19.02.24 We hebben het startsein gekregen om de “Eerste Richtlijn” te veranderen en het nu “Eerste Tussenkomst” te noemen.

We hebben het startsein gekregen om de “Eerste Richtlijn” te veranderen en het nu “Eerste Tussenkomst” te noemen.


KaRa (Een Pleiadische Afgezant) gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare for Change groep in Payson, AZ op 24 februari 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.)

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.


KaRa    

Ik ben KaRa.  

Ik waardeer nogmaals deze momenten dat ik hier kan zijn en met jullie kan delen en door kan gaan met dit proces dat nu is begonnen, deze nieuwe fase waarover ik heb gesproken, evenals waar veel van onze broeders over hebben gesproken. Want er gebeuren op dit moment veel veranderingen. Jullie beginnen ze steeds meer te voelen. Je ervaart ze in je wakkere staat, evenals in je droomstaat.  

Velen van jullie realiseren zich nu dat je droomstaten veel meer zijn dan wat je geloofde. Ze zijn zoveel meer. Terwijl je deze veranderde staten van bewustzijn, zo zal ik ze noemen, blijft ervaren, realiseer je dat je zoveel meer bent, altijd geweest bent en altijd zal zijn.  

Want jullie, ik, wij allemaal maken deel uit van de grote eenheid van alle dingen. Wij zijn allemaal hier nu, iedereen. Wij, de Pleiadiërs, de Syriërs, de Andromedanen, de Antarianen, enzovoort, zijn nu allemaal hier om dit proces, dit ascensieproces, tot een hoogtepunt te brengen.  

En onderweg hebben we bepaalde activiteiten waar we aan hebben deelgenomen.    Ik heb eerder gesproken over de Eerste Richtlijn en hoe we die Eerste Richtlijn moeten volgen. Maar nu hebben we het startsein gekregen om de Eerste Richtlijn te veranderen en het nu ‘Eerste Tussenkomst’ te noemen. Want we kunnen ons er steeds meer mee bemoeien. We doen dit door onszelf te tonen aan veel, veel meer mensen op de hele planeet, door onze schepen zichtbaar te maken.  

In veel opzichten echter kunnen alleen degenen die de ogen hebben om te zien ons zien. Vele keren zullen er mensen zijn die naar de hemel zullen kijken en ons in onze schepen zullen zien en er zullen anderen in de buurt zijn die dit niet zullen zien wat jij ziet. Ze zullen in dezelfde richting kijken en ze zullen het niet zien. Omdat jullie voorbij de sluier kijken. Jullie kijken naar de hogere dimensies en krijgen die glimpen waar vaak over gesproken is. Dit is het proces dat nu gaande is.  

En wij, op onze schepen houden alle procedures op de planeet in de gaten en kunnen ons er steeds meer mee bemoeien wanneer het mogelijk is, wanneer het jullie keuzevrijheid niet verstoort. Dat kunnen we niet doen. Maar als jullie keuze is dat we ons ermee bemoeien, dan kunnen we dat steeds vaker doen.  

Dus we vragen jullie nu, niet alleen degenen in deze groep bij deze bijeenkomst, maar iedereen die deze woorden later leest en hoort, we vragen jullie nu om te vragen   voor onze inmenging, vraag ons om ons steeds meer bekend te maken. Vraag  zelfs aan ons om te landen wanneer dat mogelijk is. Die tijden komen eraan dat dat steeds meer mogelijk zal zijn.  

Ik heb gesproken over het eerste contact, omdat anderen ook spreken over het eerste contact. Maar ik wil dat je begrijpt dat het eerste contact niet zozeer is dat we je opstralen of landen en je aan boord nemen. Het eerste contact is zelfs wat we op dit moment aan het doen zijn. We maken nu contact met jullie. Dit zullen we steeds meer doen. We zullen op vele verschillende manieren contact blijven maken met jullie, dit is een van die manieren.  

Maar zeer binnenkort zal het eerste contact, zoals je het nu weet, verder gaan in een meer fysieke interactie en een hereniging van ons met jullie. Degenen onder jullie die er klaar voor zijn.  

Je moet begrijpen dat diegene van de Opgevaren Meesters die ijverig met jullie hebben samengewerkt door degene waar ik nu door spreek en door vele anderen, we hebben je voorbereid op de tijden dat we ons kunnen herenigen. Wij verlangen naar een hereniging, verlangen ernaar om weer samen te komen met onze broeders en zusters die lang geleden vertrokken zijn, die de sterren verlieten en naar deze planeet zijn gekomen om ​​deel van deze evolutie te worden en het licht zien terug keren naar de planeet, en het licht zien dat je nu bent, en het licht voelen dat je nu bent.  

Want naarmate het licht op deze planeet blijft komen en in jullie lichamen blijven komen, nemen jullie lichamen dit licht in en verankeren het voor anderen om te kunnen vasthouden en delen. Maar als dit licht binnenkomt, verandert het je moleculaire structuur op manieren waar je je nog niet helemaal bewust van bent.    Zelfs de wetenschap begint zich nu pas bewust te worden van deze veranderingen in je DNA terwijl deze downloads binnen blijven komen en je DNA blijft veranderen en het terugbrengt naar de oorspronkelijke 12 strengen die het ooit was. Nu, natuurlijk, zal dat niet van de ene op de andere dag gebeuren, want je lichaam zou het niet kunnen weerstaan. Je zou je lichaam moeten verlaten om dat te laten gebeuren.    Maar jullie lichamen wijzigen en veranderen langzaam genoeg zodat je door deze wonderbaarlijke veranderingen kunt gaan en je koolstoflichaam verschuift naar een meer complexe kristallijne vorm. Niet dat je je fysieke lichaam niet langer zult hebben, dat hou je. Het zal zijn alsof er schijnbaar niets is veranderd. Maar je fysieke lichaam zelf zal door dit proces worden veranderd. Maar wees niet bang voor dit proces, want alles wordt voortdurend gemonitord. Jij, iedereen, hebben diegenen die je voortgang bewaken en ervoor zorgen dat het op een bepaald moment niet te veel is voor je centrale zenuwstelsel, tenzij het natuurlijk binnen je contract valt om dit te doen. Dat is zo voor sommigen. Maar voor de meesten van jullie is dat niet het geval. Je bereidt de weg voor, niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf, om opnieuw samen te smelten met je multi-dimensionale zelf en daardoor met je Hoger God-Zelf. En dat mijn vrienden, is hemelvaart.   
Wees er klaar voor omdat, zoals je zegt, de dingen gaan nu behoorlijk snel veranderen.  


Vragen met KaRa:

Ik ben KaRa en ik ga, met de toestemming van degenen die door deze groep werken, ik ga nu vragen beantwoorden als je vragen hebt. En ook, Shoshanna, geloven we, staat klaar, nietwaar?

Shoshanna: (Gechanneld door JoAnna McConnell)    Ja.

KaRa: Heel goed.  

We zullen vragen beantwoorden als je die hebt. One Who Serves zal zeker op een ander moment terugkeren om dit proces weer over te nemen. Maar zoals ik al zei, ik heb toestemming gekregen om dit nu te doen. Zijn er vragen?

Vraag: Ja, mooie KaRa. Bedankt dat je bij ons bent. We voelen je mooie aanwezigheid. Mij ​​is doorgegeven dat ik op de een of andere manier verbonden ben met Aartsengel Gichiani. Ik vroeg me af of je toevallig weet van haar, veel van haar weet, of dat je iets over haar zou kunnen zeggen?  

KaRa:     Wat ik je kan vertellen is dat er veel engelen en aartsengelen zijn, veel meer dan je tot nu toe hebt begrepen. Je hebt, wat jullie de “gewone” zou noemen, die meer met deze evolutie geassocieerd worden, die hier gebleven zijn zou je kunnen zeggen en deel van deze uitdrukking op Aarde zijn geweest met Gaia en met jullie allemaal, de menselijke conditie, zullen we zeggen. Degene waar je over spreekt is er een die geen deel uitmaakt van deze specifieke evolutie, maar ze is nu naar voren gekomen, evenals anderen.  

Want er is nu veel aandacht voor deze kleine planeet, jullie thuis voor deze tijd. Er is veel aandacht naar hier gebracht, omdat er diegene zijn die niet alleen uit dit zonnestelsel komen, maar uit het hele melkwegstelsel en zelfs melkwegstelsels om deze verbazingwekkende transformatie te zien die hier op deze planeet en met jullie allemaal gebeurt. Dit is nog nooit eerder op deze manier gedaan. Velen kijken toe hoe dit proces plaats vindt en gebruiken het als een sjabloon voor degenen die na hem komen. Want er zijn veel werelden, veel, veel meer dan je je op dit moment zelfs kunt voorstellen die in deze driedimensionale staat zijn en dit proces zullen gaan  doorlopen, net zoals jullie gedaan hebben, maar op een manier die meer gestroomlijnder is dan jullie moesten doen. Jullie zijn het sjabloon. Jullie zijn de wegwijzers die niet alleen hier op deze planeet de weg banen voor jullie broeders en zusters, maar voor jullie broeders en zusters in de Melkweg.  

Vraag: Bedankt, heel erg bedankt.  

KaRa: Ja. Zijn er nog andere vragen?  

Vraag: Ik heb een vraag. Er was een uitzending die ik de afgelopen week tegenkwam en daar hadden ze het over Lemuria en Atlantis. Nu Gaia verschuift en al deze prachtige eilanden die gezonken zijn weer uit de oceanen komen en naast deze komen er nog veel meer eilanden omhoog, maar ook dat er enkele amethist-kristallen zijn, veel kristallen, zelfs kwartskristallen die over de hele wereld opstijgen, maar dat deze speciaal onder Lake Tahoe zaten, er was nog een ander deel vlak naast, misschien ongeveer een mijl verder, waarvan sommigen van ons de hoeders hiervan waren en dat we stappen zullen ondernemen om naar deze locaties te gaan en voor deze kristallen zorgen zodra ze weer omhoog komen. Heb je enige input hierover?  

KaRa:     Zoals je zegt, de eilanden of het land wat ooit boven het oppervlak van de planeet waren en ondergedompeld waren, zoals gebeurde met Atlantis en Lemuria, zullen opnieuw opstijgen over heel de planeet samen met de kristallijnen toestanden. Want net zoals jouw lichaam op koolstofbasis nu verandert van koolstof naar de kristallijne staat, zo verandert ook de Aarde zelf van een op koolstof gebaseerde toestand naar een kristallijne staat, ook om meer in staat te zijn om meer licht te kunnen vasthouden. Ze gaat je echter voor. Ze is veel sneller aan het veranderen dan jouw lichaam op dit moment. En de kristallen waarover je spreekt zijn overal op de planeet en zullen ook beginnen te stijgen.  

Er zal behoefte zijn aan jullie, diegenen die er op dit moment op zijn voorbereid en velen van jullie die hiervoor nodig zijn waren diegenen die in Atlantis waren en op die momenten nauw met de kristallen samenwerkten. Dus dat klopt, zoals je zegt.  

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna: Ik heb niets te delen met degene die de vraag stelde.  

Wat we op dit moment willen zeggen is dat we buigen voor jou en we zijn dankbaar voor je aanwezigheid, beste zuster KaRa. Dank je.

KaRa:     Geweldig. En wij van de Pleiadische vloot voelen hetzelfde voor jou en jouw connectie als Shoshanna, ook als JoAnna. Dat is voor een andere keer om meer over te spreken.  

Shoshanna:     Dank je.

KaRa:     Heeft dit uw vraag beantwoord?  

Vraag: Ja. Dank u zeer. Zeer gewaardeerd.

KaRa:     Is er nog een vraag?

Vraag: Ja. Groeten KaRa. Gisteravond, in de uitzending vertelden ze me dat het wolkenschip dat op ongeveer 200 voet boven mijn huis zweefde in feite Siriaans is, dat het te maken had met het vorige leven, Achnaton. Wat ik zou willen doen is de vraag omlijsten. Ik maak de verklaring omdat ik het met die referentie moet kaderen voordat ik de vraag stel. Het eerste is ja, ik geef de Pleiadiërs, ik geef jullie mensen, onze mensen en de Sirianen, ook mijn mensen, volledige toestemming om tussenbeide te komen en te helpen met weten. Wetende dat ik terug kwam en begon met onderzoeken. Na een doctoraal examen is er een 3D-weg waar we doorheen gaan, de wetenschappelijke methode. Ik probeer echter informatie te verzamelen en kom op een blokkade. Ik werkte tot 4 uur ’s ochtends. Ik deed het zo ver als ik het kon , de informatie vinden, alles samenvoegen met de Sirianen, Achnaton, mij, wat er gaande is, en met de Pleiaden.  

Dus die informatie is niet in bibliotheken. Dus ik zeg in mijn macht, en ik heb de macht en de mogelijkheden om informatie te channelen en te downloaden. Maar ik voel dat het in een langzaam tempo is. Ik heb hulp nodig bij het downloaden van informatie zodat ik toegang heb tot informatie die de bibliotheken niet hebben. Ik weet dat het heel ver weg is, maar het is de hulp die ik nu nodig heb bij het samenstellen en gebruiken van deze informatie.

KaRa:     Het is niet zozeer dat het heel ver weg is, het is dat je veel meer gefocust bent op het doen dan op het zijn op dit moment. Je maakt je zorgen over de informatie. Je hebt die term al verschillende keren genoemd, “De informatie, de informatie.” En de informatie die je op downloadniveau ontvangt, zullen we zeggen, is niet wat je denkt dat het is, het is niet iets dat je moet begrijpen, je hoeft alleen maar te zijn .  

Je zult het niet begrijpen op het driedimensionale niveau. Je zult constant vragen “wat betekent dit en wat betekent dat, en hoe komt dit samen, en hoe komt dat allemaal samen?” Je kunt het niet vanuit dat gezichtspunt doen, niet vanwaar hoe je het nu bekijkt. Maar naarmate je hoger en hoger in bewustzijn komt, zul je beginnen te begrijpen hoe het allemaal samenkomt zonder het informatiegedeelte ervan te hoeven volgen. Is dit logisch voor jou?  

Vraag: Ja, het is logisch. Dus wat ik eigenlijk moet doen, is in mijn hart blijven en het laten zijn voor wat het is en de informatie laten bloeien.   

KaRa:     Ja. Laat het zijn Ja.  

Vraag: Ik begrijp het. Bedankt, KaRa. Veel liefde.

KaRa:     Shoshanna, heb jij iets?

Shoshanna: Nou, Shoshanna wenst het volledig eens te zijn. Wat we zien in de menselijke geest die vooruit is gegaan naar dit Ph.D. niveau, deed dit met een groot analytisch vermogen, een groot vermogen om te analyseren en dingen samen te stellen, zodat ze konden vorderen in het 3-D rijk. En ik geloof dat degene die spreekt daarnaar verwijst.  

Wat belangrijk is voor iedereen om te horen en te overwegen, is dat analyse ons zal vertragen. Analyse zal ons in 3D-termen doen denken. Wat belangrijk is, is dat we snelheid opzij moeten zetten, dat we het idee opzij moeten zetten om ons er doorheen moeten haasten en dat we de informatie snel moeten hebben, want nogmaals, dat is een 3-D concept zoals KaRa hierop heeft gezinspeeld. Dus voor iedereen met een analytische geest, wat een geschenk is in het 3D-rijk, is niet zozeer een geschenk op de hogere niveaus. Namaste.

KaRa:     Ja. Heel mooi gezegd, zuster.

Shoshanna: Dank je.

Vraag: Ik heb een vraag. Ik wil alleen maar zeggen dat ik van je hou, zuster KaRa, ik voel me heel dicht bij je. Ik heb gevoeld dat velen van ons gezamenlijke missies met jullie zullen hebben als jullie allemaal landen. Kun je daar een beetje over praten?  

KaRa:     Beste zuster, je hebt nog geen idee van jou specifieke verbinding en die van je dierbaren om je heen en de band die je met ons hebt. Dit is waarom ik gekozen ben om de afgezant te zijn van jullie in deze groep. En op dit moment is het strikt deze groep waar ik naar toe ga. Maar weet dat deze woorden die door mij komen, evenals door Shoshanna, bedoeld zijn voor veel, veel meer dan deze groep. Maar jij bent dit zelf aan het verwerken, mijn beste, van alles wat door je heen komt terwijl dit ascensieproces doorgaat. Dat is alles wat ik op dit moment hierover mag zeggen. Want je zult deze downloads blijven ontvangen, de dromen, de wakende ervaringen die je hebt gehad, ze zullen nog vele malen groter worden. Omdat jij de engelachtige uitdrukking bent, precies zoals je gelooft dat je bent.

Vraag: Wauw. Heel erg bedankt. Ik hou van je. Ik kijk er naar uit om deze ervaringen met iedereen te delen.  

KaRa:     Ja.

Shoshanna: Ik moet dit met deze zuster delen. Ik moet het voor iedereen delen om te horen, dit is het belangrijkste aspect van het ascensieproces, het geascendeerde wezen worden, dat is, te weten dat de missie er is, het is begonnen, en deze zuster, en velen van jullie die aan deze oproep deelnemen, zijn een integraal onderdeel van deze missie. Wat we horen en wat we via de JoAnna horen, omdat ze hierover meedogenloos is, is dat de missie, de gedachte dat je deel gaat uitmaken van een missie niet zozeer de waarheid is, want jij BENT de missie. En deze Zuster moet haar grote betekenis begrijpen voor allen die willen luisteren naar haar ervaringen in de droomstaat die niet echt een droomstaat is, maar een realiteit die ze binnengaat wanneer haar bewuste driedimensionale geest vertrekt en ze komt deze rijken binnen, dit is zo belangrijk voor iedereen dat ze de missie niet in de toekomst zal hebben, ze heeft de missie NU. Namaste.

KaRa:     Geweldig, we willen hieraan toevoegen dat dit niet alleen geldt voor degene die deze vraag heeft gesteld, maar voor velen van jullie die bij deze bijeenkomst zijn, dat jullie allemaal in een uitdrukking zijn van het NU-moment van jullie missies. Het is dus niet zozeer een toekomstige gebeurtenis, het is een NU-evenement.  

Vraag: Dank jullie beide.

Vraag: Ik heb een vraag, KaRa. Ik kreeg een bericht dat je een persoonlijke boodschap voor me hebt en ik vroeg me af of ik het zou vragen of niet. Ik was terughoudend om je te vragen of je een boodschap voor me hebt.

KaRa:     Ja, en ik kan zeggen dat ikzelf, als KaRa, geen boodschap voor je heb, maar er is er een op onze schepen en onze vloten die wel een boodschap voor je hebt. Ik kan je de naam niet vertellen. Daar moet je zelf achter komen. Vraag, vraag in je waaktoestand, of in je droom om deze boodschappen. Er is iemand die wacht om door jou en met jou te werken.  

Vraag: Ik weet wie hij is. Het was een bevestiging. Dank je. Dat waardeer ik.

KaRa:     Ja. Graag gedaan. Ja. Zijn er nog meer vragen?  

Vraag: Ja, hallo. Ik had een zeer diepgaande synchroniciteits ervaring. Ik ben al geruime tijd erg aangetrokken tot muziek, maar er is een instrumentaal nummer dat me zo diep raakt, omdat ik voel dat ik door het universum wordt vastgehouden als ik het hoor. Ik volgde deze componist, die dat geluid creëerde en ik las over hem en ik ontdekte dat dit ene stuk in een film zit, het is een film die ik had willen zien, dus dit moedigde me aan om ernaar te  gaan kijken. De film heet “Arrival”, die twee jaar geleden werd gemaakt. Dit nummer stond aan het begin en aan het einde van de film. De film gaat over buitenaardse wezens die naar de Aarde komen om mensen te helpen om eenheid met elkaar te vormen. Ik was zo getroffen door de film en zo emotioneel over de film, ik was zo opgewekt, ik vraag me af of je nog meer kunt vertellen over deze film?  

KaRa:     Spreek je over de film zelf of over de muziek uit de film?

Vraag: Nou, het is allemaal verbonden in mijn gedachten, vanwege het lied werd ik aangetrokken door de film, het lied zei, “ok, je moet de film gaan zien omdat dit nummer in de film zit.” Het is dus de verbinding van alles, evenals de boodschap van de film.   

KaRa:     Ja, zoals je er misschien bewust van bent, deze specifieke film werd tot stand gebracht door de krachten van het Licht die deze boodschappen naar buiten brachten zodat de buitenaardse wezens, zoals jullie die kennen, niet zijn waar je al zo lang toe bent geleid om te geloven in al de verschillende films.  

Er zijn natuurlijk films die door de Licht Krachten zijn voortgebracht, deze films vertellen een ander verhaal. Deze films spreken over degenen op onze schepen die welwillend zijn, die hier zijn om te helpen, om te assiteren, om het licht naar jullie toe te brengen in plaats van de duisternis. En deze specifieke film waar je het over hebt is zo’n film als deze.

Shoshanna:     Ik moet iets delen.

KaRa:     Ja, Shoshanna wil iets delen.

Vraag: Ja bedankt.

Shoshanna: Mijn geliefde zuster, gefeliciteerd, je Hoger Zelf klopt bij je aan. Je Hoger Zelf klopt aan je deur. Je Hoger Zelf spreekt duidelijk tot je. Vaak denken we dat het een gesprek gaat worden, maar in jouw geval is de boodschap via de muziek.  Het bericht komt via de film. Je moet goed letten op deze berichten die je op een schijnbaar subtiele manier worden doorgegeven, maar het is eigenlijk niet zo subtiel dat je naar de muziek moest luisteren, dat je de film moest vinden, dat je de film moest bekijken. Het is duidelijk aangezien jij en je bewustzijn en je ontwakingsproces aandacht schenken aan deze dingen, omdat ze deel uitmaken van je ontwakingsproces. Het is heel belangrijk dat je nogmaals luistert, naar de nuances van de muziek luistert, aandachtig luistert naar de berichten die in de film worden doorgegeven, omdat dit duidelijk deel uitmaakt van je specifieke ontwaakproces.  

Veel liefde voor jou, beste zuster. Namaste.

Vraag: Wauw. Dank u zeer.

Vraag: Ik heb een vraag. Er is een klein meisje van ongeveer zeven jaar oud dat sinds 3 februari vermist is. Haar naam is Serenity Dennard. Ze was in het Black Hills Children’s Home in Rockerville, South Dakota. Ik heb eerder contact gehad met deze groep. Wat ik denk dat er is gebeurd, dat ze gewoon weggelopen is en dat mensen haar hebben zien gaan en dat er van overal vandaan mensen zijn gekomen, helikopters, honderden mensen die tussen de sneeuwstormen door rondkijken met honden en allerlei dingen.  

Dus mijn theorie is dat ze is opgestegen, dat ze haar levenswerk heeft gedaan. Ze is misschien een engel geweest, ik weet het niet, maar ik denk dat ze haar nooit zullen vinden, want toen ik me naar mijn Hoger Zelf keerde, was het alsof ze de aandacht vestigde op het Black Hills Children’s Home en wat er gaande is, in die zin dat het de oude 3D-manier is om dingen te doen. Toen ik er een paar jaar geleden achter kwam, dacht ik dat ik daar misschien heen zou gaan en op de een of andere manier wat zou gaan werken, maar dat deed ik nooit.  

Dus met mijn intuïtie, besloot ik om te doen wat zij “ETR” (Energy Transfer Reset) noemen met die plaats. Ik was erg voorzichtig omdat het mijn Hoger Zelf moest zijn, het was helemaal niet mijn lager zelf. Iedereen die daarheen ging, iedereen die daar werkte, iedereen die daar op bezoek was, had een keuze, hun Hoger Zelf, om te veranderen, en op de een of andere manier had dit kleine meisje de aandacht op dit soort plek gevestigd en het nieuwe binnengebracht zodat mensen daadwerkelijk konden worden geholpen, de kinderen.  

Mijn vraag is, wat is er met haar gebeurd? Zullen ze haar vinden, of is ze opgestegen en heeft ze haar doel al bereikt?

KaRa:     Op dit punt, wij, diegenen die hier werken, het is niet alleen ik, KaRa, maar degenen die in deze afdeling deelnemen aan dit proces, we vroegen degenen die ons begeleiden of we deze vraag zouden kunnen beantwoorden of niet zoals je het vroeg. Het antwoord op dit moment is “nee”. Omdat het aan jou is en aan al diegenen die in dit proces werken om dit kleine meisje te vinden, om uit te vinden wat er met haar is gebeurd, om een ​​einde te maken aan het leed dat haar geliefden doormaken.Het is niet aan ons om deze informatie op dit moment te kunnen delen.  Maar met dat begrip is het aan degenen die doorgaan, of we vinden nu dat er op dit moment geen voortdurende zoektocht gaande is, klopt dat?

Vraag: Precies.  

KaRa:     Ze beëindigden de zoekopdracht? Ja. En het is waarschijnlijk dat deze, zoals je  zegt, haar contract heeft voltooid, zou je kunnen zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ze het lichaam heeft verlaten. Dat is alles wat we hierover kunnen zeggen.  

Kan je iets toevoegen, Shoshanna? Misschien zit je niet onder dezelfde grenzen.

Shoshanna:     Welnu, ik kan het delen met degene die de vraag stelt. Ik kan meedelen dat dit je pad is. Dit is wie je bent en je hebt alles gedaan wat je kunt doen. We vinden enige twijfel in je bewustzijn, mijn beste zuster, twijfel dat je niet alles hebt gedaan wat je kon, twijfel dat je sommigen dingen anders had kunnen doen. Maar je hebt alles gedaan wat je kon, je hebt het gedaan met een liefhebbend hart en het hoge bewustzijn dat je bent heeft deze geholpen haar missie te voltooien. Je moet doorgaan met het zenden van licht, liefde en begrip met je Hoger Hart en de liefde die je in je hart hebt, omdat je het vermogen hebt om dingen te veranderen door alleen je eigen bewustzijn en je hart.  

Waar je over spreekt, dit kleintje waarover je spreekt, zoals we het zien, is veilig. Ze heeft ons een bericht gestuurd dat ze veilig is terwijl je sprak. We begrijpen niet wat dat betekent, dat ze veilig in de hemel is, dat ze veilig bij de Bron is, dat ze veilig op de grond is, we weten het niet, maar ze heeft ons een bericht doorgegeven dat ze  veilig is. Dat is wat we met je kunnen delen. We moeten je vertellen dat je een geweldig wezen bent met zoveel liefde in je hart en alles wat je doet wordt op veel niveaus gewaardeerd. Namaste.

Vraag: Dank je.

KaRa:     Heel goed. Zijn er nog andere vragen?

Vraag: Ik heb een vraag. Het is meer een droom die ik had, ik ben op zoek naar de betekenis. Ik droomde dat ik 12 manen in een rij zag staan, 2 naast elkaar. Een van de manen rolde weg en rolde naar me toe. Maar toen hij bij me was, was het een voetbal. Het had zwart-witte stukken zoals een voetbal. Ik hield de bal vast en hij was een beetje zacht. Ik vroeg me af of ik hem terug  zou geven of houden als een souvenir. Ik zat daar met mezelf te debatteren toen er een wezen kwam en op een stoel ging zitten en de bal op de plaats hield waar hij hoorde om het geheel in balans te houden. Toen zei ik “oh, ik zal hem teruggeven.”Dus gaf ik de bal terug en het werd terug geplaatst waar het vandaan kwam. Ik ging naar binnen en kwam later weer naar buiten, er waren heel veel mensen. Ik vraag me af. Het was geen boodschap voor mij omdat er anderen bij betrokken waren. Wat is de betekenis van de 12 manen die aan de hemel verschijnen?  

KaRa:     Is dit een droom die je eerder hebt gehad? Met andere woorden, is dit een terugkerende droom, of slechts éénmalig?  

Vraag: Nee, ik had hem alleen gisteravond.  

KaRa:     Ja. We zouden je willen vragen, beste Zuster, wat is jouw begrip dat hieruit voortkomt? Het is niet zo belangrijk dat een ander, zoals wij of Shoshanna hier een interpretatie van geven omdat het onze  interpretatie is, niet de jouwe. Vanuit je Hoger Zelf kan het heel anders zijn dan wat een ander door zou geven. Begrijp je dit? Wat is jouw interpretatie? Wat heb je hier al over doorgekregen?  

Vraag: Ik zat net te denken over de 12 chakra’s, dat het een verband kan hebben met onze 12 chakra’s.  

KaRa:     Heel goed.  Shoshanna deed een “hmmm”, dat betekent dat ze iets heeft dat ze wil delen. Is dat correct?

Shoshanna: Wat we willen delen, is dat je een heel grote boodschap doorkrijgt.    Dit is een heel grote boodschap voor jou in deze droom. Wat we willen suggereren dat je doet, misschien heb je dit al gedaan, is om dit in detail op te schrijven en het steeds opnieuw te lezen, want er zijn veel belangrijke dingen in deze droom. En zoals KaRa heeft verklaard, moet je dit voor jezelf interpreteren. Het idee dat je 12 chakra’s met 12 manen hebt verbonden is heel belangrijk, mijn beste zuster. Je moet je Hoger Zelf blijven vragen om meer over deze droom te onthullen. En terwijl de dingen aan jou worden onthuld, worden ze misschien onthuld in een andere droom, je moet doorgaan met het opschrijven van deze dingen en deze informatie samenvoegen omdat dit onderdeel is van je ontwakingsproces om te leren begrijpen wat de berichten voor jou zijn.  Namaste.  

Vraag: Dank je. Bedankt, Shoshanna. Bedankt, KaRa.  


KaRa:     Ja. Nu moeten we ons verplaatsen naar een punt waar we dit kanaal kunnen loslaten, vrijgeven zoals het gezegde luidt, we moeten dit nu doen.  

Maar voordat ik ga, wens ik voor jullie allemaal, al onze broeders en zusters, jullie allemaal die één met ons zijn en wij één zijn met jullie, blijf bewegen in de richting waarin jullie je bevinden, wees te allen tijde in het perfecte nu. Ja, het is geweldig om naar de toekomst te kijken en alle prachtige dingen te zien die op je af komen. Maar weet ook dat die dingen die je tegemoet komen al hier zijn. Als je maar wilt geloven dat ze dat zijn, creëer je die tijdlijn voor jezelf. Dat is alles wat ik heb.  

Al mijn liefde is met jullie allemaal en dat onze hereniging heel snel zal plaatsvinden.

Gasten:     Dank je. Wij houden van je. Dank je

Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings 
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen