“Jullie zijn de Christussen van andere beschavingen geweest”

  “Jullie zijn de Christussen van andere beschavingen geweest”


Yeshua/Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens de Ancient Awakenings Augustus Advance van de wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in de bergen van Payson, AZ op 18 augustus 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.


Yeshua/Sananda  

Ik ben Yeshua Sananda. Ik kom als beide vandaag om bij jullie te zijn. Om te delen. Om jullie liefde te ervaren. Jullie liefde die nu het universum overstijgt.         

Want zoals eerder gezegd, jullie hebben nog geen idee wie je bent op dit punt. Velen hebben dit op verschillende momenten met jullie gedeeld en geprobeerd dit begrip naar jullie toe te brengen. Niet om je ego te verhogen, maar om je bewustzijn te verhogen. Want als je bewustzijn verhoogt, verhoogt dat deel van je ego dat het liefdesdeel van je ego is ook. En het lagere deel van je ego raakt achter, niet om verloren te gaan, maar om te worden overwonnen, om te worden overschaduwd, overlicht. Dat is wat je nu doet terwijl je deze eerste golf van ascensie ingaat.               

En ja, jullie gaan die golf in. Hoe snel je er doorheen kunt is helemaal aan jou. Ja, het is een collectieve ascensie maar het is ook een individuele beweging. En als individuen heb je het vermogen, het potentieel en zelfs de waarschijnlijkheid om volledig door deze ascensie te gaan in de niet al te verre toekomst. In werkelijkheid kijk je nu verder dan de illusie, je bent NU in de ascensie op dit moment, jullie allemaal, op verschillende niveaus.         

Maar de ascensie is niet in een nacht gebeurd. Het is geen ervaring die je in een oogwenk naar de hogere vibraties brengt en je daar houdt. Maar toch kan het voor sommigen precies dat zijn. Net zoals degene die het verdwijnen van haar fysieke lichaam ervoer van een ander die de mogelijkheid had om het te zien, ze deed dit zonder zelfs te weten dat ze het deed, ze verhief  zich op een meer onbewust niveau naar die hogere vibraties van de vijfde dimensie en daarom, in die staat van bewustzijn, stopte ze, voor een tijdje, te bestaan ​​voor anderen die op dat moment niet de ogen hebben om ze te zien.       

Zo ook, iedereen in deze ruimte waar je je gisteravond in bevond, deed soms hetzelfde, hoewel er niemand was om getuige te zijn van de verdwijning, jullie stegen allemaal op in die vijfde dimensie voor een tijdje. En als er hier iemand was geweest die enigszins een scepticus was, iemand die niet de ogen had om te zien zouden ze op dat moment het bewijs hebben ontvangen dat er iets ongewoons was, voorbij de illusie, voorbij de driedimensionale uitdrukking.   

Ik, als Sananda, Yeshua, spreek nu tot jullie met liefde, met begrip, met eenheid, met vreugde, met mededogen, met vrede voor iedereen en elk van jullie omdat je lang, lang geleden met ons bent meegekomen. Ik, als Sananda, jullie volgde me naar deze planeet, naar deze ervaring, naar dit experiment, heel goed wetende dat jullie jezelf een tijd in het spel zouden verliezen. Jullie hebben allemaal variaties gehad in je evolutie hier door je vele levens, je vele ervaringen, je vele beproevingen.     

En ja, je speelde soms beide partijen. Soms was je het licht. Soms bracht je duisternis. Je deed dit allemaal om je te helpen begrijpen wat de duisternis is, zodat je het licht volledig kunt begrijpen.       

Zodat wij die jullie als je persoonlijkheid hebben neergezet, hetzelfde ook konden begrijpen. Door jullie leven en ademen we en hebben we ons leven en onze ervaringen. Door jullie. Onthoud dat altijd.       

Want in sommige tijden in de toekomst en in het verleden, zijn jullie op het punt geweest waar wij zijn. Jullie zijn de Christussen geweest van andere beschavingen. Jullie zijn degenen geweest die licht hebben gebracht naar andere systemen. Jullie zijn degenen geweest die het oude systeem hebben neergehaald en het nieuwe hebben opgericht, net zoals jullie nu doen, net zoals velen van jullie dit waarschijnlijk weer vrijwillig zullen doen om het opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen. Totdat je volledig door de ervaring van het leven bent gegaan en bent teruggekeerd vanwaar we allemaal kwamen, terug naar de Schepper, terug naar de Eenheid, de volledige Eenheid. Maar door dit te doen, door terug te keren naar die eenheid, door volledig te weten wie je bent geweest door alle ervaringen heen, door de eeuwigheid van het leven.         

En ja, het leven is eeuwig. De uitdrukking van jullie ziel is eeuwig. Het zal nooit eindigen, net zoals het nooit volledig begon. We weten dat dat heel moeilijk te begrijpen is. Want hoe kun je altijd geweest zijn en eeuwig zijn. Dat is het dilemma. Dat is de boodschap in de schepping die iedereen op een gegeven moment moet begrijpen. En jullie, jullie allemaal, gaan verder op je reis, de reis die alom belangrijk is, die je naar plaatsen brengt waar je nog nooit eerder bent geweest, en door dat te  doen,  De Eerste Schepper nog nooit eerder geweest is.               

Ik, wij, verlaten jullie nu in vrede en liefde en eenheid en vragen jullie in je sessie vanavond om al diegenen op te roepen die op zoek zijn naar het baken dat je voor hen voorziet. Het baken dat hen roept. Jullie zullen dit vanavond beter begrijpen.     

Vrede en liefde zij met iedereen, mijn lieve broeders, mijn lieve zusters, de liefde van ons leven.


One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer.         

Wauw. We kunnen er niet eens aan denken iets van dien aard op te volgen. En we gaan het niet eens proberen. Dus we gaan direct naar jullie vragen of naar het delen van ervaringen, als jullie dat willen.       

Ik zal zeggen dat gedurende deze tijd dat jullie hier samen zijn geweest, een tijd overigens die er was, ah … waar jullie misschien moeite hebben om dit te begrijpen, maar wat al vele duizenden jaren is voorspeld. Deze tijd dat jullie samen zijn, niet alleen bij deze specifieke Advance, maar deze specifieke groep die is samengebracht.   

James denkt dat het zijn idee was om dit allemaal samen te stellen en te creeren. We willen zeggen dat het grotendeels niet zijn idee was. Het werd naar hem toegezonden. Het werd hem ingefluisterd en daarna werd er naar hem geschreeuwd om uit het normale leven te stappen, of uit de comfortzone te komen waarin hij zich bevond en aan zijn missie te beginnen. Zoals Yeshua zei, “het is tijd om aan de missie van mijn vader te beginnen”, hebben wij hem dezelfde boodschap gestuurd. En hij zei, ‘Oh, nu is het tijd om de missie van mijn vader te vervullen. Oké, hier gaan we. ” En zo is dit allemaal begonnen.                 

Maar nogmaals, het werd voorspeld in de tijd van de Clarion-oproep, in het conclaaf, dat dit zou gebeuren. En niet alleen deze groep natuurlijk, maar vele groepen die zich in de loop der jaren over de planeet hebben verzameld. En veel meer nog die bij elkaar gaan komen. Net op tijd om steeds meer anderen te helpen om te ontwaken. Dat is waar ieder van jullie voor hier is, om anderen te helpen ontwaken.         

Ja, jezelf helpen om weer in een ontwakende staat te komen, maar dat heb je al gedaan. Nu is het tijd voor je dat je jezelf omdraait en anderen bijstaat in hun ontwakingsproces.   

Hoe doe je dit? Welnu, dat is de vraag voor elk van jullie om te beantwoorden als je begeleiding naar je toe komt, wat het ook moge zijn. Het kan zijn dat jullie allemaal gewoon met iemand praten, iemand die blijkbaar begint te ontwaken. Vraag ze een paar bepaalde vragen en laat ze die vragen beantwoorden. En als er enige interesse is ga er dan mee verder. En als er grote belangstelling is, dan heb je iemand gevonden die in die ontwakende staat is en je kunt hen over deze groep vertellen. Je kunt beginnen met delen. We zouden je willen vragen dat te doen.                   

