19.06.09 “Je wordt je meer bewust van de totaliteit van wie je bent”.

Je wordt je meer bewust van de totaliteit van wie je bent.   


Sananda, Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell  

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 9 juni 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en doe mee.


Sananda    

Ik ben Sananda.  

Het zijn deze tijden, deze momenten nu, want alles in je universum en ik spreek over het universum in jullie en het universum buiten jullie, want alles komt samen.    Je integreert alle verschillende delen van jezelf.   Zoals ik sprak, niet alleen de lichamen die je hebt, maar je begint ook steeds meer de multidimensionale aspecten van jezelf te integreren.  

Velen van jullie ondervinden in jullie dromen een verbinding met die andere delen van jezelf, die andere werelden die die delen van jullie op dit moment bezetten en de verbinding die jullie allemaal steeds meer gaan begrijpen.    Omdat als deze energieën, terwijl ze toenemen, steeds meer naar binnen komen, worden jullie je steeds meer bewust van de totaliteit van wie je bent.   

Velen van jullie zijn zich gaan realiseren, of beginnen het tenminste te begrijpen, dat je niet het fysieke lichaam bent, je bent een spiritueel wezen met een fysieke ervaring.  

Er zijn veel van je broeders en zusters die dat niet begrijpen.    Ze denken dat ze een leven hebben in dit fysieke lichaam en als dit fysieke lichaam stopt, is hun leven zoals ze het kennen voorbij.  

Maar dat is zeker niet eens in de buurt van de waarheid, omdat we eeuwig-eeuwig zijn in de bron van ons wezen en zoals we energie zijn, pure energie, energie in bewust weten.  

En als deze energie kunnen we noch geschapen noch vernietigd worden.    We zijn er altijd geweest en zullen dat ook altijd zijn.    Hoe meer je dat gaat begrijpen, de mysteries volledig begrijpen die een rol spelen bij wie je bent, wat je bent, wat je hier komt doen, je realiseren dat jij degenen bent die hier bent om de verlorenen, de verloren schapen, binnen te brengen.    Jullie zijn degenen die die schapen binnen moeten halen, om ze terug te brengen naar de schaapskooi.    Wij kunnen het niet zonder jullie.  

Dus ik, als Sananda, als de Herder, vraagt een ieder van jullie om mijn kinderen naar huis te brengen, zoveel als je kunt, om alles te doen wat je kunt om het licht terug te brengen in iedereen waar je mee in contact komt die klaar is, die een glimp van ontwaken toont.  

Niet degenen die er niet klaar voor zijn, je zult weten wie dat zijn en wie dat niet zijn. Je kunt jezelf niet opdringen aan iemand want iedereen heeft een vrije wil.  

Maar degenen die klaar staan ​​om hun vrije wil voor je open te stellen en je uit te nodigen en vragen aan jou stellen, dat zijn degenen om mee te beginnen de antwoorden aan te geven, antwoorden zoals je ze begrijpt.    En terwijl je dit doet, zullen de gidsen die elk van hen hebben steeds meer in hun begrip komen, net zoals de gidsen van jou kwamen.   Want dat is waar dit allemaal over gaat.   Jij reikt naar een ander uit, net zoals wij naar jou uitreikten.   En als jij uitreikt naar die anderen, zullen zij dan uitreiken naar anderen en zo verder en verder.  

Dus het is nu tijd mijn vrienden, niet alleen om uit je sluimer te ontwaken, maar om iedereen te helpen ontwaken uit hun sluimer.    Want dit is hoe bewustzijn over de planeet zal ontwaken.    Het gebeurt niet in één klap, in één nachtelijke sensatie.    Maar het gebeurt geleidelijk over een periode van tijd, over een periode van toenemende vibratie en frequentie.  

Dat is waar jij, ieder van jullie, als de Warriors of Light binnenkomt om Michael’s zwaard te dragen en samen te helpen al die banden en bindingen te verbreken die nog steeds velen vasthouden aan deze driedimensionale illusie, aan deze driedimensionale matrix, zo je wilt.    En als zij het zwaard dragen net zoals jij nu het zwaard draagt, dan zullen zij de banden verbreken net zoals jij de banden verbreekt en hebt gedaan.  

Nu is het moment.    Wees in het moment.    Doe alles wat je kunt.   Want de finishlijn wacht op je.   Het is tijd voor je om de finishlijn over te gaan en dan terug te keren, degenen die dat willen en de achterblijvers assisiteren om ook over de finishlijn te komen.    En degenen die dat niet willen, willen dat niet.    Het is zo simpel als dat.  

Ik ben Sananda.    Ik verlaat jullie nu en maak ruimte voor een ander, mijn broeder, onze broeder, die ook met jullie wil delen.


ASHTAR  

Ik ben Ashtar.    Het is een plezier om bij jullie te zijn.  

Slechts kort nu heb ik een bericht.    Dat bericht is, kijk steeds meer naar de lucht.  

Niet alleen jullie die dit horen en resoneren met deze woorden, maar vele anderen over de planeet zullen steeds meer de zichtbaarheid van onze schepen beginnen te zien.    Omdat openbaarmaking naar jullie toekomt. Het komt niet van de regeringen.    Het komt naar de mensen rechtstreeks van ons.

En het zal zo sterk worden dat steeds meer mensen over de hele wereld eens en voor altijd zullen herkennen dat je niet alleen bent in het universum, dat dat een misvatting is geweest, een programma dat gedurende een lange periode is opgedrongen aan jullie.    Die misvatting, dat programma, is nu afgelopen.  

Het zal worden vervangen door een begrip dat niet alleen jullie niet alleen zijn, maar dat jullie verbonden zijn met heel het universum, dat je een Galactische beschaving wordt en deze planeet zullen aansluiten en iedereen op deze planeet zal toetreden tot de Galactisce Federatie van Werelden.  

Want het is aan ieder van jullie, zoals Sananda heeft gevraagd, zoals Aartsengel Michael heeft gevraagd en anderen, het is aan iedereen om steeds meer uit te reiken naar je broeders en zusters wanneer de gelegenheid zich voordoet en vertel hen om omhoog te kijken in de lucht en te zien wat ze eerder niet zouden hebben gezien.    Want het is waar dat zij die ogen hebben om te zien, zullen zien.    Maar het is ook waar dat steeds ze meer de ogen zullen hebben om te zien en ook de oren om te horen.  

Ik ben Ashtar.   

Ik verlaat jullie nu in liefde, vrede, harmonie en begrip en om je te vertellen dat de volgende keer dat jullie samenkomen, de volgende Zondag groep, KaRa met jullie zal zijn met een heel belangrijke speciale boodschap voor jullie allemaal en tevens een zeer tijdige.  

Ik verlaat jullie nu in vrede en liefde.  


One Who Serves

Om, mani, padme, hum;    om, mani padme hum;  hum, hum.   

Groeten aan jullie!     One Who Serves is er weer.   Shoshanna staat voor ons klaar zoals we het kennen.  

We zijn klaar voor vragen, tenzij Shoshanna iets heeft dat ze als beginbericht wil toevoegen.

Shoshanna   Gechanneld door JoAnna McConnell,   Nee.  

OWS:     Niets?    Oke.     Dan zijn we klaar voor vragen.    Heeft iemand een vraag die je willen stellen?   Jullie kunnen nu de telefoons weer unmuten.    Als er geen vragen zijn, beëindigen we deze sessie.    Zijn er vragen voordat we dit doen?  

Vraag:   Ik heb een vraag, One Who Serves.  

OWS:     Ja.

Vraag:   Ik heb gemerkt dat terwijl we samen onze wegen bewandelen, onze familie van Licht, is mij opgevallen, wat ik interpreteer als een toename van eenheid van ons allemaal omdat we onze gesprekken hebben en we zijn allemaal samen bij deze bijeenkomst, Ik kan voelen wanneer de frequentie van de groep zakt.    En ik kan ook voelen wanneer het weer opkomt.  

Mijn vraag aan jou is, omdat ik weet dat we allemaal in deze fysieke realiteit zijn, levend binnen deze illusie van scheiding en we nog steeds die banden of de ketens die ons verbinden aan 3-D vrijgeven, hebben we van die overblijfselen zoals irritatie en dingen waar ons ego gehecht aan is.    Ik kan voelen wanneer een van ons terugvalt in het ego en irritatie voelt of zich uitgedaagd voelt, of iets dergelijks.    Ik merk steeds meer dat wanneer onze groep de hoge frequentie verliest, dit heel duidelijk wordt.  

Mijn vraag aan jou is, (A) Welke andere dingen kunnen we doen om ons hiervan bewust te zijn en te stoppen en op de hogere frequenties blijven, en  (B) het andere deel van de vraag is, hoe gaan jullie, omdat jullie in de hogere frequenties zitten, voel je ieders resonantie of voel je de frequentie van alle wezens op de schepen zoals in dat eenheidsbewustzijn, ben je in staat om te voelen wanneer iemands frequentie is gedaald, of bestaat het niet in die dimensie?

OWS:     Wij kunnen zeker de frequentievermindering voelen, zoals je zegt, dit is grotendeels de reden waarom je op dit moment nog geen direct contact hebt gehad met ons en ook niet met wat jullie de Opgevaren Meesters noemen, het Gezelschap van de Hemel, evenals de Galactics en de Agarthanen.    Zij kunnen niet, wij kunnen niet rechtstreeks bij jullie zijn in een fysieke vorm totdat deze emoties, deze lagere frequentie vibratie gedurende een bepaalde periode aanzienlijk zijn toegenomen.    Daarom is dit nog niet gebeurd.    Dus ja, we kunnen dit zeker voelen.   

Maar we moeten je ook vertellen, omdat we neutraliteit beoefenen, we geen enkele connectie hebben met die verlaging van de frequenties, begrijp je?    Het heeft geen invloed op ons tenzij we toestaan ​​dat het invloed op ons heeft.    We zullen niet toestaan ​​dat het invloed op ons heeft, omdat we neutraal blijven, zie je?    Begrijp je dit?

Vraag:   Ik begrijp dat als we in de neutraliteit blijven, we ons niet hechten aan “dit is goed” of “dit is slecht”, of “dit is verkeerd” en “dit is juist”.    Is het juist dat er in de illusie geen goed en slecht is en dat er geen fout en goed is?    Dat is hoe je in de neutraliteit blijft waar je gewoon de waarnemer van alle ervaringen kunt zijn?  

OWS:     In de illusie, zoals je zegt, in de matrix is goed en fout.   Het komt daar voor.    Je hebt het daar gecreëerd.    Het maakt deel uit van dualiteit.    Als je de illusie en de 3-D matrix verlaat, verlaat je het gevoel van dualiteit, daarom worden goed en kwaad onbestaand omdat je steeds meer in een neutrale staat bent.   Zie je?     Begrijp je dit?

Vraag:   Ja, dat doe ik.   Dat leid me dan naar de volgende vraag, we hebben gehoord over de oorlogen die zich voordoen in een aantal andere werelden en andere beschavingen binnen de Melkweg, dus als er oorlogen gebeuren, betekent dat daar geen neutraliteit is?  

OWS:     Heel de schepping is geen neutraliteit.   Er zijn veel 3D-werelden, meer dan je je zelfs maar kunt voorstellen, de Aarde, Gaia, is er een van.    Maar er zijn ook veel hoger-niveau bewustzijnswezens, zielenplaneten, melkwegstelsels, die zijn veel meer in neutraliteit en liefde die tot uiting komt.    Dus er is alles.    Het is allemaal een deel van de schepping, omdat er vrije wil is in dit universum.    En vrije wil creëert precies dat, degene die vrije wil hebben en kiezen voor een dualiteitsomgeving zoals hier is gebeurd.  

Shoshanna, wil je iets toevoegen?

Shoshanna:     We willen ons perspectief met deze zuster delen.    Mogen we dit delen?

Vraag:   Ja graag.

Shoshanna:     Degene die een verhoogd besef van bewustzijn heeft, zoals jij heeft, zoals je zegt kan je de dissonante energieën of de lagere frequenties voelen in tegenstelling tot de hogere frequenties.    We zouden je dit willen vragen, beste zuster, wat is het dat je met deze frequenties wilt doen.    Wat is het dat je persoonlijk wilt doen als je die energieën voelt?  

Vraag:   Mijn individuele zielspersoon wil die energieën transmuteren en ze omgeven met liefde, onvoorwaardelijke liefde.    Ik observeer het alleen.    Ik weet dat we allemaal werken aan de egobijwerkingen en dat soort dingen.    Dus ik stuur liefde en licht naar iedereen.   Dat is het enige.    Ik observeer het alleen.  

Shoshanna:     We willen zeggen dat dit je ervaring is die je wenst te hebben. Je wilt de ervaring hebben te weten dat jij, als een bewust wetend wezen, de energie kunt verhogen en de energie kunt transmuteren en de energie kunt omringen, deze disharmonische energie kunt omringen met liefde en licht om het te transmuteren om de frequentie te verhogen.    Dit is wat je hebt gevraagd voor deze ervaring, dat je consequent leert te doen.    En, zoals je ervaring dicteert en je afspraken dicteren, zul je tegen die ervaringen aanlopen die dat voor je creëren, zodat je dat kunt oefenen.    Slaat dat ergens op?  

Vraag:   Ja dat doet het.  

Shoshanna:    Dat is alles wat het is.    Dus in het proces van het leren om de energie effectief te transmuteren en de frequentie effectief te verhogen, heb je je missie ontmoet.    Dat is alles wat we voor je hebben, beste zuster.     Namaste.

Vraag:     Dankjewel zuster.     Namaste.  

OWS:     We zouden verder willen zeggen dat het belangrijk is om de waarnemer te zijn, maar niet betrokken bij de waarneming.    Raak er niet bij betrokken.    Observeer gewoon, wees neutraal, laat het zijn wat het is.    Heb er geen emotie over. Als er emoties zijn, probeer deze dan zoveel mogelijk in een neutrale staat te brengen. Hoe meer je in een staat van neutraliteit kunt zijn, dat wil niet zeggen dat je een robot wordt en geen emoties of iets van deze aard hebt, begrijp dat alsjeblieft.  

Wij zijn geen robots.    We hebben emoties.    Maar we hebben geleerd ze zo te beheersen dat ze niet nadelig of schadelijk kunnen zijn voor iemand anders, inclusief onszelf.    Oke?

Vraag:   Ja bedankt.    Dat is heel verhelderend voor mij.    Dank je.

OWS:     Ja.    Zijn er nog andere vragen?    Dat was trouwens een prachtige vraag.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ja.    Hallo beste broeder.    Over hetzelfde soort onderwerp denk ik aan Jezus met het omgooien van de tafels in de tempel, weet je, de geldlenings tafels.    Ik denk dat dit voor veel verwarring bij ons heeft gezorgd en ik weet niet zeker of dit een incident was dat echt is gebeurd, of een incident dat is geplant, of dat er iets is dat we missen.  

Ik neem het ook persoonlijk op in mijn leven.   Bijvoorbeeld, toen ik vorige week een groep studenten les gaf gedurende twee dagen en rond dag twee van het kijken naar deze hele klas die probeerden een van hun klasgenoten te boycotten.    Mijn normale gang van zaken hierin is dat ik dit probeer aan te pakken op een manier van liefde en licht of wat dan ook, uiteindelijk op dag twee, ik ging letterlijk recht op dit meisje af en zei “je gaat deze persoon niet publiekelijk vernederen voor deze klas, dit is het einde hiervan, het is gebeurd.”    Toen zei ik ook iets soortgelijks tegen de andere leerlingen die probeerden mee te doen.    Ik zei, “jullie gaan het nu allemaal stoppen.”    Dus ik ben er niet helemaal zeker van.  

Voor mij is dat een beetje, ja, ik weet dat dit niet de grote liefde en lichtenergie is die uit me stroomt, maar aan de andere kant is het een beetje zoals de geldleners en het omgooien van de tafels, omdat ik eindelijk hun aandacht kreeg en het stopte, althans voor die periode.    Kun je meer licht werpen op die hele kwestie van dat soort energie waar iets hoort of niet hoort?

OWS:     Allereerst zouden we willen zeggen dat het begrip van wat er destijds 2000 jaar geleden gebeurde, niet helemaal correct is met alle respect.   In sommige opzichten wel ja, maar veel ervan werd buiten proporties geplaatst en toegevoegd om de noodzakelijke controle te bewerkstelligen die ze op dat moment wilden hebben om te laten zien dat hij boos kon worden en dit alles.  

Maar je moet ook begrijpen dat hij een man was, net zoals jij een man bent, een vrouw en emoties had, gevoelens had, ervaringen had en het was niet altijd in een neutrale periode maar hij was meestal in staat om zijn emoties te beheersen.    Dus er waren van die momenten.  

En wat je zou noemen, dat bijzondere moment waarover je spreekt, wordt in dat opzicht als ‘rechtvaardige boosheid’ beschouwd.    En niet dat het goed of fout is, het is gewoon.  

En voor jou om naar je eigen situatie te kijken, zoals je hebt gezegd, of het goed of fout is om boosheid te tonen, je hoeft geen woede te tonen door een reactie te geven, maar een reactie hebben, een reactie die op dat moment nodig is om het gewenste resultaat te bereiken waarnaar je op zoek bent.    Er hoeft dus geen woede te zijn om dat te doen, alleen de reactie die nodig is om dat resultaat te bereiken.    Oke?    Shoshanna?

Shoshanna:     Ja, we willen iets delen.    Onze beste zuster, mogen we ons perspectief met je delen?  

Vraag:   Absoluut.

Shoshanna:     Wat we zien is dat je grote compassie en je grote liefde voor de mensheid zich op dat moment vertoonde, dat het met grote liefde, met grote compassie, met veel begrip was dat je een standpunt innam, dat je zei, “niet meer van dit , je mag dit niet met een ander doen.”    En dat is wat bewuste wakkere individuen doen wanneer zij dit zien.  

Je moet in zo’n geval de leider zijn.    Degene zijn die controleert.    Degene zijn die laat zien wat passend is, omdat deze kinderen die deze dingen doen de weg kwijt zijn. Ze hebben hun begrip van de mensheid verloren en je moet opstaan ​​en zeggen wat je moet zeggen.    We vinden dat je het zei met grote passie en grote liefde voor deze studenten.     Namaste.

Vraag:   Dank je dank je.    Dat heeft het heel erg verduidelijkt van jullie beiden.    Ik waardeer het.  

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ja, ik heb een vraag.    Zowel door dromen als door meditatie heb ik mezelf zien staan ​​boven concentrische cirkels die van kleur veranderen.    En rondom mij zijn er veel lichtwezens.    Maar ik wil begrijpen wat het betekent of wat ik daar doe.    Kun je me alsjeblieft een beetje verlichten?

OWS:     Om te beginnen, om verlichting te bereiken, dat zal niet van ons komen.    Het zal van binnenuit komen.    Dus wat is jou begrip van wat zich in deze droom afspeelde?

Vraag:   Wel, gisteren met de groep waar ik om de week bij ben, werkten we met de planetaire logo’s.    Het was heel logisch, omdat we de energieën van de Mahatma en de andere logo’s integreerden, dus ik voelde me alsof ik daar met hen allemaal stond. Ik kon ook de Aartsengelen zien die elk van hun tunnels verlichtten.    Ik weet niet of ik eerder met dezelfde energie werkte door de momenten van gisteren.    Voor zover ik het begrijp, is dat hun oefening, de activiteit die we gisteren deden in de groep die ik bijwoonde, die met de Mahatma-energieën en de planetaire logos was, waar ik eerder aan gewerkt heb gisteren?    Is dat zo?  

OWS:     Spreekt je in termen van de energieën, heb je met hen gewerkt?    Is dat wat je vraagt?

Vraag:   Ja.    Of ik met deze energieën heb gewerkt om deze samen met anderen te integreren, dat is waarom ik ze eerder heb gezien?  

OWS:     Ja.    Nu begrijpen we het.    En, zoals we vaak doen, nemen we je individuele ervaring en relateren die aan het geheel.  

We zouden willen zeggen dat je niet alleen met deze energieën werkt, zoals je ze in je dromen en meditatie ziet, maar velen van jullie, zo niet jullie allemaal, werken ook met deze energieën op verschillende manieren.  

Sommigen komen binnen als fysieke energieën die je zult voelen.    Anderen ervaar je binnen de droom en meditatieve staten, soms ook in je waaktoestand.    Je ervaart deze energieën op vele, vele verschillende manieren en zal dit blijven doen.    Ze zullen manifesteren voor je in verschillende ervaringen en verschillende manieren om ze te interpreteren en te voelen zoals ze zich voordoen.

Shoshanna, heb je iets toe te voegen?

Shoshanna:    We willen graag ons perspectief met je delen door je een vraag te stellen.    Mogen we iets vragen?

Vraag:   Ja graag.

Shoshanna:     Twijfel je op enige manier dat je deze ervaringen hebt?  

Vraag:   Ik twijfel er niet aan, maar soms begrijp ik ze niet helemaal.    Het is alleen dat ik het hele ding niet kan herinneren, alleen delen ervan, dus het is een beetje verwarrend.  

Shoshanna:     Er is een deel van je, beste zuster dat alles in herinnering roept, dat alles weet, dat is duidelijk over alles wat je doet.    Het is de geest, het is het brein, waar een beetje mist in zit.  

Dus wat we willen vragen is, dat je erop vertrouwt dat er een deel van jou is dat volledig bewust is en volledig in harmonie met wat er gebeurt.    En dat terwijl je met hogere frequenties werkt, ze volledig integreren in je lichaam, in je ziel, in je geest, in je spirit en je opwekken om de ervaringen te hebben die je hebt.    Vertrouw erop dat dat perfect is.    Dat is precies wat je zou moeten zijn – (er zijn geen ‘zouden’s) – dat is precies wat je voordeel zou kunnen brengen in het ervaren van die dingen.    Het belangrijkste is dat er vertrouwen is dat alles wordt geïntegreerd en dat het niet relevant is dat je alles onthoudt.    Is dit zinvol?  

Vraag:   Heel erg logisch.    Ja. Dank je.

Shoshanna:     Namaste.

Vraag:   Namaste.  

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?  

Vraag:   Ik heb een vraag.    Ik wil iets vragen over onze andere zelven, welke invloed ze op mij hebben en welke invloed ik op hen kan hebben.    Kunt u dit uitleggen?

OWS:     Je zegt je Hoger Zelf, zei je?

Vraag:   Nee, mijn andere zelven.

OWS:     Andere zelven.    Je multi-dimensionale zelven?  

Vraag:   Hoe beïnvloeden ze mij, ja, en hoe kan ik hen beïnvloeden?

OWS:     Je moet begrijpen dat je Hoger Zelf vele verschillende delen van zichzelf neerzet (bij gebrek aan betere bewoordingen) in verschillende persoonlijkheden en verschillende situaties en zelfs in verschillende werelden.   Al deze delen vormen het geheel, in termen van alle ervaringen die plaatsvinden, vormen ze de volledige totaliteit van wie het Hoger Zelf is en wordt.    Dus alles beïnvloedt alles.  

Elk van je multi-dimensionale zelven beïnvloeden jou en jij hebt invloed op elk van je multi-dimensionale zelven, wat weer van invloed is op je Hoger Zelf, wat op termijn het Hoger Zelf van het Hoger Zelf beïnvloedt, enzovoort, helemaal tot aan de Monade.    Dus alles beïnvloedt alles.    Beantwoordt dit je vraag?

Vraag:   Ja bedankt.

Shoshanna, heb je daar iets aan toe te voegen?

Shoshanna:     We zouden zeggen, beste broeder, als we ons perspectief met je kunnen delen, mogen we dat ?

Vraag:   Ja graag.

Shoshanna:     Dit gaat heel erg samen met het idee van co-creëren.    Wanneer je co-creëert, is het niet alleen met je medemensen die je ziet en hoort en aanraakt en voelt , het is met jezelf dat je co-creëert.    Het idee is om er op elk moment aan te werken om je bewust te worden van alles en je bewust te zijn van alles, omdat je een leven van gewaarzijn, van mededogen, van liefde als begrip, van vriendelijkheid, van geven, van vrijgevigheid leeft.    Je verandert en beïnvloedt alle andere zelven die je bent op een voordelige manier.   

Als we boos, gefrustreerd, van streek zijn, anderen pijn doen, creëren we dat ook voor onszelf.    Het is dus belangrijk om te weten dat in alles wat we op dit moment doen, is zoals One Who Serves zegt, het van invloed is op alle dingen en op alle andere zelven.     Namaste.

Vraag:   Dank je.

OWS:     Heel goed.    Zijn er nog andere vragen?

Vraag:   Ik heb een vraag.  

OWS:     Ja.

Vraag:   One Who Serves, waar je het over had met de andere aspecten van onszelf, hebben onze andere aspecten van onszelf, inclusief onze tweelingvlam, hebben zij allemaal een ander Hoger Zelf dan dat we individueel hebben?

OWS:     Wat we je kunnen vertellen is niet precies zoals je het zegt.    Je moet begrijpen dat er ooit eens …    Hoe zeggen we het om dit te helpen begrijpen op het driedimensionaal niveau?  

Er was eens een Schepper.    En de Schepper heeft delen van zichzelf neergezet.    En die delen van zichzelf zetten vervolgens andere delen neer, enzovoort, enzovoort, enzovoort.    Jullie voeren allemaal terug naar die oorspronkelijke delen van het zelf die door de Schepper zijn neergelegd, zie je?  

Jullie maken daar allemaal deel van uit.    Ieder van jullie, jouw persoonlijkheden die je nu bent zijn verbonden met veel van de persoonlijkheden om je heen, niet alleen hier op deze planeet, maar ook in veel andere werelden, inclusief je tweelingvlam die deel uitmaakt van jou, maar ook deel uitmaakt van de Schepper, zie je?    Alles voert terug naar de oorspronkelijke.    Dit is de reden waarom we altijd aan het einde van onze boodschappen zeggen: “wees de Ene”.    Dat is om “te zijn” en “te weten” dat jij “die Ene” bent en dat je altijd “die Ene” ben geweest.    Oke?  

Vraag:   Erg goed.    Dank je.

OWS:     Shoshanna wil wat opheldering toevoegen, misschien doet zij het beter dan wij deden.

Shoshanna:     Welnee.    We zouden eraan willen toevoegen dat iedereen als individu de ervaring heeft van “die Ene” te zijn.    Dat is wat we toe te voegen hebben.  

OWS:     Ja.    En wij willen eraan toevoegen, James zegt, “nee, nee, ik wil niet dat je dit doet”, maar we moeten dit doen omdat het belangrijk is.  

James had vannacht een droom.    Hij heeft hem nog niet gedeeld.    Maar het leek erg op wat hier wordt besproken in termen van het feit dat hij zich vrij tussen werelden kon bewegen.    Hij was in staat om deze specifieke illusionaire wereld te verlaten en door een portaal te gaan zou je kunnen zeggen, naar een parallelle wereld.    En in die parallelle wereld waren alle wezens die daar waren zich bewust van de parallelle wereld waar hij vandaan kwam.    In feite bewogen ze zich vrijelijk heen en weer tussen de twee.  

Maar alleen de James, in zijn droom, was in staat om hun wereld binnen te gaan.    Dus ze konden vrij heen en weer bewegen.  

Er waren veel verschillende aspecten van wezens, sommige menselijk, sommige niet menselijk.    En velen die niet menselijk waren, wilden zich als mens laten zien omdat ze in deze wereld wilde komen, zie je.  

Dus wat we zeggen, is dat alles met elkaar verbonden is, alles is een deel van het geheel.    Dit is wat deze droom vertegenwoordigde, jullie komen allemaal tot een punt waar je in staat zult zijn om vrijelijk tussen werelden te bewegen en om in staat te zijn verbinding te maken met die andere delen van jezelf.    Ze zullen niet noodzakelijkerwijs er precies uitzien als jij.    Ze kunnen heel anders zijn.    Maar ze zullen een deel van je zijn.    Oke?  

Shoshanna, heb je hier iets aan toe te voegen?

Shoshanna:     Dit is precies een moeilijk idee om te begrijpen wanneer we op deze planeet in dit 3-D rijk “individualiteit” worden onderwezen.    Ons wordt geleerd dat we anders zijn, we maken geen deel uit van het geheel.   Dat programma loopt voor iedereen.  

En dat is een moeilijke zaak want de waarheid is, zoals je hebt gezegd, we zijn allemaal Een.    Wij zijn allemaal hetzelfde, met een individuele ervaring van het eenzijn.    Dus als we zouden kunnen begrijpen dat we allemaal één zijn, met een individuele ervaring van die eenheid, misschien zou dat helpen om dit op te lossen.     Namaste.

OWS:     Heel goed.     Zijn er nog andere vragen, voordat we het kanaal vrijgeven?  

Shoshanna:     We horen er nog een.

Vraag:   Ik heb er nog een, (lacht) als het goed is?  

Shoshanna:     Ja.

OWS:     Ja.

Vraag:   In een chatgesprek vanmorgen met een andere groep waar ik bij ben, hadden twee verschillende personen heen en weer gesproken (ik miste dat gedeelte). Maar een van hen reageerde op de andere en zei: “Jij bent een Opgevaren Meester, mijn liefste.”     Mijn vraag is, hebben we op dit moment geïncarneerde Opgestegen Meesters op Aarde?

OWS:     In termen van je multi-dimensionale zelf, zeker.    Er zijn veel delen van jezelf die geascendeerd zijn.    Nu voegen we hier echter aan toe, dat zelfs jij, je bent al eerder geascendeerd, niet als de persoonlijkheid in dit leven, maar in de totaliteit van het wezen dat je bent, ben je eerder geascendeerd.    Sommigen van jullie vele, vele malen.    Je bent daar geweest, heb dat vele malen gedaan.    En dit specifieke ascensieproces is een ander waar je doorheen gaat.    Maar deze, zoals je hem kent, is anders dan alle anderen.  

Maar wat hier op deze planeet gebeurt, is nog nooit eerder gebeurd.   En daarom is het zo moeilijk voor ons om je precies te vertellen hoe dit allemaal zal gebeuren, omdat we het zelf niet weten.  

Weet gewoon dat het gebeurt en dat het zal gebeuren, maar dat het nog nooit eerder in dit opzicht is gebeurd.  

Want als ascentie in normale gevallen gebeurt (dit is zeker geen normaal geval), maar zoals het eerder gebeurde, verlaten degenen die in het fysieke lichaam zijn dan fysieke lichaam.    Het fysieke lichaam vervalt en diegene is dan een bewustzijn en gaat verder in een geascendeerde staat.  

Deze keer, zoals je steeds meer begint te begrijpen, gaat niet alleen de planeet zelf door de ascensie, maar hij neemt velen van jullie mee, we kunnen niet zeggen iedereen, maar velen van jullie gaan door dit ascensieproces en nemen je fysieke lichaam met je mee.    Oke?

Shoshanna, kan je hier iets aan toevoegen?

Shoshanna:     We zouden ons perspectief willen toevoegen.    Beste zuster, mogen we het met je delen?

Vraag:   Ja.

Shoshanna:     Wij voelen dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn.    Dat iemand een  ander niet kan aanwijzen dat zij een Opgevaren Meester zijn.    Dit is niet hoe het werkt.    Dus ik zou willen zeggen om daar voorzichtig mee om te gaan.    Die persoon kan heel goed een Geascendeerde Meester zijn en als ze dat zijn, zouden ze niet in een chatroom zijn en er verbaasd over zijn.    Als dat ergens op slaat.     Namaste.

Vraag:   Ja natuurlijk.      Namaste.

OWS:     Ja.    Iedereen die een Opgevaren Meester is, zoals jullie hier op deze planeet zeggen, zal je niet vertellen dat ze dat zijn.    Oke?

Vraag:   (Lacht)    Heel goed.    Dank je.  

OWS:     Ja.  

We moeten nu het kanaal vrijgeven.    Voordat we dit doen, Shoshanna heb je een afsluitend bericht?

Shoshanna:     We willen ter afsluiting zeggen (en dank u!) dat we, nogmaals, zo trots zijn op deze groep individuen die als een collectief bijeen zijn gekomen om de vibratie van de planeet te verhogen, om de frequentie te verhogen van iedereen die wil deelnemen aan dit telefoongesprek en deel nemen aan deze groep en die boodschap naar de wereld brengen en dat bericht naar iedereen brengen dat we allemaal één zijn en we allemaal samenwerken als de Ene .  

We zijn zo trots op jullie allemaal.    En weet  dat jullie werk de wereld verandert.     Namaste.

OWS:     Heel goed.   

En we sluiten nu met deze eenvoudige boodschap af, het is nu tijd voor jullie om uit te reiken en iemand aan te raken.   Dat is alles.     

Shanti .    Vrede zij met jullie.    Wees de Ene.  


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld. Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”  

Terug naar pagina Vertalingen