Blossom Goodchild – De Federatie van het Licht, 25 april 2020.

Blossom Goodchild – De Federatie van het Licht

25 april 2020

Blossom: Welkom aan jullie deze mooie ochtend. Een heer die een aantal van de channellings had doorlopen kwam dit tegen in December 2013, toen we het weer over The Event hadden … Ik zei:

“Dat wat er komt … is onderweg?

Ferderatie van Licht: En is altijd zo geweest … maar nu is het aan het einde van zijn reis.

Bloss: Dit zou DUS morgen kunnen betekenen … maar in jullie ‘geschiedenis van gegeven tijd’ zou dit dus in 2020 kunnen betekenen. We zullen gewoon moeten afwachten en zien wat ik ‘veronderstel’.

Ik herinner me dat ik dat schreef en voelde dat 2020 zo ver weg was en hier zitten we allemaal in het nauw! Ik laat jullie de richting bepalen in het gesprek van vandaag.

FvL: Liefste Blossom, Dierbaarste Zielen, die hun Licht toestaan om de Liefde die in dat Licht zit te versterken en uit te stralen, wij verwelkomen jullie op een manier die van het grootste respect en de grootste eer is voor alles wat jullie tegenkomen en overwinnen.

Wij wisten, net als jullie, dat deze tijden het meest uitdagend zouden zijn en laat ons zeggen, of jullie je nu zo voelen of niet over jullie individuele omstandigheden, jullie beheersen deze tijden op de manier zoals wij wisten dat jullie dat zouden doen.

Bloss: We weten dat we geduld moeten hebben om de snufjes van het Plan te kennen, maar toch, voor mij, kijk ik ‘s nachts nog steeds naar de sterren en denk ik… Wat de **** is er ECHT aan de hand? Ja, we horen van dit en dat en veel van het andere. Toch laat het ons nog steeds een beetje versteld staan wanneer/wat de uitkomst zal zijn.

FvL: Maar toch vragen we jullie om DOOR TE GAAN MET DOORGAAN.

Het Licht dat jullie aan het Geheel geven maakt zoveel paden vrij. Misschien, kijk naar het in de zin van jullie WETEN dat in de beginfasen, (welke dit zijn) jullie ‘taak’ … is/was … om jullie Licht en Vrede en Liefde en begrip uit te zenden. Alle dingen die jullie weten, om te dienen … en dit te doen gedurende … zelfs wanneer de volgende fase ‘begint’.

Bloss: De volgende fase is?

FvL: Het openstellen van … een situatie/ een waarheid … die ‘iedereen’ in verwarring zal brengen wat betreft Het Plan. Want het lijkt misschien niet zinvol of stroomt in de richting die je dacht dat het zou doen. Dit is wanneer je ook, stevig moet gaan ‘zitten’ en weet dat, hoewel het Plan zelf er ook zo topsy-turvy uitziet, … het allemaal in orde is.

Bloss: Hoe graag ik zou willen dat jullie ons nog wat meer informatie geven, ik respecteer het feit dat dat niet gepast is en als we wisten wat het was, zou het niet zo verbazingwekkend zijn!

FvL: CORRECT. VERGEET NIET DAT DIT EEN PLANETAIRE OPERATIE IS.

Het is ENORM in zijn organiseren/organisatie. Er zijn veel niet bekende burgers die WETEN wat er plaatsvindt omdat ze deel uitmaken van de werking van dat Plan. Ze weten dat de dingen echt ‘een vlucht’ nemen terwijl het Plan zich ontvouwt en toch lijkt het voor de meesten dat men gewoon binnen opgesloten zit te wachten … wachten … wachten …

DE ORDE VAN DE DAG MOET GEDULD HEBBEN, DIERBAREN.

Blijf vertrouwen op datgene wat je WEET, te zijn De Verandering waar je op gewacht hebt … zoals je in het begin zei Blossom … voor zo’n lange tijd …

EN NU…

HET IS HIER.

JULLIE ZITTEN ER IN.

HET GEBEURT… MET ALLES WAT ER BIJ HOORT.

DAT IS OP ZICH AL HET MEEST SPANNENDE DING VAN ALLES.

Bloss: Ja, als ik er in rustige momenten aan denk, is het echt verbazingwekkend. Toch heb ik, in alle Waarheid, problemen met het aanpakken van wat er gebeurt met degenen die alleen maar weten van de angst en geen idee hebben van ‘een van de Waarheden’ die achter dit alles zitten. In mijzelf vraag ik oprecht, dat DIT WERKELIJK DE TIJD IS en dat we verder kunnen gaan. Het is soms moeilijk om je zo onbegrepen te voelen, maar toch, dat hoort er allemaal bij. Om de misverstanden door zoveel meer mensen te laten begrijpen. Sommigen zijn nog steeds niet klaar om wakker te worden.

FvL: Maar toch, met wat er komt … zullen ze de kans krijgen om dat te doen … En dat is wanneer, voor ieder van jullie die zich zo gefrustreerd en niet op hun gemak hebben gevoeld, niet het gevoel hebben dat jullie genoeg doen … zullen het een tijd vinden voor “Alle systemen go!”.

Dus, mogen we misschien voorstellen om deze ‘rustige’ tijd te gebruiken … deze ‘kalmte voor de storm’ … om je Wezens voor te bereiden op de aanval die gaat komen. We bedoelen hiermee … en weet dat het moeilijk is om dit zoals altijd onder woorden te brengen … dat de ‘uitbarsting’ van nieuws … wanneer het komt … de meesten van jullie zal raken als een ton bakstenen.

Misschien dat jullie wat tijd nemen tot het moment … maar, door deze voorbereiding, zijn jullie nu al klaar om er mee om te gaan en te doen wat jullie moeten doen.

Er zal een tijd komen… en we praten niet over jaren en jaren verder, we praten over…

Bloss: Zeg alsjeblieft niet ‘gauw’…

FvL: We begrijpen het … wij drukken het uit als ”in een korte tijd” … wanneer ‘Een voorval’ plaatsvindt dat de wereld zal schokken. En we hebben het nu niet over Het Event.

Er wordt een aankondiging gedaan die iedereen in een spagaat plaatst. Het zal niet in staat zijn om uit de reguliere media te worden gehouden, want het zal in overeenstemming zijn met het Goddelijke Plan en het zal niet onder het tapijt geveegd kunnen worden.

Het zal ook jullie media in een nieuwe positie brengen… voor velen zal dat ‘huidige nieuws’ hun gedachten op de kop zetten en het gevoel geven dat ze de waarheid moeten volgen.

De dagen zijn geteld, Blossom. Elke nieuwe dag brengt jullie Planeet dichter bij haar Nieuwe Thuis.

Bloss: Zoveel konijnenholen om naar beneden te springen, ik heb niet het gevoel dat het veel goed doet, want men kan nog steeds niet echt weten wat er gebeurt totdat het ons wordt verteld … in het openbaar … als bewijs.

FvL: Dat is zo. Vergeet ook niet, dat veel van de konijnenholen werden geplaatst om te verwarren en te verstoren. Er zijn misschien suggesties voor scenario’s die veel zinnigs lijken te hebben over wat er ‘echt’ aan de hand is … maar laat je niet voor de gek houden.

Bloss: Zie je … met alle respect … je zegt het maar al te goed en dat we ons hart moeten volgen en toch kritisch moeten zijn, ik ben niet in staat om te WETEN wat er ECHT gebeurt. Ik WEET wat ik zou willen denken dat er al plaatsvindt, maar er zijn zoveel theorieën en mogelijkheden.

FvL: Dit is wat we voorstellen. Voor een tijdje … CONCENTREER OP LIEFDE … denk aan niets anders dan aan HET GODDELIJKE PLAN … wat natuurlijk gecreëerd is door/van/als /in Liefde om Jou … ieder van Jullie … en alles wat leven is op Jullie Planeet … naar een Hogere meer Liefdevolle plaats van Vrede te brengen.

Concentreer je daarop. Je kunt zo ver graven als je wilt in die konijnenholen en je zult het niet leuk vinden wat je tegenkomt. Veel beter op dit moment om te helpen door Helder en vrolijk te blijven en die Helderheid te laten rimpelen.

Bloss: Met respect … velen doen dagelijkse meditaties en maken WERKELIJK een verschil … en dan die actie tegengaan van het konijnenhol naar beneden graven en iemands Vibratie weer naar beneden te brengen.

FvL: JULLIE ZULLEN HET ALLEMAAL WETEN … SNEL GENOEG.

Bloss: Interessant om te zeggen dat je als laatste praatje zei dat het misschien is dat we NIET ALLE WAARHEID TE WETEN ZOUDEN KOMEN, omdat het te veel schade kan aanrichten. Sommigen voelden zich hierover boos omdat je altijd hebt gezegd dat de VOLLEDIGE WAARHEID naar buiten zou komen.

FvL: Laten we proberen om dat in perspectief te plaatsen, als het mag? Denk eraan dat velen van jullie zich ervan bewust zijn … dat … datgene wat een ander wordt aangedaan, zichzelf wordt aangedaan. Daarom zullen de velen die zulke diepe wreedheden aan andere Wezens hebben toegebracht, op een bepaald moment voor zichzelf moeten ‘VOELEN’ wat ze aan een ander hebben toegeworpen.

Denk daar eens over na, Dierbaren. Er is niets dat pijnlijker zal zijn voor deze zielen die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan … niets … dan alles te moeten ‘ervaren’ wat ze een ander hebben aangedaan.

Sommigen zullen zeggen ‘welverdiend’… het gaat niet om wat men verdient… het is WET.

Dus, hou dat in gedachten. Als we je hebben gevraagd om hen te vergeven … hebben we dat gedaan omdat dat nodig is om … omhoog te gaan/door te gaan … naar Hogere vliegtuigen.

Bloss: Sommigen lijken het gevoel te hebben dat als ‘ze’ vergeven zouden worden, ze er mee weg zouden komen… dus dit maakt dat duidelijk. Dank u wel.

FvL: Om verder te gaan op ‘hoeveel Waarheid komt er uit’ … we zeiden dat dit nu ter discussie staat … en nog steeds staat. Er zal inderdaad zoveel WAARHEID worden geopenbaard … meer dan genoeg, om je geest, ziel en gehele Wezen te laten wankelen door volslagen ongeloof.

Misschien … en dit is een twijfelachtige ‘misschien’ … voor zover het wordt meegenomen in het onthullen van onwaarheden, zal zo ver zijn als nodig is om te gaan. Misschien … en nogmaals, een twijfelachtige ‘misschien’ … om verder te gaan zou alleen worden beschouwd als een aflaat.

Bloss: Dat is een interessant ding wat jullie zeggen. Ik begrijp helemaal wat je zegt, maar ik heb het gevoel dat anderen ‘jullie standpunt’ hierover misschien anders zien.

FvL: Het doel van de beweging is om dit schip dat bekend staat als Planeet Aarde een zo soepel mogelijke overgang te laten hebben naar de Glorie van een Hogere Trilling… die het zo verdient. Het heeft meer nodig gehad dan zijn eerlijke deel van mishandeling en verminking.

Hoe dat … wordt /is gedaan … is van een Plan dat zo ingewikkeld is dat … met het grootste respect … velen niet in staat zouden zijn om te volgen, zelfs als het in detail werd beschreven.

Dit is waarom we jullie vragen om het VERTROUWEN te BEHOUDEN.

WANKEL NU NIET. De zeeën zijn nog een beetje wispelturig, als we herhalen … De storm is nog niet aangekomen.

WE VRAGEN JULLIE… OM JEZELF MEER DAN OOIT IN JE WAARHEID TE KENNEN.

WEET ALS JE DIEP VAN BINNENIN KIJKT… ALS JE DIEP BINNENIN DAT VOELT, DAT GEVOEL VAN ‘HIER GAAN WE, DIT IS HET’… BETEKENT DAT PRECIES DAT.

ALLES WAAR JE OP GEWACHT HEBT … ALLES WAAR JE HIER VOOR GEKOMEN BENT … ALLES WAAR JE VOOR GELEEFD HEBT …

GEBEURT OP DIT MOMENT.

WEET DIT. WEET DIT. WEET DIT.

HET GODDELIJKE PLAN KAN EN ZAL NIET FALEN.

Bloss: Het plan… Goddelijk zijn… eh… wie precies runt de show?  Ik realiseer me dat er nog steeds grondpersoneel is, vanwege hun ingewikkeldheid en absolute Meesterschap… is het dat de mensen op de grond ‘stap voor stap’ worden geleid door andere intelligentie’ Buiten de planeet’?

FvL: Wat denk je zelf Blossom?

Bloss: Ik vroeg het eerst!

FvL: Dan zullen we dat eren en zeggen ‘Natuurlijk’.

Bloss: Betekent dit, om te verduidelijken … dat degenen die ‘orders uitdelen’ vanaf de grond deze orders direct van ‘buiten de Planeet’ krijgen?

FvL: Juist.

Telepathisch, zoals we hier doen… of ‘face to face’ bij wijze van spreken?

Van aangezicht tot aangezicht.

Bloss: Woohoo … Dat is cool … en is volkomen logisch voor mij. Misschien kunnen we daar de volgende keer meer over praten?

FvL: MISSCHIEN! Nogmaals, wij zeggen … we moeten kritisch zijn over wat er geopenbaard wordt en wanneer.

Bloss: Heel erg bedankt… WAARLIJK.

FvL: Blijf moedig in jouw Waarheid.

Bloss: Ik doe mijn best. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN.

In dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. IK BEN.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Martien – wakkeremensen

Terug naar Pagina Diverse Berichten