Een Planetaire Boodschap van de Hathors


Een Planetaire Boodschap van de Hathors


De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

18 januari 2007

Jullie wereld zoals jullie die gekend hebben, is aan het uiteenvallen, of transformeren, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Jullie positie in tijd en ruimte, het moment van jullie leven, is uitgestrekt.

Kijkend naar de mogelijkheden van jullie directe toekomst, raden we jullie aan om voorbereid te zijn op het onverwachtse. De veranderingen op Aarde zijn begonnen. Jullie zitten er middenin, en zoals wij eerder hebben gezegd kunnen jullie een toename verwachten van onstabiele weerspatronen, aardbevingen en vulkanische activiteit. De spanningen op jullie ecosystemen zijn aan het toenemen. Doordat jullie met deze veranderingen te maken hebben op een driedimensionaal niveau, is de mogelijkheid heel groot dat jullie je verbinding kunnen verliezen met de aspecten van jullie zelf die buiten tijd en ruimte liggen. En toch is het dit aspect dat jullie door de turbulente tijden zal voeren die op jullie afkomen. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken.

Jullie moeten je spirituele centrum vinden, anders zullen jullie worden weggeblazen als bladeren in de wind, want de chaotische elementen van de aardse transformatie zijn in aantocht, en jullie kunnen de komende jaren meer chaos en ontwrichting verwachten in alle aspecten van jullie aardse leven.

De opdracht is dan het vinden van je centrum. Dit is een reis van de ziel die ieder van jullie moet nemen, en vanuit ons perspectief is jullie aardse leven de reis van de ziel door de wereld van de materie, tijd en ruimte.

Er zijn twee aspecten waar we ons hier op willen richten. De één zullen we jullie menselijke identiteit noemen. Dit is het leven van jullie dagelijkse werk, jullie gezin, de cultuur en dit moment in de geschiedenis. Het andere aspect stijgt boven dit alles uit. Het is de interdimensionale realiteit van jullie wezen. Dit aspect van jullie bevindt zich in jullie bewustzijn, niet in materie. Dientengevolge bevindt het zich buiten de beperkingen van tijd en ruimte zoals jullie die ervaren in jullie aardse leven.

Voor velen van jullie zal jullie aardse leven steeds moeilijker worden, tenzij jullie een weg vinden door jullie zelf naar de grotere aspecten van jullie wezen. Dit heeft niets te maken met religie. Het is fysica. Enkele van jullie religies bevatten de zaden van deze kennis, maar helaas zijn zij aangetast en leiden zij jullie niet naar vrijheid of meesterschap, maar in plaats daarvan naar onderdanigheid.

Begrijp dus wanneer je jezelf aanschouwt, dat er redenen zijn waarom het zo moeilijk is om deze weg door jullie zelf naar de grotere aspecten van jullie zelf te vinden, en toch is het via deze doorgang dat jullie vertroosting en steun vinden en een uitweg uit jullie moeilijke aardse ervaringen.

Naarmate de chaos toeneemt zullen jullie merken dat de oude manieren om problemen op te lossen niet werken omdat de structuur van jullie realiteit aan het veranderen is. Jullie kunnen niet langer inspelen op toekomstige gebeurtenissen zoals jullie dat gewend zijn. Vanuit ons gezichtspunt is het van het grootste belang dat jullie een manier vinden om toegang te krijgen tot de kennis die jullie bezitten die zich buiten jullie aardse beperkingen van tijd en ruimte bevindt.

Wij richten ons op deze eenvoudige taak in plaats van op de komende aardse veranderingen om twee redenen. Ten eerste, wij willen jullie niet bang maken. Ten tweede, er is weinig dat jullie kunnen doen om sommige van deze veranderingen, die jullie milieu, cultuur, economie en politiek zullen beïnvloeden, te voorkomen. Wij geloven dat het beter is om je te richten op wat je kunt doen, in plaats van blijven stilstaan bij de dingen waar je niets aan kunt doen.

