“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”

“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan” 


Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 10 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Ashtar

Ik ben Ashtar. Ik heb jullie een klein voorbeeld gegeven van wat je kunt verwachten (dit bericht volgde op een geleide meditatie onder leiding van Ashtar) eerst tijdens jullie volgende Advance, maar daarna kun je nog meer verwachten. En als de Zonneflits, de Event, de Omschakeling plaatsvindt, wat je kunt verwachten als een uitbreiding van het bewustzijn op die momenten, veel meer dan wat je verwachtingen op dit punt zijn.     

Neem wat je in deze sessie, deze meditatie hebt ervaren en vermenigvuldig dat duizend keer. Je zult het niet eens beginnen te begrijpen of er een glimp van opvangen hoe het werkelijk zal zijn.   

Maar weet ook dat hoewel je deze ervaringen opdoet, deze meditaties, ze enigszins gericht zijn op een toekomstige gebeurtenis. De toekomstige Event is ook in het huidige Event. Ook al is je driedimensionale fysieke lichaam en geest gefocust op wat er komt, weet dat het er al is.     

Jullie uitgebreide bewustzijn zal je toestaan dit concept te begrijpen, hoe alles EEN is in het NU moment. Als je dat begrijpt, als je dat voelt, als je dat ervaart, dan zal je je niet langer afvragen wanneer het gaat gebeuren, omdat je zult weten dat het al gebeurt.        

Er zijn op dit moment veel projecten aan de gang binnen de Galactische Raden. Velen die worden uitgevoerd door de Pleiaden, velen door de Andromedanen, de Arcturianen, de Sirianen, de Antarianen, al de Galactische Raden werken samen om dit ascensieproces tot stand te brengen.    

Niet alleen op Aarde, niet alleen met de mensheid, maar in het hele Zonnestelsel en zelfs in de Melkweg, ascensie vind plaats in de hele Melkweg. 

Jullie staan op de voorgrond. Jullie zijn de Wegwijzers om de Event tot stand te brengen. Zonder jullie, de Lichtwerker Gemeenschap, zonder jullie zou het veel, veel langer duren voordat dit proces zou plaatsvinden. Maar omdat jullie zijn gekomen om dit tot stand te brengen, om de katalysatoren voor deze grootse gebeurtenis te zijn, ik gebruik doelbewust de term ‘ katalysator’, omdat jullie de vonk zijn die de lont aansteekt die het vuur doet branden. Jullie zijn die vonk. Zonder die vonk zou er geen vuur zijn. Denk daar eens over na.              

Weet dat je belangrijk bent. Ja, het wordt gezegd dat één individu, één individu met een hoger bewustzijn op elk gegeven moment een wonderbaarlijke verandering over de hele planeet kan veroorzaken voor het totale collectieve bewustzijn van de mens. Net zoals Yeshua, zoals Christus in staat was te doen. Of Boeddha. Of de velen die zijn gekomen om de verschillende veranderingen in de evolutie van de mens tot stand te brengen. Jullie zijn nu hier om die katalysator te zijn op dit moment om de Omschakeling naar het collectieve bewustzijn van de mens te brengen.           

Jullie spraken eerder in je discussie over een ontdekking die is gedaan met een AI-invloed. Dat is juist. Er zijn veel facetten van dit programma. Velen die jullie je niet eens zouden kunnen voorstellen als je het vanuit een driedimensionaal standpunt van jullie computersystemen overweegt. Je kunt de diepte niet begrijpen van dit kunstmatige programma dat al lang gepland is om op deze planeet werkzaam te zijn, om de programmering in stand te houden, om jullie binnen de programmering te houden.         

Weet dat dit kunstmatige systeem niet altijd werd gebruikt door de duistere krachten. Het was niet zo bedoeld. Maar het werd verkozen door diezelfde krachten om jullie in de programmering van angst te kunnen houden, in de programmering van wanhoop om je gevangen te houden in de driedimensionale matrix. Maar nu dat is ontdekt door de Andromedaanse strijdkrachten werken ze snel om dit programma te ontmantelen.       

Wat dit voor jullie betekent, voor het collectief op deze planeet, het betekent een bevrijding van al die programmering. Stel je eens voor als je op een dag uit je slaap ontwaakt en er geen dualiteit in je was, geen gevoel van een duistere aard in je, geen wanhoop, geen angst, geen droefheid. Dat is wat jullie te wachten staat mijn vrienden.       

Daar gaat dit allemaal over, daar kwamen jullie voor, daar kwamen wij voor om jullie naar de volgende fase van evolutie te brengen. Maar om dat volgende stadium van evolutie te bereiken moet je door een gevoel van revolutie, dat is waar je nu doorheen gaat. Revolutie op jullie planeet. Niet in een gevoel van angst of in een gevoel van elkaar pijn doen, die tijden zijn bijna voorbij. Maar het is in zekere zin een revolutie in het systeem dat al vele duizenden jaren bestaat. Vanwege deze revolutie en dit evolutionaire proces komen jullie nu steeds dichter bij de Omschakeling, naar het stadium die je door deze evolutie van de mensheid zal brengen naar de volgende glorieuze Gouden Eeuw van de Mensheid. Ik zeg met opzet ‘de volgende,’ want jullie hebben eerder gouden eeuwen meegemaakt. Deze gaat jullie inhalen.                   

Ik ben Ashtar en ik verlaat jullie nu in vrede en liefde en eenheid en delen met elkaar, het Licht met elkaar delen waar en wanneer mogelijk.

Ik zal bij jullie volgende Advance zijn met een belangrijke boodschap, evenals een dramatische ervaring voor jullie allemaal. 

Vrede en liefde zij met u allen. 


Het vraag en antwoord gedeelte met OWS en Shoshanna wordt later toegevoegd.


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen