“Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie en van de hele mensheid en van alle leven”.

Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie  en van de hele mensheid en van alle leven”

Yeshua and One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 1 december 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aanYeshua

Ja, ik ben Yeshua. 

Ik kom vaak als mijn Hoger Zelf Sananda. Maar deze keer kozen we ervoor dat ik bij jullie zou komen vanwege datgene wat nadert in jullie volgende Advance. Jullie volgende bijeenkomst van oude zielen die weer bij elkaar komen en de vlam in jullie allemaal herenigen en opnieuw ontsteken.     

Dat is waar dit ascensieproces allemaal om draait, het herontsteken van de vlam in ieder van jullie en van de hele mensheid en van alle LEVEN! Alle levensvormen op de planeet herontsteken de vlam. Niet voor de eerste keer ontsteken, maar herontsteken, herontwaken van de bron in al het leven. Dat is wat jullie doen mijn vrienden, mijn broeders, mijn zusters.              

Dat is wat ik probeerde te doen 2000 jaar geleden, dat was om de vlam in mijn broeders en zusters te doen herontsteken van iedereen die ik kon bereiken. Heb ik ze allemaal bereikt? Zeker niet. Kunnen jullie ze allemaal bereiken? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar je kunt er veel bereiken, net zoals ik deed. Ik bereikte diegenen die klaar waren om onderwezen te worden, die zich uitreikten om zich open te stellen voor het begrip van wie zij waren, zelfs voor het begrip dat zij de God in zichzelf waren. Daar heb ik over gesproken. Ik en mijn vader zijn één. Maar ik sprak niet alleen over mijn vader, ik sprak over al onze vaders en moeders. De Vader-Moeder God Bron in ons allemaal. Alles ging over het herontwaken, om uit het slaapproces te komen waar we allemaal in waren gevallen en om diegenen te bereiken die er klaar voor waren. En degenen die ik mijn discipelen noemden waarvan er van jullie met mij waren. Zelfs enkelen van jullie waren die discipelen.       

Maar weet dat er zelfs gedacht werd dat er twaalf discipelen waren, maar er nog veel meer waren. Veel meer dan degene die mij volgde. Maar ze volgden mij niet. Ze volgden de IK BEN, DE IK BEN in mij. Ik was daar om de weg te wijzen net zoals jullie, elk van jullie is nu hier om de weg te wijzen, om je open te stellen voor iedereen om je heen.          

En ja, je wordt belachelijk gemaakt voor je overtuigingen. Ik werd zeker belachelijk gemaakt voor mijn overtuigingen. Maar heeft dat me gestopt? Nee. Houdt dat jou tegen? Nee. Omdat je je nu herinnert wie je bent.             

Ieder van jullie begint zich steeds meer te herinneren. En je laat deze herinnering door je heen bewegen en laat het wezen in je openen ​​voor iedereen die er klaar voor is. Is iedereen er klaar voor? Niet op dit moment. Maar op het volgende moment zou dat kunnen. Dat is wat je gaande houdt, net zoals het mij gaande hield en me liet  leren en herinneren wie ik was.                

Wist ik het allemaal tegelijk? Nee. Ik moest het leren. Ik moest onderwezen worden. Ik moest reizen en diegenen ervaren die geavanceerder waren dan ik op dat moment was. Zij leerde het me. Net zoals wij die jullie de Opgevaren Meesters noemen hier zijn om jullie te onderwijzen en te helpen de Godbron in jullie allemaal te laten herontwaken.             

We zijn allemaal één in dit streven, in deze ervaring, in deze reis mijn vrienden, mijn geliefde broeders en zusters. En ik zeg broeders en zusters omdat sommigen van jullie toen deel uitmaakten van mijn familie in Galilea, in Jeruzalem, in Egypte. Je was daar bij mij, net zoals je nu bij me bent en ik bij jullie ben op dit moment, nu.       

Jullie spraken eerder over het kunnen stoppen van het verouderingsproces en het verouderingsproces kunnen omkeren, of dit mogelijk is. En ik zeg nu als Yeshua, natuurlijk, het is niet alleen mogelijk, maar waarschijnlijk dat elk van jullie dit niet alleen kan doen, maar voorbestemd is om dit te doen als je het toestaat.     

Net zoals degenen die zogenaamd door mijn handen ‘genezen’ waren. Ze werden niet door mijn handen genezen, ze werden genezen door de handen die in mij werkten, de Vader-Moeder Godbron die in mij werkte. Net zoals de Vader-Moeder God Bron in jullie allemaal werkt. En daardoor is alle genezing mogelijk. Alle leeftijdsomkering is mogelijk. En zoals je zult ontdekken in jullie volgende Advance, zelfs het opstaan ​​van iemand die is overleden is mogelijk in de lezing die James gaat geven, net zoals ik deed in die tijd, meer dan 2000 jaar geleden.           

Ja, ik ben opgestaan uit de dood. Maar weet dat diegene, degene die jullie Lazarus noemden, niet dood was. Zijn levenskracht was nog steeds in hem en ik reikte uit naar die levenskracht in hem en bracht die naar voren. Als de levenskracht er nog steeds is, is dat mogelijk. Net zoals de levenskracht nu in jullie allemaal is. En jullie allemaal, vanwege die levenskracht, die enorme levenskracht in je alles mogelijk is. Die levenskracht kan het verouderingsproces op dit moment stoppen en het beginnen om te keren. Maar het geloof moet er zijn.               

Geloof het en je zult het zien. Geloven is zien, niet zien is geloven. Als je moet wachten om het te zien om het te geloven kun je lang wachten. Je moet het geloven en dan is het mogelijk. Net als degenen waar ik mijn handen oplegde, het is hun geloof dat hen bevrijdde. Het is hun geloof dat hen genas, hun geloof en de Godbron in mij die hen genas.             

Ik waardeer deze tijd dat ik samen met jullie kon zijn en in staat ben om op deze manier te kunnen delen en jullie gedachten te openen die zo geprogrammeerd zijn om de dingen te geloven die zijn medegedeeld in de bijbel en in andere religieuze werken die getuigen van mijn wonderen. Het waren geen wonderen. Het was wetenschap met het weten hoe die wetenschap te gebruiken, die spirituele wetenschap om de veranderingen teweeg te brengen die nodig waren om anderen om me heen te laten zien dat het mogelijk was, dat alle dingen mogelijk zijn binnen de Godbron. Alle dingen zijn mogelijk binnen de God Bron in jullie allemaal.         

Al mijn vrede, liefde en eenheid en het delen van het Licht dat in jullie verblijft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en het Licht, net zoals jullie allemaal, terwijl je de weg blijft tonen aan je broeders en zusters overal om je heen.   

Het vraag en antwoord gedeelte met OWS en Shoshanna wordt later toegevoegd.


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen