WingMakers en het vijfde interview, deel 6

De WingMakers en het vijfde interview, deel 6

Iedereen in ons universum maakt deel uit van de misleiding, zelfs buitenaardsen, of ze het nu weten of niet. Wanneer zij en de mensheid zich bewust worden van de illusie, ontstaat er ruimte voor een nieuw wereldbeeld, dat veelbelovend is, omdat we oneindig bestaan. Ondanks het feit dat we onderdrukt en tot slaaf gemaakt zijn.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 5 van het vijfde interview.

Sarah: “Weet iedereen binnen de Labyrinth Group dit ook?”

Dr. Neruda: “Ja, in verschillende mate.”

Sarah: “Maar ze volgden het transhumanistische pad. Heeft deze informatie hen van gedachten doen veranderen?”

Dr. Neruda: “Nee. Dat is eigenlijk waarom ik hier ben.”

Sarah: “Je zei net dat ik er alleen maar een voorproefje van krijg, dus er zijn nog meer gegevens die later worden vrijgegeven?”

Dr. Neruda: “Ja.”

Sarah: “Maar je gaat me niet vertellen wanneer… toch?”

Dr. Neruda: “Juist.”

Sarah: “Zo intelligent en bewust als de Labyrint Groep is, waarom heeft deze informatie hen niet van gedachten doen veranderen?”

Dr. Neruda: “Ik had het voordeel van direct contact met de WingMakers. Dat had geen van mijn collega’s. Dat was het verschil in mijn bereidheid om te handelen op basis van de informatie, en niet om het simpelweg te beschouwen als in tegenspraak met mijn gevestigde realiteit.”

Sarah: “Dit is kapot gemaakt, is het niet?”

Dr. Neruda: “Welk deel?”

Sarah: “Alles. Het is allemaal kapot gemaakt… en wij hebben het gedaan.”

Dr. Neruda: “Wat het ook is, het is belangrijk om te weten wat er achter de misleiding zit… om met heldere ogen naar de waarheid te kijken. Het is naar alle waarschijnlijkheid geen mooi plaatje, maar hoe kom je anders achter je eigen waarheid als je de waarheid van het grote geheel niet kent? Dus, hoe ontwricht het ook lijkt, het is een beginpunt voor het individu om zichzelf opnieuw te definiëren.

Of wil je liever in de illusie blijven van een ziel in een menselijk lichaam die gered zal worden door God, opklimt naar de hemel en rondhangt met engelen die de harp spelen? Dat hele idee is walgelijk als je dit eenmaal weet. Dat beeld is gebaseerd op afscheiding, egoïsme, en gebrek aan empathie en begrip. Of je kunt gewoon zeggen dat het allemaal een grote illusie is, inclusief het idee dat we oneindige wezens zijn, en dat wanneer je sterft, het over is.

Het deel van dit nieuwe plaatje dat veelbelovend is, is dat we oneindig bestaan ondanks het feit dat we onderdrukt en tot slaaf gemaakt zijn. En we kunnen ook een rol spelen bij het ondersteunen van deze herdefinitie van de mens door onze gedachten en gedragingen.

En misschien het meest belangrijk, we hebben de WingMakers – ons toekomstige zelf – die ons het bewijs leveren dat IK BEN WIJ ZIJN heeft gezegevierd.

Toen ik dit materiaal voor het eerst las, waren dit de dingen die me een gevoel van hoop gaven, en ik deel ze met u, voor wat het waard is.”

Sarah: “Bedankt. Alle dingen die je me in de eerste vier interviews hebt verteld … verandert dat met deze nieuwe informatie?”

Dr. Neruda: “Ja. Alles wordt hierdoor beïnvloed.”

Sarah: “Geef me een voorbeeld.”

Dr. Neruda: “Zondagnacht noemde ik LERM of de door licht gecodeerde werkelijkheidsmatrix. LERM is wat de Labyrinth Group dacht dat God was – in termen van bewijs. Maar wat echt ontdekt was, was de essentie van Anu en hoe hij in deze realiteit opereert als een allesomvattend observatieveld dat zich binnenin ons bewustzijnsinterface bevindt naar dit realiteit-bestaan dat aarde wordt genoemd. LERM is een projectie van Anu.”

Sarah: “En hoe zit het met ET’s? Weten zij dit niet en kunnen zij niet ingrijpen en ons redden uit deze situatie?”

Dr. Neruda: “Denk eraan, iedereen in ons universum maakt deel uit van deze misleiding, of ze het nu weten of niet. Er zijn vier klassen wezens:

  • één, zij die het bedrog kennen en het actief ondersteunen;
  • twee, degenen die op de hoogte zijn van het bedrog, maar niet bereid zijn er iets aan te doen;
  • drie, degenen die het bedrog niet kennen en het onbewust steunen;
  • en vier, degenen die op de hoogte zijn van de misleiding en actief proberen om uit de misleiding te stappen en een proces in elkaar te zetten voor iedereen om hetzelfde te doen.

Dat is het. Het maakt niet uit of het wezen fysiek of niet-fysiek is. Iedereen valt in een van deze vier categorieën – overal in ons universum van bestaan.

De wezens in groep drie worden wakker. Sommigen van hen begrijpen dat de misleiding in een deel van het universum alles infecteert. Het vereist corrigerende maatregelen. Het vereist collectief begrip om ervoor te zorgen dat het nooit meer zal gebeuren.”

Sarah: “Hoe kan iedereen in dit universum deel uitmaken van deze misleiding? Ik begrijp het niet.”

Dr. Neruda: “Ons hele universum is gemaakt. Ik zeg niet dat het het universum is. Ik zeg dat wat wij het universum noemen, voor zover we kunnen waarnemen, deel uitmaakt van het hologram dat is geïmplanteerd in ons bewustzijnskader en menselijke interface

Ons mentale bewustzijn legt de ruimte en tijd relatie tussen alles wat we zien en zoals ik al zei, dit maakt deel uit van onze programmering. En dit omvat het hele universum.

Waarom denk je dat onze beste geleerden op de planeet het bewustzijn niet kunnen definiëren, laat staan het onderbewuste en de onbewuste geest? Het is zo geprogrammeerd. Anu wilde niet dat we het begrijpen. We kijken naar neutrale informatie en besluiten dat het op duizend verschillende manieren in stukjes kan worden gesneden, maar dat legt nog steeds niet uit hoe het wordt ervaren.

Zoals Aristoteles ongeveer 2300 jaar geleden al zei: “Bewustzijn dat we waarnemen, is bewust zijn van ons eigen bestaan.” Dat is een goede beschrijving van IK BEN. Dus, zijn we een geïsoleerde levensvorm die tegenover onze externe, gescheiden realiteit staat? Nee, we zijn met iedereen verbonden. Dat is de reden waarom IK BEN WIJ ZIJN het kritieke beginpunt voor onze identiteit is. Ieder wezen dat zijn geloof hierin niet bevestigt, is zich niet bewust van de realiteit. Het maakt niet uit waar ze zijn of welk lichaam ze hebben. Het maakt niet uit of ze de mensheid willen redden. Ze moeten eerst handelen vanuit dit uitgangspunt.

Het universum, zo immens als het lijkt, is een hologram binnen een geprogrammeerd bestaan waarover elk mens het eens is, dat het de realiteit is. Hierdoor wordt dit bevestigd aan de onbewuste geest — opnieuw een deel van de menselijke interface die Anu creëerde — en collectief zien we allemaal onze wereld min of meer op dezelfde manier. Ons is verteld dat er biljoenen planeten met leven zijn. Dat het universum overvloedig is met levensvormen in verschillende dimensies, maar al wat we weten is hier. Op aarde. De tastbare, zichtbare aarde. Zijn er andere wezens? Natuurlijk. Ik heb ze gezien. Zullen ze de mensheid redden? Dat kunnen ze niet. Ze kunnen alleen maar helpen.

Het gaat er niet om dat iemand of iets ons redt. Het gaat over een herdefiniëringsproces dat alleen binnen elk individu kan plaatsvinden. Het gaat er niet om opgestraald te worden of op te stijgen naar een hogere, beschermde dimensie. Dit zal gebeuren in het fysieke lichaam als menselijke wezens, door menselijke wezens, en voor menselijke wezens.”

Sarah: “Ik weet dat het interview op papier niets laat zien van hoe je zojuist dat laatste antwoord hebt afgeleverd, maar ik wou dat het dat kon. Ik denk dat het helpt om het te zien.”

Dr. Neruda: “De woorden zijn voldoende.”

Sarah: “Waarom jij? Waarom denk je dat je kunt communiceren met de WingMakers en werd je gevraagd om deze informatie vrij te geven? Waarom hadden ze ook geen interactie met Vijftien?”

Dr. Neruda: “Allereerst, ik ben het niet alleen. Binnen de Labyrinth Group kozen ze mij, omdat ik een zekere weerklank vond in hun informatie, die bij anderen binnen de Labyrinth Group ontbrak. Wat betreft het vrijgeven van de informatie, was ik misschien de enige die tot het uiterste zou gaan om van het ACIO te deserteren om deze informatie beschikbaar te maken.

Ik beschouw mezelf niet als uniek, in de zin dat ik de enige ben die betrokken is bij het uitdragen van deze informatie. Er zijn anderen, vele anderen, zowel fysiek als niet-fysiek, die helpen bij dit transformatieproces. De WingMakers verwijzen ernaar in hun filosofie documenten als de twee portalen.”

Sarah: “Ik heb je alleen over ‘The Grand Portal’ horen spreken; Ik neem aan dat dit een van de twee poorten is…”

Dr. Neruda: “Ja. ‘The Grand Portal’ zal worden weergegeven in de WingMakers-literatuur als de onweerlegbare wetenschappelijke ontdekking van de menselijke ziel, en in zekere zin is dat waar, maar het is niet het hele verhaal.

De twee poorten worden gedefinieerd als de ‘kier’ en de ‘sloop van de muur’.”

Sarah: “Ik hoop dat je van plan bent om dat uit te leggen …”

“Ja, wel, de kier is de eerste poort. Het is de poort tussen werelden. (…) De menselijke poort zal een communicatiepoort zijn tussen onze oorsprong, als een ras van oneindige wezens, en deze wereld; het hologram van misleiding.”

Dr. Neruda: “Ja, wel, de kier is de eerste poort. Het is de poort tussen werelden. Het is een mens, en dat is ongeveer alles wat ik op dit moment weet.”

Sarah: “Een mens die wat doet?”

Dr. Neruda: “Die tussen werelden kan komen. Ik besef dat duizenden mensen, zelfs beroemde mensen, hebben beweerd de hemel te hebben bezocht, maar volgens de geschriften van de WingMakers is dat niet waar. Ze zijn de astrale wereld binnengetreden, die vele dimensies heeft, maar deze astrale wereld maakt deel uit van de schepping van Anu, in termen van onze programmering. Ons ware dimensionale bestaan is niet van Anu’s schepping of formules.

De menselijke poort zal een communicatiepoort zijn tussen onze oorsprong, als een ras van oneindige wezens, en deze wereld; het hologram van misleiding.”

Sarah: “Hoe zit het met de ‘sloop van de muur’, zoals je het noemde?”

Dr. Neruda: “‘De Grand Portal’ is de sloop van de muur. Dat is wanneer de muur naar beneden komt door de inspanningen van alle wezens die het Soevereine Integraal Proces ondergaan. En dit maakt het mogelijk voor alle mensen om naar voren te stappen in hun oneindige zelf of levensessentie.”

Sarah: “Dus de volgorde is eerst het menselijke portaal en dan ‘The Grand Portal’? En vanuit een timing perspectief, wat kun je daarover zeggen?”

Dr. Neruda: “Het menselijke portaal verankert het beginpunt op aarde voor ‘The Grand Portal’. Het zal over een jaar of tien komen. ‘The Grand Portal’, ongeveer zeventig jaar later. Dat zijn de ruwe tijdschema’s die ik heb gekregen, maar altijd met de mededeling dat deze tijden kunnen verschuiven en veranderen.”

Sarah: “Wat zegt de wetenschap hierover?”

Dr. Neruda: “Wetenschap … in termen van wat?”

Sarah: “Ik bedoel het hele idee dat het universum een hologram of een illusie is, gecreëerd in ons hoofd.”

Dr. Neruda: “De wetenschap kan het niet verklaren. De contra-logische aard van het universum — in termen van kwantumgedrag — is onmogelijk uit te leggen. Sommige wetenschappers hebben toegegeven dat ze het allemaal weg verklaren als verborgen variabelen. Maar eerlijk gezegd hebben de WingMakers uitgelegd dat we het universum creëren door de menselijke interface die Anu ons heeft gegeven door geluidstrillingen opnieuw te interpreteren via onze vijf zintuigen.”

Sarah: “Maar het slaat nergens op … hoe kan ik de maan zien en een tweejarige kan het precies op dezelfde manier zien? Hoe kan het hetzelfde zijn?”

Dr. Neruda: “Nee, dit is wat het onderbewustzijn aan de interface van Mens 2.0 biedt. Het verzamelt de interpretatie van de geluidstrilling van de maan, gebaseerd op miljarden en miljarden waarnemingen door de tijd heen. Deze evolueren en veranderen op basis van omgevingscondities, maar over het algemeen wordt het idee dat de maan zilver is en de grootte die het heeft, opgeslagen en gedeeld in het DNA en het onderbewustzijn en dit wordt versterkt door cultuur, gezin en onderwijs.

Dit is het universele collectieve veld. Het is een veldeffect dat informatie overdraagt via trillingsvelden die mensen met elkaar verbinden.”

> Binnenkort deel 7 van het vijfde Neruda-interview, over hoe een kleine groep door de illusie, het Hologram van Deceptie heen kan kijken en een rol zal spelen in het neerhalen van het systeem.

Bron: Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Terug naar pagina Wingmakers