WingMakers en het vijfde Neruda interview, deel 1:

WingMakers en het vijfde Neruda interview, deel 1

Geplaatst 1 december 2018

In het vijfde interview, deel 1, spreekt Dr. Neruda over het ontstaan van de moderne mens, de rol van de Annunaki en hoe de mens tot slaaf is gemaakt. De WingMakers hebben met hun tijdscapsule in New Mexico een belangrijke boodschap achtergelaten hoe de mens zichzelf kan bevrijden uit de door de Annunaki kunstmatig gecreëerde constructie.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda

Door Sarah


Vertaling: Koen van Klei

> Lees eerst de inleiding over de WingMakers

Wat volgt is een sessie die ik op 2 januari 1998 met Dr. Neruda heb opgenomen. Hij gaf mij toestemming om zijn antwoorden op mijn vragen te registreren. Dit is de weergave van die sessie. Dit was een van de vijf keren dat ik onze gesprekken op tape kon opnemen. Ik heb deze weergaven precies bewaard zoals ze hebben plaats gevonden. Ik heb mijn best gedaan om de exacte woorden, zinnen en grammatica van Dr. Neruda weer te geven.

Noot van de redactie: dit interview (nummer vijf) is tot maart 2014 niet gepubliceerd. De reden hiervoor is gebaseerd op de timing van Dr. Neruda; de specifieke redenen voor deze timing zijn niet gecommuniceerd.

Sarah: “Wat we woensdagavond bespraken, heeft sindsdien altijd door mijn hoofd gespookt. Ik denk dat ik een beetje geobsedeerd geraakt ben door dit alles … wat voor mij in elk geval nieuwe informatie is. Ik doe mijn best om het in mijn mentale kader te verwerken, en ik moet toegeven dat ik er niet zeker van ben dat het lukt.”

Dr. Neruda: “Ik begrijp het. Ik heb hierom wat informatie achtergehouden – niet alleen voor jou, maar ook voor degenen die dit uiteindelijk zullen lezen.”

Sarah: “Toen we de laatste sessie hadden beëindigd, spraken we af om meer tijd te besteden aan ‘The Grand Portal’ [1]. Is dat waar je naar verwijst, of is het iets anders?”

[1] “The Grand Portal” wordt in de WingMakers-materialen gedefinieerd als de onweerlegbare, wetenschappelijke ontdekking van de menselijke ziel.

Dr. Neruda: “Het is allemaal gerelateerd. Het is een heel, heel groot beeld met een brede tijdslijn.

Sarah: “Kun je het nu delen?”

Dr. Neruda: “Laten we het één voor één doen. Met jouw vragen, hoop ik dat het allemaal duidelijk zal worden, maar ik moet je waarschuwen dat het een beetje ongerijmd of vreemd zal lijken totdat het helemaal verteld is.”

Sarah: “Oké. Waar wil je beginnen?”

Dr. Neruda: “Ik denk dat we terug moeten naar het begin om de ware context van “The Grand Portal” te begrijpen.”

Sarah: “Oké …”

Dr. Neruda: “De aarde was en is een heel unieke planeet. Oorspronkelijk was hij volledig van water. Maar wat het voor wezens interessant maakte, was het feit dat de kern ervan het mogelijk maakte om een zwaartekracht te hebben die de manifestatie ondersteunde.”

Sarah: “Wat bedoel je met manifestatie?”

Dr. Neruda: “Dat het een overgang maakte van een interdimensionale planeet van geluidsfrequenties naar een planeet van materie – van fysieke materie. De zwaartekracht producerende kern was in staat om letterlijk de omstandigheden te creëren waardoor het zich in de loop van eeuwen kon materialiseren.”

Sarah: “Hoe ken je deze geschiedenis?”

Dr. Neruda: “Er staan gegevens hiervan op de schijf die uit de drieëntwintigste kamer van de Ancient Arrow-site zijn gehaald. [2] Maar sommigen hiervan kenden we uit andere documenten die we uit de Soemerische bibliotheek hebben gehaald en die niet wijdverspreid zijn. We hebben ook discussies gehad met de Corteum [3] die dit ondersteunen.”

[2] De Ancient Arrow-site is binnen de WingMakers-materialen bekend als de buitenaardse tijdscapsule (Extraterrestrial Time Capsule) die werd ontdekt in Chaco Canyon, New Mexico.

[3] De Corteum is een buitenaardse groep die samenwerken met de Labyrinth Group binnen de ACIO, een geheime, niet erkende afdeling binnen de NSA.

Sarah: “Dus de aarde begon als een waterplaneet en het was niet fysiek?”

Dr. Neruda: “Juist. Dit was toen de Atlantiërs op de planeet leefden. Zij waren het ras van wezens dat op het moment van zijn vorming op aarde leefde. De Anunnaki kwamen naar hen toe en onderhandelden over een overeenkomst om de Anunnaki toe te staan een substantie in de buurt van de kern van de planeet te delven die, in essentie zou zijn, wat we vandaag goud zouden noemen. Deze rassen van wezens die bekend staan als de Atlantiërs en Anunnaki waren niet driedimensionaal. Ze hadden geen lichamen zoals we nu gewend zijn. Hun bestaan was vervat in een ander bereik van frequenties – wat we hogere dimensionale frequenties zouden noemen.”

Sarah: “Waarom wilden ze goud?”

Dr. Neruda: “De Anunnaki hadden het nodig. De exacte reden is onbekend, maar het had iets te maken met de manier waarop goud de frequentie van hun lichaam moduleerde. Goud was een essentie voor hun ras. Het had een eigenschap dat van vitaal belang was voor hun overleving. De verslagen zijn een beetje vaag over waarom het zo belangrijk was. Maar deze verslagen vermelden dat hun planeet twaalf grote steden had en ze allemaal werden gemaakt van een semi-transparant goud. Zelfs het boek Openbaring verwijst hiernaar.”    

Sarah: “Wie waren deze wezens? Ik bedoel, ik heb gehoord van de Atlantiërs, maar nooit van de Anunnaki.”

Dr. Neruda: “Ze zijn een ras van transdimensionale wezens. De Atlantiërs waren op dat moment het enige ras van wezens op aarde, en zij (de Anunnaki) wilden toestemming om mijnen op aarde op te zetten, wat ze met de Atlantiërs overeenkwamen.”

Sarah: “Waarom?”

Dr. Neruda: “Ze zagen geen kwaad in het helpen van de Anunnaki. Ze waren geen concurrent, omdat de Atlantiërs talrijker waren. De Atlantiërs wilden een overeenkomst hebben met de Anunnaki, al was het maar om vrienden te worden, voor hun technologie. Ook was de goudwinning in een gebied op aarde wat van weinig belang voor hen was.”

Sarah: “Ik zie niet in hoe dit zich verhoudt tot ‘The Grand Portal’.”

Dr. Neruda: “Het is een lang verhaal, en we zijn net begonnen, maar ik beloof dat ik daar over een poosje op terug zal komen.”

Sarah: “Oké, dat is prima, ik zal geduldig zijn.”

Dr. Neruda: “De aarde begon steeds meer te materialiseren. Hij begon in zekere zin harder te worden. Ook het goud. De aarde en alles erop, was stollend. Het goud delven zou binnenkort onmogelijk worden voor de Anunnaki, omdat ze het goud niet zouden kunnen delven als het in een dichte, fysieke staat zou zijn.”

Sarah: “Waarom niet?”

Dr. Neruda: “Hun lichamen waren etherisch. Ze konden het goud niet delven als het fysiek was. Ze hadden lichamen nodig die op aarde konden opereren en het goud konden delven.”

Sarah: “Hoe snel is dat gebeurd?”

Dr. Neruda: “Ik weet het niet. Onze verslagen bepalen niet de tijdsperiode, maar ik neem aan dat het meer dan tienduizenden jaren was. Het punt is dat ze een fysiek lichaam moesten maken, zoals een astronaut een ruimtepak nodig zou hebben om in de ruimte te kunnen wonen. Ze deden honderden experimenten en hadden de hulp van zowel de Atlantiërs als de Sirianen.”

Sarah: “Ik neem aan dat dit lichaam het menselijk lichaam is?”

Dr. Neruda: “Ja, we noemen ze soms fysieke lichamen. De WingMakers noemen ze menselijke instrumenten.”

Sarah: “Dus de Anunnaki creëerden een fysiek lichaam om goud te delven. Je bedoelt als een robot of zegt u dat dit mensen waren?”

Dr. Neruda: “Nee. Zij waren het equivalent van aapmensen; ze waren op verre afstand voormenselijk. Maar zij waren onze voorgangers. We noemen ze soms Mens 1.0.”

Sarah: “Maar waren ze robots of biologisch?”

Dr. Neruda: “Ze waren volledig biologisch, maar menselijke 1.0’s waren niet volledig fysiek. Ze waren gedeeltelijk etherisch. Zie je, de Anunnaki en Sirianen hebben ze ontworpen om te synchroniseren met de zich ontwikkelende verdichting van de aarde. Dus toen de aarde stolde, deden de menselijke instrumenten dat ook.”

Sarah: “Als ze biologisch waren, hadden ze dan een ziel?”

Dr. Neruda: “We zouden ze geen mens noemen als ze dat niet hadden. Weet je nog dat ik de Atlantiërs noemde?”

Sarah: “Ja.”

Dr. Neruda: “De Anunnaki en de Sirianen plaatsten hen – de Atlantiërs – in deze menselijke lichamen. Dit waren zeer geavanceerde wezens, maar blijkbaar naïef.”

Sarah: “Ze wilden in deze … apenlichamen zijn, en goud delven?”

Dr. Neruda: “Nee, dat was helemaal niet hun belang. Sterker nog, ze lieten de Anunnaki hun goud delven, maar toen de aarde begon te stollen, vertelden ze hen dat als ze een lichaam konden maken om hen in staat te stellen hun goud te blijven delven, dat op kleine schaal acceptabel zou zijn. De Anunnaki hadden een soort van ruzie met de Atlantiërs en begonnen samen te zweren met de Sirianen en een ander ras dat het Slangenvolk wordt genoemd.

Elk van deze drie rassen was geïnteresseerd in het uitzoeken hoe fysieke planeten te belichamen. Ze zagen de aarde als een soort laboratorium om erachter te komen. De Anunnaki hadden al een mensenlichaam; ze moeten gewoon worden aangedreven met een levensbron of een ziel. De grotere kwestie was hoe de Atlantiërs in deze uitvoeringen te krijgen en ze daar te houden. In feite hebben deze drie rassen samengespannen om de Atlantiërs tot slaaf te maken binnen deze pre-menselijke lichamen. De Atlantiërs waren de krachtopwekkers die deze biologische entiteiten deden werken.”

Sarah: “Wil je zeggen dat deze primitieve aapmensen krachtige zielen in zich hadden? Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is.”

Dr. Neruda: “Het is een zeer gecompliceerd onderwerp. De WingMakers schreven over de implantatie van programma’s in het menselijke lichaam – zelfs versie 1.0. De Sirianen werden meestal gecrediteerd voor deze uitvinding, maar het was het nageslacht van Anu [4]dat deze implantaten echt perfectioneerde door ze te programmeren.”

[4] Anu is de leider van de Anunnaki. Hij stond in de Mesopotamische tijd bekend als de Hemelgod. De Anunnaki waren de goden waarover werd geschreven in de Soemerische tekst, bekend als het Koninklijk Bloed.

“De mens-lichaam versie 1.0 is ontworpen door de Anunnaki, de implantaten zijn ontworpen door de Sirianen, en de programmering van de implantaten is ontworpen en geëvolueerd door een persoon die bekend staat als Marduk.”

Sarah: “Dat geeft geen antwoord op mijn vraag hoe een krachtige ziel plotseling in een aapmens zou worden gestopt en zich zou gedragen als … als een Neanderthaler.”

Dr. Neruda: “Nou, ten eerste waren deze veel primitiever dan Neanderthalers. Maar het antwoord ligt in de implantaten. Zie je, de biologische entiteit of aapmens, zoals we ernaar verwijzen, was niet in staat om in de fysieke wereld te opereren. Ze hadden overlevingsvaardigheden nodig, hoe ze moesten eten, hoe ze moesten jagen, hoe ze zichzelf moesten schoonmaken, hoe ze zelfs hun lichaam konden bewegen. Al deze zeer fundamentele functies waren nodig om het lichaam daadwerkelijk op te nemen of te programmeren … wat het doel van de functionele implantaten was.

De implantaten waren verwant aan het brein van de mens 1.0, maar het was niet alleen in de hersenen. Deze implantaten werden in verschillende delen van het lichaam geplaatst, zoals het borstgebied, de ruggengraat, polsen, enkels, enz. De primaire implantaten waren in de schedel vervat. Maar over het algemeen waren deze implantaten in een netwerk verbonden om vanuit het hoofd- of hersengebied te werken.”

Sarah: “Waarom zeg je het hoofd of hersengebied en niet alleen de hersenen?”

Dr. Neruda: “Omdat het niet in de hersenen was. Vergeet niet dat Mens 1.0 nog deels etherisch en gedeeltelijk fysiek was. De implantaten hadden ook een vergelijkbare consistentie of geluidstrilling nodig. Ze werden meestal in het bot of de skeletstructuur geplaatst, en sommige in het spierweefsel.

Deze functionele implantaten versmolten in de spieren en botten, inclusief het DNA.

Er was een centraal coördinatiepunt, en dat was in de hersenen, maar de implantaten bevonden zich door het hele lichaam. Dit was een geïntegreerd systeem dat in het menselijk lichaam werd geïnstalleerd om het in de loop van de tijd te kunnen sturen, bewaken en programmeren. Het was de evolutionaire stok en wortel. Door het op deze manier te doen, konden de vroege mensen goud uitgraven, wat, zoals ik zei, aanvankelijk hun primaire doel was.”

Sarah: “Het spijt me dat ik klink als een kapotte grammofoonplaat, maar ik snap nog steeds niet hoe zo’n vergevorderd ras als de Atlantiërs … deze aapmensen kunnen aandrijven en slaven kunnen worden. Voor mij is het niet logisch.”

Dr. Neruda: “Je moet begrijpen dat de geïmplanteerde functionaliteit deels moest zorgen dat de mens 1.0 en zijn krachtbron – de levensessentie van een Atlantisch wezen – efficiënt en effectief functioneerden als mijnwerkers. Dat was het hoofddoel. De tweede was echter om de krachtbron, of in dit geval de Atlantische wezens in de menselijke lichamen, te onderdrukken.

Ze deden dit door de krachtbron onwetend te maken over zijn oorsprong en de realiteit van zijn ware zelf als een oneindig wezen. Toen de Atlantische wezens in het menselijke lichaam werden geplaatst, waren ze in wezen voor 100 procent gericht op fysieke overleving en functionele prestaties. Er waren geen relaties. Geen huwelijk. Geen reproductie. Dit waren in wezen gekloonde wezens. Ze waren allemaal hetzelfde qua uiterlijk en vaardigheden. Menselijke drones, bestuurd door geïmplanteerde functionaliteit waarmee de Atlantische wezens zich associeerden, als hen. Het oneindige in het lichaam, geloofde dat het slechts het lichaam en de geïmplanteerde functionaliteit was, en niets meer.”

Sarah: “En wat gebeurde er als ze stierven?”

Dr. Neruda: “Laat me duidelijk zijn, deze wezens – de Atlantiërs – waren oneindig, wat betekent dat ze geen ruimtetijdregulatie hadden. Ze leefden nadat het lichaam stierf. De Anunnaki creëerden echter een reeks kaders of ervaringsdimensies die het equivalent vormden van een stagnatie vlak (Holding Plane), zo noemden de WingMakers het, waar ze konden worden gerecycled.”

> Binnenkort deel 2 van het vijfde Neruda-interview, over hoe de mens is gemanipuleerd en opgesloten in het mensenlichaam en de creatie van de Mens 2.0.


Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei
Bron: https://www.ellaster.nl
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”Meer lezen?

De achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook de ongeredigeerde interviews vind je op de originele site van de journaliste zelf, onder de pseudoniemen Anna en Dr. Anderson. Op deze website staan ook de muziek, schilderijen, gedichten en filosofie per kamer geordend. Uit dit artikel en dit artikel blijkt dat de informatie over de WingMakers en het ACIO verdraaid is op de website Wingmakers.com. Helaas is het vijfde interview niet op de originele website gepubliceerd.

> Wingmakers.us

Ondanks dat het verhaal van de WingMakers op wingmakers.com  gepresenteerd wordt als fictie, biedt de website een aantal interessante onderdelen, zoals: heldere reproducties van de schilderijen, en inspirerende en informatieve teksten en grafieken over spiritualiteit en manifestatiekracht en de volledige Neruda-interviews (Engels), die als PDF gedownload kan worden.

Drie van de Neruda-interviews zijn vertaald naar het Nederlands en gepubliceerd op Bovendien.com. Links naar het eerstetweede en derde Neruda-interview.

Gepost door wakkeremensen op 12:45:00

Terug naar pagina Wingmakers