“Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie en van de hele mensheid en van alle leven”, inclusief V@A gedeelte.

“Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie  en van de hele mensheid en van alle leven”, inclusief V@A gedeelte. Yeshua and One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 1 december 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aanYeshua

Ja, ik ben Yeshua. 

Ik kom vaak als mijn Hoger Zelf Sananda. Maar deze keer kozen we ervoor dat ik bij jullie zou komen vanwege datgene wat nadert in jullie volgende Advance. Jullie volgende bijeenkomst van oude zielen die weer bij elkaar komen en de vlam in jullie allemaal herenigen en opnieuw ontsteken.     

Dat is waar dit ascensieproces allemaal om draait, het herontsteken van de vlam in ieder van jullie en van de hele mensheid en van alle LEVEN! Alle levensvormen op de planeet herontsteken de vlam. Niet voor de eerste keer ontsteken, maar herontsteken, herontwaken van de bron in al het leven. Dat is wat jullie doen mijn vrienden, mijn broeders, mijn zusters.              

Dat is wat ik probeerde te doen 2000 jaar geleden, dat was om de vlam in mijn broeders en zusters te doen herontsteken van iedereen die ik kon bereiken. Heb ik ze allemaal bereikt? Zeker niet. Kunnen jullie ze allemaal bereiken? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar je kunt er veel bereiken, net zoals ik deed. Ik bereikte diegenen die klaar waren om onderwezen te worden, die zich uitreikten om zich open te stellen voor het begrip van wie zij waren, zelfs voor het begrip dat zij de God in zichzelf waren. Daar heb ik over gesproken. Ik en mijn vader zijn één. Maar ik sprak niet alleen over mijn vader, ik sprak over al onze vaders en moeders. De Vader-Moeder God Bron in ons allemaal. Alles ging over het herontwaken, om uit het slaapproces te komen waar we allemaal in waren gevallen en om diegenen te bereiken die er klaar voor waren. En degenen die ik mijn discipelen noemden waarvan er van jullie met mij waren. Zelfs enkelen van jullie waren die discipelen.                                  

Maar weet dat er zelfs gedacht werd dat er twaalf discipelen waren, maar er nog veel meer waren. Veel meer dan degene die mij volgde. Maar ze volgden mij niet. Ze volgden de IK BEN, DE IK BEN in mij. Ik was daar om de weg te wijzen net zoals jullie, elk van jullie is nu hier om de weg te wijzen, om je open te stellen voor iedereen om je heen.      

En ja, je wordt belachelijk gemaakt voor je overtuigingen. Ik werd zeker belachelijk gemaakt voor mijn overtuigingen. Maar heeft dat me gestopt? Nee. Houdt dat jou tegen? Nee. Omdat je je nu herinnert wie je bent.             

Ieder van jullie begint zich steeds meer te herinneren. En je laat deze herinnering door je heen bewegen en laat het wezen in je openen ​​voor iedereen die er klaar voor is. Is iedereen er klaar voor? Niet op dit moment. Maar op het volgende moment zou dat kunnen. Dat is wat je gaande houdt, net zoals het mij gaande hield en me liet  leren en herinneren wie ik was.                

Wist ik het allemaal tegelijk? Nee. Ik moest het leren. Ik moest onderwezen worden. Ik moest reizen en diegenen ervaren die geavanceerder waren dan ik op dat moment was. Zij leerde het me. Net zoals wij die jullie de Opgevaren Meesters noemen hier zijn om jullie te onderwijzen en te helpen de Godbron in jullie allemaal te laten herontwaken.             

We zijn allemaal één in dit streven, in deze ervaring, in deze reis mijn vrienden, mijn geliefde broeders en zusters. En ik zeg broeders en zusters omdat sommigen van jullie toen deel uitmaakten van mijn familie in Galilea, in Jeruzalem, in Egypte. Je was daar bij mij, net zoals je nu bij me bent en ik bij jullie ben op dit moment, nu.       

Jullie spraken eerder over het kunnen stoppen van het verouderingsproces en het verouderingsproces kunnen omkeren, of dit mogelijk is. En ik zeg nu als Yeshua, natuurlijk, het is niet alleen mogelijk, maar waarschijnlijk dat elk van jullie dit niet alleen kan doen, maar voorbestemd is om dit te doen als je het toestaat.     

Net zoals degenen die zogenaamd door mijn handen ‘genezen’ waren. Ze werden niet door mijn handen genezen, ze werden genezen door de handen die in mij werkten, de Vader-Moeder Godbron die in mij werkte. Net zoals de Vader-Moeder God Bron in jullie allemaal werkt. En daardoor is alle genezing mogelijk. Alle leeftijdsomkering is mogelijk. En zoals je zult ontdekken in jullie volgende Advance, zelfs het opstaan ​​van iemand die is overleden is mogelijk in de lezing die James gaat geven, net zoals ik deed in die tijd, meer dan 2000 jaar geleden.           

Ja, ik ben opgestaan uit de dood. Maar weet dat diegene, degene die jullie Lazarus noemden, niet dood was. Zijn levenskracht was nog steeds in hem en ik reikte uit naar die levenskracht in hem en bracht die naar voren. Als de levenskracht er nog steeds is, is dat mogelijk. Net zoals de levenskracht nu in jullie allemaal is. En jullie allemaal, vanwege die levenskracht, die enorme levenskracht in je alles mogelijk is. Die levenskracht kan het verouderingsproces op dit moment stoppen en het beginnen om te keren. Maar het geloof moet er zijn.               

Geloof het en je zult het zien. Geloven is zien, niet zien is geloven. Als je moet wachten om het te zien om het te geloven kun je lang wachten. Je moet het geloven en dan is het mogelijk. Net als degenen waar ik mijn handen oplegde, het is hun geloof dat hen bevrijdde. Het is hun geloof dat hen genas, hun geloof en de Godbron in mij die hen genas.             

Ik waardeer deze tijd dat ik samen met jullie kon zijn en in staat ben om op deze manier te kunnen delen en jullie gedachten te openen die zo geprogrammeerd zijn om de dingen te geloven die zijn medegedeeld in de bijbel en in andere religieuze werken die getuigen van mijn wonderen. Het waren geen wonderen. Het was wetenschap met het weten hoe die wetenschap te gebruiken, die spirituele wetenschap om de veranderingen teweeg te brengen die nodig waren om anderen om me heen te laten zien dat het mogelijk was, dat alle dingen mogelijk zijn binnen de Godbron. Alle dingen zijn mogelijk binnen de God Bron in jullie allemaal.         

Al mijn vrede, liefde en eenheid en het delen van het Licht dat in jullie verblijft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en het Licht, net zoals jullie allemaal, terwijl je de weg blijft tonen aan je broeders en zusters overal om je heen.   One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer. Jullie kunnen nu je telefoons unmuten.             

We hebben slechts één ding te zeggen. Alle dingen zijn mogelijk, zoals Yeshua zei, zoals we al een tijdje zeggen. Je moet dit in je opnemen en ermee beginnen uit te voeren. Voer het uit. Loop in het licht. Loop in de liefde in jezelf. Laat het bij je binnen komen.             

Net zoals Yeshua werd bespot, zijn velen van jullie bespot vanwege je geloofssysteem. Terwijl je steeds meer mensen vertelt, “de ascentie komt eraan”, of ” de herwaardering van geld komt eraan, het financiële systeem verandert, de openbaarmaking van ET’s komt eraan” en al deze dingen die je hebt gezegd aan de mensen om je heen. Wat doen ze? Ze lachen. Of ze zeggen, ” Wat heb jij gerookt?” Of wat het ook is.           

Je weet echter, ieder van jullie weet dat jij de waarheid bent. Jij bent de waarheid,  zoals Yeshua zei. Jij bent de weg, de weg om iedereen de waarheid te tonen van het wezen dat jullie allemaal zijn en het Licht, of het leven, het leven dat je kunt delen en het lichaam dat je kunt delen met iedereen om je heen. Dit is waar het allemaal om draait. Dit is het ascensieproces waar jullie allemaal doorheen gaan. Dit is de voorbereiding waar jullie je op dit moment allemaal op voorbereiden.                

De Advance die binnen enkele dagen nadert, bereidt je voor om te beginnen, niet alleen om de weg in jezelf te kennen maar om te beseffen dat jij de weg bent voor iedereen om te volgen, jullie als deze groep en als individuen en zoveel groepen die op deze manier samen zijn gekomen, de Lichtwerker gemeenschap. 