Ontwaak uit jullie slaap oh goden en godinnen van deze aarde! Stap voorbij diegenen die jullie alleen maar vertellen dat jullie slechts mensen zijn. Zoek de kamer, het innerlijke heiligdom van jullie wezen, en ervaar het leven op een nieuwe manier.

Dit is prachtige poëzie, maar laten we tot de kern van de zaak komen. Hoe doe je dat?

In vorige berichten hebben wij jullie innerlijke technologieën gegeven die jullie hierbij kunnen helpen. Laten we nog eens naar de beginselen kijken opdat jullie niet in de archieven hoeven te zoeken.

De eerste technologie heeft te maken met heilige geometrie en de tweede met extatische toestanden van zijn.

Eerst de geometrie. Wij adviseren dat je hiermee experimenteert; speel ermee en maak je deze eenvoudige geometrie meester. Draag het te allen tijde in je bewustzijn opdat je kunt creëren wanneer je maar wilt, naar behoefte, zowel voor jezelf als voor degenen met wie je bent verbonden.

Het wordt een Holon [=specifieke geometrische vorm, vert.] genoemd, en de specifieke vorm waar wij het over hebben  is de Octaëder, ofwel het Holon van Evenwicht. Zie jezelf omgeven door een piramide van licht die boven je uitkomt en een zelfde onder je. Dit zijn piramiden met een vierkante basis, de ene met de punt omhoog en de andere met de punt naar beneden. Jij bevindt je in het midden hiervan. Als je ligt, lig je op het vierkant waar de twee piramiden elkaar raken en de piramide boven je is dezelfde als de piramide onder je. Je kunt deze Octaëder zo groot of zo klein maken als je wilt, zolang je er maar geheel in bent.

Als je staat of zit, gaat de as van de Octaëder door het centrum van je lichaam, zodat wanneer je een lijn zou trekken van de punt van de bovenste piramide door het centrum naar de punt van de onderste piramide, deze lijn door het centrum van je lichaam zou gaan. Deze Octaëder brengt energie in evenwicht. Het is het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke aspecten van het bewustzijn. Laat je niet voor de gek houden door de eenvoud! Het is een krachtig hulpmiddel om subtiele energieën in evenwicht te brengen.

Wij adviseren je om dit vele keren per dag op speelse wijze te doen, zoals een kind met speelgoed speelt. Doe dit vaak zodat het direct kan worden gecreëerd, naar behoefte, zonder erbij na te denken.

Eén van de betreurenswaardige neveneffecten van de chaotische energieën op jullie aarde is dat het magnetisme zal worden verstoord. Dit zal vele malen gebeuren. Het gebeurt al. Mensen zullen daardoor irrationeel, prikkelbaar, geïrriteerd, gedeprimeerd en kwetsbaar worden, en vatbaar voor een scala van negatieve mentale, emotionele en energetische gemoedstoestanden. Wanneer je in één van deze gemoedstoestanden verkeert, visualiseer dan direct de Octaëder om je heen. Binnen enkele momenten zul je dan weer rust en evenwicht vinden.

Als je voelt dat een gebied op Aarde uit balans is dan heb je als een belichaming van god/godin/schepper het recht om het Holon van Evenwicht, de Octaëder, naar dat gebied te sturen. Omsluit in gedachten dit hele gebied dat uit evenwicht is in de Octaëder en je zult een evenwicht brengend effect teweegbrengen. Dit is, vanuit ons gezichtspunt, de grootste dienstbaarheid die je in deze onrustige en instabiele tijden kunt verlenen.

Sommigen zeggen dat je nooit zou moeten ingrijpen in een situatie, maar wij zijn het daar niet mee eens. Jullie zijn van de Aarde en hebben daarom het recht en de verantwoordelijkheid voor de Aarde, ook al komen jullie misschien ergens anders vandaan – want velen van jullie komen van andere sterrensystemen – jullie zijn nu hier, verankerd in jullie lichaam, en de elementen van jullie lichaam komen van de Aarde. De Aarde maakt dus deel uit van jullie harmonische frequentie en dat geeft jullie het recht en de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen.

