“Jullie bereiden je allemaal voor om deel uit te maken van de Eerste Golf van Ascentie”, met Vraag en Antwoord gedeelte

“Jullie bereiden je allemaal voor om deel uit te maken van de Eerste Golf van Ascentie”.


Saint Germain en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 22 september 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain   

Ik ben Saint Germain. Ik ben op dit moment gekomen om jullie bepaald nieuws te brengen.   

Nieuws waar je misschien al bekend mee bent. Maar velen op de planeet zijn dat niet. Nieuws dat deze energiegolven die de planeet binnenkomen het bewustzijn over de hele planeet verhogen. En iedereen die dit ervaart, IEDEREEN die dit ervaart over de hele planeet verhoogt ook zijn bewustzijn. Hoewel ze misschien niet weten dat ze dat doen, hoewel ze misschien niet eens begrijpen wat bewustzijn is, zoals jullie doen.         

Maar weet dat je nu dagelijks naar die hogere vibraties beweegt, zelfs elk uur en van moment tot moment. Je ervaart het verhogen van deze trillingen en de daaropvolgende bewustwording die hiermee gepaard gaat. Je voelt steeds meer de zalige sensaties die hiermee gepaard gaan. Omdat alles zich nu voor jou opent. Alles opent zich voor jou in die hogere vibraties, in de hogere vierde en vijfde dimensie. Je bevindt jezelf daar steeds meer. En als je dat niet doet, zul je dat doen. Omdat het allemaal een proces is om aan deze energieën te acclimatiseren, blijf jezelf voornemen dat je jezelf steeds meer opheft.                 

Gewoon door je intentie om je trillingen te verhogen doe je dat. Je bent je daar misschien niet van bewust, maar probeer het eens. Als je je overdag enigszins in het slop bevind en zegt, ‘Niet meer! Genoeg is genoeg! ” Verhoog je trillingen door je intentie. Denk aan iets geweldigs. Denk aan een gelukkige plek. Denk aan iets moois.  Of nog beter, ga erop uit en ervaar die schoonheid. WORDT die schoonheid. Voel hoe het beweegt in je, resoneert in je, de levenskracht die overal om je heen is. De levenskracht van de Aarde, de levenskracht van alle levende dingen op de planeet is er altijd.    

Sta jezelf toe het steeds meer te ervaren. Raak een plant aan, een boom, een bloem en voel het bewustzijn in die plant, in die boom, in die bloem. Steek je hand in het water, bij voorkeur een stromende bron of de oceaan. Voel het bewustzijn erin. Zelfs het water dat uit je kraan komt heeft bewustzijn. Voel dat meer en meer. Word er één mee. Verhoog het eenheidsbewustzijn in jezelf. Wordt dat eenheidsbewustzijn.                  

Dat is waar deze ascensie over gaat. Verenig alles in je, in het onbegrensde wezen dat je bent. Je verbind jezelf met al het leven om je heen. Dat is ascentie.       

Velen van jullie hebben soms momenten meegemaakt waarop je ascendeerde, maar je kon de energieën op dat moment niet vasthouden, of er waren omstandigheden die je terugtrokken, net zoals de drie zusters die de berg afdaalden (ze bezochten Mount Shasta) en ze voelde de dalende vibratie toen ze weer naar beneden gingen. 

Net zoals degenen van jullie die naar de krater reisden (zoeken naar de oude archieven) hetzelfde voelden toen je van de krater terug naar de kampeerplaats ging, je verloor het gevoel niet volledig maar je voelde het terwijl je naar beneden ging, terwijl je letterlijk fysiek naar beneden ging en de energieën voelde stijgen en dalen. 

Daar gaat het nu allemaal over, omdat jullie je allemaal voorbereiden om deel uit te maken van de eerste golf van ascensie. Sommigen van jullie zijn nu al in die ascensie.   

Wordt geen grotbewoners. Begeef jezelf niet in eenzaamheid, want daar ben je niet voor hier. Je bent hier om jezelf te verhogen, ja, maar dan om anderen te helpen zichzelf te verhogen. En dat kun je niet vanuit een grot doen. Je kunt dat alleen doen door terug te komen en jezelf onder hen te begeven.         

Terwijl je dat doet, houd dat krachtveld om je heen, of het nu de Violette Vlam of je Merkabah is of wat het ook is, een buis van licht. Houd dat om je heen en laat dat je de bescherming geven die je nodig hebt om je in de hogere vibraties te houden, zelfs als je midden tussen lagere vibraties bent. Je kunt het. Maar het is niet eenvoudig. Dit is de reden waarom degenen onder ons die zijn geascendeerd niet vaak terugkomen en zich mengen in de lagere dimensies, in de lagere vibraties. We kunnen het, maar we kiezen er meestal niet voor.             

Maar, zoals je vaak gehoord hebt, als je je vibratie blijft verhogen om ons te ontmoeten, zullen we komen en je ontmoeten. Dat is een belofte van ons allemaal die jullie begeleiden, al diegene die je nog niet hebt ontmoet in dit leven. Het is een belofte van ons allemaal. Wij stemmen ons op jullie af en jullie stemmen zich op ons af.          

Ik ben Saint Germain. Ik verlaat jullie nu. Maar blijf de Violette Vlam overal om je heen vasthouden. Voel het wegbranden van al het oude schuim, de oude programmering. Visualiseer dat dit gebeurt. Je wordt een vlam, een eeuwige vlam die helder brandt door alle eeuwigheid.           

Vrede en liefde is met jullie allemaal. 


Onderstaand vraag en antwoord gedeelte is op 25-11-2019 toegevoegd.


One Who Serves,

Ohm, mani, padme, hum; ohm, mani padme hum, hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer.         

We hebben een korte boodschap die we moeten doorgeven aan degenen die naar Mount Shasta geweest zijn en die boodschap komt van onze Beste Adama. Adama wilde doorkomen maar besloot om het op dit moment niet te doen. Maar hij was daar met jullie net zoals er velen bij jullie waren.       

Hij stuurt nu een bericht dat jullie geen idee hebben hoe dichtbij je daadwerkelijk bij de ingang was. Maar het was niet het moment hiervoor. Maar jullie begrijpen nu dat jullie de ingang zijn. De ingang is binnenin jullie en dat is de vibratie die nodig is om het begrip te bewerkstelligen dat degenen op de oppervlakte in staat zullen zijn zich te vermengen met degenen die diep van beneden komen.           

Dat degenen die van beneden komen op weg zijn naar een vrijmakend proces waar ze al een tijdje aan werken. Ze zullen naar de oppervlakte komen en zich voorbereiden om al diegenen te ontmoeten die er klaar voor zijn, terwijl jullie wennen aan deze energieën, deze golven van energie, golven van bewustzijn die binnenkomen en de frequentie op heel de planeet verhogen. Dit is nodig om de verbinding weer tot stand te brengen tussen de families van onder naar de oppervlakte en die van boven de oppervlakte.     

Dit alles komt samen in de grote compressie-doorbraak die nu in deze tijd nadert. 

Hebben jullie nu vragen voor One Who Serves en Shoshanna? Jullie kunnen je telefoons nu unmuten zodat je je vraag kunt stellen. Het hoeft niet per se een vraag te zijn. Je kunt ook, als je wilt, alles delen wat je tijdens de meditatie hebt ervaren.       

Vraag: Ja, One Who Serves en Shoshanna. Ik heb onlangs iets gelezen wat is geschreven door Lisa Renee. Ze zei dat we negatieve polariteit en positieve polariteit en een neutraal punt kunnen richten als posities voor energie om zich te manifesteren. Ik heb het hier over manifestatie. Ik heb het manifesteren van negatieven en positieven begrepen, maar ik denk dat ik het niet begrijp om te manifesteren vanuit een neutraal punt. Dus ik vraag me af of je misschien een beetje kunt spreken over manifestatie van neutrale punten en misschien ook een beetje over positieve manifestaties.             

