De integratie en energetische samenvoeging met alle grote Centrale Zonnen binnen de Universele Centrale Zon van de Moeder-Vader Godkracht.

Een telepathisch bericht van een AncientAwakenings lid 

Het Grootse Universele Evenement

Telepathische communicatie van Commandant Ash’Tar’Ke’ree van het Commando van Jupiter en het tegendeel van het Ashtar Commando en de Galactische Federatie van Licht.

De integratie en energetische samenvoeging met alle grote Centrale Zonnen binnen de Universele Centrale Zon van de Moeder-Vader Godkracht.

Het Grootse Evenement:

Zegeningen geliefde familie

Veel is tot uitdrukking gebracht door veel geliefde goddelijke lichamen en sterrenzaden van licht op Moeder Gaia die De Gebeurtenis herclassificeert, dat is zowel individueel als extern.

Het Grootse Externe Evenement heeft effect op iedereen in het multiversum.

Dit is een geweldige machtige golf, een kracht.  Een massa geprojecteerd fotonisch liefdeslicht, afgeleid van het centrum van de Goddelijke kracht van het Universum, de Grote Centrale Universele Zon. Wat we Moeder-Vader God noemen.

Het is een punt van integratie van de Geest/Materie Kosmos, een centrale concentratie van Godsbewustzijn uit het Universum, het centrum van Zon Godskracht en de bevrijding van Licht en Leven en Liefde voor de hele schepping.

Ik spreek nu over de externe betrokkenheid van dit Grootse Evenement die in jou, in jullie planeet en in de Centrale Zon van de Melkweg en Alle Centrale Zonnen binnen dit Universum zal plaatsvinden.

Ik  wens dat jullie allemaal je ogen sluiten ……. en adem …… adem in de adem van de schepperskracht   … ontspant je……. en open je 3e oog, dat is je 6e chakra, je Ajna (Sanskriet voor weten) in je 12 heilige Chakra-systeem dat nu aan het ontstaan ​​is in jullie fysieke goddelijke lichamen.

 Visualiseer het centrum van het Universum ……   visualiseer een Grote Centrale Zon in het centrum …… wat je nu ziet is het Moeder-Vader Godsbewustzijn van het hele Universum, het is een massale Centrale Zon.   Het is de Vader-Moeder,  De Zon van alle Zonnen ….. het is de Heer Yantra die in een rechtsdraaiend spiraaltraject beweegt ….. Zie nu al de miljoenen Galaxys in een rechtsdraaiende spiraalvormige beweging rond de Centrale Universele Zon bewegen en zie ze allemaal perfect op één lijn komen met elkaar op een energetische schaal.

Visualiseer nu een massale coronale injectie van fotonisch licht dat uit de Universele Zon schiet en verbinding maakt met alle andere Centrale Zonnen in het centrum van alle Galaxys in dit multiversum.

Visualiseer nu en zie de Galactische Centrale Zon in het centrum van de Melkweg, zie jullie Zonnestelsel langs de Fotongordel bewegen en in perfecte uitlijning komen met het centrum van de Melkweg.

 Visualiseer nu jullie centrale Zon die samensmelt en verbinding maakt met deze grote Photonische explosie van Godskracht die voortkomt uit de Universele Centrale ZonneGodkern.

Nu geliefden …..  kun je zien dat alle Centrale Zonnen zich uitlijnen ​​- net als een planetaire uitlijning – maar dat nu alle Centrale Zonnen zich uitlijnen ……… Zie nu deze Fotonische Energie door de Centrale Zonnen bewegen …naar de Galactische Centrale Zon bewegen … en dan in de Planetaire Logos, onze Zon binnengaan, dan dat jullie Zon in jullie Zonnestelsel binnengaat via de noodzakelijke Sterrenpoorten …   en vervolgens naar jullie planeet Gaia – en in alle microkosmische en macrokosmische elementen – waarbij het bewustzijn van de planeet en de individuele zielen verschuift naar een hogere staat van zijn.

Op dit moment in het Nu –  

Dit is de Gebeurtenis –  

Dit is de omschakeling-  

Dit is de externe en interne Gebeurtenis –  

De Macrocosmische Regenboog Brug-

Wel ‘… Er zijn fragmenten van dit fotonische licht dat verankerd is in de planetaire kern in het Nu – het komt in golven door de innerlijke en uiterlijke Sterrenpoorten en Portalen van de Planetaire lichamen in deze Melkweg- en Zonnestelsel en dan in de menselijke goddelijke lichamen die fungeren als een kanaal voor dit licht dat vervolgens in moeder Gaia wordt geprojecteerd.

 Maar er zal een moment zijn, in de waargenomen lineaire tijd – dat alle Nu momenten samensmelten in het nulpuntsveld van deze machtige afstemming.

Wanneer het bewustzijn van de mens een punt van voltooiing heeft bereikt ….. Individueel en extern …..   hier kunnen en willen we geen tijd of datum voor geven, voor deze Grootse Gebeurtenis … Omdat we opereren in het altijd eeuwige Nu, er is geen tijd en datum in het nulpuntsveld van Eenheid

 Alles wat we kunnen zeggen is hoe meer lichtbewustzijn je dagelijks in je kernwezen kunt integreren, hoe meer de planeet en haar bewoners de schepper Moeder-Vader Godkern zullen triggeren die de definitieve massale Coronale injectie van Photonisch liefdeslicht zal uitzenden die zal voortkomen vanuit de Universele Grote Centrale Zon – en uitlijnt met alle andere grote Galactische Centrale Zonnen in het multiversum.

Dit zal het grootse moment in jullie menselijke bestaan zijn ​​en in ons bestaan omdat we allemaal aspecten zijn van deze goddelijke Godskracht.

De Aarde bevindt zich in het epicentrum van deze grootse gewichtige kracht die nu ten tonelen komt, het is de profetie van weleer waarover is gesproken doorheen  jullie eeuwen.

Dus wees de verandering geliefde broeders en zusters, weet dat jullie planeet geboorte geeft aan deze nieuwe uitdrukking van hoger bewustzijn, weet dat je de kans hebt gekregen om je bij haar aan te sluiten en je fysieke vormen naar deze hogere bewustzijnsstaat te verplaatsen.

Wij van het Jupiter Commando en Het Ashtar Commando zijn bij je, we hebben je nooit verlaten, we zijn niet gescheiden … we zijn allemaal Eén, weet dat we van jullie allemaal zo veel houden, onmetelijk, als je deze Reis op je neemt van fysieke Ascentie, weet dat we dit samen doen en als één op ons nemen.

We voelen jullie, geliefde lichtkrijgers, we voelen dat je hart zwaar weegt.  We kunnen voelen en zien dat je reis soms een sleur kan zijn. Terwijl deze storm om je heen sterker en sterker wordt.

Weet dit, geliefde harten, we zijn bij jullie, velen van jullie kunnen ons nu in jullie lucht zien als we ons manifesteren in je realiteit, velen van ons, van wat jullie “Galactische” noemen.

Maar we zeggen ‘tegen je, wij zijn je uitgebreide familie en aspecten van het zelf, die er aan werken ter ondersteuning van dit grootse experiment dat ten einde loopt als jullie het gouden tijdperk ingaan.

Des te  meer van jullie het licht visualiseren dat pulseert van de Universele Centrale Zon door de Centrale Zon en door de Zonnelogos in Gaia, dit is nu steeds meer nodig.

Terwijl de storm om je heen groeit in kracht, visualiseren en sturen veel van onze lichtstrijders en lichtwerkers dagelijks hun intentie van deze manifestatie van licht, we bedanken jullie, geliefde harten voor jullie Liefdeslicht en vasthoudendheid.

Ga door en laat je licht helder om je heen schijnen en zich verspreiden en wees het licht dat jullie allemaal zijn .

Wij zijn hier versterkt nu in jullie lucht, kijk naar ons, doe een beroep op ons, we zijn hier en altijd in jullie hart.

Al mijn vrede en liefde, herinner dat onze goddelijke liefde altijd bij je is.

 Commandant Ash’Tar’Ke’ree Van de Jupiter Commando, tegenhanger van het Ashtar Commando.

Terug naar pagina Diverse berichten