Nu, James aarzelde om ons te vragen om in dit opzicht tussenbeide te komen om deze marketing uiting op te volgen, zoals je het zou kunnen bekijken. Dat doen we niet. Maar we zeggen dat het tijd voor jullie is om te delen. Het is tijd dat jullie steeds meer krijgers worden en het licht verspreiden waar je maar kunt. Dus nodig iemand uit. Nodig iemand uit voor deze oproepen om te kunnen ervaren wat jij hebt meegemaakt.             

Is het niet geweldig wat je kunt ervaren? Om de directe uitdrukking te hebben van niet alleen van ons, One Who Serves, maar van al degenen die door James zijn doorgekomen en door JoAnna, Shoshanna, en alle berichten en de begeleiding die je ontvangt. Je ontvangt veel!     

En van veel dat wordt doorgegeven, moet veel worden teruggegeven. Zie je? Als het licht aan je wordt gegeven, moet je het licht teruggeven aan een ander en hen afbakenen. Zoals Sananda Yeshua zei, zend het licht uit als een baken aan allen die het willen zien, aan allen die willen beginnen om het te voelen. Oke?         

Ik denk dat we hebben gelogen. We zeiden dat we het niet zouden opvolgen, maar dat deden we toch enigszins. Oké, we zijn klaar om verder te gaan. Zijn er vragen voor One Who Serves en Shoshanna?      

Vraag: Groeten One Who Serves. Ik stel een vraag namens broeder James. Nu we zijn afgestudeerd naar Mario Level 2 beginnen we ons af te vragen wat we volgens jou het beste kunnen doen om het licht te verspreiden. Gaan we over naar de radio? Gaan we over naar post-tags, maken we kleine groepen in onze huiskamers. Heb je enkele voorstellen? Dank je.               

OWS: Ja. Al het bovenstaande en meer wat je kunt doen! Zie je? Omdat het allemaal een uitdrukking is van liefde en hoger bewustzijn die van elk van jullie komt. En om dat bewustzijn uit te reiken om anderen te helpen ontwaken, zoals we hebben gezegd.            

Er komen veel meer bronnen binnen met dezelfde boodschap. Dit is niet alleen onze boodschap via James en JoAnna als Shoshanna, dit is een boodschap die uit veel verschillende bronnen komt om de boodschap aan jullie allemaal te verspreiden om je broeders en zusters te helpen ontwaken.   

Omdat als je ascensie wilt, als je wilt dat de transitie, we gebruiken deze term, op een veel snellere manier doorgaat, dan is het aan jullie om dat te doen. Het is aan jullie om steeds meer te helpen bij het ontwaken ervan. Hoe doe je dit ?     

SHOSHANNA : (gechanneld door JoAnna McConnell)   
We kunnen iets delen. 

OWS: Zeer goed. Ja.     

Shoshanna: Mogen we ons perspectief delen, lieve broer?   

Vraag: Alstublieft.   

Shoshanna: Zoals in alle dingen, moet er een plan zijn. Het plan moet worden opgesteld en uitgevoerd. Zelfs in de hogere rijken moeten we een plan hebben om uit te voeren.        

We zouden zeggen dat deze groep in deze ruimte, die de kern is van Ancient Awakenings, over vaardigheden beschikt. Er zijn mensen in deze kamer die over geweldige vaardigheden beschikken om een ​​plan uit te voeren. Dus wat er moet gebeuren, het is vrij eenvoudig, maar wat er moet gebeuren is dat er een plan moet worden getrokken uit een intentie.       

We zien, beste broeder, je intentie is heel sterk, maar er moet zoals je in je groep vrijwilligers hebt gevormd zich een andere groep vormen die taken binnen het plan krijgt toegewezen en zij moeten hun taken binnen hun vaardigheden uitvoeren, dat zal het bericht verbreden. Dat is hoe het begint en dan groeit het organisch uit vanaf daar. Het moet beginnen met de kracht van de intentie.       

Net zoals deze evenementen samenkomen, zien we dat JoAnna de aanzet is tot alles dat wordt georganiseerd en doorgevoerd. We zien ook dat anderen naar haar toe zijn gekomen en zich vrijwillig hebben aangemeld om te helpen als organisch proces. Je moet dus, als je wilt, een team maken, een vergadering hebben, een plan maken en het uitvoeren. En je weet heel goed hoe je dat moet doen, omdat je een leider bent. Namaste.         

OWS: Zeer goed. Het enige dat we er aan toevoegen is dat Shoshanna zei dat degene hier in de kamer en degenen aan de telefoon die in die zin ook hier in de kamer zijn, maar we willen ervoor zorgen dat je jezelf er ook bij betrokken voelt, want jij hebt ook vaardigheden.      

Shoshanna: Onze excuses voor het niet meenemen van diegene aan de telefoon. Dat klopt, dat alles kan bijdragen als ze dat willen.      

OWS: Het is aan jullie, zoals je vele malen hebt gehoord, jullie zijn degenen waarop je hebt gewacht. Wij zijn het niet. Het zijn niet de Galactische. Het zijn niet de Agarthanen uit de Binnenaarde. Het zijn niet wij allemaal die hier zijn om het experiment te beëindigen, om het spel te beëindigen. Het is allemaal aan jullie, met onze hulp, om het spel te beëindigen.              

Met onze hulp en met alles wat jullie doen en, meer hierover zal deze avond worden doorgegeven, maar wat jullie doen gaat je stoutste verbeelding te boven met betrekking tot het effect, het nagalmeffect dat deze groep Ancient Awakenings heeft, niet alleen met betrekking tot de planetaire bewustzijnsverschuiving maar met de Galactische bewustzijnsverschuiving. Denk hier eens over na. Overweeg dit eens. Maar word niet te, wat is het, ‘hoog hoofdig’, of wat is de term ‘egoïstisch’, ja, maar we zochten iets anders.       

Vraag: Grandioos?   

Shoshanna: Arrogant.   

OWS: Arrogant. Ja, dat is het woord. Word dat niet in die zin. Maar ken de specialiteit van je in de zin van bewustzijn, in de zin dat je helpt bewustzijn te wekken. Iemand moet het doen, waarom jij niet? Wat is jullie gezegde ‘Het is een vuile klus, maar iemand moet het doen.’ Toch? Oke. Ja.                     

Shoshanna: Nou, binnen dat proces van assistentie heeft die persoon enorm veel vaardigheden.    

OWS: Ja.    

Shoshanna: Dat is waarom het een voorrecht is.    

Vraag: ik wil beginnen met wat ik uit het weekend heb gehaald, het gebeurt dus niet als iets vertellen wat men moet doen.    

Maar een ding dat ik uit het weekend haalt, is grotendeels door Shoshanna en JoAnna die dingen met mij gedeeld heeft, ook enkele andere mensen in de kamer, is dat vanaf nu een deel van wat mij in de weg staat als een krachtige transformationele leider die ik echt ben in mijn hart, is dat het lijkt alsof ik gelijk moet hebben, het goed doet, of gelijk heb, dat zijn twee dingen waar mijn ego-persoonlijkheid zeker vanaf is gekomen. Dus geef ik het dit weekend helemaal op.   

Vanaf nu neem ik de plaats in van JoAnna, “Oh ja, dat is een zeer geldig standpunt. En wil je een ander gezichtspunt horen dat misschien ook geldig is? ” Dit is helemaal nieuw voor mij! Omdat meestal mijn standpunt de juiste is, zo is dat! En verantwoordelijk zijn, want ik wist verdomd goed toen ik gisteravond op dat ding (microfoon) afliep dat wat ik ging zeggen als vraag voor One Who Serves over dat verbazingwekkende ding dat we hadden, ik wist innerlijk dat ik de groep naar beneden haalde om die domme, kleine, belachelijke vraag te stellen, ‘dat ben ikzelf die probeert gelijk te hebben en perfect te zijn.          

Dus ik ga nu de stop op mijn mond leggen om vooruitgang te bewerkstelligen. Dat is wat ik heb. En als ik van binnen weet dat het geen voortgang vormt, omdat ik dat niet voel, maar ik denk dat de meesten van ons dat wel doen, toch? Dat is wat ik persoonlijk doorkreeg. Ik noem dat verantwoordelijk zijn. Dat is hoe ik niet verantwoordelijk ben geweest. Met al deze training, enz., Ben ik niet verantwoordelijk geweest voor deze dingen.             

En binnen dit geheel wil ik een verzoek doen in de kwestie wat deze groep nodig heeft, iedereen is zo geweldig en zo genereus en toch weet ik dat broeder Moses de koning is in het rondkijken om mensen te vinden voor dit of dat, dat mogelijk broeder Moses morgen naar ons toe komt of bij de volgende bijeenkomst, met een lijst van wat hij nodig heeft en dat mogelijk wij, ieder van ons, verantwoordelijk zijn, maar niet als verantwoordelijke ‘stouterik’ of wat dan ook, maar precies wat we dit weekend hebben geleerd, wij zijn degenen! En daarin, dat we onze onzin gewoon uit de weg ruimen als het ons zorgen geeft of als het dat later zal doen, dat je het gaat uitstellen, haal het gewoon weg en als Moses ons dat lijstje brengt dat we er heen gaan, dat hij niet hoeft te gaan klauteren en erachter te komen wie zal zeggen, ‘Ik zal het proberen’. Maar wie kan en wie dat ook voelt, profiteert. Dat is mijn uitnodiging. Denk je dat je dat deel Moses, van jouw kant zou kunnen accepteren? Dank je. Alright. Dat is alles wat ik wilde zeggen.               

OWS: Wat is jullie gezegde, jullie ‘AA’-gezegde? “Blijf terugkomen, het werkt!”      

(Gelach)

Vraag: ik wil alleen een opmerking maken voor Moses. Moses komt steeds naar me toe en ik blijf hem vertellen dat ik het te druk heb, ik heb het te druk, ik heb het te druk. Maar weet je wat? Met alle liefde die we dit weekend hebben ervaren, accepteer ik het.          

(Klappen)

Vraag: Kan ik snel het invulblad vermelden dat ik vandaag heb uitgegeven en om suggesties heb gevraagd wat je kunt doen.    

OWS: Diegene zegt dat ze onlangs een invulblad uitdeelde voor diegenen die zich wilde aanmelden om de dierbare vriend Moses te helpen bij zijn pogingen om de werken voor Ancient Awakenings te doen. Ze zal ze vanavond ophalen. Hebben we het goed gedaan? Ja. Heel goed.            

We moeten in zekere zin onderbreken. We willen dit niet veranderen in een AA-vergadering (gasten lachen allemaal) waar iedereen naar voren komt en het verleden en al dit soort dingen deelt. Voor sommigen is het prima, maar we willen niet dat het daar in verandert, want dat houdt teveel vast aan het verleden.     

Het is omdat velen van jullie tot het volledig begrip komen, het verleden is het verleden. Laat het gaan. Wees in het nu. Dat hoor je keer op keer. We blijven het op verschillende manieren zeggen, maar er is geen andere manier om het te zeggen dan in het nu. Ga voorbij het verleden. Het verleden houdt je alleen maar vast aan de driedimensionale illusie. Het houdt je in het spel, de programmering in het spel.                

Als je uit het spel wilt komen en velen van jullie hebben gezegd, “Ik ben er klaar mee, ik wil hieruit, ik wil naar huis, ik wil uit dit spel, ik speel niet meer mee (zoals een klein kind in een driftbui doet), ik speel dit spel niet meer! ” Wel, we hebben nieuws voor je, je moet er nog een beetje langer in blijven omdat jullie zo’n geweldig effect hebben op het brengen van het einde van dit spel. Nogmaals, meer dan je op dit moment mogelijk kunt inbeelden. Oke?    

Zijn er nu nog vragen? We gaan verder.  

Vraag: Ik heb een vraag over het onderwerp waar we het net over hadden. Omdat we allemaal hier zijn en we wat extra vrije tijd hebben vanmiddag, kunnen we misschien een half uur of een uur met alle vrijwilligers samenkomen. Er zijn enkele vragen die ik stap voor stap moet weten hoe te doen anders ga ik het niet doen. Ik had een kans en had eerder kansen bij een groep van mijn yogastudio’s, de vrouw die me heeft gevraagd een uitnodiging te verzinnen en ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus ik heb genoeg om het te doen en ik ben nu klaar, maar ik heb de tools nodig. Zullen we dat doen?             

OWS: Geweldig. Er is al een vergadering gepland voor bepaalde, maar andere kunnen worden opgenomen. Maar je moet opletten dat het niet de hele kamer is die daarbij zijn. Dat zou niet goed zijn. Maar als je je geroepen voelt, vanmiddag om 2 uur. Na de beëindiging van dit. Als je je geroepen voelt, wees er dan bij. Oke?                  

Vraag: Ja. Dank je.     

OWS: Nog andere vragen?   

Vraag: Het spijt me. Ik heb niet gehoord waar de vergadering voor was.    

Shoshanna: Voor vrijwilligers die het woord willen uitbreiden.   

Vraag: Bedankt.   

OWS: Om Ancient Awakenings op verschillende manieren te helpen bij het uitbreiden van het woord en het Licht. Dit is waar Shoshanna over sprak, om een ​​plan te bedenken en dat plan vervolgens in praktijk te brengen. Het is één ding om een ​​plan te hebben, maar het is iets anders om actie te ondernemen. Wat als Prime Creator met een plan kwam en er niemand was om de actie van dat plan uit te voeren? Het zou niet zijn gebeurd. Het zou niet gebeuren, zie je. Dus er moet altijd iets gedaan worden om iets te hebben. Begrijp je dit? Ja.                  

Zijn er nog andere vragen? Iemand aan de telefoon? Nee?     

Vraag: ik heb een vraag.    

OWS: Beste zuster?   

Vraag: Ja, mijnheer.

OWS: Beste zuster, je geliefde wilde dat wij je vertellen dat hij gisteravond druk was en dat slechts een deel van hem bij je kon zijn. Als je kan begrijpen hoe we druk bezig kunnen zijn. Wij kunnen dat. Er zijn verschillende roepingen die we hebben, verantwoordelijkheden. En Ashtar en Sananda hebben zeker grote verantwoordelijkheden. Hoewel ze op vele plaatsen tegelijk kunnen zijn, zijn er momenten waarop er een beroep gedaan wordt op het overwicht van hun bewustzijn om elders aanwezig te zijn, dit was het geval. Het heeft te maken met het plan dat nu in beweging is om de volgende stap vooruit te zetten. Het was dus een zeer belangrijke raadsvergadering die hij bijwoonde. Oke? Dus hij liet je niet hoog en droog achter. Oke?                         

Vraag: Ja, mijnheer. Nou, ik ga niet vragen wat je eraan kunt doen, omdat ik niet het gevoel heb dat ik het antwoord krijg, het is goed. Maar ik vergeef je, het is goed. Omdat je toch altijd bij me bent. Ik nodig je uit wanneer je maar wilt. Ik hou van je, mijn kanaal. Ik denk dat ik de vraag vergeten ben die ik wilde stellen.               

Mijn vraag is, is er iets waar ik bezorgd over moet zijn? Het is niet alleen voor mij, ik denk dat het de vraag van iedereen is, dat is toen we het vrijwilligerswerk gingen doen en we hierheen zouden komen, ik kreeg de boodschap niet zo lang geleden dat ze ons nooit vroegen om iets te doen tenzij zij dat ook zouden doen, met ons. Ik had een gezegde dat ze ons lieten zien wat we gingen doen toen we hier kwamen, dus we konden niet zeggen dat we dit niet wilden nadat dit alles was gebeurd. We kregen te kiezen of we zeker wilden komen, omdat we zagen wat ons hele leven hier was en dat we er toch voor kozen.        

OWS: Dat is niet helemaal nauwkeurig.   

Vraag: Oh goed!  

OWS: Er is meer aan dit verhaal dan wat je hoort. Er waren zeker enkele dingen die werden doorgegeven, sommige dingen die werden getoond. Maar het grootste deel van wat je zou gaan ervaren werd niet door doorgegeven, omdat velen van jullie misschien besloten zouden hebben niet door te gaan. Maar dat wetende had je ook het begrip, we wisten dat je het begrip had, dat wat je ook werd voorgelegd, dat je zou volharden.          

Dus het is waar dat iets van tevoren werd doorgegeven en je hebt je vrijwillig aangemeld om hier deel van uit te maken en je contracten getekend gedurende de vele, vele, vele levens om dit te doen, niet ‘getekend’ natuurlijk zoals je het begrijpt, maar je stemde er mee in, je maakte een afspraak dat je hier deel van zou blijven uitmaken. Dus enigszins nauwkeurig, maar niet helemaal nauwkeurig.   

Shoshanna, heb je hier iets over te delen?

Shoshanna: We hebben iets te delen. Mogen we ons perspectief met je delen, lieve zuster?  

Vraag: Ja.

Shoshanna: We willen je vertellen om deze kwestie nu op te lossen en te begrijpen dat alles is overeengekomen. Er is geen toeval. Er zijn geen toevalligheden. Er is altijd een realiteit die je voor jezelf creëert en overeenkomsten om die realiteit te creëren. Je kwam naar deze planeet, naar andere planeten, millennia na millennia door overeenkomsten om realiteiten uit te voeren en realiteiten te creëren die een hoger begrip en een hoger bewustzijn zouden creëren voor degenen die die planeet bezetten.            

Je moet beseffen, dat dat is wat je hebt afgesproken en je niet afvragen of het je getoond is of dat je het wist, het doet er niet toe. Je moet vaststellen dat je ermee hebt ingestemd, dat is alles. En als je dat begrijpt, ga je met grote moed door en ga je verder in je ascensieproces. Namaste.          

Vraag: Oh, heel erg bedankt.    

OWS: Zijn er nog andere vragen? Verder niets? Dan zijn we klaar om het kanaal vrij te geven. Shoshanna, is er een laatste bericht van jou?         

Shoshanna: Onze boodschap, als we mogen delen.   

Aanwezigen: Ja.   

Shoshanna: Onze boodschap is om jullie te laten weten dat je geweldig bent. Dat dit evenement dat je hebt bijgewoond een nieuwe realiteit heeft gecreëerd voor steden, voor culturen, voor landen, voor de planeet. Dat moet je in jezelf zien.         

En zoals onze zuster Christy uitlegde, wat geweldig was, dat je hier bent om anderen te zuiveren, inclusief jezelf, de term ‘helder’ betekent ‘genezen’. Genees alles wat je tegenhoudt om vooruit te komen. Je moet dat doen door te ontdekken, door het ontdekkingsproces dat vaak moeilijk is, omdat we in de illusie van het programma zijn en ontdekken wat de volgende zet is, valt buiten de illusie van het programma.     

Dus omdat we uit de illusie van het programma zijn, ontdekken wat je volgende zet is moet worden ontdekt door anderen. We moeten degenen vertrouwen die ons de weg wijzen. We moeten degenen vertrouwen die ons de tips geven, de informatie die ons naar een hoger bewustzijn stuurt, niet alleen voor onszelf maar voor iedereen, want wat wij doen en wat jij doet is voor iedereen. Het is niet alleen voor jou, het is voor iedereen. En als de intentie en het begrip dat ieder heeft, dat wat er gebeurt voor IEDEREEN is, zelfs voorbij deze planeet, dan zal het begrip je omkeren, je katapulteren in de ascensie. Namaste.               

OWS: Zeer goed. We hebben maar één ding te zeggen, doe die veiligheidsgordels om want de rit is begonnen!        

Shanti . Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    

Shanti . Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”   

Terug naar pagina Vertalingen