Hathors, De Holon van Ascensie

De Holon van Ascensie

De Hathors via Tom Kenyon
Vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

28 Januari 2009

Jullie gaan een zeer onrustige periode tegemoet, vol met mogelijkheden, maar ook met heel veel gevaar.

In maart vorig jaar gaven wij aan dat er schommelingen waren in het magnetische veld van de Aarde en een morphing of verandering van zijn vorm. Jullie wetenschap heeft nu ontdekt dat dit daadwerkelijk het geval is.

Eenvoudig gezegd is er een scheur in de magnetosfeer, die de Aarde omgeeft en die bescherming biedt tegen zonnewinden. Zo’n scheur is een natuurlijk, cyclisch verschijnsel, maar de scheur en omvang van deze opening is vrij groot. Hierdoor kunnen en zullen grote hoeveelheden plasma van de Zon binnenkomen. Hierdoor zullen magnetische stormen, verstoringen van telecommunicatie, verstoringen in het bio-elektrische systeem (zoals het menselijke zenuwstelsel), en klimaatveranderingen toenemen. De gevolgen van deze scheur en het opladen van de magnetosfeer zullen de komende jaren toenemen.

Onze aandacht in deze boodschap gaat niet uit naar de negatieve gevolgen van deze scheur maar naar de positieve gevolgen die het kan hebben voor diegenen die er klaar voor zijn.

Jullie subtiele energielichaam, dat door de oude Egyptenaren KA werd genoemd en door de Yogi’s het etherische lichaam, is bijzonder gevoelig voor, en wordt sterk beïnvloed door zonneplasma. Een toename van de stroom en intensiteit van zonnestralen verhoogt de trilling van het KA-lichaam. Dit is een zeer goede en gunstige gelegenheid voor diegenen die bewust bezig zijn met hun ascensieproces. Laat ons duidelijk zijn in wat we bedoelen met de term ascensie, want er zijn veel verschillende bijbetekenissen van en manieren om naar te kijken.

Met ascensie bedoelen we niets anders dan opwaarts gaan in bewustzijn. Je “komt” niet ergens vandaan. Je “gaat” niet ergens naartoe. Maar je waarneming, je perceptie, is radicaal veranderd. Je begint de maya te doorzien, de illusie van deze wereld, die is geschapen door de dans van subatomaire deeltjes tot een vorm die jullie materie noemen. Door het ascensieproces besef je dat je de schepper bent van je ervaring van wat jullie “de wereld” noemen. Het betekent niet dat je deze wereld verlaat maar dat je het transcendeert – terwijl je er nog steeds deel van uitmaakt – want je ziet door de waarnemingslens dat het leven een film is die je projecteert.

Men zou kunnen zeggen dat jullie op een kruispunt zijn aangekomen. Wanneer de zonnestralen jullie magnetosfeer binnenkomen zal de trilling van de KA-lichamen van alle mensen toenemen. Sommigen zullen dit niet kunnen verdragen en overlijden, terwijl anderen zullen ascenderen – een opwaarts gaan in bewustzijn.

Deze boodschap is specifiek bedoeld voor die mensen die hebben gekozen voor de opwaartse spiraal. Jullie beproeving in deze tijd is het activeren van jullie KA-lichaam zodat jullie opwaarts kunnen gaan, ook als velen om jullie heen neerwaarts gaan. Het is vooral een kwestie van trilling, samen met verwachting en geloof. Het is de som van deze drie die de creatieve impuls voortbrengt voor een nieuwe bestemming.

Wat bedoelen wij hiermee?

Het vergt enorm veel energie om een negatieve toestand of beperking die zich om iemand heen bevindt te transcenderen of te transmuteren. Jullie zijn collectief gehypnotiseerd in een beeld of werkelijkheid die onveranderlijk, opgesloten, beperkt is, niet veel meer dan gevangenschap. Wanneer men de leugens en manipulaties doorziet, ziet de oude wereld er niet hetzelfde uit, maar de leugens doorzien betekent niet dat men zich ervan bevrijdt. Zij leiden een eigen leven en hebben de neiging om door te gaan. Er is nieuwe energie voor nodig – een hogere trilling – om de apathie en sloomheid te overwinnen die intrinsiek zijn aan jullie culturele beperkingen. Dit is het geschenk van de zonnestralen – het zonneplasma dat stroomt en dat met grotere hoeveelheden jullie magnetosfeer zal binnenstromen – want zij zullen de trilling van jullie KA-lichaam verhogen.

Maar er is, laten we zeggen, het “tegendraad” in “het gezicht” van jullie bestemming. Voor diegenen van jullie die de leugens van beperking die aan jullie zijn opgedrongen, accepteren of gaan doorzien, en de keuze hebben gemaakt om opwaarts te gaan in het ascensieproces, is deze activatie van het KA-lichaam een prachtig, zeer groot wonder om te aanschouwen, want jullie levens zullen worden gezegend met de macht om jullie eigen beperkingen te transcenderen op manieren die voor jullie nog niet eerder beschikbaar waren. Het zal zijn alsof de kosmos zelf meedoet met de dans van jullie vrijheid.

Voor diegenen die er niet voor kiezen om opwaarts te gaan in bewustzijn – die ervoor kiezen om gevangen te blijven in de beperkingen, die proberen anderen de schuld te geven van hun tegenspoed, die zondebokken zoeken voor hun gebrek aan geluk, die vasthouden aan het leven in de oude wereld van conflict – zal deze verhoogde trilling van hun KA-lichaam niet een zegen zijn; het zal worden ervaren als een vloek. Want zij zullen heel veel moeite moeten doen om alles bij het oude te laten

Het weefsel van jullie oude realiteiten wordt ontrafeld, terwijl tegelijkertijd nieuwe realiteiten worden geweven. Dit is inderdaad een vreemde toestand. En wat wij heel duidelijk op jullie willen overbrengen is dat jullie de macht hebben om voor jezelf nieuwe realiteiten, nieuwe vrijheden van denken en geest te weven, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt.

Vanuit ons gezichtspunt zien wij deze situatie de komende jaren escaleren, en wij zouden het willen karakteriseren als een duale toestand waarin velen van jullie zullen ascenderen, dat wil zeggen opwaarts gaan, terwijl anderen zullen overgaan tot ontbinding, een uiteenvallen. Dit is in wezen gebaseerd op een persoonlijke keuze.

Dit is een heel belangrijk punt voor ons, en wij willen dit zo duidelijk mogelijk op jullie overbrengen. Ieder van jullie heeft het ver–mogen om de gedachten en de creaties te kiezen die je wenst. Sommigen van jullie zullen kiezen voor vrijheid – omdat je er niet meer tegen kunt te worden beperkt – de leugens zijn gewoon te groot om in stand te houden. Anderen zullen kiezen voor gevangenschap – omdat de angst voor vrijheid en de verantwoordelijkheid van persoonlijke keuzes te veel is om te dragen.

Dit is een splitsing op het pad van evolutie
Nu jullie realiteiten zich tegelijkertijd ontbinden en herscheppen, en daarmee bedoelen we de economische problemen en de ecologische en maatschappelijke problemen waarmee jullie te maken hebben, zullen sommigen van jullie heel moeilijke tijden doormaken. Maar vergeet nooit dat jullie de scheppers zijn van jullie leven, en dat jullie het op elk moment kunnen herscheppen, ongeacht de omstandigheden. Degenen die jullie manipuleren doen dat door middel van angst en het in stand houden van culturele beperkingen – het geloof dat jullie leven afhankelijk is van bepaalde externe factoren.

Wat jullie zullen ontdekken in het ascensieproces is dat deze externe factoren feitelijk projecties zijn van jullie eigen diepste bewustzijn. Zij zijn flikkeringen op een beeldscherm, en jullie kunnen ze in een oogwenk veranderen als jullie ze veranderen vanuit de bron in plaats van bij het resultaat, en de bron is jullie eigen geest. Het mysterie van hoe dit gebeurt, openbaart zich aan jullie in het ascensieproces, zo vanzelfsprekend als een orchidee haar bloesem opent. Het is vervat in de natuur zelf, en deze kennis is zelfopenbarend wanneer je het pad van ascensie betreedt. In eerdere boodschappen hebben we gezegd dat één van de sleutels waardering of dankbaarheid is. Deze staat van emotie is een teken en een uitdrukking van de creatieve vermogens waarover jullie beschikken. Wat wij hiermee bedoelen zal voor jullie duidelijk worden wanneer jullie het ascensieproces ingaan.

In toekomstige boodschappen willen wij het hebben over de interdimensionale fysica van waardering en hoe het jullie externe realiteit beïnvloedt. Maar in deze boodschap willen wij jullie een hulpmiddel aanreiken dat jullie de komende jaren kan helpen als de zonnestralen de magnetosfeer binnenkomen en jullie KA-lichamen beginnen te stimuleren.

Er zijn een paar belangrijke punten waar wij op willen wijzen voordat we de techniek bespreken.

Het eerste punt is dat je eerst de keuze moet hebben gemaakt om opwaarts te gaan in bewustzijn voordat deze techniek kan werken. De intentie waarmee je je KA vasthoudt bepaalt de uitkomst.

Het tweede punt is dat je in de emotionele staat van waardering moet verkeren wanneer je deze methode toepast omdat waardering het teken is voor dit soort creatie.

Het derde punt is dat dit is gebaseerd op een verbinding tussen de KA – je etherische lichaam – en een hoger aspect van jezelf, dimensionaal gesproken, dat door de oude Egyptenaren BA werd genoemd. De BA verblijft op een plaats in het bewustzijn buiten tijd en ruimte.

Zijn ingangspunt bevindt zich op een plaats boven het hoofd waar je handen samenkomen wanneer je ze samenvouwt en boven je hoofd uitstrekt. Dit interdimensionale aspect van jezelf, de BA, is zeer ontvankelijk voor waardering. En het is de BA van waaruit je de energie ontvangt die de KA versterkt en het voorbereidt op de instroom van de zonnestralen.

Wij noemen deze methode de Holon van Ascensie. Net zoals de eerdere Holons die wij hebben genoemd, de Holon van Evenwicht en de Holon van Healing, heeft het een specifieke geometrische vorm. Geometrie stuurt energie en specifieke geometrieën dwingen energie om op bepaalde manieren te stromen.

Deze specifieke Holon is gebaseerd op een schotel. Het lijkt veel op een tol, waarmee je vroeger als kind misschien hebt gespeeld. Je plaatst jezelf in deze schotel. De top van de schotel komt overeen met de locatie van de BA, waar je handen samenkomen boven je hoofd. De onderkant van de schotel is de onderkant van je ruggengraat wanneer je in lotushouding zit. Als je dit staand doet, of zittend in een stoel, dan bevinden je voeten zich aan de basis van de schotel. De middenlijn die door het punt boven je hoofd gaat, door je lichaam, en door het perineum, is de centrale as van de schotel.

Je visualiseert dat je de schotel laat draaien om zijn as. Voor de meeste mensen is de natuurlijke draairichting rechtsom, maar het kan ook linksom – wat voor jou goed voelt is de juiste richting. De omvang of diameter van de schotel is niet van belang. Je kunt hem zo groot of klein maken als je wilt. De kleur van de schotel doet er ook niet toe, maar als je visueel aangelegd bent dan stellen wij voor dat je probeert de schotel wit te maken. Deze beweging van de schotel in de imaginaire wereld … de wereld van je verbeelding … creëert een vortex (energetische spiraal).

Zodra je de schotel op gang brengt gaat je aandacht naar de BA boven je hoofd en stuur je er waardering naartoe – het gevoel van waardering. Er zal een reactie komen vanuit de hemelse ziel, de BA.

Nu richt je je aandacht op de onderkant van je ruggengraat, op je wortelchakra, want dit is de grond die de hemelse energie in het KA-lichaam trekt. Vervolgens blijf je gewoon vijf tot tien minuten in de schotel en laat je het draaien terwijl je je aandacht richt op je BA en op de onderkant van je ruggengraat. Er zal een energiestroom zijn vanuit de BA naar het fysieke lichaam en naar de onderkant van de ruggengraat. Het ene moment zal er een heel licht gevoel zijn. Het andere moment zal het voelen als een laserlicht of een kolom van vuur of een stroom. Het kan vele vormen aannemen.

En wanneer deze energie afdaalt vanuit de BA naar de onderkant van de ruggengraat, straalt het uit naar het KA-lichaam dat dan wordt geactiveerd. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt. Wij adviseren minstens elke dag een maal. Er is een gevaar: als je dit te vaak doet, of te lang, kun je een herstelreactie krijgen. Dit wordt veroorzaakt door de hemelse energieën die vanuit de KA naar de organen van het lichaam stromen en daardoor negativiteit, gif en andere negatieve stoffen vrijlaten die hun levenskracht beperken. Naarmate het KA-lichaam actiever wordt kan het de zonnedeeltjes van de zonnestraal opnemen en dit zal je ascensie enorm versnellen.

Dit is de basismethode. En zoals we hebben gezegd is eenmaal per dag, vijf tot tien minuten voldoende zolang het duidelijk je intentie is om opwaarts te gaan in bewustzijn.

Wij willen het nu hebben over planetaire dienstbaarheid en over een energetische bevrijding die wij De Grote Triade noemen.

Voor het eerste weekend van april (3-5 april 2009) vragen wij om een bijeenkomst in Seattle, Washington, waarin wij de Holon gaan gebruiken die we zojuist hebben beschreven, in verbinding met de drie klanktempels die we hebben neergezet in New Mexico, Costa Rica en Nepal. De verbinding van deze drie heeft als doel het verhogen van de lichtfrequentie.

Voor deze gebeurtenis, ergens midden maart, zullen we een volgende planetaire boodschap doorgeven met aanwijzingen voor diegenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn in Seattle. Met deze aanwijzingen kunnen zij zich energetisch met ons verbinden en deelnemen aan deze daad van planetaire dienstbaarheid.

Vanuit het gezichtspunt van de Egyptische mythen en inwijdingskennis, ondergaat jullie beschaving de Inwijding van Anmit, die hoofdzakelijk een overgang is van het najagen van macht naar liefde en de hogere verwerkelijkingen die voortkomen uit de hogere chakra’s. Het is een strijd tussen diegenen die een wereld van conflict willen handhaven als een plaats waar zij macht kunnen krijgen en houden, en diegenen die een leven willen leiden van samenwerking – wetend dat al het leven met elkaar is verbonden.

Het doel van de bovengenoemde bijeenkomst is tweeledig: meer meesterschap verkrijgen over de Holon die we hebben beschreven en het leren aanwenden van de zonnestralen voor persoonlijke ascensie; en een spirituele verlichting brengen in de emotionele atmosfeer van de Aarde, wat alle leven ten goede zal komen en wat de schaal zal vergroten die zal leiden tot samenwerking in plaats van conflict.

Terug naar pagina De Hathors