“Jullie missie, als je ervoor kiest om deze te accepteren”!

“Jullie missie, als je ervoor kiest om deze te accepteren”!


KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 8 september 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Het is geweldig om bij jullie te kunnen zijn om deze service te kunnen blijven bieden. Deze service van communicatie die wij, de Galactics, wij de Pleiadianen op deze manier gedurende deze periode met jullie kunnen communiceren.     

Het zal niet altijd zo zijn, want er zijn nu veel programma’s, er zijn veel projecten aan de gang om deze reünie met onze broeders en zusters hier op de planeet te brengen, om ons weer bij elkaar te brengen met deze reünie, zodat we die fysieke verbinding met jullie allemaal kunnen ervaren en jullie met ons. 

De tijden die komen, de golven van energieën die binnen gekomen zijn, velen van jullie hebben ze gevoeld. Velen van jullie hebben ze op verschillende manieren ervaren, soms niet zo geweldig, soms met een grote toename van energie die je op dat moment voelt. Soms bracht het zelfs fysieke sensaties teweeg, soms zelfs wat als negatieve fysieke sensaties of ascensiesymptomen zouden kunnen  worden beschouwd. Je voelt die energieën en die energieën kunnen je soms zelfs ziek maken. Maar die tijden zijn nu voorbij. Ze zullen steeds minder worden, naarmate je steeds meer gewend raakt aan deze energieën.      

Dit is de reden waarom deze golven van energie zijn binnengekomen. Ze zijn enigszins traag binnengekomen, niet zo sterk als ze hadden kunnen zijn. Voor degenen die met dit ascensieproces werken en die meestal de leiding hebben over dit ascensieproces, de Wachters, die hier zijn om hierbij te helpen en de energieën af te houden hadden besloten, wij in al onze Raden hadden allemaal besloten om deze energieën af te houden, naar zoals later blijkt, voor meerdere jaren. Dit is om je in staat te stellen om door te gaan met het verankeren van deze energieën en eraan gewend te raken en in staat te zijn deze energieën tot je te nemen en niet overweldigd te worden, om je centrale zenuwstelsel niet overweldigd te laten worden door deze intense energieën die binnen komen.       

We blijven dit allemaal volgen. We volgen de Opgevaren Meesters die samenwerken met jullie groep, die samenwerken met alle Lichtwerkers en Lichtstrijders op de planeet. We monitoren allemaal dit proces zodat het niet te overweldigend wordt.     

Maar begrijp ook dat als deze golven binnenkomen, als je ze blijft accepteren en blijft uitnodigen, ze sterker voor je zullen worden. Je zult merken dat je steeds sneller vooruit gaat in je spirituele vooruitgang zodat je steeds dichter bij die eerste golf van ascensie komt. Die eerste golf van ascensie is helemaal niet ver weg. Je ervaart misschien de hogere frequentie trillingsgolven van energie die binnenkomen, ze zullen sterker en sterker worden. Dit is de reden waarom degenen die jullie begeleiden, tegen je hebben gezegd dat je je veiligheidsgordels vast moeten houden, omdat de rit steeds sterker wordt.         

En als je er niet op voorbereid bent, als je merkt dat je steeds meer terug glijdt naar het 3D-rijk en merkt dat je je wentelt in die lagere frequentie energieën, dan zul je niet zo voorbereid zijn als de tijden komen en de vibraties voldoende toenemen zodat je meer en meer volledig door de overgang naar dit ascensieproces kunt bewegen. 

Jullie zitten nu allemaal in het ascensieproces. Het is al enige tijd aan de gang. Maar je bent nog niet helemaal klaar voor die eerste golf van ascensie. De meesten van jullie zijn dat niet. Maar je komt steeds dichterbij terwijl je jezelf uit de 3-D illusionaire wereld ziet bewegen en naar de hogere vibraties van de hogere vierde dimensie en soms in de vijfde dimensie.         

Omdat alles vooruit gaat, wat er ook gebeurt. Dit alles kan niet worden gestopt. Degenen die dit proberen te blijven doen, blijven proberen de zon te blokkeren of ze blijven je lichaam vergiftigen met chemicaliën en al deze dingen die ze doen om dit proces tegen te houden, om te voorkomen dat je ascendeert, dat gaat niet meer werken en werkt zelfs nu niet eens meer.     

Velen van hen hebben de controle verloren en beginnen zich steeds meer te realiseren dat ze de controle hebben verloren. Maar ze blijven vasthouden, denkend dat ze op het laatste moment gered zullen worden, dat degenen die lang geleden hier  kwamen er weer zullen zijn om hen te redden en aan de macht te houden. Maar dat gaat niet gebeuren en het kan niet gebeuren. Alles wat nadert kan op dit moment niet worden gestopt.       

Omdat jullie, de Lichtwerkers, de Lichtstrijders, doorgaan met je missies. Jullie hebben allemaal missies. Jullie maken allemaal deel uit van de grotere missie, maar je hebt ook je individuele delen binnen die grotere missie.     

En zoals jullie eerder hebben besproken, is er geen grotere of kleinere missie, geen groter of kleiner doel of doeleinden. Alles maakt deel uit van het grote geheel. Alles maakt deel uit van het Grote Plan.     

En wij allemaal en jullie allemaal werken samen om dit plan tot uitvoering te brengen, tot het hoogtepunt te brengen, het crescendo waarover is gesproken waar alles op het moment dat je het ervaart het je naar de volgende hogere niveaus in jouw wezen zal brengen. Dat is waar jullie allemaal voor hier zijn om te doen. Maar niet alleen om het voor jezelf te doen, maar je bent hier ook om het voor iedereen om je heen te doen zoveel als je kunt, om je licht te verspreiden, om waar mogelijk je licht te delen. Dat is jouw missie.           

Dat is wat we willen dat je nu als je missie beschouwt, het licht verspreiden, hoe het ook gebeurt, wat het ook inhoudt. We willen dat je je daarop concentreert, om je licht te verspreiden. Of het nu vreugdevol is in jezelf, of dat het vreugdevol is buiten jezelf.     

Om gelukkig te zijn, iedereen de vreugde te tonen die je van binnen voelt, als het zo geweldig is. Als je stiekem je licht met anderen deelt, hen licht stuurt zonder dat ze weten dat je het doet is dat ook goed. Als je helende energie naar een ander stuurt door hem het licht te sturen dan is dat zeker ook goed.     

Alles is precies zoals het moet zijn op het moment dat je het doet. Weet dat. Zolang je het doet met de beste bedoelingen in gedachten, de beste bedoelingen die je op dat moment kunt begrijpen. Dat is waar je je steeds meer op moet concentreren. Zie jezelf steeds meer uit de 3D-wereld verschuiven als het kan.           

Wanneer er gevoelens van boosheid zijn, laat die dan wegebben. Wanneer er droefheid en verdriet is vervang deze dan door vreugde en dankbaarheid. Als je niet het gevoel hebt dat je dankbaar bent breng het dan tot stand. Denk aan iets wat die dankbaarheid naar je toe brengt of dat geluk naar je toe brengt. Jullie hebben een gezegde, ‘zoek de gelukkige kant’, ‘zoek je gelukkige plek’, dit kan je enorm helpen, evenals de natuur in gaan wanneer je maar kunt.         

Of gewoon de schoonheid om je heen en in jezelf zien, of in iemand waar je goed mee bent. Zie de schoonheid in die persoon. Kijk niet naar de lelijkheid, want als je daar naar kijkt zul je het vinden. Kijk naar de schoonheid in die persoon, wie het ook is. En als het geen persoon is, als het een dier of een plant is, zie dan ook de schoonheid in die levensvorm. Want alles is een proces en jullie werken nu allemaal binnen dat proces van het verhogen van je vibratie, het verhogen van je bewustzijn en het terugkeren naar de herinnering van wie je bent en wie je altijd bent geweest, want je bent nooit niet geweest wie je bent.             

Ik ben KaRa  en ik verlaat jullie nu in vrede, in liefde, in eenheid en vreugde, en dat jullie die vrede en die liefde en die eenheid en die vreugde van moment tot moment vinden in al je levensinspanningen. Vrede en liefde zij met jullie allen.   One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer en Shoshanna staat ook klaar om jullie te helpen bij je vragen.         

Op dit punt hebben we een kleine boodschap voor jullie en dat is, gewoon doorgaan met alles wat je doet, ‘doorgaan met doorgaan’, zoals jullie gezegde luidt. 

Want alles beweegt in een richting zoals KaRa heeft gezegd. Alles beweegt in een richting, alles beweegt in de goede richting voor jullie. Omdat jullie met zekerheid op het juiste moment en op de juiste tijd zijn. En als die momenten komen waarop je je afvraagt, ‘Ben ik op de juiste plaats?’ Je bent op de juiste plaats. Je komt op het juiste moment. Omdat je er op voorbereid bent.               

Jullie zullen enigszins van tevoren weten wanneer de Grote Gebeurtenis eraan komt. Dat komt omdat jullie je op deze manier hebben voorbereid om deze energieën enige tijd vast te houden en te verankeren. Dit geeft je dan een kleine glimp in de toekomst wanneer die gebeurtenis op aarde zal plaatsvinden. Wanneer die laatste golf, zoals KaRa heeft doorgegeven, naar de Aarde zal komen en een deel van dit ascensieproces zal zijn, of het ascensieproces in de volledige zwaai zal brengen die op dat moment nodig is.       

Hebben jullie vragen voor One Who Serves en Shoshanna? 

Vraag: Zegeningen. Ik heb een vraag over ascentie. Wat is ascensie precies? Betekent ascensie verlichting? Betekent ascensie gewoon dood neervallen? Betekent ascensie het bereiken van een bepaalde verdienste in spirituele ontwikkeling? Betekent ascensie dat je in je lichaam de planeet kunt verlaten? Er zijn zoveel versies geweest, dat ik jou versie van ascensie graag zou willen begrijpen. Dank je.                     

OWS: Neem het woord ‘ascensie’ of ‘ascenderen’ wat betekent dat? Het betekent ‘omhoog’, het betekent omhoog gaan. Maar in dit geval, omhoog gaan in vibratie, niet om naar een andere planeet te gaan of iets van dien aard. Om te verhogen in vibratie. Om te verhogen in bewustzijn. Dat is het ascensieproces. Om hoger in bewustzijn te komen van de 3-D dimensionale illusionaire wereld, naar de hogere vierde en naar de vijfde dimensie en zelfs daarbuiten.                  

Dat is de bedoeling van het leven zelf om te ascenderen, constant te verhogen in vibratie om de Schepper Bron constant te voorzien van meer ervaringen. Dit is waar het allemaal om draait. Als jij vooruit gaat naar nieuwe ervaringen gaat de Eerste Schepper ook in die ervaringen met jou, zie je? Dat is ascensie.       

Het is allemaal een proces waar je doorheen gaat. Je bent er al vaker doorheen gegaan, je bent het alleen vergeten. Maar wij zijn hier om jullie te helpen herinneren dat je dit proces al hebt doorgemaakt. Zodat het voor jullie wat gemakkelijker is om te begrijpen wat er aan de hand is terwijl het gebeurt.         

We weten dat er dilemma’s zijn, we weten dat er vragen over zijn, omdat wijzelf niet precies kunnen vertellen hoe het zal zijn omdat, zoals je weet, dit nog nooit eerder is gebeurd, dat er een massale ascensie heeft plaats gevonden van de bevolking van een planeet, die allemaal enigszins tegelijkertijd ascenderen en hun fysieke lichaam meenemen. Dat is het grote ding. Dat is wat er zo anders is en waarom we niet precies kunnen zeggen hoe het zal zijn. We weten hoe het voor ons was. Jullie weten hoe het voor jou was in je herinneringen als deze bij je terugkomen, maar om het in een driedimensionaal begrip te beschrijven is bijna onmogelijk. Omdat je de meest zalige ervaring kunt nemen die je ooit hebt gehad, die je je ooit kunt herinneren, wat het ook was, vermenigvuldig dat honderden keren en je komt niet eens in de buurt van het volledige begrip van de bewustzijnsverhoging die gebeurt op dat moment. Oke?               

Shoshanna, kun je hier iets aan toevoegen?

Shoshanna: (gechanneld door JoAnna McConnell)   
Ja, we hebben een perspectief om met je te delen, lieve broeder. Mogen we ons perspectief met je delen?   

Vraag: Ja, lieve zuster, bedankt.   

Shoshanna: Elke dimensie waarin we ons bevinden als bewustzijnswezens heeft een staat van verbondenheid met die dimensie. De staat van zijn die wordt geassocieerd en geleefd in de derde dimensie is de staat van dualiteit en de staat van illusie, omdat dualiteit een illusie is. We bevinden ons op het driedimensionale niveau en een zeer moeilijke staat van zijn, omdat niemand gescheiden wil zijn. Afzondering veroorzaakt pijn, frustratie en verdriet. Niemand wil echt gescheiden zijn. Iedereen wil een deel van de Ene zijn als ze zich bewust worden van die realiteit.              

Als we omhoog gaan naar de vierde en de vijfde dimensie, in het bijzonder de vijfde dimensie, de staat van zijn van de vijfde dimensie is eenheid, harmonie en orde, die bevat onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor iedereen. Dat is de staat van zijn van de vijfde dimensie. In je levensloop terwijl je je als wezens in de derde dimensie beweegt zul je merken dat je een glimp opvangt van de vijfde dimensie en de vreugde, de harmonie, de liefde voelt, de orde van de vijfde dimensie, je hebt dit vele malen gevoeld.     

We zien dat tijdens jullie Advances velen zijn opgestegen naar de vijfde dimensie en deze harmonie met elkaar voelen in die mate dat het grote vreugde en groot geluk ontstaat bij deze Advances! Dus als je die staat van zijn kan handhaven dan ben je permanent naar de vijfde dimensie gestegen. De uitdaging is om die staat van zijn te handhaven om de vijfde dimensie te bereiken. Dat is wat we voor je hebben. Heeft dit zin voor je, beste broeder?        

Vraag: Absoluut. Geweldig antwoord. Hartelijk bedankt.       

Shoshanna: Bedankt. Veel vreugde, veel liefde voor jou, lieve broeder. Namaste.        

OWS: Zeer goed. We weten dat er één vraag is via de e-mail. Wilt je dat delen?         

Vraag: Ja, ik heb een vraag via de e-mail. Deze vraag is, op basis van de huidige situaties, hoe waarschijnlijk is het dat de RV dit jaar zal optreden?        

OWS: Daar gaan we met de datums en dingen wat tijd betreft. Zoals we altijd zeggen, het gaat niet om tijd, tijdgevoel of een datum, het gaat meer om vibratie. Terwijl de vibratie blijft toenemen kom je steeds dichter bij de dingen waar je naar op zoek bent en die we je allemaal hebben verteld die eraan komen.          

Wat betreft de RV, de herwaardering, dit is een onderdeel van het hele proces en het zal komen als het klaar is om te komen. We kunnen niet zeggen dat het op handen is. We kunnen niet zeggen dat het om de hoek ligt. We kunnen niet zeggen dat het snel is, omdat die dingen geen betekenis meer voor je hebben. Dit werd eerder gedaan in je spirituele streven, in het werken met deze groep, maar we doen dat niet meer omdat het geen relevantie heeft. Maar het idee van vibratie neemt toe, bewustzijn neemt toe, wat zal leiden tot wat je vraagt over de herwaardering, wereldwijde valuta-reset, massale arrestaties, al deze dingen, de onthulling van de Galactische broeders en zusters, dit alles is een deel van het geheel en komt eraan. Om te zeggen dat het tegen het einde van het jaar is, kunnen we niet zeggen, maar er is een kans en een mogelijkheid dat dit kan gebeuren. Maar het moet ook met alle andere delen van het plan overeen komen.              

Je hebt gehoord dat sommigen hebben gezegd dat het niet zal gebeuren tot aan de Event, anderen zeggen dat het zal gebeuren vóór de Event. We kunnen dit ook niet rechtstreeks zeggen, ook al willen jullie rechtstreeks horen wanneer het zal zijn, we zijn niet in de vrijheid om dat op dit punt door te geven, noch weten we zelf wanneer dit gaat gebeuren. Oke?    

Vraag: Oke. Dan het tweede deel van de e-mailvraag, is het dat er informatie naar buiten komt die aan ons wordt doorgegeven. Kun je ons vertellen of de informatie die we krijgen over de RV en de timing daarvan, of dat nauwkeurige informatie is ? Kunnen we het vertrouwen?          

OWS: Ja, je vraagt ​​je specifiek af over degenen die ‘RV-goeroes’ worden genoemd of hun informatie juist is of niet voor zover de datums die ze geven en de voorspellingen die ze doen en hoe ze willen blijven doorgaan om het idee van hun voorspelling van de datums niet tot stand komen.   

Shoshanna, wil je iets delen?

Shoshanna: Ja, we hebben een heel moeilijk perspectief om te delen en we vinden het moeilijk om het onder woorden te brengen, maar we zullen het proberen. De RV, of herwaardering van valuta, is een 3D-idee. Het is een driedimensionaal aspect van deze realiteit dat 3D wordt genoemd. Wat we echter vinden, is dat het RV-idee voor diegenen die voorbij de 3D willen ascenderen, het RV-idee heeft in zich dat alle wezens op deze planeet gelijk worden, dat alle wezens op deze planeet krijgen wat ze nodig hebben, dat ze stoppen met afwenden, dat de baby’s die sterven bij de geboorte omdat hun moeder ze niet kan voeden, dat  stopt. Er is veel chaos en pijn en lijden in deze dimensie en degenen die vanuit hun hart een RV wensen verlangen dat deze dingen, deze menselijke wreedheden die pijn en lijden veroorzaken voor de wezens die deze planeet bewonen, zij wensen dat dit stopt. Dus dit is wat we zien in de hoofden van de mens en van degenen die de RV wensen.              

Wat er gebeurt, als we dit kunnen proberen uit te leggen, is dat dit idee van RV, we zijn nu voorbij dit idee gegaan. Dat degenen die spiritualiteit zoeken, degenen die ascensie zoeken zijn aan dit idee voorbijgegaan en willen er niet teveel op focussen. Wat betekent dat men zich moet concentreren op de onderliggende attributen van wat deze RV betekent. Dat wil zeggen, dat alle wezens hebben wat ze nodig hebben, dat alle wezens liefde vinden, dat alle wezens eenheid en verbondenheid met elkaar ondervinden en dat ze voor hun behoeften kunnen zorgen.       

Dus we zouden iedereen die zich op dit idee van RV blijft concentreren willen vragen om zich te concentreren op wat zich achter deze RV bevindt, de dingen die mensen nodig hebben om op te bloeien, te ascenderen, om vooruit te gaan in bewustzijn. Dus we willen dat vragen, in plaats van ons te concentreren op een evenement dat RV wordt genoemd. Dit is wat we hebben. Namaste.         

OWS: Geweldig. En we voegen hier alleen nog aan toe dat dit allemaal deel uitmaakt van de transitie. Het is een overgang van de driedimensionale illusionaire wereld naar de hogere frequentie trillingsdimensies. Het is gewoon een overgangsperiode.          

En zoals Shoshanna heeft gezegd, degenen die gericht zijn op de beweging van bewustzijn naar de hogere vibraties en niet meer denken of zich niet meer in de derde dimensie bevinden, dan concentreren ze zich steeds minder op die materiële aspecten van die driedimensionale wereld. 

Dus beschouw het gewoon als een overgang en uiteindelijk zul je na de Event op het punt komen dat bewustzijn op de planeet is toegenomen, zodat er geen behoefte meer is aan dit soort verdeeldheidsprocessen in jullie wereld zoals geld en al deze dingen brengen. Zie het dus alleen als een overgang naar het volgende bewustzijnsniveau waar je naartoe gaat.   

Shoshanna: En we moeten toevoegen, als we mogen, mogen we iets toevoegen?    

OWS: Ja.   

Shoshanna: We moeten eraan toevoegen dat de timing hiervan niet relevant is. Wat relevant is, is dat de geest van de mens zich concentreert op wat echt belangrijk is. Namaste.        

OWS: Ja. Heel goed.     

Vraag: Ik heb een vraag.

OWS: Ja?   

Vraag: ik heb een aantal zeer intense downloads van energie gehad. Ik zie energie. Na de meditatie die we net deden opende ik mijn ogen en het leek alsof de hele kamer vol met water was. En ik hoorde geluiden. Het klonk alsof iemand tegen me praatte, maar ik kon de woorden niet horen, ik wil weten of jullie me kunnen vertellen wat ik kan doen om dit sneller te laten gaan omdat het me gek maakt. Ik probeer te horen wat ze me proberen te vertellen en ik kan het niet horen. Ik weet het niet!                

OWS: Je bent al in het proces, beste zuster, om het te laten toenemen door alleen maar een intentie te creëren die je wilt laten toenemen. Zie je?      

Jullie hebben een gezegde, “Wees voorzichtig met wat je wenst, want je wensen kunnen uitkomen.” Dit is zeker het geval. Als jij je intentie verhoogt en zegt dat je wilt dat dit soort ervaring toenemen, zal het toenemen als je erom blijft vragen. Dus wees daar klaar voor. Wees gereed om de vibratie in jou te laten stijgen naar een niveau waar het soms zelfs te veel wordt om het in je lichamelijke functies te ondersteunen of toe te staan.          

Niet om te zeggen dat het iets is om je zorgen over te maken, maar wees je ervan bewust dat je Hoger Zelf dit hele proces dat je doormaakt bewaakt. Dus als je erom vraagt, zal het Hoger Zelf de extra toename van vibraties toestaan die bij je binnenkomen en het proces volgen. Maar als je er om blijft vragen kan er meer worden binnengebracht. Oké?      

Vraag: Oke. Kan ik een ander deel van die vraag stellen?     

Shoshanna: Voordat je een extra vraag stelt hebben we een perspectief om met je te delen, lieve zuster. Mogen we dit met je delen?     

Vraag: Alsjeblieft. Ja.     

Shoshanna: We moeten het je vertellen en we vragen toestemming om dit te delen, omdat dit persoonlijk is.   

Vraag: Dat is goed.   

Shoshanna: We merken in jou wezen dat je altijd moeite hebt gehad met luisteren. We zien in je wezen dat dit is sinds je een klein kind was omdat je een heel snel brein hebt. En omdat je een heel snel en bewust brein hebt, wil je de zinnen van mensen afmaken. Je wilt ze aansporen. Is dit niet waar, lieve zuster?           

Gast: Absoluut, 100% waar.   

Shoshanna: Ja. Dus we moeten je vragen om jezelf te helpen je perspectief te verbreden en te luisteren naar wat je wordt verteld, het gefluister, die uitgebreide bewustzijnsaspecten van jezelf, je moet stil zijn! Je moet besluiten om te luisteren in plaats van te spreken en je moet je hiervan bewust zijn. Je zult je potentieel vergroten van het horen, zien en weten wanneer je besluit te zwijgen. Dat is wat we voor je hebben. Namaste.              

Vraag: Dat is perfect. Dank je. Nog een kleine vraag.        

OWS: Ja.   

Vraag: Ik heb medicatie die ik moet innemen tot ik er van af ben of wat dan ook. Ik wordt anders ziek denk ik. Hindert dat mij?       

OWS: Medicatie, waarvoor? 

Vraag: Ik heb al lang geen pijnstillers meer gehad. En ik moet afwennen van de medicatie die me van de medicatie af heeft gehaald, hoe vind je dat ?! Het zal me waarschijnlijk nog een maand kosten om het gedaan te krijgen.        

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen.   

OWS: Ja.   

Shoshanna: We kunnen ons perspectief hierover delen, lieve zuster. Mogen we het delen?     

Vraag: Absoluut. Alstublieft.     

Shoshanna: Oké, nu moet je goed luisteren. We zien dat je binnen de parameters van je bewuste geest een overtuiging hebt. Dit geloof is diep geworteld in je bewuste geest. Wat betekent dat je om voorbij dit geloof te komen een tijdje moet doen wat je wordt verteld en een ander geloofssysteem van zelfgenezing het huidige geloofssysteem van hulp nodig hebben moet laten overwinnen.          

Je lichaam geneest zichzelf. Maar de meesten hebben dit geloof niet. Dus wat dit medicijn betreft zien we dat er bijwerkingen zijn waar je last van hebt.     

Vraag: Absoluut.   

Shoshanna: Ja. Je vraagt ​​of het je hindert, het antwoord is ja omdat je bijwerkingen ervaart. We zouden je willen zeggen hier zo snel mogelijk aan te beginnen, om jezelf hier voorbij te brengen en kruidensupplementen en een natuurlijke manier van handelen te vinden die je lichaam kunnen helpen bij het genezen.        

Er zijn er velen in deze groep die weten van natuurlijke supplementen en hoe ze de genezing van het lichaam kunnen versnellen. Er zijn veel vervangers die natuurlijk zijn voor pijn.   

We willen je vragen om simpelweg contact op te nemen, een vraag te stellen, “ wie kan me vertellen welke  kruiden ik kan nemen wat natuurlijk is en wat kan ik doen voor mijn lichaam dat dit proces kan bespoedigen zodat ik van die vervelende chemicaliën af kan komen. Je kunt dit doen via de Meet-Up-groep door het gewoon te vragen. Er zijn er veel die je advies kunnen geven. En dan moet je aan je Hoger Zelf  vragen welke methode goed voor je is. Zie je? Heeft dit zin voor je, beste zuster?             

Vraag: Ja. Dank je.     

Shoshanna: Ja. Ga verder met het uitreiken naar diegenen die natuurlijke remedies hebben. Namaste.        

Vraag: Dat zal ik doen. Dank je.     

OWS: En we voegen eraan toe dat voor iedereen, je moet begrijpen dat het idee van allopathische geneeskunde en jullie artsen en ziekenhuizen die jullie hebben iets is dat slechts nog een periode zal duren. Het maakt deel uit van een overgang waar je doorheen gaat. Dus je gaat uit dit soort medische model verschuiven zoals het genoemd wordt en je verschuift steeds meer, zoals Shoshanna heeft gezegd en velen al eerder hebben gezegd, waarin jullie je verplaatsen naar een punt waar je je realiseert dat je in staat bent om jezelf te genezen. Dit is waar je heen gaat. Dit is de nieuwe grens waar je naartoe gaat, waar je geen medicijnen nodig hebt en al die farmaceutische dingen die het lichaam in veel opzichten vergiftigen dan om het lichaam te helpen.              

Dat wil niet zeggen, als je hoge bloeddruk hebt of dit soort dingen waar jullie momenteel medicijnen voor gebruiken, waar je ontwenningsverschijnselen van krijgt als je er van af wilt komen, alleen omdat wij dat zeggen. Dat zeggen we niet en denk dat in geen geval.   

Maar tegelijkertijd, weet dat je door deze overgang gaat,  en terwijl je dit doet en naarmate je trillingen toenemen zullen dit soort medicijnen die je in de driedimensionale frequentie gebruikte niet mee gaan naar de hogere trillingsfrequenties en je zult steeds meer bijwerkingen krijgen waar je het over hebt, omdat ze niet goed zijn voor het lichaam. Ze zijn niet goed voor het centrale zenuwstelsel. Ze zijn niet goed voor je maag. Ze zijn niet goed voor je hart, of voor andere dingen als je naar hogere vibraties gaat. Je moet je altijd herinneren dat als je doorgaat omhoog te bewegen in vibratie en naar de hogere dimensies dat die dingen in de driedimensionale illusionaire wereld precies zo zullen blijven, een illusionair verleden dat je had en snel kunt vergeten als je omhoog blijft gaan. Oke?            

Zijn er nog andere vragen?

Vraag: Ja, One Who Serves. Ik denk dat wij als groep jouw geweldige liefdevolle vijf-dimensionale advies kunnen gebruiken. Ik ben er zeker van dat je aanwezig was tijdens het begin van de bijeenkomst en je hoorde dat we een beetje 3D-wrijvingen kregen die niet in overeenstemming waren met onze richtlijnen zo je wilt.        

Ook kwam ik erachter dat een gast tussen het gesprek was gekomen en alles had gehoord en het gesprek verliet toen die zag dat het drama niet snel genoeg werd geregeld. Nu wil ik allereerst zeggen dat ik niemand aan het beschuldigen ben, omdat iedereen direct aan dit 3D-gesprek zou kunnen deelnemen. Het kan iedereen overkomen. Het gebeurde mij en ik weet dat ik er niet zo goed mee omging.       

Wat zijn je gedachten over hoe wij, de leden of het leiderschap, hoe we er op een 5-D manier mee om kunnen gaan als deze dingen gebeuren tijdens onze bijeenkomsten die zo schadelijk kunnen zijn voor een persoon die op zoek is naar iets en hiernaar luistert. Dus hoe kunnen we dit op een 5-D-manier aanpakken?  

Shoshanna: Mogen we eerst iets delen?   

OWS: Ja, graag.   

Shoshanna: Mogen we een klein perspectief met je delen, beste zuster?   

Vraag: Alsjeblieft, ja.   

Shoshanna: Degene waar we door spreken die deel van ons uitmaakt, JoAnna, leest je tekst. Leest je e-mail over wat er is gebeurd. En wij fluisterden een woord in haar oor dat de meeste mensen niet goed zullen opnemen. We willen het je vertellen en wij excuseren ons ervoor, we willen dat je deze informatie zorgvuldig opneemt.          

Degene die de bijeenkomst heeft verlaten is arrogant, is bezeten door arrogantie, omdat we allemaal menselijke wezens zijn en een misvatting of een kort  argument niet relevant is voor deze bijeenkomst. Omdat er zoveel meer is in deze groep. Er is zoveel diepte, liefde, begrip, harmonie, orde en genade binnen deze groep waar men aan deel kan nemen in plaats van een oordeel te vellen. Omdat dat individu dat een snelle inschatting maakt dat deze groep niet voor hen is, niet deelneemt op een volledig liefdevol niveau. Zie je ons perspectief hierover?         

Vraag: Ja, dat doe ik. Dat zie ik. Bedankt daarvoor.       

Shoshanna: En we moeten je vertellen dat we ons niet te veel moeten concentreren op degenen die snel afhaken, omdat ze op zoek zijn naar een reden om af te haken. En ze zullen een reden vinden. We beloven je dat als ze naar een andere bijeenkomst  luisteren en iets vinden dat onaangenaam is ze snel zullen afhaken.        

Dus het doorzettingsvermogen dat nodig is om groei te bereiken en het vijfdimensionale bewustzijn te vinden waar we allemaal naar op zoek zijn, jullie moeten geduld, begrip, mededogen en liefde gebruiken. Dat is wat we met jullie hebben te delen, beste zuster. Namaste.     

OWS: We voegen er aan toe dat je kunt zoeken naar een uitweg zoals Shoshanna heeft gezegd. Degene waarover je spreekt, zocht een uitweg.      

Jullie allen die regelmatig bij deze bijeenkomst zijn hebben gezocht naar een manier om binnen te komen. En kijk hoeveel het je hebt gebracht door ijverig te zijn en deze oproepen regelmatig bij te wonen en vervolgens de Advances bij te wonen en alles wat er gebeurde als gevolg hiervan.   
Kijk nu naar degene waar je het over hebt, hoeveel hij of zij in dit proces heeft verloren door arrogant te zijn, zoals Shoshanna heeft gezegd en niet liefhebbend en accepterend te zijn, wat een hogere vierde-, en zelfs vijfdimensionale expressie is. 

Wat je werkelijke vraag betreft wat je kunt doen, is geen reactie hebben. Er is geen reactie nodig. Je neemt gewoon aan wat wordt doorgegeven, verwerkt het en gaat dan verder. Als dat was gebeurd zou dit hier niet eens een probleem zijn.
Weet dus dat je een mens bent en dat je emoties hebt en soms kunt uitschieten. En als je uitschiet dan ga je weer terug naar die lagere vibraties van de driedimensionale wereld.   

Shoshanna: We moeten iets toevoegen.   

OWS: Ja, graag.   

Shoshanna: We hebben nog een perspectief om toe te voegen, lieve zuster. Mogen we dit perspectief toevoegen?     

Vraag: Ja, zeker.   

Shoshanna: Degenen die ontwrichtend zijn lijken te zijn genesteld in het driedimensionale bewustzijn, degenen die frustrerend zijn naar ons, degenen die willen argumenteren, degenen die die draden van gehechtheid hebben, we willen je zeggen dat dat in ons allemaal zit. Degenen die verstorend zijn zouden niet verstorend zijn als wij het niet in onszelf hadden. Dit is dus een grote les. En als we onvoorwaardelijke liefde, begrip, compromis en mededogen ondervinden iedere keer als we een gekke persoon horen die verstorend is als we ons in het vijfdimensionale zelf bevinden tijdens dat gesprek, zal de persoon die verstorend is ofwel de oproep verlaten of ze zullen voor onze ogen veranderen. Zie je dit, lieve zuster?               

