“Als je gedachten zuiverder en positiever worden, gaan die gedachten over in het collectieve universele bewustzijn”.

“Als je gedachten zuiverder en positiever worden, gaan die gedachten over in het collectieve universele bewustzijn” .


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze Ancient Awakenings Augustus Advance in de bergen nabij Payson, AZ op 16 augustus 2019.
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.


Sananda

Ik ben Sananda. Zoals altijd is het geweldig om hier met jullie te kunnen zijn, om met jullie te delen. Om in jullie nabijheid te zijn en voor jullie om in de mijne te zijn. Want naarmate deze tijden voortduren en deze energieën sterker en sterker en sterker worden zal het steeds noodzakelijker voor je worden om deze diepere niveaus van bewustzijn in jezelf te bereiken zodat je je niet wentelt in de oude 3-D illusie. Zodat je jezelf hebt verhoogd naar de hogere vierdimensionale en de vijfdimensionale vibratie. Door dat te doen reik je uit naar je licht, je bewustzijn, tot dat collectieve bewustzijn.           

Want naarmate je gedachten zuiverder en positiever worden gaan die gedachten over in de collectieve geest, het universeel bewustzijn. En deze meer positieve, zuivere gedachten beginnen steeds meer vervangen te worden voor wat meer als negatieve of onzuivere gedachten, de donkere gedachten kunnen worden beschouwd. En je kunt als een collectief bewustzijn zien hoe krachtig je kunt zijn met dit Universele Bewustzijn.     

Want tot nu toe heeft het grootste deel van het collectieve bewustzijn van deze planeet voornamelijk toegang gehad tot de meer negatieve gedachten in het rijk van de Universele Geest. Omdat ze daar waren. Dat is waar ze zich bevonden, en ze benaderden die gedachten. De duistere krachten weten dit. Dus waar bevolkten ze Universal Mind mee? Met donkere, meer onzuivere en negatieve denkprocessen en patronen en programmering. En dat is wat de meerderheid van de bevolking van deze planeet steeds toegang toe had.             

Maar dat is allemaal aan het veranderen en aan het verschuiven nu de trillingen over de planeet blijven stijgen. En terwijl deze vibraties blijven stijgen, stijgt jullie bewustzijn en daarom ook jullie denkprocessen. Je denkproces is nu in een meer positieve vorm en bevolkt het Universele Bewustzijn van deze planeet. En vervangt daarom weer de oudere, meer versleten geprogrammeerde negatieve denkprocessen en patronen.       

Dus je ziet, mijn vrienden, hoe belangrijk jullie rol is als de Lichtstrijders, gewoon met een gedachte, hoe krachtig je bent met je gedachten. 

Als je schoonheid ziet, als je perfectie in een andere persoon ziet, dat is wat je voor hen voor ogen hebt, beginnen ze dat denkproces, dat bewustzijn, die vibratie in hen te accepteren. En daarom beginnen ze zichzelf te genezen.         

Dit is de reden als je met een andere persoon werkt met behulp van de energie-overdracht, als ze deze energie overdracht niet aanvaarden, dan zullen zij niet worden geholpen. Ze moeten dit op een bepaald niveau in hen accepteren. Het hoeft niet altijd op een bewust niveau te zijn. Je kunt met iemand op een onbewust niveau werken. Nee, je hebt hun toestemming niet nodig, niet de bewuste toestemming. Je hebtde toestemming van hun Hoger Zelf nodig. Want als men een proces doormaakt waarbij ze de dood naderen en je probeert ze uit dat proces te halen tegen de wil van hun Hoger Zelf, dan neem je zelf karma op je. Je moet de energieën vrijgeven.                 

Als je echter licht stuurt, met de bedoeling om het bewustzijnsniveau van die persoon te bereiken waar het ook nodig is, zelfs als het nodig is om hen te helpen oversteken naar het andere bestaansgebied, dan is dat wat je doet. En in dat opzicht neem je geen karmische schuld op je. Je geeft hen alleen het licht, de liefde die iedereen op een dieper niveau in zichzelf kan accepteren.       

Dit is echter niet altijd het geval met de duistere krachten, degene die het hogere niveau hebben verloren, of het vermogen om het hogere niveau van bewustzijn te bereiken en daardoor de hogere vibratie. Als ze de hogere vibratie die deze planeet binnenkomt niet kunnen bereiken, kunnen ze niet veel langer op deze planeet zijn.   

Omdat Gaia zelf verder gaat. Gaia laat steeds meer de driedimensionale illusionaire wereld los. De sluier die over ieders ogen is getrokken. En het is alleen dan voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen om door die sluier te prikken. Wat jullie allemaal doen en in veel opzichten hebben gedaan.         

Verder, wat er gebeurd is in deze twee keer dat jullie zijn samengekomen tijdens jullie ceremoniële cirkel, de Ceremonie van Licht die je hebt uitgevoerd, jullie dachten dat het gewoon een drumcirkel was, dat was het niet. Het was jullie licht dat vanuit het midden van de cirkel de hemel in reikte. En degenen in de schepen reageerden hierop. Jullie schenen je licht en zij reageerden in natura.         

Zie je hoe krachtig je vermogen om te manifesteren echt is? Je hebt grote kracht in je.       

Het is nu tijd dat je steeds meer begint te onthouden wie je bent en de kracht die je op deze planeet bracht, in deze evolutie, toen je hier aankwam. 

Je kwam met een enorm vermogen. Maar je liet het los, alsof je simpel en volledig al je kleren aan het afwerpen was toen je hier aankwam, al die kleren waarmee je kwam. En je begon op een naakte manier, ja. Niet letterlijk, maar naakt, zonder de kleren, naakt zonder het magische vermogen, zonder de gaven van Spirit die jullie trouwens allemaal hadden en altijd hebben gehad. Je bent het alleen vergeten. Je liet het doelbewust allemaal los en vergat toen dat je het ooit had.           

Maar nu, zoals velen van ons je hebben verteld, keren de herinneringen terug. Ze keren terug in je dromen. Ze keren terug in je meditaties. En ze keren ook terug in je bewuste staat. Omdat je bent aangekomen. Je bent wakker geworden. Je bent op de drempel gekomen en hebt het crescendo in jezelf bereikt. Niet dat er niet meer komt, er is nog meer. Je hebt nog een weg te gaan.                  

De analogie die One Who Serves eerder gebruikte was perfect voor deze uitdrukking, die van Neo in de Matrix, dat je op het punt bent gekomen, zoals hij in de film deed, dat was allemaal doelbewust in die film. Maar toen hij te weten kwam dat hij veel meer was dan hij tot dan toe had geloofd. Hij was ook veel meer dan de anderen om hem heen. Omdat toen ze de barrières bereikten, de barrières die waar hij voor stond, in het dorp van die machines, van degenen die de machines vertegenwoordigden, de cabal vertegenwoordigden, de illuminatie vertegenwoordigden, de Deep State vertegenwoordigden zoals het is nu genoemd wordt. Toen hij zich realiseerde dat hij tegen hen kon opstaan, tot op zekere hoogte, dat hij kon doen wat anderen eerder niet konden, dat is waar jullie nu allemaal zijn.

Je bent je gaan realiseren dat je veel, veel meer bent dan dat je geprogrammeerd bent om te geloven. Niet in ego-zin, maar in een verhoging van bewustzijn zin, een verhoging van vibratie in je, een verhoging naar de hogere niveaus van je wezen en de verbondenheid met je Hoger Zelf, met alle aspecten van je multidimensionale zelf. Wanneer je op het punt komt dat je tegen de driedimensionale illusie kunt opstaan ​​en zeggen, “niet meer!” Zoals Neo deed toen hij zijn hand ophief en de kogel stopte. Hij stopte de driedimensionale illusie, de driedimensionale programmering van bemoeiing met hem voor eens en voor altijd. Hij stopte het programma. Hij verliet de matrix.           

Dit is waar je naartoe gaat, dit is je bestemming. Je bestemming en je rechtmatige plaats als je terugkeert naar die plaats met ons allemaal in de sterren.   

Ik ben Sananda en ik zal het nu vrijgeven aan jullie geliefde One Who Serves. Vrede en liefde zij met u allen.   


One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; om, mani, padme, hum, hum. Groeten aan jullie! Dat was nogal iets, niet waar? We genoten er zo van om naar jullie gezichten te kijken en zagen de “aw’s” en de “oh’s” en al die dingen die je doet als je deze dingen ervaart. En we kijken ook in jullie bewustzijn terwijl je dit doet. Dacht je dat je deze dingen voor ons achterhield, nee ? Alleen maar omdat je denkt dat wij niet de ogen hebben om te zien? Nou raad eens! We zien het allemaal! Je kunt je niet voor ons verbergen! Maar we weten dat jullie je niet voor ons willen verbergen. Zie je?                                

Omdat we hier zijn om te blijven helpen om jullie te begeleiden in alles wat we kunnen, waar het proces ons en jullie ook brengt, dan is het daar waar we moeten zijn. Het is in geen enkel opzicht dat je aan het rondsnuffelen bent. Er is veel opzet in alles wat we met jullie doen.     

We doen met jullie wat ontelbare levens in beslag neemt, zou je kunnen zeggen, wanneer degenen vroeger zou je kunnen zeggen, degenen in de oosterse filosofie toen ze een grot in gingen en ze hun meditaties deden, wij deden dit en meer. We werken samen met jullie om hetzelfde te doen, maar zonder al die gekke dingen te doorstaan! Zonder je fysieke lichaam zo vaak te verlaten als wij moesten doen. Zie je? We deden het allemaal zonder de invloed van de wereld om ons heen.         

Jullie hebben de invloed van de wereld om je heen, dus lijkt het nog moeilijker voor je, toch? Maar we willen jullie vertellen dat we denken dat er niemand is, er is niemand zoals we hier kunnen zien die een grot in zou gaan gedurende 10 tot 20 dagen achtereen en kunnen mediteren. Je zou het niet kunnen, is het wel? Er is niemand van jullie die het zou kunnen doen. Je zou de bomen missen, je zou je auto’s missen, je zou je boodschappen missen, je zou zeker je eten missen. En goeie hemel, je moet toch iets drinken? Zie je?              

Maar dat hoefden wij niet te doen. Maar dat vergde een enorme, enorme discipline. Er wordt niet van je verwacht dat je die discipline hebt. Dus we hebben met jullie gewerkt op het niveau waar je bent. Maar raad eens? In een zeer korte tijd, kort zoals in jullie begrip van kort, hebben we jullie tot nu toe met succes heel ver gebracht op het pad dat we hebben gevolgd door die grotten in te gaan en het alleenzijn en het diepe niveau van expressie en de diepe ijver om steeds dieper en dieper en dieper en dieper en dieper te blijven gaan. Jullie hoeven dat niet te doen.              

Maar je moet wel iets doen, precies zoals je bent. Je kunt niet achterover leunen en de wereld om je heen laten draaien zonder een deel van de werelduitdrukking te worden. Welnu, dat hoeft niet van de wereld zijn, gewoon in de wereld. Zie je? Wees een deel van de uitdrukking, maar raak niet verschanst binnen die uitdrukking, als je dit begrijpt. Oke?               

Hebben jullie vragen voor One Who Serves? Wat dan ook of iets dat vanavond is gebeurd?   

Dan stellen wij jullie een vraag, oké? Wie van jullie was in staat om diep in dat bewustzijnsniveau te gaan waar Sananda je mee naar toe nam? Heb je dat gevoeld? Voelde je de verbinding die overal om je heen was? Voelde je de Universele Geest, de uitdrukking van de Universele Geest, het ongelooflijke gevoel van een geest buiten elke uitdrukking is – voelde je dat?          

Aanwezigen:Ja.

OWS: Als je je eigen geestexpressie neemt en dat vermenigvuldigt met meer dan miljoenen en miljarden en triljoenen, en ziljoenen en alle –joenen die er zijn, zou je de uitdrukking van de Universal Mind en het betrokken bewustzijn gaan begrijpen. Want dat is het bewustzijn, de denkprocessen van alle dingen die ooit zijn geweest, en het archief daarvan. Zie je? En jullie dachten dat het moeilijk was om te gaan zitten en een paar pagina’s of een soort boek te schrijven en dat samen te stellen. Stel je alle ontelbare, oneindige aantal gedachten voor! Kun je je nu de geest voorstellen, de conceptie van de geest die al die gedachten in één keer kan opnemen! Zie je?                  

Vraag: Dus springen we in de Universele Geest. Ik ben nieuwsgierig, omdat we hier zijn en worden beschermd, maar hoe weten we of we met Universel Geest spelen dat we niet alle rommel oppikken die er in zit, in tegenstelling tot alle Licht-dingen?      

OWS: We willen niet zeggen dat je dat niet zult doen. Omdat nu je er toegang toe hebt en weet hoe je dit moet doen, kun je er iets van oppikken. Maar wat doe je altijd voordat je dit soort dingen doet?       

Aanwezigen: Je in het licht zetten.  

OWS: Jezelf in het licht zetten. Het licht zal je altijd beschermen. Zorg er altijd voor dat je het Licht hebt, dat zal je die bescherming geven. En hoewel er misschien denkprocessen zijn die meer negatieve gedachten zijn zullen ze niet door je Licht heen dringen. Oke?            

Vraag: Geweldig. Dank je.     

OWS: Zijn er nog andere vragen?    OWS: Ja, aan de telefoon, ja, heb je een vraag?   

Vraag: Ja. Is dit de Akash zoals in het Akasha Archief, of is dit groter?     

OWS: Dit is heel ver voorbij, veel veel veel verder voorbij het Akasha Archief.    

Er is een Akasha-archief van jullie allemaal. Iedereen heeft zijn eigen Akasha Archief. En als je dan al de Akasha-archieven hier op deze planeet bij elkaar neemt, is het een planetair Akasha-archief. En als je alle Akasha-archieven van iedereen hier op de planeet en alle planeten van het zonnestelsel, inclusief de Zon neemt, is het een Zonne Akasha-archief.       

En als je de Melkweg in gaat, heb je het uiteindelijk over een Galactisch Akasha Archief. En voorbij dat in de miljarden en miljarden sterrenstelsels die zich buiten dit sterrenstelsel bevinden, heb je het over het Akashac Archief hiervan.   

En zo verder tot je bij de Universele Bron komt. En die Universele Geest Bron heeft het Akasha verslag van alles wat zich in het universum bevindt.   

Er is nog veel meer, als je buiten dit universum gaat ga je naar een ander universeel Akasha Archief, enzovoort, enzovoort, enzovoort. 

Vraag: Wow. Dank je.     

OWS: Je begrijpt waarom we enige tijd geleden hebben gezegd en we blijven het zeggen, jullie driedimensionale geest kan niet eens beginnen alles te doorgronden wat er bij betrokken is. Dit is de reden waarom we onszelf afgevraagd hebben, weten wij alles? En ons antwoord is, we weten precies genoeg om te weten dat we niet teveel weten. Zie je? Er is zo veel.                    

Maar denk eens even na als je wilt, om een vollediger begrip te krijgen is hier een analogie. Neem jezelf zoals je bent, alleen en je gaat naar een feest, een groot feest. En er is lawaai en lawaaimakers en mensen die overal over praten. Je hoort al deze gedachten van alle kanten komen en er komt iets anders in je gedachte plus al de gedachten die ookbij jou  aan de gang zijn en dit gaat maar door en door, en harder en meer. Zie je hoe dit je bereikt, zou het niet? Het is overweldigend, nietwaar? Ja.       

Dit is de reden waarom velen van jullie, inclusief degene waar we het nu over hebben niet langer naar grote bijeenkomsten kunnen gaan, zoals een honkbal- of voetbal wedstrijd of zoiets. Hij wil dat niet meer. Een grote bijeenkomst waar zoveel denkprocessen zijn. Je stelt jezelf open voor deze denkprocessen. En als je jezelf openstelt voor deze denkprocessen dan ben je steeds meer onbeschermd als je daar niet beschermd naar binnen gaat.         

Hoeveel van jullie omringen jezelf met licht voordat je een feest binnenloopt? Waarschijnlijk heb je wat gedronken voordat je daar aankwam en je vergat alles over het meenemen van het Licht, zie je?   

Neem dat nu in overweging met het Galactische Akasha Archief, de Galactische Universele Geest helemaal tot het Universele Geestbewustzijn en alle denkprocessen. 

Zie je waar we hiermee naartoe gaan? Heeft iemand nee gezegd? Begrijp je het niet?    

Vraag: Ik wel. Je gaat ver voorbij het aantal van de godziljoenen, godziljoenen, godziljoenen.     

OWS: Ja. Dat is interessant … ‘ godziljoenen.’     

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Kwam dat van Godzilla?   

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Dat is een interessante term, ‘godziljoenen’. We hebben die nog niet eerder gehoord.      

Zie je hoe ongelooflijk creatief je geest kan zijn? En dat ging trouwens gewoon ihet Universele Geest Bewustzijn in. En iemand ergens onderweg pikt dat op en wanneer ze spreken in termen boven de kwadriljoenen, zal iemand zeggen: ” Oh , dat zijn Godziljoenen.”       

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Is dit goed? Of zijn er nog andere vragen?     

Vraag One Who Serves? Weet je, je was net met een onderwerp bezig over de universums en hoe ver en hoe diep we gaan. Er was een vraag die ik je zondag wilde stellen, maar ik kreeg geen kans. Mijn vraag was, omdat het precies zo is zoals ik het nu begrijp dat we allemaal van de schepping zijn, alles is één, we zijn allemaal verbonden, er is geen scheiding van God of wat dan ook. We zijn HET allemaal. Wij zijn DE ENE, zoals je zegt.               

Mijn vraag is, we zijn allemaal in het causale hart van onze Moeder/Vader God. Dus als we ons in één sectie, één bol, een mooie bol van licht in dat causale hart bevinden, moeten er ook vele andere zijn. We zijn maar een klein onderdeel. Dus als we ons uitbreiden om aan het AL te geven, gaan we dan niet verder dan onze eigen bol, of kunnen we er voorbij gaan, of is het toegestaan? Dat is mijn vraag. Ik word er nerveus van als ik erover nadenk, maar dit is mijn vraag. Kan ik voorbij mijn bol gaan.              

