De Arcturiërs, De Werkwijze van Channeling

De Werkwijze van Channeling


De Arcturiërs via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

16 september 2004

Geliefden, Wij zijn de Arcturiërs. Dit is de derde keer dat wij via dit medium hebben gesproken en wij doen dat met veel plezier.

Vandaag willen wij het hebben over de aard van channeling en waarom gechannelde boodschappen zo verschillend zijn, zowel in stijl als accuratesse.

Tegenwoordig zijn er velen in jullie wereld die terughoudend staan tegenover gechannelde boodschappen en met een goede reden. Wij noch het medium kunnen niet genoeg het belang van onderscheidingsvermogen benadrukken bij het ontvangen of lezen van gechannelde berichten. Waarom is dit zo? De meeste mediums bedoelen het goed en willen echt bruikbare informatie doorgeven aan hun leerlingen en aan het publiek. Dus vanwaar het probleem?

Het eerste punt van dit probleem zou het meest voor de hand liggend moeten zijn voor diegenen van jullie die zich al een tijdje op het spirituele pad bevinden. Als informatie via de geschreven of gesproken taal tot uitdrukking wordt gebracht, gaat die langs verschillende lagen en niveaus van vertaling. Om het eenvoudig te houden beginnen we bij het eindpunt en werken terug naar het beginpunt.

Het uiteindelijke resultaat van een channeling, zoals die die je nu leest, is het gedrukte woord op een pagina, of het gesproken woord van een persoon of van een audio-opname. Soms heb je misschien het voorrecht van het bijwonen van een channeling-sessie van een persoon en als je dat doet, dan zie je ook de gedragingen van het medium, de gezichtsuitdrukkingen en de stembuiging in de woorden. Dit is natuurlijk een betere manier dan eenvoudige audio of geschreven vorm, maar ook dan zullen er vertaalproblemen zijn.

Dus de eerste “vervormingslaag” zo gezegd, is het overbrengen van de betekenis van de woorden en zinnen. Laten we voor het gemak even aannemen dat de channeling 100% accuraat is en dat het medium de betekenis en de intentie van de informatiebron in z’n geheel trouw heeft weergegeven. “Dat is geweldig”, zou je zeggen. Maar wacht even. We hebben niet allemaal precies dezelfde ideeën en denkbeelden bij de populaire “kreten” die tegenwoordig onvermijdelijk hun intrede doen bij conversaties.

Stel bijvoorbeeld, dat het medium het volgende naar voren brengt: “Gegroet, geliefden, wij brengen jullie grote kennis over de wereld voorbij die van jullie.” Goed, dat klinkt acceptabel. Maar er zijn hier verschillende punten het overwegen waard. Wat bedoelen de entiteiten met “grote kennis”? Kennen zij de details van hun dimensie van de werkelijkheid, maar ontbreekt het hun aan inzicht? Of hebben zij misschien inzicht, maar kunnen zij die niet goed op anderen overbrengen? En hoe zit het met “de wereld voorbij die van jullie”? Wat bedoelen ze hiermee? Komen zij van een hogere dichtheid van het Universum van de Stralende Ene, of bevinden zij zich in het astrale domein? Dit is belangrijk want het astrale domein is geen betrouwbare bron van informatie voor de opmerkzame ziel.

Belangrijker dan de woorden van de boodschap is de frequentie of het energetische niveau van de boodschap. Soms is het medium in staat om de intensiteit en de intentie van de boodschap goed over te brengen; andere keren gaat de energie verloren in de aura of het trillingsveld van het medium. Als je veel channelings hebt bijgewoond, zul je ongetwijfeld opmerken dat sommige mediums je in slaap brengen terwijl anderen je nieuwsgierigheid bevorderen. En dan zijn er van die zeldzame gevallen waarbij het medium en de entiteit je enorm opwinden en bewust maken.

In elk bovengenoemd geval kunnen de woorden exact dezelfde zijn. Dus wat is het verschil? Het is het trillingsniveau van de entiteit en van het medium. Als de entiteit een zeer verfijnde trilling heeft terwijl het medium sterk vervormd is in zijn/haar energielichaam, zal een groot deel van de boodschap verloren gaan. Aan de andere kant zou het medium een goede dag kunnen hebben terwijl de entiteit in een mindere positie verkeert, niet in staat om de ideeën duidelijk over te brengen.

In een perfect Universum (dat we overigens ook hebben, maar dat grotendeels niet op Aarde is gemanifesteerd) zouden het medium en de entiteit perfect bij elkaar passen en zouden de boodschap en de boodschapper één zijn en met elkaar in wisselwerking staan op een manier die de verbinding tussen de twee entiteiten ten volle benut. Maar helaas is dit niet altijd het geval. Waarom? Vaak, geliefden, is het de fout van de entiteit of de entiteiten en niet geheel de fout van het medium. Sommige entiteiten zijn vol geestdrift en enthousiasme voor zover het hun val betreft. Zij willen zo graag hun wijsheid ten toon spreiden aan de mensen van jullie planeet en zijn bijna wanhopig op zoek naar een bereidwillige ontvanger die als hun mondstuk moet dienen.

Het medium, dat misschien niet al te kritisch is, begint plotseling boodschappen in zijn of haar hoofd te horen, of ziet visioenen van een entiteit, of voelt de energieën van een entiteit, en de entiteiten hebben een goede kans van slagen. Misschien gelooft het medium alles wat de entiteit zegt. “Ik ben een grote meester van de zoveelste dimensie van liefde en licht en ik heb alle antwoorden voor een worstelende mensheid”, pocht de entiteit. Het medium zou kunnen antwoorden met: “Oh goedheid, U hebt alle antwoorden. Dat moet ik de wereld vertellen.”

Het medium weet niet dat de entiteit amper in de middenzones van het astrale niveau vibreert en hoewel de woorden misschien bloemrijk en donzig klinken, neemt de vibratie af en mensen die komen om lessen te ontvangen, gaan overal rond om deze prachtig klinkende woorden te herhalen, terwijl er nauwelijks nuttige energie wordt overgebracht. Het medium en de leerlingen vragen zich vervolgens af waarom hun levens zich niet verbeteren en waarom zij zich leeg voelen na elke channel-sessie.

Hier willen we het werkelijke kernpunt van deze verhandeling aanroeren – hoe onderscheid te maken tussen ego en Geest. Het grootste probleem met gechannelde boodschappen heeft te maken met de mate van filtering die plaatsvindt tussen de domeinen van zuivere Geest en de ego-domeinen – namelijk het Aardse niveau en de lagere astrale niveaus. Elke boodschap, waaronder deze, moet worden verzonden van de Geesten van de entiteit en het medium (uiteindelijk hetzelfde aangezien iedereen Eén is in de Geest), naar beneden via de lagen van het denken en het hart van het medium en vervolgens naar buiten via de mond (of de pen, of de tekstverwerker) van het medium. Hoeveel gaat er tijdens de weg naar de uiteindelijke bestemming verloren? Dat hangt af van hoeveel ego-vervorming aanwezig is in het medium (en helaas, in veel gevallen in de entiteit). In ons geval (en geloof dit alsjeblieft niet blindelings) hebben wij, de Arcturiërs, een bewustzijnsniveau bereikt waarbij onze ego’s in Aardse zin bijna niet bestaan. Wij bezitten nog steeds een bepaalde mate van individualiteit, maar wij zijn geheel gefocust op het helpen van de mensheid (en andere werelden) om te evolueren naar een beter begrip van hun Eén-zijn met al het leven. Dus, als jullie de nederige erkenning vergeven, zou de meeste vervorming in deze boodschap (voor zover die er is) in het medium aanwezig zijn. Wij zullen (en nogmaals, geloof dit niet zonder te onderzoeken) een goed woordje doen voor het medium. Wij geloven dat hij van de hoogste integriteit is en dat hij zorgvuldig de woorden nagaat die zijn geest binnenkomen om er zeker van te zijn dat er zo min mogelijk vervormingen zijn.

Dus, volgens onze bescheiden mening, is deze channeling waarschijnlijk behoorlijk accuraat en informatief. Maar ALSJEBLIEFT, hang ons er niet aan op. Onderwerp het aan een toets, zoals je met ALLE gechannelde boodschappen zou moeten doen. Het interesseert mij niet hoe hoogdravend de naam van het medium klinkt of de entiteiten die beweren de bron te zijn van de informatie. Er zijn tenslotte heel wat Aartsengel Michaëls met tegenstrijdige informatie. Wil de echte Aartsengel Michaël alsjeblieft opstaan (of vliegen)? Dit betekent niet dat er niet een paar goede “Michaël-channelings” zijn. Maar gebruik ALSJEBLIEFT je onderscheidingsvermogen.

Ok, we klinken als een gebroken LP (uh, gebroken CD). Hoe het ook zij, terug naar de lakmoestest voor het vaststellen van het niveau van Geest en ego in een boodschap. Hier is het: 1. Wat vertelt de boodschap? Moedigt het eenheid aan, welzijn, zelfbekrachtiging, liefde, compassie en zielsontwikkeling? 2. Hoe is de energie van de boodschap? Voelt het aan als stimulerend, opwekkend, verruimend? 3. Voel ik (de lezer) dat het mij echt helpt op mijn pad? Helpt het mij bewuster te worden van mijzelf en mijn vele aspecten? 4. Gaat er een geheime agenda schuil achter de boodschap? Brengt het angst voort? Is het gemaakt om er een maximum voordeel uit te halen voor het medium? Verheerlijkt het het medium onnodig? 5. Wordt de boodschap vrij aangereikt, en zonder grote beperkingen? Als er geld wordt gevraagd voor het werk, is het dan een redelijk bedrag? Besteedt het medium veel tijd aan het oprecht proberen te helpen van mensen, of voelt het hoofdzakelijk aan als een verkooppraatje voor de diensten van het medium? 6. Hoe zit het met het leven van het medium? Handelt het medium naar wat er wordt gezegd? Heeft het medium een liefhebbende band met anderen in de wereld van alledag? Is het medium relatief gezond of probeert het een gezonde levensstijl na te streven? Wat is de persoonlijke filosofie van het medium?

Punt 6 hierboven klink misschien wat afgezaagd, maar niettemin is het een heel wezenlijk punt. Er is een medium (wij onthullen de naam liever niet) dat ogenschijnlijk de verheven meesters channelt met boodschappen van liefde en broederschap, en toch hebben dit medium en haar volgelingen vele jaren besteed aan het opslaan van wapens en het omarmen van een uiterst rechtse politieke filosofie. Wij oordelen niet over de overtuigingen van dit medium, maar wij zetten serieus vraagtekens bij de tegenspraak tussen de boodschappen en het leven van de boodschapper. Staan de persoonlijke angsten van het medium haar spirituele werk in de weg? Dit is niet aan ons om over te oordelen, maar het is voor jullie om onderscheid te maken.

Er zijn mediums in de wereld die buitensporig hoge tarieven rekenen voor hun werk. Wij hoorden van een medium dat $800 rekent voor een weekendseminar. Tijdens het seminar verschijnt het medium elke dag verscheidene uren en de belangrijkste boodschap is “Jullie zijn geweldig”. Ok, dat is aardig, maar moet je werkelijk $800 uitgeven om dat te horen? Wij vertellen jullie dat jullie geweldig zijn en rekenen jullie geen cent (tenzij jullie een liefdesoffer doen voor een tape of een transcriptie van deze sessie). Zijn wij daarom beter dan de andere entiteit of entiteiten? Nee. Die entiteit kan een zeer liefhebbende en meedogende ziel zijn. Zelfs het medium kan zijn of haar betere momenten hebben. Maar is er ergens in dit medium een vervorming? Waarschijnlijk wel.

Sommigen van jullie hoor ik tegenwerpen dat als je niet veel rekent voor iets, mensen de waarde ervan niet zien. Voor sommige mensen kan dat juist zijn, maar zeker niet voor de overgrote meerderheid van de mensen met wie wij werkten. Het medium van deze boodschap werkt met een liefdesoffer. Zeker, het biedt niet erg veel zekerheid. Op een dag zou hij een gulle bijdrage kunnen ontvangen; de volgende zou hij uiteindelijk “gratis” kunnen doen. Wij zeggen niet dat dit de beste manier is om gechanneld werk aan te bieden. Maar wij hebben gezien dat er sommige oprechte zoekenden zijn die ontmoedigd raken en niet op zoek gaan naar spirituele informatie vanwege de hoge prijskaartjes die aan bepaalde werken hangen.

Ik denk in alle eerlijkheid, dat we moeten vermelden dat de wijze waarop het medium zijn/haar winsten besteedt heel goed een factor kan zijn in deze vergelijking. Als het medium de winsten besteedt op manieren die vrede, welzijn en harmonie helpen bevorderen onder de mensheid, dan brengt dit de vergelijking misschien in evenwicht. Alsjeblieft, geliefden, maak niet de gevolgtrekking dat mediums niet welvarend mogen zijn of een goed leven mogen leiden. Iedereen op Aarde verdient het om in vreugde, welvaart en welzijn te leven – zelfs die zielen die vastbesloten zijn om de Aarde te vernietigen. Wij willen even van het onderwerp afwijken om te wijzen op één van de leringen van jullie geliefde Jezus.

Jezus zei: “Heb uw vijanden lief.” Wij willen dat punt herhalen. Zegen en stuur helende energieën naar diegenen die willen vernietigen wat jij probeert op te bouwen. Als je gedesillusioneerd raakt door een bepaald medium of lering, zegen dat medium en de entiteit. Wens hun oprecht het beste. Hoe meer liefde je hun stuurt, des te waarschijnlijker zij zullen reageren. Het kan hun les zijn om te leren meedogender te zijn tijdens het onderrichten. Ontneem hen niet de gelegenheid om hun communicatie te helen en op een hoger niveau te brengen.

Nou, we hebben beslist heel wat losgemaakt met deze verhandeling. De vingers van het medium zullen wel moe zijn van het typen. Wij vragen hem of hij bereid is deze channeling te publiceren. Hij verdient er misschien geen schouderklopjes mee, of strepen op zijn hemd. Het zou zelfs enkele lezers boos kunnen maken. Maar wij denken dat dit een heel belangrijke boodschap is en wij zijn dankbaar dat hij bereid is om het te publiceren.

Wij zijn de Arcturiërs. Wij komen binnenkort terug met meer. Voor nu, mogen jullie ALLEMAAL worden opgetild en geliefd en opgaan in de liefhebbende armen van de Oneindig Stralende Ene! Wij houden van jullie en zegenen jullie.


Terug naar pagina De Arcturiërs