Het andere aspect dat voor jullie belangrijk is om te begrijpen, betreft een onderwerp van zo’n grote omvang, dat we er veel tijd aan zouden kunnen besteden om het uit te leggen. Maar in het belang van deze transmissie zullen we het vereenvoudigen. Er zijn wezens onder jullie die de chaos, de terreur en de catastrofes willen vergroten. En dus wanneer er een verstoring is op Aarde, teweeg gebracht door de handelingen van de mens, interdimensionale wezens of de Aarde zelf, zijn de wezens over wie wij spreken verheugd, want het verhoogt de angst op Aarde, en angst is hun grootste wapen en zij zijn r meesters in. En dus zeggen wij jullie dat wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt in jullie toekomst die angst teweeg brengt, kun je ervan uitgaan dat deze wezens er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Door de Octaëder te visualiseren om een bepaald gebied in evenwicht te brengen, creëren jullie een middel dat hun gif neutraliseert.

Laat het duidelijk zijn: vanuit ons gezichtspunt zijn jullie in een spirituele strijd verwikkeld om de bestemming van de Aarde, maar het meesterschap dat is vereist, is dat jullie niet toegeven aam de angst en de terreur, maar dat jullie het transformeren en een tegengif creëren; en de Octaëder is een makkelijk te creëren tegengif.

In jullie eigen belang en het belang van de Aarde, raden wij jullie ten zeerste aan dat jullie dit meester maken en beginnen te gebruiken.

De tweede weg naar jullie aspect van zijn buiten tijd en ruimte is door extatische bewustzijnstoestanden. Wij hebben eerder specifieke methoden aangereikt die deze coherente toestand van lichaam en geest op de meest efficiënte en directe manier creëren. Opdat jullie niet in de archieven naar deze informatie hoeven te zoeken, herhalen wij het hier aan het einde van deze transmissie.

Samengevat kunnen we zeggen dat de gebeurtenissen die op jullie afkomen zowel catastrofaal als katalytisch zijn. Als je jezelf blijft beperken tot het driedimensionale bewustzijn, zullen wij werkelijk catastrofaal zijn omdat de basis van jullie persoonlijke identiteit is geworteld in iets dat op het punt staat te veranderen. Het fundament van jullie realiteit – jullie aardse ervaring en de vele aspecten van het leven zoals jullie die hebben gekend, bevindt zich temidden van veranderingen. Dit brengt enorme onzekerheid teweeg.

Op de diepste niveaus van jullie bewustzijn zullen jullie een onbehaaglijkheid ervaren. Velen van jullie voelen dit. Dat komt omdat jullie op een onbewust niveau weten wat er gaat komen. Wij vinden het niet verstandig om te blijven stilstaan bij dingen die je niet kunt veranderen. Richt je daarom op wat je wel kunt doen.

Zoek de weg naar jullie transcendente wezen dat zich buiten tijd en ruimte bevindt, en met de kennis die aan jullie is geopenbaard, kunnen jullie tijd en ruimte op nieuwe manieren beïnvloeden. Dan worden jullie scheppers, of beter gezegd, medescheppers.

De tijd is daar dat de pionnen opstaan en koningen en koninginnen worden. Verander het schaakbord van jullie Aardse geschiedenis. Dit is jullie uitdaging en jullie kans. Vanuit het standpunt van jullie ziel is niet het leven zelf belangrijk, maar hoe jullie je levens leven. De spanningen die zo groot lijken, zijn feitelijk katalysatoren om jullie naar jullie grotere identiteit te stuwen. Het zijn niet de gebeurtenissen in jullie toekomst die jullie vormen, maar hoe jullie ermee omgaan.

De Hathors

Terug naar pagina De Hathors