Vraag: Ja. Ja, dat zie ik, bedankt.     

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Ja. Verander de manier waarop je naar dingen kijkt en de dingen waar je naar kijkt veranderen.     

Vraag: Amen!

OWS: Hebben we nog andere vragen?    

Vraag: Ja. Ik wil graag iets bespreken. Onlangs tijdens mijn ochtendmeditatie bij het voorstellen van de toekomst zag ik groepen mensen over de hele wereld die hand in hand stonden waar ik gewoonlijk mee begint. Dan stopt mijn verbeelding en speelt er iets anders waar ik deel van uitmaak.          

Ik zag mezelf een groep mensen leiden die hand in hand in een halve cirkel aan de oceaan zaten, zoals een vredig feest. Na een tijdje riep ik de dieren. Er kwamen dieren uit verschillende richtingen om ons te vergezellen. Onder hen was een grote tijger die naar me toe kwam en aan mijn rechterzijde ging liggen. Na een tijdje, ik herinner me alleen dat ik opstond en over een grote vlakte liep en de tijger was steeds aan mijn rechterzijde. Het voelde helemaal natuurlijk voor mij.           

Toen de meditatie klaar was werd ik nieuwsgierig en zocht ik informatie op in de computer over Parvati. Parvati is de Indiase Godin en vrouw en Tweeling Vlam van Shiva. Ik opende de afbeeldingenpagina en ik zag Parvati afgebeeld met een tijger aan haar rechterkant. Ik geloof dat zij mijn Hoger Zelf is, wat de verschijning van Shiva in mijn leven zou verklaren. Dat is wat ik geloof.        

Shoshanna: Mogen we eerst iets delen?   

OWS: Ja, graag.   

Shoshanna: Beste Godin, beantwoord alsjeblieft een vraag en kunnen we alsjeblieft ons perspectief delen?   

Vraag: Natuurlijk.   

Shoshanna: Mogen we je een vraag stellen?   

Vraag: Alstublieft.

Shoshanna: Wat is je twijfelniveau dat dit waar is voor je?   

Vraag: Nou, het is gewoon een beetje nieuw. Ik denk niet dat ik er twijfel over heb.     

Shoshanna: Wanneer je zo snel iets te zien krijgt, als je meditatie je naar dit visioen brengt herinner je je levens die je hebt gehad. Je herinnert je die dingen. Ze maken deel uit van je cellulaire geheugen en van je DNA! Dat is waarom deze dingen aan je werden getoond! Dus wat je er ook mee wilt doen is voor niemand relevant, alleen voor jou.            

Wat we in jou zien (en we moeten niet over de schreef gaan omdat we je alles willen vertellen), maar we moeten je vragen om dit prachtige, verbazingwekkende pad dat je in vele levens hebt genomen te ontdekken en ervan te genieten, dompel jezelf erin, herinner wie je bent met grote gratie en nederigheid. Dat is wat we voor je hebben. Namaste.       

Vraag: Heel erg bedankt.   

OWS: En wij kunnen er aan toevoegen dat het idee van twijfel een van de grootste gehechtheden is die je hebt in deze driedimensionale wereld. Hoe meer je blijft twijfelen hoe meer je vasthoudt aan de gehechtheden van de 3D-wereld.     

Shoshanna: We willen nog een ding met je delen.   

Vraag: Ja.   

Shoshanna: Wij, terwijl je je meditatie en alles wat zich daarin voordeed aan het verklaren was, voelden en zagen we het zeer diep, we waren in vreugde voor je. Namaste.        

Vraag: Bedankt. Namaste.      

OWS: Zeer goed. ‘Geloven is zien.’ Is er nog een laatste vraag voordat we het kanaal vrijgeven?         

Vraag: Ja. Ik heb geen vraag, we hadden het eerder over het zelf genezen van het lichaam, het zelf doen. Ik had afgelopen zondag een heel, heel, heel interessante ervaring. De volgende dag , maandag was een feestdag dus alle tandartsen in de stad waren gesloten. Op zondagavond begon ik tandpijn te krijgen. Ik kon niet kauwen. Ik moest met ene helft van mijn mond eten. Het werd zo pijnlijk dat ik buiten mezelf was. Ik kon niet ontspannen, ik kon niet slapen, ik kon niets anders doen dan gewoon pijn lijden. De volgende dag was een feestdag en alle tandartsen waren gesloten. Ik kon mijn tand niet laten trekken. Het was zo extreem. De tand was bijna los en als je de tand aanraakte was de pijn niet te houden.                            

Allereerst vroeg ik Meester Hilarion en andere meesters om te helpen bij het genezen van mijn lichaam. Ik had 24 tot 30 uur achter elkaar pijn. Ik kon er niet overheen komen, ik kon er niet voorbij komen.     

Dus begon ik een ontspanningsmiddel te gebruiken. Ik gebruikte het jaren geleden, het rekt de spieren. Ik had een boek met de naam ‘Contact Healing Acupressure’ en ik gebruikte de drukpunten voor pijnlijke en geïnfecteerde tanden. Bij het strekken van de spier pak je letterlijk de spier en strek je deze tussen twee handen. Je duwt in tegengestelde richting. Je rekt eigenlijk de spier. De spier was zo strak en zorgde voor de pijn in mijn tand. Ik begon de spieren rondom mijn kaak, mijn nek, overal uit te rekken. Ik heb al deze uitvoeringen gedaan.                 

Ik kon maandag niet naar de tandarts omdat het een vakantiedag was. Tegen maandagnacht was ik in staat om in slaap te vallen en werd rond 8 of 9 wakker en de pijn was helemaal weg! Als het maandag geen vakantie was geweest, was ik naar de tandarts gegaan en had ik mijn tand laten trekken! Het was een ondraaglijke pijn. Ik heb het allemaal zelf kunnen oplossen, is dat niet geweldig ?!         

OWS: Het was echter niet allemaal zelf gedaan, zoals je zegt.   

Vraag: Oh, ik weet het, je hebt gelijk!   

OWS: Je deed een beroep op al diegenen die wilde komen helpen en assisteren en dat deden ze .      

Vraag: Ik weet dat ze dat deden, ik weet dat ze dat deden.   

OWS: Vanwege je situatie hebben ze je ook geholpen om je iets te bieden waar je naar zou kunnen kijken naar iets wat je in dit proces zou kunnen helpen. Er zijn veel manieren van genezen in dit soort dingen en je ontdekte een van die manieren. Er zijn er nog veel meer die ook van dienst zouden kunnen zijn. Maar voor nu heb je het geweldig gedaan.         

Shoshanna: Ja, ja. We willen graag reageren op je ervaring, lieve broeder. Mogen we ons perspectief hierop geven?       

Vraag: Absoluut. Dank je.     

Shoshanna: Eerst en vooral, het wezen dat je bent past zich niet aan aan drie dimensionale procedures. Het wezen dat je bent en het bewustzijn dat je in je leven hebt bereikt wil zich niet onderwerpen aan een tandarts. Dat is nr. 1.        

Vraag: Juist. Aan geen enkeledokter.      

Shoshanna: Precies. Het is dus geweldig dat je Hoger Zelf, de dimensie dat je in het hogere rijk bent, gaven je een (dokters)vakantie om eroverheen te komen! Omdat degenen die je wilde helpen bij een driedimensionale ervaring niet beschikbaar waren. Dit is zo geweldig dat het je de gelegenheid gaf om verder te gaan in bewustzijn om de vijfdimensionale modaliteiten te vinden die je zouden genezen. Wij feliciteren je!    

Wat we willen zeggen over jou ervaring en we hopen dat al diegenen die bezwijken voor deze driedimensionale gekke artsen stoppen, geduld hebben en een manier vinden om zichzelf te genezen omdat er veel hulp is om dit te bereiken. 
We bedanken je voor het volharden en jezelf toestaan ​​vooruit te gaan in bewustzijn dat je wilde bereiken door deze prachtige genezing. Namaste, lieve broer.   

Vraag: Ja. Heel erg bedankt. Ik wil me verontschuldigen. Ik wilde niet zeggen dat ik het allemaal alleen deed. Ik riep Aartsengel Hilarion en veel andere Meesters op en ze waren de hele nacht bij me en ze bleven andere dingen suggereren, ik was in staat om te luisteren en niet noodzakelijkerwijs te horen, maar ik bedoel, ik wist het, dus Ik luisterde. We gingen door, ik ging door vier of vijf verschillende modaliteiten. Ik kreeg deze suggesties en deed het. En ja hoor, tegen de ochtend was het helemaal weg. Het was zo machtig!                   

Shoshanna: En, het machtige woord, voor iedereen die naar je ervaringen luistert,’machtig’. Dat is het belangrijke woord, om het wezen te machtigen dat je in bewustzijn vooruit moet gaan om de genezing te beïnvloeden, zie je? Dat is absoluut geweldig. We zijn zo trots op je! Namaste.               

Vraag: Ja. Het is buiten de derde dimensie en dichter bij de vijfde met wat ik aan het doen was.     

Shoshanna: Ja.    

OWS: Ja. We moeten verder gaan en dit kanaal vrijgeven. Voordat we dat doen, Shoshanna, heb je nog iets dat je als laatste bericht wilt toevoegen?        

Shoshanna: We hebben geen bericht. We hebben geen laatste bericht. We zouden eeuwen kunnen doorgaan. Onze berichten bevatten geen definitieve vorm.            

Maar wat we willen zeggen tegen allen die naar deze oproep luisteren en die deze transcripties lezen, we zijn verliefd op jullie allemaal. Ons hart gaat uit naar elk van de moedige zielen, de moedige zielen die deze derde dimensie doorkruisen en erboven uitstijgen en manieren vinden om bewust in de vijfde dimensie te leven. Dit is waar het allemaal om draait! We zijn zo trots op je en we zijn verliefd op je, we danken je voor je moed, omdat je moedig en dapper bent. Je tilt ons allemaal op. Je tilt iedereen op. Namaste.             

OWS: Zeer goed. We hebben één ding te zeggen voordat we het kanaal vrijgeven.       

Terwijl deze energiegolven blijven binnenkomen en ze steeds sterker worden zoals je weet en je deze energieën opneemt en ze steeds meer voelt, weet gewoon dat altijd alles gebeurt met een ​​reden, het maakt allemaal deel uit van het proces en maakt allemaal deel uit van de grote orkestratie. Dus blijf deze energieën toestaan. En als ze te sterk voor je worden kun je ze vragen een beetje af te nemen. Maar als je ze aankan, vraag hen dan niet alleen door te gaan, maar misschien zelfs wat te verhogen naarmate je het kunt ontvangen.      

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    


Gechanneld door James McConnell  
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”  

Terug naar pagina Vertalingen