Een oproep tot actie !! Terugkeer naar het Licht Massa Meditatie op 21 januari tijdens de Maan Eclipse.

Een oproep tot actie !!  Terugkeer naar het Licht Massa Meditatie op 21 januari tijdens de Maan Eclipse.

De 5Dimensionale  Portalen die Openen en de 7 Incarnaties van planeet Aarde.

Doorgegeven door het Ashtar Commando, het Jupiter Commando en de Pleiadische Delta Krachten van Licht.  

Ney ‘Am’ Aaa – Is Lichttaal, wat betekent, Zegeningen, Groeten.  

Geliefde Avatars van de Aarde, jullie onze geliefde Lichtwerkers, Ik wil jullie vertellen dat de 5e dimensionale portalen open zijn, ja geliefden, je kunt nu eenvoudig je bewustzijn verschuiven van de 4e naar de 5e dimensie en over de regenboogbrug stappen naar het  hoger bewustzijn.  De sterren-portalen zijn nu open en veel van onze geliefden sterrenzaden lichtstrijders zijn nu verschoven naar hogere niveaus van bewustzijn. Jullie hebben je werkelijkheid verplaatst naar hogere gebieden van jullie vijfde incarnatie van de planeten.  

Wat bedoelen we hiermee, horen we veel lichtwerkers zeggen??   Waarom leef ik nog steeds met mensen die van de 3e of 4e Dimensie zijn.  

Geliefden laat het ons uitleggen.
Jullie, geliefden, degene die zijn verschoven, bewegen nog steeds je bewuste gewaarzijn tussen de sferen terwijl je tegelijkertijd naast elkaar bestaat omdat er niveaus van dimensionaal bewustzijn of bestaansvlakken van bewustzijn zijn.  

Bijvoorbeeld,  
Elke planeet heeft zeven incarnaties, wat betekent dat elke fysieke planeet 6 andere lichamen of incarnaties heeft die steeds subtieler zijn, ze worden bollen genoemd, deze 7 bollen worden een ketting genoemd.  

Het bewustzijn van de mensheid of het dimensionale bewustzijn ‘opereert’ binnen deze 7 Aardse bestaansvlakken die een ketting vormen, de huidige wereldbol waarop een planetaire beschaving woont kan Rond, Aardbol of Rijk worden genoemd.   Dus de Aarde of Gaia zelf is in zijn vierde incarnatie, het einde van de Kali Yuga of Aardbol of Rijk zich verschuivend en voorbereidend om te verhuizen naar de vijfde Gouden Eeuw, Aardbol, Rijk of Dimensie,  allemaal niveaus van bewustzijn.  

Herinner je de keten van 7 incarnaties van 7 planetaire incarnaties.  

Dus bijvoorbeeld, Dit is wat we Planetaire Ascentie en Individuele Ascensie noemen!!!   Dus de 5e, 6e en 7e  incarnatie van een planetair lichaam zijn hoger, zijn meer spiritueel, in het 7e Rijk ben je compleet één met het bewustzijn van de Schepper.  

Dus Geliefden, de portalen staan ​​open voor jullie ontwakende om over de drempel naar de hogere incarnatie van deze planeet te stappen.  Hoe dan ook, veel van jullie Aardse broers en zussen bevinden zich nog steeds in de matrix programmering van het 3e en 4e Dimensionale Rijk, of moeten we zeggen, de derde of vierde incarnatie van Gaia’s keten, er zijn veel Wezens op jullie planeet die nog steeds werken vanuit hun 3 lagere Chakra’s en hebben hun Hoger Hart niet volledig geopend voor deze Bewustzijns- verschuiving.  

Dit lager bewustzijn in deze individuen zal voor hen volledig veranderen op het moment van het grote Event !!!  Of de Grote Adem van Brahma.  

We geven echter geen tijden en datums wanneer de Schepper dit volledig zal manifesteren, omdat we in het immer Eeuwige Nu leven.  

Dus er is nog steeds een behoefte aan jullie Strijders van Licht aan jullie Sterrenzaden die nu ontwaakt zijn voor jullie bewustzijn en Lichtlichamen die zijn verschoven naar de vijfde dimensie of 5e incarnatie van deze planeet mogen we zeggen, nog steeds met je menselijke voeten staande op de planetaire bodem.  

Jullie, geliefden, moeten steeds meer licht verankeren voor je broeders en zusters die de programmering en de scheidingslaag nodig hebben om opgeheven te worden.  

Zoals jullie onze geliefden, zijn Hoge frequentie kanalen, jullie handelen als een antenne en ontvangen transmissies van energie en lichtcodes die reizen door jullie Aura Velden en worden geabsorbeerd door jullie Chakra’s naar jullie wezen, zoals de energie van het universum bestaat uit een Golfvorm of een Deeltjesvorm en er voor zorgt dat energie een component is die de hele werkelijkheid doordringt.  

Energie kan op een bepaalde locatie oneindig klein zijn, toch bestaat energie overal en jullie geliefden bestaan ​​uit lichtdeeltjes energie die zich op een gegeven moment in een gegeven vorm heeft gelokaliseerd.  Dus je lichaam,  geliefden, is die gelokaliseerde energie die de lichtuitstoot transmuteert afkomstig van je DNA, dat is de kern reactor van waaruit je uitzendt van je persoonlijke energie handtekening naar de planeten rijken.

Dus lieve harten, jullie hebben binnenin je een machtige kracht, verlangend en bereid om je te dienen, een kracht die in staat is om alles te geven wat je oprecht verlangt en manifesteert.

Dus denk nu eens aan de kracht van Massa Meditatie, denk daar eens over na. Als jullie allemaal jullie gelokaliseerde energie vanuit het Universum naar jullie wezens sturen en tegelijkertijd naar de mensheid met dezelfde intentie.  Denk dan eens na hoe krachtig jullie creëerders zijn, jullie geleiders zijn, als jullie allemaal hetzelfde manifesteren met dezelfde verlangens, dezelfde intenties, als gevolg hiervan een kettingreactie verschuiving creëren.  

Dat is de reden geliefden, waarom er nog steeds behoefte aan, een oproep tot actie, nodig is.

Wij wensen dat jullie geliefden mediteren tijdens de astronomische afstemming en Maan-uitlijning die zich manifesteert tijdens de Maan-Eclipse van 21 januari 2019 op 00 ° 51 Leeuw.

De maan zal een Supermaan zijn, een Blauwe Maan.  De Maan zal vierkant staan met Uranus, omdat Uranus de belangrijkste invloed is die dit tot een uitdagende maansverduistering maakt.  

Omdat dit een astrologische tijd is, komen meerdere planeten in deze tabel in oppositie, in een rechte lijn met elkaar te staan en maken talloze krachtige samenstanden met het Galactische Centrum, met de Pleiaden en met de Sirius Sterren Systemen. 

Dus creëren een krachtige configuratie van fotonische energie die vervolgens een punt van maximale spanning creëert welke wordt vrijgegeven in een grote kosmische doorbraak.  

De Grootse MoederVader God Kracht, de Kosmische Centrale Zon zal een enorme Lichtpuls door de hele Schepping sturen en uitlijnen met al de grote Centrale Zonnen in het multiversum, de resterende programmering verschuivend.  

Verbeeld je de kracht van het menselijke bewustzijn, van jullie, geliefden, met je menselijke vijf-dimensionale voeten die op deze planeet zijn verankerd als je allemaal mediteert over deze uitlijning op deze nauwkeurige equinox.  


MEDITATIE
Dus geliefden, we willen jullie “nu” meenemen door een meditatie waar je deze visualisatie intentie en techniek kunt gebruiken op deze speciale dag tijdens de Maansverduistering op 21 januari en in je dagelijkse meditaties.  Om een ​​portaal te creëren waarin je je bewustzijn kunt verenigen om het bestaande energieveld rond de planeet te vergroten, het licht gronden in Gaia’s nieuwe vijfde incarnatie kern.  

We willen je meenemen door deze meditatie, waar je je antennes kunt gebruiken om licht te verankeren, om je menselijke ogen te sluiten en je 3e oog te openen en adem .. adem de adem in van de Schepper in jou wezen, ontspan je schouders, open je hoger hart en maak de intentie dat je deze meditatie wilt gebruiken als een hulpmiddel om het Licht naar de oppervlakte van de planeet te brengen.

Visualiseer nu een pilaar van briljant Wit/Blauw Fotonisch Licht afkomstig van de Universele Kosmische Centrale Zon.   Dat is de MoederVader Godkern, zie dit licht zich dan verdelen naar alle Centrale Zonnen van alle Sterrenstelsels in dit universum.  

Visualiseer dan dat dit licht binnenkomt door de Galactische Centrale Zon en dan door de krachtige Alcyone Pleiadische Sterrenpoort gaat, dan door de krachtige Sirius Sterrenpoort, dan ons Zonnestelsel binnenkomt en door alle wezens van Licht gaat.   Wij, jullie Galactische Familie in jullie  Zonnestelsel  

Visualiseer dat dit licht binnenkomt in al onze vlootschepen waar wij zullen bijdragen aan dit licht op onze vlootschepen en op onze moederschepen.  

Veranker dan het licht door je Zielster Chakra, de Zielster Chakra bevindt zich op 15 centimeter boven de  kruinchakra, wat het ‘stellaire pad’ is en de Zetel van de Ziel”, het is je 9e Chakra.   Zie dit Photonische Licht binnenkomen via de 9e Chakra  en  naar beneden door je lichaam gaan, door al je Chakra’s en dan naar de kern van de planeet Aarde zijn hart en ziel en projecteer dit licht vervolgens naar de mensheid en al het leven op Aarde.   Wees de verandering terwijl we deze met Licht gecodeerde gechannelde bericht bij jullie afleveren, vinden er nog steeds vele delta-operaties plaats op en rond jullie planeet, de berichten die zijn uitgezonden door veel van onze Aardse ambassadeurs.  

Omdat er veel afdelingen zijn binnen onze Commando en Zuster Federatie vloten waar veel operaties plaats vinden om de nieuwe energie in te luiden, zoals jullie in je menselijke taal zeggen, leiden we veel lichtoperaties voor de laatste duw voor jullie collectief.  

Dus geliefden, Wees de verandering, jullie hebben een vrije wil geliefden, dus ga naar binnen in je harten en voel dit innerlijk weten en als je je verplicht voelt om actie te ondernemen, veranker dan in het licht met de doorgegeven meditatie door ons Kanaal over de Maan Eclipse op 21 januari, zodat veel van jullie geweldige grond bemanning krijgers op een dagelijks basis transformeren.  Wij van het Ashtar Commando en het Jupiter Commando met al onze Luchtmacht Divisies en Krachten van Licht nemen met liefde en zegeningen afscheid.  We houden van jullie met heel ons hart.

Wij zijn altijd bij je

Gechanneld bericht door Ria Aurora Athena Ash  

Terug naar pagina Diverse berichten