De Hathors, op de Wind der Verandering

Op de Wind der Verandering

De Hathors via Tom Kenyon
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

14 augustus 2008

20 juli 2008, Paros Island, Griekenland
Wij willen het hebben over verschillende aspecten van menselijke psychologische reactie op de planetaire en interdimensionale veranderingen die nu plaatsvinden. Gevoelige individuen tonen dit soort reacties het sterkst, maar zij zijn ook een voorbeeld voor diegenen die spiritueel onbewust zijn en die hoofdzakelijk gefocust zijn op de materiële werkelijkheid.

Wat wij beschrijven is een wereldwijd gevoel van zinloosheid, voor sommigen grenzend aan wanhoop; een gevoel dat er niets is dat men kan doen om de loop der gebeurtenissen te veranderen. Voor sommigen leidt dit tot een vorm van depressie, een gebrek aan motivatie; en datgene wat het leven een betekenis, een doel en vreugde gaf, lijkt nu leeg.

Voor anderen is het een gevoel van totaal afgesneden zijn van hun leven, alsof ze naar een film kijken. Ze ervaren de bewegingen van een leven leiden, maar hun hart is er niet bij. Voor anderen die bewust verbonden zijn met het web des levens is het verlies van plant- en diersoorten, de vernietiging van het ecosysteem bijzonder moeilijk te verwerken. Voor degenen die hoofdzakelijk gefocust zijn op hun materiële werkelijkheid, het 3D-leven dat ze ervaren, zijn deze tijden in toenemende mate onrust stokend, want de financiële zorgen die wij enige tijd geleden voorspelden zijn er nu, en zij zullen alleen maar toenemen.

Verder blijven de evolutionaire en katalytische golven uit de ruimte waar we het eerder over hadden, toenemen. Diegenen die jullie proberen te overheersen door middel van economie, politiek en religie beginnen het steeds moeilijker te vinden, en toch vergroten zij hun inspanningen, en sommige individuen die zich bewust zijn van deze spanningen, voelen zich tussen twee vuren.

Inderdaad, vanuit het gezichtspunt van tijd en ruimte, staan jullie tussen twee vuren. Jullie bevinden je te midden van de spanningen tussen evolutie en devolutie, spiritueel gesproken. Jullie bevinden je in het middelpunt van tijd en ruimte. Dit is een energetisch intense plaats om te zijn en vanuit het gezichtspunt van de ziel, of de vonk van bewustzijn die je bent – jullie interdimensionale realiteit, of hoe je dit voor jezelf ook wilt noemen – zijn dit krachtige, machtige tijden.

Vanuit ons gezichtspunt is er niets wat een individu kan doen om de ontbinding te voorkomen van hetgeen ontbonden dient te worden. De planetaire veranderingen zijn ophanden. Als jullie in staat zijn om collectief of individueel actie te ondernemen, kunnen sommige van de meer intense vormen van destructieve verandering worden verzacht of verlicht. Maar sommige van deze veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, of nauwkeuriger gezegd, wij zouden zeggen dat het onwaarschijnlijk is.

Jullie gelegenheid als een ziel – als een spiritueel wezen dat een menselijk leven leidt – is om door deze veranderingen te navigeren op manieren die jullie sterken en verheffen, zelfs wanneer degenen om je heen lijken te spiraliseren in negativiteit, wanhoop, en lijken te handelen vanuit hun zelfvernietiging. Wanneer je naar het menselijk collectief kijkt en de zelfvernietiging, de koppigheid om te veranderen, de neiging tot stommiteit ziet, kijk dan ook naar jezelf, want die zaden draag jij ook in je.

Wij hebben eerder onze inzichten aangereikt in wat zich in jullie nabije toekomst zal ontvouwen, en we zullen dat niet opnieuw doen. Je kunt in de archieven kijken als je geïnteresseerd bent. Wat wij het belangrijkste vinden om nu uit te dragen is hoe jullie de spirituele moed moeten vinden om je te verheffen, juist nu velen om jullie heen lijken weg te zakken. En bij wegzakken bedoelen wij specifiek het zakken naar lagere niveaus van spirituele kwaliteit.

Hoe navigeer je over een zee die is vervuld van angst, vijandigheid, paranoia, beperking, leugens en manipulatie?

De reis van een Ingewijde, ofwel het levenspad dat voert naar hoger bewustzijn, ongeacht de spirituele achtergrond of methoden die worden beschreven, is niets anders dan door het oog van de naald of het oog van de storm gaan.

Laten we de metafoor van orkanen of cyclonen gebruiken – want zij zullen in aantal en intensiteit toenemen. Als je je aan de rand van de storm bevindt ben je blootgesteld aan de destructieve kracht van de wind en het water. Maar als je je in het oog van de storm bevindt is het, paradoxaal genoeg, rustig. Je kunt de rand van de storm zien als een cirkel aan de verre horizon, maar in het centrum is het stil en rustig.

Dit centrale punt van de storm is wat je in jezelf moet vinden, vanuit ons gezichtspunt. Dit is het pad van de Ingewijde, de spirituele meester. Er is niemand die jou dit kan leren. Er is niemand die jou kan redden van de stormen die op jullie afkomen, en hiermee bedoelen wij de uiterlijke stormen van jullie weer, jullie politiek en jullie economie, alsook aardeveranderingen, maar we bedoelen ook de innerlijke stormen, jullie psychologische en emotionele conflicten, want jullie leven te midden van een wereld die een nieuwe wereld aan het worden is die er nog niet is. Er is hier weinig vaste grond en dat wekt bij de meeste mensen veel onrust.

De meesten van jullie hebben niet geleerd om op een elegante manier met de chaos te dansen, maar maak je hier niet druk om. Want binnenkort zullen jullie veel danslessen krijgen en gelegenheden om in harmonie te zijn met de partner van chaos, de dansende onzekerheid.

In deze tijden zal het gemakkelijker zijn om je over te geven aan de neerwaartse spiraal dan jezelf te verheffen. En toch, je bewustzijn verheffen is waarom jullie in deze tijd hier zijn – vanuit ons gezichtspunt.

Er vindt een strijd plaats op aarde om jullie wezen, jullie hart en geest. Wij hebben eerder gesproken over de aard van deze manipulatie en hoeven dat hier niet te vertellen. Opnieuw verwijzen we je naar de archieven als je geïnteresseerd bent. Het essentiële punt dat we hier proberen te maken is dat dit een tijd is om je in jezelf te verheffen, om hoge spirituele grond te bereiken, om de spirituele moed in jezelf te vinden om niet toe te geven aan de neerwaartse spiraal, om een manier te vinden om opwaarts te leven in jezelf, zelfs te midden van toenemende chaos, moeilijkheden en ogenschijnlijke rampen.

Wij zeggen ogenschijnlijke rampen omdat interdimensionaal de gebeurtenissen die plaatsvinden in jullie leven, zoals catastrofes, stormen, schaarste, verlies van banen, enzovoorts, multidimensionaal van aard zijn. Natuurlijk zijn deze gebeurtenissen vanuit de plaatselijke ruimte van jullie wezen dat is opgesloten in tijd en ruimte, jullie belichaamde zelf, heel moeilijk om mee om te gaan, en zijn het catastrofes in verschillende graad. Maar vanuit het gezichtspunt van jullie interdimensionale zelf – jullie ziel, de vonk van bewustzijn, hoe je het ook wilt noemen – zijn deze gebeurtenissen gelegenheden voor immense groei en de versnelling van spirituele evolutie.

Het is niet de situatie waarin je je bevindt die je bindt, het is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt dat het je beperkt of bevrijdt.

Dus in welke situatie je de komende jaren ook verkeert, wij zeggen jullie dat er vele doorgangen zijn naar vrijheid van bewustzijn. Sommige van deze doorgangen zullen te maken hebben met hoe je op nieuwe manieren met anderen omgaat – uit de werkelijkheid stappen die je werd opgelegd.

Sommige van deze doorgangen zullen een gemeenschappelijke interesse vinden bij diegenen die jullie misschien jullie vijanden noemen. Sommige van deze deuren zijn persoonlijk en gewoon de ruimte van een nieuwe relatie tussen jou en je interdimensionale realiteiten. Sommige van deze deuren leiden je naar de interactie met de problemen van deze aarde, van de mensheid, en ontdek je nieuwe manieren om problemen op te lossen die voorbij de grenzen van je huidige denken liggen, en sommige van deze deuren leiden je tot buiten de aarde, naar andere spirituele realiteiten. De deuren die je kiest leiden je naar nieuwe bestemmingen.

Als je de deuren blijft gebruiken die jullie zijn gegeven door jullie cultuur door middel van leugens en manipulatie, zul je meewerken aan een enorme catastrofe. Maar wij wensen dat jullie een fenomeen van de schepping duidelijk begrijpen. De deuren die jullie openen zullen jullie naar een bestemming leiden die uniek is, zelfs wanneer anderen om je heen andere doorgangen binnengaan. Met andere woorden, ga niet in op de massahypnose van welke deur je zou moeten openen en binnengaan.

Wat wij bedoelen met de deur van massahypnose is dat diegenen die proberen jullie te beheersen door middel van economie, politiek en religie, dat doen middels subtiele en minder subtiele suggestie. Het is niet aan ons om jou te vertellen welke deuren je zou moeten openen, want dat is jou taak als een spirituele meester, maar wat wij je wel kunnen zeggen is wat voor de hand ligt.

Elke deur leidt naar een unieke bestemming en je kunt deuren kiezen die je leiden naar vreugde en blijdschap, zelfs wanneer anderen deuren kiezen die hen leiden naar wanhoop en verdriet. Nogmaals, het is niet de situatie zelf die je bindt;  het gaat erom hoe je ernaar kijkt.

Laten we een concreet voorbeeld geven. Laten we zeggen dat je je baan kwijt bent, de bron van je inkomen. Dit is een heel moeilijke en onrustbrengende situatie. Paniek is één van de deuren die tot je beschikking staan. Schuld is een andere deur die er altijd is. Nieuwsgierigheid naar wat zich vervolgens aandient is ook een deur die je ter beschikking hebt. Als de deur van nieuwsgierigheid kiest, open je jezelf voor nieuwe mogelijkheden. In dat geval beperk je je bewustzijn niet tot de lagere trillingen van paniek, boosheid en schuld. Zij kunnen af en toe de kop opsteken, maar als je gefocust blijft op nieuwsgierigheid met betrekking tot wat de chaos je te bieden heeft, kun je veel sneller nieuwe oplossingen vinden voor je problemen.

Er is een tendens in het menselijke bewustzijn om oude patronen te herhalen; Dit is gebaseerd op verwachting, wat een vorm van herinnering is geworteld in de illusie van tijd zoals jullie die ervaren. Het is mogelijk om door je perceptie van tijd heen te breken en sneller oplossingen te vinden voor problemen dan normaal het geval zou zijn, maar dit gebeurt via de deur van bewustzijn die alleen jij kunt openen. Het gebeurt door zowel persoonlijke intentie als handelen.

Wij beseffen dat er vele begripsniveaus zijn bij degenen die deze woorden lezen. De uitdaging voor ons is om iets over te brengen wat praktisch is voor allen die dit lezen. Sommigen van jullie weten al precies waar we het over hebben, en weten dat er deuren in jullie zijn die jullie kunnen openen die leiden naar hogere bestemmingen, snelle oplossingen voor problemen zonder vast te lopen zoals velen van degenen om jullie heen.

Sommigen van jullie denken en voelen dat jullie geen recht hebben op blijdschap of vrijheid van geest en hart terwijl anderen lijden en in gevangenschap leven. Maar wij zeggen dat de grotere dienst die je de mensheid kunt bewijzen is jezelf bevrijden van de gevangenschap van beperkt bewustzijn, want dan kun je op nieuwe manieren met anderen in verbinding treden, en door die verbindingen kunnen nieuwe deuren zichzelf openbaren.

Dus wanneer je jezelf ontmoedigd, gedesillusioneerd, geïsoleerd en zonder verlangen in je leven ziet, besef dan dat je alleen maar één van de deuren van je eigen bewustzijn bent binnengestapt, en dat er krachten zijn die zich verheugen op jouw apathie, want dan kun je makkelijker onder controle worden gehouden. Op deze momenten van herkenning dat je in een lagere trillingsexpressie van je potentieel verkeert, neem het heft in handen en stap uit die doorgang in een andere.

De moeilijkheden die sommigen van jullie ervaren lijken misschien elke keuze in jullie uiterlijke werkelijkheid uit te sluiten, maar wij zeggen jullie dat de macht om keuzes te maken in ieder van jullie aanwezig is, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert. Op de meest moeilijke momenten, wanneer alle deuren voor jou gesloten lijken, wanneer er geen mogelijkheden lijken te zijn, hebben wij een eenvoudige suggestie. Het klinkt misschien afgezaagd en te eenvoudig, maar het is gewoon een houvast. Want alles wat nodig is om een situatie te veranderen, is een kleine beweging in het bewustzijn, en wanneer je op deze beweging verder gaat, komen enorme krachten in je vrij. Maar totdat er beweging is in jezelf, welke dan ook, kan er niets veranderen.

Dus dit is wat wij voorstellen om een kleine beweging in jezelf te creëren wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Zelfs te midden van persoonlijke kwelling, uiterlijke moeilijkheden, wat zich ook als probleem aan je voordoet, probeer iets te vinden wat je kunt waarderen.

Het kan even eenvoudig zijn als ademhalen; als je adem beperkt is en je kunt diep ademhalen, waardeer je de ademhaling. Maar je kunt ook genieten van een kleur in de hemel, of iets waardoor je gaat lachen. Wat hier belangrijk is, is dat als er geen enkele optie over is, en je vindt iets wat je kunt waarderen, hoe klein ook, je al een kleine beweging in je bewustzijn hebt gemaakt, en met die beweging kunnen zich grote dingen ontvouwen.

We zien dat sommigen van jullie de stormen die op jullie afkomen, de wind der verandering, makkelijker kunnen doorstaan dan anderen. Maar zelfs als je jezelf beschouwt als spiritueel ontwikkeld, kun je van tijd tot tijd worden beproefd wanneer de oude wereld verandert in iets nieuws. En wij zien dat sommigen van jullie in de greep van de chaotische tijden zullen worden gehouden, en wij hopen dat jullie dan denken aan deze eenvoudige suggestie, en niet vergeten iets te vinden wat je kunt waarderen, en met die beweging in het bewustzijn zul je nieuwe deuren vinden om te openen.

Wij hebben in ons hart, in onze geest, een visioen van grote, nieuwe realiteiten voor jullie en jullie menselijke familie. Dat het zo moge zijn. Dat jullie het zo mogen verwezenlijken

Terug naar pagina De Hathors

WingMakers en het vijfde interview, deel 9

De WingMakers en het vijfde interview, deel 9

De wetenschap zal het bestaan van de Matrix, het Hologram van Misleiding blootleggen. Dat is ook het moment dat het menselijke portaal wordt geactiveerd. Om de Matrix af te bouwen moet de huidige status quo verdwijnen en worden vervangen door een nieuw realiteit. Onze huidige wereld is gebaseerd op scheiding en verdeeldheid. De nieuwe werkelijkheid is gebaseerd op gelijkheid, eenheid en diversiteit.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 8 van het vijfde interview.

Sarah: “Hoe werd de beslissing genomen om niet alles vrij te geven?”

Dr. Neruda: “Ik heb gezegd dat de WingMakers-materialen uitgebreid zijn. Er zijn vierentwintig filosofische werken, maar slechts vier zullen worden vrijgegeven. De vier interviews die we eerder hebben gehouden, zoals ik al zei, zullen worden vrijgegeven, mogelijk niet allemaal tegelijk, maar die zijn toegestaan.

Dit interview en de resterende twintig filosofische werken worden pas vrijgegeven nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wat die voorwaarden zijn, weet ik niet. Ik neem aan dat het te maken heeft met de ontdekking van de poort. De menselijke poort die ik noemde en om de barst in de muur te krijgen die in deze wereld is gevestigd. Als er eenmaal een start met de verankering van het beginpunt is gemaakt, kunnen misschien de andere materialen worden vrijgegeven.

Wat betreft de manier waarop dit besluit wordt genomen, laat me heel duidelijk zijn, dat is niet mijn beslissing. Het wordt bepaald door de WingMakers. Een interventie van tijdreizigers is een zeer gevoelige operatie. Veel variabelen moeten worden afgewogen en overwogen.”

Sarah: “Vergeef me mijn botte vraag hier, maar hoe weet je dat de WingMakers geen deel uitmaken van deze hele misleiding?”

Dr. Neruda: “Op een gegeven moment moet je op je gevoelens en intuïtie vertrouwen, anders is alles gewoon een zinloze hersenoefening. Ik kan niet zeggen dat ik 100% zeker ben. Als wetenschapper ben ik van nature ongelovig, maar alles wat ik heb gelezen en bestudeerd, komt overeen met hun verklaarde doel, namelijk het vestigen van een nieuw beginpunt voor mensen in deze specifieke tijd.

Hun eerste onthulling is een verhulde boodschap van hoop; een energetische herziening van de spirituele filosofieën van deze planeet, weg van meesters, organisaties, hiërarchieën en geloof. Het is meer gericht op het worden van een spirituele activist of beoefenaar van gedragsintelligentie. Het gaat over het activeren van pre-soevereine integralen die in staat zijn om de evolutionaire reikwijdte van de mens te begrijpen en hem te helpen zich te bewegen in de richting van de Soevereine Integraal.

De volgende of tweede onthulling zal de activering van de menselijke portaal zijn. Ik weet nog niet hoe dit zich zal ontvouwen, alleen dat het relatief snel zal gebeuren.

De derde openbaarmaking zal het vijfde interview zijn en mogelijk ander materiaal. Wanneer het vijfde interview wordt vrijgegeven, geeft dit aan dat het beginpunt al is gemaakt. Volgens de WingMakers betekent dit dat The Grand Portal op deze planeet zal plaatsvinden. Zodra het nieuwe beginpunt verankerd is, zal het zich ontvouwen om te plannen.

Ik heb de beslissing genomen dat als de tweede openbaarmaking plaatsvindt, ik me honderd procent zal inzetten voor dit plan. Tot die tijd heb ik de WingMakers verteld dat ik bij hen ben en zal ik mijn acties uitvoeren volgens hun inzichten en begeleiding, maar ik zal altijd in mijn gedachten blijven twijfelen totdat ik zie dat de tweede onthulling plaatsvindt.”

Sarah: “Wat als niemand dit gelooft, Dr. Neruda? Wat als je dit vijfde interview ergens in de toekomst vrijgeeft en niemand zich er mee kan identificeren of, zoals je suggereerde, ze het aanvallen? Wat dan? Is het menselijke portaal voldoende om dit hele gebeuren mogelijk te maken?”

Dr. Neruda: “Ja. Dat is wat mij is verteld. Als het beginpunt eenmaal is verankerd, wordt alles onthuld om te plannen.”

Sarah: “Dus niemand hoeft dit te geloven … het zal gewoon gebeuren? Dat klinkt niet goed.”

Dr. Neruda: “Deze informatie zal ondergronds blijven, maar de wetenschap zal volgens de WingMakers de kracht zijn om deze informatie daadwerkelijk te bewijzen.”

Sarah: “Hoe?”

“De wetenschap zal de muren vinden. Ze zullen de scheur niet blootleggen of noodzakelijkerwijs helpen bij de sloop, maar ze zullen de muren blootstellen.”

Dr. Neruda: “De wetenschap zal de muren vinden. Ze zullen de scheur niet blootleggen of noodzakelijkerwijs helpen bij de sloop, maar ze zullen de muren blootstellen.”

Sarah: “Maar je zei dat LERM werd ontdekt door het ACIO. En zij dachten erover als God of universele intelligentie of wat het ook was.”

Dr. Neruda: “Ja. Ik zeg niet dat de wetenschap het Hologram van Misleiding zal definiëren als een verraderlijke list tegen de mensheid om oneindige wezens tot slaaf te maken om als eindige, op angst gebaseerde zichzelf verkleinende wezens te opereren. Dat is mijn punt niet. Maar die soevereine entiteiten die rond de scheur in de muur staan, hebben hulp nodig van legitieme bronnen die de mogelijkheid van het hologram valideren. Ik verwacht niet dat de wetenschap het hologram als goed of slecht bestempelt, of doordrenkt met filosofische kwesties zoals misleiding, polariteit, scheiding, enz.

De afgelopen jaren verschenen verschillende artikelen over wetenschappers die ontdekt hebben dat het universum een hologram is.

De WingMakers hebben uitgelegd dat rond de tijd dat het menselijke portaal wordt geactiveerd, een wetenschapper van grote naam zal opduiken met een theorie die het beginpunt zal ondersteunen. Het wordt allemaal gefaciliteerd door hun hack in het programma van deze en andere individuen.”

Sarah: “Ken je de naam van deze wetenschapper?”

Dr. Neruda: “Nee.”

Sarah: “Denk je dat jij het bent?”

Dr. Neruda: “Nee. Ik heb geen grote naam. Niemand heeft ooit van mij gehoord. De WingMakers spraken over iemand die een hoge graad van geloofwaardigheid had in de wetenschappelijke gemeenschap.”

Sarah: “Ik snap nog steeds niet hoe dat zal gebeuren … ik bedoel de muur die afgebroken wordt. Als de dingen zo verziekt zijn als je zegt, volgen mensen hun programmering. Ze zullen te veel angst hebben om alles wat ze als echt en waar geleerd hebben los te laten. Ik denk gewoon dat mensen zo’n radicale verandering niet kunnen maken.”

Dr. Neruda: “Daar ben ik het mee eens. Ze kunnen dat niet, niet in het licht van de status-quo. Maar de status-quo maakt deel uit van de muur die zal worden afgebroken. Je kunt hier niet over schrijven. Je kunt niet met een toverstaf zwaaien en doen alsof het niet bestaat. De oorlogen tussen rassen, religies, klassen, geografische gebieden, relaties van elke omvang, deze kunnen niet worden vergeven door een redder of een ET-ras. Ze hebben consequenties en deze moeten worden aangepakt.

De status-quo — de oude normaliteit, de comfortabele vervorming — zal worden verwijderd, omdat je een hemel op aarde niet zo eenvoudig kunt bouwen als een nieuwe realiteitslaag bovenop de status-quo. Het zou hetzelfde zijn als het toevoegen van de Grand Canyon bovenop een wolkenkrabber. De wolkenkrabber kan het niet ondersteunen.”

Sarah: “De hoeveelheid verandering die komt, klinkt overweldigend.”

Dr. Neruda: “Als er iets is dat ik heb geleerd in deze interactie met de WingMakers, er is een programmeertraject. En daarna is er een super bewustzijnsspoor. Dat laatste is betrokken bij hoe kwantum werkelijkheids-membranen elkaar kruisen en kettingreacties kunnen creëren die over elke dimensie rimpelen. Deze kettingreacties worden geleid door gebeurtenis-strengen ontworpen door wezens van zeer hoge dimensies.

Zoals ik eerder zei, heeft elk wezen de IK BEN soevereiniteit, maar zij bezitten ook de WIJ ZIJN integratie. Terwijl de IK BEN zich opdringt door de gedragsuitdrukking — of resistief* of invoegend — ontrafelt de IK BEN zichzelf uit het programma, de Mens 2.0-interface. Hij begint opnieuw te verbinden met de WIJ ZIJN-frequentie of de toon van gelijkheid zoals de WingMakers het noemden.

*) Resistief: in staat om de actie of het effect van iets te weerstaan. Invoegend: iets dat ergens tussenin geschoven wordt.

Hij zendt dit uit via de onbewuste geest of het universele veld, waardoor het gemakkelijker wordt voor een ander wezen om in hetzelfde perspectief te komen en dit gedrag aan te nemen. Mijn punt is dat of de ontwerpers van de hogere dimensionale gebieden of de mensheid als collectief, mogelijk de ‘Grand Portal’ kunnen versnellen of vertragen.”

Sarah: “Wat als het een touwtrekken zou zijn; zoals de hogere wezens willen het eerder en de mensheid willen het later?”

Dr. Neruda: “Ik weet het niet. Ik vermoed dat de hoger dimensionale wezens zouden luisteren naar de weerstand. Ik heb daar echt geen mening over.”

Sarah: “Op een dag, hopelijk in de niet al te verre toekomst, zal een persoon dit interview lezen. Welk advies zou je hen geven?”

Dr. Neruda: “Iedereen heeft gedachten en emoties. Iedereen deelt een realiteit genaamd aarde en het menselijk lichaam. We bevinden ons allemaal op hetzelfde podium en spelen verschillende rollen, maar het podium verenigt ons tot op zekere hoogte. Niemand van ons kan over het toneel kijken en een prachtige wereld van vrede en harmonie zien, of goede wil voor alle mensen. Dat is niet de werkelijkheid die ons omvat.

De vraag is hoe we dichter bij een realiteit komen die onze meest aangeboren waarheid ondersteunt, het IK BEN – WIJ ZIJN.

Hoe creëren we een fase en schrijven we een stuk dat onze transformatie naar de Soevereine Integraal ondersteunt die in feite is wat we elk zijn? Heeft religie de weg gewezen? Of spiritualiteit? Hoe zit het met de wetenschap? Hoe zit het met ons onderwijssysteem? Of de regering? Mijn punt is dat niets dat momenteel in het spel is, ons verenigt in gelijkheid en eenheid. Als je naar alles in je wereld kijkt nadat je dit interview hebt gelezen, zul je zien dat onze wereld is ontworpen voor een heel specifieke functie en deze functie is om scheiding te voelen.

Mijn punt is dat niets dat momenteel in het spel is, ons verenigt in gelijkheid en eenheid. Als je naar alles in je wereld kijkt nadat je dit interview hebt gelezen, zul je zien dat onze wereld is ontworpen voor een heel specifieke functie en deze functie is om scheiding te voelen.”

Het kan even duidelijk zijn als huidskleur, geslacht en verschillende culturen, tot het subtielere onderscheid tussen religies en spiritualiteit, maar het ontwerp is gelijkvormigheid en het zit in alles in deze wereld, in deze gemeenschappelijke eenheid, die ik scheiding heb genoemd. Ironisch genoeg is onze eenheid afscheiding.

Als je het hiermee eens bent, als je ook deze scheiding ziet of voelt, zou je ook kunnen besluiten dat het groter wordt, en niet in de richting van eenheid beweegt, maar verder in de richting van diversificatie en onderscheid, alsof de mensheid meer granulair* in haar informatie toegang en expressie wordt, hoe meer het zich uiteendrijft in groepen van gelijkenis die eenheid binnen de groep veinzen, maar scheiding van het geheel uitdragen.

*) Granulair: korrelig, verkruimeld

De leiders van deze wereld, of ze nu uit politieke, economische, militaire, religieuze of culturele perspectieven komen, weten hoe ze de taal van eenheid en een zijn moeten spreken, maar hun acties zijn het resultaat van programma’s die vaak omgekeerd werken. En dit gaat niet over gedachten en taal. Dit gaat over gedrag en acties. Mensen weten hoe ze zich van hun gedachten moeten losmaken en kunnen één ding zeggen, en dan iets anders doen. Ze weten hoe ze zorg moeten veinzen, maar hun acties tonen holheid.

Dit is geen aanklacht tegen elke bestaande oplossing, maar niets heeft gewerkt. Het falen van religie heeft de nihilistische en gedesillusioneerde organisaties van duisternis en occulte experimenten gecreëerd. Ze eten elkaar op. Het is symbiotische overleving. Maar wat hierin verloren gaat, is de realiteit dat verwarring en onvrede de bevolkingen van de wereld bereikt en onze collectieve geesten en harten afstompt.

> Binnenkort deel 10 van het vijfde Neruda-interview: Er is hoop. De scheur in de Matrix is al ontstaan en het proces van ontmanteling is al begonnen.

Bron: Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Terug naar pagina Wingmakers

”De meesten van jullie zijn de meeste tijd van je dagelijks leven steeds meer uit de derde dimensie verhuisd”

“De meesten van jullie zijn de meeste tijd van je dagelijks leven steeds meer uit de derde dimensie verhuisd”.   


KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 3 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Zoals altijd is het een genoegen om bij jullie te kunnen zijn en te delen in deze momenten, op deze momenten in het perfecte NU.     

Ook al kijk je om je heen en luister je naar de nieuwsuitzendingen, luister je naar andere mensen wat ze wel of niet zeggen en je vraagt ​​je af, wanneer gaat dit allemaal veranderen? Wanneer komt de omschakeling? Het antwoord komt altijd naar je toe, wees geduldig. Heb geduld mijn zoon, mijn dochter, mijn kind. Omdat je Hoger Zelf tegen je spreekt. Omdat alles gebeurt met een ​​reden. Alles wat je door diverse bronnen is verteld zal tot bloei komen.               

Nogmaals, het gebeurt niet op het driedimensionale niveau waar sommigen zich soms nog steeds in bevinden. En ik zeg doelbewust ‘soms’. Omdat de meesten van jullie in je dagelijkse leven nu steeds meer uit de derde dimensie zijn verhuisd. Het zijn alleen nog de momenten waarop je je gefrustreerd voelt, of de momenten waarop je verdriet voelt of waarop je een gevoel van woede voelt opkomen. Die momenten zijn jullie nog steeds in de derde dimensie genesteld.           

Maar de rest van de tijd, denk er eens over na, iedere keer dat je vreugde of geluk voelt voel je dat gevoel van gelukzaligheid over je heen komen, je voelt dat het leven geweldig is. Zelfs als je overal om je heen negatieve dingen opmerkt, negatieve gebeurtenissen die via de nieuwsuitzendingen komen. Je bent je ervan bewust maar je bent er geen deel van. Die tijden mijn vrienden bevinden jullie je in de hogere vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. En dat is waar je moet zijn om de Event, de Omschakeling, de Zonneflits te laten plaatsvinden.            

Het is aan het gebeuren. Als je kijkt naar de zin van tijd die jullie hebben, neem dat gevoel van tijd weg en weet dat alles in het perfecte NU is, dan kun je gaan begrijpen dat het niet zo veel is als het gebeurt, maar dat het gebeurt en aan het gebeuren is.         

Er is jullie verteld om in de lucht te kijken om onze schepen te zien. Velen van jullie beginnen dat steeds meer te doen. Jullie kijken naar de wolken. Je ziet die ervaringen die we je hebben laten zien, zoals onze schepen die we hebben vermomd als jets, als vliegtuigen. Maar als je naar ze kijkt weet je dat ze niet van jouw wereld zijn, ze zijn van onze wereld. En vele, vele zullen omhoog beginnen te kijken en datgene zien wat ze eerder niet konden zien, waar ze nog niet klaar voor waren. Maar vanwege het bewustwordingsproces dat plaatsvindt komt Disclosure naar jullie toe. We komen naar je toe, ik spreek over de Pleiadische vloot. Er zijn veel beschavingen die ook naar jullie wenken, die ook naar jullie toe willen komen.                     

Ja, het is nog steeds op dit moment voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Maar steeds meer krijgen de ogen en de oren om te zien. Meer en meer kunnen er voorbij de sluier kijken, de sluier die er zelfs niet meer is. Slechts een deel van de sluier is er nog vanwege de programmering. Want het is in eerste instantie alleen de programmering die de sluier heeft gecreëerd. Laat de programmering los en de sluier is verdwenen.           

Sta jezelf toe mijn vrienden, mijn broeders, mijn zusters, sta jezelf toe om te worden wie je bent. Laat je gaven naar buiten komen, de geschenken van de Geest, de geschenken die velen van jullie nu steeds meer beginnen te herinneren. En als je ze herinnert zullen ze beginnen binnen te komen om door jou te kunnen worden gebruikt. Je zult die vaardigheden weer hebben, of het nu telepathie is, of verhoogde intuïtie, voorkennis, zelfs dingen zoals telekinese.       

Alle geschenken komen terug naar jullie allemaal. Laat ze binnen. Als je ze binnen laat zullen ze steeds meer gebeuren. En zul je een verhoogd bewustzijn hebben als gevolg er van. Als je bewustzijn stijgt nemen ook deze gaven steeds meer toe in je.         

Ik ben KaRa. Ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid, om jezelf open te stellen voor alles wat hier NU is, niet wat er komt, wat hier NU is voor jullie allemaal.   

We houden enorm veel van jullie, meer dan je je zelfs kunt voorstellen want wij zijn jullie familie, jullie familie van Licht, net zoals jullie de onze zijn.   

Vrede en liefde voor jullie allemaal.

Het vraag en antwoord gedeelte met OWS en Shoshanna wordt later toegevoegd.


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen