Blossom Goodchild – Federatie van het Licht, het domino effect.

Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 22 juli 2019

22 juli 2019

BG: Hier zijn we weer. De week is echt voorbijgevlogen. Er waren zovele reacties op uw laatste bericht. Zovele mensen werden erdoor geraakt en voelden de WAARHEID, heel diep binnenin henzelf. Dank u. Hoe gaan we nu verder?

FVL: Gegroet, u allen, en wij zijn ons bewust van de verhoogde activiteit in zovele Wezens … want hun Energie van Licht-Hartigheid gaat ‘door het dak’, zoals u dat zegt. Wij vragen u om deze Energie van WETEN zo hoog mogelijk te houden, omdat die in zeer grote mate het proces versterkt en versneld.

Er staat veel te gebeuren … er moet echter aan beide zijden van de Sluier een protocol worden gevolgd.

BG: ‘te gebeuren’ … mag ik u vragen om daar iets meer over te vertellen?

FVL: Stel u het opbouwen voor van een hele grote machine, met heel veel verschillende onderdelen. Sommige van die onderdelen kunnen pas worden geplaatst, als de opbouw het punt heeft bereikt waarop ze kunnen worden ingepast. Stukje bij beetje worden de onderdelen toegevoegd, en diegenen die pas op het laatst aan de beurt komen, hebben heel geduldig moeten wachten totdat ALLES OP ZIJN PLEK IS.

Dit is wat er nu gaande is … De schakelaar kan bijna worden omgezet.

Maar de laatste ‘controleronde’, om zeker te stellen dat alles écht klaar is, die moet nog plaatsvinden.

Als éénmaal die schakelaar is omgezet … zullen er heel veel dominostenen omvallen. Elk daarvan zal de steen vóór hem omgooien … en neem van ons aan, dat er een hele lange rij staat opgesteld!

In de voorbije jaren hebben wij vaak gezegd ‘houd u stevig vast’, nietwaar?

BG: En dat hebben we vaak gedaan … enkel om weer los te laten … na enige tijd gaat het nieuwtje daar wel van af!

FVL: Toch zeggen wij het nu wéér …

BG: Waarom precies die woordkeuze?

FVL: Omdat hetgeen er komen gaat, zal lijken op een orkaan van gebeurtenissen en omdat het, als u niet goed geaard bent, dan inderdaad kan voelen alsof u wordt opgetild door/in een wervelwind – en u zult niet weten hoe u weer vaste grond kunt bereiken.

Wij benadrukken nogmaals, dat wij dit niet zeggen om u bang te maken. Wij zeggen dit, opdat u zich kunt voorbereiden. Opdat u zou weten dat hetgeen er komen gaat deel uitmaakt van het Plan, en dat u hoe het ook ‘lijkt’ … in uw diepste Wezen zult WETEN dat het zal leiden tot de Grootste Veranderingen, voor het Hoogste Goed.

Onthoud daarbij, dat er niet langer slechts enkele Zielen op uw planeet zijn die Bewust en Ontwaakt zijn. Nu zijn er méér dan voldoende mensen zoals u in staat om de LICHTKRACHT te verankeren, welke nodig zal zijn als de bom eenmaal barst.

WIJ WETEN DAT U ER KLAAR VOOR BENT.

WIJ WETEN DAT U VOORBEREID BENT.

WIJ WETEN DAT U STERK GENOEG BENT, OM ANDEREN OVER DE BRUG HEEN TE HELPEN.

Lieve Vrienden, DE TIJD IS AANGEBROKEN.

Het proces van Verlichting verloopt wellicht anders dan u zich had voorgesteld. Omdat niemand zich kan ‘voorstellen’ wat er gaat komen.

Hoe het zich ook ‘aandient’ … wees bewust en oplettend.

Blijf in uw Waarheid. Want velen zullen luidkeels hun mening gaan verkondigen over wat hun BESEF is ten aanzien van goed en fout.

ER BESTAAT GEEN GOED OF FOUT.

UW LIEFDE BESTAAT. UW LICHT BESTAAT.

Als Zielen boos worden en verward zijn …

Voed dan niet hun boosheid en hun verwarring. Voed de angst niet.

Voed enkel de zachte aanwijzingen om ‘naar binnen te keren’ en de Liefde te voelen, voor henzelf en voor alles.

Voor velen zal datgene wat ‘normaal’ is voor deze groep van Licht Spelers*, niet zo normaal zijn. Velen zijn zich volledig onbewust van alles wat er ‘onderhuids’ gaande is geweest op uw Planeet.

Velen hebben ervoor gekozen om te blijven slapen, en nu … nu de beroering op de grootst mogelijke schaal aan de oppervlakte komt … nu zullen zij er niks van begrijpen.

En zoals u WEET … begint dáár uw rol, voor ieder van u die zo lang reeds wacht om zijn/haar plek in te nemen.

Voor ieder van u die zich zo lang heeft afgevraagd waarom u hier was, en die zich zo hulpeloos heeft gevoeld.

NIET VEEL LANGER MEER, GELIEFDEN.

HET IS NU BIJNA ZOVER.

U zult veel hulp krijgen van DE LICHT KRACHTEN, welke niet op uw Planeet verblijven.

Want ook zij hebben geduldig gewacht en zich gereedgehouden.

Er zal zich een gevoel van Eénheid verspreiden, via de lucht die u inademt … terwijl u luidkeels zingt …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Zoals wij eerder al zegden … Dit is uw roep van ‘Afstemming’, naar elkaar. Dit is de herkenbare Klanktrilling van het klaroengeschal van alle/voor alle/aan alle/door alle Zielen van Ontwaakt Licht.

Het is het Lied van uw Hart, dat u met elkaar verbindt.

Het is de roep van uw Ziel, die u verbindt met THUIS.

VOEL HET in het DIEPSTE BESEF BINNENIN UW WEZEN, WANT …

U BENT HET LICHT … U BENT DE LIEFDE … I AM.

Visualiseer zo vaak u kunt hoe ontelbare miljoenen zielen hand in hand staan met u en met elkaar, helemaal rondom uw Aarde.

IEDER VAN HEN KENT DE KRACHT VAN HET LICHT DAT ZIJ ZIJN EN DAT ZIJ UITSTRALEN, ZODAT HET DÓÓRDRINGT IN DE MEEST DUISTERE GEBIEDEN.

BESEF dat visualisatie één van uw meest krachtige werktuigen is.

Sta uzelf nooit toe u hulpeloos te voelen, wanneer er zich iets aandient wat daartoe aanzet.

Het is juist doorheen al deze onthullingen dat u ‘alles op een rij moet houden’ … in alle opzichten van die uitdrukking.

Hou alles op een rij in uw Zielzelf en blijf een rij vormen ALS ÉÉN.

In deze tijden moet u ONTHOUDEN DAT U NIET ALLÉÉN BENT … ER ZIJN ER VELEN ZOALS U, DIE TOEWERKEN NAAR HETZELFDE EINDE …

NAAR HETZELFDE BEGIN … OM UW WERELD TERUG TE BRENGEN TOT HAAR HOOGSTE VORM.

BG: Zou het kunnen/is het mogelijk dat … wanneer er dingen onthuld gaan worden, wij die misschien niet zo schokkend zullen vinden als u nu zegt … Omdat we al behoorlijk wat gruwelen hebben gehoord?

FVL: Ongetwijfeld zijn er dingen waar sommigen al over hebben gehoord, en er zijn beslist dingen die enkel gekend zijn bij een selecte groep … in dit stadium.

BG: Er heeft iemand geschreven die vertelde dat ze een ‘milde’ onenigheid had met hun gids, over wat u vorige week zei, namelijk:

‘Gedurende enige tijd … zal er veel ‘beraad’ zijn over wat er wel en wat er niet kan worden naar buiten gebracht. Omdat daadwerkelijk heel veel mensen dusdanig verbijsterd zullen zijn, dat er grote kans is op grote beroering onder de mensen. De mensen, zoals wij al zegden, zullen niet weten wat ze als Waarheid mogen geloven … omdat er véél zal zijn waarvan het letterlijk onmogelijk lijkt, dat een mens zo laag kan vallen.’

Hun gids zei, dat u een verwijzing gaf dat er oproer kon komen. Deze dame verwees naar de voorafgaande zin en zei ‘Neen, ze zullen overleggen over (het vrijgeven van – V) informatie, juist om oproer te VOORKOMEN’.

Waarop u antwoordt met …?

FVL: Dat het inderdaad ‘zeer waarschijnlijk’ is, dat er oproer zal ontstaan. Het overleg wat betreft informatie gaat meer om ‘het gedoseerd vrijgeven’. Uiteindelijk zal het allemaal toch echt wel overweldigend zijn.

BG: Ik denk dat mijn bezorgdheid vooral ligt in het INZIEN – voor mijzelf – wat de WAARHEID en wat algemeen verspreide propaganda is. Zoals ik al eerder heb gezegd, voel ik mij niet zo vaardig in het uit elkaar houden van die twee zaken, wat het ‘nieuws’ betreft.

Ik weet wel waarheen ik mijn gedachten kan ‘sturen’ bij veel van die onderwerpen, en ook waarom ons bepaalde dingen verteld worden om ons uit evenwicht te brengen … Maar wanneer alles wat naar buiten wordt gebracht tot die orde behoort … hoe kunnen we dan ‘precies’ het onderscheid maken? Zal er een andere manier zijn, behalve ons ‘innerlijk weten’?

FVL: Op de meest ‘zachtmoedige’ manier .. willen wij u vragen om dan uw hart te volgen, niet uw hoofd. De dingen zullen niet verlopen zoals gebruikelijk, Blossom. Alles behalve … en verre van. Velen die meenden dat ze vaste functies hadden binnen uw media en in de politiek, zullen vrijwel onmiddellijk daaruit worden weggehaald.

Er zullen gaandeweg zoveel veranderingen plaatsvinden … dat uiteindelijk iedereen HET LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL ZAL ZIEN.

De oproer en beroering zullen bedaren, zodra de zielen ‘tot rust komen’ en zij gaan inzien dat alles wat werd onthuld en geopenbaard … een hoger doel dient, en dat het een middel is om ertoe te komen … dat de menselijke en de niet-menselijke Wezens eindelijk hun eigen MACHT terug krijgen.

BG: Bedoelt u niet-menselijke Wezens op de Planeet?

FVL: Wij bedoelen zowel op als buiten de Planeet. Beeld u eens in, hoe ontelbare miljoenen Zielen allemaal onderling zijn verbonden door kettingen, met boeien rondom hun polsen … geketend/gevangen in slavernij … En stel u dan voor … dat er een schakelaar wordt omgezet en dat al die boeien, allemaal tegelijkertijd, openvallen … 

VRIJHEID, LIEVE ZIELEN.

VRIJHEID VOOR UW ZIEL … EINDELIJK.

DIT IS WAT ER KOMEN GAAT …

DIT IS WAARVOOR U HIERHEEN KWAM … OM DE BEVRIJDERS VAN DE MENSHEID TE ZIJN.

OPDAT U OPNIEUW IN HET LICHT KUNT LEVEN … HET WARE LICHT VAN WIE U BENT.

WEES ÉÉN STEM …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

BG: Wow! Alles in gereedheid … In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

* Licht Spelers … is een voorstel van een mijnheer tijdens de Bali retraite. Dit klinkt zoveel toepasselijker dan ‘Lichtwerkers’. De FVL lijkt het daarmee eens te zijn.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you …to keep the Energy as HIGH as we can.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Vertaler: Veerle – spiritueellezen.org

Gepost door wakkeremensen op 11:10:00

Terug naar pagina Diverse berichten