De Hathors, WORD WAKKER

DE HATHORS – WORD WAKKER!

Een Hathor Channeling door Tom Kenyon

Orcas Eiland, 18 januari 2007

De wereld zoals jullie die kennen, is aan het desintegreren, valt uiteen, of transformeert, hoe je dat ziet, hangt af van je perspectief. Jullie positie in tijd en ruimte, het moment van je leven, is werkelijk verruimd. Als we naar de waarschijnlijkheden kijken van jullie onmiddellijke toekomst zeggen we je: Wees voorbereid op het onverwachte. Aarde veranderingen staan aan te komen. Jullie zitten er midden in, en zoals we eerder zeiden, jullie kunnen een toename zien van veranderlijke weerspatronen, aardbevingen en vulkanische activiteit. Spanningen van jullie eco-systeem zijn groeiend. Terwijl jullie omgaan met de onmiddellijke veranderingen op het drie dimensionale niveau is de mogelijkheid zeer sterk aanwezig dat je de verbinding verliest met aspecten van jeZelf die buiten tijd en ruimte is. En toch is het dit aspect dat je door de turbulente tijden zal dragen die er aan staan te komen. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Jullie moeten je spirituele centrum vinden, anders zul je worden weggeblazen als blaadjes in de wind, want de chaotische elementen van de transformatie van de Aarde rijzen omhoog en jullie kunnen in de komende jaren meer chaos en ontwrichting verwachten in alle aspecten van je aardse leven.

De taak is dan hoe je je centrum moet vinden. Dit is een zielereis die ieder van jullie moet maken en ja echt, vanuit ons perspectief, is jullie aardse leven zelf, de reis van de ziel door de werelden van materie, tijd en ruimte. Er zijn twee aspecten waar we ons nu op willen richten. Een, we zullen je menselijke identiteit noemen. Dit is het leven dat je leeft – je werk, je familie, de cultuur, en dit moment in de geschiedenis. Het andere aspect gaat aan dit alles te boven. Dat is de interdimensionale werkelijkheid van je wezen. Dit aspect van jezelf woont in het bewustzijn, niet in de materie, dus staat het buiten de beperkingen van tijd en ruimte zoals jullie die in je aardse leven ervaren.

Voor velen van jullie zal je aardse leven toenemend moeilijk worden, behalve als je een pad kunt vinden door jezelf heen naar de grotere aspecten van je wezen. Dit heeft niets te maken met godsdienst. Het is natuurkunde. Enkele godsdiensten van jullie wel hebben de zaden van deze kennis maar ongelukkig genoeg zijn ze bezoedeld en voeren je niet naar vrijheid of meesterschap, maar veeleer naar onderdanigheid. Een van de spanningen van deze tijd komt als resultaat dat veel individuen ontwaken. De machten die jullie bestemming controleren, in termen van aards leven, zijn hier niet gelukkig mee en ze doen alles wat ze kunnen om niet-bewustzijn en onderdanigheid te handhaven.

Begrijp dus, als je over jezelf nadenkt dat er redenen zijn waarom het zo moeilijk is om dit pad door je heen te vinden naar het groter aspect van je wezen en toch is het door deze doorgang dat je opbeuring, troost en een oplossing vindt voor en door je moeilijke aardse ervaringen heen. Terwijl de chaos toeneemt zul je vinden dat de oude manieren om problemen op te lossen niet in staat zijn om situaties op te lossen omdat het weefsel van jullie werkelijkheid aan het veranderen is. Jullie kunnen niet langer op toekomstige gebeurtenissen anticiperen op de manier die je gewoon was. Vanuit ons perspectief gezien, is het van het grootste belang een weg te zoeken om toegang te vinden tot de kennis die je bezit en die buiten je aardse beperkingen ligt van tijd en ruimte.

We richten ons liever op deze eenvoudige taak dan op de specifieke dingen van de komende aardeveranderingen en wel om twee redenen. Want, ten eerste willen we je niet bang maken. Ten tweede, er is maar weinig wat jullie kunnen doen om bepaalde komende veranderingen die je omgeving, je cultuur, je economie en je politieke instellingen zullen treffen, af te wenden. Wij denken dat het beter is om je te richten op wat je eerder kunt doen dan stil te blijven staan bij iets waar je niets voor kunt doen.

Wordt wakker uit je sluimer, oh goden en godinnen van deze Aarde! Stap voorbij degenen die tegen je zeggen dat je alleen maar een mens bent. Zoek het vertrek, de ruimte, het innerlijke heiligdom van je wezen en ervaar leven op een nieuwe manier. Dit is wonderlijk poëtisch gezegd, maar laten we even van koers veranderen. Hoe doe je dat? Wij hebben je in vroegere communicaties innerlijke technologieën gegeven die je bijstaan. Laten we even terugkijken naar de fundamentele methodes, dan hoef je geen tijd te verdoen om in je archieven te zoeken.

De eerste heeft te maken met de heilige geometrie en de tweede met extatische staten van zijn. Eerst de geometrie. We stellen je voor om hiermee te experimenteren; speel er mee en beheers deze heel eenvoudige geometrie. Draag het steeds bij je in je bewuste besef zodat je die door je wil kunt scheppen, als dat nodig is, voor jezelf en voor degenen waar je mee verbonden bent. Dit wordt HOLON genoemd en de specifieke Holon waar we op duiden is de Octahedron, of de HOLON VAN EVENWICHT. Stel jezelf voor omgeven te zijn door een piramide van licht die boven je uitreikt en een gelijke piramide onder je. Dit zijn piramides met een vierkante basis, de een met de punt naar boven, en de ander met de punt naar beneden. Je staat zelf in het centrum ervan. Als je ligt, lig je op het vierkant, waar de twee bases van de piramides elkaar aanraken, terwijl de bovenste piramide gelijk is aan die onder je. Je kunt die zo groot of klein maken als je wilt, zolang je er maar volledig in bent opgesloten.

Als je erin staat of zit, loopt de axis (de recht doorvoerende lijn) van de octahedron door het centrum van je lichaam, zodat je een lijn kunt trekken van de top van de piramide door het centrum door de top van de tegenover gestelde piramide, deze lijn loopt dan door het centrum van je lichaam. Deze octahedron brengt de energie in evenwicht. Dit is het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect van bewustzijn. Laat het eenvoudige hiervan je niet voor de gek houden! Dit is een krachtig instrument om subtiele energieën in balans te brengen. We stellen je voor om dit veel keren per dag op een speelse manier te scheppen, zoals een kind met een speeltje speelt. Doe het vaak zodat het onmiddellijk kan geschapen worden als je dat nodig hebt, zonder er over na te denken.

Een van de ongelukkige zijeffecten van de chaotische energieën op jullie Aarde is het magnetisme dat verstoord zal worden. En dit zal vaak gebeuren. Het is al aan het gebeuren. Het zal er toe bijdragen dat mensen irrationeel vlug driftig, geïrriteerd, gedeprimeerd en overvleugeld worden en geneigd zijn tot een leger van negatieve mentale/emotionele en energieke staten. Als je voelt dat je zelf in een van die staten bent, schep dan onmiddellijk een Holon van de Octahedron om je heen en binnen enkele momenten zul je een kalmerend, evenwichtbrengend effect ervaren. Als je beseft dat een gebied van de Aarde wordt verstoord, heb je het recht als een belichaamde god/godin/schepper om de Holon van Evenwicht (de Octahedron) te sturen naar dat gebied.

In je voorstelling stop je dit hele gebied dat verstoord werd in je Octahedron en je zult deelnemen aan een balancerend effect. Dit is, vanuit ons perspectief gezien, de grootste dienst die je kunt geven in deze verontrustende en veranderlijke tijden. Er zijn mensen die zeggen dat je nooit in een situatie moet tussenbeide komen, maar zo denken wij er niet over. Jullie zijn van de Aarde en jullie hebben daardoor, een recht en een verantwoordelijkheid naar de Aarde toe, en alhoewel je misschien niet van hier bent – want velen van jullie komen uit andere sterrenstelsels – je bent hier, verankerd door je lichaam, en alle elementen van je lichaam zijn van de Aarde. Dus is Aarde deel van je harmonische vibratie, en dat geeft je het recht op verantwoordelijkheid en om tussenbeide te komen. Het andere aspect waarvan we willen dat jullie dat duidelijk begrijpen is een zo groot onderwerp dat we er veel tijd aan kunnen spenderen om het uit te leggen; maar om deze communicatie kort te houden, vereenvoudigen we het: er zijn wezens tussen jullie die de chaos, de terreur en de catastrofes willen vergroten.

Dus als er een verstoring is op Aarde, die geschapen werd door handelingen van mensen (haat/oproer/oorlog maken), of door interdimensionale wezens, of door de Aarde zelf, dan zullen de wezens waar wij het over hebben verrukt zijn, want het doet de angst toenemen op Aarde, en angst is hun grootste wapen, zij zijn er meesters in. Dus zeggen we je dat als er een gebeurtenis plaats vindt in je toekomst die angst genereert, kun je heel juist veronderstellen dat deze wezens er op een of andere manier mee verbonden zijn. Door de Holon van de Octahedron te zenden om dit gebied of gebieden mee te helpen in evenwicht te brengen, schep je een antidotum tegen hun vergif. Wees hier duidelijk over: vanuit ons perspectief gezien, zitten jullie in een spirituele strijd voor de bestemming van de Aarde, maar het meesterschap dat nodig is, is dat jullie niet zwichten voor de angst en de terreur, maar dat je het transcendeert (het overstijgt, of het overtreft.w.) en antidota introduceert; en de Holon van de Octahedron is makkelijk te scheppen. Voor jullie eigen persoonlijke bestwil en het bestwil van de Aarde, raden we je ten sterkste aan dat je dit leert beheersen en het begint te gebruiken.

Het tweede pad naar je aspect van zijn dat buiten tijd en ruimte is, is door een extatische staat van bewustzijn. We hebben eerder specifieke methoden gegeven die de samenhangende staat van lichaam en denken op de efficiëntste en meest directe manieren scheppen. Opdat jullie niet in je archieven hoeft te zoeken naar deze informatie hebben we dit laten herhalen aan het eind van deze communicatie. In het kort zeggen we dat de gebeurtenissen die in jullie richting schijnen te bewegen catastrofaal maar ook katalytisch zijn (van katalysator aard). Als jullie blijven zitten of afgesneden blijven zitten in het bewustzijn van de derde dimensie, zullen ze werkelijk catastrofaal zijn, want de hoofdwortel van jullie persoonlijke identiteit is geworteld in iets dat op het punt staat te veranderen. De grond van jullie werkelijkheid, jullie aardse ervaring en zoveel elementen van leven die je gekend hebt, zitten midden in de verandering. Dit creëert ontzaglijke onzekerheid.

Op diep fundamentele niveaus van je bewustzijn, is er een ongerustheid in je. Velen van jullie voelen dit aan. Dit komt omdat jullie op een onbewust niveau weten wat er staat aan te komen. We vinden niet dat het verstandig is om stil te blijven staan bij de dingen die je niet kunt veranderen; richt je in de plaats hiervan dus op wat je wél kunt doen. Zoek het pad naar je transcendente wezen dat buiten tijd en ruimte is en met de kennis die aan je is onthuld, kun je tijd en ruimte op nieuwe manieren aanraken. Dan worden jullie scheppers, of misschien preciezer, mede-scheppers. Het is tijd voor de pionnen op het schaakbord om op te staan en om koningen en koninginnen te worden. Verander het schaakbord van jullie aardse geschiedenis. Dit is jullie uitdaging en jullie gelegenheid. Vanuit het standpunt van jullie ziel is het leven zelf niet belangrijk maar hoe je je leven leeft. De spanningen die zo immens lijken te zijn, zijn feitelijke katalysators om je in je grotere identiteit voort te drijven. Het zijn niet de gebeurtenissen in je toekomst die jullie vormen maar hoe je er mee om gaat.

De Hathors.

©Copyright 2005 Tom Kenyon All Rights Reserved website: http://www.tomkenyon.com


Terug naar pagina De Hathors