Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht, over de arrestatie leider kinderhandel.

Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 15 juli 2019

Blossom Goodchild channeld– Federatie van het Licht –

15 juli 2019

BG: Goede morgen! En we gaan weer verder … U heeft het al vaak gehad over ‘op zijn kop  en ondersteboven staan’. In ons nieuws is bekend gemaakt dat de leider van de grootste organisatie in kinderhandel ter wereld nu gearresteerd is, hetgeen ertoe zal leiden dat veel ‘beroemdheden’ gekend zullen worden omwille van hun gruwelijke misdaden. Is dit het, waar u over sprak? Dank u.

FVL: Welkom, lieve Zielen. Wij merken dat wij steeds dichter komen bij uw gedachten en gevoelens … want hoe nauwer wij in staat zijn om ons met u allen te verbinden, des te beter kunnen wij de dingen ‘begrijpen’ vanuit een aards standpunt. Wij kunnen nu veel duidelijker uw gedachten ‘lezen’, nu de Energieën tot rust komen en hun plaats innemen.

BG: Komen ze tot rust? Zo voelt het bepaald niet.

FVL: Ja. De eerste Energieën wel … waardoor de weg veel duidelijker is geworden. Maar, de Energieën die binnenstromen zullen blijven doorkomen … om u te verheffen … om u op te bouwen … en de weg te banen.

Wij zullen als eerste uw vraag beantwoorden.

Dit is inderdaad hetgeen waarover wij spraken. Met de arrestatie van deze mijnheer is/zal er een enorme beerput worden opengetrokken … en zullen er bewegingen worden onthuld, die de mensen zich zelfs in hun meest duistere nachtmerries niet konden voorstellen.

Daarom bidden wij u …

BLIJF IN UW LICHT …

BLIJF STRALEN MET UW WARE KLEUREN … want wanneer dergelijk ‘nieuws’ wordt gemeld en openbaar wordt gemaakt … zult u dat écht moeten gaan en blijven doen.

Gedurende enige tijd … zal er veel ‘beraad’ zijn over wat er wel en wat er niet kan worden naar buiten gebracht. Omdat daadwerkelijk heel veel mensen dusdanig verbijsterd zullen zijn, dat er grote kans is op grote beroering onder de mensen. De mensen, zoals wij al zegden, zullen niet weten wat ze als Waarheid mogen geloven … omdat er véél zal zijn waarvan het letterlijk onmogelijk lijkt, dat een mens zo laag kan vallen.

Veel beroemdheden vrezen nu voor hun leven, en weten niet waar zij zich veilig kunnen verschuilen.

Maar de Wet is nu eenmaal zo, dat u zult oogsten wat u gezaaid heeft, en mogen wij zeggen dat sommige van de zaden die gezaaid zijn bij de zogenoemde ‘hooggeplaatsten’, niet bepaald zijn wat u zou kunnen of mogen verwachten.

Er moet zoveel worden onthuld en als dat gebeurt … dan zal het ene telkens leiden tot weer iets anders. Want het is niet enkel het eerder genoemde kindermisbruik/de kinderhandel die naar buiten zal komen. Dit alles zal leiden tot het ontdekken van de manipulatie van uw volkeren.

Wij willen zelfs zo ver gaan om te zeggen … de ‘Slavernij van uw volkeren’. Zij die veel macht en geld hadden hebben hun positie misbruikt, en nu zullen zij te maken krijgen met de gevolgen daarvan.

Wij kunnen zonder twijfel stellen … dat het geen fraai gezicht zal zijn.

BG: Dat klinkt allemaal nogal gruwelijk en toch, u heeft ons al zo lang hierop voorbereid en nu lijkt het alsof het te gebeuren staat.

FVL: En dat is waarom, lieve Blossom, en u allemaal … wij u zijn blijven overspoelen met onze Liefde, en wij u erop gewezen hebben hoe belangrijk het is om HET LICHT TE ONTDEKKEN, DAT U BENT.

Want zonder die KENNIS, diep binnenin uzelf, zal het héél moeilijk zijn om overeind te blijven in de komende tijd … omdat het u zal overdonderen.

WEET alstublieft dat wij niet negatief willen zijn … wij bereiden u enkel maar vóór … want dit is geen kleinigheid en het zal niet vanzelf voorbijgaan.

DIT is het begin van DE VERANDERING … op een manier die tastbaar kan worden ervaren. De houding van ‘ik geloof het pas als ik het zie’, zal niet langer meer mogelijk zijn … want als eenmaal de rechtszaken bekend worden, welke reeds hebben plaatsgevonden … dan is er geen weg meer terug, en uw wereld staat op het punt om op zijn kop gezet te worden.

Nogmaals … het is onze bedoeling om te blijven benadrukken hoe ABSOLUUT NOODZAKELIJK het is, dat u uw Kracht laat uitstralen.

Als er zaken bekend raken … als Zielen daar niet mee om kunnen gaan …

DAN MOET U ZICH HERINNEREN WIE U BENT EN WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.

Dan moet u bij uzelf steeds weer opnieuw het volgende blijven herhalen …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Herhaal dit telkens opnieuw, in het diepst van uw Wezen … want niet alléén zal het u kracht geven … het is ook een oproep die ver zal doorklinken, om uw gelijkgestemden bijeen te roepen en ÉÉN TE ZIJN.

ÉÉN VERENIGDE ZIEL VAN LIEFDE.

En door dit WETEN zult u bemoedigd worden … en u zult de Liefde en de ruggensteun voelen, van al de Engelen en Lichtwezens en alle bronnen van andere werelden.

Want ook zij hebben gewacht om deze oproep te horen … van u!

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Miljarden Lichtkrachten van ‘Overal’ zullen uw oproep beantwoorden en zich bij u voegen.

Ook zij hebben zich voorbereid op deze tijd …

EN HIJ IS AANGEBROKEN, GELIEFDEN … HIJ IS AANGEBROKEN.

BG: Prachtig! Mijn hart slaat ervan over. Mag ik vragen waar u staat, in dat alles? Voor het geval we moeten worden opgestraald!

FVL: Wij staan 100% naast u. Tot het einde.

Want dit is waar wij u op hebben voorbereid. Wij hebben beslist niet het idee dat we ‘klaar zijn en kunnen vertrekken!’

BG: Dat is goed om te weten!

FVL: Wij zullen zijn, waar wij altijd al waren … in uw hart.

BG: Wat ik eigenlijk bedoel is, met dit alles … wanneer al die gruwelen openbaar worden gemaakt en het verheffen en ‘op zijn kop staan’ plaatsvinden … kunnen wij dan ‘tastbare’ hulp van u verwachten?

FVL: Er zullen inderdaad ‘tekenen’ zijn, van wat er komen gaat. Tekenen, niet enkel aan uw hemel, maar ook andere fenomenen.

WIJ ZITTEN IN HETZELFDE SCHUITJE.

BG: Wanneer u zegt ‘andere fenomenen’, hoe bedoelt u dat dan?

FVL: In die zin, dat u vanuit deze kracht die u voortbrengt … uzelf zult toestaan om ‘dieper in uw Ware Zijn te treden’ … hetgeen u zal voorzien van ‘Vermogens en vaardigheden’ die tot nu toe gesluimerd hebben.

BG: Verdorie … Ik wist wel, dat ik mijn Superwoman kostuum niet had moeten weggooien!

FVL: Psychische vermogens … Helende vermogens … ‘Weten’ wat u niet wist dat u wist … zullen allemaal naar bovenkomen in uw dagelijks handelen.

Het zal lijken alsof de ‘oefening’ voorbij is  … (bij gebrek aan een betere beschrijving) en u, DE STRIJDERS VOOR HET LICHT, zijn nu klaar om het veld te betreden.

U heeft zich hier – al zo lang – op voorbereid.

U heeft zo ongedurig gewacht.

Er waren tijden waarop u eraan dacht om er de brui aan te geven.

Maar, hier bent u dan … KLAAR ERVOOR!

U BENT ER KLAAR VOOR.

ALLES IS OP ZIJN PLEK.

Dit wachten was nodig, om alle puzzelstukjes op hun plaats te kunnen leggen en nu – hoewel niet heel erg mooi … is het plaatje volledig.

MAAR LAAT ONS ZEGGEN, EN DIT IS UITERST BELANGRIJK …

Hoewel datgene wat onthuld zal worden nog zo grimmig en ‘verbijsterend’ zal lijken … want u zult verbijsterd zijn, Geliefden …

WEET MET ELKE VEZEL VAN UW WEZEN … DAT HETGEEN PLAATSVINDT, NOODZAKELIJK IS.

HET MOET GEBEUREN.

HET MOET NAAR BUITEN WORDEN GEBRACHT.

HET MOET WORDEN OPGERUIMD.

Opdat u KUNT BINNENSTAPPEN IN HET GOUDEN LAND.

U BENT DAAR NU AL. Maar het duister moet nu voor altijd verdwijnen … en dat zal gebeuren.

Dan zal aan u worden onthuld … dan zal zich voor u openen …

DE GOUDEN LAAG VAN LICHT, waarin u nu vrijelijk mag gaan wonen.

DE GOUDEN LAAG VAN LIEFDE, die eonen geleden op uw Planeet werd begraven.

De rechtmatige en passende Energie van uw Goddelijke Moeder Aarde, zal opnieuw HAAR PLAATS INNEMEN.

OM TE STRALEN.

OM TE GEDIJEN.

OM TE DROMEN.

OM LIEF TE HEBBEN.

OM TE ZIJN.

Lieve Zielen … WEES uzelf.

Het ogenblik van Glorie is nabij.

Hoezeer hebben wij gewacht, net als u … om er zo dichtbij te zijn.

BG: Ik kan in elk geval de energie doorheen mijn Wezen voelen kloppen. Nog ander advies?

FVL: VERTROUW OP UW INTUÏTIE.

Stel uzelf de vraag: ‘is datgene wat mij wordt verteld Waarheid of leugen?’

Doe dat door een paar keer diep adem te halen en te VOELEN wat uw hart u vertelt.

Alléén op die manier zult u het WETEN.

BG: Ik heb dat soms geprobeerd … maar ik ben nog steeds niet zeker.

FVL: Doe dan nog wat méér ademhalingen … blijf er nog een beetje langer voor zitten … en vraag, dat u het antwoord mag voelen.

Er kan veel conflict en discussie komen bij vele mensen – over wat Waarheid is – en niet alleen dat, maar ook over de juiste manier om ermee om te gaan. Omdat er dusdanig veel boosheid en haat naar boven zullen komen bij zoveel mensen … en het zijn UW LICHT en uw LIEFDE, die deze Energieën in evenwicht moeten brengen.

Wij verwachten niet dat u dit niet ook zelf zult ondervinden … want u zult vaak en diep moeten graven in ‘wat u wéét’, om het grotere plaatje te kunnen bekijken en er zal nog veel méér inzicht nodig zijn, om te komen tot ‘Vergeven vanuit uw hart’.

BG: Ja. Ik weet dat het lastig kan zijn om te begrijpen hoe deze ‘wezens’ alleen al ‘op het idee’ kwamen om zulk gedrag te gaan vertonen, laat staan dat wij in staat zijn om hen zomaar ‘te Vergeven’.

FVL: Maar mogen wij dan voorstellen dat u ‘Vergeeft’ in algemene zin? Bied de Energie van Vergeving aan als EEN GEHEEL … VOOR ALLES WAT ER HEEFT PLAATSGEVONDEN … AAN ALLEN DIE BEHOEFTE HEBBEN AAN DEZE LIEFDE …

Misschien richt u zich beter niet op één bepaald gebeuren … als dat voor uw ‘brein’ te moeilijk zou zijn. Maar, zoals wij zeggen … Stuur Liefdevolle Vergeving uit … ALS EEN GEHEEL … NAAR HET GEHEEL.

BG: Dank u. Ik denk dat veel mensen baat hebben bij dit voorstel.

FVL: Wij zeggen het nogmaals … DIT IS DE WEG NAAR UW VRIJHEID.

Ook al zijn de tijden nog zo moeilijk …

WEET DAT HET RESULTAAT VAN/VOOR HET HOOGSTE GOED IS.

Datgene wat MOET ZIJN zal het mogelijk maken dat u EEN VREDE KENT op uw Planeet, welke Zij al zo heel, héél lang niet meer heeft gevoeld … dat het gevoel bijna vergeten was.

Maar het zal zijn alsof er een betovering is opgeheven, net als in een sprookje … en het land zal eens te meer …

BG: Vol zijn van zonneschijn, suikergoed en regenbogen?

FVL: En nog zoveel méér, Blossom Goodchild … Nog zoveel méér.

BG: Wow! Er spoelde net een dusdanig krachtige golf van Liefde over mij heen, dat ik ervan moest huilen!

FVL: STEL U DAN VOOR … STEL U VOOR, GELIEFDEN … DE LIEFDE DIE U ZULT GAAN ERVAREN WANNEER DE MEEST INTENSE GOLF VAN LIEFDE OVER EN IN UW PLANEET STROOMT … DIE ALLES EROP EN ERIN ZAL OVERSPOELEN MET ALLES WAT ZE IS … LIEFDE … DIE ALLES EN IEDEREEN VERANDERT … VOOR ALTIJD.

Deze zal komen op het Goddelijk ogenblik … wanneer ze in de best mogelijke positie is om haar werk te doen en te worden vrijgegeven.

BG: Velen vragen of dit de zonnevlam is, waarover zoveel gesproken wordt.

FVL: Het is er onlosmakelijk mee verbonden.

Wij hebben al eerder verteld dat uw Zon (die u kunt zien) een doorgang is voor de Goddelijke Bron. Daaruit volgt, dat DEZE GODDELIJKE GOLF VAN LIEFDE DAARLANGS ZAL MOETEN DOORKOMEN.

Dus, ja. Wij bevestigen dat ze ‘samenhangt met’ de zonnevlam die gaat komen.

BG: ‘Samenhangt met’, dat betekent?

FVL: Precies wat wij zeggen … Een deel van … Alles wat erbij betrokken is. Want als deze Golf eenmaal begint te rollen … zullen er nog méér volgen.

BG: Oh. Dat had ik nog nooit eerder gehoord.

FVL: Meer nog, in die zin dat wanneer ‘De Golf’ eenmaal is uitgestuurd … het als een rimpeleffect over de Planeet zal gaan, en daarbij zal het zijn alsof het vrijgeven van de eerste Golf … de ‘doorbraak’ mogelijk maakt … de Vrijheid … zodat de Energie die daarachter besloten ligt, óók kan binnenstromen.

DEZE ONTMOETING ZAL UW WEZEN VERVULLEN MET EEN LIEFDE, WELKE U VERGETEN WAS.

U was vergeten hoe dat VOELT.

Maar u zult het zich onmiddellijk herinneren … zodra het u raakt … en u zult daadwerkelijk …

THUIS ZIJN.

WIJ HOUDEN VAN U.

WIJ ZIJN BIJ U.

BG: Heel mooi, mijn vrienden. Met grote Dankbaarheid … in Liefdevolle dienstbaarheid.
I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you …  to keep the Energy as HIGH as we can. http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Vertaler: Veerle – spiritueellezen.org

Gepost door wakkeremensen op 10:50:00

Terug naar pagina Diverse berichten