Blossom Goodchild – De Federatie van het Licht – 19 augustus 2019 

Blossom Goodchild – De Federatie van het Licht – 19 augustus 2019


Blossom: Hallo, mijn vrienden. Uw refrein van ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM’, weerklinkt Oprecht in mijn lichaam – meerdere keren per dag – en dit neemt beslist alle negatieve gedachten weg, zodra ik mijn aandacht die kant op stuur. Dank u, ik geloof dat veel mensen er baat bij hebben.

Federatie van het Licht: Wij zijn blij dit te horen, nu wij u vandaag weer verwelkomen. Wij willen hieraan toevoegen dat dit gebruikt kan worden als DE SLEUTEL tot uw Wel-Zijn, dezer dagen. Om het toe te passen. Om het uit te spreken. Om het te voelen … op gelijk welk ogenblik, ongeacht hoe u zich voelt … gelukkig of verdrietig … of wanhopig en verward.

Wanneer u gelukkig bent, en u spreekt deze woorden … dan zullen zij uw Geluk vergroten tot een veel Hoger, Lichter niveau.
Wanneer u verdrietig bent … zal het uw humeur verbeteren en uw vertrouwen herstellen.
Wanneer u wanhopig bent … zal het u uit de duisternis weghalen.
Wanneer u verward bent … zal het u Gemoedsrust schenken.

‘Zing’ deze Zegen in ALLE omstandigheden, lieve Zielen en voel dan ook het Koor van Lichtzielen, die hun krachten op datzelfde ogenblik bundelen met de uwe. Naarmate de Energie van deze woorden toeneemt … zal ook de KRACHT erachter/erin toenemen.

Zoals we in ons vorige gesprek al hebben vastgesteld … u ‘daar beneden’ bent nu in staat om zoveel méér te VOELEN van de Hogere Energieën die binnenkomen.
Hierdoor kunt u zich verbinden met diegenen die van een LICHTERE herkomst zijn, en zo kracht verzamelen in uzelf en uw Planeet.

U WINT AAN LICHTKRACHT EN U BOUWT DEZE OOK OP.
U HEEFT NU DE CONTROLE OVER DEZE LICHTKRACHT, DIE U BENT … WAAR U UIT VOORTKOMT.

Zovelen van u zijn nu volledig ontwaakt en in staat om uw gedachten te richten naar het Hoger niveau, dat vereist is om de Energieën te verzamelen in grote blokken … Grote containers, zo u wilt.

Blossom: Blijf even aan de lijn! Dit doet me denken aan vele manen geleden, toen u sprak over grote containers van ENERGIE LICHT (spreekwoordelijk) die werden opgeslagen, ik geloof dat het op schepen was, of in elk geval is dat hoe u het toen beschreef … en die zou worden verdeeld op het juiste ogenblik (of iets in die richting).

Federatie van het Licht: Dat klopt. Wij merken met vreugde op, dat uw geheugen nog goed is.

Blossom: Inderdaad. Hoewel ik me soms niet eens kan herinneren, waarvoor ik ook alweer naar de andere kamer liep!

Federatie van het Licht: Deze containers met Lichtenergie zijn nu geopend.

Wij kiezen onze woorden zo eenvoudig mogelijk, we willen proberen het uit te leggen.
Stel u heel veel containers voor met deze Lichtenergie … misschien kunnen we ze aanduiden als dozen, met niveau 1, 2 en 3.

Gedurende de voorbije jaren … zijn de dozen van niveau 3 onthuld en vrijgegeven in uw atmosfeer. Heel veel van deze dozen … over uw gehele Planeet.
Vervolgens konden de dozen van niveau 2 worden verspreid … begrijp hierbij echter wel, dat niet ALLE plaatsen op uw Planeet er klaar voor waren om de dozen van niveau 2 aan te kunnen, omdat ze nog bezig waren met het opnemen van – en aanpassen aan – de Energieën van niveau 3.

Plaatsen met een Hogere Energie, die wel de dozen van niveau 2 konden opnemen hebben dat ook gedaan, en daardoor werden zij Verlicht … konden ze hun krachten ermee bundelen.

Wij hebben het nu niet ‘noodzakelijk’ over specifieke landen … niet als dusdanig … want het kan zijn dat er in één land veel conflicten zijn, terwijl zij toch ‘leven’ naast de meest glorieuze Energie van de bergen.
De bergen zouden dan de Energie van deze dozen kunnen opnemen en deze Energie doorgeven op een meer geschikte/beter ‘opneembare’ … manier.

Terwijl … andere landen méér en grotere gebieden hebben, waar de Energie rechtstreeks kan worden ‘ingegoten’.

Dit alles zeggen wij uiteraard zonder enige bijbedoeling, vooroordeel of oordeel. Wij hebben het enkel over het noodzakelijke ‘filteren’, opdat de Energieën hun weg zouden kunnen vinden op de juiste manier, en met een omvang die zo weinig mogelijk verstoring brengt.

Blossom: Maar waarom is het dan zo … dat wij toch schijnbaar behoorlijk geraakt worden door ENERGIEËN? Het is bijna ‘een gevleugelde uitdrukking’ geworden, als we het niet meer weten … ‘O, het zijn die Energieën die zoveel (in) beroering brengen?’
Maar als dit dan toch Liefdevolle, Hogere Energieën zijn, dan zouden wij toch moeten rondhuppelen terwijl we sabbelen op regenbooglolly’s!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, wij hebben in het verleden gesproken over deze tijden die zouden komen … tijden die nu zijn aangebroken maar die, met respect, zich nu pas beginnen te ontvouwen.
Het is niet door de Hogere, Lichtere Energieën die binnenkomen dat er beroering ontstaat in uw Wezen.

Het is het proces van hen in evenwicht te brengen IN UW WEZEN, dat voor ongemak zorgt.

Bent u het ermee eens, dat u goede en minder goede dagen heeft?

Blossom: O ja, absoluut!

Federatie van het Licht: Bent u het ermee eens, dat u emoties ervaart van beide uiteinden van het spectrum?

Blossom: Alweer een volmondig ‘ja’! Maar, die doorstaan we met de ‘I AM’ bevestiging!

Federatie van het Licht: Wat u ervaart is het loslaten van het oude … het hele oude … niet enkel uit de ervaringen van dit leven … maar de ervaringen van AL uw levens.

STEL U DAT EENS VOOR! Dat is een hele onderneming!

En daarbij … doet u dat niet alleen maar voor uzelf. U doet het voor al die mensen die nog niet tot het bewustzijn zijn gekomen om te WETEN … DAT ZIJ óók dit werk moeten doen.

Maar toch, voor de bevrijding van uw Planeet en allen die met haar meereizen … naar haar NIEUWE positie … moet alles wat niet nuttig/dienstbaar is aan het LICHT, worden getransformeerd/getransmuteerd/verdreven.

U HEEFT ERMEE INGESTEMD OM DEZE REINIGING UIT TE VOEREN.
ZOVELEN VAN U HEBBEN ZICH VRIJWILLIG AANGEMELD.
U MAAKT ZICH NUTTIG.

Wanneer u dus het gevoel heeft dat het genoeg is geweest … als u gefrustreerd raakt omdat u niet de verandering ziet plaatsvinden zoals u dat graag wilt … WEET DAN GEWOON DAT HET PLAN ECHT VOLLEDIG OP KOERS LIGT.

Wanneer u merkt dat uw ZieleKRACHT afneemt, herhaal dan telkens weer …


IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
I AM.

VOEL HET … WÉÉT HET … en uw kracht zal U weer volledig op koers brengen.
Wanneer iets … WAT DAN OOK … door elkaar wordt geschud … dan geeft dat verstoring.

Stel het u voor, alsof uw gehele Planeet door elkaar wordt geschud, als in de trommel van een wasmachine. Eerst draait ze de ene kant op, dan de andere. Soms wordt ze besproeid met water (Liefde) … Soms wordt het water eruit weggepompt … en vervolgens wordt ze rondgezwierd aan een tempo/snelheid, waarbij u het gevoel krijgt dat u geen enkele controle meer heeft.

Blossom: Dat is niet zo moeilijk om voor te stellen … want zo voelt het af en toe echt wel!

Federatie van het Licht: Maar, Geliefden … wat gebeurt er na dat ‘wasprogramma’? De trommel STOPT en alles wat erin zat wordt Vredig in de zon gehangen, om te drogen nadat het gewassen is … terwijl de zachte bries hen heen en weer beweegt … opgefrist … hernieuwd. KLAAR!

Blossom: Mooie vergelijking. Maar even terug naar die containers, als ik mag? Wanneer komen de dozen met niveau 1 aan?

Federatie van het Licht: Nog niet! Zij bevatten een véél sterkere Energie …

Blossom: Geweldig! Ik pikte net op wat u ging zeggen … ik ben benieuwd hoeveel van de lezers het ook al hadden begrepen?

Federatie van het Licht: Ja, dat heeft u goed opgepikt, Blossom.
De dozen met niveau 1 komen met ‘HET GEBEUREN’.
Of eigenlijk, om het nauwkeuriger te stellen … zouden we willen zeggen dat ze zullen komen voorafgaand aan, tijdens en erna.
Er is geen enkele twijfel mogelijk: wanneer de ENERGIE UIT/VAN deze dozen met niveau 1 wordt geopend … dan kunt/zult u … niet anders kunnen dan het verschil merken op uw Planeet … ten aanzien van HOE GOED U ZICH ZULT VOELEN.

Blossom: Ik ga proberen dit een beetje begrijpelijk te maken. White Cloud heeft verteld dat DE GEBEURTENIS/HET GEBEUREN, hoe de mensen het ook willen noemen … zou plaatsvinden op een moment waarom wij voelden dat we écht niet meer verder kunnen.
Dus neem ik aan dat de zaken en de wereld tegen die tijd echt hélemaal op hun kop zullen staan? En als de Energieën van niveau 1 dan beginnen door te komen … gaat onze wasmachine dan niet ontploffen?

Federatie van het Licht: Voor sommigen! Lieve Zielen … Deze Energieën hebben op ieder van u een andere invloed, in overeenstemming met uw eigen, individuele Trilling.

Wanneer die tijd aanbreekt … en dat zal hij … dan zal er veel … opruiming/reiniging/uitzuivering/ontgifting op alle niveaus hebben plaatsgevonden/zijn doorgevoerd. Daardoor zijn veel Zielen MÉÉR DAN BEREID EN KLAAR.
Er is een reden waarom deze dozen zijn genummerd … op/volgens … niveau.

Ja, uw wereld gaat enorme verstoringen/beroering meemaken. Dat is nodig … om ALLES naar boven te brengen, WAT MOET WORDEN VERWIJDERD OF GEREINIGD.

Maar, wint u niet aan kracht? Een weten, diep vanbinnen, als nooit voorheen? En naarmate uw dagen voorbijgaan … zal dit WETEN … deze KRACHT zich blijven versterken. Want hoe méér u dit begrijpt en aanvaardt … des te méér zult u er deel van gaan uitmaken.

Daarom, aan diegenen die er klaar voor zijn … aan diegenen die erop gewacht hebben … aan diegenen die op hun plek zijn … u zult heel bewust en doelgericht in staat zijn om de Energieën van niveau 1 te ontvangen, in al hun volheid.

Blossom: Maar … dat geldt dus niet voor iedereen?

Federatie van het Licht: Neen. Afhankelijk van hun ‘bewustzijnsniveau’, diep in hun Zielewezen.
Nogmaals … mogen wij benadrukken … dit heeft niets te maken met oordeel of oneerlijkheid … dit heeft te maken met uw zelf-verkozen positie.

Zovele mensen zullen de hulp nodig hebben van hen, die de voortrekkers zijn.
Zovelen onder u zullen merken dat zij in een ‘leidinggevende’ positie beland zijn. Er zullen veel, héél veel leiders nodig zijn.
Sommigen zullen kleine groepjes leiden, anderen grote groepen … maar zoveel Zielen zullen hulp nodig hebben bij het begrijpen van wat er gaande is, en wat zij aan moeten met al dit nieuwe, binnenin henzelf.

Blossom: Dus, wanneer wij voelen dat deze Hogere Energieën (niveau 1) doorkomen … zullen wij dan weten dat ‘HET’ onderweg is? Maar, naar welke verschillen moeten we dan zoeken … zullen de dingen heel anders aanvoelen dan NU in deze dagen?

Federatie van het Licht: HET NIVEAU AAN LIEFDE DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.
HET NIVEAU AAN VREUGDE DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.
HET NIVEAU AAN BESEF DAT U ERVAART … zelfs temidden van al die beroering.

U ZULT HET WETEN, GELIEFDEN.

Nu reeds kunt u voelen dat de Energieën sterker/Hoger worden.
Daardoor WEET u dat er zoveel gaande is, op niveaus waarvan wij u op dit kruispunt nog niet ‘op de hoogte’ mogen brengen.

Toch vragen wij u om te blijven VERTROUWEN … OP UZELF.
VERTROUW HET GEVOEL VAN GODDELIJKHEID, BINNENIN U.
WANNEER U DIE GODDELIJKHEID VOELT … BESEFT U WAT U WÉÉT.
ER IS GEEN ANDERE MANIER OM DIT UIT TE LEGGEN.
UW GODDELIJKE WAARHEID MAAKT ZICH AAN U KENBAAR … DOOR UW GEVOEL, TERWIJL U … GLIMLACHT … DIEP ADEMHAALT …
TERWIJL U … HET UITZINGT, VANUIT UW HART …

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
I AM.

Blossom: Goed getimed. Precies op het uur. Hoe doet u dat, als u geen tijd kent?

Federatie van het Licht: Wij volgen gewoon uw tijd.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Veerle – Spiritueel Lezen

Gepost door wakkeremensen op 10:45:00

Terug naar pagina Diverse berichten