Jullie zijn allemaal hier om de weg te wijzen. Jullie zijn allemaal de Johannes de Doper die de weg voorbereiden, niet voor de Messias maar de weg voorbereiden voor de wederkomst van het Christusbewustzijn om door iedereen op de planeet te bewegen die er klaar voor zijn.   

We staan ​​nu open voor vragen. Shoshanna staat klaar, of waarschijnlijk zit ze klaar omdat JoAnna zit. Dus we zijn ​​klaar voor al jullie vragen. Zijn er vragen?       

Vraag: Mag ik een vraag stellen?    

OWS: Ja, graag.   

Vraag: Ik heb onlangs een zware aanval van de duistere krachten meegemaakt. Dit gebeurde in april en mei waardoor ik ongeveer vier keer in het ziekenhuis werd opgenomen. Ik heb me er doorheen gewerkt. Ik heb mijn weg terug gevonden om zelfs mijn spirituele werk weer te kunnen doen. Dankzij mijn geliefde Mushaba- familie, zij hebben me er doorheen gesleept in wat ze een proces van vuur noemen. En ik vroeg me af vanwege het ernstige trauma dat ik heb geleden, wanneer ben ik weer in staat om mijn familie weer om me heen te horen en te voelen?              

OWS: Allereerst is het niet zozeer dat je je familie om je heen moet horen, ze zijn er al. Je maakt deel uit van die familie zoals je al weet. Dit is waarom je in staat was om contact te maken met deze specifieke groep zullen we zeggen, familie zoals jullie het noemen. Dit is waarom je in staat was om te doen omdat je een Siriaanse achtergrond hebt zoals je ook al weet. Hierdoor konden ze rechtstreeks met je samenwerken.            

Maar als je duistere krachten zegt kan dat een verkeerde benaming zijn omdat velen denken in termen van gehechtheden of bezittingen of dit soort dingen. Gebeurt dat? Ja, dat kan gebeuren. Gebeurt het altijd bij individuen zoals jij die dit soort kwalen of ziektes ervaren of waar het ook door zou kunnen komen om je in een dis- harmonische- staat binnen jezelf te brengen.       

Is het altijd zo? Nee. Soms is het gewoon een karmische aantrekkingskracht die je uit vorige levens in dit leven met je hebt meegebracht. We zeggen dit niet alleen tegen degene die deze vraag heeft gesteld, maar ook tegen iedereen die zich dit afvragen. Niet om te zeggen dat je deze gehechtheid niet had zoals je zegt. Niet om te zeggen dat sommigen van jullie deze gehechtheden hebben gehad. Deze interferentie van diegenen die als de duistere krachten kunnen worden beschouwd. Dit kan zeker gebeuren en gebeurt ook.             

Maar het is heel minimaal dat dit op dit moment kan gebeuren met degenen binnen deze groep omdat jullie de bescherming hebben van velen die met deze specifieke groep werken. Dat is ook zo voor veel andere groepen die er zijn.   

Waar er twee of meer bij elkaar komen in zijn naam, wat betekent de IK BEN DIE IK BEN, de Godbron. Waar er twee of meer in zijn naam bij elkaar komen zal ik zijn, ik zijnde het IK BEN DIE IK BEN bewustzijn zal onder hen zijn. Dus wanneer je samenkomt in een groep, klein of groot, heb je de extra bescherming van al de Engelen en Aartsengelen en Geascendeerde Meesters en de Galactische of wat het ook is, die zijn er om je te beschermen. Omdat jij de weg bent, de waarheid en het leven zoals Yeshua zei, je hebt de bescherming nodig als je er om vraagt. Als je er niet om vraagt zal het er niet direct voor je zijn als de tijd komt dat je het nodig hebt. Dus willen we zeggen, ‘vraag en je zult ontvangen, klop en er zal worden open gedaan, zoek en je zult vinden.’            

Shoshanna, heb je iets dat je wilt toevoegen?  

Shoshanna (gechanneld door JoAnna McConnell):   
Er zit veel in de ervaringen van deze persoon die ze uitzoekt, die ze uit blijft zoeken, dat ze blijft zoeken en antwoorden krijgt. Het antwoord dat deze persoon zoekt ligt in haar. Er is geen antwoord van buitenaf. De antwoorden zijn allemaal binnenin. Deze persoon moet proberen haar eigen antwoorden in zichzelf te vinden. Er zijn veel redenen waarom deze persoon deze ervaringen heeft meegemaakt, het is nogal  ingewikkeld en we kunnen geen snel antwoord geven. We kunnen geen samenvattend antwoord geven omdat deze persoon die dit leven leidt en deze ervaringen ervaart die negatief blijken te zijn naar haar oordeel door de term ‘duistere krachten’ of ‘trauma’ te gebruiken, dit zijn allemaal woorden die niet positief zijn in een levenservaring.              

Dus we willen zeggen dat we er niets aan toe te voegen hebben, behalve, dat wat je hebt meegemaakt of ervaren is doelbewust om je weer op je pad te brengen. Dat is wat we hebben. Namaste.      

OWS: Geweldig. Zeer goed gezegd. Zijn er nog andere vragen? Ja, is er nog een vraag? Of zijn we klaar voor het moment?            

Vraag: One Who Serves, ik heb een vraag.    

OWS: Ja?   

Shoshanna: Er zijn twee vragen. Wij nemen eerst de ene en dan de andere.     

OWS: Eerst degene die de ‘T’ is   

Vraag: Oke. Ik luisterde naar Sananda en hij zei dat veel mensen die bij hem in Galilea waren nu bij deze bijeenkomst zijn. Ik vraag me af, als er al problemen zouden optreden als die mensen werden uitgekozen en dat ik daar bij was of dat er een andere persoon bij was, alleen ter informatie als er niets anders is.       

OWS: Allereerst hebben we niet de gewoonte om rechtstreeks te zeggen of iemand deze persoon is of dat dit in een vorig leven was of een tweelingziel heeft of wat het ook is. Wij werken zo niet in dat opzicht.      

Maar met dat begrip kunnen we je vertellen dat degenen die bij deze bijeenkomst zijn, jullie, de oude zielen die weer samen zijn gekomen, zijn weer samengekomen voor een ​​reden. Jullie zijn weer samengekomen omdat jullie daar waren. Velen van jullie waren daar destijds met Yeshua. Velen van jullie in verschillende opzichten. Niet iedereen maakte deel uit van zijn discipelen of maakte deel uit van de groep die met hem reisde. Sommigen van jullie waren degenen die op dat moment zelfs tegen hem in gingen.           

Maar we kunnen je vertellen dat vanwege de ervaringen die je had, jij degene die deze vraag heeft gesteld, vanwege de ervaring die je had, dat je het jezelf daarom afvraagt. Omdat je een diep gevoel in je hebt, een diepe herinnering in je die net met zijn hoofd boven het water begint te geraken zullen we zeggen en je een glimp opvangt van wie je op dat moment misschien was, het heeft iets te maken met je naam zullen we zeggen. Dat is alles wat we je kunnen doorgeven. Maar dat was een belangrijke hint voor je, mijn beste.      

Vraag: Mijn huidige naam?   

OWS: Dat klopt.     

Vraag: Oke. Dankjewel.     

OWS : Ja. Shoshanna, heb je hier iets aan toe te voegen.     

Shoshanna: Nee, we hebben er niets aan toe te voegen.    

OWS: Zeer goed.   

Vraag: ik heb een vraag. Wat is de frequentie van de vijfde dimensie in Hertz?  

Shoshanna: Waarom is dit nodig om dit te weten?

OWS: Dat wilde we ook vragen.   

Shoshanna: (Gelach) Waarom wil je dit weten?     

Vraag: Omdat ik voel dat ik het kan gebruiken als hulpmiddel om me aan te passen aan die frequentie.   

Shoshanna: De frequentie die in, onze excuses, Beste One Who Serves, je kan verder gaan?   

OWS: Nee, ga door.   

Shoshanna: Mogen we ons perspectief hierop delen, lieve zuster?   

Vraag: Zeker.   

Shoshanna: Het enige dat de mens die het ascensieproces doormaakt die het vijfdimensionale leven wilt ervaren en de ervaring van het vijfdimensionale leven wil behouden, slechts één ding moet weten, dat is dat de frequentie van de vijfde dimensie liefde is. Het doordringt alles in de vijfde dimensie. En degenen die vijfdimensionale wezens zijn zien alles door de ogen van liefde. Dus dat is wat we je willen vragen om op te focussen, omdat metingen zoals in wat je ‘Hertz’ noemt, een driedimensionaal hulpmiddel is, geen vijfdimensionaal hulpmiddel. Namaste.             

OWS: Ja. We zullen er aan toevoegen om je vraag directer te beantwoorden, evenals anderen die een vergelijkbare vraag hebben, niet dat we het rechtstreeks gaan doorgeven, zoals je weet hebben we niet de gewoonte om dat te doen. Maar we kunnen je vertellen dat als je de gamma-golven opzoekt, de gamma-vibratie die de planeet binnenkomt, het je een idee zal geven van waar je over spreekt in termen van de hertz-frequentie, dat is wat je zult ondervinden in de vijfde dimensie en verder in termen van in de gamma-golven van bewustzijn te zijn.       

Shoshanna: Maar wat we moeten zeggen en we moeten dit heftig toevoegen, dat degenen die iets willen meten de waarde ervan missen.    

OWS: Dat klopt.   

Vraag: Ik wil het niet meten, ik wil het alleen gebruiken. Bedankt voor de verduidelijking, ik waardeer het.       

OWS: De manier waarop je het gebruikt, mijn beste is het te zijn, zoals Shoshanna heeft doorgegeven. Wees liefde, wees Licht, wees de Godbron in je, zoveel mogelijk. Wees blij op elk moment je kunt. Bevind jezelf zoveel mogelijk in een uitdrukking van liefde en eenheid in de natuur. Dat is hoe je het bent. Je hoeft je geen zorgen te maken over het meten, maar over het zijn. Oke?                     

Vraag: Bedankt.    

Vraag: Kan ik iets toevoegen aan de vraag die men zojuist heeft gesteld? Muziek helpt ons in een mooie staat te komen. En er is anders, ik wil geen niveaus zeggen, maar er zijn verschillende formaten muziek. Ze zeggen dat 40 hertz-muziek het gamma is. Ik vraag me alleen af als we meer liefde willen voelen, naar wat voor muziek in Hertz kunnen we dan het beste luisteren of kun je het op een andere manier uitleggen.            

OWS: Er is prachtige muziek beschikbaar die gebruik maakt van die uitdrukking, of het kunnen associëren of resoneren met de chakra-centra. Dat is meer wat je de New Age-muziek zou noemen, dat is erg nuttig in dit opzicht dat je in de 40 hertz vibratie brengt en hoger. Dus dat kan heel nuttig zijn. Ook de oudere klassieke muziek kan dit.          

Maar je wilt het liefst wegblijven van datgene wat als rapmuziek kan worden beschouwd en we ondervinden van James, ook van de heavy metal-muziek, de uitdrukkingen die je vibratie naar beneden halen in plaats van omhoog. 

Ja, je kunt binnen bepaalde expressies van muziek ondervinden dat je bijnierfuncties zijn verhoogd, dat is niet kalmerend. Dat verhoogt je adrenaline en dat kan zeer schadelijk voor je zijn, zeker als het gedurende een langere periode is dat het zich  herhaalt. Eens in de zoveel tijd is het niet zo erg, maar het voortdurend luisteren naar ​​van die beukende geluiden kunnen zeer schadelijk zijn voor de trillingsresonantie in je en in je chakra-centra en hoe deze zich verhouden tot deze muziek.       

Zoek dus naar muziek die rustgevend en kalmerend is en die je hart bereikt. Dat is wat je wilt, dat is wat je hartcentrum bereikt en daarboven, niet onder je hartcentrum. Oke? Beantwoordt dit je vraag, mijn beste?      

Vraag: Ja. Michael Love sprak over het luisteren naar 40 Hertz-muziek omdat het de Gamma Hertz is. Ik vroeg me af of dat ook nuttig is.       

OWS: Dat klopt. Erg goed. Zijn we klaar met dit deel van de vraag?        

Shoshanna wil je iets toevoegen.

Shoshanna: Beste zuster, kunnen we het perspectief toevoegen dat we hierop hebben?   

Vraag: Ja.  

Shoshanna: Er zijn trillingen die we als menselijke wezens meedragen die resoneren of een match zijn met de muziek waarnaar we luisteren. Dus als we luisteren naar de zogenaamde rapmuziek of de zogenaamde heavy metal-muziek of wat die muziektrillingen voortbrengen, zijn degenen die er naar luisteren of aangetrokken worden door die muziek zo omdat het hun vibratie is die overeenkomt met de muziek. Dus we willen je vertellen dat jij als een menselijk individu met een frequentie of een vibratie die hoger is zal proberen te luisteren naar de muziek die overeenkomt met die vibratie. Dat is alles wat het werkelijk is, het matchen van de vibratie waar je momenteel in bent. Als je je vibratie wilt verhogen, dat is een intellectuele keuze, dan zul je de muziek zoeken die een hogere vibratie heeft dan je momenteel draagt zodat je vibratie zich kan verhogen naar die vibratie.              

Het punt over de hertz is dat de westerse muziek is ingesteld op een andere hertz, wat een vibratie is, zodat de mensen die naar de muziek met die hertz luisteren hun vibratie verlagen zonder het zelfs maar te weten. Dus waar je het over hebt, Michael Love, en zegt te luisteren naar de hogere vibratiemuziek of het orkest dat zijn instrumenten heeft afgestemd op 40 Hertz is omdat het een hogere vibratie is en meer wordt geabsorbeerd door de hogere chakra’s. Namaste.       

Vraag: Heel erg bedankt. Dank je.   

Shoshanna: Komt dit overeen met je?   

Vraag: Absoluut 100% , ik haat rap en ik haat heavy metal, ik luister naar mooie New Age-muziek. Dank u zeer. Ja. Dank je.         

Shoshanna: Namaste.   

OWS: Zeer goed. Zijn er nu nog andere vragen voordat we het kanaal vrijgeven?     

Vraag: ik heb een vraag. Hoi. Omdat we het hebben over muziek en Hertz en dat soort dingen, 528 Hertz komt uit op een 6 in de Numerologie, waarvan je weet dat ik daar altijd over praat, de 6 betekent liefde. Er was iemand die een lied schreef in 528 Hertz. Ik stel je de vraag  One Who Serves en Shoshanna, hij schreef het lied ‘Imagine’. Daarna leefde hij niet lang meer.              

OWS: Ja.  

Vraag: Kun je me misschien vertellen wat er met hem is gebeurd? Ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet zeker. En kun je ook alle andere muziek waar we naar kunnen luisteren vertellen. Ik ken de sleutel. Ik speel piano. Ik weet wat de noten voor de hertz zijn, ik weet dat het de C, E en G. zijn. Toen hij dat schreef, ‘Imagine’ was dat hoofdzakelijk wat hij speelde op de toetsen van de piano. Kun je misschien een beetje helpen zodat we wat meer kunnen luisteren naar 528 Hertz?                  

OWS: Allereerst, je stelde een vraag. Wilde je weten wat er met John Lennon is gebeurd? Is dit jouw vraag?        

Vraag: Ja. Als je het kunt beantwoorden.      

OWS: We kunnen het op deze manier beantwoorden. Net zoals JFK, John Lennon, Elvis Presley, ongeacht de verschillende personen die deze ervaringen hebben gehad en toen plotseling uit beeld werden genomen zou je kunnen zeggen, het is nooit zoals het lijkt te zijn, of zeker niet  zoals de media het heeft afgeschilderd gedurende een bepaalde periode. Weet dus dat het niet één persoon was die JFK heeft vermoord. Dat weten jullie allemaal al. Er was niet één magische kogel. Wij weten dit.               

Vraag: Dat klopt.  

OWS: Net zoals je waarschijnlijk weet dat het een samenzwering was die John Lennon uit het beeld verwijderde vanwege wie hij was en wat hij vertegenwoordigde voor de wereld, dat was tegen de duistere krachten, de Illuminatie, de kliek, dit alles dat er voor zorgde dat hij uit het beeld verwijderd moest worden vanwege wat hij vertegenwoordigde dat een gevaar voor hen was. Hij maakte de bevolking wakker en dat mocht hij niet blijven doen.      

Maar weet dit, hij wist dat het er aankwam. Net zoals JFK wist dat het zou gebeuren. Dat zij degenen wilden zijn die de weg wilde wijzen, net zoals jullie nu de weg wijzen. Niet dat jullie als het ware uit beeld verwijderd moeten worden, zeker niet. Maar het is een en hetzelfde in termen van het tonen van de weg, de voorlopers om voorop te gaan en alle anderen voor te bereiden op wat er aankomt in termen van de ascensie. Oke? Shoshanna?               

Shoshanna: We weten niet zeker wat we moeten delen, maar we zullen ons perspectief met je delen, beste zuster, als je er de voorkeur aan geeft.    

Vraag: Ja, ik geef er de voorkeur aan. Dank je.    

Shoshanna: Onze lieve zuster, John, heeft onder anderen anderen wezens ervaren die geen aardbewoners waren. Ze ervoeren de muziek van de sferen. Ze werden bezocht door engelen en ze werden bezocht door hoogbewuste ET’s die op alle mogelijke manieren probeerden hun muziek te beïnvloeden zodat de mensheid de waarheid kon horen. In de woorden van het lied ‘Imagine’ is te horen hoe de engelen met een hoog bewustzijn en de ET’s de wens hadden voor de mens om te leven. En omdat John zo’n gerenommeerde muzikant was voelden ze dat door hem te spreken en door hem te schrijven ze velen zouden bereiken. Dat is het ware verhaal.              

Nu, omdat er anderen waren die wisten dat hij een grote hemelse invloed op hem had, konden ze dat niet laten doorgaan omdat het hun macht over de mensheid zou beknotten, zie je. 

Dat is het verhaal van John. En we willen je vertellen waar je naar moet luisteren, onze lieve zuster maar dat hoeven we je niet te vertellen. Je bent een hoog vibrerend wezen met een geweldig oor voor gevoelige en mooie muziek en je kunt je eigen muziek kiezen. Namaste.       

Vraag: Ja. Dank je. Ik wil zeggen dat dat lied, ‘Imagine’, ik ken niemand die het niet leuk vindt. Het raakte me. Ik ben er dol op en het heeft een bepaald soort akkoord dat je ziel bereikt. Het is heel eenvoudig. Zijn muziek was heel eenvoudig. Maar zijn vrouw was degene die de woorden heeft geschreven als ik het goed heb.                 

Shoshana: Ja, dat klopt.   

Vraag: Dat wilde ik alleen maar weten, bedankt allemaal.   

Ik wil vandaag nog wel iets over Yeshua zeggen. Dat ook mijn ziel raakte. Natuurlijk doet het dat altijd. Ik kan gewoon niet stoppen met jullie allemaal te bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor de mensheid en vooral voor mij. Dank je.         

OWS: Dat sturen we rechtstreeks terug. Wij bedanken jou voor alles wat je doet.     

Shoshanna: We moeten ook duidelijk maken dat het niet uitmaakt wie die woorden heeft geschreven. Wat de waarheid is, is dat degene die bekend staat als Yoko en die bekend staat als John onderling uitwisselbaar waren. Het waren tweelingzielen en daarom waren ze samen en ervoeren ze allebei dezelfde dingen. Namaste.          

Vraag: Ja.    

OWS: Ja. Zijn er nog vragen? We zullen nog een vraag beantwoorden en dan moeten we het kanaal vrijgeven.        

Vraag: Ik heb een kleine vraag. Ik heb enkele weken geleden hier in Denver een sessie bijgewoond van Moeder Mira. Ze is een ontwaakt heilig Lichtwezen, heel, heel veel liefde uit India die een tijdje in Duitsland gewoond heeft. Ze heeft al vele jaren niet meer in het openbaar gesproken. Er waren ongeveer 200 mensen in de ruimte en ze  knielden voor haar. Ze houdt je hoofd vast en dan kijk je in haar ogen. Het is heel, heel krachtig en heel mooi.                  

Maar wat er met mij gebeurde toen ik in mijn stoel zat, eigenlijk tijdens de hele sessie die ongeveer anderhalf uur duurde, ik kon de intense geur van parfum ruiken die me er aan herinnerde dat mijn moeder die lang geleden gebruikte toen ik nog een klein kind was. Het was gemaakt van een bloem. Het wordt in het Duits een ‘mayflower’, ‘kleine May-bel’ genoemd. De geur was de hele tijd om me heen. Ik vroeg mijn vriendin naast me, “ruik jij iets?” Ze zei, “nee.” Ik heb het meerdere keren aan een enkele  andere mensen gevraagd en die roken ook niets.             

Dus vroeg ik het van binnen. Ik had het gevoel dat mijn moeder was doorgekomen maar ik wist niet wat de boodschap was of zoiets.   

Ik heb dat af en toe in mijn leven gehad, niet zo vaak. Soms kwam ze door met een geur en ik vroeg me af of je daar iets over kon vertellen.  

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen.   

OWS: Ja.   

Shoshanna: Mogen we delen, lieve zuster?  

Vraag: Ja, graag.   

Shoshanna: We willen ons perspectief delen. En we zijn er heel zeker van dat je weet wat deze ervaring voor jou is en dat we alleen willen zeggen wat er al in je hart is. Deze geur die van je moeder is, is de manier waarop ze met je communiceert en ze vertelt je dat ze je nooit heeft verlaten, dat ze onmetelijk veel van je houdt en dat je hieraan het grootste deel van je leven hebt getwijfeld, ze brengt deze geur naar je toe om haar liefde voor jou te versterken. Ze waakt altijd over je en ze beschermt je en ze bewaakt je. Nogmaals, ze zal altijd van je houden en dit is haar manier om je daaraan te herinneren. Namaste.              

Vraag: Bedankt. Dat was heel lief.     

OWS: En je weet dat we altijd zeggen, het is voor degenen die ogen hebben om te zien en oren om te horen? We zullen er nog een aan toevoegen, een neus om te ruiken! Oke?          

Vraag: (gelach) Ja .     

OWS: We wilden er gewoon in springen. Dit is de andere One Who Serves. Dit is degene waarvan je een tijdje niets gehoord heeft. We wilden alleen even een minuutje binnen springen.(nou misschien drie of vier, niet zozeer twee).          

Maar goed, we zijn er om snel iets met jullie te delen dat we er zullen zijn, ik zal bij jullie zijn tijdens de Advance. Ik kijk er enorm naar uit zodat we in vreugde kunnen zijn en misschien een beetje kunnen zingen. Je weet hoe graag ik zing, hoewel James het niet zo leuk vindt. Maar wie geeft daarom. Ik ga het toch doen.         

Dus maak je klaar voor een geweldige tijd, een heerlijke vreugdevolle ervaring. De One Who Serves en alle Opgevarenen die met jullie werken en de Galactics zullen er allemaal zijn en zijn klaar om het nieuwe jaar binnen te brengen. Ik weet dat het nog niet het nieuwe jaar is maar we bereiden ons er op voor. Tjonge, wat bereiden wij ons er op voor!       

Wij bereiden ons allemaal voor op een geweldig volgend jaar dat eraan komt wat de vervulling zal zijn van alles dat al enige tijd wordt gezegd. Velen van jullie hebben zich afgevraagd,  “Wel, je hebt het gezegd, je hebt het gezegd en het gebeurt niet, er gebeurt niets” en al die dingen die jullie zeggen. Nou, maak je klaar. Maak die veiligheidsgordels maar vast want het komt eraan, ‘mensen het komt eraan.’      

Shanti . Vrede zij met jullie. We zullen Shoshanna het laten afmaken als ze wil. Doei voor nu.      

Shoshanna: Wauw. Die had haast. We willen jullie allemaal een klein geheim vertellen. Jullie hebben allemaal helderhorendheid, helderziendheid en alle helders die je kunt bedenken. Je kunt helder waarnemingsvermogen opzoeken. Jullie hebben al deze dingen die je nog niet zo vaak hebt gebruikt. Degenen in de geestenwereld die bij jullie willen zijn zullen die hulpmiddelen gebruiken om je te bereiken. Dus je ziet, het is gebruikelijk. De mens twijfelt aan zijn vermogen om telepathisch te zijn, helderziend te zijn, helderhorendheid te zijn en alle helderheden te hebben omdat ons is verteld dat we die dingen niet hebben. Dus als het in onze ervaring verschijnt weten we niet precies hoe we dit moeten ontcijferen. Wat we je willen vertellen is om niet aan jezelf te twijfelen, jullie zijn allemaal helderziend. Jullie zijn allemaal helderhorend. Jullie kunnen allemaal communiceren met degenen die er niet zijn of in de sluier zijn. Jullie kunnen dat allemaal als je wilt. Dit hebben we vandaag voor jullie. Schenk er alstublieft aandacht aan dat dit de waarheid van je wezen is. Namaste. 

     

Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen