De Hathors, De Planetaire Creatrix Deel 3

De Hathors, De Planetaire Creatrix – deel 3

Hathor Channeling via Tom Kenyon, 18 april 2007

Ecstasy en het Hart – deel 3 van boodschap april ’07

We willen met je spreken over het genereren van ecstasy door je op het hart te richten. We praten nu niet over het hart chakra maar over het stoffelijke hart, de hartspier zelf.

De techniek houdt je aandacht of je focus in, samen met de emotie van dankbaarheid, of waardering – wat je ook maar wilt gebruiken.

Direct als je je aandacht richt op het hart, kun je een subtiele energie voelen stromen. Vanuit ons perspectief gezien werkt het richten van je aandacht als het centrale punt van een energie vortex. Speciaal in je stoffelijk lichaam en het veld om je lichaam heen – je energie veld – dat de ouden het aura noemen.

Je talent om een focus van aandacht te creëren is niet alleen een hersen- of brein activiteit. Het is een werkzaamheid op vele niveaus van bewustzijn. Waar je ook je aandacht legt in je lichaam of in het energieveld van je lichaam is direct een stroom van subtiele energie naar dat punt of gebied toe, wat een belevendigend effect heeft op de cellen van je lichaam, en / of op de lichtende fibers die je energielichaam vormen.

Echt, je focus schept een krommend effect op subatomisch niveaus wat je effecten om jet kwantumveld kunt noemen. Die veld-effecten scheppen verschillende stromen van energie, geometrie en harmonieën in je.

Het kwantumveld veranderen door de kracht van je focus is een belangrijk talent en daarom dringen we er bij je op aan die te gaan beheersen. Talrijke toepassingen zijn ermee te doen, en de cultivatie van ecstasy is er maar een van.

Bij deze methode gebruik je de vaardigheid om je focus of aandacht vast te houden, gemengd met de emotie van waardering of dankbaarheid. Die twee emoties hebben een samenhangend effect op je energieveld en op de ritmische magnetische uitstroom van je stoffelijke hart. De combinatie van focus en samenhangende emotie kan gebruikt worden om hoge staten van ecstasy te genereren.

Zoals we eerder zeiden, het genereren van ecstatische staten van bewustzijn is een belangrijke evolutionaire katalysator. We stellen je dringend voor dat je leert om die staten van ecstasy door de dag te creëren.

We beseffen dat voor velen van jullie je dagelijkse leven niet bevorderlijk voor de cultivatie van die staten, maar we vragen je tijd te zoeken door je dag heen waarin je je wel kunt oefenen om die staten te verkrijgen, minstens vijf minuten per keer. Een klein beetje tijd doorgebracht in ecstasy is beter dan helemaal geen tijd.

Deze oefening zal een harmonie of een relatie met de Aarde brengen als bewust levend wezen en met die harmonische evolutie golven die door jullie melkwegstelsel stromen.

Bij deze techniek focus je je aandacht op het stoffelijke hart. Terwijl je dat doet genereer je het gevoel van waardering of dankbaarheid. Het gaat niet om de gedachte van waardering of dankbaarheid – maar de emotie zelf. Bij deze methode zal gedachte de subtiele energieën niet activeren die nodig zijn om ecstasy te genereren – alleen het gevoel zelf is in staat om de energie vortices in je te activeren.

Terwijl je je focust op het stoffelijke hart en die gevoelens genereert van waardering of dankbaarheid, begint een golfvorm van energie door je lichaam te stromen – die wordt gedragen door de magnetische velden van het hart die uit het stoffelijke hart stromen en je hele lichaam omvatten. Terwijl de stroom van energie door je lichaam stroomt is er een spontaan opstijgen van ecstasy – cellulaire ecstasy.

Experiment met deze techniek.

Voel wat er in je lichaam gebeurt als je je richt op je hart terwijl je gevoelens van waardering en dankbaarheid genereert. Voel stoffelijk wat er schijnt te gebeuren op cellulair niveau als een triljoen cellen (of zo) van je lichaam deze samenhangende energie van dankbaarheid of waardering ontvangen.

Als je eenmaal de mogelijkheid hebt gevestigd om ecstasy te creëren zoals boven beschreven, en je in staat bent om ecstasy te genereren wanneer je maar wilt – door je wil – begin dan te experimenteren met je energie veld – wat sommigen het subtiele energielichaam noemen.

Door te werken met deze methode is je aandacht weer op het hart gericht, terwijl je gevoelens van waardering en dankbaarheid genereert (opwekt). En als je voelt dat ecstasy in je lichaam begint op te rijzen verschuif je de aandacht naar het veld om je lichaam heen. Dit energieveld ziet er als een lichtend ei uit, als je het helderziend zou zien. Het brede stuk van deze lichtende eivorm is rond de schouders en het nauwere deel zit rond je voeten. Er is een centrale lijn van de axis die door het centrum van dit veld loopt, en die loopt dus ook door het centrum van je stoffelijk lichaam – door de top van je hoofd en naar onder door het perineum. Deze lijn is de centrale axis van het magnetisch veld dat het subtiele energie lichaam bevat. Dit lichaam, of veld, steekt boven het hoofd uit en enkele centimeters onder je voeten, zelfs een halve meter of meer dan dat. In bepaalde hoog geladen energie staten, kunnen de axis en het subtiele energie lichaam zich veel verder dan dat uitbreiden.

Door je aandacht te verschuiven naar de centrale axis en het veld om je lichaam heen laat je de ecstasy uit het stoffelijk lichaam naar het veld gaan. Dit is zeer positief en schept krachtige harmonische patronen die je in resonantie brengen met de golfvormen van de versnelde evolutie die door jullie melkwegstelsel stromen.

Onderschat de kracht van deze techniek niet. Alhoewel heel eenvoudig is het intens en effectief. Het zal je in een hogere staat van resonantie en vibratie brengen. En dit is in ons perspectief cruciaal om de energetische portalen en de transformatie energieën te kunnen passeren die jullie Aarde nu aan het beleven is en nog meer zal gaan te beleven.

Er zijn dingen die we tegen jullie willen zeggen over je aard en je bestemming maar die zouden waarschijnlijk niet worden begrepen behalve als jullie minstens in een staat van ecstasy zijn.

Dit is zo omdat het referentie punt voor bewustzijn niet alleen door geloven of denken wordt gevestigd maar ook door iemands emotionele harmonieën. En zonder in een staat van verrukking te zijn zou het zijn alsof je probeerde een zonsopgang te beschrijven aan een blinde die niet direct kan waarnemen wat jij zegt.

En dus laten we jullie op dit moment achter met wat een mythe lijkt te zijn maar wat wij zien als overduidelijk. Jullie zijn scheppende wezens middenin het scheppen van je toekomst en de toekomst van generaties die nog moeten komen. Jullie bewaren in je hart de sleutel van het Mysterie van Mysteriën. En de drempel, de opening naar dit mysterie toe is via jullie capaciteit om ecstasy binnen te gaan. Zet door, wees stoutmoedig en vind je pad, jullie pad van leven omhoog naar deze verheven staat van zijn. Weet dat ecstasy niet het eind van het pad is. Het is alleen maar het begin. (winny: ecstasy is niet te vergelijken met de ecstasy die je verkrijgt door middel van kunst tabletten. Daarmee werkt dit dus niet. Het gaat door vrij te zijn van chemicaliën)

Probeer de methode uit die we voor je neerlegden. Experimenteer met de methoden die we eerder gaven en die we in de nabije toekomst nog zullen geven. Ga zo vaak mogelijk in ecstasy. Weet dat als je dat doet, je in gemeenschap bent van alle verheven wezens en meesters die gediend hebben en die nu nog de mensheid dienen. Weet dat als je dat doet, je in gemeenschap gaat met je eigen Zelf.

In vreugde en gelach, The Hathors.

Een Paar Gedachten Van Tom Voor Degenen Die Leren Dankbaarheid te Scheppen.

Sommige mensen kunnen onmiddellijk het gevoel krijgen van waardering of dankbaarheid gewoon door die gevoelens op te roepen. Maar andere mensen kunnen deze gevoelens niet beleven zonder een uiterlijke “reden”. Ondanks dat kan bijna iedereen zelf deze gevoelens opwekken met zijn wil met een beetje oefening. Als je weet hoe je de gevoelens van waardering en / of dankbaarheid her-schept experimenteer dan ze door ze op verscheidene momenten overdag te creëren zodat je de methode van de Hathors kunt gebruiken.

Als je niet weet hoe je het gevoel van waardering of dankbaarheid moet scheppen door je wil, zijn hier enkele punten. Ten eerste, dankbaarheid is een sterker gevoel dan dat van waardering. Wij kijken hier ook naar het gevoel, niet naar de gedachte van waardering of dankbaarheid. Het denken erover zal de benodigde energetics niet scheppen, alleen emotie doet dat. Sommige mensen prefereren de ene term boven de andere. Dat hangt van hun persoonlijke geschiedenis af. Doe het met wat het beste voor je voelt.

De eerste methode voor het scheppen van waardering of dankbaarheid komt uit je herinnering. Roep iets op, iemand, of een situatie uit je verleden dat je waarderend maakte. Het hoeft niets groots te zijn. Terwijl je die herinnering oproept zal het gevoel van waardering of dankbaarheid bij je omhoog rijzen. Laat dan de herinnering los en dan houdt je alleen het gevoel over. Focus je op de emotie en voelt hoe dat voelt. Herhaal dit proces vaker zodat je het bij je blijft hangen. Uiteindelijk zal je in staat zijn om het gevoel van waardering of dankbaarheid op te roepen zonder uit een bron te putten. Voor enkelen is het zo dat er niets in hun verleden is waar ze waardering of dankbaarheid voor voelen. Geloof het of niet, dit is geen probleem. Schep gewoon een fantasie of iets dat je waarderend maakt. Het gekke is dat je zenuwstelsel op beide voorstellingen zal reageren maar op werkelijke gebeurtenissen net zo. En de bedoeling is niet dat er iets in je leven moet zijn dat je waarderend maakt, maar de bedoeling is alleen om het gevoel te creëren, zonder een reden. Als je de juiste fantasie hebt gekozen zul je zien dat gevoelens van waardering en dankbaarheid spontaan omhoog komen. Dan, net als die methode van herinnering, laat je de fantasie wegvallen en dan focus je je op de emotie. Beoefen dit veel keren overdag en uiteindelijk zul je de gevoelens zonder noodzaak van een fantasie kunnen oproepen.

Er is nog een punt betreffende die fantasie methode. Soms is het hebben van een gevoel van waardering niet alleen waardering brengen maar komen ook gevoelens als verdriet of boosheid op, omdat je geen goede dingen in je leven hebt. Als je dit overkomt, dan moet je een graad beheersing aanzetten en de “negatieve” gevoelens toestaan, en de waarderingsgevoelens te laten opkomen. Met andere woorden, laat alles toe wat opkomt maar richt je aandacht op de gevoelens van waardering.

Voor de meeste mensen zal een van deze methoden uiteindelijk de gevoelens van waardering en of dankbaarheid door je wil scheppen. Beoefen de methode die voor jou werkt, zo vaak als je kan. Het verkrijgen van een status van waardering of dankbaarheid in denken of hart is het minimum dat nodig is om energetisch mee te doen in de Planetaire Creatrix.

Einde boodschap 3


Terug naar pagina De Hathors