“Dit is de tijd van de Bijbelse profetieën die uitkomen, maar het is niet de vernietiging maar de opbouw”, met Vraag en Antwoord gedeelte.

Dit is de tijd van de Bijbelse profetieën die uitkomen, maar het is niet de vernietiging maar de opbouw”, met Vraag en Antwoord gedeelte.


Sananda and One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 29 maart 2020.
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda. Ik ben hier op dit moment om jullie wederom begrip te brengen, begrip dat je zal helpen om door deze tijden heen te komen.  

En ja, voor velen van jullie lijken het zware tijden. Voor velen over de hele wereld lijken het nu zware tijden. Maar voor jullie, de Ontwaakten, jullie zijn je er allemaal van bewust dat dit zoveel meer is dan wat door de media wordt voorgehouden, alles wat wordt getoond is een proces van angst, om van te schrikken, om te voelen alsof dit het einde is.   

Velen hebben het gevoel van, is dit het einde van de wereld, zijn dit de Bijbelse profetieën die uitkomen?’ Dit is niethet einde van de wereld. Maar het zijn de Bijbelse profetieën die uitkomen. Niet de verwoesting zoals in die Bijbelse profetieën, maar de op-bouw. Het nieuwe tijdperk van hoger bewustzijn dat deel uitmaakt van deze Bijbelse projecties en profetieën. Jullie zijn nu in die momenten. In het nieuwe hogere bewustzijn.           

En als we zeggen dat je bent aangekomen ben je aangekomen, niet op de eindbestemming, inderdaad er is geen eindbestemming om aan te komen. Maar je bent nu aangekomen bij het punt, het begin van de omschakeling die iedereen vooruit zal brengen, iedereen die er klaar voor is, iedereen die een bewust-wetend deel van zichzelf is die hierop voorbereid is. 

En zoals we vaak hebben gezegd, we hebben deze groep, Ancient Awakenings, al geruime tijd voorbereid, evenals vele andere groepen over de hele planeet en veel individuen komen in hun ontwakende bewustzijn, komen in hun weten van wie ze zijn. Alles komt nu samen zoals het bedoeld is, zoals het georkestreerd is zoals we ook vaak hebben gezegd. Het is dus aan jullie allemaal om te beseffen dat jullie op dit punt de ontwaakte en de ontwakende zijn. Jullie zijn degenen die blijven helpen om het Licht te verspreiden, niet de angst maar het Licht.    

Jullie zijn de kalmerende, de kalmerende invloed in de storm die nu begint te woeden. Ik zeg begint te woeden, want dit is nog niet de volle kracht van de storm. Het is nog maar het begin ervan. Als je kalm kunt blijven in de storm dan zul je er doorheen komen. Je zult jezelf bevinden zoals in een storm die om je huis woedt. Maar jullie zijn veilig in jullie huis en alles blijft om je heen woeden. Dat is wat je nu doet.       

Daar gaat dit allemaal om, terwijl je je voorbereidt op het binnenkomen van het hogere bewustzijn zoals het al enige tijd gebeurt, de golven van energie die het bewustzijn over de hele planeet hebben vergroot, waardoor de verspreiding van licht over de hele planeet is toegenomen zodat het licht de duisternis overal overwint. De duistere machten rennen overal heen. Ze rennen naar alle uithoeken van de wereld waarheen ze kunnen.    

Maar merk op dat degenen die dit virus krijgen, degenen zijn die zich in de lagere trillingsfrequenties bevinden. Dat zijn degene die ziek worden. Dat zijn degene die bezwijken onder dit virus. Maar jullie die een sterk immuunsysteem hebben en steeds meer op de hogere trillingsfrequenties van de hogere vierde en zelfs de vijfde dimensies blijven, worden niet ziek.    

Wie ken je op dit moment dat door dit virus is aangetast? Niet degene waarvan je hebt gehoord, maar degenen die je persoonlijk kent. Het antwoord zou op dit moment waarschijnlijk nog niemand zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren.    

Maar het is te zeggen dat jullie hiervoor allemaal sterk wordt beschermd. Niet vanwege wat we met je hebben gedaan, maar vanwege wat je met jezelf hebt gedaan, dat je de hogere leiding blijft volgen die naar je toe komt van ons en van je eigen hoger Goddelijke Zelf die je leidt, je begeleid, je steeds meer in de hogere vibraties brengen.  

En ja, zelfs wij zien soms schoppen en schreeuwen, omdat je je comfortzones niet wilt verlaten. Maar je moet die comfortzones soms verlaten. Maar als je die comfortzones verlaat zul je merken dat je steeds meer in dat neutrale punt zult komen, op dat moment van neutraliteit in je.     

En dat op zich zal een comfortzone voor je worden. Je hebt dus geen apparaten en  constructies meer nodig en de technologie die je tot dit punt heeft gebracht. Niet dat technologie slecht is. Dat is het zeker niet. Technologie is wat het ook is voor het individu die het gebruikt, of het nu is om de mensheid te ondersteunen of om de hele mensheid neer te halen. Technologie kan worden gebruikt op welke manier ook een persoon het wil.        

Dus we zeggen, ik zeg, dat technologie die er aan komt, het hogere niveau van technologie, technologie met een hoger bewustzijn naar je toe komt en je zult deze technologie op veel manieren kunnen gebruiken om je mede broeders en zusters te helpen. 

En jullie zullen ook weer begrijpen wie je bent en weer in staat zijn om die krachten in jezelf te gebruiken zodat je enigszins een supermens kunt worden. Dat zijn de gaven van de Geest die terugkomen, die naar jullie allemaal terugkeren. Je zult de vermogens hebben voorbij de ideeën van de natuurkunde. Dat wordt een ding van het verleden. Dat is een onderdeel van de omschakeling die plaatsvindt en nu aan de gang is.     

Zijn jullie volledig aangekomen op dit punt? Waarschijnlijk niet. Maar je nadert het. Je komt naar het volgende station zullen we zeggen. Denk aan een trein die van station naar station gaat. Dat doe je nu. Maar zoals ik eerder zei, er is geen eindstation om ooit aan te komen. Het is altijd de reis. Je bent altijd en altijd op reis, de reis om tot het volledige besef te komen dat je ÉÉN bent met de God-bron in je, wat je altijd geweest bent en altijd zult zijn.           

Ik ben Sananda en ik verlaat jullie nu in liefde, vrede, harmonie en orde en eenheid in jullie. En weet dat ik en al diegenen die met mij werken nu hier bij jullie zijn en dat zullen zijn en altijd zijn geweest.    

Vrede en liefde zij met jullie allemaal.One Who Serves

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Groeten aan jullie! One Who Serves is er weer. Shoshanna is er ook.  

We zijn ​​klaar voor jullie vragen als je die hebt. 

We willen je laten weten dat we staan te trappelen van ongeduld voor de omschakeling die aan de gang is. Wij hebben, net als jullie, hierop gewacht, hebben ons hierop voorbereid, in verschillende segmenten van de Galactica, en de Geascendeerde Meesters van veel verschillende rijken. We hebben ons hier al een tijdje op voorbereid en wisten dat dit zou komen.   

En we wisten dat niet alleen wij er deel van gaan uit maken, maar dat jullie allemaal een groot deel er van zijn. Jullie hebben allemaal een groot deel van de missies die er aan komen voor je.      

Alles is nu aan de gang. Dat moet je altijd begrijpen. Het is een proces. Het is niet in een nacht gebeurt. Het is niet iets waar je nu hier bent en het volgende moment je er bent. Hoewel, het zou kunnen. Dat is een beetje een paradox, wij weten het, maar jullie moeten er doorheen. Ga met de stroom mee en je zult er meer van begrijpen als de Zonnenflits plaatsvindt, als de Event komt zul je begrijpen waar we over spreken als we zeggen dat het zowel een proces is als een onmiddellijk tijdelijk gevoel. Oke? Dat is wat we te zeggen hebben. Shoshanna, wil je er iets aan toevoegen?

Shoshanna: (gechanneld door JoAnna McConnell)
Dat doen we niet. 

OWS: Heel goed. Dan zijn ​​we klaar voor jullie vragen. We weten dat er eerst van de e-mail zijn. Daarna gaan we verder.     

Vraag: Ja, dank je. Dit is de vraag van de e-mail, er wordt ons verteld dat de Witte Hoeden de wereldwijde lock-down gebruiken voor de massa-arrestaties en dat dit werkelijk gebeurt, krijgen deze beroemdheden en wereldleiders echt het virus of worden ze gearresteerd? Kun je ons vertellen wat er echt gebeurt?      

OWS: Ja. We kunnen je vertellen dat het antwoord op die vraag ja is. De arrestaties vinden plaats. Ze gebeuren precies zoals gezegd is dat ze zouden gebeuren. Het gaat niet zo snel als sommigen zouden willen.       

Sommigen willen dat het allemaal in één nacht voorbij is en dat ze allemaal worden meegenomen en dat soort dingen. Maar dat gaat niet gebeuren omdat het niet kan gebeuren. Wat zou dat met de bevolking van de planeet doen als dat zou gebeuren? Ze zouden het niet begrijpen. Degenen die nog niet wakker zijn zouden het niet begrijpen. Maar het proces gebeurt.         

Nogmaals, het is een ander proces dat moest plaatsvinden gedurende een periode, en nog belangrijker, naarmate de frequenties blijven toenemen. Terwijl deze frequenties blijven toenemen kunnen degene met een donkerdere overtuiging, de duistere krachten, de Deep State, de cabal, de Illuminati en dit alles, zich niet in de hogere trillingsfrequenties bevinden. We vertellen je dit vaak.   

Ze kunnen deze frequenties niet weerstaan ​​en ze zullen proberen weg te komen. Maar hoe vlucht je weg voor een frequentie anders dan te proberen de frequenties eromheen te verlagen. Dat is wat ze nu proberen te doen, om de frequenties te verlagen, zodat ze weer comfortabeler kunnen zijn en de controle weer hebben.     

Maar zoals we al eerder hebben gezegd en zoals velen hebben gezegd, dat zal niet gebeuren. Wat er aan komt kan niet worden gestopt. Het is te ver. Het Licht heeft gewonnen. Alles zal verder gaan vanuit het begrip dat het Licht heeft gewonnen, het Licht neemt het over en de duistere krachten doen hun laatste snik zou je kunnen zeggen.       

Nu, bij die laatste snik hebben ze nog steeds de kans om zich tot het licht te wenden. We zullen altijd hun omkering van het donker naar het licht aannemen en ze opnemen en in staat stellen om dat proces voor hen te ondersteunen als ze dat willen. Maar zoals we het zien hebben velen zich van het licht afgekeerd omdat het voor hen te helder is. Het is een te hoge frequentie en dat kunnen ze niet aan. Ze kunnen het niet aan en ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om het aan te kunnen, zie je? Oke? Shoshanna, heb je nog iets toe te voegen?       

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen. We hebben een perspectief dat misschien nog niet eerder is doorgegeven. Ons perspectief is dit, het is interessant dat de term ‘arrestatie’ is. Omdat ‘arresteren’ ‘stoppen’ betekent, ‘het stoppen’. Om de voortgang van alles wat er gebeurt te onderdrukken, wordt het tegengehouden. We willen je dus vertellen dat deze term die zo vaak is doorgegeven een bredere betekenis heeft dan alleen het arresteren van wezens, het is het stoppen van een massabeweging van vernietiging die al vele, vele, vele duizenden jaren op jullie planeet plaatsvindt.         

Je moet dus begrijpen dat dit een massabeweging is om de ontmenselijking te stoppen, om slechte dingen te stoppen, om onmenselijke activiteiten te stoppen, dit gebeurt op dit moment met een massabeweging. Als je ogen hebt om te zien en oren om te horen en een hart om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt, alle dingen worden stilgelegd omdat de arrestatie de arrestatie is van de onmenselijkheid naar de mensheid. Dat is wat er echt gebeurt op een massaal niveau. Namaste.     

OWS: Prachtig perspectief. Zijn er andere vragen?   

Vraag: Ik heb een vraag. Ik vraag me af of je ons iets kunt vertellen over aankondigingen. Komen er aankondigingen of moeten we enkel proberen om mensen om ons heen wakker te maken?    

Shoshanna: We kunnen iets delen.  

Vraag: Ok. Dank je.   

Shoshanna: Beste zuster, we hebben een perspectief om met je te delen. Mogen we dit delen?    

Vraag: Ja graag.  

Shoshanna: Er zijn veel aankondigingen geweest. Zie je, het draait er allemaal om hoe je luistert. Luister je alsof de beweging vooruit gaat, of luister je op een gecompartimenteerde manier? Je moet als individu zien hoe je luistert want er zijn vele, vele aankondigingen geweest die de mensheid vooruit hebben geholpen. Dit heeft veel aspecten en je vibratie en je begrip van beweging en bewustzijn zullen ervoor zorgen dat je deze aankondigingen begrijpt of niet begrijpt. Je moet goed luisteren zie je, want het wordt allemaal aangekondigd. Namaste.         

OWS: Ja, en we willen er aan toevoegen, zoals Shoshanna heeft gezegd, het aankondigen is al enige tijd aan de gang. Maar waar je het over hebt zijn de meer belangrijke aankondigingen waarbij de wereldbevolking zich ervan bewust wordt dat er echt iets gebeurt.    

Vraag: Precies.  

OWS: We kunnen zeggen dat dit specifieke proces dat nu plaatsvindt met jullie virale besmetting over de hele planeet en alles wat er uit voortvloeit als gevolg van dit proces, dat het allemaal gebeurt omdat het moet. Het moet tot een einde komen, wat betekent dat het oude paradigma, de oude driedimensionale paradigma-illusie moet eindigen. Dit is het proces dat op dit moment wordt gebruikt aangezien de Krachten van Licht zoals we eerder hebben gezegd dit hele virus hebben gecoöpteerd zodat het kan worden gebruikt voor hun eigen doeleinden in plaats van voor de doeleinden van de duistere krachten, die enorm zijn verschoven. En de aankondigingen die als gevolg hiervan komen zullen talrijk zijn.      

We hebben eerder aan James iets doorgegeven wat hij nog niet heeft medegedeeld. Dat degenen die op internet gaan en graag willen zien wat er gebeurt, de nieuwste geruchten horen en erover lezen en dit alles, we hebben aan James doorgegeven dat het er binnenkort aan komt en dat het ene na het andere, na het andere, na het andere zal komen en dat het zo overweldigend zal zijn voor jullie die de waarheid zoeken. De waarheid is buiten en je zult het steeds meer en meer en meer vinden. Het zal steeds meer gaan overheersen, niet alleen bij jullie die ernaar op zoek zijn, maar ook bij degenen die er zelfs niet naar op zoek zijn. Het zal zo aanwezig zijn, recht  voor je gezicht zou je kunnen zeggen. Dus de aankondigingen waar je het over hebt komen eraan. We kunnen niet precies zeggen wanneer of hoe ze zullen komen, maar we kunnen wel zeggen dat ze in veel opzichten zeker diepgaand zullen zijn. Oke?          

Vraag: Bedankt. 

OWS: Zijn er nog andere vragen?  

Vraag: Ik heb er eigenlijk een over de Facebook- groep en daarna een van mijzelf als dat goed is. Iemand in de Facebook- groep wilde meedoen met de Cobra-meditatie, maar ze werd verteld door iemand van wie ze dacht dat ze een Lichtwerker was, daar kreeg ze van te horen dat dat geen goed idee was, dat ze niet echt Lichtwerk deden.

Ik stopte ook met er aan mee te doen, dit terzijde, ik stopte er mee vanwege de toplet bommen, omdat hij aandacht besteedde aan topletbommen waarvan ik dacht dat ons werd verteld dat we dat niet wilden. 

Dus hoe dan ook, ze wilde weten of ze aan de Cobra meditaties moest deelnemen of niet, wat is de situatie?

OWS: Wat we hierover kunnen zeggen, kijk naar de situatie om deze vraag te beantwoorden. Kijk naar de massameditatie, de wereldwijde massameditatie die in werking treedt, waar velen naar toe werken. Het was grotendeels begonnen door Cobra. Het wordt vertaald in vele talen over de hele planeet, en vele, vele websites hebben dit overgenomen en verspreiden het woord, net zoals jullie groep Ancient Awakenings het woord verspreidt. Dus hoe kan iemand zeggen dat hij niet van het licht is, als hij het licht wil verspreiden? Zie je? Dat is hoe we dat deel van de vraag willen beantwoorden.         

Vraag: Oke, dank je.  

OWS: Shoshanna, wil je iets toevoegen?  

Shoshanna: Nou, we kunnen iets delen. Mogen we delen?   

Vraag: Ja graag.  

Shoshanna: Dit is een individueel streven naar de waarheid, zie je. We willen je vertellen dat het beste advies dat je iemand kunt geven is om hen te vertellen door via hun hart te onderscheiden wat voor hen geschikt is in hun bewustzijnsbeweging, dat is niet noodzakelijk hetzelfde voor een ander persoon. Ze moeten hun eigen onderscheidingsvermogen gebruiken. Ze moeten proberen vooruit te komen op basis van hun eigen begrip en hun eigen pad van bewustzijn en ontwikkeling, zie je. Dus dit is het advies dat wij hen willen geven, gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en reik niet uit naar anderen die al dan niet het antwoord geven dat je zoekt, kijk naar jezelf. Namaste.            

Vraag: Ja. Dank je, dank je.   

OWS: Heel goed.  

Vraag: Ok. Dus om mijn eigen vraag te stellen. Ik had een vraag die ik wilde vragen en toen bracht JoAnna een goed punt naar voren. Dus ik probeer te beslissen welke. Maar laat me die van JoAnna nemen, datgene wat ze zich afvroeg. Want als we het hebben over de 10 dagen duisternis, maar tegen die tijd zouden we theoretisch video’s moeten hebben die ons vertellen wat er in ons land aan de hand is, nou, gebeurt dat in andere landen? Zullen ze hetzelfde doen? Of hoe zal dat zich naar verwachting verspreiden en het wereldwijd laten werken?          

OWS: Het antwoord is ja, het zal over de hele planeet gebeuren. Maar we willen zeggen dat het grotendeels is om met deze natie te beginnen. Dat dit de natie is, dit is het land dat de omschakeling begint zullen we zeggen. Zo kunnen we ernaar kijken. Niet dat anderen hier geen deel van uitmaken, dat doen ze zeker, maar dit is degene die het front leidt. En jullie president, President Trump, is degene die opkomt voor de beweging van de omschakeling. Oke? Shoshanna, heb je nog iets toe te voegen?

Vraag: Oké, geweldig.  

Shoshanna: We kunnen iets delen. 

OWS: Ja.  

Shoshanna: We kunnen hierover iets delen. Mogen we delen?    

Vraag: Ja graag. Dank je.   

Shoshanna: Degene die bekend staat als Trump is in communicatie geweest met alle wereldleiders. Hij spreekt met hen allemaal. Hij heeft dit zelfs publiekelijk verklaard dat hij met alle wereldleiders over deze beweging praat, en terwijl hij met hen spreekt probeert hij hen te verenigen met een gemeenschappelijke oorzaak om de vibratie van de mensheid naar een hoger niveau te brengen. Hij doet dit. En wat je zult zien, zoals One Who Serves heeft aangegeven, is dat deze natie, de Verenigde Staten van Amerika genaamd, de zaak leidt. Ze leiden de wereld naar deze omschakeling, zie je. En jullie leider leidt de anderen. Zo is de ontwikkeling. Namaste.          

OWS: En we willen er ook nog aan toevoegen dat Trump zoals we zeggen, de leiding heeft, en de verschillende landen doen allemaal mee terwijl het gebeurt. Hij is degene die betrokken is bij de Alliantie.    

En het Bondgenootschap, als je begint te begrijpen wie ze zijn, het zijn niet alleen mensen van de planeet. Ze worden ook geassocieerd met de Galactics en de Agarthanen onder de Aarde.  

En dit alles, diegene, president Trump, is zich er volledig bewust van. Hij heeft met velen van hen een band of contacten. Dat is wat we kunnen zeggen. We kunnen op dit moment niet meer informatie geven, maar het zal direct duidelijk worden wie het is.    

Shoshanna: Kunnen we nog een aspect toevoegen?  

Vraag: Ja graag.  

Shoshanna: Trump is de Vereniger wat vaak is voorzegd. Hij is de Vereniger. Namaste.     

OWS: Ja.  

Vraag: Wauw. Dank je. Wauw geweldig. Dank je.     

OWS: Heel goed. Zijn er nog andere vragen?   

Vraag: Ja, ik heb een vraag.   

OWS: Ja?  

Vraag: Ik heb een vraag over iets dat ik in een visioen heb gezien. Ik was met twee andere familieleden in de voortuin van het huis waarin ik als kind opgroeide. Ik keek op en zag het Noorderlicht en zei, “het begint.” Mijn vraag is, zag ik een voorstelling van de Zonnenflits of zal het noorderlicht een opmaat zijn voor de Zonnenflits? Of wat was er aan de hand? Dank je.       

OWS: We kunnen je niet precies vertellen hoe het eruit gaat zien omdat het voor veel mensen er anders uit zal zien. Maar we kunnen je vertellen dat de Zonnenflits over de hele planeet gelijktijdig zal worden gezien. Het is dus een enorm evenement. Dat kunnen we je vertellen. Hoe je er precies van bewust wordt, is als er verschillende kleuren aan de hemel zijn, dit zal voor velen zo zijn die dit zullen ervaren. Niet rechtstreeks een flits op dat moment, maar na een bepaalde periode terwijl het filtert zullen we zeggen,dat het door de atmosfeer filtert, het zal veel kleuren creëren zoals je zegt. Maar geen kleuren zoals je ze vandaag de dag begrijpt. Kleuren die je nog nooit eerder hebt gezien.          

Shoshanna: We willen iets delen.   

OWS: Ja. 

Shoshanna: Mogen we iets delen lieve zuster? 

Vraag: Ja graag.  

Shoshanna: Onze lieve zuster, je bent bezig je gaven naar boven te laten komen. Je hebt de gave van profetie. Je weet dit al vele, vele, vele dagen van je leven, je wist dat je de gave van profetie hebt, maar je hebt niet toegestaan ​​dat het naar boven komt, zie je. Is dit logisch voor je?      

Vraag: Absoluut ja.  

Shoshanna: We willen je vertellen, onze lieve zuster, dat wat je zag is wat velen zullen zien aangezien de effecten van een Zonnenflits een variatie in je lucht zullen veroorzaken. Het veroorzaakt kleuren die je nog nooit eerder hebt gezien zoals One Who Serves heeft aangegeven. Maar we willen je vertellen onze lieve zuster, het visioen dat in de lucht zal optreden is voor degenen die ogen hebben om te zien, velen zullen niet eens opkijken! Het zal toch gebeuren, maar velen zullen het niet echt opmerken, zie je. Dus we willen je vertellen dat de belangrijkste boodschap die je hebt doorgekregen, is om je gaven van profetie in deze tijden te gebruiken. Is dit logisch voor jou?         

Vraag: Ja dat is het.  

Shoshanna: Namaste.  

Vraag: Bedankt. Namaste.    

OWS: Heel goed. Zijn er nog andere vragen?   

Vraag: Ja. Mijn dochter had gisteren een droom waarin de Zonnenflits, onze Zon flitste van geel naar blauwgroen, een prachtig blauwgroen en het werd omringd door regenbooglicht in een magenta lucht. Dus mijn vraag is, zal onze Zon naar de volgende chakrakleur flitsen tijdens de ascensie?     

OWS: Waar je over spreekt is een veel hoger bewustzijnsniveau dan de bevolking van de planeet op dit punt. Je merkt dat je steeds meer op een hogere frequentie trilt, en daarom heb je dat soort begrip steeds meer. En ook je dochter zoals je zegt. Ook anderen, vele anderen over de hele planeet beginnen dit hogere begrip te krijgen van wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren.       

We kunnen je niet precies vertellen hoe het eruit zal zien, maar we kunnen je  wel vertellen dat het behoorlijk verbazingwekkend zal zijn zullen we zeggen. Voorbij verbazingwekkend. Voorbij alles wat je je op dit moment kunt voorstellen.   

Zelfs verder dan wat je kunt dromen. Want als je het droomt, voel je het niet per se diep in jezelf. Maar als je het ervaart, voel je het diep. Oke? Shoshanna?    

Shoshanna: We kunnen iets delen. Mogen we delen?    

Vraag:  Ja graag.  

Shoshanna: Onze lieve zus. Luistert je geliefde naar deze oproep?    

Vraag: Ze is in de andere kamer.  

Shoshanna: Nou, zou je het erg vinden om haar een bericht van ons te geven?  

Vraag: Ik zou het graag doen.   

Shoshanna: Je lieve meisje is een leider voor haar generatie. Ze is een stille leider. Ze is een beïnvloeder. Ze zal degenen beïnvloeden om hun geest te verruimen door haar gaven, door haar kunst, zie je. Zie je, ze is aangewezen om deze beweging te leiden voor haar eigen soort, voor haar eigen generatie en ze heeft er hints over doorgekregen in haar dromen. Als ze deze kleuren ziet, dit zijn kleuren van een hogere vibratie en een geascendeerd bewustzijn wat ze opneemt in haar eigen niveau van begrip zodat ze dit naar haar generatie kan brengen. Wat we zien is dat degenen van haar leeftijd naar haar zullen gaan luisteren omdat zij haar leeftijd hebben, zie je. Is dit logisch voor jou?         

Vraag: Ja, perfect.   

Shoshanna: Dit komt eraan, lieve zuster. Geef haar alstublieft deze boodschap van ons en vertel haar dat ze de moed heeft van een dozijn leeuwen! Dat moet ze weten. Namaste.       

Vraag: Heel erg bedankt. Dat is mooi.   

Shoshanna: Namaste.  

OWS: Heel goed. Is er nog een laatste vraag voordat we het kanaal vrijgeven?   

Vraag: Ja graag.   

OWS: Ja?  

Vraag: Ik zou een ander perspectief willen krijgen dan wat ik heb aangenomen en ik zou dit willen aanbieden als een potentieel begrip voor degenen die luisteren. 

De eerste term is ‘menselijke aprovia’. Mijn begrijp er van is als een wolk van donkere energie die over een stad, ziekenhuizen, gevangenissen zweeft, dat soort dingen.  

En de andere term is een ​​ander perspectief van ‘meerkamerbewustzijn’. Wat ik onlangs heb geleerd, is dat het oud denken is en oude manieren om geleid te worden en niet voor jezelf te denken. Dus dat is waar ik om vraag.  

OWS: Waar je het over hebt is een gevoel van verbondenheid met het huidige paradigma, met het huidige driedimensionale paradigma. Het zal niet in de hogere vibratie dimensies zijn waar je naartoe beweegt. Dus om de term zelf te begrijpen, zoals we zouden zeggen, is niet relevant. Het heeft geen invloed. Maar je hebt gelijk in je begrip dat er een poging is om de duisternis in het collectieve bewustzijn te verhogen, om de angst op te wekken, om de vibratie zoveel mogelijk te verlagen en een donkere atmosfeer te creëren, dit was het plan van de cabal, de deep state cabal, zoals je het steeds vaker noemt. Dit was hun plan om de frequentie over de hele planeet te verlagen zodat ze de controle konden blijven behouden. Maar zoals we vaak hebben gezegd, dat gebeurt niet. Dat gaat niet gebeuren. Ze verliezen de controle en ze verliezen ook de trillingsfrequentie die ze proberen te creëren. Ja, angst verspreidt zich, maar ook liefde verspreidt zich en overwint de angst. Dat merk je steeds meer naarmate dit verder gaat. En jullie president Trump, die al deze angst zoveel mogelijk probeert te beperken is de katalysator om dit permanent naar de hogere trillingsfrequenties te brengen. Oke? Shoshanna?                  

Shoshanna: We voegen hier niets aan toe.  

Vraag: Bedankt.  

OWS: We nemen nog een vraag en dat is het dan. We moeten het kanaal vrijgeven.   

Vraag: Bedankt. Ik heb een geweldige meditatie die ik zou willen delen en een vraag wil stellen. Ik reisde naar de Zon en kwam uiteindelijk aan bij de Centrale Zon. Ik voelde me onmiddellijk zo aangetrokken tot de Centrale Zon dat ik er volledig deel van werd. Toen ik terug ging naar mijn lichaam ging ik weer door de Zon en de andere Zon en naar de planeet Aarde. Ik heb ook ervaren hoe ik deel uitmaakte van de energie die naar de planeet kwam. Ik creëerde die stroom, die flits van energie die de planeet totaal veranderde. Toen werd ik een met mijn lichaam. Mijn lichaam was zich bewust van alle duisternis die alles vernietigde. Maar ik was zo op mezelf gericht en zo helder, omgeven door helder vuur en helder licht dat ik zei, wat maakt het uit? Kijk hoe je in gelukzaligheid bent, je bent in totale gelukzaligheid dus maak je geen zorgen, alles is in orde. Ik was zo gecentreerd. Het was zo mooi. Ik voelde een gelukzaligheid. Toen ik dat zei, herinnerde ik meteen dat Sananda zei, herinner wie je bent en wie je bent geweest. Toen zag ik al de lichamen die allemaal in lijn waren met mij. En toen ze allemaal in lijn waren met mij, explodeerde ik in waarvan ik dacht dat het een planeet of een Zon was. Dat is mijn vraag, ik weet niet wat het was.

OWS: Stel alstublieft rechtstreeks je vraag. Wat is je vraag?  

Vraag: Waarom was dat beeld dat ik explodeerde in een planeet of een Zon? Ik zag mezelf niet meer als een persoon.   

OWS: Omdat je de volledige totaliteit van je bewustzijn ervaarde, voorbij de persoonlijkheid die je nu bent in de volledige dimensionale frequenties van wie je bent en wie je ooit bent geweest. Om te zeggen dat je een planeet was, of dat je een exploderende ster was of iets van deze aard, kunnen we niet direct zeggen, maar je hebt een weten in jezelf als de verbinding, en de verbinding met de Universele Creatieve Bron. Dat is je connectie, evenals die van iedereen, zie je? Dus je zult de volledige essentie van wie je bent gaan voelen als je jezelf toestaat zo diep te gaan als je deed. Dat is wat je daarmee heeft bereikt. Oke? Shoshanna, nog iets toe te voegen?        

Shoshanna: Dat doen we niet.  

OWS: Heel goed. Dan hopen we dat dat een voldoende antwoord was op je vraag.   

Vraag: Ja. Dank je.    

OWS: We moeten nu het kanaal vrijgeven. Heb je nog iets dat je wilt toevoegen Shoshanna, als laatste opmerking?   

Shoshanna: We hebben geen formele boodschap. We willen alleen tegen iedereen zeggen die luistert en die deze woorden leest, blijf één, blijf verenigd, heb elkaar lief en verenig met elkaar in een viering van dit proces. Namaste.      

OWS: Ja. En wij willen zeggen om kalm te blijven en anderen te helpen ook de kalmte in zichzelf te vinden, zodat de aanhoudende vibraties omhoog gaan in plaats van naar beneden, zoals de cabal wil laten gebeuren. We willen dat de frequenties blijven toenemen, het Licht blijft toenemen. Dit is aan jullie, jullie allemaal, de Lichtwerkers en Lichtstrijders op de hele planeet.        

Shoshanna: We willen graag nog één ding toevoegen?  

OWS: Heel goed.  

Shoshanna: We willen iedereen eraan herinneren en onthoud dit alsjeblieft, dat angst een 3D-matrixprogramma is dat vals is! Het bestaat niet echt, zie je. Trap er dus niet in! Namaste.      

OWS: Ja. Dat is waarom ze zeggen false evidence appearing real.  Onecht bewijs wat er als echt uitziet.  Wie dat ook bedacht had gelijk’, zoals jullie zeggen.  

Shoshanna: Ja.  

OWS: We moeten nu het kanaal vrijgeven.  

Shanti. Vrede zij met jullie. Wees de Ene.  Gechanneld door James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld.
Vertaald uit het Engels door Allie de Vos

Als je lid wilt worden van Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website (zie de link hierboven).

“Geloven is zien!”

Terug naar pagina Vertalingen