“Bereid je voor op Het Event wat er aan komt, in de hogere sferen is het al gearriveerd”

“Bereid je voor op Het Event wat er aan komt, in de hogere sferen is het al gearriveerd”


Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 26 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Ashtar

Dit is Ashtar. Ik kom in deze tijd om bij jullie te zijn op deze momenten om je te meer en meer te helpen begrijpen om door dit ascensieproces te gaan waar je nu in bent.   

Dat het op een moment-tot-moment basis is. Het is iets waar je je al eeuwen op heeft voorbereidt, voor aan het plannen bent, om je gevoel van tijd in deze driedimensionale ruimte te begrijpen.   

Want je bent aan het verhuizen naar het gevoel van geen tijd. Maar om dat te doen moet je eerst de verschillende programmeringen overwinnen die jou in het gevoel van tijd hebben genesteld. Tijd is niet relevant. Tijd is slechts een deel van de frequentie die op deze momenten in deze derde dimensie aanwezig is. Het is niet echt relevant buiten deze dimensie.           

Maar omdat je nog steeds enigszins in deze dimensie bent, zeker af en toe, bevinden velen van jullie jezelf steeds meer in de vierde dimensie en zelfs soms in de vijfde als je voelt dat een gevoel van gelukzaligheid over je heen komt, als je dat gevoel hebt om geen tijd te ervaren, als je het gevoel van ruimtelijkheid om je heen en in jezelf voelt, dat gevoel van verloren zijn in jezelf, dat is de vijfde dimensie. Dat zijn de hogere frequenties waar jullie steeds meer naar verlangen om in te zijn. We proberen allemaal om je te helpen in dat proces om door deze lagere frequenties naar de hogere frequenties te gaan.      

Maar nu de wolken uit elkaar gaan, in de zin dat de frequentiebarrière zich opent en steeds meer open gaat en zich verspreid en toestaat dat de stralen van liefde erdoorheen komen, dit is wat er nu gebeurt als je naar de lucht kijkt, steeds meer van jullie zien deze kleuren er doorkomen. Je vraagt ​​je af, je hebt je afgevraagd, wat is dit? Dit is dat de frequentiebarrière die daalt en de hogere frequenties van liefde er doorheen laat komen.       

Terwijl jullie je voorbereiden in de komende weken en maanden wees dan steeds in het NU moment, terwijl je je voorbereidt op het volgende moment en het moment daarna wat je in dit ascensieproces leidt en je naar het volgende niveau brengt. Jullie zijn allemaal, mijn vrienden, naar de volgende niveaus in jullie aan het verhuizen. Maar om dat steeds vaker en kompleter te doen moet je eerst steeds meer de oude programmering loslaten, die, ja, je in het gevoel van tijd heeft gehouden, die oude programmering die je weerhoudt om je dromen te realiseren, die voorkomt dat je verbeelding gaat leven in je.     

Al die programmering moet je steeds meer loslaten tot op het punt waarop je op het nulpunt in jezelf aankomt. Het punt waar al het bewustzijn op één moment samenkomt. En op dat moment realiseer je je volledig wie je bent, waarvoor je hier bent, dat alles over jou gaat.     

Op dat moment verrijst ook de kracht in je. De kracht die van diep, diep in je op moleculair bewust niveau omhoog komt en de bron van je wezen wordt jou alles op dat moment.   

Dat is waar jullie allemaal naartoe gaan. Dat is het proces waar jullie allemaal op dit moment mee bezig zijn om te worden. Dus laat het toe dat het door je heen blijft komen. Wees in het huidige moment. Weet dat je in het huidige moment bent. En doe alles wat je kunt om die neutrale ruimte in jezelf te vinden waar niets buiten jezelf ertoe doet. Waar je jezelf volledig buiten oordeel van jezelf of anderen bevindt. Waar al het gevoel van angst is verdwenen. Waar verdriet wordt vervangen door vreugde. Waar angst wordt vervangen door liefde.                       

Dat is het proces waarin je je nu bevindt. De komende weken en maanden terwijl de ascensie steeds meer overheerst in ieder van jullie, terwijl je je steeds meer bewust zult worden dat je in dat proces zit. Misschien dat je niet volledig geascendeerd bent, maar dat je volledig in het proces van ascentie zit. Dat is je voorbereiding op deze momenten. Doe alles wat je kunt om je voor te bereiden. Bereid je voor op de Event die eraan komt en die in de hogere rijken al is gearriveerd.           

Het is allemaal aan jullie mijn vrienden, mijn broeders en zusters, het is allemaal aan ieder van jullie. Want er is maar een klein percentage van de hele bevolking van deze planeet nodig om de loop van de geschiedenis te veranderen, net zoals je al hebt gedaan om de tijdlijnen te veranderen, om in een tijdlijn te gaan, in een ascensie tijdlijn in plaats van in een vernietigings-tijdlijn.   

Jullie zijn allemaal voorbij het punt van de destructieve tijdlijn. Nu gaat het allemaal om het creëren van het leven dat je wilt, het creëren van de planeet die je wilt, het creëren van de nieuwe Gouden Eeuw die je wilt.   

Ik ben Ashtar. Ga door met het creëren van het leven, het bewustzijn dat jullie allemaal willen hebben en al vele duizenden jaren voor ogen hadden om op dit punt aan te komen, om op dit exacte moment aan te komen, dit moment gecentreerd in de Nieuwe Dageraad.   One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer. Shoshanna staat klaar. We zijn klaar om jullie vragen te beantwoorden.

We hebben geen rechtstreeks bericht op dit moment. Heb jij er een, Shoshanna?

Shoshanna (gechanneld door JoAnna McConnell)  
Nee, niet op dit moment.

OWS: Zeer goed, dan gaan we verder met vragen als jullie die hebben.    

Zeker, jullie vragen leiden vaak tot bepaalde berichten die naar je toe kunnen komen. We verwelkomen je vragen omdat ze een nieuwe wereld van begrip voor je openen.

Maar zoals we de vorige keer zeiden toen we samenkwamen, toen hebben we gezegd dat het idee van vragen niet voor altijd zal blijven bestaan. Wat betekent ‘voor altijd’? We hebben het niet over ‘binnenkort’. We hebben het over het idee of de behoefte om vragen te stellen buiten jezelf, dat  zal steeds minder worden naarmate dit ascensieproces doorgaat. Jullie willen je steeds meer in jezelf keren en de antwoorden zoeken die er altijd al geweest zijn. Je zult de antwoorden vinden als  je ze nodig hebt. Als de behoefte zich voordoet zullen de antwoorden komen. De begeleiding zal komen. Net zoals het nu komt van ons die hier zijn om jullie te helpen en te assisteren en te begeleiden door jullie ascensieproces.                 

Hebben jullie vragen voor One Who Serves en Shoshanna? Jullie kunnen nu je telefoons unmuten. Goeie genade, is daar iemand? Zijn er geen vragen?       

Vraag: Ik heb een vraag, maar het is nogal persoonlijk. Ik denk dat het misschien op iedereen kan worden toegepast. Is dat goed?       

OWS: Ja.   

Vraag: Ik heb geprobeerd om mijn brood te verdienen door op een spirituele manier mijn waarheid te brengen. Ik ben nu op een punt waar ik misschien iets normaals moet gaan doen om geld te verdienen, ik wil weten of ik op koers moet blijven en gewoon het pad van het verspreiden van het Licht moet volgen of moet ik ook iets anders doen om het heden te verlichten. Ik wil het eigenlijk niet opgeven. Dus ik hoopte een hoger perspectief door te krijgen.         

OWS: Allereerst zijn er geen ‘zou moeten’. Je hoeft je geen zorgen te maken over ‘opgeven’, aangezien je die terminologie gebruikt.      

Omdat je je in een proces van ascensie bevindt, door je ascensieproces gaat. Ondertussen, hoewel, moet je, wat zeggen jullie, “als je in Rome bent, doe zoals de Romeinen.” Dus als het nodig is om jezelf te associëren door een manier te vinden om meer geld te verdienen om je leven te kunnen blijven leven zodat je niet depressief raakt, zodat je niet gestrest raakt, wat kan leiden tot verschillende ziekten en aandoeningen en verdriet. Dan moet je doen wat je op dit moment moet doen, maar niet door stress te creëren om een baan te vinden die je niet bevalt of die je geen voldoening schenkt.       

Zoek eerst naar datgene wat je vervulling brengt en dan zul je vinden wat geld brengt omdat je het nodig hebt om te overleven, om jezelf stressvrij te houden, zie je? Het is allemaal een proces. Maar je moet doen wat je moet doen, dus als je het doet, dan kun je doen wat je wilt doen en de middelen hebben om het te doen. Is dit logisch voor je?       

Vraag: Ja, bedankt.   

Shoshanna: We kunnen iets delen.   

OWS: Shoshanna, ja?   

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen, lieve zuster. Mogen we ons perspectief delen?      

Vraag: Ja, graag.   

Shoshanna: We horen woorden wat woorden van scheiding zijn. Als we een situatie als normaal beschouwen of niet normaal, iets dat buiten onszelf ligt, weten we niet meer wie we zijn. Je hebt een sterk licht. Je hebt een bijdrage die je kunt leveren aan elke situatie wat die situatie zal verbeteren, zie je. Dus met alle dingen die je vandaag bent in termen van je eigen spirituele vooruitgang,zou datgene wat je in een situatie kunt inbrengen geweldig zijn. Dus als je zegt dat je niet iets normaals wilt doen, of dat je ‘het op wilt geven’, zijn die dingen het verst verwijderd van de waarheid van wie je bent. Je kunt alles creëren wat je wilt creëren en als je Hoger Zelf je naar een andere weg van creatie duwt, herinner je dan wie je bent in dat proces en wat je in de situatie kunt inbrengen. Heeft dit voor je zin, beste zuster?                  

Vraag: Ja. Dank je.     

Shoshanna: Namaste.   

OWS: En schreef niet iemand een boek genaamd ” Doe waar je van houdt en het geld zal volgen ?” Dat is het begrip waar we het hier precies over hebben. Vind iets dat leuk voor je is en dat Licht kan brengen naar degenen om je heen en het geld, de behoefte die wordt behandeld of geleverd door het geld zal worden verzorgd, zie je? Heb je hier genoeg aan?          

Vraag: Ja. Dank je. Ik heb het gevoel dat dat is wat ik aan het doen ben, alleen focussen op het verspreiden van het Licht. Maar dat levert me niet veel geld op, daarom stelde ik die vraag.           

OWS: Ja. Doe wat je moet doen. Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor degene die deze vraag heeft gesteld, maar voor iedereen.          

Zijn er nog andere vragen? Nog iets anders? Zeer goed.   

Shoshanna, heb je een slotbericht dat je wilt geven?

Shoshanna: We willen tegen iedereen zeggen dat het niet uitmaakt wat de taak voor je is. Het gaat erom wie je bent in het proces van het vervullen van die taak. En dat jullie allemaal zo geavanceerder zijn dan je je kunt voorstellen en dat je veel kunt bijdragen aan de wereld door gewoon te zijn wie je bent. En in dat proces zul je een verandering creëren, niet alleen voor jezelf, maar ook voor degenen die om je heen zijn. Namaste.            

OWS: En we willen in het afsluiten zeggen dat, zoals Ashtar heeft doorgegeven en velen anderen ook hebben doorgegeven, velen van ons hebben dit vele vele malen gezegd dat jullie nu in dat ascensieproces zijn.    

En je komt steeds dichterbij het moment waarop je het nulpunt in jezelf vindt. Om naar dat punt te gaan en dat punt te kunnen ervaren moet je bepaalde voorbereidingen treffen. Die voorbereidingen hebben alles te maken met het loslaten van de programmering, verder gaan dan de programmering dat je blijft tegenhouden. Alles wat nodig is om je te helpen om verder te gaan dan die programmering kan heel, heel nuttig zijn.       

Ja, het kan in een flits gebeuren. Het kan gebeuren met de Event, de Zonnevlam. Het kan op dat moment tot stand komen. Maar zou het niet beter zijn als je op dat moment heel goed voorbereid was? Dat moment van de Zonneflits, het moment van de Event, zodat je de gelukzaligheid die ermee gepaard gaat volledig kunt ervaren, in plaats van dat veel mensen een gevoel van bewustzijn zullen ervaren en het gevoel niet te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, wat er aan het gebeuren is. Terwijl jullie in die zalige staat kunnen zijn en de eenheid op dat moment ervaren zoals het bedoeld is. Oke? Dat is alles wat we hebben.               

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.    

Gasten: Shanti. Heel erg bedankt. Namaste.         


Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen