WingMakers – Interview 4b

Het Oude Pijl Project

WingMakers Het Oude Pijl Project  Interview 4 b

Door Sarah

Sarah: “Ik zie dat we compleet van ons onderwerp zijn afgedwaald, maar het lijkt of jij hier de oorzaak van bent. Ik kan er niets aan doen.”

Dr. Neruda: “Dat begrijp ik.”

Sarah: “Zijn er al plannen voor dit alles? Ik bedoel, orkestreren de Incunabula werkelijk de globalisering of gebeurt dit op een hap snap manier?

Dr. Neruda: “”Het is een zorgvuldig georkestreerd proces. De planning is diepgaand, penetrerend en volledig. Het is niet vlekkeloos, noch wordt het uitgevoerd met een perfecte precisie. Niettemin, er is een bepaald plan en het wordt uitgevoerd door het driemanschap van de macht zoals ik eerder heb gezegd.”

Sarah: “En heb je dit plan gezien?”

Dr. Neruda: “Ik weet ervan door de Labyrint Groep. Vijftien verlangt van ieder van ons dat wij deze plannen zeer gedetailleerd kennen.”

Sarah: “Kun je iets van dit plan onthullen?”

Dr. Neruda: “Ik geloof dat ik dit hier in dit interview al voldoende heb blootgelegd.”

Sarah: “Ja, Maar je bent niet duidelijk geweest hoe de gebeurtenissen zich dusdanig zullen ontwikkelen dat de Incunabula aan de macht zullen komen.”

Dr. Neruda: “Het staat niet absoluut vast. Het is niet zeker dat het zal gebeuren, zoals ik heb aangegeven. Het is een plan, zij het dat dit plan gecreëerd is door zeer ambitieuze en bekwame mensen.”

Sarah: “Aldus vastgesteld.”

Dr. Neruda: “Er zitten serieuze lekken in de mondiale economie en de V.S. wil, binnen de komende zeven jaar, deze scheurtjes gaan gebruiken om een financiële onrust in de wereld teweeg te brengen. De beste manier om deze lekken onder controle te krijgen is meer greep te krijgen op de vluchtwegen van de bedrijven, waardoor gulzige directies hun aandeelhouders uitzuigen en vervolgens om meer controle te krijgen over de olieprijs.”

Sarah: “Wacht even, ik dacht dat de begerige bestuursraden in feite het profiel was van de Incunabula. Waarom zouden ze hun eigen mogelijkheden afsluiten?”

Dr. Neruda: “De leiding van de Incunabula zijn niet de hebzuchtige bestuursraden. Het bestaat uit onbekende individuen. Zij zitten niet in de bestuursraden. Zij zijn niet de Bill Gates van het collectieve Amerika, noch is het de Adel met Blauw Bloed in Europa. Ze zijn onbekend en door deze anonimiteit hebben ze grote macht. Ze zijn de strategen van de Driehoek van Macht die op een dergelijk niveau hun plannen smeden dat de bestuursraden en politici hierbij vergeleken schooljongens lijken.”

Sarah: “Dus, al zou je me een naam van de leider van de Incunabula geven, dan nog zou ik hem niet kunnen vinden. Hij bestaat niet?”

Dr. Neruda: “Dat is juist.”

Sarah: “Dus die mensen zijn niet anders dan die binnen het ACIO?”

Dr. Neruda: “Ze zijn heel anders. Ze veroorzaken globalisering en uniformeren economische en politieke platforms, terwijl wij technologieën produceren die een doorbraak betekenen. Zij brengen hegemonie in de praktijk, terwijl wij de wetenschap beoefenen.”

Sarah: “Dat was niet als een aanval bedoeld … ik dacht dat je eerder zei dat de Incunabula legale middelen en denktanks gebruikte om zijn visie over de toekomst te promoten.”

Dr. Neruda: “Nee, dat is de Militaire Macht. De Incunabula is multigelaagd, zoals ik al eerder heb gezegd. Het produceert ideeën en opzetten die de juiste voorwaarden voor de denktanks scheppen en voor andere krachten van de elitemacht om invloed te krijgen. Wanneer je wilt dat ik hier verder op doorga, dan wil ik dit doen.”

Sarah: “Nee, ik onderbrak je alleen maar even. Je sprak over het plan van de Incunabula.”

Dr. Neruda: “Zij willen een papierloze munt die gekoppeld is aan een mondiaal leiderschap en om dit te bereiken hebben ze een herstructurering – of misschien exacter – een volledige nieuwe orkestrering nodig van de grondstoffen en de macht.”

Sarah: “Kun je hier iets meer over vertellen?”

Dr. Neruda: “Het plan vereist een nieuw leiderschap in de Arabische staten. Er is een algemene bezorgdheid dat de Arabische staten zich zullen consolideren, zoals Europa aan het doen is en nieuwe supermachten zullen uit deze consolidaties ontstaan. Talrijke supermachten hebben als gevolg dat een consolidatie van de mondiale economische platforms lastig wordt.

Omdat de Verenigde Staten, met zijn natuurlijke agressie als supermacht, als de speerpunt van de Incunabula optreedt in het aanbrengen van de noodzakelijke veranderingen van hun plan. Het zal zich positioneren om een sterke militaire en culturele macht te vormen in het Midden Oosten en Azië. Gedeeltelijke vanwege de oliebelangen en gedeeltelijk om de inheemse culturen geleidelijk te verwesteren.”

Sarah: “Wacht even. Onze militaire macht is er evenzeer voor de bescherming van onze bondgenoten, onszelf en voor de cultuur die we door middel van onze films en popsterren exporteren, want andere landen willen even graag de trendsetters in de cultuurstrijd zijn.”

Dr. Neruda: “Er is een verschil. De V.S. beschermt en verdedigt omdat het daardoor militaire bases kan vestigen in de regio’s nadat de V.S. deze eerst verdedigd heeft. Akkoorden worden gesloten – soms zonder dat het publiek dit weet – om daarin militaire bases te vestigen en beschermende krachten te installeren voor binnenlandse vredeskwesties en normalisatie. De V.S. bezit meer dan 170 militaire bases op buitenlands grondgebied. Dit aantal zal blijven groeien zoals door dit plan is bepaald.

Wat de export van de cultuur betreft, heb je gelijk. De V.S. is hierin niet alleen, maar het is wel de leider door middel van de kapitalistische levering van de popcultuur. Niemand doet dit zo goed als de Amerikaanse industrieën. Ze hebben de wereldstandaard ingevoerd voor het monopoliseren van inhoud en soort. Andere landen kopiëren deze standaard en voegen er iets aan toe. Collectief bereikt de cultuur van het kapitalisme de Arabische staten, China, Noord-Korea, Zuidoost-Azië, en de mensen van deze landen – in het bijzonder de nieuwe generaties – worden hierdoor verleid.”

Sarah: “Ik krijg de indruk dat je niet erg vaderlandslievend bent.”

Dr. Neruda: “Het plan dat ik met je deel is geworteld in het succes van de Verenigde Staten om tijdens de eeuwwisseling de eenzijdige status van supermacht zeker te stellen. De V.S. zal als gevolg zichzelf moeten bewijzen want er zullen vele uitdagingen en een groot wantrouwen zijn. Het zal echter in dit proces zijn wereldwijde aanwezigheid als de leider van de vrije wereld in toenemende mate bevestigen. Dit is het doel dat velen in de wereld zullen toejuichen, los van het feit of dit nu wel of niet een sentiment is.

Ik neem dit de V.S. helemaal niet kwalijk. Elke natie zou hetzelfde doen wanneer het de kans heeft. De V.S. is meedogenloos agressief op alle belangrijke terreinen – het militaire apparaat, cultuur, kapitalisme, toegepaste technologie, buitenlandse politiek, ruimte, economische politiek en intelligentsia, om de meest kritische te noemen.

In de natuur domineert het mannelijke door kracht, slimheid en agressie. In de wereld van mens en staat is dit niet anders. De primaire man is ook verantwoordelijk voor bescherming en onderhoud. En de Incunabula koos de V.S. uit als het meest geschikte land om de overige landen naar het mondiale platform te leiden welke het heeft ontworpen en nu gereed is.“

Sarah: “Oké, zo lijkt het wel redelijk wat je zegt, maar de Incunabula wil dat de V.S. de wereld naar een mondiale gemeenschap leidt van vrijde, democratische staten met een mondiale kapitalistische structuur. Hoe willen ze vrije wereld laten geloven dat ze hen als hun bestuurders moeten kiezen?”

Dr. Neruda: “Dat gebeurt niet. Er zijn – en dat heb al vele malen gezegd – geen garanties. Het enige wat ik kan zeggen is dat ze zich niet vaak vergissen en, mocht dit al eens gebeuren, dan brengen zij de nodige veranderingen aan. Opnieuw, de planners van de Incunabula – de echte architecten achter deze gebeurtenissen – zijn niet geïnteresseerd in het leiderschap van de aarde, althans niet zichtbaar. Zij willen de leiders aanstellen, terwijl ze de wereld een schijn van keuze geven.”

Sarah: “Het is nauwelijks te geloven hoe de wereld één leiderschap zou kiezen. Het lijkt op iets van honderden jaren in de toekomst – zo dit ooit mocht gebeuren.”

Dr. Neruda: “Ik begrijp je conclusie, maar wat vandaag onmogelijk lijkt kan snel veranderen wanneer de juiste condities worden gecreëerd. En dit is precies waar de Incunabula al die tijd op zijn geconcentreerd. Zij beseffen dat dit voor het jaar 2040 zal plaatsvinden of zelfs later, maar ze zijn ervan overtuigd dat de consolidatie van de macht – op mondiale schaal – noodzakelijk is om de planetaire vernietiging te voorkomen, of datgene wat we eerder Armageddon hebben genoemd.”

Sarah: “Wat bedoel je met planetaire vernietiging?”

Dr. Neruda: “Er zijn vele desintegrerende krachten die de planeet in hun greep kunnen krijgen en die veroorzaken dat de planeet niet meer leefbaar is. In onze contacten met de buitenaardse wezens is dit het algemene thema, omdat deze toestand vaak vergezeld gaat met de opkomst van postmoderne beschavingen.

De menselijke bevolking verdeelt zich over een planeet en ontwikkelt zijn eigen culturen, talen, economische stelsels en staten. Bepaalde staten hebben het geluk in het bezit te zijn van natuurlijke grondstoffen en andere niet. Wanneer deze natuurlijke grondstoffen van de planeet omgezet worden in commercieel voordeel, ontstaat er een economische welvaart voor sommigen en andere moeten ploeteren.

Wanneer de sterkere staten de zwakkere beginnen te overheersen, worden er strijdkrachten en wapens gefabriceerd. Toegepaste technologie wordt het ultieme wapen. Wanneer vele supermachten zich kunnen ontwikkelen, kunnen zij vernietiging naar de menselijke bevolking van de planeet brengen. Wanneer de bevolkingsdichtheid een kritisch niveau bereikt, kan het dezelfde vernietigende effecten krijgen.

De menselijke bewoners zetten in toenemende mate de planeet onder druk. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, kan de planeet een kritieke fase van vernietiging bereiken, waardoor de menselijke bevolking de planeet niet langer een geschikte plek vindt.”

Sarah: “Dus je wilt zeggen dat, de enige reden waarom de Incunabula de globalisering van de wereld willen orkestreren, alleen maar komt omdat ze de aarde voor de vernietiging willen behoeden?”

Dr. Neruda: “Laat ik het anders zeggen. De leiders van de Incunabula zijn zeer duidelijk over de bedreigingen die de aarde in de 21e eeuw te wachten staat. Zij geloven dat hun orkestratie van de menselijke gebeurtenissen de mens meer dient dan het over te laten aan de krachten van de concurrerende politiek. Ze geloven oprecht dat de eigenbelangen van de staten een consolidatie van de mondiale macht willen voorkomen.”

Sarah: “Wil je me nog even uitleggen waarom deze consolidatie – zoals je zegt – zo kritisch is voor ons overleven?”

Dr. Neruda: “Omdat de bedreigingen die de menselijke bevolking in de 21e eeuw te wachten staan – of dit nu hardnekkige recessies, afnemende olievoorraden, voedseldistributie, overbevolking, vervuiling, nucleaire afval, of buitenaardse bezoeken zijn – dit alles vereist een mondiaal gecoördineerd antwoord. Tenzij de naties van de wereld verenigd zijn, zullen zij te langzaam op de bedreigingen reageren en worden de desintegreerde krachten zo sterk dat ze niet meer te corrigeren zijn.”

Sarah: “Maar zijn daarom niet juist de Verenigde Naties gevormd? Om zich met deze kwesties bezig te houden?”

Dr. Neruda: “De Verenigde Naties is het prototype dat de Incunabula hebben ontworpen om de opzet van een wereldregeringen uit te testen. Het werd nooit beschouwd als een opzet voor consolidatie.

De kwesties waar ik het over heb, worden niet in de Verenigde Naties geconfronteerd, zelfs niet wanneer ze worden besproken. Resoluties zijn gecreëerd om de problemen op te lossen, maar is uiteindelijk afhankelijk van de wil van een individuele staat of deze het wil invoeren, volgen, rapporteren, de resultaten wil analyseren en aanpassingen wil maken terwijl dit op geen enkele manier afgedwongen kan worden. Een wereldregering – wil het effectief zijn – zal in staat moeten zijn het af te dwingen en zal resoluties moeten kunnen opleggen op basis van correcte analyses. Anders zullen die bedreigingen toenemen terwijl de wereldbevolking niet met één stem kan spreken en nog belangrijker – niet als een verenigde macht kan optreden tegen bedreigingen.”

Sarah: “Dus dit is het uiteindelijke doel van de Incunabula? Wat gebeurt er met de hebzuchtige elitisten die je eerder hebt genoemd?”

Dr. Neruda: “Hebzucht bestaat ook binnen de rangen van de Incunabula. Maar wij spraken over de planners van de Incunabula – de mensen die werkelijk een greep op de macht hebben. Zij opereren niet op basis van hebzucht. Zij bezitten zoveel dat het zelfs de verbeelding van de rijkste mensen overstijgt. Hun rijkdom is al een feit.

De planners zijn bezig de menselijke toekomst te verzekeren, eerder dan rijkdom voor zichzelf te verwerven.”

Sarah: “Oké, ik begrijp dat je sympathie hebt voor de Incunabula, maar wat gebeurt er met de onblusbare hebzucht en eigenbelangen? Ik weet dat je dit eerder genoemd hebt.”

Neruda: “Het bestaat, maar de Incunabula is, zoals alle geheime organisaties, samengesteld uit vele niveaus. Operationele werkers op een lagere niveau functioneren binnen een serie regels en normen die niet gelden voor de hogere niveaus. Met andere woorden, planners opereren in een compleet andere organisatiestructuur. Op de hoogste niveaus bestaat een verfijnd en scherp inzicht die we niet vinden op het operationele niveau.

Planners binnen de Incunabula hebben een speciaal karakter en zij voelen zich bijzonder verantwoordelijk voor de mondiale zaken van de mensheid. Ze zijn absoluut beter uitgerust dan de staatshoofden om deze functie te vervullen en dus bepalen en orkestreren zij de wereldgebeurtenissen in plaats van er alleen maar aan deel te nemen.

In de tijd heeft deze rol er voor gezorgd dat zij zich zeer verantwoordelijk hebben gevoeld voor de mensheid en hebben zij zich zelfs paternalistisch opgesteld. Ze worden niet door hebzucht gemotiveerd zoals vele anderen binnen de Incunabula en het grotere Driemanschap van de Macht, maar zij wilden in alle ernst de planeet redden. Ze zijn de kapiteins op een schip die weten waar de gevaren op de loer liggen die ze behendig weten te omzeilen.”

Sarah: “Oké, hoewel deze planner onbekend zijn, hebben ze wel namen, identiteiten, toch?”

Dr. Neruda: “Nee. Zij opereren buiten het systeem. Ze kunnen niet getraceerd of geïdentificeerd worden. Wanneer zij een auto-ongeluk krijgen en in een ziekenhuis terechtkomen, hebben ze diplomatieke papieren en immuniteit. Buiten dit hebben ze geen enkel bewijs dat ze bestaan. En zelfs wanneer hun identiteit onderzocht zou worden, zou het tot een vervalste identiteit leiden.”

Sarah: “Hoe zit het dan met familie en bekenden? Ik neem aan dat ze wel in gezinnen zijn geboren.”

Dr. Neruda: “Ja, ze zijn menselijk als je dat bedoelt. In de meeste gevallen worden zij al op vroege leeftijd voorbereid op hun posities. Wanneer zij een leeftijd van even in de twintig bereiken krijgen ze een mentor toegewezen uit een van de Incunabula planners en start een zeer bijzondere opvolgingsproces, wat normaliter een jaar of tien duurt. Wanneer de persoon ongeveer vijfentwintig jaar oud is wordt in de volgende vijf jaar zijn trouw op iedere mogelijke manier getest. Wanneer hij slaagt voor deze testen mag hij even proeven aan het geheime werk van de Incunabula. Voor de meesten vindt dit op 33 jarige leeftijd plaatst.

Op dit moment krijgt deze persoon een nieuwe identiteit en sterft – nogal letterlijk – voor zijn familie en vrienden. Deze ‘dood’ wordt gearrangeerd als een dekmantel voor een nieuwe identiteit en meestal betreft dit een verdrinking of een brandongeval, waar het fysieke bewijs minimaal is. Aan hun gearrangeerde dood gaat een verzekeringsbeleid vooraf dat, wanneer er een verzekering bestaat deze wordt opgezegd ter voorkoming van een diepgaand onderzoek en meestal wordt de dood in scène gezet tijdens een reis naar een derdewereldland waar politieke onderzoekers gemakkelijker gecontroleerd kunnen worden.

Na zijn dood wordt de nieuwe planner aan een geheim ritueel onderworpen waarvan ik de details niet ken. Deze groep vertrouwelingen wordt de surrogaatfamilie voor de nieuwe planner en wanneer zij hun vaardigheden, inzichten, intuïtie en kennis ontwikkelen, krijgen ze een zeer beschermende gevoeligheid voor de lange termijn doelen van de Incunabula.

Sarah: “Oké, maar gaan ze uiteindelijk niet trouwen en krijgen ze geen kinderen? Hoe kunnen ze dit alles gescheiden houden? Ik bedoel hoe ga je dagelijks naar je werk om de toekomst voor de wereld te plannen en hoe kom je voor het avondeten weer thuis bij je vrouw en kinderen?”

Dr. Neruda: “De planners zijn niet getrouwd. De Incunabula keuren dit af. Het is een van de testen die zij halverwege de twintiger jaren ondergaan.”

Sarah: “Dus, ze zijn een soort priesters?”

Dr. Neruda: “Helemaal niet. Niemand wordt gevraagd celibatair te blijven, maar de rol van planner maakt dit noodzakelijk. Het eist minimale afleiding en verplichtingen buiten hun rol van planner. Het is een offer en het verhoogt de trouw binnen de groep planners.”

Sarah: “Hoe vinden ze dan toekomstige planners wanneer ze geen kinderen hebben?”

Dr. Neruda: “Er zijn altijd maar vijf tot acht planners binnen de Incunabula. Vijf is het kerngetal, maar er zijn meestal twee of drie in training, maar zij hebben geen stemrecht. Ik vertel dit omdat er maar weinigen zijn. Wel, nu je vraag, de kandidaten worden al vroeg uitgezocht, meestal wanneer iemand een puber is.”

Sarah: “Is dit het gevolg van bijzondere eigenschappen van iemand of is er een andere reden?”

Dr. Neruda: “Zij worden – met een zeldzame uitzondering – gekozen op basis van hun genen.”

Sarah: “Hoe gebeurt dit?”

Dr. Neruda: “Het is het gevolg van een uitgebreide speurtocht naar afkomst en genetische eigenschappen, met inbegrip van mutaties. Dit wordt zeer goed begrepen door de Incunabula en het vergt veel tijd en onderzoek. Genetische kandidaten worden vastgesteld en gedurende ongeveer drie jaren geobserveerd alvorens enig contact wordt gemaakt.”

Sarah: “Hoeveel worden er op enig moment gevolgd?”

Dr. Neruda: “Een stuk of vijftig, maar uit elke generatie maar een stuk of twee, drie.”

Sarah: “En degenen die niet uitgekozen zijn hebben geen enkel vermoeden?”

Dr. Neruda: “Dat is juist.”

Sarah: “Hoe komen de planners naar voren? Ik bedoel hoe worden ze de leiders?”

Dr. Neruda: “De Incunabula kwamen aan de macht als gevolg van de inefficiëntie van de veiligheidsdiensten om informatie te vergaren en hun strategische waarde met betrekking tot de lange termijn crisis die opdoemde in de mondiale economie.

Kort na de tweede wereldoorlog reorganiseerden vele staten, waaronder de Verenigde Staten, hun inlichting/veiligheidsdiensten – in het bijzonder in relatie tot het buitenlandse veiligheidsbeleid.

Deze organisaties waren echter opgesloten in de koudeoorlogmentaliteit en wilden daarom geen informatie uitwisselen. De Incunabula ontstond uit een behoefte de mondiale inlichting/veiligheidsdiensten te consolideren als het beste middel om de nationale staten strategisch te manoeuvreren naar een gezamenlijk handelsplatform.”

Sarah: “Dus het had minder te maken met het redden van de wereld dan geld verdienen, tenminste vanaf de aanvang?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Maar hoe begin dit alles? Ik bedoel, wie besliste dat het een goed idee was om een organisatie te creëren die de informatie van alle inlichtingendiensten deelde?”

Dr. Neruda: “Wanneer ik je zijn naam zou geven dan zou je dat niets zeggen. Ik neem aan dat die naam nergens voorkomt in enig materiaal dat je zou kunnen onderzoeken.”

Sarah: “Maar er was wel één persoon die deze organisatie startte?”

Dr. Neruda: “Nee, vijf mannen zijn hieraan begonnen, maar eentje kwam met deze visie.”

Sarah: “Nu je zo bezig bent ga ik denken dat het lijkt alsof de planners het Hollywood scenario van de antichrist schetsen. Ik bedoel, ze gebruiken niet de een of andere goddelijke macht? En je hebt het niet gehad over een religieuze verbinding.”

Dr. Neruda: “Ik denk dat de macht die zij hanteren gericht is op het overleven van de mensheid. Ze zijn niet het kwaad in de zin dat zij van plan zijn de aarde en de mensheid te vernietigen. Ze proberen de mensheid naar nieuwe systemen te leiden voordat het oude systeem in elkaar stort en de condities schept die de vernietiging van een groot deel van het soort teweegbrengt..

De keuzen van een verdeeld leiderschap of anarchie zijn niet de geschikte systemen voor een modern, geciviliseerd mens. Ze leiden steeds naar onevenwichtigheid en een onvermogen om van oude naar nieuwe systemen over te schakelen. Voor de opkomst van langeafstandsraketten, nucleaire, biologische en chemische wapens was het overstappen van het menselijke ras van het ene naar het andere systeem niet zo kritisch. Maar de kloof die tussen de systemen bestaat, zoals die tussen de economie en energie en het gevaar van de moderne wapentechnologie, kan alleen maar gedicht worden door de Incunabula en hierin spelen zij een vitale rol.”  

Sarah: “Geloven de planners in God?”

Dr. Neruda: “Ik neem aan dat zij in een hogere macht geloven. Misschien noemen zij het niet God omdat dit woord zo beladen is, maar zij zijn zich zeer zeker bewust van de unificatiekracht omdat Vijftien de huidige generatie planners kennis heeft laten maken met de LERM technologie.”

Sarah: “Dat is interessant. Dus zij allen hebben LERM leren kennen en weten hoe het werkt?”

Dr. Neruda: “Ja op je eerste vraag, maar ik geloof niet dat zij begrijpen hoe het op het niveau van de microdeeltjes werkt.”

Sarah: “Wanneer iemand – zoals de Incunabula planners – met LERM werkt, en veronderstel dat zij op voorhand niet in God geloven, met andere woorden het zijn atheïsten, veranderen ze daardoor?”

Dr. Neruda: “Opnieuw, het hangt af van je definitie van God. Wanneer ze niet in God geloven, zoals het door de religie wordt gedefinieerd, en daarna LERM ervaren, zullen ze niet zover gaan dat ze in de religieuze versie van God gaan geloven,.”

Sarah: “Ik denk dat ik je uitleg volg, maar wat ik bedoel is iets anders. Veronderstel dat zij niet in een hogere macht geloven en dat zij het universum zien als een grote mechanische formatie die op die manier is ontstaan door de een of andere evolutiegril. Zou iemand met zo’n gedachte gaan geloven dat er een kracht is die dingen orkestreert – zelfs wanneer die iemand het geen God wil noemen?”

Dr. Neruda: “Iedereen die het LERM experiment heeft ondergaan komt tot de conclusie dat er een verenigende intelligentie bestaat die alles doordringt en dat die kracht gelijktijdig zowel persoonlijk als universeel is en door deze eigenschap is het absoluut, uniek en enkelvoudig.

Het is een ervaring die het leven totaal verandert, ook wanneer je wel in God gelooft. Je wordt bekeerd, zoals jij dit noemt, ondanks dat je voorheen misschien een sterk of zwak geloof in God bezat.”

Sarah: “Het is jammer dat je deze technologie niet hebt meegenomen toen je eruit stapte … Ik had het graag willen meemaken.”

Zo, en nu even terug naar de Incunabula. Ik zou me beter voelen wanneer ik wist dat ze in God geloven en jij zegt dat ze dit doen. Dat klopt toch?”

Dr. Neruda: “Zij geloven in de verenigende intelligentie waarover ik heb gesproken en ik verwacht dat, wanneer jij hen dit zou vragen, zij zouden zeggen dat zij geleid en misschien zelfs geïnspireerd worden door deze intelligente kracht. Ik weet niet of zij het God zouden noemen of er een andere naam aan geven. Maar ik vertrouw dat zij geloven in wat sommigen de unificatiekracht noemen.”

Sarah: “Maar voor hen is dit geen religie?”

Dr. Neruda: “Dat is juist. Ik ken niets dat zou suggereren dat de Incunabula planners een specifieke godsdienst aanhangen of van plan zijn er een te ontwikkelen.

Sarah: “Ik weet niet precies waarom ik al die vragen vanavond stel, maar het is fascinerend om meer details te vernemen over de Incunabula. Ik vind het een onweerstaanbaar onderwerp.

Waarom weet jij zoveel over een dergelijke geheime organisatie?”

Dr. Neruda: “Zoals ik al eerder zei, het ACIO is een belangrijke contractant van de Incunabula en ontvangt fondsen en ondersteuning van hen en zij delen geheime informatie en wederzijdse protectie. Als gevolg van deze langdurige relatie, bezitten de directeuren van het ACIO een aanzienlijke hoeveelheid kennis over deze organisatie. Vijftien is niet een planner, maar wordt zeer gerespecteerd door de planners en ontmoet ze misschien een of twee keer per jaar.”

Vijftien kent de doelen van de planners zeer goed en hij deelt zijn inzichten met de leden van de Labyrint Groep. Wij bespreken ook hoe de plannen van de Incunabula van invloed zijn op die van ons. De Incunabula is een factor in de ACIO plannen, maar zij domineren niet de agenda van het ACIO.”

Sarah: “Hoeveel weten de Incunabula over de WingMakers en over de Oude Pijl locatie?”

Dr. Neruda: “Heel weinig, voorzover ik weet. Vijftien verstrekt beperkte informatie aan zijn directe meerdere, maar het NSA is niet op de hoogte van de Oude Pijl plek. Er zijn twee mensen binnen de NSA die op de hoogte zijn van het originele kunstobject dat werd gevonden, maar Vijftien plaatste vraagtekens bij het bestaan van dit kunstobject omdat het zichzelf vernietigde.”

Sarah: “Uit je antwoord concludeer ik dat alles wat met de NSA wordt gedeeld, tenminste wat het ACIO betreft, ook gedeeld wordt met de Incunabula planners.”

Dr. Neruda: “Nee. Er bestaan informatiefilters die de rommel eruit zeeft. Slechts bepaalde informatie – die voor Vijftien van belang wordt geacht – wordt doorgestuurd naar de commandoketen van de Incunabula planners.”

Sarah: “De WingMakers worden gezien als een macht die erkend moet worden, is het niet?”

Dr. Neruda: “Bedoel je door Incunabula planners?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “De planners zijn op de hoogte van de legende over en het bestaan van het Centrale Ras. Er zijn verschillende belangrijke aanwijzingen te vinden in verscheidene boeken en profetieën, dus zelfs wanneer het ACIO hun ontdekking in New Mexico niet hadden gedeeld, dan nog zouden de Incunabula – en speciaal zijn planners – op de hoogte zijn geweest van het Centrale Ras.”

Sarah: “Waarom wilde Vijftien de ontdekking van de Oude Pijl plek niet delen met of de NSA of de Incunabula?”

Dr. Neruda: “Vijftien ontwierp de Labyrint Groep uit veiligheidsoverwegingen. Informatie dat verband houdt met BST wordt als supergeheim bewaard. Zoals ik al eerder zei, hoopte Vijftien dat de Oude Pijl plek, en de daarmee verbonden locaties, op de een of andere manier het succesvolle gebruik van BST zou versnellen.

Het is gewoon een kwestie van én de Incunabula én de NSA onwetend te houden over deze materie, die de trots van de Labyrint Groep was. Wanneer zij zouden weten wat de Labyrint Groep deze technologie al bezat, dan zouden de planners gedetailleerd geïnformeerd willen worden over deze technologie en Vijftien vertrouwt niemand buiten zijn eigen kring.”

Sarah: “Wat ik zo vreemd vind is, dat je met al die kennis over het universum, de buitenaardsen, mondiale plannen en futuristische technologieën nu een gevangene bent.”

Dr. Neruda: “Ik hou meer van het word een gewetensvolle afvallige.”

Sarah: “Hoe je jezelf ook noemt, je bent toch een beetje ongerust geworden over de mogelijkheid van het ACIO dat ze op afstand kunnen zien en hun andere technologieën. Hoe kun je het ACIO en de Incunabula ontlopen wanneer zij zo machtig zijn als jij beweert?”

Dr. Neruda: “Ik weet niet of ik hen kan ontlopen. Ik voel me niet onzichtbaar of onkwetsbaar. Ik leef alleen maar van moment naar moment en probeer alleen maar over te dragen wat ik weet, zodat jij me kunt helpen deze informatie naar het publiek te brengen.

Het is nooit eerder geprobeerd – om uit het ACIO te stappen. Ik weet dat Vijftien mij zoekt, ik kan dit in feite voelen.”

Sarah: “Je bedoelt dat je kunt voelen wanneer zij hun technologie gebruiken?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Hoe vaak heb je dit al meegemaakt sinds je vertrokken bent?”

Dr. Neruda: “Ik wil dit liever niet vertellen, maar ik ben me van elk voorval bewust.”

Sarah: “Heb je ook tijdens onze interviews gemerkt?”

Dr. Neruda: “Nee. Ik zou ermee stoppen wanneer ik dit merk.”

Sarah: “Helpt dat dan?”

Dr. Neruda: “Ik wil niet graag dat zij ons gesprek kunnen volgen – zelfs wanneer dit heel algemeen is.”

Sarah: “Ontmoeten we daarom elkaar op wisselende tijden en plekken?”

(Opmerking: Onze ontmoetingen vonden altijd op andere plekken plaats, laat in de avond, en zij waren vaak buiten op onduidelijke plekken. Dit was ook nu het geval).

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Dus, hoe bescherm je jezelf en mij?”

Dr. Neruda: “Door elkaar te ontmoeten op vreemde tijden en op wisselende plekken, tenminste tot het moment dat jij deze interviews op het Internet hebt gepubliceerd.”

Sarah: “Hoe kan je dit helpen? Ik weet dat we dit al eerder besproken hebben, maar ik snap niet hoe deze informatie je zal helpen wanneer dit het publiek bereikt. Het lijkt me eerder dat zij hierdoor kwaad worden.”

Dr. Neruda: “Ze zullen niet blij zijn met deze onthulling – daar bestaat geen twijfel over. Het zal hen echter nauwelijks raken, want er zullen weinig mensen met macht zijn die dit zullen geloven, in de veronderstelling dat ze het zelfs zullen lezen.”

Sarah: “En waarom denk je dat?”

Dr. Neruda: “Ze worden totaal in beslag genomen door hun eigen agenda’s en persoonlijke drama’s. De informatie die ik onthul wordt categorisch ontkend. Het varieert van poëzie tot fysieke, van esoterische filosofie tot de samenzwerende machten binnen het MIC (het Militaire Industriële Complex). En omdat het categorisch wordt ontkend, zal het moeilijk zijn om het te bekritiseren en het te analyseren. Het meeste zal gezien worden als een interessant stuk entertainment en het daarbij laten.

Ook – en dat is nog belangrijker – er bestaat een echt gevoel van acceptatie omdat de intelligentsia en de politiek zich t.a.v. afwijkende meningen niet toegerust vinden om te stoppen wat als onvermijdelijk wordt gezien. Binnen beide groepen bevinden zich velen die zich in het algemeen bewust zijn van wat er zich afspeelt, maar die zich volstrekt machteloos voelen om het te veranderen en dit gaat gepaard met een gevoel van noodlot.

Degenen die dit het meest verontrustend vinden zijn de planners binnen de Incunabula en Vijftien zelf, en niet omdat de politici of de media hun plannen willen onderzoeken, maar omdat zijn niet graag hun geheimen onthuld willen zien aan hun volgelingen, of in het geval van Vijftien, aan de planners van de Incunabula of aan zijn contacten bij de NSA.”

Sarah: “Dus dit is het doel van deze onthullingen – de Incunabula planners en je baas laaiend te maken?”

Dr. Neruda: “Nee. Ik heb geen enkel belang om hun levens moeilijker te maken. Het is simpel een gevolg mijn openhartige onthulling dat zij een daaruit voortvloeiende druk van hun kiezers zullen ondervinden. Dit is het enige wat zij in deze onthulling niet plezierig zullen vinden. Wanneer de informatie eenmaal naar buiten is gebracht zal ik van minder belang zijn, anders dan voor een analyse.”

Sarah: “Een zuivere analyse?”

Dr. Neruda: “Wat ik bedoel is dat het ACIO – Vijftien in het bijzonder – wil analyseren wat er fout ging in hun veiligheidssysteem om te verzekeren dat er niet nog eens iemand vertrekt. Er dreigt altijd gevaar dat, wanneer het iemand gelukt is om te vertrekken, anderen zullen volgen. Wanneer zij mij te pakken kunnen krijgen, dan zouden ze een meer diepgaande analyse van mijn psychologische toestand kunnen doen, zoals impulsief gedrag, het ontduiken van controlemethoden etc.”

Sarah: “Je hebt al eerder gesproken over een website. Wat wil je hiermee bereiken?”

Dr. Neruda: “Alles wat de WingMakers hebben achtergelaten aan het publiek beschikbaar te stellen. Het zal geen bedreiging zijn voor het ACIO of voor de Incunabula. Dat zou onmogelijk zijn en zij weten dat ik dit begrijp. Ze zullen het op zijn hoogst tijdelijk vervelend vinden, maar dat kunnen zij aan.

Zoals ik vanaf het begin heb gezegd, ik wil deze informatie van de Oude Pijl en eventueel alle andere locaties bekendmaken.”

Sarah: “Andere eventuele locaties? Heb je plannen in die richting?”

Dr. Neruda: “Ik denk dat er zeven locaties op de aarde zijn. Ik geloof ook dat die gevonden kunnen worden.”

Sarah: “Hoe dan?”

Dr. Neruda: “Ik kan je dit niet vertellen.”

Sarah: “Heb je iets binnen de kunstobjecten van de Oude Pijl gevonden dat die mening bevestigt?”

Dr. Neruda: “Nog eens, ik wil geen details onthullen.”

Sarah: “Oké. Nu we bij het onderwerp kunstobjecten zijn gearriveerd, wil ik je eraan herinneren dat je in de vorige sessie zei dat je over de kunstobjecten van de Oude Pijl plek zou gaan spreken. Dit is nu een goed moment om hiermee te starten. Waar wil je beginnen?”

Dr. Neruda: “Een van de meest interessante kunstobjecten was het originele plaatsbepalingapparaat.”

Sarah: “Die is toch gevonden door studenten van de Universiteit van New Mexico?”

Dr. Neruda: “Ja. Het was in alle opzichten mysterieus.”

Sarah: “Kun je mij hiervan enige voorbeelden geven?”

Dr. Neruda: “Toen het ontdekt werd lag het op de grond alsof het daar neergelegd was. Het was geen begraven object – wat het eigenlijk had moeten zijn. Het was in een open, zij het onbekend deel in het noorden van New Mexico, achtergelaten. Toen de studenten het oppakten veroorzaakte het onmiddellijk levendige hallucinaties die ze niet begrepen.”

Sarah: “Welk soort hallucinaties?”

Dr. Neruda: “Ze zagen beelden van een soort grot. Dit bleek later de Oude Pijl plek te zijn, maar natuurlijk wisten zij niet wat het was en waren hiervoor bang omdat zij hallucinaties kregen zodra zij het aanraakten. Dus wikkelden zij het object in een jasje, staken het in hun rugzak en brachten het naar een professor van de universiteit die het onderzocht. Wij ontdekten het binnen enkele uren en stuurden een team om het object in veiligheid te brengen.”

Sarah: “Hoe ontdekten jullie het kunstobject? Ik neem aan dat het ACIO het telefoontje niet rechtstreeks afluisterden.”

Dr. Neruda: “Bepaalde sleutelwoorden worden gecontroleerd in e-mails en telefoongesprekken – speciaal die binnen de academische wereld. Het ACIO gebruikt deze technologie die door de NSA ontwikkeld was, en kan e-mails en telefoongesprekken overal in de wereld onderscheppen die bepaalde sleutelwoorden bevatten.”

Sarah: “Zoals de buitenaardse wezens?”

Dr. Neruda: “Ja. Het werkt alleen een beetje anders, want het ACIO kan het aantal karakters in een e-mail of de hoeveelheid tijd in een telefoongesprek bepalen die het aan weerzijden van het sleutelwoord wil controleren om daarna hele zinnen of zelfs paragrafen binnen te halen om de context te verifiëren. Het legt ook een verband met het e-mail adres of telefoonnummer om de betrouwbaarheid hiervan te bepalen. Wanneer dit alles een bevredigend niveau nadert, wordt de communicatie doorgegeven aan de analisten van het ACIO die meer indringende technieken erop loslaten om de context en de inhoud vast te stellen. Al deze stappen kunnen in een paar uur plaatsvinden.”

Sarah: “En wanneer jullie deze informatie eenmaal geverifieerd hebben stort je je op de prooi en pak je wat je wilt?”

Dr. Neruda: “Wij hebben op deze manier onze meest belangrijke ontdekkingen gedaan vanaf het moment dat dit systeem geactiveerd werd, en het ACIO handelt afhankelijk van de situatie. In dit geval werden mensen naar het kantoor van de professor gestuurd die zich voordeden als geheime agenten van de NSA die op zoek waren naar een verloren geraakt experimenteel wapen. De professor geloofde dat het in zijn belang was om het object zonder vertraging te overhandigen omdat het kunstobject erg gevaarlijk leek.”

Sarah: “Dat verrast me. Vroeg hij zich niet af hoe jullie dit wisten?”

Dr. Neruda: “Dat denk ik wel, maar hij was enigszins geschokt waarvan de agenten gebruikmaakten en zij zijn zeer goed in het gebruik van breincontrole. Ik ben er zeker van dat hij zeer meegaand was. Het kunstobject werd zonder enige tegenwerking van de kant van de professor of de universiteit overhandigd.”

Sarah: “Wanneer ik informatie zou vragen aan de Universiteit van New Mexico zou dit dan bevestigd worden?”

Dr. Neruda: “Nee. Dergelijke gebeurtenissen worden ‘gecomcleared’, een ACIO uitdrukking, wat betekent dat contracten worden getekend en dat alle communicaties gedurende een jaar worden gecontroleerd.”

Sarah: “Dus zij tekenden contracten en houden hun mond vanwege een stuk papier? Dat lijkt me nogal vreemd.”

Dr. Neruda: “Weet je welke straf op een overtreding staat?”

Sarah: “Nee, ik bedoel dat ik niet begrijp waarom dit goed is, maar ik vind het een beetje eigenaardig dat iemand zoals een geleerde professor zich laat intimideren door een dergelijk contract. En wat gebeurt er met de studenten, moesten zij ook een contract tekenen?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Oké, terug naar het kunstobject. Wat er gebeurde er toen jij het kreeg? Wat was jouw speciale rol hierin?”

Dr. Neruda: “Mij werd gevraagd een team te leiden die het kunstobject moest ontsluieren, waarbij wij gebruikmaakten van ons Sanitaire proces.”

Sarah: “Wat is dit voor een proces?”

Dr. Neruda: “Wanneer er een buitenaards object ontdekt wordt, moet het eerst het Sanitaire proces doorlopen, wat wij soms de ‘I-stappen’ noemen, wat betekent vier analysefasen. De eerst stap is Inspectie, waarbij wij de buitenkant van het object onderzoeken en zijn eigenschappen in onze computer opslaan. De volgende stap is Inference (gevolgtrekking), wat de fase is waarin we de resultaten van fase 1 nemen en de waarschijnlijke toepassing van het object door de computer laten verwerken. De derde fase is Intervention ( interventie), wat gerelateerd is aan elke kwestie die verband houdt met de verdediging/beveiliging van het object. En de laatste fase Invasion (binnendringen), wat gewoon betekent dat we toegang proberen te krijgen tot de binnenste werking van het object en proberen uit te vinden hoe het werkt.”

Sarah: “Hoe moeilijk was het om door dit vierstappenproces te komen met dit object?”

Dr. Neruda: “Het was een van de moeilijkste klussen die we hebben onderzocht.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: ”Het was voor een speciaal doel ontworpen en, tenzij het voor dit doel werd gebruikt, was het voor onze onderzoekingen ondoordringbaar.”

Sarah: “Beïnvloedden de hallucinaties jou?”

Dr. Neruda: “Wij wisten van de hallucinaties die door de studenten gerapporteerd waren toen zij het kunstobject ontdekt hadden, maar wij vonden geen enkel bewijs hiervan in al onze laboratoria. Wij namen aan dat de studenten zich dit verbeelden als gevolg van de ongebruikelijke aard van het kunstobject.”

Dat gebeurde pas op het moment dat we ontdekten dat de subtiele tekens aan de buitenkant van het object in feite driedimensionale topografische kaarten waren. Toen we dit vergeleken met de echte kaarten van het gebied waarin het was gevonden, ontdekten we zijn wezenlijk doel – het was een baken voor positiebepaling.

De hallucinaties waren gebonden aan de plek; wat wil zeggen dat er een plaatsbepalend effect gecodeerd was in het kunstobject, die ervoor zorgde dat het werkte wanneer de condities aanwezig waren. Ten eerste moest het object zich bevinden binnen het geografische bereik van de kaartcoördinaten – zoals op de buitenkant was aangebracht – en ten tweede moest het door de mens vastgehouden worden waardoor het besturingssysteem geactiveerd werd.”

Sarah: “En door dat besturingssysteem ontstonden de hallucinaties?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “En tijdens dit hele proces wist je niet waar dit kunstobject vandaan kwam?”

Dr. Neruda: “Wij wisten dat het buitenaards was en wij wisten dat het plaatsgebonden was.”

Sarah: “Wat bedoel je dat het plaatsgebonden was?”

Dr. Neruda: “Dat we het op die plek moesten vinden.”

Sarah: “Wat denk je, wie hebben dit gedaan?”

Dr. Neruda: “Vertegenwoordigers van het Centrale Ras.”

Sarah: “Wel, wat gebeurde er nadat jullie wisten dat het baken was die de positie moest bepalen?”

Dr. Neruda: “Een team werd naar dat gebied gezonden en we volgden alleen maar het apparaat naar de binnenste structuur van de Oude Pijl plek, wat je al weet.”

Sarah: “Je zei eerder dat het kunstobject de meeste verbazing opriep van alle vondsten. Als het alleen maar een apparaat was om de positie te bepalen, dan neem ik aan dat de andere kunstobjecten tamelijk gewoon waren.”

Dr. Neruda: “Om iets nauwkeuriger te zijn, ik kan niet zeggen dat dit de meest interessante was nadat ik vertrokken was voordat alle andere kunstobjecten door het vierstappenproces waren gegaan, maar het was een zeer geavanceerde technologie en een van de meest raadselachtige die we zijn tegengekomen.

Om een voorbeeld te geven, toen ons team zich eenmaal op een bepaalde afstand van die plek had verwijderd, kwam het kunstobject door de een of andere onbestemde energie tot leven en scande onze groep. Het las letterlijk onze lichamen en breinen, waarschijnlijk om vast te stellen of we geschikt waren de plek te onderzoeken.”

Sarah: “En wat zou er gebeurd zijn wanneer jullie niet geschikt bevonden waren?”

Dr. Neruda: “Dat is nooit besproken, maar ik denk dat iedereen aannam dat het waarschijnlijk die plek vernietigd zou hebben en allen die op dat moment gescand werden. Maar uiteindelijk vernietigde het zichzelf.”

Sarah: “En je had er nooit aan gedacht dat dit mogelijk was toen je het onderzocht?”

Dr. Neruda: “Nooit. Het omhulsel was bestand tegen al onze technologieën die het binnenste wilden analyseren. Het was echt frustrerend. In feite was het kunstobject in de 23e kamer even moeilijk te plaatsen en verlangde het een aanzienlijke hoeveelheid hulpmiddelen om de I-stappen te voltooien.”

Sarah: “Zijn dit de enige twee kunstobjecten die volledig door het vierstappenproces zijn gegaan?”

Dr. Neruda: “Ja, voordat ik eruit stapte. Maar er bevonden zich kunstobjecten in elke kamer, hoewel die ene die in kamer 23 ontdekt was de belangrijkste leek.”

Sarah: “En wat is hiervan de reden?”

Dr. Neruda: “Herinner je dat ik het interieur van de plek beschreef als spiraalvormig tunnelsysteem?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “De bovenste kamer was de 23e kamer en hier bevond zich de optische schijf. Terwijl de andere kamers kunstobjecten bezaten die eenzelfde grootte en samenstelling hadden dan het object van positiebepaling, was het object in de 23e kamer een optische schijf die hiermee in zekere zin verwant was en wij beschouwden deze als de sleutel voor de hele plek.”

Sarah: “Omdat het sterk verschilde van de andere kunstobjecten?”

Dr. Neruda: “Ja. Het was de hoogste kamer in de formatie en het was uniek van structuur omdat het de enige kamer was die niet af was.”

Sarah: “Ik begrijp dat alle informatie die je me hebt laten zien afkomstig was van de schijf en ik weet dat je me enigszins uitgelegd hebt hoe je die informatie kon ontcijferen, maar je hebt erop gezinspeeld dat iets in deze locatie verwees naar de andere zes locaties. Kun je hierover iets meer vertellen?

Dr. Neruda: “Deze informatie bevat geen enkel aanknopingspunt dat verwijst naar de zes andere plekken. Ik geloof echter wel dat binnen deze informatie locatieverwijzingen zijn opgenomen naar de volgende plekken.

Sarah: “Je bedoelt dat deze plekken bedoeld zijn om in een specifieke volgorde te worden ontdekt?”

Dr. Neruda: “Dat denk ik.”

Sarah: “Kun je me op basis van je analyses een aanwijzing geven waar de volgende plek zich bevindt?”

Dr. Neruda: “Wanneer ik je die informatie zou geven, zou je moeten beloven dat dit interview niet eerder vrijgegeven zou worden dan op het moment dat ik contact met je opneem en je zou bevestigen dat het akkoord was. Zou je hiermee instemmen?”

Sarah: “Zeker, ik respecteer alles wat je me vraagt.”

Dr. Neruda: “Er bestaat een oude tempel buiten de stad Cusco, Peru met de naam Sacsayhuaman. Ergens in de nabijheid van deze tempel zal de volgende plek gevonden worden.”

Sarah: “En weet je precies waar, of geef je alleen maar een vage omschrijving omdat je bang bent voor binnendringers?”

Dr. Neruda: “Nee, ik ken de exacte coördinaten, maar die wil ik niet onthullen.’

Sarah: “Dit is je geboortestreek, niet waar?”

Dr. Neruda: “Ja, niet ver van dit gebied werd ik grootgebracht.”

Sarah: “Heb je deze plek al eerder gezien?”

Dr. Neruda: “Nee, maar ik ben enigszins bekend met de stad Cusco.”

Sarah: “Deze vraag lijkt misschien nergens op te slaan, en ik begrijp het wanneer je deze niet wilt beantwoorden, maar waarom denk je dat het Centrale ras een verdedigingssysteem op aarde zou ontwerpen om het daarna te laten ontdekken en activeren door een organisatie zoals het ACIO?”

Dr. Neruda: “Ik denk niet dat het in handen van het ACIO kwam om deze plek te ontdekken en te activeren.”

Sarah: “Die van jou dan?”

Dr. Neruda: “Ik zou het op dit moment niet weten.”

Dr. Neruda: “Maar je bent hierin blijkbaar een belangrijk onderdeel?”

Dr. Neruda: “Ik hoop het wel.”

Sarah: “Oké, hier is weer iets anders. Waarom konden vijf mannen – de Incunabula planners – de bestemming van de mensheid controleren? Ik bedoel – het zijn slechts vijf mannen en wij zijn met vijf miljard mensen. Niemand heeft deze kerels gekozen en in werkelijkheid weet niemand wie deze kerels zijn, wat hun plannen, bekwaamheden, inzichten zijn of zelfs niet of ze de beste bedoelingen hebben.

Nu ik dit verhaal vanavond heb gehoord, krijg ik het misselijke gevoel dat vijf kerels – ondanks hun eventuele goede bedoelingen – over het lot van de mensheid beslissen terwijl niemand hen kent!

De politici kan ik tenminste nog zien, hoor hen op de televisie en leer hun unieke persoonlijkheden kennen. Dit is voor mij belangrijk. Of ik ze altijd geloof, ja, dat is een ander verhaal, maar de meesten waarop ik heb gestemd zijn goede en eerlijke mensen.”

Dr. Neruda: “Toen je de vraag stelde – konden de wereld controleren – wie bedoel je dan?”

Sarah: “Heeft het Centrale Ras hier niets over te zeggen? Per slot van rekening maken al die oude plekken onderdeel uit van het verdedigingssysteem van de aarde, zoals je hebt gezegd. Zij plaatsten het apparaat dat de positie bepaalt zo duidelijk dat het ACIO het wel moest ontdekken, wat bewijst dat zij in deze tijd met ons contact zoeken. Zou het Centrale Ras zoveel bevoegdheden over de bestemming van de mensheid aan deze planners toestaan?”

Dr. Neruda: “Laat me op deze manier verklaren. Presidenten en senatoren, congresleden en gouverneurs, regeringskabinetten komen en gaan. Wat wil zeggen dat ze een aantal jaren een bepaalde invloed hebben en dan verdwijnen ze weer terwijl anderen hun taak overnemen. Zij hebben alleen maar de macht om korte-termijn-plannen te realiseren – om nieuwe wetgeving te installeren, nieuwe rechters te benoemen of wetten te amenderen. Ze zijn zo gefocust op het korte-termijn-beleid dat ze de lange termijn uit het oog verliezen.

De Incunabula planners zijn er permanent en richten zich volledig op de lange termijn doelen van de mensheid. Dit is de aard van de Incunabula. Zij brengen continuïteit in de belangrijk kwesties van onze tijd en de tijd die komt voor de volgende drie generaties. Zij opereren in dit tijdsbestek om zeker te zijn dat zijn niet beïnvloed worden door de korte termijn doelen van speciale belangen.

Om op je vraag terug te komen waarom het hen wordt toegestaan, dat ze van niemand toestemming hebben. Niemand is de baas over de planners, zoals niemand Vijftien of de Labyrint Groep controleert.”

Sarah: “Goed, maar wat doet het Centrale Ras? Zou het niet logisch zijn dat zij deze planners volgen? Ik dacht dat je eerder gezegd hebt dat deze unificatiekracht, of God, hen adviseert of iets dergelijks. Heb je dat niet gezegd?”

Dr. Neruda: “Wat ik bedoel is dat de Incunabula planners in deze kracht geloven die al het bewuste leven in tijd en ruimte verenigt. Zij geloven absoluut in hun persoonlijke bestemming of ze zouden nooit in de positie van planner zijn geplaatst. Het is een zeer eervolle positie, ondanks de anonimiteit.

Ik twijfel er niet aan dat het Centrale Ras zich bewust zijn van de Incunabula planners en misschien bestaat er zelfs een bepaalde vorm van invloed of uitwisseling. Ik weet dat niet. Zoals ik eerder heb gezegd, mijn kennis over de planners is alleen maar gebaseerd op de rapporten van Vijftien.”

Sarah: “Dus het is onmogelijk dat Vijftien dit allemaal verzonnen heeft?”

Dr. Neruda: “Je bedoelt over de planners?”

Sarah: “Is dat niet mogelijk?”

Dr. Neruda: “Nee. Maar het is mogelijk dat deze visie niet helemaal juist is, hoewel ik dit betwijfel. Het vermogen van Vijftien om het karakter van iemand te begrijpen is buitengewoon. Hij begrijpt de menselijke psychologie beter dan degenen die de boeken schrijven. Ik denk dat de planners hem onmogelijk voor het lapje kunnen houden zonder dat hij het zich bewust is.”

Sarah: “Maar je zei dat je deze planners nooit ontmoet hebt, alleen Vijftien heeft …”

Dr. Neruda: “Ik begrijp dat je dit niet echt betrouwbaar vindt. Wanneer ik je namen kon geven om het te controleren, of het een of andere bewijs, dan zou ik dit doen. Deze organisaties zijn rechtstreeks met de Incunabula verbonden en ze kunnen getraceerd en ontdekt worden. Zeker, veel journalisten en onderzoekers hebben dit gedaan met de Vrijmetselaars of de Skull en Bones en sommigen met groot succes. Maar ze zijn nooit verder gekomen en hebben niet onderzocht welke organisatie deze grotere, meer abstracte machten controleert die het Driemanschap van de macht vormen.”

Sarah: “Waarom niet?”

Dr. Neruda: “Je kunt er op geen enkele manier bij komen. Er is geen enkel spoor voor onderzoek. De organisatie is doelbewust abstract en ondoorzichtig.”

Sarah: “Maar leiders zoals Clinton en Blair trekken die dan niet echt aan de touwtjes? Hoe kunnen de planners van de Incunabula een grotere macht hebben dan deze leiders die hun handtekening onder nieuwe wetten zetten of beslissen of we oorlog gaan krijgen of niet. Dat is toch moeilijk voor te stellen?”

Dr. Neruda: “Alles binnen een democratie is een kwestie van consensus en het spel is ontworpen om compromissen te verschuiven naar een specifiek doel. Wanneer de mensen voldoende gemasseerd zijn, kan de verschuiving gemanipuleerd worden. Zo niet, dan wordt de politieke wil gedwarsboomd. Leiders over de hele wereld, tenzij het een land is zoals Noord-Korea, is gebonden door deze zekerheid en de leiders van de landen zijn in het algemeen zeer geschoold om binnen deze werkelijkheid te opereren.

Ja, de wereldleiders lijken veel macht te hebben, maar in werkelijkheid is het agressie – niet macht. De echte macht bestaat uit een plan invoeren dat ontworpen is om de positie van de mensheid te verbeteren of te optimaliseren met betrekking tot zijn omgeving en het te beschermen tegen de enorme bedreigingen. Het sleutelwoord is de mensheid, wat een analogie is voor de collectieve ziel van elke persoon op de planeet. Het wordt niet bepaald door etnische of geografische grenzen.

Wereldleiders gebruiken agressie om hun plannen uit te voeren, die altijd verbonden is met een gezonde dosis hebzucht en eerzucht. Het concept mensheid maakt geen belangrijk onderdeel uit van hun agenda. Hun macht, zoals je die graag noemt, is een collectieve wil van een kleinere kring politieke volgelingen die de voordelen van hun macht op de eerste plaats voor zichzelf willen verzekeren, vervolgens hun positie en tenslotte hun burgers.

Sarah: “Dat is nogal een veroordeling van ons politiek stelsel, aannemend dat ik je juist begrijp.”

Dr. Neruda: “Dan moet ik je nu zeggen dat je me zeer goed begrepen hebt.”

Sarah: “Dus onze politieke leiders hebben geen werkelijke macht omdat ze helemaal in beslag worden genomen door nationale belangen en de mensheid als geheel buitensluiten?”

Dr. Neruda: “Begrijp alsjeblieft dat ik niet zo zeer de individuele leiders veroordeel dan wel het staatssysteem, dat in feite het nationalisme nastreeft. De individuele leiders nemen de identiteit van het staatsstelsel aan, dat zich voor een belangrijk deel concentreert op het concept vaderlandsliefde.

Sarah: “Dus je beweert dat patriottisme het probleem is? Dit brengt mij in de war.”

Dr. Neruda: “Patriottisme is de katalysator van de staat. Het is het middel waardoor de burger moet reageren. Het is ook het middel waardoor de leiders moeten reageren op kwesties en bedreigingen. Onder deze vlag worden oorlogen gevoerd en agressie zichtbaar gemaakt. Het is de ideale manier die de staat gebruikt om zijn burgers zijn leiderschap op te leggen.

Hiermee zeg ik dat de identificatie van de burger met de staat, of patriottisme, het echte struikelblok is om effectief om te gaan met de zaken die de mensheid betreffen. De individuele leiders zijn eenvoudig marionetten binnen deze structuur, die ontwikkeld was om de zwakkere staten te koloniseren.”

Sarah: “Ik denk dat ik nog maar één extra vraag aankan en dat ik het voor vanavond genoeg vind. Ben je hiermee eens?”

Dr. Neruda: “Ja, wat je maar wilt.”

Sarah: “In deze hele discussie vanavond – waarvan het meeste zich afspeelde rond de Incunabula of misschien moet ik dit de structuur van de wereldmacht noemen – hoor ik weinig over de spirituele implicaties. Het klinkt allemaal zo onpersoonlijk en onspiritueel, voorzover dit laatste een bestaand woord is. Kun je dit uitleggen?”

Dr. Neruda: “Wat er in onze wereld gebeurt is een manifestatie van hoe een soort van een soevereine staat overstapt naar een soevereiniteit als soort. De mensen moeten overgaan van het patriottistische ‘geloof wat me verteld wordt mentaliteit’ naar een hoger denken dat de holistische gemeenschap van de mensheid omvat en omarmt. Het zal een geweldig leiderschap verlangen om de totstandkoming van deze overstap te bereiken, omdat de mensen van deze wereld een schokkende gebeurtenis nodig hebben die een keerpunt betekent, waardoor zijn geheugen wordt gewist.”

Sarah: “Wacht even. Wat bedoel je met het geheugen wissen?”

Dr. Neruda: “Er bevindt zich een hardnekkig herinnering in de psyche van de mens – speciaal in de zwakkere culturen die gekwetst zijn door de kolonisatie van bepaalde naties. Deze pijnlijke vernederingen van de zwakkere naties van de wereld hebben diepe lidtekens veroorzaakt in hun collectief geheugen. Het is van fundamenteel belang dat deze herinneringen uitgewist of gezuiverd worden om het mogelijk te maken dat de mensheid verenigd wordt in zijn regeringsstelsel en fundamentele systemen..

Deze gebeurtenis kan georkestreerd worden of het kan door natuurlijke middelen plaatsvinden, maar het wordt algemeen aanvaard dat er een gebeurtenis moet gebeuren die de mensen van deze wereld dwingt om zich te verenigen en in dit proces wordt het geheugen van alle mensen gezuiverd, en speciaal van degenen die het slachtoffer van kolonisatie zijn geweest.”

Sarah: “Ik weet dat ik zei dat ik nog één vraag wilde stellen, maar als journalist kan ik toch de verleiding niet weerstaan om nog even door te gaan. Heb je enkele voorbeelden over het soort gebeurtenissen waarover je sprak?”

Dr. Neruda: “De meest waarschijnlijke gebeurtenis met mondiale gevolgen is een tekort aan energie.”

Sarah: “Dit zei je al eerder, maar zou een energietekort niet meer spanning veroorzaken tussen degenen die wel en geen energie hebben?”

Dr. Neruda: “Wanneer dit op de juiste wijze wordt beheerst, nee. Het soort energietekort waar ik over spreek zal vernietigende effecten hebben op elk aspect in onze wereld. Alle infrastructuren zullen de invloed hiervan ondervinden en die invloed zal hard en aanhoudend zijn. Er zal een mondiaal lichaam moeten verschijnen die de productie en de distributie van bestaande bronnen reguleert, gekoppeld aan een efficiënt onderzoek naar alternatieve bronnen, zoals zonne- en windenergie. 

Achter de schermen zou de Incunabula helpen om deze gebeurtenis te managen en wel op een dusdanige manier dat de mensen van de wereld gelijk behandeld zouden worden. Het zou boven de speciale belangen en dominante machten staan en het zou de eerlijkheid verzekeren. Deze rechtvaardigheid zou het instrument van een mondiaal leiderschap vestigen als de superieure kracht voor globalisering en de herinnering van allen zou, metaforisch gezien, uitgewist worden.”

Sarah: “Is dit het antwoord op mijn vraag waar het spirituele in dit alles te vinden is?”

Dr. Neruda: “Nee. Toegegeven, ik ben even afgedwaald. Ik wil het voorbehoud maken dat alles wat ik bekendmaak het algemene concept is en iedereen die deze onthullingen in de toekomst leest zal hiermee rekening dienen te houden. Ik ben door tijd en omstandigheden niet in de gelegenheid een gedetailleerde beschrijving te geven. Deze details bestaan echter wel en wanneer iemand in de gelukkige omstandigheid verkeert deze te kunnen bestuderen, zal alles wat ik bekendmaak meer aannemelijk worden.

Oké, nu je vraag. Het spirituele element is heel sterk geïntegreerd in het hele gespreksonderwerp van deze avond. Wanneer ik dat moest opsommen, zou ik dit de menselijke emigratie- of verhuisplan willen noemen. De mensheid verhuist, evolueert van het ene soort naar het andere.

In het voorbeeld van zijn evolutie, wordt de mens meer technologisch ontwikkeld en krijgt het vermogen om gelijktijdig meer gecompliceerde visuele, auditieve en intellectuele informatie te verwerken. Met andere woorden, het breinsysteem wordt meer holistisch in hoe het informatie verwerkt. Computers worden een belangrijk onderdeel in deze evolutionaire ontwikkeling.

De mensen veranderen van aparte staatsburgers naar verenigde wereldburgers door middel van de globalisering. Dit is een totaal ander, doch gerelateerd spoor. De mensheid verenigt zich, hoewel dit er absoluut niet op lijkt met al die oorlogen en conflicten op de wereld. Het gebeurt met hele kleine stapjes.”

Sarah: “En het spirituele?”

Dr. Neruda: “Ja, dank je. Het spirituele zit in het gegeven dat deze twee sporen de mensheid brengt naar wat de WingMakers noemen – de Grote Poort of Ingang. Het is de verbinding tussen onze menselijke ziel, die in honderden stukjes is gebroken en over de wereld is verspreid in de vorm van verschillende kleuren, culturen, talen en landen en die nu in een proces zit van een onveranderlijke hereniging.

Dit is het spirituele aspect en het raakt alles in ons leven. Het doordringt elk atoom van ons collectief bestaan – doordrenkt het met een onzichtbare bestemming.”

Sarah: “Je noemde de Grote Poort. Wat is dat?”

Dr. Neruda: “In de samenvatting van de optische schijf, staat …

Sarah: “”Ja, ik heb dat deel van de samenvatting die je me hebt gegeven slechts een keer gelezen, en ik begreep het niet helemaal. Kun je het nog eens uitleggen?”

Dr. Neruda: “De Grote Poort is, volgens de WingMakers, de onbetwistbare, wetenschappelijke ontdekking van de menselijke ziel.”

Sarah: “Zoiets als de LERM?”

Dr. Neruda: “Het is hiermee te vergelijken, maar LERM is meer een demonstratie dat de unificatiekracht bestaat en alle dimensies van het bestaan doordringt. Het is het bewijs van de geest, als je wilt. De menselijke ziel blijft ongrijpbaar voor onze technologie.”

Sarah “Maar je zegt niet dat de ziel en geest verschillend zijn. Ik heb altijd geleerd dat ziel en geest een en hetzelfde zijn.”

Dr. Neruda: “De ziel, of wat de WingMakers de Navigator van de Totaliteit of het Geheel noemt, is het kopie van de Eerste Bron (God), en is slechts opgesplitst in een enkelvoudige, onsterfelijke, geïndividualiseerde persoonlijkheid. Geest is meer de verbindende kracht dat de individuele ziel verenigt met de Eerste Bron en alle andere zielen.”

Sarah: “Ik ben niet helemaal zeker dat ik deze beschrijving kan volgen, maar het kan zijn dat mijn denken nu zo overladen is en dat alles wat je zegt er niet meer doorheen komt.

In ieder geval, wat is onze winst door deze ontdekking … de Grote Poort?”

Dr. Neruda: “Alles wat ons gescheiden houdt – opgesloten binnen staatskundige en provinciale kwesties – zal verdwijnen wanneer dit onbetwistbaar bewijs wordt geleverd.”

Sarah: “Waarom zou de fundamentele aard van de mens, die honderdduizenden jaren nodig had om zich te vormen, plotseling veranderen wanneer de wetenschap naar voren komt en vertelt dat zij het bewijs van een ziel heeft geleverd? Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk.”

Dr. Neruda: “Volgens de WingMakers is dit de evolutionaire weg van het menselijk soort, en de ontdekking van de Grote Poort is het hoogtepunt van een mondiaal soort. Het schept de voorwaarden waarbij de zaken die ons gescheiden houden zullen verdwijnen, of dit nu kleur, ras, vorm, geografische plek, religie of iets anders is. Wij zien onszelf door de lens van de wetenschap en we zien dat alle mensen samengesteld is uit dezelfde innerlijke substantie – of hoe je dit ook wilt noemen – en deze substantie definieert ons en onze vermogens.”

Sarah: “Dus alles waar het je het vanavond over hebt gehad … de globalisering van de mensheid wordt door deze ontdekking naar zijn hoogtepunt gebracht?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “En de Incunabula planners zullen ons hierin leiden. Is dat een onderdeel van het plan?”

Dr. Neruda: “Ik weet niet of er voor de Incunabula een rol zal zijn in deze nieuwe wereld. Misschien wel, misschien niet.”

Sarah: “Wanneer iemand deze Grote Poort wil ervaren en voor zichzelf vaststelt dat hij een ziel heeft – een onsterfelijke ziel – zou het dan niet grondig de manier van leven veranderen? Ik begin nu aan de gevolgen te denken en die lijken me nogal verontrustend.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de mens ontdekt dat hij niet echt doodgaat. Zou dat niet zijn houding naar de dood dermate veranderen dat de angst hiervoor verdwijnt? Misschien worden de mensen meer roekeloos en krijgen meer durf om gevaarlijke dingen te doen.”

Dr. Neruda: “In zekere zin, ja. Er zullen zeker allerlei verschillende reacties volgen en ik zou niet weten hoe dat in de hand kan worden gehouden.”

Sarah: “Nog iets. In dit hele verhaal vind ik de rol van de wetenschap versus religie erg belangrijk. Het lijkt alsof de religie zijn best heeft gedaan om de ziel te definiëren en hierin niet is geslaagd. Hoe ze dit ook omschreven hebben, ze lijken dit geheel op geloof te hebben gebaseerd en dan nog niet eens consistent. Deze Grote Poort is een wetenschappelijke ontdekking, geen religieuze. Is dat juist?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Dus de wetenschap krijgt een kans. Wat gebeurt er wanneer ook zij falen? Misschien is er iets zo ongrijpbaar, zo verborgen in dit alles dat ook de wetenschap niet slaagt. Ik bedoel, de mens kennende, weten we dat die mens iets getoond kan worden en hij/zij zal het uit alle macht ontkennen. Hoe overtuig je iemand die weigert te zien?”

Dr. Neruda: “Je kunt de Grote Poort zien als een verbinding voor het bewustzijn van de verticale tijd. Deze verbinding zal ergens in de 21e eeuw ontdekt worden. Ik ken niet alle bijzonderheden. Ik weet niet hoe het op het individu gaat uitwerken. Misschien heb je gelijk – de een zal het accepteren, de andere niet. Ik weet alleen dat dit de bestemming is die de mensheid dient te bereiken.”

Sarah: “Volgens de WingMakers?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Wist je dit al voordat je de samenvatting las?”

Dr. Neruda: “Bedoel je dat ik het bestaan van de Grote Poort al kende?”

Sarah: “Ja, of simpel de technologie om het bestaan van de menselijke ziel te bewijzen. Was het gepland of werd eraan gewerkt door het ACIO?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Zijn er andere organisaties die aan dit bewijs werken – zelfs nu?”

Dr. Neruda: “Niet dat ik weet.”

Sarah: “Wanneer niemand op zoek is naar de Grote Poort, wie zal dat dan wel doen?”

Dr. Neruda: “Dat is dan ook de reden waarom ik dit materiaal naar buiten wil brengen. Het materiaal van de WingMakers activeert die zielen die incarneren om een actieve rol te spelen in de ontdekking en de creatie van de Grote Poort …”

Sarah: “Beweer je dat er zielen incarneren met dit exclusieve doel?”

Dr. Neruda: “Ja. Het zijn de zeer gevorderde zielen die binnen de eerstvolgende drie generaties geboren zullen worden en die de Grote Poort zullen ontwerpen, ontwikkelen en zullen gebruiken. Dit is het centrale doel van het materiaal van de WingMakers dat opgeslagen ligt in deze zeven locaties.”

Sarah: “Ik dacht dat je zei dat het een wapen ter verdediging was.”

Dr. Neruda: “Dat is een rol, maar er is ook nog een andere. En ik denk dat het te maken heeft met de artistieke elementen. Ze zijn gecodeerd. Het zijn de bewustzijnskatalysatoren. Ik ben hiervan overtuigd op basis van mijn eigen ervaring.”

Sarah: “Ik heb veel dit materiaal gelezen en heb naar de muziek geluisterd. Ik hou hiervan, maar het heeft niets in mij gekatalyseerd. Ik voel echt niet dat ik wil helpen bij het ontwerpen of het bouwen van de Grote Poort, niet dat ik de mentale capaciteit bezit om iets van waarde bij te dragen.”

Dr. Neruda: “Misschien is jou rol een andere.”

Sarah: “Of heb ik helemaal geen rol. Misschien moet iemand jouw kwaliteiten bezitten om maar iets te laten activeren. En in mijn geval denk ik dat er niets is wat wakker gemaakt moet worden.

Welnu, hoewel ik graag meer informatie over de Grote Poort zou willen hebben, denk ik dat mijn hersens nu overvoerd zijn. Laten we morgen meer over de Grote Poort spreken tijdens ons volgend interview. Oké?”

Dr. Neruda: “Prima.”

Sarah: “Wil je iets zeggen voordat we afscheid nemen?”

Dr. Neruda: “Ja. Wanneer de lezer zich afvraagt welk verband er bestaat tussen alles wat ik over de Incunabula heb verteld en de diverse samenzweringstheorieën over de Nieuwe Wereld Orde, de inlichtingendiensten, de Illuminati, de Vrijmetselaars en al die andere vermeende geheime organisaties op de wereld, zou ik – met alle respect – willen vragen je oude veronderstellingen over de beweegredenen van deze verschillende groepen voorlopig op te schorten.

Het zijn geen kwaadwillende organisaties zoals ze vaak afgeschilderd worden. Hun mensen hebben kinderen en families, zoals jullie en zij hebben net zoveel aardigheid en afschuw in dezelfde dingen als jullie. Het zijn mensen met dezelfde ondeugden, zoals hebzucht, als jullie, maar zij hebben een sterke wil om de wereld te verbeteren. Het enige verschil is misschien dat hun definitie van een betere wereld anders is dan die van jullie.

Wanneer je interesse ligt in het bezweren van je tegenstander als amusement, dan is dat je goed recht. Maar de kwesties die we vanavond besproken hebben zijn te serieus als amusement. Ze verdienen je aandacht en je onderscheidingsvermogen. Doe je eigen onderzoek naar de energievoorraden op jullie wereld. Je komt misschien tot andere gegevens dan die ik noemde, maar dat komt omdat de technologie van het ACIO meer geavanceerd is dan die van de olie-industrie. Niettemin, je zult hierdoor in veel zaken bevestigd worden.

Kijk naar de huidige gebeurtenissen van jullie tijd wanneer je dit interview ooit mocht lezen. Je ziet hoe deze plannen vorderingen maken. Misschien zie je dat het een omweg maakt, maar de algemene koers is datgene wat ik heb beschreven. Het neemt deze richting, niet per ongeluk, niet vanwege de grillen van de politieke leiders, daar kun je zeker van zijn. Het maakt deelt uit van de orkestratie van gebeurtenissen die uitgespeeld worden in overeenstemming met de goed ontworpen blauwdrukken van de Incunabula planners.

Misschien voel je een zekere pijn dat je naar een toekomst wordt geleid die je niet zelf hebt gekozen, maar indien je ervoor kiest invloed te krijgen, dan moet je worden onderricht en je bewust worden van de echte machten die je toekomst bepalen. Dit is een universum van de vrije wil. Er bestaat geen hiërarchie van engelenwezens die de toekomst van de aarde regelt. Er is geen verlichte leraar die de weg naar verlichting voor de mensheid of voor het individu dicteert.

Wanneer je werkelijk je vrije wil wilt uitdrukken en toepassen, maak het tot een persoonlijke religie om de feiten te weten. Leer hoe je achter de verhalen moet kijken die door de media en de politiek worden verkocht en vorm je eigen conclusies. Hou je twijfel intact over alles wat je door het politieke toneel wordt verteld, speciaal wanneer je wordt geïndoctrineerd om een patriot te zijn. Het is een van de duidelijkste signalen dat je alles wat je verteld wordt moet wantrouwen.

Wanneer er vijanden worden gecreëerd – speciaal nieuwe – wees je dan bewust van de motieven van degenen die ze tot vijanden bestempelen. Onderzoek de feiten. Kijk onder de stenen en verifieer je bewijs. Elk van jullie moet een onderzoeker worden en het vak van onderzoeker leren en een analytische studie volgen om je meer een onderdeel te voelen van de beweging naar globalisering.

Je inzichten en je begrijpen zal dan misschien niet de menselijke loop één millimeter kunnen veranderen, maar het zal je vermogen veranderen om een onderdeel van deze transformatie te zijn en een gevoel doen ontstaan waar de mensheid naartoe gaat en waarom.

En voor degenen die er de voorkeur aangeven hun eigen weg in te slaan en geloven dat de globalisering een grote dwaasheid is, kan ik alleen maar verklaren dat het moet gebeuren. Het is de naar buiten gerichte uitdrukking van wie we zijn en het is een natuurlijke progressie van ons soort om zich rond de innerlijke essentie van onze identiteit te verenigen, in plaats van ons te verschuilen achter uiterlijke façade van onze specifieke natie of het geloof van onze godsdienst.

Ik geloof dat iedereen dit tot op zekere hoogte begrijpt, maar dat slechts de methoden van vereniging ons zorgen baart. En ik deel deze zorg. Wanneer wij collectief over dit plan geïnformeerd zouden worden en het einddoel zouden begrijpen, dan zou dit een grote belofte voor de mensheid betekenen. We zouden dit doel met grotere snelheid bereiken en we zouden meer vertrouwen krijgen dat deze methoden voor ieders welzijn gebruikt zouden worden. Dit moet ons doel zijn.

En tenslotte, velen van jullie voelen dat globalisering het concept is van de Nieuwe Wereld Orde en dat je het verwerpt omdat het een beweging is die ontstaan is uit hebzucht en machtshonger. Ja, er zijn altijd mensen die de voortgang van deze beweging zullen gebruiken voor het persoonlijk gewin van een paar. Besef dit wanneer je jouw samenzweringstheorieën leest.

Ik ben klaar, Sarah. Ik dank je voor je geduld.”

Sarah: “Bedankt voor de commentaar.”

Einde van de Sessie.

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

Gepost door wakkeremensen op 11:30:00

Terug naar pagina Wingmakers