De Hathors, De Planetaire Creatrix

De Planetaire Creatrix.

De Hathors via Tom Kenyon, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

15 April 2007

Jullie bevinden je op de rand van een escalatie van intergalactische energieën die vanuit de verre ruimte naar jullie toekomen. Zoals wij in vorige berichten hebben aangegeven, is deze golfactiviteit, die te maken heeft met de verruiming van bewustzijn, aan het toenemen. In het bijzonder heeft de verruiming van bewustzijn te maken met een groter besef van de subtiliteiten en complexiteiten van jullie leven als aardse wezens, maar ook als galactische en interdimensionale wezens.

Eén van de effecten van deze energiegolven uit de verre ruimte is een toename van wispelturigheid – emotionele wispelturigheid. Naarmate deze golven toenemen in zowel aantal als intensiteit, zullen zij meer irritatie, slapeloosheid, irrationele gedachten en gedragingen opwekken. Deze zullen zeer waarschijnlijk worden uitgewerkt tussen individuen, maar ook collectief. Deze energiegolven uit de verre ruimte zijn zowel positief als negatief. Zij zijn negatief vanuit het gezichtspunt van jullie status-quo, van jullie vertrouwde manier van zijn en doen, want deze golven zullen deze structuren afbreken tot op het subatomaire en kwantumniveau. En zij zullen veranderingen teweegbrengen in jullie fysieke zijn en psyche.

Deze beproevingen voor jullie psyche zijn het gevolg van jullie vasthouden aan oude manieren van waarnemen en zijn. Het collectieve effect hiervan kan heel verwoestend zijn voor de oude manieren van leven in deze wereld. Het positieve van deze energiegolven uit de verre ruimte is dat zij een gelegenheid bieden, een punt van keuze in elk moment terwijl de golven door jullie zonnestelsel gaan. De keuzepunten ontstaan wanneer de golven diep de energetische structuren raken van jullie lichaam, jullie geest en jullie interpersoonlijke relaties. De keuzepunten zijn een ineenstorten van jullie oude gewoontepatronen en een gelegenheid om snel en drastisch nieuwe wegen in te slaan.

Deze energiegolven uit de verre ruimte lijken heel veel op boodschappers die de deuren van jullie persoonlijke gevangenissen ontsluiten en opengooien. Even zal er de gelegenheid zijn om te ontsnappen, te ontsnappen uit jullie zelfgemaakte gevangenissen, of ze nu persoonlijk, interpersoonlijk, collectief of planetair zijn. De uitdaging, wanneer de gevangenisdeur wordt opengegooid, is het herkennen van de kans op vrijheid.

Wanneer de oude manieren van zijn instorten – wanneer de poppenkasten die jullie hebben beleefd aan jullie worden geopenbaard – krimp dan niet ineen door de ervaring. De oude manieren van verstoppen zullen niet werken, want een nieuwe energie wordt vrijgegeven in de kosmos. Jullie vrijheid ligt in het loslaten van oude gewoontes die jullie niet dienen. Nogmaals, dit werkt door tot in de subatomaire structuren van jullie wezen, in jullie “karakters” en in jullie relaties.

Wanneer de golven sterker worden – en dat worden ze – en de periode tussen de golven korter wordt, zal het voelen alsof de drukgolven van bewustzijn meedogenloos zijn, en door de confrontatie met zo’n gedreun kan het voelen als krankzinnigheid of waanzin. Gevoelens van wanhopigheid zullen toenemen. Maar wij willen dat jullie goed begrijpen dat jullie wanhopigheid door jullie zelf is gecreëerd en gegenereerd, want het is een weerstand tegen de drukgolven van evolutie, in het bijzonder spirituele evolutie. Wanneer jullie de kansen en keuzepunten aangrijpen als jullie gevangenisdeur openvliegt, zullen jullie een nieuwe vrijheid vinden, een nieuwe manier van leven met jezelf en met de wereld.

Diegenen die het meest gevoelig zijn voor energie zullen dit als eersten voelen. Zij die verstrikt zijn in de materiële ervaring van het leven en in hun dierlijke aard, zullen aanvankelijk ogenschijnlijk minder beïnvloed worden. Maar als de drukgolven toenemen zal hun gevoel van wanhopigheid ook toenemen. En niets voedt wanhopigheid beter dan vermeende bedreigingen voor iemands overleving.

In vorige berichten gaven wij richtlijnen voor het gebruik van het Holon van Evenwicht. Wij raden jullie dringend aan het vermogen te ontwikkelen dit holon elk moment te creëren. Jullie ervaring van het leven is op elk niveau in hoog tempo aan het veranderen. Hoe jullie door de smalle poort van chaos gaan wordt niet bepaald door uiterlijke gebeurtenissen in jullie leven, maar door hoe goed jullie interne kompas, jullie innerlijke, intuïtieve gevoel voor richting, werkt.

In vorige berichten hebben wij aanwijzingen gegeven hoe extase of gelukzaligheid te creëren. Onze reden om deze informatie te geven is dat extase en gelukzaligheid trillingsvelden zijn waarmee jullie je kunnen bevrijden van het lagere trillingsveld dat op jullie planeet heerst. Door te verkeren in extase of gelukzaligheid, of tenminste in vreugde of blijdschap, onafhankelijk van externe factoren, kunnen jullie via de deuren van jullie eigen gevangenis naar buiten glippen.

Vanuit ons perspectief, vanuit andere dimensies voorbij jullie derde dimensie, bevindt jullie Aarde zich in een acute strijd tussen de krachten die jullie gevangen willen houden en de krachten die jullie willen bevrijden. Wij zeggen jullie dit in alle duidelijkheid – jullie bevinden je temidden van een strijd om jullie eigen ziel, jullie eigen spirituele essentie. Want dit is de grootste schat die op jullie Aarde bestaat, niet het goud, zilver of diamant, maar de kortstondige spirituele vonk die ieder van jullie bezit.

Of jullie je bewust zijn van jullie spirituele vonk doet er niet toe, hij blijft van grote waarde. De krachten die deze planeet al duizenden jaren gevangen houden, worden bedreigd door deze energiegolven uit de verre ruimte. Van hen kan worden verwacht dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om hun overheersing van de menselijke geest voort te zetten. En toch, in de grote dans van de kosmos zijn er diegenen die jullie willen bevrijden, want met jullie vrijheid kan een grote renaissance van bewustzijn plaatsvinden die het hele universum ten goede zal komen. En daarom zijn hier veel wezens van veel domeinen – voor wie het menselijke leven heilig is –om jullie te helpen. Wij zijn slechts enkelen van hen. Omdat jullie je op de rand bevinden van deze enorme toename van evolutionaire druk is dit moment een cruciale gelegenheid om de kracht van licht, spiritueel licht op deze Aarde te versterken.

Zo presenteren wij aan jullie ons plan voor de naaste toekomst, en wanneer jullie je geroepen voelen en verbonden met onze visie, nodigen wij jullie uit om met ons mee te doen. Wij noemen dit de Planetaire Creatrix. Het is gebaseerd op een interdimensionale natuurkunde waarmee wij, met jullie hulp, zeer coherente en weldadige energievormen naar de energiematrix van jullie planeet kunnen sturen.

Dit werk is mogelijk gemaakt door iets wat afgelopen Pasen plaatsvond toen Magdalena de zeven grote Aartsengelen aanriep, en door deze uitnodiging en de co-creatie van veel mensen verspreid over de planeet, daalden zij af vanuit de rijken van licht naar de materie en brachten zij hun hoge trillingsvelden van energie over op diegenen die meededen en op de Aarde zelf.

In de Aarde plantten zij ontelbaar veel zaden van licht. Zij zijn verspreid over de hele wereld. Sommigen zijn tijd gecodeerd en zullen hun versterking van licht later verhogen. Sommigen van hen zullen worden geactiveerd wanneer bepaalde energiegolven uit de verre ruimte jullie wereld passeren. Zij zijn ontworpen met de bedoeling om keuzepunten te scheppen, gelegenheden voor verhoogde verlichting en spiritueel bewustzijn. Zij zijn een direct contrapunt voor de krachten die proberen alle leven te beheersen, te manipuleren en gevangen te nemen.

Gedurende drie dagen, van 6 tot 8 Juli 2007 roepen wij op tot een samenkomst in Seattle, Washington, die wij De Creatrix noemen. Op deze bijeenkomst zullen wij fundamentele inzichten en technieken overbrengen aangaande interdimensionale natuurkunde en het vermogen om in de driedimensionale wereld te manifesteren.

Op Zondag 8 Juli, van 14:00 tot 16:00 Pacifische Zomertijd, zullen wij veel van de lichtzaden activeren die afgelopen Pasen werden geplant door de Aartsengelen.

Voor diegenen die willen meedoen met ons in de Planetaire Creatrix maar niet fysiek aanwezig kunnen zijn, is enige voorbereiding noodzakelijk. Wat feitelijk zal plaatsvinden in deze periode van Zondag 8 Juli tussen 14:00 en 16:00 is dat je de centrale kolom van je subtiele energielichaam gebruikt als een kanaal om hoger dimensionaal licht en energie door je heen te laten gaan op de plek op Aarde waar je je bevindt. Dit zal de ingang zijn naar de planetaire matrix want jullie manifesteren trillingsgolven van Aardse energieën, en omdat jullie lichaam uit Aardse elementen bestaat, hebben jullie van nature het recht en het ingeboren vermogen om energieën aan de Aarde door te geven.

Hoe meer individuen hieraan meedoen, des te krachtiger het overbrengen van deze zeer heilzame energieën zal zijn. Voor deze periode vragen wij jullie andere activiteiten te staken en je gedurende deze twee uur te focussen op de centrale as, de centrale kolom van jullie subtiele lichaam en de hoger dimensionale energieën via je kruin binnen te laten komen en via je lichaam in de aarde te leiden.

Het is belangrijk dat je gedurende deze twee uur je eigen energieën afstemt op de hoger dimensionale energieën. Dit wordt het meest efficiënt gedaan door jezelf in het Holon van Evenwicht te plaatsen en gevoelens van gelukzaligheid en extase te genereren middels de methoden die wij eerder hebben aangereikt.

Voor jullie gemak plaatsen we de informatie hoe het Holon van Evenwicht en extase via het hart te creëren aan het einde van dit bericht. Als je je geroepen voelt om met ons mee te doen op jouw plek op Aarde, vragen wij je te beginnen met jezelf te trainen in het creëren van het Holon van Evenwicht en extatische toestanden opdat je je gedurende deze twee uur in Juli in een staat van evenwicht en vreugde of gelukzaligheid bevindt zoveel als je huidige evolutionaire staat toestaat. Wij buigen voor degenen die zich geroepen voelen met ons mee te doen in de Planetaire Creatrix.

Wij buigen voor de vele spirituele afstammingen die jullie vertegenwoordigen en voor de vele intergalactische wezens die jullie zijn, en wij dagen jullie uit om de hogere visie van planetaire dienstbaarheid die dit vereist binnen te stappen. Oefen en beheers het Holon van Evenwicht. Leer het vermogen om spontaan dankbaarheid, vreugde en gelukzaligheid te creëren, zonder afhankelijk te zijn van uiterlijke omstandigheden. Door deze twee dynamische velden van energie – evenwicht door het Holon en extase door middel van dankbaarheid – zul je in staat zijn om deze hoger dimensionale energieën naar de Aarde te helpen overbrengen ten bate van de mensheid, en zul je een zeer interessante en fascinerende ervaring hebben gedurende deze twee uur.

Dit is een groot experiment, een dappere actie die gepaard gaat met de coördinatie van veel rijken van bestaan. Negen dagen vóór de Creatrix, op 29 Juni 2007, zullen wij meer gedetailleerde instructies geven hoe gedurende deze twee uur van de feitelijke Planetaire Creatrix te handelen.

Gedachten van Tom over deze Planetaire Boodschap

Ik wil informatie delen met jullie die niet in dit bericht van de Hathors staat, maar die zij (mijn groep van Hathorgidsen) Judi en mij gaven toen wij meer vragen stelden. Bijvoorbeeld, zoals zij zeggen in het Bericht, nemen de bewustzijn stimulerende golven die op ons afkomen vanuit de verre ruimte nu toe in zowel aantal als sterkte. De huidige golf die hen bewoog om dit bericht te geven, begon ons zonnestelsel binnen te komen in de late avond van 12 April.

Deze golf zal ongeveer 9 dagen aanhouden (tot 21 April). Zij vertelden ons om in deze periode het nieuws te volgen aangezien er een toename zou zijn van irrationeel gedrag, destructiviteit en weersanomalieën, en die zijn er inderdaad geweest. Kort daarna zal er een nieuw aantal golven door ons zonnestelsel en de Aarde gaan. Volgens hen zal iedere volgende golf (met enkele uitzonderingen) sterker zijn dan de vorige. Met andere woorden, we zijn er op 21 April nog niet vanaf. Er zal golf na golf zijn van bewustzijn stimulerende energie die een aantal jaren door onze wereld zullen gaan – een aantal jaren dus, niet maanden.

Er zijn veel manieren om naar de gevolgen van deze boodschappers uit de verre ruimte te kijken. Zo zijn zij bijvoorbeeld evolutionaire katalysators die heel veel persoonlijke en collectieve energie kunnen vrijmaken. De Hathors gebruiken de metafoor van het openen van de deuren naar onze persoonlijke gevangenissen – gevangenissen die voortkomen uit onze manieren van leven met onszelf, met elkaar en met de Aarde. Als we als menselijke soort willen overleven, moeten we onze manier van leven veranderen. Punt uit.

Dit is een groot potentieel dat wordt ontketend, maar het is ook zeer desoriënterend. Misschien heb je zelf enkele van deze neveneffecten ervaren – slaapstoornissen, een toename van irrationele gedachten, ongewone gevoelens van wanhoop, extreme, plotselinge en onverklaarbare moeheid, en ook wisselende emoties.

Belangrijke aanvulling: Sommige van deze symptomen kunnen ook duiden op klinische depressie, waarbij professionele hulp nodig is.  Als deze geestes- en lichamelijke toestanden niet aanhouden maar snel lijken te komen en gaan, dan hebben zij waarschijnlijk niets te maken met klinische depressie en zijn zij het gevolg van de energetische effecten waar de Hathors het over hebben. Als deze symptomen echter wel aanhouden, dus niet snel komen en gaan, kun je inderdaad last hebben van klinische depressie, in welk geval je er goed aan zou doen een beoefenaar van mentale gezondheid te raadplegen.

De Hathors hebben het er niet over in deze boodschap maar bij velen er zijn ook gevoelens van fysieke desoriëntatie. Dit kunnen gevoelens zijn alsof de wereld aan het draaien is (wat natuurlijk ook zo is, maar in dit geval draait de wereld onder ongewone hoeken). Daarnaast lijkt iemands gewoonlijke gevoel van dimensionaliteit (onze perceptie van fysieke ruimte en interdimensionale ruimte) op de ene of andere manier te veranderen of over te vloeien. Als je niet weet wat ik hiermee bedoel, denk er dan verder niet over na.

Ofschoon het waarschijnlijk goed is op de hoogte te zijn van deze golven uit de verre ruimte en van de uitdagingen die hun effecten met zich brengen, is het niet de belangrijkste reden voor deze boodschap van de Hathors. Zij laten een Klaroengeschal uitgaan naar de spirituele gemeenschap van de wereld. Zij roepen in de geest duizenden, misschien tienduizenden verspreid over de wereld samen om mee te doen met wat zij (de Hathors) de Planetaire Creatrix noemen.

Terug naar pagina De Hathors