WingMakers – Interview 4a

Het Oude Pijl Project

WingMakers – Interview 4a

Door Sarah

Wat volgt is een sessie met Dr. Neruda op 31 december 1997. Hij gaf mij toestemming om zijn antwoorden op mijn vragen vast te leggen. Dit is het verslag van die sessie. Dit was een van de vijf keren dat ik onze gesprekken op tape kon opslaan. Ik heb deze gesprekken letterlijk overgenomen. Ik heb niets aangepast en ik heb mijn best gedaan dezelfde woorden, frasering en grammatica te gebruiken dan Dr. Neruda.

(Het verdient aanbeveling de vorige drie interviews eerst te lezen)

Sarah: Zoals beloofd wil ik me in dit interview vooral richten op de Oude Pijl plek. Een vorige keer zei je dat de Oude Pijl plek volledig ontdaan was van zijn kunstobjecten. Waar zijn ze nu en wat denk je dat het ACIO ermee gaat doen?”

Dr. Neruda: “Ten tijde van mijn ontdekking werden de voorkamer en de 23 andere kamers zorgvuldig opgemeten, geanalyseerd en werd elk kunstobject gecatalogiseerd. Alle kunstobjecten die uit de 23 kamers verwijderd konden worden werden meegenomen naar het ACIO lab om grondig getest te worden. Allereerst werd er gehoopt dat ze toegankelijke technologieën bezaten die op de een of andere manier de toepassingsschema’s voor BST konden versnellen. Ik denk echter dat de verwachting veranderde na de ontdekking van de 24e kamer.”

Sarah: “Je hebt echter nog nooit enig detail over de kamers verteld – buiten de kunstobjecten dan. Wat was er dan zo speciaal aan kamer 24?”

Dr. Neruda: “Het interessante aan de kamers was – behalve dan de kunstobjecten die zich daar bevonden – dat de plek even steriel was als een operatiekamer, behalve de 23e kamer. Besef dat deze kamers vanuit een centrale gang naar buiten uitstulpten, die zich als een spiraal door een stevige rots naar boven slingerde. Vanaf de top van de 23e kamer naar de voorkamer beneden was een afstand van ongeveer 50 meter. Wij wisten dat er 24 kamers of segmenten op de optische schijf waren, maar wij dachten dat de voorkamer – ondanks het ontbreken van kunstobjecten – hierbij hoorde. Dus dat was een foute gedachtegang.”

Sarah: “Dat waren dus niet de 24 kamers?”

Dr. Neruda: “Nee. Er was nog een verborgen kamer.”

Sarah: “Hoe?”

Dr, Neruda: “In de 23e kamer bevonden zich grote stukken rots op de vloer. Het leek er sterk op alsof deze kamer niet af was, alsof de bouwers plotseling moesten vertrekken of het geduld niet meer konden opbrengen om hun missie te voltooien. We besteden veel tijd aan het analyseren van de muren en de restanten van de 23e kamer in de hoop de bouwmethoden te begrijpen, maar wij hadden nooit verwachten dat er een verborgen doorgang was onder de rotsblokken op de vloer van die kamer.”  

Sarah: “Dus, er was een deur die naar een trap leidde?”

Dr. Neruda: “Kort voor mijn vertrek werd er een deur ontdekt die naar beneden leidde door enkele ACIO onderzoekers die bezig waren met röntgenstralen het interieur van die plek te bepalen.”

Sarah: “Met welk doel?”

Dr. Neruda: “Zij probeerden vast te stellen of er enige gebreken op die plek bestonden die op lange termijn een instabiliteit van die plek zouden kunnen veroorzaken. Wij hadden tenslotte de afsluiting op die plek verbroken, wat een belangrijke verandering in de structuur teweeg had gebracht. Vijftien, die altijd zorgvuldig te werk gaat, wilde zeker zijn of wij niet onopzettelijk de structuur hadden verzwakt. Hij was bang dat de toestand van die plek mogelijk kritisch was.”

Sarah: “Oké, dus röntgenstralen lieten een trap naar een andere kamer zien. Waarom was er eerder overheen gezien”? Wat het te goed verborgen?”

Dr. Neruda: “Niet echt. Ons was verteld dat we alle kamers moesten achterlaten zoals we ze gevonden hadden – we moesten echter wel de kunstobjecten verwijderen en alles catalogiseren wat we gevonden hadden. Wat we ons niet realiseerden was dat de 15 cm grote rotsblokken op de vloer van de 23e kamer een verticale doorgang verborgen.”

Sarah: “Ging het recht naar beneden?”

Dr. Neruda: “Correct. Het ging bijna 50 meter verticaal naar beneden . . .”

Sarah: “Maar ik dacht dat de voorkamer zich 50 meter onder de 23e kamer bevond.”

Dr. Neruda: “Dat is ook zo, maar niet direct eronder. De 24e kamer is slechts door 4 meter gescheiden van de dichtstbijliggende muur van de voorkamer.”

Sarah: “Was er een doorgang tussen de twee, of kon je deze alleen via de 23e kamer bereiken?”

Dr. Neruda: “De enige ingang was via de 23e kamer, die het bijna onmogelijk maakte om er binnen te komen.”

Sarah: “Waarom”

Dr. Neruda: “Omdat de doorgang te smal was voor een volwassen lichaam en de afstand te groot om te overbruggen.”

Sarah: “Konden jullie met al je technologie deze niet wijder maken?”

Dr. Neruda: “Het was een alternatieve mogelijkheid, maar Vijftien vertrouwde dit niet”

Sarah: “Waarom niet? Het leek nogal een belangrijke ontdekking – misschien de sleutel voor de hele plek.”

Dr. Neruda: “Het ACIO bezat technologieën waardoor we camera’s naar beneden konden laten om op afstand de hele kamer te fotograferen.”

Sarah: “Wat zagen jullie?”

Dr. Neruda: “Het was de grootste van de 24 kamers – naar alle richtingen. De muurbeschilderingen waren de grootste en waren, zoals in de 23e kamer, horizontaal in plaats van verticaal georiënteerd. Er was een technologisch kunstobject die we uit de kamer verwijderden die, voor zover mij bekend, op de andere lijken maar ontoegankelijk is voor de ACIO onderzoekstechnologieën.”

Sarah: “Dus groter in omvang in vergelijking met de andere kamers, maar waren er nog andere verschillen?”

Dr. Neruda: “Het leek sterk op de 23e kamer, in de betekenis dat deze ook onafgemaakt was, maar het was ongeveer drie keer zo groot. Er waren, tegenover de beschildering, een serie tekens op de muren ingekerfd die bestond uit zeven groepen van vijf karakters.”

Sarah: “Ik weet dat je mij foto’s van de kamerbeschilderingen hebt laten zien, heb ik deze ook gezien?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Hoe zien ze eruit?”

Dr. Neruda: “Deze zijn de meest abstracte en de meest gecompliceerde van de collectie en als gevolg hiervan moeilijk te beschrijven. Zoals alle kamerbeschilderingen besteden we veel aandacht en tijd aan het ontcijferen van de symbolen en aan het analyseren van de schilderijen, maar over de werkelijke bedoeling konden we alleen maar speculeren.”

Sarah: “Heb je enige verklaring waarom deze 24e kamer verborgen was?”

Dr. Neruda: “Besef dat het grootste deel van de Labyrint Groep deze plek zag als een vage afspiegeling van de menselijke genetica …

Sarah: “”Vanwege de spiraalvorm?”

Dr. Neruda: “Dat ja en omdat er 23 kamers zijn – het exacte aantal chromosomen – of paren chromosomen in een normale menselijke cel. Deze factoren, samen met enkele details in de kamerbeschilderingen en in de filosofische teksten die we ontcijferden, leidde ons tot de conclusie dat deze plek ontworpen was om iets over de menselijke genen te vertellen.”

Sarah: “Oké, maar waarom was de 24e kamer verborgen en hoe staat dit in relatie met de menselijke genen?”

Dr. Neruda: “Ik weet het niet zeker, maar besef dat de 23e chromosoom de sekse van het individu bepaalt. De muurschildering van de 23e kamer is het enige schilderij dat bijna abstract de genitaliën van zowel de man als de vrouw toont. Wij namen aan dat dit opzettelijk was gebeurd. Het feit dat de 23e kamer onafgewerkt was suggereerde dat de 23echromosoom ook op de een of andere manier nog niet af was, wat inhield dat er misschien een andere functie van de seksegenen zou kunnen zijn die ook nog niet voltooid is.”  

Sarah: “Maar is niet de hele genenstructuur onafgewerkt? Ik herinner me gelezen te hebben dat 95% van de genen niet gebruikt worden. Is dat waar?”

Dr. Neruda: “Het is waar dat de instructies binnen de genen voor een groot deel niet gebruikt worden, maar de genen zelf is – wat deze instructieopzet betreft –  voorzover wij weten, niet onvolledig. Er zijn natuurlijk genetische mutaties die van tijd tot tijd plaatsvinden, maar opnieuw, dat zijn niet onvolledige toestanden maar meer spontane aanpassingen van de genen.”  

Sarah: “Wat is er dan aan de hand met de 24e kamer? Zijn er voorbeelden van mensen met 24 chromosomen?”  

Dr. Neruda: “Allereerst, het zijn 23 paren chromosomen en ja, er bestaan mensen die een extra chromosoom hebben, maar in het algemeen is dat niet wenselijk en is vaak fataal. In ons onderzoek hebben we nooit 24 paar chromosomen gezien in een gezond, normaal mens.”

Sarah: “Maar is het niet mogelijk dat het niet over paren chromosomen gaat? Er zijn ook geen paren kamers, dus misschien hebben ze het over 24 chromosome perioden.”

Dr. Neruda: “Deze mogelijkheid werd zeker onderzocht.”

Sarah: “En . . . ?”

Dr. Neruda: “Er was hiervoor geen betrouwbaar bewijs, dus die theorie werd buiten beschouwing gelaten.”

Sarah: “Dus geen mens heeft 24 chromosomen of 24 paren chromosomen? Waarom zouden de WingMakers iets construeren dat zo’n duidelijke genetische vorm heeft en een dergelijke fout maken?”

Dr. Neruda: “Niemand binnen de Labyrint Groep geloofde dat er een fout gemaakt is. Chimpansees, orang-oetans en gorilla’s bezitten 24 paar chromosomen.”

Sarah: “Apen?”

Dr. Neruda: “Elke moleculaire bioloog zal je vertellen dat onze genen voor 98% dezelfde zijn als die van de chimpansee.”

Sarah: “Suggereer je dat de WingMakers deze plek creëerden ter ere van de chimpansee?”

Dr. Neruda: “Nee, ik leg alleen een verband met de waarheid. Tot 1955 geloofden de wetenschappers dat de mens 24 paren chromosomen bezat net als de chimpansee of de gorilla, maar daarna werd ontdekt dat ergens in de tijd de mens twee chromosomen naar één lieten samensmelten …”

Sarah: “En hoe staat dit in verband met de ontdekking van de 24e kamer?”

Dr. Neruda: “Waarschijnlijk is er geen verband. De menselijke genen lijken op een encyclopedie van 24 delen. Het is heel goed mogelijk dat de 24e kamer in dit geval het equivalent is van de index of de inhoudstabel.”

Sarah: “Maar het is niet zichtbaar zoals de andere 23 chromosomen?”

Dr. Neruda: “Wij dachten dat er een betekenis lag in het feit dat de 24e kamer verborgen was en slechts verbonden was met een smalle, verticale doorgang naar de 23e kamer. In theorie is het mogelijk dat de 24e chromosoom niet een genendrager is die op moleculen is gebaseerd. Er kan een genetische mutatie hebben plaatsgevonden die een voorafschaduwing is in onze toekomst, of de 24e kamer is een metafoor voor een nieuwe functionaliteit van het menselijke soort, die tot nu toe slapend of nog niet gecodeerd is.”

Sarah: “Zo, en wat zijn de ideeën van Vijftien hierover?”

Dr. Neruda: “ZEMI heeft langdurig gezocht naar variabelen en ik denk dat Vijftien min of meer het meest waarschijnlijke alternatief had geaccepteerd, dat de 23e chromosoom er voor diende om de creatie van de 24e chromosoom te muteren, te scheppen of te analyseren. Deze zou dan gelden als een inhoudsopgaaf of index voor toekomstige genetici.”

Sarah: “En ZEMI leidde dit af uit een eenvoudig schilderij?”

Dr. Neruda: “ZEMI had 62 verschillende analyses van de beschildering van de 24e kamer en elk hiervan met een waarschijnlijkheidsgraad van 40%. Dit is ongehoord, tenzij een object in voldoende mate complex gecodeerd is, en deze codering consistent wordt toegepast om een webeffect van mogelijkheden te produceren. Dit schilderij, samen met de symbolen op de tegenover gelegen muur, bereikten dit resultaat. Het ACIO noemt een dergelijk verschijnsel – Complexiteit Interlocks (koppelingen) – met een factor op een schaal van nul tot honderd. Wanneer een object of een gebeurtenis een CI heeft van 15, wordt het als een gecodeerd object geschouwd. De kunstobjecten van de 24e kamer had de hoogste CI van alle kamers – 94.6. Om dit in perspectief te zien, de kamer die hierop volgde was kamer zes met een CI van 56.2.”

Sarah: “Waarom is dat zo belangrijk?”

Dr. Neruda: “Omdat Vijftien de 24e kamer zag als de sleutel om de Oude Pijl plek te begrijpen. ZEMI’s analyse was zeer specifiek, veel meer dan ik nu kan uitleggen.”

Sarah: “Kun je me een voorbeeld geven hoe ZEMI deze CI index bepaalt?”

Dr. Neruda: “Het schilderij of het object wordt gescand en ontleed naar zijn digitale componenten. Kleur, grootte, positie, vorm en herhaling worden alle bepaald en geanalyseerd. Bijvoorbeeld, een van de abstracte figuren in de beschildering van de 24e kamer lijkt van boven naar beneden te veranderen en heeft 23 sterren in het middelste gedeelte. ZEMI zou laten zien dat dit opvallend is en dit zou een draad in het webeffect vormen. ZEMI zou voortdurend deze draden creëren wanneer het naar een consistent patroon zoekt. Wanneer er een patroon verschijnt met voldoende mathematische coherentie en inhoud, beslist het dat het object met een doel ontworpen is.”

Sarah: “Met andere woorden, een hoger CI geeft aan dat er een hoger doel is?”

Dr. Neruda: “Ja, maar speciaal wanneer het onderscheid duidelijk is, zoals in de 24e kamer.”

Sarah: “Wanneer alle stukjes worden samengevoegd, en het plaatje verschijnt dat de Oude Pijl plek gecreëerd was als een metafoor van de menselijke genen, wat weer een voorspelling oplevert dat een mutatie de 24e chromosoom als gevolg heeft, waardoor wij rechtstreeks naar onze harige neven worden geleid, is dan niet de conclusie dat dit een devolutie betekent?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Waarom niet?”

Dr. Neruda: “De moleculaire omgeving van de 23 chromosomen is de meest antagonistische (vijandige) van alle menselijke chromosomen. Dit maakt het tot een kookpot voor potentiële mutatie. Moleculaire en evolutionaire biologen beginnen nu pas deze intrinsieke werkelijkheid van de 23e chromosoom te (h)erkennen.

ZEMI’s analyse was dat de 24e kamerbeschildering niet ging over onze seksuele entiteit, maar onze geestelijke entiteit.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “Het zou me minstens twintig minuten kosten om dit rationeel te verklaren. Wil je dat ik hiermee doorga?”

Sarah: “Kun je me een samenvatting geven?”

Dr. Neruda: “Ik zal het proberen.

Er bestaan verschillende verbanden tussen de 23e en de 24e kamer, waarmee de meest opvallende is dat de 24e kamer alleen maar toegankelijk is vanuit de 23e kamer. Dit suggereert dat de 24e bestaat als gevolg van het gedrag en de voorwaarden van de 23e. In zekere zin is de tunnel die de beide kamers verbindt een geboortekanaal en de 24e kamer is de baby.

Omdat de 23e de seksechromosoom is – het bepaalt de seksuele en fysieke identiteit van het individu – is het doel voor het grootste deel binair. Het is heel logisch te concluderen dat, wanneer het geboorte geeft aan een nieuwe chromosoom, het misschien iets te maken heeft met onze spirituele entiteit, speciaal in het licht van alle andere informatie die we over het Centrale Ras bezitten.”

Sarah: “Ik krijg het gevoel dat jij dit gelooft.”

Dr. Neruda: “Ik denk dat het een levensvatbare hypothese is, maar het exacte doel van de Oude Pijl plek kan toch met een groot vertrouwen bepaald worden.”

Sarah: “Zijn er andere plekken, zoals de Oude Pijl plek, waar het ACIO bij betrokken is?”

Dr. Neruda: “Niets van deze orde, maar het ACIO is bij alle vreemde zaken betrokken waar ET-invloeden een rol kunnen spelen.”

Sarah: “Kun je mij een voorbeeld geven?”

Dr. Neruda: “Er werd een ondergrondse plek met gegraveerde stenen in Peru gevonden halverwege de zestiger jaren. Sommige omstandigheden met betrekking tot deze plek waren dezelfde.”

Sarah: “In welke mate?”

Dr. Neruda: “Het was een ondergrondse installatie van een aanzienlijke gecompliceerdheid en het bevatte tienduizenden stenen die op een ingewikkelde wijze tekens bevatte en een omvangrijk historisch verslag van de aarde en een voorhistorische cultuur uitbeelden, dit alles uitgebeeld op steen die bekend staat als ‘andessite’ (vulkanische steen uit de Andes).”

Sarah: “En werd deze plek ook uit de publiciteit gehouden?”

Dr. Neruda: “Nee, in tegendeel. Het werd het doelwit van zware desinformatie en werd uiteindelijk door de academische instituten in diskrediet gebracht, ongetwijfeld omdat ze zich bedreigd voelden door de onthulling.”

Sarah: “Ik zie nog steeds niet in hoe een regeringsorganisatie, zoals het ACIO, achter de schermen kan opereren, terwijl onze gekozen vertegenwoordigers zich volledig onbewust zijn van zijn bestaan en agenda.”

Dr. Neruda: “Sommige gekozen regeringsvertegenwoordigers zijn zich wel bewust van het bestaan van het ACIO, maar met één ding heb je gelijk: ze kennen zijn ware bedoelingen niet.”

Sarah: “Wie zijn er dan wel op de hoogte en wie niet?”

Dr. Neruda: “Het is niet zo simpel dat ik je een lijst met namen kan geven. Degenen die dit weten zijn gekozen volksvertegenwoordigers, maar het zijn er maar weinigen.”

Sarah: “Hoe weinig?”

Dr. Neruda: “Ik zou dit op dit moment liever niet willen zeggen, maar het zijn er minder dan tien.

De wereldpolitiek is niet verdeeld in republikeinen en democraten, of liberale en conservatieve partijen. Ze zijn verdeeld naar kennis en vitale intelligentie. De financiële oligarchie van het geheime netwerk die ik vorige week noemde, bezit een superieure kennis, waarvan het een en ander wordt gedeeld met de militaire macht en met de isolationistische machten.

Deze drie machten zijn de principiële manier waarop de wereld zichzelf heeft georganiseerd en de veronderstelde alfa-organisatie is de ‘Incunabula’, omdat ze het belangrijkste deel van de geldhoeveelheid en de harde valuta controleren.”

Sarah: Oké, ik stop even want ik heb wat onderzoek verricht na ons laatste interview zaterdag, en ontdekte iets meer over de organisatie die de ‘Illuminati’ worden genoemd. Is dit dezelfde organisatie als die je de Incunabula noemde?”

Dr. Neruda: “Nee. De Illuminati is een onderdeel van een geheime organisatie, maar het is niet de alfa-organisatie. De Illuminati is verbonden met andere blauwbloed-organisaties (vorstenhuizen), die meestal hun wortels in Europa vinden, maar wiens doelen en doeleinden niet verbonden zijn met de Incunabula.”

Sarah: “Op welke manier, want vanuit mijn informatie leek het op het geheime netwerk dat jij noemde.”

Dr. Neruda: “Je moet allereerst weten dat het geheime netwerk dat ik noemde, nogal losjes verbonden is en geen grote samenhang vertoont vanwege tegenstrijdige agenda’s. Niettemin, er is een vorm van vriendschap tussen sommige van de meer machtige groepen, meestal omdat zij een elitestatus delen in zaken en in de academische wereld en regeringen.

Echter, deze groepen zijn in het algemeen ontworpen om hun leden te helpen bij het bouwen van een grotere rijkdom en invloed door middel van een netwerk van contacten in de bedrijfswereld en de regering. Het is enigszins te vergelijken met een zeer krachtige netwerkorganisatie.”

Sarah: “Weet je zeker dat we over dezelfde organisatie spreken?”

Dr. Neruda: “Er doen veel verhalen de ronde over de Illuminati die meer op legenden berusten dan op bewijzen. Te veel samenzweringstheorieën worden aan hen toegewezen en op die manier zijn ze niet georganiseerd. Dat leiderschap is te zichtbaar en wordt door de media nauwlettend gevolgd. Wanneer dit het geval is, kun je meestal het denkbeeld dat er een samenzwering aan het werk is, uitsluiten.”

Sarah: “Hoe staat het dan met de occulte verwijzingen naar de Illuminati? Zijn deze waar?”

Dr. Neruda: “De veronderstelde leiders van de Illuminati zijn niet de occultisten of de satanvereerders waarvan ze soms worden beschuldigd. Opnieuw, dit is een samenzweringstheorie die onrust veroorzaakt, meestal door degenen die vijanden willen definiëren die Lucifer kan belichamen, wat in hun ogen synoniem is met occult. De Illuminati – die bestaat als een eliteorganisatie – is samengesteld uit mannen en vrouwen die niet tot één geloof behoren. De spirituele overtuigingen van hun leden worden niet gebruikt als criteria om het lidmaatschap te verkrijgen. Het belangrijkste is een persoonlijk netwerk van contacten.”

Sarah: “Maar hebben ze niet een geweldige invloed op de politiek?”

Dr. Neruda: “Ja, ze zijn invloedrijk, evenals de Vrijmetselaars en de ‘Skull en Bones’, en zevenentwintig andere organisaties die samengesteld zijn uit dit loshangend netwerk van de elite, maar de mensen die het meesterplan controleren zijn niet rechtstreeks verbonden met een van deze dertig organisaties.

De werkelijkheid is dat deze organisaties in een van deze drie machtvelden opereren, die wel verbonden zijn onder de controlerende hand van de Incunabula.”

Sarah: “Dus je zegt dat binnen deze drie machten het politieke wereldtoneel georganiseerd is en dat de groep met het meeste geld ook de meeste kennis bezit om fundamenteel de twee andere groepen te controleren?”

Dr. Neruda: “De Incunabula dicteren niet de andere twee machten. Het geeft op een strategische wijze informatie vrij die de twee andere machten verleidt een richting in te slaan die zij wensen.”

Je kunt deze drie machten zien als een deel van een gelijkzijdige driehoek. Met de Incunabula als het hoogste punt en de Mondiale Militaire Macht als de ene en de Isolationistische Macht als de andere basis.”

Sarah: “Het is me nog niet duidelijk wat de doelen van deze drie machten zijn.”

Dr. Neruda: “De Incunabula is betrokken bij de globalisering van de monetaire kanalen en de vitale voorraden zoals olie en natuurlijk gas; de Militaire Macht is betrokken bij het verspreiden en bewaren van het democratiseringsproces op de wereld, om hierdoor de eigen belangen van de dominerende supermachten Amerika en West-Europa te beschermen; en de Isolationistische Macht is gericht op de industrie en rijkdom van de bewoners op staatsniveau.”

Sarah: “Maar hoe kan de Incunabula die andere twee tot hun eigen doeleinden verleiden? Kun je mij een voorbeeld geven?”

Dr. Neruda: “Waarom denk je dat Saddam Hoessein Koeweit binnenviel?”

Sarah: “Om zijn oliebronnen te grijpen en veel geld te verdienen.”

Dr. Neruda: “Oppervlakkig gezien is dit dicht bij de waarheid. Wanneer we de oorlog tussen Iran en Irak volgen, zien we dat Saddam een belangrijk deel van de rijkdom van zijn land had verloren en om hierin verbetering te brengen was hij geïnteresseerd in de olieproductie van Koeweit, maar hij wist ook dat zijn militaire macht niet in staat was landen binnen te vallen en te annexeren omdat de supermachten hun belangen in Koeweit zouden verdedigen.

Saddam zat in een belangrijk dilemma – hij had een miljoen soldaten die na de Iraanse-Iraakse oorlog zonder werk zaten en die niet door de Irakese economie opgenomen konden worden. De Militaire Macht was zich bewust van dit dilemma en deze liet Saddam – door middel van een hardnekkige desinformatie – geloven dat hij Koeweit mocht binnenvallen zonder dat de supermachten zouden optreden.

Er bestaan ‘mollen’ op hoge posities binnen de Militaire Macht die ook de ogen en oren van de Incunabula zijn. Het was algemeen bekend dat Irak massavernietigingswapens bezat die het in de loop van zijn oorlog met Iran had ontwikkeld. De Militaire Macht zag dit als een destabiliserende factor voor zijn democratiseringspolitiek – de Amerikaanse stijl – op de lange termijn voor de olieproducerende regio.

De Incunabula had geen controle over de olie in het Midden Oosten. Het is de enige vitale oliereserve waarover ze geen zeggenschap hebben. Saddam Hoessein werd door desinformatie verleid om Koeweit aan te vallen waardoor de Militaire Macht de verdediging van Irak kon ontmantelen, terwijl de hele wereld toekeek. Dit was een door de Incunabula geënsceneerde gebeurtenis met een mondiale impact, die door de Militaire Macht werd uitgevoerd zonder dat ze wisten dat ze er op dezelfde wijze als Irak ingeluisd waren.

Sarah: “En dit allemaal omdat enkele elitaire triljonairs de wereldvoorraad olie wilden controleren?”

Dr. Neruda: “Het is iets ingewikkelder, hoewel het gedeeltelijk waar is. Ik weet niet of je hierover nog meer wilt weten.”

Sarah: “Je kunt nu moeilijk stoppen na deze onthulling. Waar gaat dit naartoe … ik bedoel wat is het einddoel van de Incunabula?”

Dr. Neruda: “Bedoel je met betrekking tot het Midden Oosten?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “Zij willen de ruwe olieproductie controleren. Zij willen de beslissingsmacht over deze kritische olievoorraad hebben die zo fundamenteel nodig is om de wereldeconomie vorm te geven. Zij hebben de controle over de raffiniëring en de distributie van de eindproducten, maar missen de controle over de productie, speciaal die in het Midden Oosten. Dit is het fundamentele doel, maar het wordt mede bepaald door doeleinden om een Westerse cultuur naar de regio te brengen om op die manier langzaam doch zeker de wereldcultuur tot een homogeen geheel te brengen. Zij willen deze mondiale cultuur als een raamwerk, een structuur waardoor ze een mondiale regulering kunnen creëren.”

Sarah: “En hoelang zal dit duren … aannemend dat dit plan zal slagen?”

Dr. Neruda: “Vanuit de visie van het ACIO bestaat er een kans van 35% dat dit binnen 10 jaar zal gebeuren en een waarschijnlijkheid van 60% binnen de 20 jaar. Daarna zal het met elke volgend decennium waarschijnlijker worden, tot een bijna-zekerheid in het jaar 2060.”

Sarah: “En wat bedoel je met ‘mondiale regulering’?”

Dr. Neruda: “Het vermogen om de vitale reserves van de planeet als één mondiaal politiek lichaam te beheersen.”

Sarah: “Waarom is dit zo’n kritisch doel voor de Incunabula?”

Dr. Neruda: “Het verdwijnen van de olie- en gasreserves. Deze energiebronnen kunnen niet vervangen worden, want het neemt een miljard jaar in beslag om 3,2 triljoen vaten bruikbare olie te produceren die in 110 jaar gereduceerd zijn tot 1,8 triljoen vaten. De olievoorraad van deze planeet is zijn economisch levensbloed. Wanneer deze verdwijnt zal het economisch stelsel verdwijnen waarbinnen de mensheid leeft. Wanneer de economische toestand erodeert, ontstaat instabiliteit waardoor een niet te controleren chaos het gevolg is.”

Sarah: “Nog eens, je zegt dat het alleen maar over olie gaat?”

Dr. Neruda: “Ik ben verbaasd dat dit niet duidelijk is. Ieder die de situatie van de olievoorraad op de wereld kent, kan eenvoudig extrapoleren en vaststellen dat het nog ongeveer vijftig jaar duurt voordat deze reserves verdwenen zijn en dan nog moet je de meer optimistische visies gebruiken. De meer pessimistische benadering houdt het op een kleine vijfentwintig jaar.”

Sarah: “Waarom is dat zo? Ik kan me niets herinneren dat dit in de media besproken is. Ik zou denken dat dit een geweldig verhaal zou zijn wanneer dit zo duidelijk en bedreigend was.”

Dr. Neruda: “Er zijn verschillende versies van dit verhaal in de media verschenen, maar zij konden de aandacht nooit blijvend trekken van de media en de massa omdat dit zeer ver in de toekomst ligt – een onderwerp dat niet populair is bij de burgers met een westerse levensstijl. Niettemin, op deze toekomst zijn de Incunabula volstrekt gericht omdat dit hun huidige tactiek bepaalt.”

Het verdwijnen van de olievoorraad op de wereld, gekoppeld aan de groei van de menselijke bevolking, is de overheersende invloed die de politiek van de Incunabula bepaalt en zijn tijdschema.”

Sarah: “Dus de agenda van de Incunabula is het controleren van de verdwijnende olievoorraad, om wat te doen?”

Dr. Neruda: “Binnen de hoogste niveaus van de Incunabula worden plannen gemaakt die een periode omvatten van twintig tot honderd jaar, afhankelijk van de zaak. Ze zijn zich volledig bewust dat, wanneer de oliereserves verdwijnen, dat de olie in toenemende mate moeilijker te verkrijgen is uit de planetaire bronnen, waardoor het raffineringsproces minstens dertig procent duurder wordt. Dit zal de prijs sterk doen stijgen waardoor een aanhoudende recessie van de wereldeconomie het gevolg zal zijn.

De planners van de Incunabula denken dat een consolidatie van de olievoorraad en de verspreiding hiervan de beste manier is om de zaak op mondiaal niveau in de hand in te houden zonder dat er een Armageddon gaat plaatsvinden.”

Sarah: “Is het echt zo ernstig?”

Dr. Neruda: “Ik wil geen onheilsprofeet worden, maar dit is het fundamentele probleem van de wereld in de 21e eeuw. De helderste koppen van onze planeet zijn zich hiervan goed bewust en weten dit al meer dan twintig jaar.”

Sarah: “Waarom werken de wereldleiders en hun helderste koppen niet aan alternatieve energieverschaffers?”

Dr. Neruda: “In bepaalde gevallen doen ze dit ook. Er zijn veel alternatieven ontwikkeld – waarvan sommige zelfs nog niet eens zijn vrijgegeven voor het publiek omdat deze tot de technologieën behoren die als wapens gebruikt kunnen worden.

Maar belangrijker is hoe we het energiesysteem van onze moderne beschaving van een op olie gebaseerde naar een andere energiebron kunnen veranderen, of hoe we onze manier van leven – dus onze van olie afhankelijke levensstijl kunnen veranderen.”

Sarah: “Waarom is dat zo moeilijk? Ik zou denken dat wanneer de wereld in gaat zien dat de olievoorraden beperkt voorradig zijn dat zij heel gemakkelijk een nieuwe energievorm zullen aanvaarden.”

Dr. Neruda: “Heb je wel eens gehoord van de opvatting van Machiavelli ten aanzien van de moeilijkheid om een systeem te veranderen?”

Sarah: “Ik geloof het niet.”

Dr. Neruda: “Hij schreef: ”Er is niets moeilijker te plannen, niets onzekerder voor succes, niets gevaarlijker dan het invoeren van een nieuw systeem. Want de initiatiefnemer krijgt iedereen tot vijand die de voordelen van het oude systeem in stand wil houden en krijgt slechts diegene als medestander die voordeel ziet in het nieuwe systeem.”

Sarah: “Oké, dus dit kost veel voorbereiding en planning en waarschijnlijk veel overredingskracht. Maar welke keuzen hebben we dan?”

Dr. Neruda: “Geen enkele. Dit is het realisme voor de komende vijftig jaar.”

Sarah: “Ik neem aan dat de Incunabula van plan zijn deze verandering van systemen te orkestreren? Klopt dat?”

Dr. Neruda: “Ja. Zoals ik al eerder zei, zij denken dat het mondiaal reguleren van de energiebronnen en de groei van de bevolking tot de belangrijkste zaak van onze tijd te maken die – indien juist gehanteerd – een Armageddon kan voorkomen.”

Sarah: “Je hebt dit woord Armageddon al tweemaal genoemd. Wat bedoel je daarmee? Heb je het over Wereldoorlog III?”

Dr. Neruda: “Armageddon wordt door het ACIO omschreven als de chaos van de mensheid. Het is het moment waarop de mensheid tot chaos vervalt en de verbindingen tussen de mondiale handel, communicatie en diplomatie vernietigd worden en het nationale eigenbelang op de voorgrond treedt. Wanneer dit gaat gebeuren kunnen de wapens met een ongebruikelijke kracht gebruikt worden om dertig procent of meer van de menselijke bevolking te doden. Dit is de definitie waar we niet graag over spreken, maar het wordt binnen het ACIO als een mogelijkheid gezien voor de 21e eeuw.

Sarah: “Dus ik neem aan dat jullie ook kansberekeningen hebben gemaakt? Juist?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “En wat zijn die, durf ik te vragen?”

Dr. Neruda: “Dat wil ik liever niet zeggen. Ze zijn ook niet relevant, want zij fluctueren door de wereldgebeurtenissen.”

Sarah: “Hier willen de Incunabula dus op aansturen?”

Dr. Neruda: “Ja. Dit beheerste hun agenda meer dan alle andere zaken.”

Sarah: “Welke andere organisatie houdt zich met deze zaken bezig?”

Dr. Neruda: “Geen enkele.”

Sarah: “Wat?”

Dr. Neruda: “Dit plan is uniek voor de Incunabula want zij zijn de enige organisatie die zich vierkant opstelt achter deze bijzonder crisis, die gebaseerd is op datgene wat ik hiervoor gezegd heb.”

Sarah: “Je bedoelt dat dit de enige organisatie is die zich zorgen maakt over de Armageddon, die verband houdt met de olievoorraden en de groeiende bevolking?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Wil je hiermee zeggen dat er geen enkele andere organisatie bestaat die zich zorgen maakt over een derde wereldoorlog of over Armageddon of hoe je deze ook wilt noemen? Is dat juist?”

Dr. Neruda: “De leiders van alle naties zijn bezorgd over deze kwesties, maar zij maken zich hierover absoluut niet druk. Het vormt voor hen slechts een klein deel van hun agenda.”

Daarom is Vijftien betrokken bij de planners van de Incunabula. De bedreigingen voor het menselijke ras zijn echt en aanhoudend en met elke decennium worden de voorwaarden voor verdeeldheid en chaos steeds dreigender – het soort dat je kunt zien binnen de stammentwisten. Er is geen fundamenteel verschil.”

Sarah: “En de leiders van de Militaire Macht kennen dit doel?”

Dr. Neruda: “Nee. Zij hebben hun eigen agenda, die hieraan gerelateerd is en gelijktijdig heel anders is. Ze hebben niet de behoefte de olieproductie te reguleren, zij willen de beschikbaarheid verdedigen en de prijs beïnvloeden. Ze maken zich niet druk om de globalisering in relatie tot de economische en culturele platforms, ze voelen zich echter verplicht het democratiseringsproces te exporteren om de stabiliteit in de regio te verzekeren en de instabiliteit in de vorm van terroristen en dictators te verminderen.”

Sarah: “Maar dit lijkt in strijd met alles wat ik over de militairen heb gehoord.”

Dr. Neruda: “In welk opzicht?”

Sarah: “Je doet het voorkomen of de militairen de stabiliteit of de vrede willen brengen, terwijl ik niets anders hoor dan dat de militairen conflicten en instabiliteit proberen te veroorzaken. Wanneer de wereld vrede wil, dan worden de militairen eenvoudig omgebouwd naar een politiemacht en wordt deze macht teruggebracht en de budgetten verminderd.”

Dr. Neruda: “Ik begrijp je vraag. Echter, de Militaire Macht is niet hetzelfde als het militaire apparaat. Hoewel het erg promilitair is, opereert het met een langere termijn planning dan de militairen. De Militaire Macht bestaat uit mensen uit hoge posities, zoals politici, zakenmensen, veiligheidsdiensten, academici, denktanks enz. Zij komen uit Engeland, Amerika, Duitsland, Canada, Australië, Israël en vele andere landen. Hun samenhang als groep is niet zo zeer een functie van formele structuur en vergaderingen, maar bestaat eerder uit het publiceren van geclassificeerde, geheime stukken die onder de elitisten circuleren. Deze stukken definiëren de platforms, doeleinden, lange termijn doelen en stippelen de strategie en tactieken uit, door middel waarvan de Militaire Macht zijn plannen willen uitvoeren.

De Militaire Macht werkt aan geïntegreerde, exotische wapens voor verdediging en aanvalsdoeleinden die verband houden met de ruimte, biologische wapens, het Internet en andere omgevingen die nog niet als slagvelden worden gezien. Zij willen de R&D budgetten verhogen om nieuwe wapens te ontwikkelen die de rechten van de vrije mensen zullen garanderen waardoor ze niet meer bevreesd hoeven te zijn voor een onverwachte aanval. Zij willen deze werkelijkheid van de aarde verwijderen om gelijktijdig de democratie te propaganderen.”

Sarah: “Maar dit is toch een nobel doel?”

Dr. Neruda: “Hun doeleinden zijn in eerste instantie niet misleidend, maar hun methoden om dit te bereiken wel. Het gaat nu alleen maar om het beschermen van de macht, met als gevolg dat het heersend politiek platform gedicteerd wordt hoe het vrede moet bereiken. Het legt vrede op. Het is vrede door macht en manipulatie.”

Sarah: “Maar het is toch vrede en toch democratie. Dit is beter dan het alternatief van oorlog en anarchie en dictatuur.”

Dr. Neruda: “Er zijn andere methoden om dit doel te bereiken.”

Sarah: “Je zei dat het budget voor het militaire apparaat alleen maar in de tijd zou toenemen wanneer de Militaire Macht zijn gang kan gaan. Waarom is dat, terwijl er alleen maar wereldvrede is?”

Dr. Neruda: “Nieuwe bedreigingen zullen vastgesteld worden, hoewel de landen in onze wereld vrede hebben.”

Sarah: “Heb je het nu weer over ET’s?”

Dr. Neruda: “Onder andere. China zal waarschijnlijk het laatste bolwerk zijn dat zich verzet tegen de democratisering en wanneer het hierin volhardt wil de Militaire Macht unieke wapens bezitten die snel de gewenste veranderingen brengt. Biowapens zullen waarschijnlijk gebruikt worden …”

Sarah: “Hoe is dat mogelijk nu de V.S. deze biowapens verbannen heeft?”

Dr. Neruda: “Jammergenoeg dat de ontdekking van de menselijke genen te fascinerend is voor de Militaire Macht om het te negeren binnen de ontwikkeling van biowapens. Onderzoek is reeds bezig en dit al sinds twee jaar om biowapens te ontwikkelen die speciaal de genen van een specifiek ras als doel hebben.”

Sarah: “Zoals de Chinezen?”

Dr. Neruda: “Ja, maar het betekent niet dat deze wapens ooit ingezet zullen worden. Het zal alleen maar bekend worden dat de Militaire Macht in het bezit is van deze wapens en dit feit alleen al maakt de verandering van het regime onvermijdelijk.”

Sarah: “Ik moet nu stoppen en een bekentenis doen. Een deel van mij wil met mijn hoofd in het kussen uithuilen nu ik dit hoor en een ander deel wil dat ik meer vragen stel. Ik moet er echt om huilen … ik geloof dat ik er niet meer over wil praten. Oké?”

Dr. Neruda: “Ik beantwoord alleen maar zo eerlijk mogelijk je vragen.”

Sarah: “Dat weet ik en ik beklaag me dan ook niet over jou en je antwoorden. Ik wilde alleen maar zeggen wat ik voelde.”

Dr. Neruda: “Ik begrijp dat.”

Sarah: “Wil je even een pauze nemen en je benen strekken?”

Dr. Neruda: “Prima, alleen als jij graag wilt dat we even onze benen gaan strekken.”

Sarah: “Nee dat is niet nodig … Wil je me wat meer vertellen over de Isolationisten Macht? Wat is hun verhaal in dit alles?”  

Dr. Neruda: “Opnieuw, je moet niet denken dat de Militaire en de Isolationistische Machten formele groepen zijn die leden en partijplatforms bezitten. Het zijn hoogstens informele, zwijgende coalities en zij opereren door het goed gepositioneerd leiderschap van de Incunabula- mollen. Je moet ook beseffen dat zij allen deel uit maken van een driedelig leiderschap die de Incunabula gedurende de laatste 57 jaar hebben gecreëerd.

De Isolationisten zijn echter de laatste macht die zich hebben georganiseerd. Het is ontworpen om het economische beleid en de activiteiten te stimuleren, die de rijkdom van de elite overal op de wereld genereert. Als macht dient het de belangen van de afzonderlijke staten die de economische groei en vitaliteit aansturen. Het is gefocust op de afzonderlijke staten en nationale regeringen om de handel te bevorderen.”

Sarah: “Heb ik gelijk wanneer ik denk dat de Republikeinen meer verbonden zijn met de Isolationisten?”

Dr. Neruda: “Nee. Nee, deze drie machten zijn niet aangesloten bij enige partij of politieke organisatie. Men kan verbonden zijn met zowel de Militaire als de Isolationisten Macht zonder dat dit problemen oplevert. Ze zien elkaar niet als vijanden. Het zijn machten die elkaar aanvullen en verdragen. Ook zijn het niet alleen maar Amerikanen. Het zijn mondiale machten – hoewel gedomineerd door Amerikaanse en Europese belangen, maar het zijn geen partijbindingen zoals de democraten en republikeinen, noch zijn ze op enigerlei wijze verbonden met staten.”

Sarah: “Wanneer de olieproductie in handen van de Incunabula is, wat zal er dan met de Arabische staten gebeuren die nu deze macht hebben?”

Dr. Neruda: “Dat hangt af van het regime. De Incunabula is een expert in het beïnvloeden door middel van financiële diensten en legale manoeuvres. Ze ontwikkelen hun invloed langzaam, geleidelijk en op een manier die de koninklijke families en kartels bij verrassing overvallen. Hun geduld is onovertroffen en ze opereren op talrijke niveaus van beïnvloeding, die ze bijna altijd winnen.

Zelfs in deze tijd oefenen vele koninklijke families hun invloed uit op de binnenlandse zaken, maar niet in de olieproductie. Zij krijgen de vergoedingen voor de olie, maar anderen binnen hun regimes runnen werkelijk de productie en werken met het kartel en ontwikkelen de kerngroep voor vertrouwen en invloed. Dit zijn degenen die binnen de invloedssfeer van de Incunabula worden gebracht en langzaam doch zeker de ‘mollen’ voor hun plannen worden. De Militaire Macht zal op het juiste moment de regimes omverwerpen die in conflict zijn met het plan en de regimes die hun vriendschappelijk gezind zijn zullen hun locale aanwezigheid en invloed mogen behouden. Dit zijn zeer zorgvuldig georkestreerde gebeurtenissen.”

Sarah: “En wanneer de Incunabula eenmaal de controle hebben over de productie, wat gebeurt er dan?”

Dr. Neruda: “Het ontmantelen van de harde munt. De Incunabula willen een elektronische munt invoeren waardoor iedereen gevolgd kan worden en een meer zorgvuldig analytisch inzicht verkregen kan worden over individuele zaken.”

Sarah: “En wat willen ze dan met al die informatie doen?”

Dr. Neruda: “Ze willen de patronen observeren en de gebeurtenissen manipuleren om hun dominantie als leiders te beschermen en, zoals ik al eerder heb gezegd, zij willen het nieuwe systeem definiëren en de systeemverandering doorvoeren. Wanneer deze dominantie eenmaal een kritische massa bereikt, willen de Incunabula een mondiale regering installeren die stabiliteit naar de aarde brengt en een beleid die de mensheid op zijn hoogst behulpzaam kan zijn.”

Sarah: “Opnieuw vertel je me dat hun doel is de mensheid te helpen, maar ik kan dat nauwelijks geloven.”

Dr. Neruda: “In zekere zin is dat de enige manier om hun macht te behouden. Wanneer zij zich te veel concentreren op rijkdom en dienstverlening, zullen ze de controle op de bevolking verliezen die zij zo graag willen besturen. Er ontstaat al snel een opstand wanneer de lege magen zich verenigen.”

Sarah: “Hoe zullen zij onze harde munt ontmantelen?”

Dr. Neruda: “Er zal wereldwijd een geleidelijke devaluatie van de aandelenmarkten plaatsvinden. De Amerikanen in het bijzonder zijn gewend geraakt aan het gemakkelijk geld kunnen verdienen in de aandelenmarkt en ook aan een overvloedige levensstijl. Dit kan niet oneindig standhouden. Recessies zullen in golven plaatsvinden totdat de waarde van de munt gevaar gaat lopen. Dit zal allereerst in de derdewereldlanden plaatsvinden, en wanneer zij de eerste slachtoffers van een zwak economisch beleid gaan worden, zal de Incunabula deze landen primair dwingen hun bezit tegen bodemprijzen te verkopen om hen uit de economische crisis te halen.

In goede tijden is de wereldeconomie een bonte verzameling van economische systemen die op verschillende snelheden werken zonder in het bezit te zijn van een zachte intermediair of macrosysteem waarbinnen ze kunnen opereren. In slechte tijden is het een kaartenhuis dat bij het geringste zuchtje instort. De harde munt en het monetaire stelsel die het steunt zal de zondebok worden van een economische teruggang en de elektronische munt zal in toenemende mate de oplossing worden voor de algemene malaise van de mondiale economie.”

Sarah: “Ik ben geen econoom, dus weet ik niet wat ik moet vragen, maar ik blijf wel zitten met een misselijk gevoel. Ik ga voelen dat er slechts één werkelijke macht op deze wereld bestaat en die heet Incunabula en wij zijn slechts de marionetten van deze rijke eliteclub. Is dat niet jouw onderliggende boodschap?”

Dr. Neruda: “Nee, helemaal niet. Maar ik begrijp hoe je aan die conclusie komt, gegeven het feit dat we ons gericht hebben op het driemanschap van de Macht, of TOP, in relatie met mijn verwijzing binnen het verhaal van de Labyrint Groep. De TOP is een werkelijkheid op aarde en dat zal waarschijnlijk nog generaties duren. En het verkeert zeker in de beste positie om de wereldzaken te domineren en te ontwikkelen, maar er zijn andere machten die tussenbeide kunnen komen en die voor een verfrissende verandering kunnen zorgen voor de wereldbevolking.”

Sarah: “Zoals de kerkelijke machten?”

Dr. Neruda: “Ja, dat is er een, hoewel ze nooit de Incunabula zullen beconcurreren in de zin dat ze zich met wereldse zaken zullen bezighouden.”

Sarah: “Wie bedoel je dan wel? Geef me enkele namen of voorbeelden.”

Dr. Neruda: “De komst van de PC’s en het Internet zouden volgens de plannen van de Incunabula nooit hebben mogen plaatsvinden. Het was een van de ontwikkelingen die de planners van de Incunabula volledig verrasten en die al bijna een decennium lang een vervelende kwestie voor hen bleek te zijn. De computermacht had in de handen van de elite moeten blijven. Het Internet groeide organisch en met een snelheid die nooit iemand voor mogelijk had gehouden en dit hadden de Incunabula volstrekt niet in de hand.”

Sarah: “Dus de technologie werd een macht die de plannen van de Incunabula frustreerden?”

Dr. Neruda: “Het is één voorbeeld.”

Sarah: “Ik denk dat het ACIO een ander is?”

Dr. Neruda: “De grootste zwakheid van de Incunabula is hun gebrek aan wetenschappelijke expertise binnen de rangen van hun leiderschap. Hoewel het technische en wetenschappelijke leden heeft in hun speciale projecten binnen het Mondiale Militair Industriële Complex, zijn ze geen leiders en de leiders van de Incunabula bepalen de agenda.”

Sarah: “Maar je beweerde dat Vijftien een onderdeel was van de Incunabula.”

Dr. Neruda: “Ja, maar het ACIO wordt gewoon gezien als een hulpmiddel voor de Incunabula. Vijftien wordt gezien als een anarchist wiens visie nooit kan aansluiten op het leiderschap van de Incunabula. Zij identificeren zich zelfs nooit met zijn visie.”

Sarah: “Wanneer de Incunabula zo sterk steunen op de ACIO technologieën, en zij een wetenschappelijke leiding nodig hebben, waarom verplaatsen ze Vijftien dan niet en zetten iemand anders op zijn plaats die ze beter kunnen controleren?”

Dr. Neruda: “In het begin probeerden ze een andere directeur te plaatsen die volgzamer was, maar dat lukte niet.”

Sarah: “Hoe bedoel je dat?”

Dr. Neruda: “Een van de eerste directeuren van het ACI was een lid van de Incunabula’s Militaire Macht en dit was een echte insider binnen de groep van leiders van hoge rang, speciaal die in Amerika.”

Sarah: “Kun je zijn naam geven?”

Dr. Neruda: “Vannevar Bush.”

Sarah: “Hoe spel je dat?”

Dr. Neruda (hij spelt het.)

Sarah: “Is het familie van President George Bush?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Dus hij runde het ACIO toen het nog in zijn kinderschoenen stond?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Wat gebeurde er met hem?”

Dr. Neruda: “Hij was te zichtbaar en hij was terecht bevreesd dat hij niet verborgen kon blijven.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “Dr. Bush was een begenadigd mens die zowel een technische visie als leiderskwaliteiten bezat. Hij had toegang tot de leiders van de regering en van de Incunabula. Hij kon even goed als ieder ander een groot team wetenschappers en ingenieurs leiden. Hij bouwde als eerste de infrastructuur voor het militaire onderzoek, maar zijn beroemde status was lastig voor de stichters van de Incunabula.”

Sarah: “In welke tijd speelde zich dit af? Ik moet toegeven dat ik nog nooit van deze man heb gehoord.”

Dr. Neruda: “Direct na de Tweede Wereldoorlog werd Dr. Bush gevraagd de leiding op zich te nemen van een team onderzoekswetenschappers die samengesteld was uit de NDRC en SPL om een ruimteschip terug te ontwikkelen die reeds in 1940 ontdekt was even uit de kust van Florida. Dit werden in feite de topwetenschappers van het nieuw gevormde ACIO. Het ruimteschip was vanwege de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond gehouden. Toen de oorlog ten einde liep kwam Dr. Bush met deze ontdekking in aanraking door middel van zijn netwerk en deed het aanbod de leider van dit project te worden. Zoals ik begrepen heb, kwam hij bij het Manhattan Project vandaan toen deze gelegenheid zich voordeed.

Sarah: “”Dus hij werd als een veiligheidsrisico gezien dat eindigde met zijn vertrek uit het ACIO”

Dr. Neruda: “Ja. Dit terugontwikkelingsproject werd met de grootste geheimhouding omgeven. Dr. Bush kon deze operatie binnen het SPL uitvoeren door middel van speciale fondsen van het OSS, die de voorloper was van het ACIO. Na een jaar echter, was er nog weinig vooruitgang geboekt en er ontstonden geruchten dat hij bezig was met een buitenaards ruimteschip.”

Bush rapporteerde rechtstreeks aan James Forrestal, die op dat moment de bevelhebber van de Marine was, maar kort daarna werd de Eerste Secretaris van de Defensie, Truman de president.

Het ruimteschip dat ontdekt was, was voldoende intact om een terugontwikkeling van het voortstuwingssysteem mogelijk te maken, wat de meest kritische kennis was die Forrestal uit dit project probeerde te halen.”

Sarah: “Over welk jaar heb je het nu?”

Dr. Neruda: “Dit zal tussen 1945 en 1946 hebben plaatsgevonden.”

Sarah: “Wat gebeurde er toen?”

Dr. Neruda: “Besef wel dat mijn kennis over deze gebeurtenissen gebaseerd is mijn studies van het ACIO-archief. Ik was persoonlijk niet betrokken bij deze gebeurtenissen, dus ik ben niet absoluut zeker.”

Sarah: “Begrepen.”

Dr. Neruda: “Dr. Bush werd gevraagd het voortstuwingssysteem van het opnieuw ontdekte schip binnen 12 maanden te repliceren en hij kreeg hiervoor de financiële middelen van het ACIO.”

Sarah: “En slaagde hij?”

Dr. Neruda: “Gedeeltelijk. De elektromagnetische velden waren niet volledig gerepliceerd wat betreft de sterkte van de metalen vanwege een elektronische opeenhoping die – ik probeer dit in gewone taal uit te leggen – de belangrijkste reden van dit falen is. Niettemin, er werden prototypes gebouwd die bepaalde aspecten van het voortstuwingssysteem van het ruimteschip repliceerde, en die voldoende waren voor het galvaniseringsproces en de support voor het ACIO.”

Sarah: “Waarom trad Dr. Bush niet in dienst bij het ACIO?”

Dr. Neruda: “Hij wist dat het nodig was dat hij ondergronds ging en volstrekt anoniem werd. Hij wilde niet in de anonimiteit leven want hij was een bijzondere uitvinder en wilde graag in de schijnwerpers der belangstelling staan, zowel bij de regeringsofficials als de wetenschappelijke gemeenschap. Ook denk ik, dat het hoofd van het OSS zijn mentale vermogens onvoldoende achtte voor deze taak. Bush was een prima organisator, maar hij miste het nodige intellect voor de fysica om het ACIO te leiden, zoals het in die tijd werd gezien.”

Sarah: “Hoeveel mensen wisten van dit project?”

Dr. Neruda: “Dat weet ik niet precies. Misschien kenden een man of vijf, zes de totale omvang van dit project en een andere vijftig kenden onderdelen van dit project. Het was, zoals ik al eerder zei, een zeer goed bewaard geheim.”

Sarah: “Hoe hou je iets dergelijks geheim?”

Dr. Neruda: “Er bestaan allerlei departementen binnen onze regering die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is een zeer goed ontwikkeld proces dat zich bezig houdt met legale contracten, duidelijke strafbepalingen en bekende afschrikwekkende middelen, zoals technologieën die de fysieke integriteit van het lichaam aantasten. Wanneer vitale informatie wordt onthuld zal in het ergste scenario een ander, doch verwant departement naar voren komen die op een meesterlijke manier desinformatie verspreidt. Het was en is feitelijk onmogelijk deze informatie naar het publiek te brengen.”

Sarah: “Hadden ze deze technologieën zelfs in 1945.”

Dr. Neruda: “Ja. Hoewel deze integriteit aantastende technologieën op een lompe manier werden gebruikt, waren ze zeker effectief. Verraders werden in deze gesloten organisaties niet getolereerd. De hele organisatorische cultuur was ontwikkeld om trouw te belonen en elke ontrouw hard te bestraffen.”

Sarah: “Ik wil even van onderwerp veranderen. Het lijkt dat we nu in een nieuwe fase van wereldvrede en economische stabiliteit beland zijn, maar wanneer ik je hoor spreken lijkt dit onmogelijk gezien de aard van de Incunabula en het driemanschap van de macht waar je eerder over hebt gesproken. Is dit juist?”

Dr. Neruda: “Het is een illusie. Er lijkt even rust te zijn in de oorlogsbewegingen, maar kijk even 100 jaar terug. Zijn het geen voorbereidingen voor nieuwe oorlogen?”

Sarah: “En dat allemaal omdat oorlog de macht van het driemanschap voedt, zoals jij dat noemt?”

Dr. Neruda: “Nee. Er zijn krachten die werkelijk geloven in goed en kwaad. In hun visie zijn landen – zoals mensen – fundamenteel te verdelen in de goeden, de neutralen en de slechteriken. De goeden moeten de mondiale politieke structureren domineren als garantie dat de slechteriken ontdekt worden en naar een niet-bedreigende status worden gebracht.”

Sarah: “Maar de koude oorlog is toch voorbij? De Sovjet Unie bestaat niet meer en wat er van over gebleven is lijkt min of meer akkoord te gaan met de belangen van de vrije wereld. Is dat juist?”

Dr. Neruda: “Wanneer de macht geconcentreerd is bij één persoon en dat land of organisatie ontwikkelt een rakettechnologie met een groot bereikt, dan wordt het onmiddellijk een bron van zorgen binnen de wereld der inlichting/veiligheidsdiensten.”

Sarah: “En is het juist te veronderstellen dat de veiligheidsdiensten waarnaar je verwijst, mondiaal is en gerund wordt door de Incunabula?”

Dr. Neruda: “Ja. Maar het wordt niet formeel gerund door de Incunabula.”

Sarah: “Dat begrijp ik, maar het resultaat is hetzelfde, niet waar?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Ik verontschuldig me voor de interruptie.”

Dr. Neruda: “De veronderstelde vijand is de rakettechnologie die in handen is van een vastbesloten macht. Er zijn vele, vele landen die deze technologie bezitten, dus wantrouwen is verzekerd. Organisaties zoals de Verenigde Naties zijn niet krachtig genoeg om op te treden tegen dergelijke bedreigingen, die vaak volstrekt verborgen zijn voor het publiek.

Irak is een perfect voorbeeld. Noord-Korea is er nog een, maar zij missen de strategische ligging om aan de top van de lijst geplaatst te worden. Dus, de geografische ligging speelt ook een centrale rol in deze beoordeling.”

Sarah: “Dus in feite wordt de wereld verdeeld in drie kampen. Ik begrijp dat, maar wie bepaalt wie slecht, neutraal en goed is? Ik bedoel is dit niet erg subjectief?”

Dr. Neruda: “Iedereen die het grootste mondiale leiderschap uitoefent in termen van het beschermen van de militaire macht, economische vooruitgang en buitenlandse politiek bepaalt dit. En zeker, is het subjectief, maar dat is precies waarom de V.S. een imperialistische houding heeft aangenomen. Het wil goed en kwaad voor de wereld bepalen en het kan hierdoor effectiever zijn eigen definitie van vrede en democratie exporteren.’

Sarah: “Het klinkt zo simpel, zoals jij het verwoordt.”

Dr. Neruda: “Het is de natuurlijke ontwikkeling hoe een staat de macht verkrijgt. De staat heeft vijanden nodig om zijn burgers te overtuigen hun gezag over hun levens te accepteren. Hoe groter de angst, hoe beter de staat – en alle staten doen dit in meerdere of mindere mate – het denken van de burgers kan prikkelen en hoe meer de burgers bereid zijn hun burgerrechten op te geven om hen te beschermen tegen hun ‘vijanden’.

Sarah: “Bedoel je nu dat de V.S. – ik geef nu een voorbeeld – zijn vijanden creëert? Je zegt echt dat de V.S. zijn vijanden creëert om zijn binnenlandse en buitenlandse macht te vergroten.”

Dr. Neruda: “Ik bedoel niet dat de V.S. zijn vijanden werkelijk creëert. De V.S. heeft potentiële tegenstanders op veel plaatsen in de wereld. Zijn politieke en militaire aanwezigheid als mondiale beschermer is het enige wat nodig is om vijanden te creëren. Het dwingend exporteren van zijn politieke overtuigingen is ook een bron van onrust voor de vele landen die zien dat de Amerikaanse belangen een voorbode is van culturele kolonisatie.”

Sarah: “Omdat wij de laatste supermacht zijn?”

Dr. Neruda: “Nee, vanwege zijn militaire aanwezigheid overal op de wereld en zijn economische pressie, die het met een relatieve virtuositeit hanteert. Het hanteert bekwaam agressie terwijl het geen agressie lijkt. Het beschermt en verdedigt en doet dit soms in een preventieve aanval en soms als een krachtig antwoord op een incident die vele malen zwaarder is dan het oorspronkelijke incident. Amerika’s belangen zijn de standaard geworden voor de vrije wereld en sommigen vrezen dat het wil domineren tot het punt van imperialisme.”

Sarah: “Is er wat dit betreft een verband met het werk van de Incunabula of het ACIO?”

Dr. Neruda: “De Incunabula gebruikt de V.S. als een macht voor globalisering. Het is de leidende macht die de naties naar een algemeen economisch en politiek platform dwingt.

Wat het ACIO betreft, het heeft zorgvuldig de verschillende scenario’s van de mondiale dominantie van de V.S. geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat er slechts twee scenario’s zijn waarop de V.S. zijn ambitieuze doeleinden kan verwezenlijken zonder een wereldoorlog en een ernstige mondiale economische depressie te veroorzaken.”

Sarah: “Kun je dit enigszins ophelderen?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Waarom niet?”

Dr. Neruda: “Ze zijn gebaseerd op een mix van geavanceerde computermodellen en een inleidende BST-test. Ik ben niet bereid deze informatie op dit moment te onthullen. Misschien later.”

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

Gepost door wakkeremensen op 11:35:00

Terug naar pagina Wingmakers