Een boodschap van God: Het Zeer Energetische Jaar van Genade

Een boodschap van God: Het Zeer Energetische Jaar van GenadeDe periode van de Hoge Energieën van verandering is begonnen!

Ik ben GOD

Er blijft geen steen op de andere, alles wordt veranderd, vernieuwd en teruggebracht tot de eenheid van God, die ik ben, een prachtige tijd, een veeleisende tijd en een buitengewoon gracieuze tijd.

Zowel Positief als Negatief, Donker en Licht beginnen zich nu te verwerkelijken. Let daarom op wat je uitzendt en wat je ontvangt.

Het menselijk lichaam is een energetische Ontvanger en Zender. Wat in je gedachten opkomt en zich door woorden laat horen, is momenteel cruciaal, beslissend voor je!

Omdat op grond van je gedachten en emoties, die leiden tot overeenkomstige woorden en daden, bepaalt waar de reis je zal brengen.

Je bepaalt zelf hoe je deze energetische tijd beleeft! Omdat wat je uitzendt nu meteen naar je terugkomt, als negativiteit en duisternis je energiesysteem willen binnendringen, is dit alleen mogelijk als je het resonantieveld ervoor aanbiedt, dat wil zeggen, als je je er op een of andere manier voor openstelt.

Maak daarom je energieveld leeg en waak over je gedachten en emoties omdat je daarmee je realiteit creëert en alles wat je wilt of wat je niet wilt voor jezelf.


DePijlers van de Goddeloze Wereld storten in

Het jaar 2020 heeft een dubbele 20 in zich. De tijd van Goddelijke Genade en Goddelijke Waarheid is dus aangebroken.

In  meerdere opzichten wordt nu het werkelijke naar buiten gekeerd, dit geschied door de individuele mens, omdat deze niet langer van zichzelf kan weglopen en door de eerder voorkomende acties die tot nu toe werden ondernomen op het wereldtoneel, die de gevolgen zijn.

De pijlers van de goddeloze wereld beginnen in 2020 zichtbaar voor alle mensen in te storten.

De duistere bedoelingen hebben een destructief effect en mensen worden geconfronteerd met de oorzaken.

Onmiskenbaar, zelfs voor blinden, begint het Goddelijke Licht de grote zuivering in te luiden. Dit brengt voor de lichtwerkers een grote verlichting met zich mee en betekent voor de van duisternis bezeten wezens een merkbaar begin van het einde van hun spel op deze Aarde.

JJK: Dat betekent dat we dit jaar voor het eerst grote omwentelingen zullen beleven?

GOD: Dit hoog energetische jaar 2020 brengt omstandigheden teweeg die men al lange tijd verwachtten en die anderen gedurende eeuwige tijden hebben gevreesd.

Hoewel alles in mijn genade ingebed is, willen zeer veel entiteiten er niet aan deelnemen.

Zij kozen hun eigen weg, vaak zijn het omwegen in herhalingslussen en ze blijven in het netwerk met negatieve trillingen en donkere energie. Sommigen zullen van een “oordeel” spreken”, maar dit is een verkeerde interpretatie.

Wat er in het jaar van de dubbele 20 gebeurt, is, dat het potentieel voor volheid van licht verder toeneemt door de genade van God en dat de mogelijkheden voor duisternis steeds beperkter worden.

De heldere werkelijkheid verspreidt zich steeds meer over de Aarde.

Dat betekent dat lichtarme fenomenen of entiteiten zich moeten openstellen voor het licht of het recht om te blijven bestaan op deze Aarde verliezen. Het is de tijd waarin Hemel en Aarde , deze wereld en het hiernamaals, zich verenigen, doordat de lichtfrequentie van de individuele mensen verder verhoogt, wordt dat bereikt.

JJK: Wat kunnen we verwachten?

GOD: Wonderen en het werk van Gods genade, het is het begin en de zichtbare ineenstorting van het systeem dat op afscheiding gebaseerd is en onderdrukking en onrecht opbouwt. Dit energetische misbruik wordt beëindigt en het jaar 2020 markeert het zichtbare begin.

JJK: Maar de weerstand zal aanzienlijk zijn?

GOD: Hoe meer individuen of groepen tegen deze verandering zijn, hoe pijnlijker het voor hen zal zijn. Wie echter mijn genade volledig aanvaard, ervaart een jaar vol prachtige toevoegingen en staat onder mijn bescherming.

Ik nodig alle mensen uit om zich aan mij over te geven, in het vertrouwen op God om deze tijd te doorlopen.
Laat jullie van de gebeurtenissen die zullen komen, omdat ze moeten komen, je niet van het  lichtvolle pad afbrengen.

Elke reiniging wordt voorafgegaan door de bepaling van de huidige toestand en dit is bij deze mensheid ook hoe het is. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen nu wakker worden, wat betekent dat het duister moet verschijnen voordat het kan worden ingewisseld of afgewezen.

Hoe donkerder het op de Aarde lijkt te worden, hoe dichter ben je bij het licht!

Wees je hier altijd van bewust, want alleen dan kun je begrijpen, wat zich vertoont en waarom het nu met deze intensiteit gebeuren moet.

2020 is het hoog energetische jaar naar vrijheid

Omdat alles wat gedacht en gesproken wordt een onmiddellijke echo heeft en verschaft de  bijbehorende resonantie. Wat je uitzendt, komt onmiddellijk bij je terug, alleen datgene kan jou bereiken waar je voor openstaat.

Versterk daarom je werk aan je heilige energetische kleed. Ik ben alom aanwezig en altijd bij je! Wat je zelf niet kunt beheren, dat  is de verantwoordelijkheid van de Genade van God, die ik ben, en tot wie je gewijd bent.

Door de hemel gedragen doorwandel je deze tijd en in je hart weerspiegelt zich de eeuwigheid

Ik ben GOD

Bron:  https://lichtweltverlag.at/2020/01/02/2020-das-hochenergetische-jahr-der-gnade/


Terug naar pagina Diverse berichten