OWS: Allereerst begrijpen we je differentiatie niet die je maakt, in termen van manifestatie. Manifestatie is eenvoudig dat, in staat zijn om te manifesteren wat je wilt in je leven of het nu een fysieke manifestatie is of iets dat verwant is aan een emotionele manifestatie of iets anders dat diep van binnen zit. Het hangt dus af van waar je precies naar verwijst. Je kunt simpelweg manifesteren door je intentie.          

Als je nu spreekt over het manifesteren van een ander wezen, zoals een Geascendeerd Wezen dat naar je toekomt of een van de Galactische manifesteert, dan is dat een heel andere situatie. Want als je iemand anders wilt manifesteren buiten jezelf dan is het belangrijk voor diegene die je wilt manifesteren zich ook naar jou wil manifesteren, zie je? Is dit wat je bedoelt?      

Vraag: Nou, nee, ik was niet echt van plan een ander wezen te manifesteren of wat dan ook. Maar gewoon een uitkomst voor de samenleving of persoonlijk of wat dan ook. Ik zou kunnen begrijpen hoe mensen egoïstische motieven zouden kunnen hebben en zich manifesteren voor negatieve doeleinden voor hun eigen gewin. Ik kan begrijpen hoe iemand positieve bedoelingen kan hebben, of het nu iets voor zijn eigen leven is of voor de wereld in het algemeen, of iemand anders die zich wil manifesteren. Maar ik begrijp niet het hele punt van manifesteren vanuit een neutraal punt.              

Shoshanna: (gechanneld door JoAnna McConnell)   
We kunnen iets delen. 

OWS: Ja.   

Vraag: Oke.   

Shoshanna: We kunnen ons perspectief met je delen, lieve zuster. Mogen we het delen?      

Vraag: Ja, graag.   

Shoshanna: Manifestatie vanuit een neutraal oogpunt is creatie in zijn puurste vorm. Creatie in zijn puurste vorm is neutraal. God energie, Bron energie is neutraal. Dus als een mens op een punt van neutraliteit in het manifestatieproces kan komen is het in zijn puurste vorm.            

Het idee om vanuit een positief of negatief gezichtspunt te manifesteren is een driedimensionaal gezichtspunt. Het is een driedimensionale manifestatie doordrenkt met gehechtheden, doordrenkt met verlangens naar een bepaald resultaat. Wanneer de mens op een plaats van volledige neutraliteit kan komen is dat wat zich manifesteert perfect voor die ervaring. Helpt dit je?      

Vraag: Ja, het helpt me perfect en het verduidelijkt het omdat ik al een beetje tot het inzicht was gekomen dat we dat neutrale punt moeten bereiken. Maar jij zet het in de termen van denken, natuurlijk, negatief en positief is duidelijk 3D-denken, ja het helpt me een beetje mijn begrip ervan te vergroten. Ja, vergeet gewoon het negatieve en positieve en concentreer je op het neutrale. Dus ja, bedankt, dat was zeer nuttig.      

OWS: Dat was geweldig, zoals Shoshanna het heeft medegedeeld. Het zou ook helpen om te denken in termen van de allereerste creatie en hoe er op dat moment geen positief of negatief was. Het was alleen neutraal. De schepping gebeurde vanuit een neutraal begrip of gezichtspunt omdat er niets anders was. Dat is de perfecte voorwaarde voor creatie. Oke?               

Vraag: Oké, heel goed. Heel hartelijk dank.     

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Zijn er nog andere vragen?   Verder niets?      

Shoshanna: Er zijn er meer. Ze nemen even de tijd.     

OWS: We geven ze dan nog een moment en kijken wat er gebeurt.   

Vraag: Ik heb een snelle vraag. Kun je voor mij uitleggen over de compressie-doorbraak? Ik begrijp dat we op een bepaalde plek in de Fotongordel zijn waar het licht van verschillende energieën, Sirius, Andromeda (ik weet niet of deze informatie correct is die ik heb gekregen), maar dat ze allemaal samenkomen en dat dat is wat de aarde eigenlijk raakt? Zoiets?       

OWS: Wij helpen je dit te begrijpen. Compressie-doorbraak is de compressie van alle energieën die van boven het oppervlak van de planeet komen en alle energieën die van onder het oppervlak van de planeet komen en deze allemaal comprimeren op het oppervlak van de planeet.      

Visualiseer dit. Zie de planeet, het oppervlak van de planeet en energieën die naar beneden komen, al de golven van energie die naar beneden zijn gekomen en alle energieën die van beneden komen, uit Telos van het Agartha-netwerk, de energieën drukken op de oppervlakte alle duisternis samen die er nog is en wat er nog over is gebleven, alle energieën die persen zich samen tot licht en creëren licht op de oppervlakte.   

Zie je dat? Dat is waarover wordt gesproken als de compressie-doorbraak, die door de Pleiadianen werd doorgegeven via Cobra.     

Vraag: Bedankt. Dat is geweldig.      

OWS: Shoshanna, heb je hier iets aan toe te voegen?   

Shoshanna: We zijn nieuwsgierig. (We zijn altijd nieuwsgierig.) Die vraag, beste zuster, mogen we vragen waarom je die vraag stelde?       

Vraag: Ja. Omdat het werd genoemd door One Who Serves in zijn bericht en ik wilde een beetje opheldering over wat het precies betekende.     

Shoshanna: Oh, oké. Gemakkelijk. Namaste dan.        

Vraag: Bedankt.   

OWS: Zeer goed. Zijn er nu nog andere vragen?     

Vraag: Ik heb een vraag.    

OWS: Ja.   

Vraag: Ik ben een praktiserende paranormaal begaafde en ik denk dat dit veel andere mensen kan helpen. Gedurende mijn reis heb ik verschillende manieren gehad om gidsen en geesten en dergelijke dingen in te schakelen als ik met kaarten werk en dat soort dingen terwijl ik met andere wezens communiceer. Wat zou, als een onderscheidingsoefening, een juiste manier zijn om alleen positieve liefhebbende wezens in te schakelen en ervoor te zorgen dat ik in die ruimte beschermd word?       

OWS: Allereerst moet je de intentie hiervoor hebben en dan weten dat je beschermd bent door het licht.      

Zet je altijd in het licht, hoe je het ook doet. Je kunt het licht van de Zon inbrengen, je kunt het licht overal om je heen visualiseren, een buis van licht, de Violette Vlam, je Merkaba, wat het ook is, maar laat het LICHT ZIJN. Vraag om bescherming en weet dat je door dit licht wordt beschermd. Maar je moet de visualisatie meenemen met dat licht.         

Dit is de reden waarom iemand, of het nu via James of een andere bron is die geleide meditatie gebruikt, ze zichzelf altijd beschermen met het licht. Vooral wanneer je buiten je lichaam bent, zorg altijd voor het licht. En als je met paranormale gaven werkt, wees dan altijd in het licht. Oke? Shoshanna?          

Shoshanna: Ja. We hebben één ding met je te delen, lieve zuster. Mogen we ons perspectief met je delen?        

Vraag: Natuurlijk. Dank je.     

Shoshanna: Beste zuster, we zien dat je een wezen bent dat wordt beschermd en van het licht is. Dit is wat we van je zien. We zien onschuld in jou.        

Wat er misschien kan gebeuren is dat als er een andere in jouw aanwezigheid is die namens hen informatie door jou wil laten doorkomen, die persoon niet bang mag zijn. Dat individu mag op geen enkele manier gefrustreerd, angstig of negatief zijn. Dus je moet de persoon die je leest voorbereiden om gecentreerd en in balans te zijn in het licht. Als dit niet gebeurt kan die persoon onbedoeld andere wezens van negatieve aard uitnodigen in de ervaring. Heeft dit zin voor je beste zuster?        

Vraag: Ja, dat doet het.    

Shoshanna: Dit is wat we zien. Dus, niet alleen moet je jezelf beschermen zoals je al weet hoe te doen, je moet de andere persoon ook voorbereiden om bescherming te ontvangen. Is dit logisch voor je?        

Vraag: Dat is het en het is zeer nuttig.   

Shoshanna: Ja. Namaste, lieve zuster.      

Vraag: Heel erg bedankt.   

OWS: Zeer goed. Zijn er nog andere vragen?      

Vraag: One Who Serves.

OWS: Ja?   

Vraag: Weet je , ik ging verder met wat Shoshanna net zei over de bescherming en zo, er was iets dat me te binnen schoot afgelopen weekend. Een individu, een vriend van mijn dochters die zich erg verloren gedroeg. Ik voelde dat er iets heel erg mis was. Hij was helemaal de weg kwijt. Dus ik begon er vragen over te stellen en kwam tot het inzicht dat die persoon veel entiteiten bij zich had. Mijn vraag aan jou is, is er een limiet aan entiteiten waarmee één wezen kan worden omhuld? Deze persoon had veel entiteiten, meer dan ik me ooit heb gerealiseerd dat iemand ooit aan zich gehecht zou kunnen hebben. Is dat mogelijk?                  

OWS: Allereerst is het idee van entiteiten niet altijd wat je denkt dat het is. Ja, er kunnen negatieve gehechtheden zijn, die zijn er soms. Maar niet zoveel als je zou denken. Dat wil niet zeggen dat een individu deze gehechtheden niet kan hebben en zelfs tot het punt van bezetenheid. Dit kan voorkomen.            

Maar dat is meer in jullie fabels, in films en al dit soort dingen die jullie blijven voeden met deze angst en dit begrip van duistere krachten die er zijn. Ze willen dat je zo denkt. Ze willen dat je denkt dat er gehechtheden en bezetenheden zijn en al deze dingen om het angstquotiënt over de hele planeet te verhogen. Dit was doelbewust van hun kant gedurende duizenden en duizenden en duizenden jaren.       

Dat is nu zeker aan het verschuiven en veranderen. En terwijl het bewustzijn blijft toenemen wordt het concept of zelfs het praktische idee van bezeten en gehechtheid steeds minder. Omdat degenen die in vibratie stijgen niet dit soort gehechtheden kunnen hebben waar je over spreekt. Kan de een er meer hebben dan de ander? Ja dat kan zijn. Maar het wordt steeds minder. Dit is wat we willen zeggen. Shoshanna?               

Shoshanna: Ja. We kunnen hierover iets delen. Mogen we ons perspectief met je delen?       

Vraag: Ja, lieve, ja.   

Shoshanna: Onze lieve zuster, als je gevoelig bent voor een ander wezen waarvan je vindt dat zij gehechtheden hebben die negatief zijn en je wilt helpen willen we je daar een paar dingen over vertellen. Het eerste is dat die persoon waar je over spreekt verdrietig en depressief is en zich erg gescheiden voelt. Klopt dit?       

Vraag: Dat klopt.   

Shoshanna: Dat individu dat die dingen voelt nodigt negativiteit uit in zijn leven, of het nu een andere persoon is die negatief tegen hem wil zijn of andere entiteiten die buiten de derde dimensie zijn, misschien in de tweede of de eerste dimensie, die zich voeden met deze soorten emoties, zoals depressie, scheiding, bezorgdheid, angst, etc.      

Dus voor jou, jij bent de Lichtwerker die deze persoon kan helpen, we willen je allereerst vertellen om de sfeer in huis te veranderen door muziek te spelen, de vibratie in het huis te verhogen, vreugde creëren (je weet hoe je dit moet doen) voor dat individu, want entiteiten kunnen zich niet aan vreugde hechten. Ze zullen wegvliegen. Dus moet men proberen het individu dat deze droefheid en depressie voelt leren om vreugde te vinden.     

En we zien dat de snelste manier om vreugde te vinden via muziek is. Is dit logisch voor je?  

Vraag: Perfect. Heel goed. Dank je.       

Shoshanna: Ja. Wij vragen je hierbij te helpen. Namaste.        

OWS: We willen hier aan toevoegen, James stuurt ons het bericht over de show van “Star Trek” en een bepaalde episode met Kapitein Kirk, de bemanning en de Klingons werden aangevallen. Ze werden aangevallen zou je kunnen zeggen door een ander dimensionaal wezen dat gevoed werd door hun angst en hun woede en al deze dingen. Het ging het schip binnen en het veroorzaakte dat de bemanning van de Enterprise en de Klingons met elkaar begonnen te vechten en boos werden en zo, en dat ze elkaar wilde vermoorden.        

We weten niet welke het was, we geloven dat het Spock was die zich realiseerde dat om dit doel te bereiken, om dit wezen los te maken van hen ze alle angst en woede los moesten laten. Wat ze deden is precies zoals Shoshanna zegt. Ze gingen niet dansen maar ze begonnen te lachen. Ze spraken met elkaar en vertelden de andere dat dit is wat ze moesten doen om van deze gehechtheid af te komen. Omdat niemand deze gehechtheid wilde. Ze begonnen met elkaar te lachen en grappen te maken en sloegen op elkaars ruggen en dit soort dingen. De entiteit kon niet in die energie verblijven en verliet het schip. Dit is een voorbeeld waarover wordt gesproken.                

Shoshanna: We hebben nog één ding met je te delen, lieve zuster. Mogen we dit delen?     

Vraag: Ja.   

Shoshanna: We zien, en verontschuldigen ons voor deze directheid, maar we merken dat je dochter medelijden heeft met diegene.    

Vraag: Dat heeft ze zeker.   

Shoshanna: Luister naar haar verhalen die worden versterkt in hem. Dus misschien wil je je dochter beïnvloeden op een manier om haar uit te leggen dat medelijden geen medeleven is. En dat als je luistert naar de verhalen van een ander die verdrietig en deprimerend zijn, je het alleen maar erger maakt voor die persoon. Dus als je kunt beïnvloed je dochter dan op een ​​manier om deze persoon te verheffen, in plaats van deel te nemen aan het verhaal. Is dit logisch voor je.            

Vraag: Dat is het. Ik probeer mezelf terug te trekken als ik ze samen hoor praten en  hij alleen maar negatief is. Ik heb er met haar over gesproken dus ze is zich ervan bewust, ze vertelde me zijn achtergrond en de reden waarom hij zich in deze hachelijke situatie bevindt waar hij nu in is. Ze begrijpt het. Ik zal er meer met haar over spreken om hem daarmee te helpen.           

Shoshanna: Ja. Het beïnvloedt een ander wezen zoals je dochter, die zich misschien niet realiseert dat zij grote invloed op hem heeft. Is dat logisch voor je?       

Vraag: Dat is het. Ja. Dank je.        

Shoshanna: Namaste.   

Vraag: Heel erg bedankt. Namaste.      

OWS: We moeten verder gaan. Is er nog een laatste vraag? Daarna moeten we het kanaal vrijgeven.       

Vraag: Ik heb een vraag.    

OWS: We zullen nog twee vragen beantwoorden omdat jullie allebei tegelijk een vraag wilde stellen. Nog twee vragen dan geven we het kanaal vrij.     

Vraag: Oké, ik zal snel zijn. Dit is een beetje een rare vraag. Ik heb het gevoel dat we zo gericht zijn op het bereiken van iets of het overwinnen van iets, of ergens naar toe proberen te gaan (ik probeer mijn gevoel uit te leggen). We doen dat in 3-D. Maar ik heb het gevoel dat we het ook proberen over te brengen om naar 5-D te komen. Ik vraag me af als we hier allemaal zo gefocust op zijn, wat gaan we doen als we er eenmaal zijn? Je weet wel? Gaan we alleen maar spelen en plezier hebben? Ik vraag me alleen af, is niet dat wat we nu zouden moeten doen? Dus dat is mijn vraag.                       

OWS: Dat was de boodschap van Saint Germain, dat je al in die vibraties beweegt. In veel opzichten ben je er al. Je blijft af en toe terug vallen. Dus op de ene minuut zit je in 4-D, de andere minuut ben je in 5-D, dan ben je terug in 3-D, enz., Je moet blijven werken aan jezelf om je steeds langer in die hogere vibraties te bevinden. Het is geen plaats waar je naartoe gaat, maar naar een situatie van bewustzijn. Herinner je wat Yeshua lang geleden zei, “het koninkrijk van de hemel is binnenin.” En de ‘hemel’ is de vijfde dimensie.                  

Shoshanna: Mogen we iets delen?   

OWS: Ja, graag.   

Shoshanna: Mogen we ons perspectief met je delen?

Vraag: Ja.   

Shoshanna: Beste zuster. De dingen die je noemde, prestatie, op weg zijn naar een doel, dit zijn driedimensionale ideeën. Dit zijn de ideeën van de driedimensionale wereld die doordrenkt zijn met competitie en winnen. Dus wat we tegen je proberen te zeggen is dat zodra de ideeën van concurreren, iets bereiken, enz. worden verminderd in de wereld en vervangen worden door compromis, mededogen, nivelleren van het speelveld, wensend dat ieders behoeften vervult worden op een regelmatige basis en dat ze allemaal in vreugde en verhevenheid zijn. Dat zijn de ideeën van de vijfde dimensie.                

Dus terwijl je dit doorkruist, terwijl we allemaal dit idee van bewegen naar eenheidsbewustzijn en liefde voor iedereen doorkruisen en dat alles één is en één alles is, zal het idee om iets te bereiken simpelweg verdwijnen. Het is niet langer nodig. Of als de meeste mensen de vijfde dimensie niet ervaren omdat ze bekvechten om driedimensionale dingen. Dus als je dat loslaat, ga je naar de vijfde dimensie.       

Wat interessant is, is dat je zei wat we moeten doen, gewoon spelen? Je zult het ontdekken, nietwaar? (Gelach) Als je bij het idee van eenheidsbewustzijn komt, zul je het plezier, de vreugde, de liefde, de eenheid ontdekken die in die dimensie tot uitdrukking komt. Is dit logisch voor je?         

Vraag: Ja. Dank je.     

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Zeer goed. Er is nog een vraag en dan zullen we het kanaal vrijgeven.      

Vraag: Bedankt. Het is waarschijnlijk al twee of drie maanden geleden dat de druk op mijn derde oog en mijn kruinchakra zich verhoogd, maar vandaag tijdens de meditatie voelde ik een spiraalvormige energie die er doorheen ging, die omhoog ging, toen was de druk heel erg zwaar. Kun je me wat meer uitleggen waar dit over gaat? Waarom voel ik dat?          

OWS: Je voelt dat omdat je al die centra opnieuw activeert, je derde oogcentrum, je zevende chakra en alle onderliggende chakra’s, evenals de achtste chakra momenteel, de zielster chakra. Je heractiveert deze centra. En je gaat steeds meer het ontwaken ervaren dat hierdoor ontstaat.          

Dit is niet alleen voor jou die deze vraag stelde, maar voor iedereen die met deze energiecentra werken zoals jij doet, en deze blijven heractiveren, in sommige gevallen, slapen deze centra al een poos.   

Je gaat ontdekken terwijl je in deze hogere vibraties beweegt, dat je dan in staat bent om die dingen te ervaren die je lang geleden hebt ervaren, die creatieve vermogens die in je zijn en altijd in je zijn geweest, maar nu  opnieuw worden geactiveerd. Oke? Shoshanna?    

Shoshanna: Ja. We kunnen ons perspectief delen, onze mooie lieve zuster waar we zoveel van houden. Mogen we iets delen?       

Vraag: Ja, graag. Dank je.     

Shoshanna: Dit is wat wij zien. We moeten enigszins direct zijn. Wat we in jou zien is weerstand. We zien dat er veel dingen in je ervaringen gebeuren die je tegenwerkt, je moet dit in jezelf zoeken of dit waar is of niet. Maar wat we zien is dat het verzet iets te maken heeft met deel uitmaken van je wereld. Dat terwijl je groeit in bewustzijn en je chakra’s activeert en een ruimer begrip toestaat, anderen misschien niet met je mee gaan. Ze begrijpen misschien noodzakelijkerwijs niet waar je naartoe gaat. Dit is de weerstand die de meeste mensen ervaren als ze groeien. Ze willen niet teveel groeien omdat hun wereld dan dramatisch verandert. Begrijp je dit

Vraag: Wat je zegt is dat de weerstand om me heen is, niet in mij.    

Shoshanna: Nee, het zit in jou. Je verzet je enigszins en daarom voel je de druk dat het licht je kruinchakra binnendringt, maar je verzet je ertegen. Je moet dit in jezelf zoeken. Het is niet buiten jezelf. Het lijkt buiten jezelf te zijn, want dat is hoe we vaak denken. Wij denken dat dingen buiten ons zijn. Maar er is niets buiten ons. Het zit allemaal in ons.                  

Je moet dus ontdekken waarom er weerstand is en jezelf losmaken van die weerstand. Ik weet dat dit moeilijk voor je is om te horen, maar we willen je vragen dit advies te overwegen. Wil je dat doen?    

Vraag: Ja. Dank je. Dat wil ik zeker doen. Dank je.         

Shoshanna: Ja. Namaste, lieve zuster.      

OWS: Zeer goed. We zijn klaar om het kanaal vrij te geven. Shoshanna, heb je iets dat je wilt delen?       

Shoshanna: We hebben geen formele boodschap, maar we zien grote vooruitgangen gebeuren, meer dan de meesten ooit in hun gedachten kunnen formuleren wat er aan de hand is. Er worden grote vorderingen gemaakt en hoe minder men zich tegen deze vorderingen verzet des te meer zullen ze eraan deelnemen. Zie je? Weerstand is een gehechtheid. Dus laat los en wees een met de vooruitgang. Namaste.                 

OWS: Ja. En wij willen hier alleen maar aan toevoegen dat als je jezelf in het oog of in het midden van de storm blijft bevinden. Weet dat de storm om je heen blijft razen, al die 3D-gebeurtenissen die plaatsvinden. Wees je ervan bewust maar maak er geen deel van uit. Raak er niet in verstrikt. Laat het gewoon om je heen wervelen, zoals een storm rond zou wervelen en jij in het centrum bent, het centrum in jezelf. En laat de wereld om je heen wervelen en je merkt dat het in jou wervelt of evolueert.               

Shoshanna:  We moeten nog een ding toevoegen aan dit bericht. Onze excuses voor het onderbreken, maar we moeten toevoegen dat hoe meer we allemaal op een punt van neutraliteit kunnen komen, des te minder we zullen deelnemen aan deze dingen die om ons heen wervelen. Namaste.        

OWS: Ja. Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.          


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen