De Raad: – Het Al als bewustzijn

De Raad: – Het Al als bewustzijn

15 oktober 2018 / Ron Head

Vandaag zullen we Het Al eens bekijken vanuit het begrip er van als bewustzijn, wat slechts een aspect er van is, maar wel een belangrijk. Het is belangrijk omdat het zo velen zal helpen om zo veel meer te begrijpen.

Welnu, de Bron, of het AL, kan gezien worden als een gebied van bewustzijn. Zelfs jullie wetenschappers beginnen dit tegenwoordig te begrijpen. Zij opperen nu dat alles dat is, bewustzijn en informatie is. Ze liggen alleen een paar duizend jaar achter, maar ze pakken het tenminste op.

Een van de kwaliteiten van bewustzijn kan wetendheid zijn. En wanneer er wetendheid is, dan moet er iets zijn dat men weet. Plaats je nu mentaal in de positie van het AL. Wat kom je nu te weten? Tenslotte, wanneer jullie het AL zijn, is er niets anders. Dus, wanneer jullie besloten hebben om te weten, moeten jullie je ook bewust zijn van Zelf. Begrijpen jullie? En wanneer jullie gedachten en ideeën creëren – en geloof ons, dat doen jullie – dan zijn er een oneindig aantal dingen om te weten. En al die dingen zijn Jullie, want Jullie zijn al die dingen. 

En omdat al die dingen Jullie zijn, gemaakt van Jullie-materiaal, zijn ze allemaal bewustzijn en zijn zich allemaal tot op zekere hoogte bewust van elkaar. Probeer dat gewoon te accepteren. Wanneer jullie zelf steeds meer bewust worden, zullen jullie ontdekken dat het waar is. 

In essentie weet alle bewustzijn dat het zich in het gebied bevindt. Het is zich bewust van het gebied. Het voelt het gebied. Maar er zijn enkele delen van dit bewustzijn die bang geworden zijn om dit te beseffen. Deze delen zijn geconditioneerd om te geloven dat ze het om een of ander reden niet waard zijn om een deel van het gebied te zijn. Ze zijn afgescheiden. Ze zijn niet werkelijk afgescheiden. Ze laten zichzelf geloven dat ze dat zijn en zijn zich daarom niet langer bewust van wie ze zijn.

Sommigen is geleerd dat ze naar dit bewustzijn kunnen terugkeren, maar dat het via de een of andere methode verdiend moet worden. Ze moeten ontzettend hun best doen. Sommigen geloven dat het slechts via heel veel levens kan worden bereikt. Maar laten we eens even kijken wat de ene staat van bewustzijn van de andere scheidt. 

Het maakt niet uit hoe je er naar kijkt, ongeacht hoe verstrikt een verklaring die je wenst te maken ook is, alles wat de ene staat van bewustzijn van de andere scheidt is een gedachte, een overtuiging, een gevoel.

De mens, waar jullie naar verwijzen als De Boeddha, ging door vele jaren van leren en inspanning heen. Hij bereikt uiteindelijk zijn Openbaring toen hij ging zitten, ontspande en het toestond om te gebeuren. Jullie westerse overtuigingen zijn gebaseerd op de woorden en daden van iemand die de waarheid van wat wij telkens weer zeggen demonstreerde. Zijn belangrijkste boodschap was: “Jullie kunnen dit ook!” Overweeg dat: “Ik ben de weg!” misschien vertaald zou kunnen worden als: “Laat mij jullie wijzen hoe. Geloof gewoon wat ik jullie verteld heb en jullie heb laten zien. Alles wat ik gedaan heb, zullen jullie ook doen – en meer!” Hij zij dat werkelijk. Of niet soms? 

Sommige mensen zijn er van overtuigd dat heel veel opgeschreven zaken letterlijk geloofd moeten worden en dat anderen zouden moeten voorgaan in woorden: “Ja, maar wat hij werkelijk bedoelde was …” dus zullen wij zeggen ‘probeer het’. Hoe zal jullie leven er uit gaan zien wanneer jullie je gedachten en gevoelens gaan veranderen in dat jullie één zijn met jullie Schepper?

Website Ron Head

Vertaald door Sjra

Terug naar pagina Diverse berichten