of iets van dien aard, maar je sprak in symbolische taal.    Dit is wat het is, symbolisch.   Wanneer je telepathie gebruikt is dit wat er gebruikt wordt.   Het is symbolisch.   Vaak is het in beelden en dat is waarom als  men telepathie gebruikt men zoveel meer informatie naar een ander sturen in een korte tijd dan je dit kunt doen met al je woorden.    Zie je?

Vraag:   Super goed.    Dank je.

Vraag:   We hadden een week geleden een gesprek over een bepaalde steen, een meteoriet, die miljoenen jaren geleden de Aarde trof.    Ik denk dat de naam “centime” was.    Het is op twee verschillende manieren gespeld, met ” ch ” en dan ” cin .”    Hoe dan ook, ik heb de steen besteld.

OWS:    Cintamani steen.

Vraag:   Cintamani.   Dank je.   Ik heb de steen besteld en al ontvangen.    Ik heb er contact mee gemaakt, enzovoort.   Ik heb gelezen hoe te handelen op de dag dat ik de steen ontving en voor ik hem ging gebruiken.    Ik wilde weten hoe hij op de juiste manier gebruikt moet worden.   In de geschiedenis ervan zeiden ze dat deze steen duizenden jaren geleden aan bepaalde mensen op Aarde werd gegeven voor een speciale gebruik, natuurlijk, voor het hoogste goed van allen, en dat dit ook zou worden verzonden en doorgegeven aan de 144.000.    Kun je daar verder op ingaan?

OWS:    Wat we je hier over kunnen vertellen is dat deze stenen, zoals je ze noemt, delen zijn van een grote meteoriet, zoals je zegt, deze meteoriet komt van andere werelden.   Het is niet inheems op deze planeet.  Het is belangrijk om deze stenen te gebruiken op manieren waarop je wordt geleid.  Meestal word je geleid om deze stenen in bepaalde gebieden te plaatsen zodat de vibratie in dat gebied verhoogt.    Wanneer je de vibratie in dat gebied verhoogt, verhoogt het ook de vibratie rond dat gebied en blijft dat doen.   Als je al deze stenen pakt en ze in bepaalde heilige ruimtes plaatst, zou je kunnen zeggen, verlevendigt het, of ontwaakt het energienetwerk dat deel uitmaakt van de etherische uitdrukking van de planeet.    Dat is alles wat we er op dit moment over kunnen zeggen.

Gebruik je eigen leiding.    Je zult worden geleid waar deze steen te plaatsen als je erom vraagt.   Het moet niet op je lichaam gedragen worden.  Het mag niet gedragen worden.   Het mag op geen enkele manier gebruikt worden.    Het moet op de juiste locatie worden geplaatst.    OK?

Vraag:   Ja.  Perfect.  Dank je.

OWS:    Nog andere vragen?

Vraag:   Wat kun je ons vertellen over de maan en wat is het doel ervan?    Sommige mensen zeggen dat het een hologram is.  Ik vraag me alleen meer specifiek af over de energie die het uitstraalt, is dat een goede energie om in te leven of kan het schadelijk zijn.    Ik ben gewoon nieuwsgierig want het licht schijnt toevallig een paar nachten precies door het slaapkamerraam op het bed waardoor het moeilijk is om te slapen.   Ik ben gewoon benieuwd wat je ons over de maan kunt vertellen.

OWS:    Wat we je over de maan kunnen vertellen is dat het niet is wat het lijkt te zijn, niet wat je is verteld gedurende vele, vele levens.    Het is een satelliet zou je kunnen zeggen.   Het is door de mens gemaakt, in zekere zin bewust  gemaakt  kunnen we zeggen.  Het is hol van binnen.   Sommige mensen hebben in het verleden gezegd dat het een soort schip is.   We zullen niet zo ver gaan om dat te zeggen, maar het is meer wat je een satelliet zou noemen.

Het werd hier geplaatst.   Let op de woorden,  het werd hier geplaatst.   Het werd geplaatst om met de Aarde en de vibraties op Aarde te werken, dat is waarvoor het gebruikt is gedurende duizenden , eerder miljoenen en miljoenen jaren.   Het wordt niet meer gebruikt waar het voor bedoeld was.

Toch zijn er basissen op de maan.   Het is zeker geen op zichzelf staande satelliet die helemaal geen leven heeft.   Er is leven.   De basissen die daar zijn zijn op dit moment nog steeds verhuld zou je kunnen zeggen of kunnen niet gezien worden vanaf de Aarde, behalve op bepaalde tijden, dit neemt toe en zal blijven toenemen, het zal gepaard gaan met de aankondiging die zullen komen over het geheime ruimteprogramma.    Dat komt eraan en dat zal gaan over vele verschuivingen en veranderingen als gevolg van wat de maan is, wat de andere planeten zijn, zelfs wat de Zon is, etc.   Alles heeft bewustzijn, alles wordt belichaamd door een bepaald soort bewustzijn.    OK?

Vraag:   Was de oorspronkelijke bedoeling niet positief?

OWS:    De oorspronkelijke bedoeling was zeer positief, maar het werd door partijen voor eigen gebruik aangepast, zou je kunnen zeggen.

Vraag:   OK.   Dus het is gunstig om  in het maanlicht te zijn met de energieën, of niet?

OWS:    Het is geen van beide.   Je kunt er neutraal over zijn.   Het is gewoon wat het is.    Je wilt zoveel mogelijk in het Zonlicht zijn.

Vraag:   Precies.   Ok, dank je.   Dat is erg behulpzaam.

OWS:    We moeten het kanaal nu vrijgeven.   Blijf alsjeblieft doorgaan in al je inspanningen om niet alleen meer wakker te worden maar om anderen om je heen te helpen bij het ontwaken.   Omdat het allemaal over het collectieve bewustzijn gaat.    En als je doorgaat met het verhogen van het ontwaken van het collectieve bewustzijn dan zal alles waar je naartoe hebt gebouwd en gecreëerd veel sneller gebeuren.

Shanti .   Vrede zij met je.   Wees de ene.

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Artikel kan in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen