WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

James spreekt in dit interview over de transitie waar we momenteel middenin zitten. Deze vraagt om een herprogrammering, om toegang tot het Soevereine Integraal mogelijk te maken. De adem is daarbij hetgeen dat het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. Het gaat met name om het specifieke adempatroon, de Kwantum Pauze genoemd.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2


Vraag 4 van Project Camelot:
Hoe denkt u over de gebeurtenissen in de komende jaren tot en na 2012? Wij kennen veel klokkenluiders, ervaringsdeskundigen en futuristen, die hun visie geven over toekomstige gebeurtenissen, waaronder:

  • een ompoling van het magnetisch veld (magnetic pole reversal)
  • een natuurlijke poolomkering
  • een fotonenstorm vanuit de zon
  • alle bovenstaande mogelijkheden, die misschien worden verergerd door het naderen van Nibiru naar de aarde.
  • Kunt u uw mening geven op de bovenstaande scenario’s? Heeft u aanleiding om te denken dat een van deze dingen gaan gebeuren?

Antwoord 4 van James:
Laat ik duidelijk zijn: het universum waarin we ons bevinden is met zijn totale fysieke uitstraling en statuur een onderdeel van de gevangenis waarover ik zojuist sprak. Ik weet dat het woord “gevangenis” een negatieve betekenis heeft, maar als in een gevangenis meubels staan, zeg je ook niet dat de meubels slecht of negatief zijn. Nee, het zijn meubels die toevallig in een gevangenis staan. Dat geldt ook voor de planeten en sterren en het universum als geheel.

Alle verschijnselen die onze zintuigen waarnemen, of het nu een poolverschuiving is of een aardbeving van 9.0 op de Schaal van Richter, blijven zich afspelen binnen het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Verschijnsel is bedrog. Iedereen wil iets zien en doet moeite om over de rand te kijken zonder zich te realiseren dat deze fenomenen, beelden en geluiden, waarnemingen zijn die worden gedaan door het MVS en dat ze een nog subtielere weergave vormen van de gevangenismuren in de buitenste gebieden van het labyrint.

Je kunt in mijn voorgaande antwoord (vraag 3) lezen dat ik denk dat Aarde/Natuurde primaire katalysatoren zijn die de Eerste Bron orkestreert om de mensheid te helpen met haar zelfrealisatie van Soevereine Integralen. Dus het zal aanvoelen alsof de aarde en het hele universum zich op het individu samenpakken en hun greep rond zijn hele wezen versterken. Deze compressie is nu juist het gereedschap dat door de Eerste Bron wordt gebruikt om jullie te helpen activeren. Wat betreft Nibiru: dat is geen factor van belang. Het is in zekere zin verwijderd uit de formule van de Soevereine Integraal vanwege een complex aantal redenen, waarop ik hier niet zal ingaan.

Vraag 5 van Project Camelot:
We krijgen van klokkenluiders verscheidene verslagen over een duistere agenda van de Illuminati, waaronder:

  • een crash (of einde) van de dollar en situaties in de VS die lijken op de jaren ‘30 van de vorige eeuw
  • afkondiging van de noodtoestand (Martial Law) en mogelijk het transporteren van mensen naar concentratiekampen
  • de verspreiding van virussen in de wereld, bedoeld om twee derde van de wereldbevolking te reduceren
  • het micro-chippen van de bevolking en toenemende elektronische bewaking, die de vrijheid van mensen nog verder beknotten.

Hoewel we tegenstrijdige getuigenissen krijgen over de bovenstaande mogelijkheden, lijkt het duidelijk dat sommige beleidsmaatregels reeds zijn begonnen. Kunt u iets zeggen over deze scenario’s? Heeft u redenen te geloven dat een van deze zaken kunnen gebeuren?

Antwoord 5 van James:
De mondiale systemen van onze planeet kun je gezamenlijk zien als een Wezen dat bestaat uit organen, zoals een hart, hersenen, lever, enzovoort. De mondiale systemen zijn de banken, regeringen, leger, religies, scholen, voedselproductie, energievoorziening, transportsector en handel. Deze systemen vormen organen in het lichaam van de Realiteit van het Collectief Menselijke Verstand Systeem, of eenvoudig gezegd, het Collectieve Systeem (CS). Ieder van deze negen globale systemen is een orgaan dat afhankelijk is van “bloedcellen” om het in leven te houden, om de voedingsbestanddelen door het grotere lichaam te laten circuleren, waarbij mensen de bloedcellen zijn en het geld de adem is die het CS van zuurstof voorziet.

Dit is het lichaam van het collectieve MVS-bestaan en juist dit lichaam wordt door mensen geanimeerd en mogelijk gemaakt door hun eigen overlevingsstrategieën en de uitwisseling van geld. Het Collectieve Systeem is de optelsom van mondiale systemen, mensen en geld. Dit bestaat uit één systeem en hoewel het onmogelijk lijkt dit systeem onder controle te houden, is het heel wel mogelijk voor degenen die de teugels in handen hebben en het vitale orgaan besturen: de hersenen. De “hersenen” van het CS (Collectieve Systeem) is het bankwezen. Het opereert op het Aanvangspunt-paradigma van “leven is geld en geld is leven”. De oorsprong van het menselijk bestaan is het paradigma “geld is leven”. De mensheid is geëvolueerd in deze enkele gedachtevorm, waarbij het haar geheugen uit de Oudheid overbrengt naar ons huidige banksysteem.

Het Collectieve Systeem werkt samen met het MVS (Menselijk Verstand Systeem) en bouwt de primaire “muren” op binnen de gevangenis van het MVS, waarover ik sprak in vraag 4. Het lichaam van het Collectieve Systeem krijgt gebreken en werkt niet meer naar behoren omdat het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie onderweg is. De krachten van het CS en het tijdperk van transparantie en expansie komen in onze tijd in botsing. Om het bewustzijn van de Soevereine Integraal op dit fysieke vlak te laten manifesteren en te accommoderen moet het Collectieve Systeem veranderen, want beide bewustzijnsvormen gedragen zich als olie en water en kunnen zich niet met elkaar verenigen.

Dus degenen die de teugels van het Collectieve Systeem in handen hebben zijn doodsbenauwd dat er iets loos is. Er gebeurt iets in de wereld dat duidt op grote verandering en verandering is niet iets dat zij omarmen. Met het oog op de verandering, die voor hen een afname van macht betekent, gaan ze duistere plannen maken om de bevolking af te leiden en zich ongemakkelijk, nerveus, onzeker, onwetend, overladen met technologie, gevoelig voor angst en onmachtig te laten voelen.

Alle punten, en nog meer, die je in je lijst opnoemt, staan in diverse stadia in de planning. Dat wil niet zeggen dat ze erin zullen slagen ze tot uitvoer te brengen, maar ze worden voorbereid en zelfs in de overweging van deze plannen kun je de sinistere aard waarnemen die onderdelen van de mensenfamilie heeft overgenomen.

Het Collectieve Systeem zal vallen. Het moet vallen. De organen houden ermee op en het lichaam sterft af. Dit kost tijd; het wordt een proces van vele jaren dat gelukkigerwijs voor de mensen in een overgangsperiode voorziet, zodat ze zich kunnen aanpassen aan het nieuwe lichaam dat in aanbouw is om het bewustzijn van de nieuwe Soevereine Integraal te steunen en in stand te houden zoals het, de oorsprong van onszelf, in de wereld bekend wordt.

Wanneer ieder van ons zichzelf herprogrammeert en zijn MVS uitschakelt, komt er vervolgens toegang tot de Soevereine Integraal, en met deze toegang scheppen we de beste gelegenheid die we hebben om de duistere agenda’s op aarde te verslaan. Dan kunnen we de overgang van het ontbindende lichaam van het Collectieve Systeem van vandaag naar het nieuwe lichaam vergemakkelijken.

Vraag 6 van Project Camelot:
Kunt u vertellen hoe mensen zich het beste kunnen voorbereiden op de komende veranderingen ongeacht het bewustzijnsniveau waarin ze zich op dit moment bevinden? Ons idee is, dat hoewel er voorbereidingen kunnen worden getroffen in de fysieke realiteit, een veilige plek slechts een reflectie is van het bewustzijn van degenen die daar zitten en dat geen enkele locatie in feite beter is dan de andere (afhankelijk van het pad dat ieder van ons heeft gekozen om deze tijden door te komen).

Antwoord 6 van James:
Dit is een ingewikkelde vraag, want het hangt helemaal af van het individu, maar afgezien daarvan is het universele steunpunt de adem. De adem verbindt ons met ons punt van oorsprong en als ik dat zeg bedoel ik niet de fysieke geboorte van dit leven of een ander leven. Ik verwijs hier naar de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal, die onze zuivere staat van zijn is. Adem is hetgeen het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. De adem is het snijpunt tussen de fysieke dimensie en de kwantum- of interdimensionale domeinen, maar het is niet de normale, autonome adem, maar een heel specifiek adempatroon dat we Kwantum Pauze noemen.

Kwantum Pauze is een eenvoudig proces van vier stadia dat begint met een inademing met een duur van ergens tussen de drie en zes tellen afhankelijk van je longcapaciteit, je lichaamsbouw en de mate van privacy. Nadat je door je neus hebt ingeademd, houd je de adem vast (pauze) gedurende hetzelfde aantal tellen, waarna je door je mond uitademt gedurende hetzelfde aantal tellen en daarna houd je gedurende hetzelfde aantal tellen vast (pauze) zonder lucht.

De sleutel is de symmetrie tijdens ieder van de vier onderdelen van het proces: adem in (vier tellen) – houd vast (vier tellen) – adem uit (vier tellen) – houd vast (vier tellen). Als je drie tellen gebruikt is het belangrijk dat je alle onderdelen in drie tellen doet. Je hoeft dit niet met grote nauwkeurigheid gade te slaan, maar je moet gewoon de tijd voor ieder onderdeel in de gaten houden en regelmaat in het proces bewaren.

Hierboven is één cyclus beschreven. We raden aan om drie of vier van deze rondjes achter elkaar te doen en daarna weer over te gaan op een normaal patroon. Deze “normale” ademperiode wordt de Consolidatie genoemd. Houd je ogen gesloten tijdens het hele proces en ga met een rechte rug in een gemakkelijke houding zitten met beide voeten op de grond. Wanneer je begint aan de consolidatieperiode, moet je aandacht schenken aan de gedachten die naar de oppervlakte van je bewustzijn borrelen. Deze komen naar boven met een reden. Dit is een uitstekend moment om de Zes Harte Deugden (appreciatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, moed en begrip) op iedere gedachte en ieder gevoel dat zich manifesteert toe te passen.

De consolidatieperiode duurt meestal drie tot vijf minuten, maar er zijn geen vastgestelde regels voor. Gebruik je intuïtie voor deze tijdsduur. Er zijn over het algemeen vier of vijf consolidatieperioden en je zal merken dat tijdens iedere achtereenvolgende periode er minder gedachten en gevoelens naar boven komen. En tegen de tijd dat je in de laatste consolidatieperiode bent aangeland, zal je merken dat je jezelf hebt leeggemaakt van gedachtes en gevoelens en het kwantumdomein bent binnengegaan.

Het diagram laat een typische sessie van Kwantum Pauze zien. Je ziet dat er drie ademhalingen worden gevolgd door een consolidatieperiode. Dit rondje wordt vier keer herhaald. Je kunt ook vijf rondjes doen die worden afgewisseld door consolidatieperioden, maar nogmaals: de symmetrie is belangrijk.

Het kan onwaarschijnlijk lijken dat de toepassing van Kwantum Pauze in staat is het Onderdrukkingsmechanisme van de Soevereine Integraal te de-activeren en dat het hiermee gemakkelijker wordt om met de overgangsperiode waarin we nu zijn, om te kunnen gaan; maar ik zou jullie willen aanmoedigen om het drie weken te proberen en te kijken welke resultaten je boekt. Als je na drie weken van dagelijkse beoefening merkt dat je helderder bent en in verbinding staat met je punt van oorsprong, zal je gemotiveerd zijn ermee door te gaan en heb je met deze beslissing je nieuwe Aanvangspunt gevestigd waarop onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid hun basis vinden.

Er bestaan vele nuanceringen in de techniek van de Kwantum Pauze en ik nodig jullie uit om ze zelf op je eigen manier te ontdekken. Dit is slechts een basistechniek die ik aan jullie geef, maar er zijn in deze techniek subtiliteiten die leiden tot krachtige versterkingen. Je zal ze opmerken wanneer je bezig bent het proces te gebruiken, dus blijf hiervoor open staan wanneer je deze techniek gebruikt.

Hier zijn een paar snelle suggesties die je op gang kunnen brengen. De kwantumpauze, die onmiddellijk na de uitademing volgt, kan bij sommige mensen een licht gevoel van paniek veroorzaken. Als dit gebeurt, verkort dan je periode zodat je in ieder onderdeel minder tijd laat verstrijken. Als je bijvoorbeeld in een rondje vier tellen gebruikte, kun je dat verkorten tot drie tellen. Dit gevoel van paniek verdwijnt naarmate je de techniek blijft gebruiken. Deze onderbrekingen of kwantum pauzes hebben een doel dat je zelf gaat begrijpen.

Ik wil je ook adviseren om de aandacht op je ademhaling te houden: op het geluid, de structuur, de klank, hoe het in je longen aanvoelt, hoe de stand van je lippen is tijdens de uitademing, hoe het door je hele systeem vloeit, enzovoort. Dit brandpunt brengt je in overeenstemming met het Aanvangspunt of het oorspronkelijke punt van je Soevereine Integraal, want de adem is het Portaal van het oneindige en eeuwige wezen dat je in werkelijkheid bent en via dit portaal manifesteert de Soevereine Integraal zich op het fysieke vlak.

Als je Kwantum Pauze gebruikt, is er een natuurlijke neiging om te zoeken naar een ervaring van Licht, of nieuwe dimensies, spreken met Wezens of zelfs met God, om extase te beleven; waarnemingen die bevestigen dat je op het juiste pad bent. De beoefening van Kwantum Pauze geeft je weliswaar nieuwe ervaringen en gewaarwordingen, maar: laat je verwachtingen achterwege. Nogmaals: mensen zijn dol op visuele prikkels. Ze houden ervan om hogere dimensies te zien, alsof zien betekent geloven. Maar alles dat zich in de kwantum ruimte-tijd bevindt is niet conform het Menselijk Verstand Systeem. Kwantum is oorsprong. Kwantum is metafysisch en gaat vooraf aan visuele, akoestische en zintuiglijke objecten. Kwantum gaat vooraf aan gevoelens en gedachten. Het bevindt zich vóór deze stimuli en ligt tot als het ware achter deze stimuli verscholen.

De extatische ervaring kan zich manifesteren op een manier die je MVS niet kan vertalen in beelden, woorden, gevoelens en gedachten. Doe daarom je best om verwachtingen van experimentele aard achterwege te laten en volg eenvoudig je adem. Het moment waarop de Soevereine Integraal je MVS bereikt en zijn aanwezigheid aankondigt, zal je nooit meer vergeten en je zal het nooit meer aanzien voor iets dat het niet is. Het moment waarop het gebeurt, kun je je tanden staan poetsen, of een email schrijven, of op de bank liggen sluimeren. Het gebeurt op zijn eigen tijd.

Als aanvulling op de beoefening van Kwantum Pauze wil ik je adviseren om nieuwe paradigmata voor je levenswijze te overwegen. Ik heb bijvoorbeeld de Zes Harte Deugden (in een gratis PDF bestand) onthuld op de website van EventTemples.org. Deze praktische oriëntering helpt je met een grotere harmonie door het leven te navigeren. Je kunt ook waarde ontlenen aan de beoefening van het KwantumMoment.

Het Kwantum Moment legt je dag uiteen in verstreken momenten. Met andere woorden, “momenten” zijn in deze definitie het verstrijken van tijd of gebeurtenissen. Laten we bijvoorbeeld zeggen, dat je ‘s morgens uit je bed stapt; op dat moment begint een nieuwe passage of een nieuw kwantummoment. Voordat je een nieuwe passage ingaat, beoefen je een verkorte Kwantum Pauze van één of twee rondjes: inademen, kwantumpauze, uitademen, kwantumpauze. Dit bevestigt je Aanvangspunt opnieuw en het aardt je fysiek menselijke instrument in het kwantumdomein. Als je de passages doorloopt van wakker worden, gezicht wassen, tanden poetsen, enzovoort, loop je door passages van de tijd heen.

Het Kwantum Moment als Aanvangspunt is zich gewaar dat het individu soeverein en oneindig is en hier bestaat. Precies hier. Hij vliegt niet rond door de gebieden van de ziel; hij zit niet verstopt in de kleren van een god of een meester; hij is niet afgezonderd van het menselijk instrument; en hij ontloopt niet de menselijke conditie. Hij is en zal altijd hier zijn. Zoals eerder gezegd is een kwantummoment het verstrijken van tijd dat aanvoelt alsof je door een portaal stapt en ergens binnengaat waar de ervaringen anders zijn dan in de voorgaande passage. Dat kan zijn het wandelingetje van je auto naar de garage bij het kantoor, dat is een moment, en het volgende moment gaat de telefoon en je stapt over in een nieuw moment van het gesprek met iemand aan de telefoon.

Je hele leven bestaat uit een reeks momenten of passages van de tijd en in iedere passage ben je vergezeld van je oneindige Zelf die maar naar één ding op deze Aarde zoekt: Zelfrealisatie van zichzelf in het menselijk instrument. In jullie wereld worden informatie en kennis als vuurwerk naar alle kanten verspreid. Iedereen vertelt je dat de weg naar de waarheid dit is of dat, maar “de weg” leidt tot afgescheiden zijn en daarom naar bedrog.

Wanneer je je in het Kwantum Moment bevindt, zie je dat de splitsing in de weg altijd leidt naar twee richtingen: waarheid en oneerlijkheid. Waarheid is de levensadem die voortvloeit uit de Soevereine Integraal. Oneerlijkheid is het Menselijk Verstand Systeem dat kennis en informatie napraat als een papegaai, die in alle hoeken en gaten van ons leven schieten via mobiele telefoons, televisies, boeken, seminars, films, podcasts, e-artikels, websites, kranten, en relaties met mensen.

Om hier het Zelf te realiseren als Soevereine Integraal en om dit bewustzijn tot uitdrukking te brengen terwijl je in het menselijk instrument zit, is het nodig dat je je richt op de Zes Harte Deugden in je lokale universum, de passages van je leven waarin je je fysiek beweegt, en ze onophoudelijk toepast. De sleutel tot realisatie is een rechtstreekse, nuchtere, waarachtige beoordeling van je gedrag en het toepassen van de Zes Harte Deugden op deze gedragingen, die uitdrukkingen zijn geworden van je zelfbegoocheling en oneerlijkheid.

Het Kwantum Moment helpt je aanwezig te zijn in het moment en je Zelf te zien als waarnemer die geen oordelen op anderen of zichzelf uit, maar de nuchtere beoordeling van de Soevereine Integraal vasthoudt en vergeving en begrip op de passage toepast waarin je juist bent binnen gegaan gedurende je leven. Dit wordt een manier van leven.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt”

“Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt”


Sananda, KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell   

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 19 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda.  Zoals altijd waardeer ik deze tijd dat ik bij jullie kan zijn en kan delen en helpen met een verder begrip.    

Niet op jullie driedimensionale niveau omdat zovelen van jullie daar voorbij zijn gegaan. Ook al weet je het niet of geloof je het niet helemaal dat je er voorbij bent. Je bent er voorbij. Velen van jullie bevinden zich steeds vaker in de vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. Maar zelden, als je er echt over nadenkt, zelden wentel je je in die driedimensionale illusie. Ja, er zijn momenten. Maar die momenten gaan nu vrij snel voorbij zoals je hebt gemerkt.             

Je  wordt niet meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt. Dat is de kern van de situatie mijn vrienden. Het is het geloofsproces. Geloven is echt zien. Maar dat zijn slechts woorden. Tenzij je het volledig gelooft. Want zovelen blijven in die programmering hangen, dat je het eerst moet zien om het te geloven. Maar zelfs dat vervaagt nu voor velen van jullie.      

Verder lezen ““Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt””