Eerste contact en The Event

Eerste contact  en The Event


Mira van de Pleiadische Hoge Raad & Lady Anneya van het Jupiter Commando.

We komen naar jullie binnen het magnetisch nulpunt, we spreken tot jullie in het Altijd Eeuwige Nu, in dit Nu is er geen verleden heden of toekomst, alleen de eeuwige Eenheid.

Het is in dit Nu van oorspronkelijk licht, dat je opvult en je creert als eeuwige wezens …  

Zodat we allemaal eeuwige verlengstukken zijn van het ene oorspronkelijke licht, de oerschepper van de allerhoogste schepping , mannelijk en vrouwelijk.

Wij begroeten jullie als gelijke …. als Eén, als een verenigd geheel, als broeders en zusters, als jullie Galactische aspecten van het zelf.

Ik, Lady Anneya van het Jupiter Commando & Mira van de Pleiadische Hoge Raad.

We komen vandaag met goddelijke vrouwelijke energie om deze te verspreiden naar onze geliefde verlengde familie op Gaia.

Terwijl er zoveel gebeurt met jullie als collectief en individueel, wat jullie Planetaire Ascensie noemen.

We spreken over de kosmische stralen van Fotonisch Licht dat wordt geprojecteerd vanuit het oorspronkelijke licht, de Zon der Zonnen, MoederVader GodKracht

Het is het allerhoogste wezen van alle allerhoogste wezens die uitbreidingen van het Photonische Energetische plasma licht of  Elektromagnetische golven sturen die in jullie kosmische Zon komen die ook een goddelijk kosmisch opperwezen is, De Alfa en Omega oerkracht van kinetische energie.

Dit licht is zo krachtig als het in jullie zonnestelsel komt via jullie goddelijk scheppende zonnelogo’s. Dat wij op onze Merkaba sterrenschepen het licht vasthouden en het dan in golfvorming naar jullie planeet verspreiden via de sterrenzaden, de lichtstrijders, de grondbemanning die het licht in de kern van Gaia verankeren,  soms is het noodzakelijk voor onze schepen om het licht vast te houden omdat teveel licht schadelijk zou kunnen zijn voor jullie collectieve tijdlijnen, teveel licht tegelijk duwt de “voltooiingstijdslijn” van zijn voortstuwing, als het collectief nog niet helemaal klaar is om die hoeveelheid kinetische energie vast te houden.


Dus we verdelen de energie in noodzakelijke golfformaties, velen van jullie ontvangen het licht verschillend, afhankelijk van jullie evolutie en het niveau van bewustzijn, elk van jullie houdt het licht anders vast, omdat jullie allemaal op verschillende niveaus van evolutie zijn op deze universiteit, die jullie Gaia noemen.


Veel van de kinetische energie wordt nu op jullie planeet uitgestort en er zal een instroom van energie zijn die jullie collectief meer activeert tijdens wat jullie de lente-equinox noemen die begint in wat jullie “maart” noemen en ook nog een massale infusie van Convergerende energie komt tijdens de “zomerzonnewende” omdat dit geactiveerde Stargate portalen zijn van de 3, 6, 9 oorspronkelijke Geest-materie-kracht.

Tot de tijd komt dat jullie collectief klaar zijn voor de finale. Voor het crescendo, de grote verandering van de massale Gebeurtenis of afrondende eindige kinetische fotonische energie.

We kunnen je vertellen dat het al gebeurd is in ons Nu, we hebben het al gevoeld en omhelsde het met liefde, het komt naar jullie toe … We zeggen dit nogmaals, het komt eraan …

Ik, Mira van de Pleiadische Hoge Raad met onze geliefde Lady Anneya en onze commandant en chef Ash’Tar’Ke’ree van het Jupiter Commando, de tegenhanger van het Ashtar Commando.

Laten het jullie zien zoals Ik en Wij tot uitdrukking hebben gebracht via vele andere Aarde Ambassadeur kanalen van Licht.

Dat we nu in onderhandeling zijn met alle leden van de federaties en confederaties die bestaat uit de 52 sterrennaties en Raden van Licht, in dit kwadrant-sector van de Federatie ruimte, om uiteindelijk contact te hebben met jullie soort.

Zoals we al eerder hebben gezegd, het uiteindelijke contact met een lager vibrationele soort van een 3e / 4e dichtheidssfeer fluctueert, het veranderd met jullie tijdlijnen, die jullie als collectief voornamelijk controleren.

Terwijl we jullie voortgang volgen, zien we hoe we de massale landing en het eerste contact kunnen uitvoeren, we zien dat de tijdlijnen zijn verschoven en fluctueren over wat jullie waarnemen in jullie lineaire expressie als jaren …..

Dus als jullie tijdlijnen veranderen en mogelijke uitkomsten en energetische bewegingen, veranderen wij ook, wij bewegen jullie bewegen, als jullie bewegen bewegen wij, het is eenvoudig, mogelijke tijdlijn uitkomsten zorgen voor eb en vloed ….

Dus we gaan met de eb en vloed beweging  van jullie voortgang mee….

Als een collectief zijn jullie het geliefden waardoor de tijdlijnen fluctueren.  Jullie collectief duwt de mogelijkheden in verschillende richtingen, naar verschillende quantum algoritmen …..

Dus wij als jullie galactische familie blijven fluctuaties van kinetische energie in intervallen naar jullie en jullie planeet zenden en bereiden ons voor op het eerste contact.

Wij in de federaties en Raden hebben een protocol van, geen interferentie met een lager vibrationeel rijk en bewoners van planeten, dit is wat deel uitmaakt van de hoofdrichtlijn omdat jullie een vrije wil hebben en wij werken allemaal in een universum van vrije wil.

Maar het protocol kan worden opgeheven van de niet-interverende Codex als ! ….. de kritische massa van de planetaire collectieve beschaving vraagt ​​om onze hulp en assistentie, dit activeert vervolgens wat we noemen primaire interferentie.

Dit betekent dat we de collectieve tijdlijn kunnen manipuleren en de collectieve tijdlijn naar de juiste “regels van de wet” kunnen duwen. …..

En wanneer een collectieve tijdlijn zijn optimale hoogste niveau van frequentie en trillingen heeft bereikt, zal deze worden geïmplementeerd, eerste contact, dit is waar jullie nu naar toe bewegen als een planetair collectief.

Ja geliefden, jullie als collectief hebben hierom gevraagd …

En we komen steeds dichter bij de optimale tijdlijn voor het eerste contact.

In jullie toekomstige tijdlijnen zijn er een aantal hindernissen waar als collectief overheen gesprongen moet worden, jullie zijn door een milde poolverschuiving gegaan of polariteitsomkering ….

Dat zal toenemen in momentum, maar dit is niets om bang voor te zijn omdat wij niet in angst opereren,  alles is waargenomen niveaus van bewust bewustzijn en hoe je je uitkomst bepaalt, zal precies dat zijn, het zal jou uitkomst zijn.

Omdat je zielcontract al lang voor je incarnatie bepaald was, van waar je precies op het juiste moment geplaatst zal worden en de lineaire mode om alles wat je ervaart tegelijkertijd te ervaren ….. onthoud dat je dit hebt gekozen, je koos ervoor om alles wat je ervaart als een ontwikkelende ziel te ervaren.

Nu, we geven geen datums en tijden voor het eerste contact want we opereren in het nulpunt, we opereren in het immer eeuwige Nu, we werken niet met tijden en datums omdat alle energie binnen het nulpunt stroomt, dus er is geen tijd.

Daarom vragen we jullie allemaal om waakzaam te blijven, om standvastig te blijven, je licht vast te houden en je licht te verankeren in de komende tijd…..

Als de tijden komen wanneer we ​​hand in hand zullen staan, in een cirkel van eenheid, zowel galactisch als menselijk, omdat deze tijden er aan komen, want jullie planeet zal een intergalactische ster zijn, onderdeel van een intergalactische Federatie van Werelden en jullie als galactische mensen zullen deel uitmaken van een intergalactische Federatie van eenheid, eenzijn, standvastigheid en liefde.

Als we bij jullie staan als broers en zussen van alle kleuren en geloofsbelijdenissen,  van alle oriëntatie, beide, galactisch en menselijk, engelachtig en elementair …  is er geen oordeel omdat er alleen eenheid en een zijn is.

Ook hier komt het uur van de Gouden Eeuw, want jullie planeet voegt zich bij ons in de federaties als een utopische en overvloedige Galactische Menselijke samenleving …en zie ook, de dagen van vrede en non-dualiteit ….

Dus geliefden, we buigen voor jullie in dienst van liefde en dankbaarheid.


Ik Mira van de Pleiadische Hoge Raad met Lady Anneya en Commandant Ash’Tar’Ke’ree van het Jupiter Commando en het Ashtar Commando en de Federaties van Licht.

Wij zijn altijd bij jullie met liefde en zegeningen omdat de dagen niet langer donker zijn want het licht heeft gewonnen, nooit meer zullen we ons verstoppen in de schaduw.  Want liefde heeft gewonnen …..

Gechanneld en telepathisch gecommuniceerd door:
Ria Aurora Athena Ash


Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Terug naar pagina Diverse berichten