“2020 wordt het begin van grote veranderingen”

“2020 wordt het begin van grote veranderingen”


Onlangs sprak ik met astrologe Ellen over de horoscoop van de komende jaren. Er breekt een bijzondere periode aan van grote omwentelingen. Toch zullen we de gewenste veranderingen zelf, met onze eigen initiatieven moeten gaan doorvoeren. Deze hebben een grote kans van slagen als we naar de stand van de planeten kijken.

Voorspellingen voor Zomer 2019

Vanaf 21 juni is voor ons halfrond de zomerperiode aangebroken. Deze horoscoop wordt vooral beïnvloed door de planeten die verder van de zon afstaan. De komende periode kenmerkt zich door Jupiter en Neptunus, die in een afnemend kwartier staan. We noemen dit in de astrologie ook wel een vierkant.

Volgens Ellen representeren deze planeten samen het fenomeen ‘ergens blind voor zijn’. In dat geval hebben we grote hoop dat er iets gaat komen, zonder dat we duidelijke aanwijzingen hebben of dat optimisme gerechtvaardigd is. Jupiter is de grootste planeet en zijn invloed is dan ook om zaken uit te vergroten.

Neptunus is een waterplaneet, maar heeft ook te maken met dingen zoals olie, de zee en reddingsoperaties. Dit kan een indicatie zijn dat we deze zomer grote overstromingen gaan krijgen of dat er een crisis met olie gaat ontstaan. Het kan ook een indicatie zijn dat er datalekken gaan ontstaan, bijvoorbeeld door hackers, bij een algemene (overheids)instelling of inlichtingendienst.

“Astrologie is een taal. Wanneer je deze taal begrijpt, spreekt de hemel met je.”
Dane Rudhyar

Dit kan ook te maken hebben met schulden, want in de zomerhoroscoop voor Nederland, staan Schorpioen en de planeten die over Schorpioen heersen, recht tegenover elkaar.* Ellen: “Dat betekent dat partijen het tegen elkaar op gaan nemen. Het kan hier gaan om verhulde informatie, persoonlijke vrijheid en onaantastbaarheid, werk en gezondheid. Deze confrontatie kan verzacht worden door de invloed van Neptunus. De planeet kan zaken verzachten en zowel verhullen als onthullen. Het zal in het positieve geval tot een handreiking uit mededogen leiden, maar kan in het negatieve geval tot een nieuwe doofpotaffaire leiden.” Zomer 2019 belooft dus een turbulente periode te worden. Neptunus kan daarbij ook de aandacht afleiden. Ellen: “Ondertussen vinden de gebeurtenissen die bij de energie van deze zomer horen, wél gewoon plaats.”

*) Mars (en Mercurius) in Kreeft, staan recht tegenover Pluto (en Saturnus) in Steenbok.

In ons zonnestelsel staan Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto het verste weg van de zon. Deze planeten beïnvloeden de zomerhoroscoop.

2019 een tijd van afsluiten

Als we naar 2019 kijken zien we het einde van drie hele lange cycli van een aantal planeten. De cyclus Saturnus-Pluto duurt ± 34 jaar (variërend van 31-38 jaar). De cyclus van Jupiter en Saturnus duurt zo’n 20 jaar en de cyclus Jupiter-Pluto duurt circa 13 jaar. In 2019 is alles wat in de opbouwperiode van die cycli is begonnen, nu haast overbodig of achterhaald geworden. De wereld is toe aan iets nieuws.

Dit werkt in op de psyche van de mens, waarbij men het gevoel heeft dat dingen nu anders moeten. Men is klaar met het oude. Er is grote behoefte aan verandering. We willen dolgraag naar een nieuwe tijd, maar we hebben nog geen idee wat precies. Deze nieuwe tijd zal in 2020 aanbreken. Dan komen de drie planeten weer bij elkaar.

Vanaf januari 2020 komen Saturnus en Pluto bij elkaar. De vorige periode dat deze planeten bij elkaar kwamen was in 1982. Er was toen sprake van een economische dip. Deze periodes kenmerken zich dan ook vaak door crises en/of door ingrepen in het monetaire stelsel. Zoals de Saturnus-Pluto-samenstand in 1944-’45, een periode aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die de komst van een nieuwe munt (het tientje van Lieftinck) markeerde. Bovendien werd de Amerikaanse dollar toen de wereldhandelsmunt. In de cyclus daarvoor, rond 1913, werd zowel de Federal Reserve als ook de IRS (Amerikaanse Belastingdienst) opgericht. Deze periodes kenmerken zich ook door veranderingen in het rechtssysteem. Denk aan het Proces van Neurenberg (1945) en het Internationaal Gerechtshof, dat zijn oorsprong heeft in de Permanent Court of Arbitration, die in 1913 tot stand kwam.

Op ongeveer de helft van de Saturnus-Pluto-cyclus cyclus (ze stonden toen rond 2001-2002 tegenover elkaar aan de hemel) markeerde deze planetaire stand de aanslagen op 11 september 2001. De val van de Twin Towers en WTC-7 in het financiële centrum van New York, had een grote impact op ons gevoel van veiligheid. Het was het begin van de War on Terror en het misbruik van macht. Het leidde tevens tot verstrekkende controlemaatregelen; denk aan meer surveillance en de invoering van de Patriot Act.

De betekenis van de planeten

  • Saturnus is de planeet van plicht, verantwoordelijkheid en structuur, die de machtsstructuur en machthebbers vertegenwoordigt, zoals de regering en de schaduwelite.
  • Pluto — in de Griekse mythologie God van de onderwereld en bewaker van geheimen — vertegenwoordigt de verborgen macht, zoals de achterkamertjespolitiek en geheime genootschappen.
  • Pluto gaat ook over uitersten, dit kan ten goede of ten kwade zijn.
  • Jupiter is de planeet van gerechtigheid en het rechtssysteem.
  • Jupiter is ook gerelateerd aan hoop, optimisme en het vergroten (Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel).
  • Door de tegenovergestelde positie van de planeten Jupiter en Saturnus zijn er aan het einde van dit jaar tegengestelde krachten in het spel. Jupiter staat immers voor groei, optimisme en expansie, terwijl Saturnus staat voor inkrimping, verplichtingen en verantwoordelijkheid. Dit in combinatie met de stand van Pluto, zorgt voor een intensieve periode van bezinning.
  • Met deze planeten in het teken Steenbok, spelen deze tegenstrijdige krachten zich ook uit tussen het volk en de machtsstructuur, en tussen burgers en de overheid.

2020: een tijd van grote onthullingen en machtsverschuivingen

Met de start van de drie grote nieuwe cycli in 2020, zijn de oude afnemende cycli van de planeten Saturnus-Jupiter-Pluto voorbij. Dit betekent ook het einde van de onzekerheid die zo kenmerkend was voor de periode, die we na 2019 achter ons gaan laten. In het jaar 2020 beginnen de nieuwe planetencycli van 13, 20 en circa 30 jaar.

Ellen denkt om die reden dat — nu in 2020 deze 3 planeten weer bij elkaar komen — het waarschijnlijk geen toeval is, dat in dezelfde periode een Grand Jury bijeenkomt om zich te buigen over het officiële onderzoek van de aanslagen op 11 september 2001. Deze Grand Jury zal op basis van hun bevindingen beslissen of de argumenten steekhoudend genoeg zijn om rechtszaken te beginnen. Dit zal in 2020 ongetwijfeld een gevolg krijgen.

“2020 zou best wel eens het jaar van de doorbraken kunnen zijn.”
Ellen, astrologe

Deze veranderingen op het gebied van machtsstructuren en gerechtigheid, zien we ook in andere initiatieven terug. In het najaar van 2019 houdt de ITCCS een tribunaal om de genocide van de autochtone indianenbevolking door de (katholieke) kerk en Canadese staat te onderzoeken. Dit kan best een interessante wending krijgen aangezien de Canadese premier Justin Trudeau, onlangs publiekelijk heeft toegegeven dat er inderdaad sprake is geweest van genocide. De implicaties van deze bekentenis is enorm, want in een VN-verdrag uit 1948 staat dat degene die genocide plegen door andere naties moeten worden gestraft.

Deze ontwikkelingen, die een jarenlange voorbereiding kennen, zullen ongetwijfeld in 2020 een staartje gaan krijgen. Volgend jaar zal er dus op veel fronten sprake zijn van een omkeermoment. 2020 en de jaren erna, is de periode waarin al deze zaken tot culminatie zullen komen. Er zullen meer zaken in het licht worden gezet.

2020: het jaar van machtsverschuivingen

Veel mensen zijn ondertussen moedeloos van een ogenschijnlijk rotsvast systeem dat nooit lijkt te gaan veranderen. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat systemen voortdurend veranderen. Ellen: “De omwenteling in 2020 kan gunstig zijn. De cycli die in 2020 van start gaan hebben een historie van wereldomwentelingen, die door politiek en machthebbers zijn ingezet. Als dat in 2020 weer gebeurt kan dat gunstig zijn, als meer mensen een grotere behoefte naar ongecontroleerde waarheid krijgen en die ook naar voren brengen.”

Er is echter geen garantie dat het een positieve wending gaat krijgen, waarschuwt Ellen. De machthebbers zetten ondertussen ook hun agenda voort en die is best angstaanjagend. Zeker aangezien er plannen zijn om op allerlei manieren de persoonlijke integriteit van mensen aan te tasten. Denk bijvoorbeeld aan de 5G-plannen, het vaccinatiebeleid, ‘verplichte’ orgaandonaties, enzovoort. In die zin komen er tegenovergestelde krachten in het spel, die beiden de koers van waar de mensheid en planeet naar toe zal bewegen, zullen beïnvloeden.

De drie grote conjuncties van Saturnus, Jupiter en Pluto, wijzen op veranderingen in de politiek en economie. In wezen zijn het veranderingen in alle systemen die te maken hebben met macht: denk aan geld, politiek, rechtssystemen en internationale verdragen. Al deze zaken komen dus onder druk te staan.

Kleinschalige initiatieven krijgen meer kans

De initiatieven die gebaseerd zijn op een bottom-up-aanpak — kleinschalige en lokale initiatieven die vanuit de mensen zelf komen — hebben in deze periode meer kans van slagen. Deze initiatieven hebben nu ook de kans om tot blijvende veranderingen te leiden. De top-down initiatieven zullen daarbij niet ineens gaan verdwijnen, maar steeds meer mensen doorzien de misleidingen en corruptie die we vaak bij grote organisaties zien. We zijn collectief dus duidelijk op zoek naar een andere aanpak.

We zitten nu midden in die periode. Vandaar dat je de afgelopen jaren allerlei initiatieven ziet ontstaan. Bijvoorbeeld nieuwe geldsystemen zoals: de Florijn, Onsgeld.nu, de Blije B, et cetera. Op juridisch gebied zie je nieuwe initiatieven zoals het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) en de Common Law beweging in Amerika. Denk ook aan een organisatie zoals Judicial Watch. Daarnaast kunnen we de initiatieven om via eigen kanalen informatie naar buiten te brengen ook in deze context plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan: Wikileaks, de Andere Krant en talloze burgerjournalisten, die inmiddels invloedrijke alternatieven bieden voor de gecontroleerde massamedia.

Dit is geen gemakkelijke periode en vaak een kwestie van pionieren. Wanneer je deze cyclus vergelijkt met de landbouw zijn we nu in het stadium van het land bewerken: het ploegen, zaaien en beplanten. We staan af en toe met onze voeten in de modder, waarbij we ook de nodige tegenslag moeten incasseren. Toch is dit een belangrijke voorbereidende fase, voordat we later kunnen oogsten.

Het is een opbouwende cyclus, waarbij nieuwe initiatieven en bewegingen daadwerkelijk tot nieuwe ontwikkelingen leiden, denkt Ellen. De periode vanaf 2025 kan een stuk prettiger zijn. Dat wordt ook beïnvloed doordat de planeten die ver van ons verwijderd zijn, nu nog in de negatieve tekens staan. Dit veroorzaakt een negatieve polariteit. Vanaf 2025-’26 gaan we over naar de positieve polariteit. Ellen: “In die periode gaan we er met z’n allen echt iets van maken. Dan kunnen we de moeilijkste periode achter ons laten.”

Waterman tijdperk

Als we naar grotere kosmische cycli kijken bevinden we ons nu in het tijdperk van de Waterman. Dit symboliseert de bevrijding van conformiteit en bevrijding van de mensheid. Het teken Waterman staat ook voor uitvindingen, zoals de komst van: computers, smartphones en andere technologieën. Deze smart-technologie zal een toevlucht gaan nemen. Denk aan digitale chips in kleding, producten, medische toepassingen en zelfs voedsel.

Ellen: “Vanaf 2018-2025 loopt Uranus door het teken Stier. Deze planeet staat symbool voor computers, digitaal, elektronisch, kunstmatig en vernieuwing. Stier vertegenwoordigt datgene dat we normaal vinden. Met deze planeetstand begint de wereld zoals we die kennen, wel steeds meer te veranderen.”

“De sterrenhemel van de hemel is in werkelijkheid het open boek met kosmische projectie …”
Carl Jung

Dat zijn niet alleen veranderingen in positieve zin. Ook de minder gunstige veranderingen zullen onze huidige leefwereld steeds meer binnendringen. Tastbare zaken zullen vervangen worden door digitale middelen. Het fysieke geld wordt steeds meer vervangen door digitale betaalmiddelen. Fysieke archieven worden gedigitaliseerd. Uranus symboliseert ‘bevrijding van zaken’ en Stier de ‘fysieke tastbare zaken’.

Twee uitersten: digitaal versus natuur

Als we naar ons huidige tijdperk kijken zijn we steeds meer dingen op een kunstmatige wijze gaan doen. Denk aan de voedingsindustrie, E-nummers, genetisch gemanipuleerd voedsel, landbouw, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Maar we zien het ook in de farmaceutische industrie met chemische medicijnen en vaccinaties. Onze kleding en producten zijn steeds meer van kunststoffen gemaakt. Het is als het ware een pendulum die te ver naar één kant is doorgeslagen. Denk maar aan chemtrails en 5G. Dit beïnvloedt zelfs onze biologische processen en onze hersenen.

Omdat kosmische processen afdwingen dat we weer terugkeren naar de balans, zal die pendulum op een bepaald moment terug moeten bewegen naar het midden. Zeker nu we een nieuw tijdperk zijn begonnen. Wat dat betreft zien we vandaag de dag ook een tegenovergestelde beweging, waarbij steeds meer mensen biologisch gaan eten en bewuster gaan leven. Er is weer aandacht voor de milieu-aspecten van zaken. Mensen keren zich langzaamaan af van vaccinaties. Het zijn langzame processen die nog wel een vlucht kunnen gaan nemen.

Het is aan ons zelf om ervoor te zorgen dat de veranderingen die wij door willen voeren, ook daadwerkelijk gestalte gaan krijgen. Het zal niet vanzelf gaan. Maar kijken we naar de astrologische aspecten hebben we zeker reden tot optimisme. Juist omdat onze initiatieven die we kleinschalig en vanaf de basis opzetten, grote kans van slagen hebben. In die zin is de wereld er een die we zelf én samen met elkaar creëren. Laten we daarin bewuste keuzes maken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nlhttp://ellaster.nl

Terug naar pagina Diverse berichten