OWS: Wat bedoel je met je eigen bol?   

Vraag: Waar we allemaal bestaan. Waar we allemaal bestaan ​​in het causale hart van Moeder/Vader God. Dit is mijn eigen begrip. Laten we zeggen dat we ons in een bol bevinden, een cel zo te zeggen, in het hart en er zijn er natuurlijk nog veel meer we zijn waarschijnlijk niet alleen want het is gewoon oneindig. En we gaan verder dan onze bol om Licht en liefde te sturen en al het andere dat we sturen. Of blijven we binnen onze grenzen?             

OWS: Heb je het over je persoonlijkheid die je nu bent, of heb je het over je multidimensionale zelven van je Hoger Zelf? Begrijp je het?     

Vraag: Nee, herhaal dat, ik begreep dat niet.   

OWS: Vanuit het perspectief dat je nu gebruikt klinkt het alsof je vraagt ​​dat jij zelf, de persoonlijkheid die je bent, is dat al het andere multi-dimensionale zelf in het Hoger Zelf van jou? Is dit wat je zegt?      

Vraag: Ik begrijp nog steeds niet wat je zegt. Het spijt me, ik kan het niet vatten. Misschien nog een keer.      

OWS: Hebben we Shoshanna beschikbaar?   

Shoshanna: Ja, we kunnen delen.   

OWS: We hoorden je zeggen: “Ik kan praten, we kunnen praten!”    

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Kom naar beneden, Shoshanna! We hebben je gehoord. Telepathisch hoorden we je roepen, “Kies mij! Kies mij!”         

Shoshanna: Ja. Dat is juist. Dus, onze lieve zuster, mogen we vragen ons perspectief met je delen?        

Vraag: Ja.   

Shoshanna: Wil je begrijpen of je onbeperkte macht hebt?   

Vraag: Nee, ik begrijp dat we onbeperkte macht hebben. Maar mijn vraag is, waar we bestaan, waar het geheel bestaat, er is meer dan ons, nietwaar?      

Shoshanna: Ja.    

Gast: Dat is wat ik mis. Oke. Dat was alles wat ik vroeg.        

Shoshanna: Ja, er is meer dan wij allemaal, het meer dan wij allemaal maakt deel uit van ons.   

Vraag: Dus we maken zelfs deel uit van iets dat verder is dan waar wij bestaan, waar we deel van uitmaken.   

Shoshanna: Alle creatie die op dit moment bestaan ​​waar we aan deelnemen, maar alleen op ons niveau.    

Vraag: Juist. Oke. Omdat ik me afvraag. Omdat ik dacht dat al het bestaan ​​binnen één bol lag. Het breidt zich natuurlijk altijd uit. Maar wij zitten daarin. Toen vroeg ik me af, is er voorbij dit ook nog iets? En ik dacht zeker dat het zo moest zijn. Dat is wat ik vroeg.                    

Shoshanna: Ja, je hebt gelijk. Wat ondoorgrondelijk is voor de menselijke driedimensionale geest die deze vraag probeert te analyseren, is dat er zoveel is! Er is zoveel voorbij ons, vóór ons, na ons, boven ons, onder ons. Maar wat er werkelijk belangrijk is dat we begrijpen dat we deel uitmaken van alles en nog wat en dat we moeten deelnemen op het niveau waarop we ons bevinden.          

Vraag: Juist. Ga niet verder. Oke. Omdat ik denk dat ik verder ging. Dat is wat er gebeurde. Oke. Ik had alleen deze vraag. Bedankt allebei, bedankt.                 

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Kunnen we er nog een nadenker in gooien om verder te gaan?   

Shoshanna: Nee, dat kan niet.  

OWS: Dat kunnen we niet? We kunnen ze niet verder verwarren?     

Aanwezigen: (gelach)   

Shoshanna: Nee, ze is voorzien.   

OWS: Zeer goed. Dan zijn we stil.     

Aanwezigen: (Gelach) Zo schattig. Dat gebeurt niet vaak.        

Shoshanna: Als je moet, One Who Serves.   

OWS: Ja, we moeten!   

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Hier is het. Ben je er klaar voor?       

Aanwezigen: Ja!   

OWS: Je bent alles en je bent niets.   

Aanwezigen: (gelach)    

Shoshanna: We wisten dat je dat ging zeggen.    

Aanwezigen: (gelach)  

OWS: Stop dat in je pijp en rook het!   

Aanwezigen: (gelach)   

Vraag: Ik kon je niet verstaan. Omdat hoe dieper ik er in ga, ik mezelf in het niets zie oplossen.      

OWS: Ja.   

Shoshanna: Je lost op, mijn zuster, in het alles.   

OWS: Ja. Weet je waarom dit zo is? Dit komt omdat er in het begin niets was. Vanuit het niets kwam alles. En jij maakt deel uit van dat alles, evenals van het deel van het begin van niets.            

Of je kunt het bekijken in termen van niet- gemanifesteerde creatie en gemanifesteerde creatie. Je kunt het bekijken in termen van de niet gemanifesteerde Vader creatie  en vervolgens de gemanifesteerde Moeder creatie.   

OWS: Bewustzijn. Uitbreiding ja, maar bewustzijn. Bewustzijn leidt tot uitbreiding. Bewustzijn leidt tot groei.          

Vraag: Hier is de echte vraag, hoe beïnvloedt dat mij door alles en niets te weten. Hoe is dat belangrijk in hulp bij mijn uitbreiding?       

Heb je iets toe te voegen, Shoshanna?

Shoshanna: We willen vragen waarom je dat wilt vragen ?    

Vraag: Omdat ik mijzelf probeer te begrijpen.   

Shoshanna: Probeer het niet.    

Aanwezigen: Doe het gewoon.   

OWS: Ja.   

Shoshanna: Er is geen proberen. Mogen we ons perspectief delen, beste zuster?    

Vraag: Ja, graag.   

Shoshanna: Je zult begrijpen wat je is doorgegeven naarmate je vordert met het begrijpen wat je moet begrijpen. Dus zie je , als je niet begrijpt wat er op dit moment is doorgegeven zul je dat uiteindelijk wel doen. Je moet geduld hebben met jezelf en toestaan ​​dat de puzzel in elkaar wordt gezet, zie je?        

Je moet begrijpen dat ons in deze dimensionale realiteit veel dingen worden getoond die niet meteen zinvol zijn. Maar we moeten geduld hebben en wachten op de volgende aanwijzing. En, zoals wij het zien, hoeveel van jullie hebben teruggekeken en zeiden, “Ah, nu weet ik wat dat betekent!” Omdat je de volgende aanwijzing kreeg.       

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat als je moeite hebt om iets te begrijpen, je niet klaar bent om het te begrijpen, maar je moet alert blijven, want de volgende aanwijzing komt eraan. 

Vraag: Juist. Ik denk dat je mijn vraag werkelijk hebt beantwoord, want dat is wat ik probeerde te achterhalen, wat is het doel van jou om me deze informatie te geven en wat ik moet doen met wat je me hebt doorgegeven. Dus wat ik je hoorde zeggen tegen me is dat je me naar een groter inzicht leidt waar ik geen idee van had.       

OWS: Wat wij doen.   

Shoshanna: Mogen we antwoorden?   

OWS: Nee. Wacht even alstublieft.    

Shoshanna: Oké.   

OWS: We delen dit en dan kan jij.   

Wat we hier doen is je dit proces geven, dit begrip, dat verder gaat dan het driedimensionale bewustzijn. Voorbij de sluier zou je kunnen zeggen. Omdat je nu naar de hogere vierde dimensie gaat en grotendeels in de hogere vierde dimensie bent verhuist zijn de meesten van jullie meestal, niet altijd in de vijfde dimensie, maar we geven je nu vijfdimensionale inzichten. We geven je een groter bereik dan je gewend bent. Voor jou om nu naar die hogere vibratie te reiken, die hogere vibratie van weten die in het vijfdimensionale bewustzijn is. Dus je ziet in zekere zin dat je afstudeert. Ja.             

Shoshanna: Ja. Dank je. Onze lieve zuster, heb je duidelijkheid over wat er is doorgegeven?       

Vraag: Nu heb ik het.   

Shoshanna: Dus je hebt geen verdere uitleg nodig, klopt dat?   

Vraag: Misschien wil je me nog meer doorgeven.   

Shoshanna & gasten: gelach.   

Shoshanna: We willen dat iedereen begrijpt dat wanneer je leert optellen en je leert aftrekken als kind dat de volgende stap vermenigvuldiging is. Maar daar denk je niet aan. Je denkt dat je moeite hebt om te leren optellen. En vermenigvuldigen is nog niet in je bewustzijn. Maar als je vordert in deze dimensie naar hogere niveaus van begrip, zul je dingen ontvangen die niet op jouw niveau van begrip zijn, maar uiteindelijk zul je het samenbrengen, zie je? En je moet er gewoon bij blijven. Is dat begrijpelijk, beste zuster?               

Vraag: Dat is het.   

OWS: We geven je een verdere analogie van wat Shoshanna heeft doorgegeven. Neem nog een stap. Degenen die Algebra hebben geleerd. Toen je voor het eerst dat klaslokaal binnenstapte en je begon te leren wat Algebra was zat je in een dilemma. Je had geen idee wat er ging gebeuren, waar het allemaal over ging. Maar toch volhardde je. Je ging steeds steeds meer naar de lessen en ervoer meer begrip en je begon het te begrijpen. De meesten van jullie, niet allemaal. Maar je begon het steeds meer te begrijpen.                    

Dit is waar je nu bent. Je begint het te begrijpen. Maar je kunt begrijpt het niet op je driedimensionale illusionaire niveau. Je moet verder gaan en het toestaan. Daarom zeggen we keer op keer, sta de processen toe om verder te gaan in jou.         

Probeer niet teveel te analyseren. Omdat je onmogelijk kunt analyseren wat we je hebben doorgegeven in termen van Universele Geest Bewustzijn en wat het is. Je kunt het niet eens beginnen te begrijpen.    

Vraag: Dat is het punt. Je hebt ons iets doorgegeven waarvan we het doel niet zien.      

Shoshanna: Spreek je voor iedereen, of spreek je voor jezelf?    

Vraag: Nee, voor mezelf.  

Vraag: Kan ik iets vragen over alles wat er gezegd is?   

OWS: Als je naar voren komt en het meedeelt aan degenen aan de telefoon.   

Vraag: Oke. Het feit dat we alles zijn is een probleem omdat, weet je, op bepaalde wegen zal het niet erg nuttig zijn in het leven. Het feit dat we niets zijn, is ook een probleem omdat het ons precies de tegenovergestelde weg op zal sturen en niet erg nuttig is in het leven. Maar het feit dat we alles en niets zijn, het helpt dat het eigenlijk waar is, om erin te zitten geeft ons de balans en het werkelijke vermogen om in neutraliteit te zijn omdat we beide kanten van de medaille zijn en we kunnen niet elke kant  goed of fout maken, we zijn alles. Dus dat is volgens mij de kracht van alles wat ons wordt doorgegeven.           

Shoshanna: Deze zuster heeft veel duidelijkheid over wat er is doorgegeven.   

OWS: Kunnen we je aanwerven voor One Who Serves?   

Aanwezigen: (Gelach) Daar houden we van.     

Shoshanna: Deze heeft veel duidelijkheid en veel begrip. Dat stellen wij op prijs. Bedankt, lieve zuster.       

Vraag: Bedankt voor het luisteren en voor je feedback.   

OWS: Geweldig. Zijn er nog verdere vragen?      

En trouwens, we genieten enorm van dit soort gesprekken, met de vragen die je stelt en de antwoorden die we je kunnen geven.   

Het gaat veel verder dan degene die enkele jaren geleden met deze groep zijn begonnen en de vragen die je toen stelde, naar wat je nu steeds meer bent gaan begrijpen. Alles wat er nu gebeurt zou nooit mogelijk geweest zijn in die eerdere tijden. Het is allemaal een groeiproces. Jullie groeien allemaal enorm.       

Zijn er nu nog andere vragen?

Vraag: Ik heb een opmerking.    

OWS: Ja?   

Vraag: Ik wil graag zeggen dat er hier maar één van ons is, omdat we allemaal Bron zijn en omdat er geen tijd is, er is er maar dit moment.    

OWS: Ja. Dat is ook behoorlijk diep, nietwaar?      

Vraag: Ja.   

OWS: Er is veel voor jullie om te overpeinzen als gevolg hiervan.    

We raden je aan om ofwel steeds opnieuw naar deze opnames te luisteren, of als ze kunnen worden getranscribeerd en we hopen dat dat kan, dat je ze dan steeds opnieuw leest. Niet alleen jullie, degenen die hier in dit NU bij ons zijn, maar ook degenen die in staat zijn om deze woorden ​​te lezen en mee te resoneren die op internet staan.   

Omdat we nu verder reiken dan alleen jullie, we reiken uit naar de duizenden en zelfs miljoenen mensen die er zijn om te helpen in dit ontwakingsproces. 

Zijn er niet veel, veel meer die baat zouden hebben bij het kennen van sommige van deze dingen? Om te beginnen om enkele van deze mogelijkheden en ideeën en idealen te begrijpen. Zie je?    

Aanwezigen: Ja.   

OWS: Inderdaad, ja.    

Nog meer vragen voordat we het kanaal vrijgeven?

Vraag: One Who Serves, heb je genoten van wat ik vandaag voorgelezen heb?   

OWS: Het is grappig dat je de term ‘genieten’ gebruikt. We genieten altijd.       

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: Zie je wel. Dus er is geen moment dat we niet in vreugde zijn, dus die vraag die je stelt is niet van toepassing op de situatie.      

Vraag: Gaat u akkoord.   

OWS: Dat is een ander concept. Er is zeker overeenstemming over veel ervan.      

Maar er is ook een dilemma met betrekking tot enkele van de vertakkingen van degene die alle bewoordingen van alles wat eerder was verandert en met zijn eigen inzichten komt. 

Nu begrijpen we dat dat een proces is dat zich afspeelt in jullie psychologie, in jullie verschillende wetenschappen waarbij je hetzelfde ding neemt en het steeds  verschillende namen geeft, zie je? Dus dat kan voor sommigen nuttig zijn, maar niet voor anderen. Het hangt af van het perspectief dat degene heeft die er naar luistert of het leest waarop hij op dat moment in is terwijl ze het lezen of ernaar luisteren.     

Wil je hier iets toevoegen, Shoshanna?

Shoshanna: Je bent zo welsprekend. Je bent zo duidelijk over je bericht.       

OWS: Zeer goed.   

Shoshanna: Je bent zo duidelijk.     

We willen graag iets toevoegen dat ons is doorgegeven. We hebben de boodschap doorgekregen dat als jullie als wezens oefenen om toegang te krijgen tot het veld, oefenen om toegang te krijgen tot dat wat je voor jezelf en voor je wereld en daarbuiten verlangt, je moet leren je verzoek te verfijnen. Je moet leren om meer specifieke informatie te hebben en je verzoek te verfijnen.     

Als je bijvoorbeeld zegt, “Ik wil een instrument zijn van vrede, liefde, vreugde, harmonie, orde, ik wil over de wereld lopen met dat doel in gedachten, mag ik vragen dat die kwaliteiten in mijn persoonlijkheid, ‘het antwoord is’ natuurlijk’. Wat je misschien mist is de verfijning van dat verzoek, we geven je een voorbeeld over de verfijning van dat verzoek, dat zou kunnen zijn, “Ik wil vragen dat de duidelijkheid, de kracht, het volledige begrip van mijn acties en hoe deze te zijn met volledig begrip en moed. ”   

Want als je verzoekt iets te zijn, om iets te hebben, heeft het grote kracht en moed nodig om vooruit te gaan. Dus we willen vragen, als we überhaupt duidelijk zijn, dat als je het pad van manifestatie bewandelt voor jezelf, voor anderen en voor de wereld, je verfijning leert. Is dat logisch voor jullie?    

Aanwezigen: Ja.   

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Zeer goed. Vergeet niet jullie twee verlangens van deze avond die door Sananda werden gevraagd , dat je iets eenvoudigs hebt om te kunnen testen, dat zou je testgebied kunnen zijn en dan de tweede, je diepere verlangen. Dus de eerste kan vrij snel worden gemanifesteerd. De tweede kan wat langer duren, afhankelijk van wat je hebt gewenst. Oke?           

Shoshanna: Misschien kunnen we een hulpmiddel aanbieden?   

OWS: Ja.   

Shoshanna: Misschien zijn er afspraken dat degenen die naar deze woorden luisteren, al begrijpen wat er is doorgegeven. Maar wat we je willen vertellen, is je het veld voorstellen als een grote mooie lucht gevuld met wolken en achter die wolken staan ​​je antwoorden. En wanneer je een verzoek doet, eenvoudig of gecompliceerd, je eenvoudig een van die wolken met de informatie kunt pakken en door je kruinchakra kunt brengen en in je hart kunt manifesteren en je zult die manifestatie beginnen te krijgen.        

OWS: Zeer goed.   

We zouden ook toevoegen voor de volgende avond, we gaan jullie naar een ander niveau brengen, een ander niveau van ons chakra-systeem. Jullie hebben zeven chakra’s. Je hebt die andere vijf die nog niet online zijn gekomen.     

Het is nu tijd om de achtste chakra online te brengen, dat is wat we proberen te doen. Dat is wat we proberen te doen en “trouwens” dat is nog niet eerder gedaan met een groep van deze omvang. Dus we zullen zien hoe dit gaat. Jullie zijn de proefpersonen, of wat jullie ‘proefkonijn’ noemen.      

Aanwezigen: (gelach)   

OWS: We gaan dit morgenavond doen. Het zal je enorm helpen bij de volgende niveaus van manifestatie in je leven. Dat is alles wat we je op dit moment kunnen vertellen voor morgen.        

Shanti . Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    

Aanwezigen: Shanti. Namaste. Shanti.      


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en deel wilt nemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen