De Hathors, De Planetaire Creatrix

De Planetaire Creatrix.

De Hathors via Tom Kenyon, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

15 April 2007

Jullie bevinden je op de rand van een escalatie van intergalactische energieën die vanuit de verre ruimte naar jullie toekomen. Zoals wij in vorige berichten hebben aangegeven, is deze golfactiviteit, die te maken heeft met de verruiming van bewustzijn, aan het toenemen. In het bijzonder heeft de verruiming van bewustzijn te maken met een groter besef van de subtiliteiten en complexiteiten van jullie leven als aardse wezens, maar ook als galactische en interdimensionale wezens.

Eén van de effecten van deze energiegolven uit de verre ruimte is een toename van wispelturigheid – emotionele wispelturigheid. Naarmate deze golven toenemen in zowel aantal als intensiteit, zullen zij meer irritatie, slapeloosheid, irrationele gedachten en gedragingen opwekken. Deze zullen zeer waarschijnlijk worden uitgewerkt tussen individuen, maar ook collectief. Deze energiegolven uit de verre ruimte zijn zowel positief als negatief. Zij zijn negatief vanuit het gezichtspunt van jullie status-quo, van jullie vertrouwde manier van zijn en doen, want deze golven zullen deze structuren afbreken tot op het subatomaire en kwantumniveau. En zij zullen veranderingen teweegbrengen in jullie fysieke zijn en psyche.

Deze beproevingen voor jullie psyche zijn het gevolg van jullie vasthouden aan oude manieren van waarnemen en zijn. Het collectieve effect hiervan kan heel verwoestend zijn voor de oude manieren van leven in deze wereld. Het positieve van deze energiegolven uit de verre ruimte is dat zij een gelegenheid bieden, een punt van keuze in elk moment terwijl de golven door jullie zonnestelsel gaan. De keuzepunten ontstaan wanneer de golven diep de energetische structuren raken van jullie lichaam, jullie geest en jullie interpersoonlijke relaties. De keuzepunten zijn een ineenstorten van jullie oude gewoontepatronen en een gelegenheid om snel en drastisch nieuwe wegen in te slaan.

Verder lezen “De Hathors, De Planetaire Creatrix”

19.06.09 “Je wordt je meer bewust van de totaliteit van wie je bent”.

Je wordt je meer bewust van de totaliteit van wie je bent.   


Sananda, Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell  

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 9 juni 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en doe mee.


Sananda    

Ik ben Sananda.  

Het zijn deze tijden, deze momenten nu, want alles in je universum en ik spreek over het universum in jullie en het universum buiten jullie, want alles komt samen.    Je integreert alle verschillende delen van jezelf.   Zoals ik sprak, niet alleen de lichamen die je hebt, maar je begint ook steeds meer de multidimensionale aspecten van jezelf te integreren.  

Velen van jullie ondervinden in jullie dromen een verbinding met die andere delen van jezelf, die andere werelden die die delen van jullie op dit moment bezetten en de verbinding die jullie allemaal steeds meer gaan begrijpen.    Omdat als deze energieën, terwijl ze toenemen, steeds meer naar binnen komen, worden jullie je steeds meer bewust van de totaliteit van wie je bent.   

Velen van jullie zijn zich gaan realiseren, of beginnen het tenminste te begrijpen, dat je niet het fysieke lichaam bent, je bent een spiritueel wezen met een fysieke ervaring.  

Verder lezen “19.06.09 “Je wordt je meer bewust van de totaliteit van wie je bent”.”

Wingmakers – Interview 1

UnityNet


Wingmakers – Interview  1

Wat volgt is een gesprek die ik vastlegde met Dr. Neruda op 27 december 1997. Hij gaf mij toestemming zijn antwoorden op zijn vragen vast te leggen. Dit was de eerste van de vijf interviews die ik op tape kon vastleggen voordat hij verdween. Ik heb deze afschriften exact bewaard zoals ze plaatsvonden. Er zijn geen wijzigingen aangebracht en ik heb geprobeerd de juiste woorden en grammatica te handhaven zoals die door Dr. Neruda zijn gebruikt.

Sarah: “Voel je je op je gemak?”

Dr. Neruda: “Ja. Ja, ik voel me goed en ik wil graag beginnen wanneer je zover bent.”

Sarah: “Je deed enkele opvallende uitspraken met betrekking tot het Oude Pijl Project. Kun je alsjeblieft weergeven hoe je betrokken raakte in dit project en waarom je deze uit vrije wil verliet?”

Dr. Neruda “Ik was uitgekozen om de leiding op me te nemen van het decoderen en het vertalen van de symbolische beelden die op die locatie was gevonden. Ik ben een erkend deskundige op het terrein van talen en oude teksten. Ik kan meer dan 30 verschillende talen vloeiend spreken en nog eens 12 die officieel verdwenen zijn. Vanwege mijn vaardigheden in talen en mijn vermogens om symbolische beelden de ontrafelen, zoals petrogliefen of hiërogliefen werd ik voor deze taak uitgekozen.

Ik was vanaf het allereerste begin betrokken bij het Oude Pijl Project, toen de ACIO het project overnam van de NSA. Ik was in het begin betrokken bij het ontdekken van de locatie en zijn reconstructie samen met een team van zeven andere wetenschappers van het ACIO. Wij restaureerden elk van de 23 kamers van de WingMakers tijdcapsules en catalogiseerden alle daarin aanwezige kunstobjecten.

Verder lezen “Wingmakers – Interview 1”